Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezilidská komunikace a organizační kultura

Mezilidská komunikace a organizační kultura

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Zímová
Šetření:01. 03. 2011 - 11. 03. 2011
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás poprosila o vyplnění mého dotazníku. Data vyhodnocená z dotazníku mi budou sloužit jako podklad pro praktickou část bakalářské práce. Dotazník je anonymní.

 

Předem velice děkuji za Váš čas a pomoc.

Odpovědi respondentů

1. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance, pojišťovnictví, bankovnictví, účetnictví816,67 %16,67 %  
marketing, reklama, public relations612,5 %12,5 %  
IT612,5 %12,5 %  
státní, veřejná správa510,42 %10,42 %  
školství510,42 %10,42 %  
management510,42 %10,42 %  
řemesla a výroba36,25 %6,25 %  
zdravotnictví24,17 %4,17 %  
strojírenství24,17 %4,17 %  
stavebnictví, projekce, architektura24,17 %4,17 %  
technika, elektrotechnika12,08 %2,08 %  
právo, legislativa, justice12,08 %2,08 %  
logistika12,08 %2,08 %  
personalistika, HR12,08 %2,08 %  

Graf

2. Pracujete v organizaci...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
české3777,08 %77,08 %  
zahraniční1122,92 %22,92 %  

Graf

3. Co si představujete po pojmem etický kodex organizace?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

???

dodrzovani zakonu v mezinarodnim obchodovani

Dodržování nepsaných společenských pravidel

dodržování práv a respektování individuality každého jedince

chovani organizace

interni moralni zasady

mantinely za které už ne

Morální hodnoty organizace

nějaký vnitřní předpis o tom co se smí a co ne

nemám vůbec páru

nepsané předpisy organizace

nevím

nic

osetreni pripadu, kdy komercni anebo kratkodobe vyhodne chovani jde proti dobremu mravu nebo proti dlouhodobym zajmum (lidske) spolecnosti

Pravidla dle kterých se budou řídit všichni zaměstnanci.. klasický etický kodex

pravidla chování

pravidla chování zaměstnanců

Sepsaná pravidla pro chování pracovníků organizace.

Seznam pravidel chování a jednání platný v dané organizace. Zahrnuje pravidla komunikace, jednání s klienty, jednání vedení vůči zaměstnancům, diskrétnost, loajalitu, atd.

Soubor obecných i konrkétních pravidel pro danou profesi.

Souhrn pravidel, jejichž dodržování je ve společnosti vyžadováno.

stanovení hranic morálky, ale je to spíše o lidech než o psaném papíru nutném ze zákona

Stanovení základních pravidel chování pro zaměstnance organizace...

určitá pravidla organizací na chování vuči lidem a firmám asi

Velmi módní blbost, která pakliže je organizována tak, že si jej každý zaměstnanec přečte a zaváže se k němu podpisem, tak se věří, že tak bude činit. Naivní věc a zneužitelná jako legální nástroj mobbingu či bossingu.

Zachování interních informací (nešíření na veřejnosti)

základní zásady etického chování

zákon

že majitel organizace nebude cíleně a vědomě okrádat zákazníky, zaměstnance a i stát o peníze. a obecně že bude dodržovat zákony.

4. Byli jste při vstupu do nového zaměstnání seznámeni s organizační kulturou organizace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2450 %50 %  
ne1633,33 %33,33 %  
nevím816,67 %16,67 %  

Graf

5. Znáte cíle a vize Vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4083,33 %83,33 %  
nevím510,42 %10,42 %  
ne36,25 %6,25 %  

Graf

6. Máte možnost se zúčastnit porad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3164,58 %64,58 %  
ne1633,33 %33,33 %  
nevím12,08 %2,08 %  

Graf

7. Má Vaše organizační kultura svá specifika, jako např.:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
styl oblékání1955,88 %39,58 %  
symboly1544,12 %31,25 %  
oslovování1441,18 %29,17 %  
prostředí firmy1132,35 %22,92 %  
tradice, zvyky720,59 %14,58 %  
jiné25,88 %4,17 %  

Graf

8. Existuje ve Vaší organizaci oběžník či firemní noviny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2552,08 %52,08 %  
ano2143,75 %43,75 %  
nevím24,17 %4,17 %  

Graf

9. Máte možnost se zúčastnit také např.:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenských akcí3572,92 %72,92 %  
vzdělávacích akcí3062,5 %62,5 %  
seminářů2245,83 %45,83 %  
teambuilding1225 %25 %  
nemám vůbec tuto možnost714,58 %14,58 %  
jiné24,17 %4,17 %  

Graf

10. Dostává se Vám hodnocení od Vašeho nadřízeného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3266,67 %66,67 %  
ne1531,25 %31,25 %  
nevím12,08 %2,08 %  

Graf

11. Pokud ANO, jakou formou jste hodnoceni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
roční hodnocení1135,48 %22,92 %  
čtvrtletní hodnocení722,58 %14,58 %  
měsíční hodnocení619,35 %12,5 %  
je se mnou veden motivační rozho516,13 %10,42 %  
"360" hodnocení26,45 %4,17 %  

Graf

12. Oznámkujte komunikaci ve Vaší společnosti. (Jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21837,5 %37,5 %  
31531,25 %31,25 %  
1714,58 %14,58 %  
4612,5 %12,5 %  
524,17 %4,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.77
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:2
Modus:2

Graf

13. Jsou na Vašem pracovišti časté konflikty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3164,58 %64,58 %  
ano1429,17 %29,17 %  
nevím36,25 %6,25 %  

Graf

14. Je Vaše komunikace při splňování týmové práce bezproblémová?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3063,83 %62,5 %  
ne1429,79 %29,17 %  
nevím36,38 %6,25 %  

Graf

15. Pokud NE, v čem si myslíte, že je ten problém:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není dán prostor pro vyjádření názoru842,11 %16,67 %  
není určen vedoucí týmu, a proto jsou problémy842,11 %16,67 %  
nejsem dominantní typ315,79 %6,25 %  
jiné315,79 %6,25 %  
je mi to jedno, chci si odpracovat svoji část a jít domů210,53 %4,17 %  
nic15,26 %2,08 %  

Graf

16. Co byste změnili ve Vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší a častější komunikace s vedením1939,58 %39,58 %  
lepší komunikaci na pracovišti1531,25 %31,25 %  
existenci zpětné vazby na mojí práci1327,08 %27,08 %  
lepší hodnocení1122,92 %22,92 %  
nic bych neměnil/a816,67 %16,67 %  
možnost zúčastnit se společenských a vzdělávacích akcí612,5 %12,5 %  
možnost zúčastnit se porad612,5 %12,5 %  
jiné510,42 %10,42 %  

Graf

17. Váš názor na tuto problematiku...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

autoritativní vedení, které vede ke strachu zaměstnanců spolu komunikovat. strach z donášení informací negativního charakteru, nejednnodušší je poroučet nesourodému kolektivu.

Boj o dobre placene misto

Jsem absolventkou FCHT Pardubice, kde jsem studovala obor: Ekonomika a management chem. a potrav. podniků. Má diplomová práce se zabývala podnikovou kulturou a její vazbou na atraktivitu podniku jako zaměstnavatele. Prováděla jsem výzkum v několika větších českých i zahraničních firmách, který se této problematiky týkal. Ze zjištěných dat a poté následně po nástupu do zaměstnání jsem přesvědčena o tom, že české, ale i zahraniční firmy s českým vedením si na "podnikovou kulturu pouze hrají". Podle mého názoru současný český management dosud nepochopil, že nové prvky managementu nelze pouze přečíst v knížkách, ale je nutné jim porozumět a umět je implementovat do podniku tak, aby splňovaly funkci, kterou splňovat mají. Což se ve většině českých podniků, podle mého názoru ve skutečnosti neděje. Bohužel.

Mezilidské vztahy, které fungují na pracovišti je veliké štěstí . Bohužel, v této době je to spíše rarita.

Myslím si že každý hraje sám za sebe a nezajímá je názor zaměstnanců,vedení je prostě vedení a neberou v potaz ostatní

Pracuji ve společnosti, kde mám nad sebou tým nadřízených, kteří při jakékoli vzniklé neshodě mezi jejich pokyny zaměstancům vše zaobalí tak, jakoby se nic nestalo a nedokáží přiznat, že někdo z nich udělal chybu a že si jejich pokyny někdy protiřečí a jelikož poskytují zpětnou vazbu i několikrát během dne, dochází k obviňování zaměstnanců že neprovádějí práci jak mají.

v dnešní době je už vše jištěno zákonem, proto si myslím že se málokde najde organizace bez nutných dokumentů. Ale komunikaci mezi lidmi nezajistí organizační struktura či napsaný etický kodex, to je potřeba trénovat společnými akcemi,aby se prolomily ledy :-)

zaměstnanec by měl být partnerem zaměstnavatele a ne levnou pracovní sílou

18. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3368,75 %68,75 %  
muž1531,25 %31,25 %  

Graf

19. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-252143,75 %43,75 %  
26-351633,33 %33,33 %  
40 a více816,67 %16,67 %  
36-4036,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zímová, P.Mezilidská komunikace a organizační kultura (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mezilidska-komunikace-a-orga.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.