Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezilidská komunikace A

Mezilidská komunikace A

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Rýparová
Šetření:05. 05. 2013 - 16. 05. 2013
Počet respondentů:895
Počet otázek (max/průměr):36 / 32.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
Dostává se Vám do rukou jazykovědný dotazník, jehož cílem je přispět k výzkumu mezilidské komunikace. Podíváte-li se detailněji na své každodenní rozhovory s lidmi v okolí, zjistíte, že ne vždy říkáte přesně to, co chcete ostatním sdělit, a stejně také vy reagujete občas, aniž by Váš protějšek výslovně řekl, co od Vás očekává.
Proč je důležité lidskou komunikaci zkoumat? Kontakt s ostatními je důležitou součástí našeho života. Obvykle si to neuvědomíme, dokud se neobjeví nějaký problém. Své by o tom mohli vyprávět lidé ochrnutí po mozkové mrtvici, pacienti s Alzheimerovou chorobou nebo například ti, kdo se narodili s autismem nebo Aspergerovým syndromem a podobně. Abychom dokázali právě těmto lidem pomoci efektivně komunikovat nebo jen porozumět svým blízkým, je nutné poznat, jak komunikaci vnímají zdraví jedinci.
Rozhodnete-li se pro spolupráci na tomto projektu, pročtěte si pozorně dotazník a do označených polí buď vepište svou odpověď, nebo vyberte možnosti, které jsou podle Vás pro danou otázku platné. U jednotlivých otázek můžete vždy zvolit více odpovědí. Žádné správné řešení neexistuje.
Předem velmi děkuji za spolupráci,
Mgr. Dominika Pospíšilová

Odpovědi respondentů

Dotazník je anonymní, pro statistické účely bychom potřebovali znát věk a pohlaví.

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24566,26 %6,26 %  
22515,7 %5,7 %  
21465,14 %5,14 %  
25444,92 %4,92 %  
23444,92 %4,92 %  
28374,13 %4,13 %  
26353,91 %3,91 %  
19343,8 %3,8 %  
20303,35 %3,35 %  
27262,91 %2,91 %  
ostatní odpovědi 18
35
31
37
38
30
29
36
43
42
17
34
40
32
47
49
33
16
56
39
52
53
44
46
50
45
54
51
48
41
55
58
61
57
60
66
64
59
62
12
15
14
63
70
67
73
80
81
13
65
72
75
49254,97 %54,97 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.31
Minimum:18
Maximum:56
Variační rozpětí:38
Rozptyl:105.06
Směrodatná odchylka:10.25
Medián:28
Modus:24

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena69077,09 %77,09 %  
muž20522,91 %22,91 %  

Graf

Jirka a Karel, dva dobří kamarádi, sedí ve společnosti dalších blízkých přátel a probírají, co se v poslední době dělo. Jirka se rozpovídá o tom, že chce teď víc odpočívat a dělat to, co ho baví, protože hodně pracoval a teď si chce užít trochu klidu a pohody. Ostatní u stolu poslouchají.Karel najednou zareaguje: „Ty, Jirko, ty ses zul?“Jirka: „No jo, zul.“Karel: „No to je ale síla!“Jirka: „Ale nikdo nic neřikal...“Karel: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“

3. Myslí si Karel, že všichni ostatní skutečně oněměli kvůli Jirkovým nohám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne64572,07 %72,07 %  
ano17819,89 %19,89 %  
nevím728,04 %8,04 %  

Graf

4. Byla Karlova poznámka v dané situaci vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, nevímotázka č. 6, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne62870,17 %70,17 %  
ano17419,44 %19,44 %  
nevím9310,39 %10,39 %  

Graf

5. Proč nebyla Karlova otázka vhodná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- odvedl pozornost úplně jinam - zcela jistě se dotkl Jirky -shodil jej před ostatními

- ve společnosti více lidí Karel Jirku ztrapnil - mohl mu to říci soukromě a nenápadně; ale je samozřejmě otázka, co to bylo za "společnost" - pokud skutečně velmi blízcí přátelé od dětství, kteří se vzájemně u piva takto škádlí, tak není žádný problém; ad. otázky níže - zmíněné situace mohou probíhat tak individuálně, že vyhodnocení stupněmi "(ne)příjemnost" situace je prakticky nemožné

....

1. netaktně zasáhl do debaty - netýkalo se to tématu; nebylo to nic neodkladného či skutečně naléhavého 2. shodil Jirku 3. hledal pro svou provokaci podporu u jiných

1. Skočil Jirkovi do řeči. 2. Otázka byla netaktní.

1) je slušností druhého vyslechnout a nechat domluvit, případně na dané téma reagovat 2) když už si Jirka muse boty sundat, není vhodné ho před ostatními zesměšňovat a na nepříjemnou vě poukazovat...

absolutně nabourala rozhovor a bylo mimo téma

agresivní jednání

až přílš "doráží" na Jirku. Myslím si, ale že záleží také na kontextu ... na tom, jak často jsou tito dva lidé v kontaktu, jak často dochází k takové situaci a jestli Jirka nějak reaguje nebo to nechácá být, nči že to naprosto ignoruje .... podle toho bych také hodnotila vhodnost či nevhodnost Karlovo poznámky (viz výše).

Bonton

Byl to spíš trapný pokus o vtip.

byl to trapný pokus o vtip, a zřejmě odvedení pozornosti od sdělení jeho přítele, možná i závist

Byla dost buranská, obvzlášť v přítomnosti dalších kamarádů.

byla iniskrétní

byla mimo mísu

byla neslušná, ztrapňující Jirku

Byla netaktní a nesouvisela s předchozím tématem rozhovoru

byla netaktní a ponižující

byla netaktní vůči všem i když Jirka byl taky netaktní, když se zul na veřejném místě

Byla netaktní, před ostatními kamarády Jirku mohl shodit.

byla netaktní, příliš osobní

Byla netaktní.

Byla pronesena před ostatními, Karel tedy Jirku ztrapnil. Měl mu o tom říci v ústraní či potichu, ne však nahlas, přede všemi a s ironickým dovětkem.

byla pronesena veřejně, netaktně

Byla příliš afektovaná a nemístná. Mohl to naznačit jemněji, pokud mu to tedy skutečně vadilo.

Byla řečena přede všemi (i když blízkými přáteli).

byla shazující

byla to netaktní poznámka

Byla trapná a ponižující.

Byla úplně mimo dané téma...

Byla urážejí, trapná.

Byla urážející

byla ve společnosti, řečena nahlas, v tom vidím problém, mohl Jiřího upozornit mimo tuto společnost

Byli tam jiní lidé...

byli ve společnosti

Bylo netaktní to říci takto nahlas.

bylo to indiskrétní - měl ho na to upozornit taktněji

Bylo to neslušné vůči Jirkovi.

Bylo to netaktkní. Měl Jirku upozornit nějak nenápadněji.

bylo to netaktní

Bylo to netaktní.

Bylo to netaktní.

Bylo to nezdvořilé a ponižující vůči Jirkovi.

Byť jde o blízké přátele, není taktní takto reagovat.

Dal najevo, že neposlouchá Jirku

diskrétnost Karlovi nic neříká

Docela citlivé téma a pokud chodí v uzavřené obuvi celý den, bez možností přezutí, tak to neovlivní.

Dostal Jirku do trapné situace, dalo se to vyřešit diskrétněji. Záleží ovšem na věku, mladí to přijmou lépe než starší lidé.

Dostala Jirku do trapné, zahanbující situace.

Drsný vtípek

drzé, zbytečné a vůbec ne k tématu

hrubá, neomalená,netaktní

chtěl být vtipný a byl pouze nevhodně trapný

I kdyby chtěl kamarádovi pomoci, takové věci se řeší mezi 4 očima

i kdyz se jedna o kolektiv blizkych pratel, mohl byt na tuhle situaci upozornen citliveji

I když Jirkovy nohy \asi nevoní, je nevhodné takovým způsobem na to upozprňovat ostatní

I když jsou všichni dobrými kamarády, není vhodné, aby mu skákal do řečí, když ho všichni poslouchají. Měl minimálně počkat, až domluví.

I když se jedná o společnost blízkých přátel, lze upozornit na stav věci taktněji.

I pokud se jedná o blízké přátele, tak projevit se takto ve společnosti jiných lidí mi přijde nevhodné a netaktní. Tuto informaci bych mu sdělila ve větším soukromí.

I ve společnosti blízkých přátel se tato otázka nehodí. Podobně "choulostivá témata" by se měla řešit mezi 4 očima. Navíc si toho možná přítomní ani nevšimli a byli opravdu zaujatí vyprávěním.

Indiskrétní a nebo zesměšňující. Podle situace. Odvedl všechny od tématu. Strhl pozornost jinam.

Já si myslím, že tato poznámka není vhodná nikdy, Jirka se musel cítit celkem špatně. I když se asi neměl zouvat, Karel si tuto poznámku mohl odpustit a nebo to říct trochu diskrétněji.

je netaktní upozornit na takovou věc ironicky a před publikem

je netaktní, mohl si ho vzít stranou, nebo počkat na jinou příležitost

Je nevhodné někoho takto komentovat před lidmi. Za prvé jde o neslušnost, protože tím člověka poníží před ostatními, za druhé jde o důkaz, že ho vyprávění vůbec nezajímalo, což může být pak vyprávějícímu líto k tomu, že už díky té pitomé poznámce cítí stud.

Je nevhodné veřejně označit někoho, kdo se ne zrovna společensky zachová. Ohleduplnější by bylo, přerušit hovor, omluvit se na chvíli a vyzvat kolegu, aby na chvíli poodešel a vysvětlit mu nevhodnost jeho jednání ve společnosti.

Je to neomalené vůči všem zůčastněným, lze to popřípadě říci v soukromí.

je to neslušná poznámka

Je to neslušné před ostatními a odpoutal pozornost od Jirkova sdělení, nedal ostatním příležitost navázat na téma Jirky a dal najevo, že jej vpodstatě nezajímá co jim Jirka sděluje.

Je to neslušné, jirka se určitě cítil hodně trapně.

Je to nespolečenské

je to netaktní

je to netaktní, měl jej upozornit v soukromí

Je to netaktní.

Je to netaktní. Neměl by to kamarádovi říkat vůbec nebo mu říci tak, aby to slyšel jen a pouze Jirka.

Je to neurvalé a nespolečenské.

Je to nevkusné,poukazovat na tyto věci.

je to osobní

Je to velice osobní a dá se na tento problém upozornit decentněji.

je urážlivá, ponižující

je urážlivá, špatně načasovaná

jedná se o veřejný, ztrapňující dotaz zasahující nevhodným způsobem do osobní sféry druhé osoby, vhodný by byl dotaz v ústraní a návrh řešení situace.

Jelikož všichni poslouchali Jirku a Karel chtěl být asi středem pozornosti a ztrapnil Jirku.

Jirka byl úmyslně zesměšněn..... Karel nezachoval diskrétnost, ač Jirkovy nohy "cítil" a upozornil na to okolí.

Jirka hodně pracoval a byl vyčerpaný. Karel ho v té situaci nevhdně popíchnul.

Jirka chtěl povídat o svých plánech do budoucna a myslel si, že ho jeho přátelé vyslechnou, popřípadě mu poví nějaké své jiné postřehy a rady, či zkušenosti, "kdy si dát pauzu a vypnout". Místo toho se však od svého nejlepšího přítele dočkal jen hloupé poznámky o jeho nohách, která ho rovněž shodila před ostatními blízkými.

Jirka mluvil na určité téma a ostatní, ať už je to zajímalo nebo ne, ho poslouchali. Karel mu neměl skákat do řeči, a už vůbec ne tímto milionkrát ohraným vtipem, Jirka však velice pohotově zareagoval a z trapné poznámky nakonec vlastně udělal srandu.

Jirka mluvil o důležitém životním kroku, Karel bych netaktní.

Jirka mluvil o svém důležitém rozhodnutí

Jirka mluvil o svém životě.

Jirka mluvil o svých věcech a chtěl slyšet názor a bavit s. Místo toho se zdá, že ho Karel vůbec neposlouchal.

Jirka mluvil o tématu, které se ho nějak dotýká. Karel do toho nevybíravě začal vtipkovat. Navíc tak, že Jirku ztrapnil. Kdyby bylo u stolu všeobecné veselí, bylo by to něco jiného. Navíc také záleží na tom, kdo byl situaci přítomen. Jestli to bylo ve společnosti kamarádů, nebo vážnějších lidi, kde to mohlo Jirku kompromitovat.

Jirka mluvil o zcela jiném tématu a Karel mu skočil do řeči s nevhodnou poznámkou

Jirka mluvil úplně o něčem jiném a Karel mu do toho takto nevhodně skočil. A hlavně nebylo to taktní. Jirka se musel v té situaci cítit hodně špatně. Mohl mu to říct nebo naznačit šetrněji.

Jirka něco mluví a Karel mu odvětí úplně z cesty. Budí to pocit, že jej Karel vůbec neposlouchal. Navíc je nevhodné ve společnosti mluvit o tom, že někomu smrdí nohy (také podle toho, jestli to jsou dobří přátelé nebo jen známí).

Jirka sděloval závažné myšlenky, které měly hlubší význam a zaujaly jeho kamarády. Karlova poznámka byla netaktní, protože zesměšnila Jirkovo sdělení – ale mohl to být také drsný černý humor – avšak sem se nehodil. Mohl to říct i ze závisti, že si Jirka bude užívat zaslouženého volna... Z mého pohledu možná není Karel zase až tak dobrým kamarádem, jak se tvrdí v první větě.

Jirka se asi cítil hloupě, na druhou stranu- Karlovi možná taky smrdí nohy a proto se nezouvá. Třeba by pomohl lavor u vchodu :)), všichni by si povinně umyli nohy při vstupu a nebylo by tak snadné poznat, komu ty nohy smrdí, komu ne a cítili by se trapně všichni stejně

Jirka se musel přede všemi cítit trapně, mohl mu to Karel říct bokem

Jirka se poté mohl cítit velmi trapně.

Jirka se svěřoval se svými pocity a plány a přišlo mi, jako by toto Karel nevnímal a přemýšlel na něcím jiným

Jirka vůbec nemusel pochopit kam směřovala a navícse mohl cítit ztrapněný.

Jirka, se chtěl vyzpovídat a promluvit si s kamarádem o svých plánech

Jirku to shazuje v očích kamarádů, může mu to být nepříjemné.

K situaci se to vůbec nehodí. Odvádí to řeč úplně jiným a nesmyslným směrem. Konverzace se pak pozastaví a Jirka bude mít pocit, že Karla nezajímá Jirkovy plány.

Karel chce upozornit jen sám na sebe, je sobec

Karel chtěl Jirku zesměšnit, protože Jirka chtěl poukázat na svoji úspěšnost, mohl použít jiné možnosti, např odvést řeč na jiné téma.

Karel chtěl strhnout asi pozornost na sebe

Karel měl otevřít okno pro zmírnění problému a tak zároveň naznačí, že není něco v pořádku.

Karel nemá upozorňovat na to, že Jirkovi smrdí nohy, to se ve společnosti nedělá. Měl by si ho vzít stranou a taktně ho upozornit, že mu nevoní nohy, ale že jestli chce, tak zná dobrý způsob, jak na ně, nebo něco podobného.

Karel nereaguje na to, co Jirka sděluje, nedrží se tématu (práce X odpočinek), snaží se Jirku ztrapnit a tím "shodit" i jeho sdělení ohledně toho, co Jirka vykonal za práci.

Karel svou reakcí ukázal, že na to co Jirka říká není asi dostatečně soustředěný.

Karel tím v podstatě řekl, že ho o co říká Jirka absolutně nezajímá a ještě dává najevo, že ostatní v podstatě také ne a že zřejmě moc mluví a ostatní nepust ke slovu.

Karel změnil téma hovoru, dal najevo, že ho Jirkova situace nezajímá. \Jeho poznámka byla navíc impertinentní.

Karel zničehonic začal vtipkovat o Jirkovi, přitom Jirka předtím nevtipkoval, spíš se jen tak svěřoval. Karlova reakce byla nevhodná, působí, jakoby na sebe chtěl upozornit, rychle změnit tok konverzace z nějakých důvodů. Možná ho Jirkovo povídání nebavilo.

Karlovi asi nebylo příjemné poslouchat Jirkovo svěřování a měl pocit, že se veškerá pozornost upírá na Jirku a chtěl jeho "monolog" přerušit rádoby vtipnou hláškou a naznačit, že moc mluví. Nebylo to vhodné, protože lidi si mají naslouchat...

Každý má právo sundat si boty, když se v nich necítí pohodlně

Každý má své problémy. Pokud byl Karel dobrý kamarád, mohl mu to říct někde stranou, že to bylo cítit a že s tím má něco dělat. Takhle ho podrazit :/ :D :))))

kdyz uz ma potrebu na to upozornit, nemelo vy to byt ve skupine lidi, ale ve dvou; obecne je to tema, ktere daneho cloveka ztrapni, je to osobni a utocne

Když by probíhalá nezávazná debata, tak by to mohla být vtipná vložka, ale v této situaci se mluví celkem na vážné téma, Jirka se svěřuje se svými plány a Karlova poznámka narušuje debatu.

Když Jirka vypráví o sobě a svých plánech je nevhodné ho přerušit otázkou a je to "nevychované"

Když jsou to kamarádi (dobří kamarádi) tak by měli být schopni si i naslouchat. A je jedno, nakolik je ten určitý monolog nudný. I když chápu, že tím chtěl pobavit i ostatní, ale to nic na tom nemění

kitické připomínky je vhodné sělovat mezi čtyřma očima, ne před celou společností

má ho upozornit taktně

Mě osobně by to nebylo příjemné. Vždy když mluvím o něčem důležitém a pro mě dost osobním, tak mě taková poznámka hrozně zklame. Příjde mi, že ten člověk co jí pronesl si mě neváží, protože mě ani vlastně neposlouchal. A už vůbec mě nepříjde fér od nejlepšího kamaráda, že upozorňuje na to, že mi smrdí nohy. V takovém případě, by se to dle mě, mělo taktně přejít a nebo to měl říct jen mě a né takto veřejně.

měl by kamaráda upozornit nějak nenápdaněji

Měl by taktně a ne přede všemi říct, že zout se ve společnosti není vhodné

Měl ho nejdříve nechat domluvit

měl mu to říct bokem, ne před ostatníma, je to netaktní. navíc nenaslouchal, jirka se svěřoval s něčím, co ho trápí... jirka může nabýt dojmu, že není pro karla důležitý...

Měl si ho vzít stranou a říct mu o tom, že není vhodné ve společnosti jiných osob si zouvat boty. Kdyby byli jen sami, tak ovšem, jelikož jsou dobří kamarádi.

měl to řešit mimo společnost, je to netaktní

Měla být pronesena jen ke Karlovi, nikoliv na veřejnosti...

Měla znít jinak.

Mezi 4 očima by se to dalo, ale ve větší společnosti toto není vhodné.

Mezi dospělýma lidma bych tohle neřešila, mezi hodně dobrýma kamaráda, co sedí u někoho doma je to sranda, ale ve společnosti ne

Mimo téma a hlavně mluvit o smradlavých nohách v přítomnosti ostatních mi přijde žinantní, asi bych jako kamarádka jen taktně upozornila samotného Jirku.

mimo téma hovoru a hlavně upozornění mělo přijít diskrétně

Mimo téma, možné ztrapnění, dotčenost - důležitým faktorem je, nakolik blízcí přátelé to jsou.

mimo tema, skakaci do reci, upozornit na tuto skutecnost se da i vhodnejsim zpusobem [pokud nesedi v hospode ctvrte cenove kategorie :] [problem s interpretaci Karlovy poznamky je ale ten, ze nezname intonaci, s jakou to pronesl... ]

mimo téma,,hloupá otázka

Mně se to zdá jako nepovedený pokus o vtip, navíc celá společnost byla obrácená na Jirku, takže tohle vidím jako pouhý pokus o obrácení pozornosti společnosti na Karla, který se nejspíš nudí a nebo potřebuje být vždy středem pozornosti a bavit okolí. Jinak mi přijde dost indiskrétní mluvit o zouvání a naznačovat, že někomu páchnou nohy, pokud nemělo jít o vtip.

mohl být diskrétnější

Mohl ho taktně upozornit, tak aby to ostatní nezaregistrovali, takhle je to pro Jirku trapná situace.

Mohl jí říct v soukromí a ne Jirku zesměšnit před ostatními.

Mohl jirku upozornit taktněji

Mohl Jirku upozornit taktněji.

Mohl jsi ji odpustit.

Mohl mu jí položit v soukromí.

mohl mu to říci korektně, třeba potichu

Mohl naznačit Jirkovi jiným způsobem, že o tom svém problému hovoří již dlouho

Mohl reagovat mírněji.

Mohl se vyjádřit nějak diskrétně a neupozorňovat na to všechny v okolí.

mohl se zeptat lepe

Mohla jej uvést do rozpaků, mohl se stydět

Mohlo jít o zdravotní potíže

Možná mezi muži vhodná byla, mezi ženami se takovéhle věci neříkají, neupozorňuje se na to, že někomu smrdí nohy, neodvádí se tím pozornost od tématu. Ale muži takhle někdy mírní napětí.

Musela přivést Jirku do rozpaků. A vůbec takové věci se na veřejnosti neřeší.

Myslím si, že by to šlo říct i jinak. V případě, že je to v kruhu opravdu blízkých přátel, tak by tato poznámka byla vhodná.

myslím že tyhle věci se ve společnosti standartně řešit nemají... upřímně ale nechápu, jak ho napadlo se zout

Myslím, že by bylo vhodnější nastálou situaci přehlížet, nekomentovat a pokračovat v hovoru.

Myslím, že se na tohle měl zeptat osobně, nikoliv před ostatními. Dále mohl zvolit jinou, taktnější formu.

Myslím, že to bylo dost urážlivé

Na nedostatek upozornit soukromě a nezesměšňovat kamaráda. Nebyla tématem konverzace.

na nedostatky druhých se ve společnosti upozorňuje decentně a neměl by se nikdo úmyslně zesměšňovat

Na podobné věci není vhodné upozorňovat ve společnosti - ať je jakákoli, taková otázka je ponižující.

Na takovéto věci se upozorňuje v soukromí, ne před dalšíni lidmi.

Naprosto mimo téma a navíc by ho měl jen taktně upozornit že je asi něco v nepořádku.

narušil pohodu

naznačuje to že as Jirku moc nevnímal,

Neboť tím dal Karel najevo, že Jirkovo počínání ho vůbec nezajímá.

nebyl taktní

nebyla dobře položena

nebyla k tématu hovoru

nebyla k tématu o čem mluvil Jirka

Nebyla k tématu. A mělo přijít spíše odsouhlasení Jirkova nápadu, když byl evidentně unavený z neustálé práce a nyní se rozhoupal k rozhodnutí, jak svůj problém vyřešit.

nebyla nutná

nebyla řečena taktně

Nebyla slušná, měl to Jirkovi říct v soukromí.

Nebyla taktní

nebyla taktní

nebyla tématická a byla nespolečenská a neslušná

Nebyla zdvořilá, myslím si, že měla za cíl Jirku "shodit", zřejmě Karel něco proti Jirkovi má.

Nebylo slušné skákat Jirkovi do řeči a pokud mu opravdu smrděly nohy, měl ho na to Karel upozornit taktněji.

Nebylo to diskrétní.

nebylo to etické, mohlo to Jirku postavit do negativního světla

Nebylo to slušné.

Nebylo to taktní. Ukázal, že buďto neví jaké by mohla mít ta poznámka následky a nebo mu je to jedno. V obou případech nic moc.

Nebylo vhodné zmiňovat nahlas Jirkovy zuté boty před přáteli

necitlivá poznámka, dělá to dojem, že se Karel o Jirku a jeho starosti vůbec nezajímá

nedostatek taktu

nedostatek taktu

Nehodi se shazovat lidi na verejnosti.

nehodila se k líčení Jirkových docela vážných plánů a snižovala jejich důležitost a osobu Jirky

nehodila se k tématu a nebyla slušná

Nehodila se pri konverzaci o osobnim zivote

Nejspíš nevěděl, jak vhodně zareagovat, co Jirkovi na jeho postoj říci, proto se možná pokusil trochu odvést řeč jinam.

Nemá se skákt do řeči, když někdo mluví a ostatní poslouchají.

neměl mu to říkat veřejně.

neměl to říkat na hlas a jen mezi řečí něco naznačit

Neměl to říkat přede všema.

Nemusel to říkat přede všemi. Akorát na to upozornil i ty, kteří si toho nevšimli. Mohl taktně naznačit nebo to oznámit tiše pouze Karlovi. Ztrapnil ho.

Nemusel upozorňovat nahlas a mezi všechny, ale jen Jirku.

Není slušné někoho takto nevybíravě upozorňovat na zápach jeho nohou.

Není správné upozorňovat veřejně na osobní záležitosti

Není správné veřejně upozorňovat na faux pass druhých lidí

Není taktní upozorňovat na nedostatky před ostatními. Lépe mezi čtyřma očima a s trochou diplomacie

není to slušné

není to slušné

Není vhodné na takovou situaci hlasitě poukazovat ve společnosti dalších osob.

Není vhodné svého kamaráda upozornit na jeho téměř intimní nedostatek před skupinou lidí, upozornění mělo proběhnout "stranou".

není vhodné toto zmiňovat

není vhodné veřejně upozorňovat na takto choulostivou záležitost, ale záleží na tom, v jaké společnosti jsou a jaká je atmosféra, partička dělníku u piva přijme informaci jinak, než například společnost devčat.

Není vhodné, tak přímým způsobem reagovat. Ten druhý je tím zaskočen, stydí se, je mu nepříjemně.

neproběhla zpětná vazba na poznámku o relaxu po těžké práci

Nepříjemné věci (třeba páchnoucí nohy) říkám přátelům v soukromí.

Nereagoval na Jirkovo vyprávění, vypadá to, jako by ho neposlouchal. Shodil ho před ostatními.

nereagoval na to, co J říkal, spíš mu dává najevo, že ho neposlouchal

Nereaguje na to co Jirka povídá, odvádí pozornost jinam.

neřešit choulostivé věci ve společnosti

nesluší se toto říkat přede všemi, ale pouze v ústraní. Je to pro daného člověka trapné

neslušné

neslušné

neslušné

nesouvisela nijak s tím, o čem mluvil Jirka.

Nesouvisela s danou komunikací

Nesouvisela s daným tématem. Uvedla do rozpaku nejen Jirku, ale i ostatní ze společnosti. Velmi netaktní otázka, která měla za úkol jen zesměšnit Jirku.

nesouvisela s témata, Karel vůbec neví o čem Jirka mluví

nesouvisela s tématem :-), mohl monolog přerušit i jinak

nesouvisela s tématem a navíc šlo sdělit vše taktně potichu

nesouvisela s tématem, přerušila Jirkovy myšlenky, společensky netaktní

nesouvisi s tematem

Nespolečenská.

netaktně podaná informace

Netaktně tímto ukončil monologový hovor Jirky.

netaktní

netaktní

netaktní

netaktní

netaktní

netaktní

netaktní

netaktní narážka

netaktní poznámka ze strany Karla

netaktní, hrubá

Netaktní, nevhodně načasované.

netaktnost

Netýkala se tématu

netýkala se tématu

neupozornovat na tyto veci verejne, jen soukrome

Nevhodná byla proto, protože to měl říci Jirkovi "potichu" a nikoliv ho zesměšnit před ostatními.

Nevhodné

Nevhodné obvinění kamaráda v kolektivu ostatních

nevim

Nevím jak moc mu nohy smrděli ,ale už jen ,že mu skočil do řeči a ztrapnil ho je do nevhodný. Na druhou stranu zout si boty taky nebyl dobrej nápad.

nevímzda byla pochopená jako žert a nebo shazování před druhými

NEVKUSNÉ HOVOŘIT O ZÁPACHU

Nezapadala do kontextu rozhovoru, přerušila vyprávění

Nezapadala do zaběhnuté konverzace a svého přítele jen ztrapnil.

nezdvořilá

nezdvořilost

Nikdy není vhodná. Je urážlivé a nevhodné a něčem takovém mluvit veřejně.

No záleží na tom, jak moc dobří kamarádi všichni přítomní jsou a zda-li jsou zvyklí takto špičkovat ve své společnosti. Z článku však vyplývá, že dobří kamarádi jsou jen Jirka a Karel, proto si myslím, že ostatním mohlo být při této poznámce trapně.

o takových věcech se prostě veřejně nemluví, mohl ho třeba kopnout pod stolem, ne?

odbočení od tématu a netaktní upozornění na intimní záležitost

odbočil od tématu a to velmi neomaleně

Odklonění od tématu; skákání do řeči; Jirka se mohl cítit trapně - Karel ztrapnil Jirku před kamarády - záleží ale na kolektivu - mohli se tomu společně zasmát...

Odpověděl jsem, že Karlova poznámka ("No to je ale síla!") nebyla v dané situaci vhodná, ne že by nebyla vhodná jeho otázka.

odváděla pozornost od Jirkovy řeči, zlehčovala ji

Odváděla pozornost od toho, co se jim JIrka snažil sdělit.

ootázkou je jak moc blízcí přátelé jsou v okolí a jak moc jsou dobří kamarádi Jirka s Karlem. Může to být bráno jako vtip ale pokus Karel ví že s tím Jirka má problém a může ho to urazit říkat to neměl

Ostatní poslouchali Jirku jak mluví o svých pocitech a plánech. Karel do toho neohrabaně vstoupil a pronesl nevhodnou poznámku.

Ostatní si mohli myslet, že Jirkovi smrdí nohy natolik, že nikdo už není přes pach schopen slova.

Otázka byla netaktní až ponižující vůči Jirkovi. Ukazuje i na Karlovu inteligenci a sociální cítění...

Otázka mohla být položena tak, aby si jí ostatní nevšimli. Pak by šlo o zájem o Jirkův problém či důvod. Takto veřejně položená vyjadřuje pohoršení a nesouhlas, vyjádřený posměšnou závěrečnou poznámkou.

Otázka nijak nenavazuje na Jirkovo povídání. Karel asi nedával pozor co Jirka říká

pokud byla řečena nahlas, když všichni poslouchali, nebylo to slušné, protože to okamžitě muselo upoutat pozornost - tedy to muselo Jirku nutně uvést do trapné situace.

Pokud ho ostatní opravdu chtěli poslouchat, pak ho nevhodně přerušil. Pokud byl ten smrad opravdu k nevydržení, pak by byla poznámka namístě a ještě docela slušně řečena.

Pokud chtěl upozornit na to, že cítí zápach ze zutých bot, není to ve společnosti příliš taktní.

Pokud Jirkovy nohy smrdí, měl by mu to Karel říct soukromě, nenápadně, a ne tímhle způsobem přede všemi.

Pokud Jirku ostatní poslouchali, nemusel to Karel říkat nahlas předevšema. Takhle mohl shodit, zesměšnit svého kamaráda před ostatními.

Pokud jsou přátelé, tak by se neměli shazovat nevhodnou poznámkou, nehodí se to ve společnosti.

Pokud Karlovi vadí Jirkova společnost, nemusí ji absolvovat. Pokud mu nevadí, neměl by ho zesměšňovat. Člověk si má vybírat přátelé s kterými se cítí dobře.

Pokud mu vpadl do řeči, pak nebyla vhodná, měl ho nechat domluvit a nechat si vtipnou poznámku na vhodnější příležitost.

Pokud nebyla míněna jako vtip (třeba jako citace z filmu Slunce, seno, erotika), je velmi nevhodné na takový fakt upozorňovat. V tom případě musel kamaráda uvést jistě do rozpaků a takové chování u přátel nemám rád.

Pokud opravdu jsou kamarádi, neměl by ho urážet ( veřejně). Něco jiného je sranda mezi sebou.

Pokud se týkala smradlavých nohou, tak byla netaktní.

pokud to myslel jako vtip, tak vhodná byla, ale pokud ho chtěl tímto výrokem urazit tak nebyla vhodná..

Pokud všichni přísedící nebyli přátelé a kamarádi, pak bylo nespolečenské vyzutí bot a i upozornění na vyzutí.

ponížení před přáteli

ponížil svého kamaráda

Ponížila jirku

Ponižovala určitým způsobem Jirku.

ponižuje Jirku

Porusuje slusne spolecenske chovani

Poukazovala na nedostatek kamaráda před jinými kamarády, neomaleně, ponižujícím způsobem.

poznámka mohla Jirku přivést do rozpaků a i když se jedná o blízké přátele a byla vznesena v humorném duchu, nic se nemá přehánět

Poznámka o zouvání se do společnosti nehodí.

prilis intimni zalezitost

Proti bontonu není se zout nebo ubryndnout nebo se přeřeknout. To jsou věci, které nás činí ... lidmi. Proti bontonu je na to upozornit.

protoze karel jirku ztrapnil, at uz se bavili o cekoli

Protoze nebyla v dane chvili vhodna a nehodila se k danemu tematu. Take to vypovida neco o Karlove slusnosti.

Protože "shazovala" Jirku.

protože byla přede všema v místnosti, kárat a napomínat se má jen mezi 4 očima.

protože byla úplně mimo, neslušná a sprostá;

Protože dal najvo, že moc neposlouchá to, co Jirka říká a že ho to vlastně ani moc nezajímá.

Protože ho uvádí do trapné situace.

Protože ho ztrapil před ostatními. Za to, že mu smrdí nohy nemůže a každopdáně to měl naznačit diskrétněji.

Protože je Jirka dobrý kamaráda a toto by neměl říkat.

protože je netaktní a zveličuje už tak sociálně nepříjemnou situaci

Protože je nevhodné upozorňovat na takovou věc. Maximálně na to mohl kamaráda vhodně upozornit v soukromí, ale jinak je pravidlem, že pokud se někdo dopustí prohřešku proti bontonu, za což lze zutí obuvi, zejména pokud mám zpocené nohy, považovat, ostatní mají dělat, jako by nic.

Protože je to proti společenské etiketě..v soukromí budíž, na veřejnosti se takove věci neříkají

protože je ve spolecnosti

protože Jirka by rád slyšel názory na své budoucí plány.

protože Jirka hovořil o svých pocitech, plánech atd., jednalo se o vážnou věc

Protože Jirka měl něco na srdci, ale nadruhou stranu páchnoucí nohy nesou nic příjemného a ani nic, čeho si nevšimnete..

Protože Jirka mluví o svém životě, své budoucnosti a udělal důležité rozhodnutí, čekal podporu nebo aspoň zájem. Karel mluvil úplně z cesty a obrátil pozornost jinam, navíc upozorňovat na zápach přede všemi, ve společnosti..je mírně řečeno neslušné.

Protože Jirka mluvil o něčem, co je pro něj důležité a Karel se měl soustředit na obsah jeho slov

Protože Jirka se rozpovídal o svých pocitech, o množství vykonané práce, přáních a plánech do budoucna. Karlova poznámka s tím vůbec nesouvisela a zřejmě jej toto povídání unavovalo, nudilo nebo nezajímalo, tak chtěl tímto "vtípkem" převést hovor jiným směrem.

protože Jirku před všemi ztrapnil

Protože Jiřího zhodil před ostatními. Je to sice komická poznámka, ale urážlivá.

Protože jsou ve společnosti.

Protože Karel řekl o Jirkovi něco hanlivého, možná z důvodu, aby přerušil jeho povídání o tom, že si chce užívat klid a pohodu (závist, vztek, ...).

protože Karla poměrně ztrapnila

Protože mohla urazit Jirku - mohl se vyzout kdokoliv jiný...Protože odvedla řeč úplně jinam od tématu a vypdalo to, jako kdyby Jirkovo povídání nikoho nezajímalo nebo nezajímalo jenom Karla....

protože mu kamarád vykládal něco úplně jiného

Protože mu to měl říct v soukromí.

Protože na (údajnou) Jirkovu přílišnou mluvnost upozornil nevhodným způsobem a před publikem.

Protože náhle přesunul konverzaci k jinému tématu.

protože narušil prostor pro poslouchání a shodil Jirku jako osobu

protože neslušně zdůraznil ve společnosti stav, který si každý nechal pro sebe.

Protože odbočil úplně od tématu a v danou chvíli se to prostě nehodilo. Mohl chvíli počkat a až by Jirka domluvil, mohl mu to taktně naznačit.

Protože odbočuje od hlavního tématu a navíc Jirku ztrapnil před všemi ostatními.

protože přátelé se soustředili na Jirkovo vyprávění a Karlova poznámka před ostatními nebyla taktní

Protože přerušil Jirku v jeho povídání. Navíc se Jirka určitě necítil příjemně, když Karel na celé kolo rozhlásil, že si Jirka zul boty (mohl mu to pošeptat).

Protože se ho měl zeptat v soukromí, ne před všemi.

Protože se Jirka rozpovídal o své pochmurné situaci, co chce od života a kamarádi by měli naslouchat k danému tématu.

Protože se Jirka svěřoval s osobníma věcma a takhle to od Karla vypadalo, že ho to nezajímá. Měl počkat, až bude jiná situace.

protože se Jirka svěřoval se svým trápením

Protože se o takových věcech ve společnosti nemluví nahlas!?

Protože se to nesluší

Protože se to ve společnosti neříká nahlas.

Protože skočil Jirkovi do řeči a přerušil jeho vyprávění.

Protože svého kamaráda vystavil trapné situaci.

Protože tak se chová jedině "balvan" a ne kamarád. Měl ho upozornit tak, aby si toho ostatní ani nevšimli. Cítit to určitě nebylo na celou místnost. Jedině kdyby Jirka spadl do "žumpy" a to by do společnosti rozhodně nešel

Protože tato otázka je ve společnosti nevhodná

Protože téma hovoru bylo pro Jirku příjemné a Karel touto poznámkou Jirku ztrapnil.

Protože tím mohl Jirku ponížit a určitě to Jirkovi nebylo příjemné. Mohl mu to říct stranou v soukromí. Ale také záleží co si může Karel k Jirkovi dovolit, jestliže jsou blízcí přátelé a byl to žert.

Protože to bylo nemístné. Nehodilo se to.

protože to měl říct Jirkovi mezi čtyřma očima

Protože to nebylo slušné a protože ostatní poslouchali, co Jirka vypráví.

protože u stolu sedělo několik dalších lidí a Jirku tím zesměšnil před ostatními

Protože úplně narušila téma předešlé komunikace, navíc Jirku přede všemi zesměšnil. Mohl být taktnější.

protože upozornil na jirkovo slabé místo

Protože uvádí Jirku do trapné situace.

protože už jen ze slušnosti mu to mohl říct někde kde ostatní nebudou, je to solidní..

protože ve společnosti se o takových věcí nemluví, měl ho upozornit nějak soukromě

Protože zápach z nohou je intimní téma a není slušné o něm takto veřejně hovořit.

Protože zbyrečně uvedl kamaráda do pro něho trapné situace

Protože zde byli další lidé, kteří tuto poznámku slyšeli

protože zrovna všichni poslouchali a on byl dost netaktní, Jirku to pravděpodobně urazilo

Protože ztrapnil dobrého kamaráda před ostatními. Navíc hooodně odbočil od tématu! Takže se tato nemístná otázka do jejich rozhovoru vůbec nehodila. Tohle je přeci krajně nevhodné nemorální!

Protože ztrapnil jak sebe, tak Jirku. Takové věci by se na veřejnosti říkat neměli - neměli by se ztrapňovat přátelé.

protože ztrapnil svého kamaráda

Předpokládám, že Karel chtěl Jirku shodit, "utřít", nejspíše z důvodu, aby o něm ostatní posluchači nezískali vysoké mínění (díky své předchozí práci si nyní MŮŽE dopřát oddych a pohodu).

Přerušil Jirku v hovoru přes společností a ještě ho netaktně podanou poznámkou ponížil

Přerušila jeho vyprávění. Navíc - proč zrovna Jirka?

Přesto, že ucítíme pach ze zutých nohou, není zdvořilé to před více lidmi zdůrazňovat a tím daného člověka ztrapnit. Jirka se nejspíš chtěl podělit o své zážitky.

přestože byli ve společnosti blízkých přátel, měl by ho na situaci upozornit taktněji

Přijatelná by byla jen ve specifickém kolektivu - např. v hokejové šatně :-)

přijde mi to neslušné a neadekvátní

Přijde mi, že přerušil Jirkovo vyprávění, možná mu i skočil do řeči. Taky je to zcela mimo téma a tak trochu zákeřné a zesměšnující. Rozhodně to nemusel říkat nahlas...

přivedl Jirku do rozpaků...

ptz rikal neco duleziteho ohledne svych pocitu a karel ho ztrapnil utrel a vypadalo to oze chce odvest tema jinam ptz ho to nezajimalo

Působí to na mne, jako něco, co je málo pravděpodobná situace.

řekl to co všichni s bontonem jím vlastním cítily už dávno jen nechtěli to dát najevo

řekl to přede všemi, měl mu to pošeptat.

Sabotoval Jirkovo vyprávění

sdělil bych to jinak šetrněji nebo bych o tom nemluvil vůbec

sedí ve společnosti

Sedí ve společnosti, je ale pravda, že i on, když ví, že mu táhnou nohy, tak se nemá co vyzouvat...

shodil kamaráda před ostatními

Shodil svého kamaráda, to se nedělá.

Schází tady taktní jednání, připomínka by měla vyznít mezi čtyřma očima.

Sice jsou velmi dobří kamarádi, ale i mezi kamarády jsou věci, kteří se tak říkajíc neřikají na "plnou hubu". Jestli to Karel myslel jako vtip, tak se mu moc nepovedl.

Situaci lze řešit méně agresivně. Lze předpokládat, že se při takovém posezení něco vypije a situace se pak může zbytečně vyhrotit.

Skocil do telamtu v nesprqvny okamzik +upozornovat na smradlave nohy timto zpusobem neni nejvhodnejsi

Skočil Jirkovi do řeči, což je netaktní... navíc díky filmu Slunce, seno... si každý tu poznámku o zouvání spojí se smradem nohou :-D takže i kdyby to myslel v té chvíli jinak, Jirka (a ostatní zřejmě taky) to asi pochopí právě takto.

Slušnost,takt k příteli.

snaha o přeruší Jirky pomocí zápachu nohou? naprosto nevhodné

Snaha připoutat pozornost k sobě. Navíc ve společnosti naprosto nevhodné osobní upozornění.

Snažil se ho tím ponížit a dát mu najevo, že jej jeho řeči vůbec nezajímají - chce být v popředí naopak on.

Snažil se na sebe strhnout pozornost

Snažil se ze závisti Jirku shodit a zároveň odpoutat pozornost společnosti na sebe

Spíše to měl říci, nebo spíše naznačit, tak aby Jirku nepřivedl do trapné situace

společenská etika

Společenská slušnost velí decentně naznačit než "zesměšnit".

stačí to říci potichu,ne aby to slyšeli všichni okolo

šlo to říct jemněji, v ústraní

ta otázka ve společnosti je nevhodná.

Takové poznámky se neříkají, v legraci třeba ano, ale stejně je to nevhodné

Takové věci se hodí říct nejvýš mezi 4ma očima

takové věci se neříkají před všemi

Takové věci se neříkájí veřejně před společností. Karel měl podobnou výtku říci Jirkovi diskrétně, nenápadně mezi čtyřma očima.

takové věci se říkají mezi 4 očima

Takové věci se říkají mezi 4 očima, ne mezi všemi zúčastněnými. Trochu podpásovka, nefér, strhování pozornosti na sebe místo ponechání prostoru Jirkovi. Zlehčování celkem závažného tématu, které Jirka začal.

Takovéto poznámky se mají říkat v soukromí a decentně, neshazovat člověka před ostatními. Navíc Jirka mluvil o něčem evidetně pro něj důležitém a tato poznámka nevybíravě přerušila jeho povídání.

Takt

taktnost

Tato reakce je nevhodná z hlediska společenského chovámí. I když jsou přátelé, tak je značně netaktní upozornit někoho takhle veřejně že mu "smrdí nohy".

Tělesný pach je sice nepříjemný ale ani mezi kamarády není v hodné to nahlas probírat. Pokud bych chtěla někoho ponížit/nebo znemožnit ?/ tak je to možné udělat týmto způsobem. Ale ja bych to řešila mezi čtyřmi očima.

To patří mezi 4 oči.

To, že Karla nezajímá, o čem Jirka hovoří, neznamená, že by to nemohlo zajímat ostatní u stolu.

TOT OTÁZKA, KDYBY TAM POKRAČOVAL PODEJ MU BOTY BLAŽENO................TAK ODLEHČÍ, JINAK PROSTĚ OTEVŘEL JINÝ KOMUNIKAČNÍ ŠUPLÍK, CO KDYŽ CHTĚL JIRKA OD PŘÁTEL TROCHU EMPATIE, PAK BY SE MI JEVILA POZNÁMKA MÉNĚ VHODNÁ, PRO KVALITNÍ ZHODNOCENÍ SITUACE MI CHYBÍ NEVERBÁLNÍ PROJEVY, ZE KTERÝCH BY SE DALO VYČÍST NĚCO VÍC.............

Toť otázka...Pokud by se oba nacházeli ve společnosti svých nejbližších přátel, kteří si upřímnosti cenní nade vše a nemají před sebou žádné, řekněme, etické zábrany, pak by bylo vše v pořádku. V jiném případě by otázka vhodná nebyla, protože dostala Jirku do poněkud trapné situace. Možná by bylo vhodnější, aby bu to řekl, pošeptal potichu.

toto se má sdělit pouze Jirkovi a to tak, aby se opět obul

Toto se ve společnosti nekomentuje, ale hlavně!!!!! Jirka se neměl vůbec zouvat :-D

trapas

trapné

trapné

trapny

trapný vtip.

Tuto informace měl Karel Jirkovi sdělit taktně mezi 4 očima. Za druhé to vypadá, jakoby vůbec neposlouchal, co Jirka povídal.

Tuto větu si mohou říci mezi sebou jen oni dva, ale je krajně nevhodné se takto vyjadřovat ve společnosti ostatních.

Týká se intimních záležitostí a i když byla míněna vtipně, byla zcela mimo mísu

uplně mimo téma,zesměšnila jirku

Upozornil na "vůni" Jirkových nohou.

Upozornil na Jirkovo nedostatky.

upozornil na kamarádovu slabou stránku, ve společnosti více lidí se hodí tento "nedostatek" přehlídnout

upozornil na skutečnost, která nemusí být Jirkovi příjemná, uvedl ho do nepříjemné situace před přáteli

Upozornil na stav vůně Jirkových nohou a to velice netaktně.

upozorňovala pravděpodobně na to, že Jirkovi páchnou nohy, což je nevhodné vůči Jirkovi ve společnosti

upozorňuje na nedostatek velmi netaktně

Urážející poznámka,maximálně nevkusná.

urážela kamaráda

uráží ho, není empatický ani zdvořilý, navíc, ke kamarádovi...

Určitě to neměl říci nahlas, ale nějak taktně a nenápadně příteli sdělit.

Uvede Jirku do rozpaků, jestli ho teda ostatní poslouchali. Dále sníží důležitost jeho povídání a odvede od tématu. V tomto rozhovoru není potřeba odlehčovat situaci.

uvedl jirku do rozpaků

uvedl Jirku do trapné situace, navíc ho přerušil otázkou, která se absolutně vůbec netýkala tématu

Uvedla Jirku do neprijemne situace ve chvili, kdy se sveroval se svymi osobnimi problemy. Byl to dotaz uplne mimo konverzaci, ktery ji tim padem uplne narusil.

Uvedla Jirku do rozpaků. Zřejmě mu bylo trapně.

uvedla Jirku do trapné situace

V dobré společnosti se o tom nemluví a ,když tak jen v soukromí.

V momentě kdy člověk mluví vážně, v podstatě probírá svůj život, jak si ho chce zařídit dále atd. je nevhodné něčím takovým narušovat tento rozhovor a dávat najevo, že je to nezajímavé téma. Nehledě na to, že upozornění na něco takového považuji ve společnosti za nevhodné.

V nevhodnou dobu a mimo téma

V otázce 4 se píše: "poznámka" a ne "otázka". Je dobré se vyjadřovat přesně autore!

V prvé řadě není vhodné skákat někomu do řeči. Dále by bylo lepší kamaráda upozornit diskrétněji.

v té situaci se moc nehodila

Vážně narušila přátelskou atmosféru.Je velmi nevhodné shodit kamaráda tímto způsobem.

ve společnosti , sic blízkých, je tato poznámka krajně nevhodná, měl mu to naznačit, či ho vzít stranou a povědět mu to..

Ve společnosti bych Jirku upozornila trošku jinak, aby se nemusel stydět, i když je fakt, že by se ve společnosti nemusel vyzouvat.

Ve společnosti je taková poznámka nevhodná.

Ve společnosti se nehodí, aby Karel poukazoval na Jirkovy nedostatky.

ve společnosti se nepoukazuje na nedostatky nebo chyby, ale muži nejsou tak tolerantní, kdo ví jestli nesmrděli nohy Karlovi a nechtěl se ... Potrefená hus křičí první, to je jako když si někdo ve společnosti prdne a vyník hned řekne "kdo se ti prdl", smrdět může cokoliv ale o prdu ví jen ten jeden :-D

ve společnosti se o tom nemluví,

ve společnosti se to neříká , měl si ho zavolat bokem a situaci mu vysvětlit

Velmi nediskrétní.

Velmi netaktní

vhodnější by bylo to jirkovi sdělit mezi 4 očima

Všichni ostatní byli taktní

Vůbec ho nezajímalo, že si chce Jirka odpočinout a odbočil od tématu jak kdyby ho to nezajímalo.

Vypadalo to, jakoby neposlouchal jeho předchozí vyprávění

Vysoce netaktní připomína ve společnosti - vhodná pouze mezi čtyřma očima.

vyzutý mohl být kdokoliv, i kdybych věděla o koho jde, asi bych otázku vůně spíš jen tak nahodila do éteru jako že je tu cosi cítit ..

x

Z hlediska estetického cítění se tato otázka nehodí. Karel svou poznámkou mohl vyvolat Jirkův stud

za prvé kvůli odbočení od tematu a za druhé kvůli snaze zesměšnit Jirku

za1) neskáče se někomu do věty za2) Karel chtěl uporoznit na sebe a změnit téma.. za3) Karel ho chtěl před ostatními pohoršit

Zachoval se jak bulík.

Záleží na tom, jak dobří přátelé byli ti ostatní. Pokud by to byla parta opravdu dobrých přátel, a podobné poznámky byly v této společnosti běžné, nemuselo by to být tak hrozné. Zároveň však Karel mohl dát najevo, že Jirku vůbec neposlouchá.

Zarazila konverzaci

Zásady slušného chování vypovídají o něčem jiném, v této záležitosti měl s Jirkou mluvit mezi čtyřma očima .....

závist kamaráda, ne skutečný zápach nohou, snaha odvést řeč

Zbytečně a nevhodně ztrapnil kolegu

zbytečně ho ztrapnil před ostatními

Zbytečně poukazoval na Jirkův "handicap".

Zbytečně upozornil ostatní na to, čeho si nejspíš nevšimli.

Zbytečně zraňující, ponižující. Nedostatek empatie Karla vůči druhým.

Zbytečně ztrapňuje kamaráda před dalšími lidmi

Ze slušnosti vůči ostatním, protože se to může stát někdy i jemu.

zesměšnila Jirku

Zesměšňovat kamarada neni vhodne nikdy

Znemožnil ho před ostatními. Vyzdvihl ještě více onen fakt smrdících nohou. Mohl mu to říct taktněji.

ztrapnění Jirky

ztrapnil ho před ostatními přáteli

ztrapnil Jirku před přáteli

ztrapnil Jirku, zbytečně dramatizoval situaci

Ztrapnil kamaráda

Ztrapnil tím Jirku.

Ztrapnila Jirku

Ztrapnuje ho mezi kamarady

ztrapňuje před všemi svého kamaráda, mohl mu to říct soukromě, ne před všemi..

6. Představte si, že jste Karel: Jak jste se cítil ve chvíli, kdy jste Jirkovi říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné. Mohl se cítit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vesele; uvolněně; vtipně58865,7 %65,7 %  
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně23526,26 %26,26 %  
Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí22825,47 %25,47 %  
Smutně; hloupě11212,51 %12,51 %  
povýšeně40,45 %0,45 %  
trapně30,34 %0,34 %  
středem pozornosti20,22 %0,22 %  
cítit se silnější na úkor ponížení druhého10,11 %0,11 %  
chtěl jsem ho urazit, možná ze závisti kvůli práci?10,11 %0,11 %  
neřekl bych to, ale odhaduji, že se cítil vtipně10,11 %0,11 %  
nevím, Karel je divnej :-D10,11 %0,11 %  
ponížrně10,11 %0,11 %  
zasmála bych se, převedení na vtip by uvolnilo trapnost co cítím10,11 %0,11 %  
trochu trapně, ale snažil se převést vážnou situaci do vtipu. 10,11 %0,11 %  
znuděně, hovot jej už nudil10,11 %0,11 %  
napjatě, přemýšlel, jak to nejlépe udělat, aby Jirku přerušil10,11 %0,11 %  
řekla bych to jen v případě, že Jirka po několikáte nereaguje ... asi bych to brala tak, ž jsem dotčená ... že mně to opravdu vadí ..., ne však rozlobeně či naštvaně10,11 %0,11 %  
v první řadě bych tohle asi neřekla. Navíc záleží na tónu hlasu Karla, třeba to myslel jako vtip.10,11 %0,11 %  
rádoby vtipně, ale upjatě10,11 %0,11 %  
už byl znuděný jeho řečmi, odvedl téma jinam10,11 %0,11 %  
chtěl ponižovat10,11 %0,11 %  
byl to pokus o nevkusný humor, glosující neúnosnou situaci patrného zápachu Jirkových nohou10,11 %0,11 %  
hledá podporu pro svou netaktní poznámku, jinak by si připadal jako pitomec a toho chtěl udělat z Jirky10,11 %0,11 %  
zlomyslně10,11 %0,11 %  
expresident Klaus, pres. Zeman10,11 %0,11 %  
závistivě 10,11 %0,11 %  
trapně, že ho na to musí upozornit10,11 %0,11 %  
neuvědomění si důsledku svých slov, nejdřív bych to brala jako vtip, teprve pak bych si uvědomila, jak to bylo hloupé, trapné a nekorektní10,11 %0,11 %  
mám převahu10,11 %0,11 %  
ironicky, cynicky10,11 %0,11 %  
Jsem ráda, že ho ztrapním.10,11 %0,11 %  
agresivně - závist10,11 %0,11 %  
Trochu jako frajer, že Jirku schodil.10,11 %0,11 %  
trochu sarkastické10,11 %0,11 %  
smál se - doufám, že to říkal jako vtip10,11 %0,11 %  
u předchozího bodu bych nesouhlasil se slovem "vtipně"10,11 %0,11 %  
znuděně10,11 %0,11 %  
Chtěl přerušit Jirkův tok slov.10,11 %0,11 %  
vítězně a nadřazeně ve smyslu jak to Jirkovi před ostatníma hezky nandal10,11 %0,11 %  
mohl to brát jako urážku a nebo jako vtip podle toho se cítil bud pohoršeně nebo uvolněně a vesele10,11 %0,11 %  
nadřazeně10,11 %0,11 %  
rádoby vtipně10,11 %0,11 %  
chtěl odvést pozornost k jinému tématu - od života v klidu k botám10,11 %0,11 %  
nemám rád, když se někdo chlubí, předvádí10,11 %0,11 %  
neumím si představit, že bych to v dané chvíli řekla, ale asi chtěl zavtipkovat10,11 %0,11 %  
nejspíš Jirkovi trochu záviděl10,11 %0,11 %  
chtěl pomocí sarkasmu, nebo "sebeotevření druhé osoby" omluvit např. smrad z nohou10,11 %0,11 %  
sarkasticky10,11 %0,11 %  
pocit satisfakce, zásahu10,11 %0,11 %  
povýšeně, chtěl kamaráda shodit10,11 %0,11 %  
poťouchle10,11 %0,11 %  
tak a není to na mě10,11 %0,11 %  
mohl chtít na sebe upoutat pozornost, protože třeba Jirku nemá v oblibě10,11 %0,11 %  
cítila bych stud10,11 %0,11 %  
záleží na reálné situaci, emocích, stavu vztahu apod.10,11 %0,11 %  
K.nechápal J.neomalenost10,11 %0,11 %  
jako haur, který chce šokovat okolí, nehledí na zdvořilost10,11 %0,11 %  
vtipem řečeno že je to fakt strašný smrad a že by bylo dobré to nějak "vyřešit"10,11 %0,11 %  
jako suveréní bavič společnosti10,11 %0,11 %  
povysene10,11 %0,11 %  
upřímně10,11 %0,11 %  
Unuděně z dlouhého výkladu10,11 %0,11 %  
trapně, neřekla bych to přede všemi, přerušila bych taktně komunikaci a řekla mu o zápachu mezi 4 očima10,11 %0,11 %  
mohl si všimnout, že se ostatní už nudí10,11 %0,11 %  
myslel si, že je vtipný...10,11 %0,11 %  
Ve společnosti opravdu dobrých přátel vtipně, jinak trapně.10,11 %0,11 %  
omdleli smradem10,11 %0,11 %  
vtipně a vítězně10,11 %0,11 %  
ironicky, vtipně a možná trochu naštvaně10,11 %0,11 %  
výsměšně10,11 %0,11 %  
Snaha odlehčit situaci.10,11 %0,11 %  
dobře, protože ostatní se tomu asi zasmějí..10,11 %0,11 %  
ale třeba i trapně10,11 %0,11 %  
pokus o uvolnění jinak trapné atmosféry způsobené jeho předhcoízm dotazem10,11 %0,11 %  
netuším vůbec co tím myslel, zda smrad, anebo to souviselo s předchozím hovorem10,11 %0,11 %  
Nejspíš vtipně, ale bez pohledu na tvář mluvících nelze poznat, zda jde o vtip, či ne... Proto i trapně, hloupě10,11 %0,11 %  
chtěl mít trochu navrch nad kamarádem10,11 %0,11 %  
vítězně10,11 %0,11 %  
uz v te chvili mi dochazi, ze jsem prestrelila...ale zalezi o jak blizke pratele se jedna10,11 %0,11 %  
defenzívně (nemám k tématu co říct)10,11 %0,11 %  
Asi neskutečně trapně.10,11 %0,11 %  
znechucen bezohledností10,11 %0,11 %  
Pokud bych ale měl odpovědět sám za sebe (nkoliv za Karla), pak trapně10,11 %0,11 %  
zahanbeně10,11 %0,11 %  
chtěl ho ztrapnit10,11 %0,11 %  
Nejistě. Musel bych se zeptat, co tím myslí.10,11 %0,11 %  
Mohl se cítit jako hroznej "borec", že se mu povedlo kamaráda před ostatními shodit. to by pak ale už nebyl tak dobrý kamarád, pravda.10,11 %0,11 %  
To záleží na okolnostech, intonaci, mimice,gestikulaci.... toto je primitivní otázka, nikoliv akademická. Není popsána atmosféra dané situace, emoční stav jedinců a skupiny jako celku atd. Amatéři !10,11 %0,11 %  
hloupě a pohoršeně10,11 %0,11 %  

Graf

7. Představte si, že jste Karel: Jak jste chtěl, aby Jirka zareagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby se pobavil; zasmál se; chtěl jste odlehčit situaci59666,59 %66,59 %  
Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí23826,59 %26,59 %  
Aby byl smutný; cítil se hloupě15417,21 %17,21 %  
Aby se naštval; rozzlobil se; pohoršil se; dotklo se ho to10812,07 %12,07 %  
Aby se obul91,01 %1,01 %  
nevím20,22 %0,22 %  
aby se cítil trapně20,22 %0,22 %  
obul se20,22 %0,22 %  
ev. navrhnout řešení, kdyby byl zájem...10,11 %0,11 %  
nerozumím takovému ponižujícímu jednání10,11 %0,11 %  
neřekl bych to, ale odhaduji, že na to v tu chvíli nemyslel10,11 %0,11 %  
aby se obul a něco udělal se svýma smrdutýma nohama10,11 %0,11 %  
aby ukončil dlouhý monolog, který už zřejmě Karla nudil10,11 %0,11 %  
aby zmlknul a začalo se mluvit o něčem jiném10,11 %0,11 %  
znovu nevím.asi pohoršeně.10,11 %0,11 %  
aby přestal mluvit10,11 %0,11 %  
okamžitě obout a podobné excesy znovu nezkoušet!10,11 %0,11 %  
poníženě10,11 %0,11 %  
že jsem měl opět navrch10,11 %0,11 %  
aby se cítil provinile10,11 %0,11 %  
aby mlčel10,11 %0,11 %  
Pokud to bylo nesnesitelné, tak ai chtěl, aby se obul.10,11 %0,11 %  
aby přestal mluvit jen o sobě10,11 %0,11 %  
trapně a poníženě10,11 %0,11 %  
cítil se trapně a snažil se pro příště tomu zápachu zabránit10,11 %0,11 %  
Patrně může jenom mlčet.10,11 %0,11 %  
Aby se zastyděl, omluvil a nepříjemnost vyřešil.10,11 %0,11 %  
aby si obul boty10,11 %0,11 %  
aby se obul :-)10,11 %0,11 %  
Kdybych byla Karel,tak bych se rozhodně nezouvala10,11 %0,11 %  
Nemluvil už o sobě.10,11 %0,11 %  
aby si dal pozor10,11 %0,11 %  
neudělala bych to z žádného z uvedených důvodů10,11 %0,11 %  
chlapi prostě občas nereagují logicky10,11 %0,11 %  
aby přestal mluvit o sobě10,11 %0,11 %  
trapně10,11 %0,11 %  
aby si uvědomil, že není dvakrát vhodné zouvat se ve společnosti, když v botách strávil celý den10,11 %0,11 %  
vzal si boty10,11 %0,11 %  
aby se cítil trapně...10,11 %0,11 %  
aby šel otevřít okno10,11 %0,11 %  
aby si šel umýt nohy10,11 %0,11 %  
aby si uvědomil, že to se nedělá a obul se10,11 %0,11 %  
urazit ho10,11 %0,11 %  
nedokáži se do toho vžít10,11 %0,11 %  
neměl pozornots10,11 %0,11 %  
Dle situace. Aby se zamyslel, zda je to v této chvíli vhodné, ale spíše odlehčit situaci.10,11 %0,11 %  
Karel chtěl, aby si Jirka nazul boty.10,11 %0,11 %  
vůbec o tom nepřemýšlel, chtěl se jen prosadit na úkor druhého10,11 %0,11 %  
urazil a odešel nebo aby se cítil trapně10,11 %0,11 %  
aby se zase obul10,11 %0,11 %  
Na reakci Jirky mu možná nezáleželo, chtěl být vtipný.10,11 %0,11 %  
aby si dal příště pozor10,11 %0,11 %  
Doufám, že šlo jen o drsný humor, na který jsou u stolu všichni zvyklí. U našeho stolu v hospůdce to tak máme :-)10,11 %0,11 %  
omluvil se a obul10,11 %0,11 %  
asi na to vůbec nemyslel10,11 %0,11 %  
a aby se zase obul10,11 %0,11 %  
co by chtěla Karla: odlehčeným způsobem přijal kritiku, trochu se začervenal a s elegantním vtipem se omluvil společnosti..10,11 %0,11 %  
je mu to jedno10,11 %0,11 %  
aby se omluvil a obul10,11 %0,11 %  
Aby se omluvil a boty si znovu nazul10,11 %0,11 %  
aby h oupozornil, že jsou tu ještě ostatní10,11 %0,11 %  
aby se Jiří obul, stále s úsměvem a pokud by nedořekl vyprávění, chtěl bych, aby vyprávění dokončil.10,11 %0,11 %  
neřekla bych to přede všemi10,11 %0,11 %  
aby už to nikdy neudělal a dával si na takové základní hygienické věci pozor.10,11 %0,11 %  
Aby napravil situaci.10,11 %0,11 %  
aby se omluvil a obul se.10,11 %0,11 %  
Odpověděl jinou ironickou poznámkou10,11 %0,11 %  
aby s nazul boty10,11 %0,11 %  
a aby příště používal peodorant a antibakteriální vložky do pot, pokud tady jde o smradlavé nohy 10,11 %0,11 %  
Aby to přešel,případně ho nenápadně upozornil10,11 %0,11 %  
aby přestal mluvit o sobě a pustil k řeči mě (Karla)10,11 %0,11 %  
Aby se obul :-)10,11 %0,11 %  
nazul si boty:-D, zasmál se a případně též vtipně zaglosoval/lehce úder vrátil10,11 %0,11 %  
aby už nemluvil10,11 %0,11 %  
Aby se obul.10,11 %0,11 %  
nevím nejsem Karel a takto se nechovám10,11 %0,11 %  
cítil potřebu se omluvit a napravit stav10,11 %0,11 %  
aby napravil stav, pohodlně pro Karla (nemusí si ho brát stranou)10,11 %0,11 %  
aby se omluvil a už to příště nedělal, když ví, že mu smrdí nohy.10,11 %0,11 %  
Ideální by bylo, kdyby se cítil neutrálně. Nicméně takovou poznámku bych si na začátku odpustil.10,11 %0,11 %  
aby se obul a styděl se10,11 %0,11 %  
chtěl jsem pobavit společnost na Jirkův účet10,11 %0,11 %  
Mohu si představit tisíce scénářů sebe v situaci Karla. A pokaždé bych mohl mít jiná očekávání. Amatérsky zpracováno.10,11 %0,11 %  

Graf

8. Jak Jirka nejspíš opravdu reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl smutný; cítil se hloupě52258,32 %58,32 %  
Pobavilo ho to; zasmál se; odlehčilo to situaci36741,01 %41,01 %  
Naštval se; rozzlobil se; pohoršilo ho to; dotklo se ho to35339,44 %39,44 %  
Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí717,93 %7,93 %  
trapně40,45 %0,45 %  
obul se30,34 %0,34 %  
Navenek se sice možná tvářil pobaveně apod., ale myslím, že vnitřně se ho to dotklo10,11 %0,11 %  
Obul se?10,11 %0,11 %  
předstíral, že ho to pobavilo, ale byl zklamán, že nikdo neokomentoval jeho rozhodnutí10,11 %0,11 %  
Nijak10,11 %0,11 %  
zvedl se a odešel10,11 %0,11 %  
bylo to pro něj trapné, v té chvíli takovou reakci určitě nečekal10,11 %0,11 %  
možná si uvědomil, že daný hovor již kamarády nebaví poslouchat10,11 %0,11 %  
byl slovně agresivní10,11 %0,11 %  
řekl:"jdi se vycpat "10,11 %0,11 %  
zastyděl se, omluvil a boty opět nazul10,11 %0,11 %  
možná byl smutný,ale aby to tak nevypadalo, tak se třeba zasmál. Jde o to, jestli se tak normálně baví nebo ne.10,11 %0,11 %  
těžko říct10,11 %0,11 %  
trochu trapně10,11 %0,11 %  
zastyděl se, že mluvil tolik o sobě10,11 %0,11 %  
cítil se ztrapněně, ale zasmál se, aby odlehčil situaci10,11 %0,11 %  
Asi mlčel.10,11 %0,11 %  
Pokrčil rameny a povídal dál.10,11 %0,11 %  
Rozpaky - možná se zasmál, ale zároveň se cítil hloupě10,11 %0,11 %  
za optimální situace ho to pobavilo, ale mohl se také cítit trapně10,11 %0,11 %  
Záleží na Jirkově povaze, mohl se naštvat, stejně jako ho to mohlo pobavit. Avšak vzhledem k tomu, že Karel byl jeho nejlepší kamarád a tak už trochu věděl, že Karel rád šprýmuje, se tomu s největší pravděpodobností zasmál.10,11 %0,11 %  
zasmál se, ale byl naštvaný a styděl se10,11 %0,11 %  
Zná Karla, přestal mluvit o sobě.10,11 %0,11 %  
Záleží na náladě: při dobré se zasměje, ale jindy se ho to může dotknout.10,11 %0,11 %  
tvářil se, že mu to nevadí10,11 %0,11 %  
situaci napravil, omluvil se, obul (vyvetral)10,11 %0,11 %  
neřešil to10,11 %0,11 %  
odešel10,11 %0,11 %  
umyl si nohy10,11 %0,11 %  
záleží na tom, jestli mu nevadí humor na jeho účet10,11 %0,11 %  
řekne: nevěděl jsem, že vám to bude vadit10,11 %0,11 %  
přešel to10,11 %0,11 %  
Asi se zachovat podle reakce přátel...10,11 %0,11 %  
bylo mu trapně10,11 %0,11 %  
Reagoval možná rozpačitě, cítil se trapně.10,11 %0,11 %  
dá si příště pozor10,11 %0,11 %  
Doufám, že šlo jen o drsný humor, na který jsou u stolu všichni zvyklí. U našeho stolu v hospůdce to tak máme :-)10,11 %0,11 %  
asi si ani neuvědomil, že místo odpovědi ho Karel přerušil10,11 %0,11 %  
Pomyslel si něco nelichotivého o duševní úrovni Karla.10,11 %0,11 %  
rychle situaci řešil10,11 %0,11 %  
no ty musíš mít vždycky nějaké připomínky, to bys ani nebyl ty10,11 %0,11 %  
tak já se zase obuju10,11 %0,11 %  
chlapy - člověk nikdy neví, co se v těch jejich zabedněných palicích odehrává - ale s velkou pravděpodobností by odpověděl: "Aha." a obul se. 10,11 %0,11 %  
byl v rozpacích, nevěděl, jak reagovat10,11 %0,11 %  
styděl se10,11 %0,11 %  
omluvil se10,11 %0,11 %  
přešel to mlčením10,11 %0,11 %  
Byl zaskočený10,11 %0,11 %  
Omluvil se a nazul si boty10,11 %0,11 %  
Boty si neobul10,11 %0,11 %  
obul si boty10,11 %0,11 %  
pokud byl ve skupině někdo na koho chtěl udělat dojem, mohl se cítit trapně.10,11 %0,11 %  
nevím, ale asi není vhodné se u stolu zout10,11 %0,11 %  
zasmál se, ale nepobavilo ho to, měl trochu zkaženou náladu a o to právě Karlovi šlo10,11 %0,11 %  
Obul se, tedy napravil situaci.10,11 %0,11 %  
Podle sveho vychovani. Mel by to prejit a nereagovat.10,11 %0,11 %  
Cítil se povýšeně10,11 %0,11 %  
třeba i nejistě, pochybovačně ...10,11 %0,11 %  
cítil rozpaky10,11 %0,11 %  
Povinně se zasmál - ale rozhodně ho to nepobavilo10,11 %0,11 %  
snažil se to zahrát do autu, zlehčit10,11 %0,11 %  
Karel zase musí upozorňovat na sebe..., už mě to štve a mrzí....10,11 %0,11 %  
nazul si boty;-) a poznamenal, že moje hnáty taky zrovna nevoní po konvalinkách10,11 %0,11 %  
a obul se10,11 %0,11 %  
Byl zaskočený.10,11 %0,11 %  
nabídl Karlovi, ať se tedy vysloví10,11 %0,11 %  
cítil se trapně10,11 %0,11 %  
omluvil se a obul se10,11 %0,11 %  
nandal si boty "bez dalšího"10,11 %0,11 %  
selektivní ignorování10,11 %0,11 %  
záleží na Jirkově povaze a okolnostech. Buď se naštval nebo se cítil hloupě.10,11 %0,11 %  
Jirka mohl nejspíš reagovat tisíci různými způsoby. Kromě toho, že byl utahaný není jeho osobnost vůbec popsána. Ani charakter ani emotivní stav. Amatérsky zpracováno.10,11 %0,11 %  

Graf

9. Představte si, že jste Karel: Jak jste chtěl, aby reagovali ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby se pobavili; chtěl jste odlehčit situaci74483,13 %83,13 %  
Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí17219,22 %19,22 %  
Aby se naštvali; rozzlobili se; pohoršilo je to; dotklo se jich to434,8 %4,8 %  
Aby byli smutní; cítili se hloupě202,23 %2,23 %  
aby se přidali na Karlovu stranu10,11 %0,11 %  
Aby se přidali k ponižování kamaráda10,11 %0,11 %  
aby souhlasili s Karlem10,11 %0,11 %  
aby vyvrátili to, že něco cítili10,11 %0,11 %  
mohli taky říct svůj názor 10,11 %0,11 %  
aby se smáli Jirkovi, byli na něj naštvaní a mou = Karlovu poznámku o zutých botách ocenili10,11 %0,11 %  
ulevilo se jim, že Jirka konečně přestal mluvit10,11 %0,11 %  
aby Jirkou opovrhovali10,11 %0,11 %  
aby se smáli Jirkovi10,11 %0,11 %  
Možné chtěl i Jirku před ostatními "shodit"10,11 %0,11 %  
aby přestali věnovat pozornost Jirkovi10,11 %0,11 %  
že mám nad všemi navrch10,11 %0,11 %  
aby si toho nevšimli a Jirka měl možnost nasadit si zpátky obuv, než si toho kdokoliv všimne10,11 %0,11 %  
Přešli to. Nerozmazávali to.10,11 %0,11 %  
aby se mnou souhlasili, zasmáli se mu a odvedlo se téma od Jirkova monologu10,11 %0,11 %  
Aby si ho dobírali10,11 %0,11 %  
aby se přestali věnovat Jirkovi10,11 %0,11 %  
aby se mu začali smát10,11 %0,11 %  
aby přestali věnovat pozornost Jirkovi a soustředili se na Karla10,11 %0,11 %  
nevsimli si, ze jsem pako10,11 %0,11 %  
nepřikládali tomu váhu.10,11 %0,11 %  
jejich reakce nebyla pro K. podstatná10,11 %0,11 %  
Obdivovali jaký je Karel borec10,11 %0,11 %  
mně osobně by to v dané situaci asi moc nepobavilo10,11 %0,11 %  
aby mě podpořili10,11 %0,11 %  
Aby se pobavili na cizí účet.10,11 %0,11 %  
Pochopili, o co Karlovi jde.10,11 %0,11 %  
zasmáli se 10,11 %0,11 %  
aby se pobavili nad Jirkovou trapnou situací10,11 %0,11 %  
aby si uvědomili své chování10,11 %0,11 %  
aby se Jirkovi vysmáli10,11 %0,11 %  
když už se dostali do této trapné situace, tak by buď jen mlčky přikývli nebo mírnou poznámku odsouhlasili, že nohy mu dvakrát nevoní10,11 %0,11 %  
aby se přidali na jeho stranu10,11 %0,11 %  
aby řekli také svůj názor, zda ji to nevadí nebo ne10,11 %0,11 %  
aby nebrali Jirku vážně10,11 %0,11 %  
aby se bavili o mě nebo o něčem jiném10,11 %0,11 %  
aby mu dali za pravdu a společně s ním Jirku zostudili10,11 %0,11 %  
ledovým klidem situaci přejít10,11 %0,11 %  
věnovali pozornost mně nebo se změnilo téma10,11 %0,11 %  
Případný zápach může byt dost podstatný. Takže nevím, ale spíše odlehčit situaci.10,11 %0,11 %  
že má Karel "navrch"10,11 %0,11 %  
aby se Jirkovi smáli a on přestal být středem pozornosti se svým vyprávěním10,11 %0,11 %  
aby mi dali zapravdu10,11 %0,11 %  
aby jen nemlčeli10,11 %0,11 %  
Aby minimálně v duchu Jirku odsoudili, a nevnímali pozitivně jeho předchozí slova.10,11 %0,11 %  
ostatní to vpodstatě neměli slyšet, navíc už byli trochu opilí10,11 %0,11 %  
aby brali Krala za krále vtipu10,11 %0,11 %  
Aby se Jirka obul.10,11 %0,11 %  
aby se přidali10,11 %0,11 %  
aby se k němu přidali a třeba až ponížili Jirku10,11 %0,11 %  
Aby dali najevo, že jim zutí bot a evidetní následný pach také vadí10,11 %0,11 %  
aby se zapojili do hovoru10,11 %0,11 %  
aby si oddechli a byli mi vděčni10,11 %0,11 %  
nevím, já bych to řekla diskrétně jen Jirkovi10,11 %0,11 %  
aby najednou uviděli Jirku z jiné strany - že je nechutný a trapný10,11 %0,11 %  
aby bylli na straně Karla10,11 %0,11 %  
aby si o Jirkovi mysleli špatné věci.10,11 %0,11 %  
Aby se na Jirku nezlobili, vzali to s humorem a přešli to.10,11 %0,11 %  
Aby Jirku odsoudili10,11 %0,11 %  
pohoršeně a aby ocenili to, že jsem Jirku upozornil10,11 %0,11 %  
nechtěl aby reagovali ostatní, byl to rozhovor mezi Jirkou a Karlem.10,11 %0,11 %  
a co my pracující, nás nikdo nepolitujte, tak už pojďme změnit téma, navrhněte to10,11 %0,11 %  
aby se už přestali držet za nos;-)10,11 %0,11 %  
aby přenesli svou pozornost na mne10,11 %0,11 %  
nebáli se zareagovat dle vlastního názoru10,11 %0,11 %  
aby uznali, jak jsem vtipný10,11 %0,11 %  
aby se Jirkovi smáli10,11 %0,11 %  
Neutrálně10,11 %0,11 %  
Trapnější otázky nemáte? Kdyby jeden z nich byl utahaný pesimisticky založený a ještě k tomu cholerik, nejspíš by se díky tomu celá skupinka rozešla domů. A to je jen jedna z tisíců možností. Který amatér toto zpracovával?10,11 %0,11 %  

Graf

10. Jak nejspíš opravdu reagovali ostatní u stolu? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobavilo je to; odlehčilo to situaci54460,78 %60,78 %  
Byli smutní; cítili se hloupě27330,5 %30,5 %  
Naštvali se; rozzlobili se; poznámka je pohoršila; poznámka se jich dotkla17920 %20 %  
Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí14115,75 %15,75 %  
Cítili se trapně70,78 %0,78 %  
trapně40,45 %0,45 %  
podle povahy a nálady každého jednotlivce10,11 %0,11 %  
asi si řekli, co to má jako znamenat10,11 %0,11 %  
byli uvedeni do rozpaků10,11 %0,11 %  
přišlo jim to hloupé, ale příliš se nad tím nepozastavovali10,11 %0,11 %  
Bylo jim líto Jirky.10,11 %0,11 %  
Někteří s cítili trapně, jiní se bavili Karlovými kecy, přijde na povahu a vzdělání10,11 %0,11 %  
zaraženě10,11 %0,11 %  
určitě museli být zaskočeni a nechápali proč to Karel vůbec říká, nepřišlo jim to vhodné10,11 %0,11 %  
šokovaně10,11 %0,11 %  
házeli nechápavé pohledy10,11 %0,11 %  
nějak zlehčili situaci10,11 %0,11 %  
byli rozpačití, někdo se mohl zasmát, ale spíš nuceně10,11 %0,11 %  
kazdy to bere jinak10,11 %0,11 %  
ulevilo se jim10,11 %0,11 %  
nereagovali, možná se někdo zasmál10,11 %0,11 %  
cítili se možná taky trapně10,11 %0,11 %  
Asi to považovali za trapas10,11 %0,11 %  
každý podle svého naturelu10,11 %0,11 %  
konečně zjistili, od koho vítr vane :-D10,11 %0,11 %  
mohli být na rozpacích10,11 %0,11 %  
těžko říct, neznám je10,11 %0,11 %  
Karel jim připadal jako totální blbec, kterým také podle všeho je10,11 %0,11 %  
zřejmě nijak, rozpačitě se tomu možná zasmáli 10,11 %0,11 %  
zasmáli se tomu, přešli to a dál se věnovali tématu, anebo nějak "setřeli" Karla a Jirky se tak zastali - záleží na společnosti, ve které se oba vyskytovali10,11 %0,11 %  
přišlo jim to nevhodné10,11 %0,11 %  
presli to a vratili se k tematu10,11 %0,11 %  
možná dost dobře nechápali, proč Karel upozorňuje na Jirkovy nohy a proč jej tak nevybíravě ztrapňuje10,11 %0,11 %  
Asi mlčeli, podle toho, jak moc se znali.10,11 %0,11 %  
Přešli to mlčením10,11 %0,11 %  
Taktně to přešli10,11 %0,11 %  
doufám, že to přešli nebo vzali jako vtip10,11 %0,11 %  
nevedeli,co na to rict...10,11 %0,11 %  
dle povah10,11 %0,11 %  
reagovali taktním mlčením10,11 %0,11 %  
Cítili za Jirku trapnost situace, byli na rozpacích.10,11 %0,11 %  
nebyli smutní, jen se cítili hloupě10,11 %0,11 %  
Pochopili, o co Karlovi jde.10,11 %0,11 %  
byli zaraženi, překvapeni10,11 %0,11 %  
to nemohu vědět, neznám je, každý reaguje jinak10,11 %0,11 %  
Pokud je tento způsob vtipkování mezi těmito lidmi běžný, tak se ostatní zasmáli. V opačném případě se cítili trapně.10,11 %0,11 %  
buď se smáli nebo jim to připadalo trapné10,11 %0,11 %  
asi byli rozpačití - mimochodem "pouze jste chtěl upozornit" - chyba v osobě10,11 %0,11 %  
možná se cítili i za Jirku trapně10,11 %0,11 %  
možná radši poznámku přešli10,11 %0,11 %  
Těžko říct, podle skladby společnosti...10,11 %0,11 %  
začali čichat, jestli tomu tak opravdu je10,11 %0,11 %  
cítili se trapně a koukali do země, odvážnější řekli svůj názor10,11 %0,11 %  
byli embarrased (omlouvám se, ale nemůžu najít to správné české slovo)10,11 %0,11 %  
cítili se trapně za Jirku10,11 %0,11 %  
pomysleli si, že Karel má nízké EQ10,11 %0,11 %  
Viz předchozí odpověď.10,11 %0,11 %  
jak kdo, určitě to bylo 50 na 5010,11 %0,11 %  
Ostatní to nebrali na zřetel.10,11 %0,11 %  
rozpačitě10,11 %0,11 %  
také se cítili trapně10,11 %0,11 %  
Buď nijak, nebo možná nějak "sejmuli" Karla.10,11 %0,11 %  
Byli zaražení, nekomentovali situaci, vyčkávali10,11 %0,11 %  
styděli se (možná se i uchechtli)10,11 %0,11 %  
rozumný člověk na hloupé řeči nereaguje10,11 %0,11 %  
zahráli to do autu nějakým jiným tématem10,11 %0,11 %  
Mlčeli a nereagovali. Nechali na Jirkovi, ať si to vyřídí sám. (Typická česká vlastnost).10,11 %0,11 %  
záleží na tom, jak dobře se ostatní u stolu znali s Karlem a Jirkou. Pokud dobře, zasmáli se, pokud ne, mohlo je to pohoršit, nebo si mysleli své. 10,11 %0,11 %  
nevěděli co mají na to říct, aby ještě více neurazili kamaráda10,11 %0,11 %  
protože většině ty nohy smrdí10,11 %0,11 %  
Cítili se trapně i za Jirku10,11 %0,11 %  
mírně se pousmáli, necítili se příjemně10,11 %0,11 %  
řekli mu že je trapný svým chováním 10,11 %0,11 %  
uvedlo je to do rozpaků10,11 %0,11 %  
Chtěli, aby se Jirka obul.10,11 %0,11 %  
prehledli to10,11 %0,11 %  
soucítili s pocitama Jirky10,11 %0,11 %  
různě10,11 %0,11 %  
styděli se 10,11 %0,11 %  
necítili to, průvan v místnosti nešel směrem k nim, hledali vhodná slova, jak na to upozornit, neznali Jirku tak, že by mohli vědět, že to smrdí jeho nohy10,11 %0,11 %  
Bylo jim trapně10,11 %0,11 %  
Přiznali, že jim to také vadí10,11 %0,11 %  
oddechli si, protože nemuseli na tuto trapnou situaci sami upozornňovat10,11 %0,11 %  
byli rádi, že to někdo řekl10,11 %0,11 %  
zasmáli se, aby snížili trapnost Karlovy poznámky a ulehčili Jirkovi nepříjemný pocit z nejapného chování jeho kamaráda10,11 %0,11 %  
konečně karel řekl co jsme si mysleli10,11 %0,11 %  
snaží se věc přejít bez poznámek10,11 %0,11 %  
nebo neposlouchali10,11 %0,11 %  
dělali, že poznámku Karla neslyšeli10,11 %0,11 %  
cítili trapnost10,11 %0,11 %  
nevěděli jak reagovat10,11 %0,11 %  
možná si pomysleli něco o tom, že Jirka potřebuje strhnout pozornost jinam, možná jim to přišlo nevhodné10,11 %0,11 %  
Cítili se hloupě10,11 %0,11 %  
rozpaky10,11 %0,11 %  
znají Karla, mávnou rukou a požádají Jirku, aby vše dořekl10,11 %0,11 %  
za slušnosti nereagovali10,11 %0,11 %  
Byli zaskočeni.10,11 %0,11 %  
Záleží na konkrétním charakteru. Buď by se tomu zasmáli nebo se cítili hloupě i za Karla a jeho buranské chování.10,11 %0,11 %  
Za vola považují Karla10,11 %0,11 %  
uvědomili si že je pravda že Jirkovi smrdí nohy10,11 %0,11 %  
nastala trapná chvilka ticha10,11 %0,11 %  
selektivní ignorace10,11 %0,11 %  
třeba nechtěli na nic upozornit10,11 %0,11 %  
podle toho, jaký mají vztgah k Jirkovi a Karlovi, buď je to pobavilo nebo se cítili hloupě10,11 %0,11 %  
bylo jim trapně za Karla i za Jirku10,11 %0,11 %  
Mohli také nervózně mlčet.10,11 %0,11 %  
Vy to opravdu myslíte vážně? Tisíce možností... znáte vůbec psychologii či sociologii?10,11 %0,11 %  
trapné ticho10,11 %0,11 %  

Graf

11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jak nepříjemná byla Karlova poznámka?3.7061.899
Jak příjemná byla Karlova poznámka?0.9471.598
Jak vtipná byla Karlova poznámka?2.0482.555

Graf

12. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, nevímotázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne59266,15 %66,15 %  
ano17819,89 %19,89 %  
nevím12513,97 %13,97 %  

Graf

13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně stejně starý22570,98 %25,14 %  
Mladší15649,21 %17,43 %  
Výrazně mladší9730,6 %10,84 %  
Starší7423,34 %8,27 %  
Výrazně starší226,94 %2,46 %  
kamarád30,95 %0,34 %  
na věku nezáleží30,95 %0,34 %  
nepoužila20,63 %0,22 %  
dobrý kamarád20,63 %0,22 %  
pokud by bylo jednoznačné, že to tak ostatní opravdu vnímají10,32 %0,11 %  
nepoužil10,32 %0,11 %  
nevím, zdali bych ji někomu řekla, ale NIKDY NE kamarádovi10,32 %0,11 %  
nepoužila bych10,32 %0,11 %  
můj nepřítel10,32 %0,11 %  
nikdy10,32 %0,11 %  
dobrý kamarád, o kterém vím, že se z toho nesloží10,32 %0,11 %  
úplně by mi nezáleželo na stáří, ale na blízkosti vztahu10,32 %0,11 %  
Nezáleží na věku, nýbrž na tom, jak dobře bych se s danou osobou znal. U blízkého kamaráda je podobná poznámka akceptovatelnější než u osoby, s níž mluvím zřídkakdy.10,32 %0,11 %  
Pokud vím, že snese tvrdší humor10,32 %0,11 %  
netuším10,32 %0,11 %  
Když nevím,tak nevím-záleží na situaci :-)10,32 %0,11 %  
jen za okolností, které jsem zmínila výše ...10,32 %0,11 %  
kidykoliv, pokud vím, že to vezme10,32 %0,11 %  
nevím10,32 %0,11 %  
dobrý přítel10,32 %0,11 %  
měl trvalé problémy s hygienou - bez ohledu na věk10,32 %0,11 %  
záleží na vztahu 10,32 %0,11 %  
jakkoliv starý10,32 %0,11 %  
velmi dobrý kamarád, bez závislosti na věku10,32 %0,11 %  
Jakéhokoliv věku, pokud by byl vztah mezi námi na takové, ideálně vzájemné, poznámky stavěný.10,32 %0,11 %  
nafoukaný10,32 %0,11 %  
nezáleží na tom, kolik by mu bylo, ale jak důvěrný vztah bychom mezi sebou měli + v jak důvěrné společnosti bychom se nacházeli10,32 %0,11 %  
KDYBY TO BYLO Z KONTEXTU VHODNÉ.10,32 %0,11 %  
pokud bych věděla že ho to neurazí10,32 %0,11 %  
Záleží hlavně na vztahu s ním...10,32 %0,11 %  
v rodině, mezi lidmi, kteří se navzájem velmi dobře znají10,32 %0,11 %  
Nezáleží tolik na věku jako na tom, jak bych si s ním byla blízká, jakou bych měla náladu, tj. chtěla to udělat pro pobavení nebo zesměšnění. 10,32 %0,11 %  
opravdu dobrý kamarád, rodinný příslušník10,32 %0,11 %  
můj dobrý kamarád10,32 %0,11 %  
můj bratr nebo někdo, kdo by měl takové poznámky často na mne10,32 %0,11 %  
na věku by nezáleželo10,32 %0,11 %  
asi ne10,32 %0,11 %  
z rdiny10,32 %0,11 %  
nepoužila,řešila bych to jinak10,32 %0,11 %  
vůbec10,32 %0,11 %  
stejných nebo podobných vlastností jako já10,32 %0,11 %  
se smyslem pro humor10,32 %0,11 %  
Jsou to dobří kamarádi ve společnosti blízkých přátel. Takový poznámky jsou na každodenním pořádku :D10,32 %0,11 %  
velice dobrý kamarád, i známý10,32 %0,11 %  
na věku nezáleží, dle mého názoru je nejdůležitější složení společnosti, ve které se Karel a Jirka nacházeli10,32 %0,11 %  
záleželo by na situaci, jestli jde pouze i žert10,32 %0,11 %  
Pokud by zápach byl opravdu nepříjemný. Na všku nezáleží, ale spíše na vzájemném vztahu (Jirky a Karla).10,32 %0,11 %  
zalezi na stavu a miste10,32 %0,11 %  
na věku nezáleží, záleží na tom, jak velký smysl má člověk pro humor10,32 %0,11 %  
dobrý nej kamarád10,32 %0,11 %  
opravdu velmi blízký přítel v okruhu velmi blízkých přátel10,32 %0,11 %  
Zalezi spis na nasem vztahu nez na veku10,32 %0,11 %  
Pravděpodobně bych také vtipkovala, ale jiným způsobem.10,32 %0,11 %  
mentálně schopný odpovídat za své jednání10,32 %0,11 %  
spíše to záleží na tom, jak blízcí jsou si ti kamarádi10,32 %0,11 %  
Nejde o věk, ale o formulaci - ale asi by mě v té chvíli nic lepšího nenapadlo, když mě nic nenapadá teď.10,32 %0,11 %  
nezáleží na věku pokud jde o blízké přátele10,32 %0,11 %  
hlavně bych brala ohled na společnost a vztahy v ní a kontext hovoru10,32 %0,11 %  
toto lze říci pouze dobrým kamarádům, kteří se přenesou i přes špatný vtip10,32 %0,11 %  
pokud by byl můj blízký přítel, na věku nezáleží10,32 %0,11 %  
pokud bych k němu měla bližší vztah a byla si jistá, že to bude brát s nadhledem10,32 %0,11 %  
nezáleželo by na věku10,32 %0,11 %  
Záleží na vztahu k tomu druhému, vzájemnému postoji, vzájemné úctě...10,32 %0,11 %  
jsme blízcí přátelé, věk nehraje roli 10,32 %0,11 %  
to není o věku ale o povaze....10,32 %0,11 %  
záleží na vztahu mě a jeho, pokud je někdo kamarád a je mu 50 nebo 60, tak to řeknu i jemu10,32 %0,11 %  
Ke starším se chvám s respektem, pokud to nejsou hodně dobří přátelé a tudiž by byla poznámka nevhodná.10,32 %0,11 %  
byli by jsme hodně dobří a blízcí kamar.10,32 %0,11 %  
hlavně kamarád, kterého znám a věděla bych, že si to mohu dovolit10,32 %0,11 %  
kdykoli10,32 %0,11 %  
dobrý známý, kamarád10,32 %0,11 %  
I rozdílný věk, pokut bychom se (spoku i s ostatními) dobře znali10,32 %0,11 %  
nebo vůbec ne10,32 %0,11 %  
nezáleží na věku, záleží na tom, jak se známe10,32 %0,11 %  
byl dobrým dlouholetým kamarádem10,32 %0,11 %  
v žádném případě10,32 %0,11 %  
příliš vychloubavý10,32 %0,11 %  
spíše než o stáří tu jde o VZTAH mezi konkrétními lidmi! nelze vůbec takto paušalizovat!!!!10,32 %0,11 %  
Je to jedno10,32 %0,11 %  
velmi blizky pritel10,32 %0,11 %  
Blízký přítel o kterém bych věděla že se neurazí10,32 %0,11 %  
nezáleželo by mi myslím na věku, spíš na vztahu jaký k danému člověku mám10,32 %0,11 %  
Spíš nepoužil vůbec10,32 %0,11 %  
záleží na vztazích uvnitř skupiny10,32 %0,11 %  
Jsem drzá, říkám tomu upřímná, ale spíše nevychovaná10,32 %0,11 %  
záleží jaký vztah by mezi námi byl10,32 %0,11 %  
Když je to můj kamarád, tak je to i jedno...10,32 %0,11 %  
Irrelevantní10,32 %0,11 %  

Graf

Na neformálním večírku vypráví Monika svým kamarádům, jak je těžké najít ideálního muže, protože žádný s ní nedokáže držet krok a ona se začne nudit. Petr si vzpomene na jednoho z jejích partnerů, úspěšného podnikatele, nadšeného sportovce a odvážného cestovatele, kterého shodou okolností znal.Petr: „A co Honza Novák? Ten byl přece docela akční...“Monika: „No to jo, ze začátku to bylo dobrý, ale pak to byla nuda. On pořád spal.“Petr: „Pořád spal? To jako že nechodil do práce a tak?“Monika: „No to chodil, ale já jsem třeba vstávala v pět kvůli cvičení nebo tak, a on ještě spal, a když jsem se kolem půlnoci vracela, protože mam nepravidelnou pracovní dobu a ráda zajdu i někam ven s kamarádama, tak on už zase spal. To se nedalo vydržet.“Petr: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“

14. Myslí si Petr, že Honza Novák skutečně hodně spí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne81090,5 %90,5 %  
nevím556,15 %6,15 %  
ano303,35 %3,35 %  

Graf

15. Byla Petrova poznámka v dané situaci vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, nevímotázka č. 17, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano68876,87 %76,87 %  
nevím15116,87 %16,87 %  
ne566,26 %6,26 %  

Graf

16. Proč nebyla Petrova poznámka vhodná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

But to byl sarkazmus nebo je mu Monika ukradena a necha ji mluvit blbosti.

byla mimo misu

byla to ironicka poznamka. Monika ma problem s muzi a on to ironizuje. To se mezi prateli nehodi. zase na intonaci ale zalezi, jestli to mohlo byt mineno jako spatny vtip nebo jestli chtel Moniku proste nastvat.

divit se tomu, že někdo spí v obvyklé hodiny, určené spánku - klidu, je zbytečné, ale pořád lepší, než vysvětlovat náročné slečně opak

Dle mého uvážení nemusela Monika pochopit Petrovu ironii, když ji přijde normální v pět ráno vstávat, aby si mohla zacvičit a o půl noci být ještě aktivní po náročném dni.

ironie není vhodná.

Je sarkastická a to každý nemusí pochopit.

Měl jí říct pravdu, že zas až tolik nespí a že je to normální takhle spát.

Měl ji vyvést z omylu :D

měl říct, co si skutečně myslí, protože Honzu i Moniku znal.

Měl se jí pokusit vysvetlit, že si měli najít na sebe více času.

místo, aby si na věc utvořil nějaký názor, a než aby se s Monikou hádal, radši přikývne

Mohl se jí zeptat, jestli to spíš nebude tím, že ona není často doma.

Na Honzovo chování není nic zvláštního. To Monika má přehnané nároky a sobecké vnímání okolí

Nebyl důvod hodnotit Honzu, že opravdu pořád spí. Bylo to jen subjektivní tvrzení Moniky o někom, kdo u toho není

Nehodilo se, aby řešil bývalého partnera před ostatními.

nehodnotil Honzu objektivně nebo to myslel ironicky

Nelze hodnotit daný stav věci,když nezná vše do podrobností ....

Nezná pravý stav věci

nikoho to nezajímá

Per narazil, možná tuto odpověď nečekal, ale nemyslím si, že by věřil že Petr hodně spí, když není Monika skoro vůbec doma, nebo si "jede" vlastní program.

proč pochlebuje Monice?

Protože byla ironická.

protože je každého věc jak dloho spí a já nevím, zda je u něj jeho spaní dostačující nebo ne

protože je uplně blbej

Protože s těma dvěma nežil. Monika se zřejmě ráda baví a Petr má jiné zájmy a když sportuje .

Protože se vůbec nepozastavil nad tím, co m

protože to Monika určitě nepochopila, jak to Petr ve skutečnosti myslí.. nebyla blondýna? :-D

Protože to nebyla pravda

Protože to, co Monika říkala, nemuselo nutně znamenat, že by Honza Novák skutečně nepřirozeně často spal.

protože, dal za pravdu monice, že chyba byla na honzové straně

Upozornila bych na skutečnost, že většina lidí nevstává kvůli Tv před šestou a o půlnoci obvykle lidé již spí - chtěla slečna skutečně partnera nebo měla raději kamarádky?

Ve společnosti, ve které se nacházím nemá ironie místo.

Většina lidí v tuto dobu už spí a ráno také.

Výpočtem mi vyšlo, že spal třeba jen 5 hodin, což třeba mně by nestačilo. Takže si myslím, že poznámka byla nedomyšlená.

Ženám se nesmí odmlouvat, vždycky má pravdu, akorát ji tím naštve.

17. Představte si, že jste Monika: Jak jste se cítila ve chvíli, kdy Vám Petr řekl: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně, Petr chtěl pouze upozornit na stav věcí41546,37 %46,37 %  
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně30534,08 %34,08 %  
Smutně; hloupě20823,24 %23,24 %  
Vesele; uvolněně; vtipně19621,9 %21,9 %  
trapně30,34 %0,34 %  
Nepochopeně30,34 %0,34 %  
nechápavě20,22 %0,22 %  
nepochopila20,22 %0,22 %  
třeba bych si nechtěla přiznat skutečnost10,11 %0,11 %  
v pohodě, protože Monika nic nepochopila10,11 %0,11 %  
souhlasně10,11 %0,11 %  
Myslím, že Monika je kráva, takže jí vůbec nedojde, co tím Petr myslel a že byl sarkastický10,11 %0,11 %  
bude přemýšlet, jestli to myslí ironicky a dělá si z ní legraci10,11 %0,11 %  
zamyslela bych se nad tím, jak to myslí.10,11 %0,11 %  
když si stěžuje, že muž spí víc jak 5 hodin denně - předpokládám, že její inteligence by tuto ironickou poznámku nepochytila.10,11 %0,11 %  
pokud by mi došlo, že to je ironie, naštvaně, pokud ne, vesele10,11 %0,11 %  
radostně: někdo jí dal za pravdu10,11 %0,11 %  
Zaskočeně10,11 %0,11 %  
ztrapněně Petrovou ironií10,11 %0,11 %  
souhlasí s ní10,11 %0,11 %  
že mám pravdu10,11 %0,11 %  
nevím, páč bych si na takovou věc nestěžovala10,11 %0,11 %  
uvědomila si, že chyba je ve mě10,11 %0,11 %  
cítila bych uznání mých pocitů ... čili neutrální konstatování ...10,11 %0,11 %  
Setřeně, byl na mne použit sarkasmus10,11 %0,11 %  
trochu trapně10,11 %0,11 %  
poznámku nepochopila10,11 %0,11 %  
nijak, protoze by ironii zrejme nepochopila10,11 %0,11 %  
viz 1-pokud pochopila ironii10,11 %0,11 %  
myslela si, že opět byla zajímavá10,11 %0,11 %  
Konečně se mnou někdo souhlasí10,11 %0,11 %  
záleží, jestli jsem pochopila poznámku :D10,11 %0,11 %  
možná bych si uvědomila, jak ve skutečnosti spal zřejmě zcela dopuručenou dobu a začala bych ho obhajovat10,11 %0,11 %  
na rozpacích, asi by mi došlo, že vlastně pořád nespí,ale já jsem pořád někde pryč10,11 %0,11 %  
uvědomila bych si, že mám přemrštěné nároky10,11 %0,11 %  
Že s ní někdo soucítí10,11 %0,11 %  
pokud pochopila, že to byl sarkazmus10,11 %0,11 %  
cítím se být pochopená10,11 %0,11 %  
myslím si, že jí to vůbec nedošlo10,11 %0,11 %  
popíchnutě10,11 %0,11 %  
pokud by mi došlo, že to myslel ironicky, dotčeně a hloupě a zamyslela bych se nad sebou a svým vnímáním světa10,11 %0,11 %  
dobře, je ráda že sní někdo souhlasil ikdyž to nemyslel vážně, ikdyž tohle jí asi nedošlo10,11 %0,11 %  
nevím, jelikož ona byla naštvaná a prožila to..to je těžké soudit10,11 %0,11 %  
nejistě, protože si myslím, že Petr to myslel ironicky.10,11 %0,11 %  
Pokud Monika pochopila, že to Petr myslí ironicky, patrně se cítila hloupě, pokud ironii nepochopila, nejspíš mu přitakala a zasmála se.10,11 %0,11 %  
Já bych takovou blbost neřekl.10,11 %0,11 %  
Nebo se zastyděla a zamyslela.10,11 %0,11 %  
Jako by si ze mě Petr dělal až sarkastickou legraci.10,11 %0,11 %  
Dotčeně, pokud to pochopila10,11 %0,11 %  
Vzhledem k poněkud přitroublému způsobu Moničina uvažování by onu poznámku možná nepochopila a pokrčila by odevzdaně rameny10,11 %0,11 %  
zmateně10,11 %0,11 %  
Nemusí chápat sarkasmus, mohla být spokojená.10,11 %0,11 %  
nepochopila jsem ironii10,11 %0,11 %  
vubec poznamku podle me nepochopila10,11 %0,11 %  
Možná ji to ani nedošlo10,11 %0,11 %  
nechápavě, nevnímá , že na vině je ona svými pozdními příchody10,11 %0,11 %  
uspokojeně10,11 %0,11 %  
předpokládám, že M. pochopila, že jde o ironii10,11 %0,11 %  
chtěl mě ironicky upozornit, že až tak dlouho nespí.10,11 %0,11 %  
nepochopila ironii10,11 %0,11 %  
asi to nepochopila10,11 %0,11 %  
pochopil mě, nebude rýpat...10,11 %0,11 %  
došlo by mi že petr mluvil ironicky10,11 %0,11 %  
nijak, třeba to nepochopila10,11 %0,11 %  
potvrdila si svojí pravdu10,11 %0,11 %  
ironie10,11 %0,11 %  
že mě chápe10,11 %0,11 %  
nejspíš jí to nedošlo10,11 %0,11 %  
poznala, že to Petr nemyslí vážně10,11 %0,11 %  
nebo jí ani nedošlo, že to myslel ironicky10,11 %0,11 %  
nepochopena10,11 %0,11 %  
Petr mi rozumí10,11 %0,11 %  
Zamysela bych se, co tím mínil a co na tom je10,11 %0,11 %  
nijak protože je to "husa"10,11 %0,11 %  
nepochopila to10,11 %0,11 %  
NEPOCHOPILA IRONII, POTVRDIL JEJÍ POHLED NA SITUACI10,11 %0,11 %  
možná bych si uvědomila, co jsem řekla za blbost10,11 %0,11 %  
nedošlo jí to10,11 %0,11 %  
buď dotčeně, nebo potěšeně - záleží na tom, jestli to chápe jako ironii, nebo ne.10,11 %0,11 %  
asi je to hloupější žena, takže to nebrala jízlivě10,11 %0,11 %  
Myslím, že Monika nemá dost soudnosti, tedy ani zdravou rozlišovací schopnost pro Jirkou ironickou poznámku.10,11 %0,11 %  
Neutrálně, nepochopila to.10,11 %0,11 %  
sebereflexe10,11 %0,11 %  
Monika to určitě nepochopila10,11 %0,11 %  
asi by to nepochopila, protože je blbá10,11 %0,11 %  
udiveně10,11 %0,11 %  
tak, že mi Petr rozumí a souhlasí se mnou10,11 %0,11 %  
Neutrálně - pravděpodobně Petrovu poznámku nepochopila. 10,11 %0,11 %  
je soběstředná a vůbec jí nedošlo, že jak to Petr myslí10,11 %0,11 %  
Pobaveně - protože je to společenské "šťouchnutí", smutně - jestli jí tenhle problém opravdu trápí ve všech vztazích, dotčeně - "vubec tomu nerozumi mizera jeden"10,11 %0,11 %  
Jsem na koni že mi dal za pravdu10,11 %0,11 %  
uvědomit si, jak přehání10,11 %0,11 %  
nedošlo jí o co jde10,11 %0,11 %  
Záleží na tónu a intonaci, jakou použil při jeho komentáři, zda to řekl ironicky anebo chápavě anebo neutrálně jako konstatování...10,11 %0,11 %  
trapně, jen výmluvy10,11 %0,11 %  
vůbec nepochopila co tím Petr chtěl říciřekl10,11 %0,11 %  
nepochopila jeho narážku10,11 %0,11 %  
Jak si dovoluje mě oponovat ?10,11 %0,11 %  
záleží tady i na tónu řeči!!!10,11 %0,11 %  
Monika nepochopila Petrovu narážku, je mírně jednoduchá ...10,11 %0,11 %  
nijak nepochopila to10,11 %0,11 %  
Monika se projevila jako osoba "jednoduššího uvažování", proto si myslím, že jí Petrova věta nepřišla nijak ironická (ač tak byla, pravděpodobně, myšlena), a tak se Monika cítila zcela neutrálně a pozámce nevěnovala pozornost. 10,11 %0,11 %  
"chytla bych se za nos"10,11 %0,11 %  
potvrzení, že mám pravdu10,11 %0,11 %  
podle inteligence a jestli ji pochopila, nejspíše ne10,11 %0,11 %  
jsem spokojená s petrovýn názorem10,11 %0,11 %  
pochopena, bez pochopení, že se jedná o ironii10,11 %0,11 %  
copak vím jaká je Monika ?10,11 %0,11 %  
nepochopila bych, jak to Petr myslí10,11 %0,11 %  
jako, že to Petr nepochopil10,11 %0,11 %  
nevím, nechápu její styl přemýšlení10,11 %0,11 %  
Možná to zní jako odpověď, která má zakrýt, že si Petr myslí něco uplně jiného a reakce byla příliš nápadná10,11 %0,11 %  
Asi nijak. Jelikoz je drobatko natvrdla, mozna by ji to ani nedoslo.10,11 %0,11 %  
překvapeně, Monika nemusela ironickou poznámku vůbec pochopit, protože je ve svém okolí zvyklá, že jsou všichni workoholici a víc než 5 hodin denně nespí :-D10,11 %0,11 %  
chci se cítit neutrálně!10,11 %0,11 %  
vycítila bych tu ironii10,11 %0,11 %  
nepochopila jeho sarkasmus10,11 %0,11 %  
nechápavě, opakovala bych svou předchozí argumentaci10,11 %0,11 %  
Zřejmě bych si uvědomila, že jsem (s prominutím) dost hloupě kecala.10,11 %0,11 %  
vůbec si to neuvědomila10,11 %0,11 %  
Neutrálně, dál se neptal10,11 %0,11 %  
Třeba jí to vůbec nedošlo.10,11 %0,11 %  
monika nemusela poznámku pochopit10,11 %0,11 %  
Monika by si měla uvědomit že má děsný nároky10,11 %0,11 %  
měla bych pocit, že mám pravdu10,11 %0,11 %  
Podle toho, jak moc je Monika egoistická, pravděpodobně se cítila hkoupě, ale možná naštvaně nebo to ani nepochopila.10,11 %0,11 %  
Podle toho, jakým tónem to Petr řekl. Mohlo to být myšleno stejnětak ironicky, jako soustrastně.10,11 %0,11 %  
Nepodstatné10,11 %0,11 %  
...10,11 %0,11 %  

Graf

18. Představte si, že jste Monika: Jak myslíte, že Petr chtěl, abyste reagovala? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak, Petr chtěl pouze upozornit na stav věcí40244,92 %44,92 %  
Abyste se pobavila; zasmála se; cítila se uvolněně28732,07 %32,07 %  
Abyste byla smutná; cítila se hloupě19621,9 %21,9 %  
Abyste se naštvala; rozzlobila se; cítila se pohoršeně; cítila se dotčeně14015,64 %15,64 %  
aby se nad tím zamyslela20,22 %0,22 %  
aby se nad sebou zamyslela20,22 %0,22 %  
aby se podívala na situaci jinak10,11 %0,11 %  
aby zapla rozum a pochopila jeho poznámku10,11 %0,11 %  
Abych se vzpamatovala.10,11 %0,11 %  
Aby si uvědomila, co to kecá za kraviny10,11 %0,11 %  
chtěl, aby si uvědomila hloupost svého názoru10,11 %0,11 %  
abych zapřemýšlela10,11 %0,11 %  
Aby si uvědomila, že to, co po Honzovi vyžadovala je nesmysl10,11 %0,11 %  
Aby daná poznámka vedla k hlubšímu zamyšlení se nad sebou.10,11 %0,11 %  
správně trochu rýpnul, Monika je náročná10,11 %0,11 %  
zamyslela se nad sebou 10,11 %0,11 %  
uvědomila si, že tam byla chyba ve mě10,11 %0,11 %  
chtěl uznat moje pocity10,11 %0,11 %  
abych přitakala10,11 %0,11 %  
aby si uvědomila ,že je chyba v ní 10,11 %0,11 %  
aby se zamyslela nad tím, jakou hloupost řekla10,11 %0,11 %  
Abych se zamyslela nad tím, že to je hloupý argument10,11 %0,11 %  
aby si uvědomila, kde nejspíš byla chyba..10,11 %0,11 %  
Petr chtěl upozornit na její ne zrovna standardní nároky na partnera10,11 %0,11 %  
aby se zamyslela nad tím, co říká10,11 %0,11 %  
nad sebou zamyslela10,11 %0,11 %  
chtěl ji naznačit, že není její živ. styl OK10,11 %0,11 %  
Chtěl abych abych se uklidnila a měla pocit jistoty.10,11 %0,11 %  
Abych se nenaštvala a neurazila se a cítila se, že mám pravdu10,11 %0,11 %  
Myslím, že Petr svou poslední poznámku myslel ironicky s domněním, že si Monika uvědomí, že o půlnoci a v 5h ráno je normalni spát :-)10,11 %0,11 %  
abych si uvědomila své nemožné nároky10,11 %0,11 %  
Aby si Monika uvědomila svoji "chybu".10,11 %0,11 %  
chtěl naznačit, ze je stejne normální jako honza 10,11 %0,11 %  
aby pochopila jak je sobecká10,11 %0,11 %  
aby mi došlo, že není úplně jednoduché držet krok s jejím životním tempem a že to bude mít hodně složité při hledání partnera10,11 %0,11 %  
abych se pobavila a zároveň nad sebou zamyslela10,11 %0,11 %  
aby si uvědomila, že vyžaduje trošku moc než je přirozené a měla by se zamyslet nad tím, kdo by tedavlastně BYL pro ní ideální partner10,11 %0,11 %  
Prostě jí dal za pravdu, třeba proto, že má o Moniku zájem10,11 %0,11 %  
aby si uvědomila svou chybu10,11 %0,11 %  
abych ocenila to, že se mnou souhlasí a je na mé straně10,11 %0,11 %  
aby uznala, že přehání, a aby si uvědomila, že jí nikdo není dobrej10,11 %0,11 %  
aby se zamyslela nad tím co říká10,11 %0,11 %  
Aby jí došlo, že chyba nebyla jen na straně Honzy10,11 %0,11 %  
aby, si uvědomila, že když pracuje,tak nebude vstávat brzy a ještě ne ni čekat do noci..10,11 %0,11 %  
aby si uvědomila, že říká hloupost10,11 %0,11 %  
že je hloupá10,11 %0,11 %  
Aby pochopila, že chyba je nejspíš někde jinde.10,11 %0,11 %  
trapně10,11 %0,11 %  
Abych si uvědomila, že Honza Novák spal jako úplně normální člověk, tedy v 5 ráno ještě spal a o půlnoci už spal - zatímco Moničiny požadavky na partnerovo bdění byly hloupé.10,11 %0,11 %  
Abych se zamyslela nad svým nesmyslným názorem.10,11 %0,11 %  
Možná to řekl i bez přemýšlení, nechtěl se jí dotknout, jen pobavit okolí. A ukázat, že si zbytečně ztěžuje.10,11 %0,11 %  
Aby si uvědomila, že nemá pravdu10,11 %0,11 %  
anebo se Petr chtěl Monice zalíbit10,11 %0,11 %  
aby mi došlo,kde je skutečně pravda10,11 %0,11 %  
Abych si uvědomila, že chyby může být i na mé straně. 10,11 %0,11 %  
abych si uvědomila skutečný stav10,11 %0,11 %  
aby jí došlo, o koho přišla10,11 %0,11 %  
Jen aby byla Monika informovaná10,11 %0,11 %  
nechtěl si to s ní rozházet a to se mu podařilo10,11 %0,11 %  
abych si uvědomil podstatu věci a přemýšlel o tom co jsem o honzovy řekla 10,11 %0,11 %  
Aby si uvědomila přehnané nároky10,11 %0,11 %  
nevim10,11 %0,11 %  
Jako aby jako naoko dal za pravdu, ale sám si myslí o tom své.10,11 %0,11 %  
abych si myslela, že mě chápe a soucítí se mnou10,11 %0,11 %  
Aby se ta štětka probrala..10,11 %0,11 %  
(Pro Moniku je nepříjemnou poznámkou je už „A co Honza Novák? Ten byl přece docela akční...“ ne ukončující a neutrální „No jo, tak to chápu....". Petr se s Novákem znal, věděl o příčinách rozchodu více, nechtěl s Monikou rozhádat, proto "to chápe".)10,11 %0,11 %  
dal najevo, že má vysoké nesplnitelné nároky10,11 %0,11 %  
abych pochopila, že problém je spíše ve mě10,11 %0,11 %  
aby pochopila, že její nároky jsou vysoké a nespokojenost neúměrná10,11 %0,11 %  
Abych se na to podívala z jiného úhlu a spočítala si počet hodin, které Honza Novák spal a že to je zcela v rámci obvyklých a zdravých potřeb člověka, aby se Monika zamyslela nad sebou10,11 %0,11 %  
nemohu sdi to představit, protože nejsem Monika a být jí bych nechtěla10,11 %0,11 %  
Petr chtěl, aby se Monika zamyslela nad tím, že důvodem není zrovna Honzův spánek, ale spíše jejich nesourodý životní styl.10,11 %0,11 %  
Petr chtěl, abych pochopila, že jsem uplně blbá10,11 %0,11 %  
ZAMYSLELA SE NAD SVÝM PŘÍSTUPEM10,11 %0,11 %  
aby si uvědomila svojí hloupost a sobectví10,11 %0,11 %  
Aby si uvědomila svou chybu na požadavky10,11 %0,11 %  
Monika neví, je hloupá.10,11 %0,11 %  
aby začala přemýšlet o tom svém životním stylu10,11 %0,11 %  
aby mi dal za pravdu10,11 %0,11 %  
abych věc dále nerozebírala10,11 %0,11 %  
aby si uvědomila, že je normální, když člověk v noci spí a že kterýkoliv partner není jen její doplněk nebo pejsek10,11 %0,11 %  
uvědomila si svou chybu10,11 %0,11 %  
aby pochopila ironii v poznámce a uvědomila si, že je blbá:)10,11 %0,11 %  
aby upozornil, jak přehání10,11 %0,11 %  
aby se nad soubou zamyslela10,11 %0,11 %  
aby si uvědomila smysl ironie10,11 %0,11 %  
Abych pochopila, co mi chtěl Petr vlastně říct10,11 %0,11 %  
chtěl poznamenat, že Monika je moc náročná a uvědomila si to10,11 %0,11 %  
abyste prohlédla10,11 %0,11 %  
aby si uvědomila, že její hodnocení Honzi bylo mimo10,11 %0,11 %  
chtěl aby se Monika zamyslela, jestli to není odpověď k další konverzaci10,11 %0,11 %  
Aby byla konfrontovaná s názorem jiného.10,11 %0,11 %  
ironická poznámka, je fuk jak zareaguje10,11 %0,11 %  
Aby pochopila ironii Petrova prohlášení a uvědomila si, že Honza spal naprosto normálně.10,11 %0,11 %  
Myslím ze na Petrově místě bych chtěla aby se Monika nad sebou trochu zamyslela.10,11 %0,11 %  
Petra asi ani nečekal reakci ze strany Moniky. Pozámka mu asi spíše "vyklouzla" v reakci na to, že Monika vlastně neví, co chce.10,11 %0,11 %  
aby se zamyslela nad svými požadavky10,11 %0,11 %  
ne smutně, jen hloupě.10,11 %0,11 %  
Mela by se zamyslet nad tim, co chce.10,11 %0,11 %  
Aby se nad tím co řekla, zamyslela.10,11 %0,11 %  
uvědoměle, aby se nad tím trochu zamyslela10,11 %0,11 %  
aby mi došlo, co vlastně říkám10,11 %0,11 %  
aby si uvědomila skutečnosti10,11 %0,11 %  
abych se zamyslela nad sebou10,11 %0,11 %  
abych měla pocit že mám pravdu10,11 %0,11 %  
aby Moniku upozornil, že chyby může být i u ní 10,11 %0,11 %  
abych se zamyslela nad svými nároky10,11 %0,11 %  
Abych si nevšimla, že nesouhlasí s mým názorem10,11 %0,11 %  
zamyslela se nad tím co říká10,11 %0,11 %  
monika to nepochopí, je hloupá. Ale sl. Hanychová (resp. Prachařova manželka) by se mohla už zklidnit.....10,11 %0,11 %  
Abych se cítila trapně za to, že mám takové neslýchané požadavky10,11 %0,11 %  
aby mi došlo, že jsem mylně vyhodnotila situaci10,11 %0,11 %  
abych si uvědomila, že jsem velmi náročná (sobecká)(ale nikkomu bych nepřiznala, že mě to vůbec napadlo)10,11 %0,11 %  
ano, i Petr to tak vidí!10,11 %0,11 %  
abych se zamyslela ned tím,co říkám10,11 %0,11 %  
aby přestala být kráva10,11 %0,11 %  
abych získala realističtější náhled10,11 %0,11 %  
chtěl mě podpořit10,11 %0,11 %  
svou poznámku směřuje k okolí10,11 %0,11 %  
Nijak, chtěl z rozhovoru vycouvat10,11 %0,11 %  
záleží na vztahu moniky a Petra10,11 %0,11 %  
upozornit mě na moc vysoké nároky 10,11 %0,11 %  
abych pochopila10,11 %0,11 %  
opět, záleží na tom, jakým tónem to řekl.10,11 %0,11 %  
Nepodstatné10,11 %0,11 %  

Graf

19. Představte si, že jste Monika: Jak se podle vás nejspíš cítil Petr sám, když říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vesele; uvolněně; vtipně44850,06 %50,06 %  
Neutrálně, Petr chtěl pouze upozornit na stav věcí39343,91 %43,91 %  
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně19722,01 %22,01 %  
Smutně; hloupě647,15 %7,15 %  
ironicky50,56 %0,56 %  
překvapeně30,34 %0,34 %  
sarkasticky20,22 %0,22 %  
ironie10,11 %0,11 %  
slušně ji dal najevo nesouhlas a čekal, zdali to pochopí10,11 %0,11 %  
Dával mi za pravdu10,11 %0,11 %  
chtěl mě popýchnout10,11 %0,11 %  
udiveně10,11 %0,11 %  
rozpolceně10,11 %0,11 %  
šlo o ironickou poznámku10,11 %0,11 %  
očekával, že Monika pochopí ironii10,11 %0,11 %  
pociťoval moji rozhořčenost a chtěl ji "neutralizovat"10,11 %0,11 %  
rýpavě10,11 %0,11 %  
sarkasmus10,11 %0,11 %  
Chtěl upozornit na nesmyslnost argumentu: Honza pořád spal, byla s ním nuda10,11 %0,11 %  
měl pocit, musí něco říct, tak volil nejmenší zlo10,11 %0,11 %  
pobaveně 10,11 %0,11 %  
použil ironii10,11 %0,11 %  
Ŕekl si. Proč jsem ji neřekl pravdu?10,11 %0,11 %  
Jsem tvůj dobrý kamarád.10,11 %0,11 %  
Petr poznámka nebyla namístě, měl říct, co si skutečně myslí, protože zná Honzu i Moniku10,11 %0,11 %  
nevím10,11 %0,11 %  
mírně dotčeně10,11 %0,11 %  
vtipně, pobaveně 10,11 %0,11 %  
něco mezi vesele, uvolněně, vtipně a neutrálně10,11 %0,11 %  
Chtěl mě ztrapnit, ukázat, že mám podle něj pitomý názor.10,11 %0,11 %  
zklamaně nad hloupostí své kamarádky Moniky10,11 %0,11 %  
Pobaveně, ale zároveň byl asi udivený, považoval Moniku za hyperaktivní a příliš náročnou10,11 %0,11 %  
Ano, pohoršeně, ale v jiném slova smyslu, řekněme spíš, že šokovaně, nebo nevěřícně - kroutí hlavou a trochu se uculuje: "To snad není pravda!"10,11 %0,11 %  
Prostě to myslel ironicky.10,11 %0,11 %  
nebyl příliš upřímný, nemyslel svou poznámku vážně10,11 %0,11 %  
nechápavě10,11 %0,11 %  
Vzpomněl si na svého kamaráda, kterého chtěl trochu obhájit.10,11 %0,11 %  
Aby se zamyslela sama nad sebou10,11 %0,11 %  
empaticky k Honzovi, opovržlivě k Monice10,11 %0,11 %  
Zastal se kamaráda, a to velmi oprávněně. 10,11 %0,11 %  
rýpl si tím do mne10,11 %0,11 %  
nevím, každý člověk je originál10,11 %0,11 %  
Že mě chce poučovat o mém názoru na muže.10,11 %0,11 %  
Pobaveně.10,11 %0,11 %  
možná si myslel svoje, ale toto řekl proto, aby Moniku podpořil a ujistil v jejím názoru10,11 %0,11 %  
sarkastický humor10,11 %0,11 %  
záleží na tom jak dobří kamarádi byli10,11 %0,11 %  
opovrhuje mnou v tomto názoru10,11 %0,11 %  
Myslel si o Monice, že je hloupá.10,11 %0,11 %  
nad věcí10,11 %0,11 %  
Monika je trapná a neumí ocenit druhé lidi10,11 %0,11 %  
chytře10,11 %0,11 %  
překvapeně? Záleží na způsobu jakým to řekl a na vnímání Moniky..10,11 %0,11 %  
Bránil kamaráda, snažil se být diplomat10,11 %0,11 %  
Myslel si, že Monika bude pěkná slepice.10,11 %0,11 %  
jestli nepochopila ironii, je to hloupá husa10,11 %0,11 %  
Pokud Monika nechápe ironii, myslela si, že to myslí vážně.10,11 %0,11 %  
Možná i vtipně( ironicky se snažil vystihnout situaci).10,11 %0,11 %  
Upozornil na neobjektivni vyrok10,11 %0,11 %  
"bílá lež"10,11 %0,11 %  
asi se jí nechtěl dotknout, cítil se znuděně10,11 %0,11 %  
zachraňoval situaci10,11 %0,11 %  
Nesouhlasil s tím, co Monika říká a jen se snažil ukončit konverzaci na toto téma10,11 %0,11 %  
petr ví, jak je monika jednoduchá10,11 %0,11 %  
může jít o kombinaci více či dokonce všech bodů - Petr chtěl vtipnou formou upozornit Moničiny nepřiměřené nároky rýpnutím si do ní a zároveň se zastat jejího bývalého - jde o to, jestli to jako Monika jsem schopná odhalit ;-)10,11 %0,11 %  
řekl to jen ze zdvořilosti k ní10,11 %0,11 %  
Výsměšně10,11 %0,11 %  
Neutrálně, chápal to. Nebo to brala jako výsměch.10,11 %0,11 %  
litoval koelgu Nováka a vlastně Moniku, že si to neuvědomuje.10,11 %0,11 %  
dal mi za pravdu10,11 %0,11 %  
rezignovaně10,11 %0,11 %  
Nepodstatné10,11 %0,11 %  

Graf

20. Jak podle vás Petr chtěl, aby reagovali ostatní, když říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby je to pobavilo; zasmáli se; odlehčilo to situaci61768,94 %68,94 %  
Nijak, Petr chtěl jen upozornit na stav věcí36140,34 %40,34 %  
Aby se naštvali; rozzlobili se; aby je to pohoršilo; aby se jich to dotklo414,58 %4,58 %  
Aby byli smutní; cítili se hloupě121,34 %1,34 %  
ironicky20,22 %0,22 %  
myslím, že chtěl akorát zakončit hovor na toto téma10,11 %0,11 %  
těžko říct, u všech těchto otázek nemohu vědět přesně, jak to daný člověk myslel, protože nevidím, jak se u toho tváří, zda to nemyslel ironicky atd...10,11 %0,11 %  
Chtěl, aby si uvědomili, jaká je to nána (zejména aby se s ní nikdo z kamarádkunezapletl, kdyby měl náhodou chuť na vztah)10,11 %0,11 %  
Aby ji otevřeli oči nějakou otázkou typu:,,Myslíš si, že je normální nespat v tyto hodiny?10,11 %0,11 %  
aby si všimli, že chyba asi nebude v H10,11 %0,11 %  
Zároveň dát najevo, že s Monikou nesouhlasí10,11 %0,11 %  
čekal, že to někdo řekne naplno10,11 %0,11 %  
Okolí jej v tomto momentu vůbec nezajímalo.10,11 %0,11 %  
Aby ukázal, jaká je to blbost, co Monika řekla10,11 %0,11 %  
Aby jim došlo že jde o sarkasmus10,11 %0,11 %  
aby vedeli ze honza tak nespi alle spis ze je to monicina chyba10,11 %0,11 %  
aby jim došlo,jaká je Monika koza hloupá10,11 %0,11 %  
aby se zastali Honzy10,11 %0,11 %  
aby nad situací zauvažovali10,11 %0,11 %  
Aby mu dali za pravdu, aby si i oni uvědomili, že je Monika hloupá10,11 %0,11 %  
možná chtěl aby se k němu někdo ze společnosti přidal10,11 %0,11 %  
Aby se zamysleli, že nad celou situací10,11 %0,11 %  
aby zakroutili nad Monikou hlavou10,11 %0,11 %  
raději se tomu tématu vyhnout...10,11 %0,11 %  
aby pochopili,že ideál se těžko dosáhne10,11 %0,11 %  
aby zauvažovali nad tim jaká je Monika partnerka10,11 %0,11 %  
Nechtěl, aby ostatní nějak reagovali. Pouze upozornil na blbost Moniky.10,11 %0,11 %  
Aby to už dál neřešili a změnili téma.10,11 %0,11 %  
aby Monice dali najevo, že problém je v ní10,11 %0,11 %  
aby také vyslovili soudržnost se spáčem Honzou10,11 %0,11 %  
ironie s kamennou tváří, kterou chápou všichni kromě Moniky10,11 %0,11 %  
případně připojili svůj názor10,11 %0,11 %  
Aby zahájil dialog a rozvinul diskusi.10,11 %0,11 %  
Aby se ostatní zamysleli nad tím, že Monika svůj problém ohledně Honzy Nováka definovala nekorektně.10,11 %0,11 %  
Zaregistrovali Moničin zvláštní přístup k partnerům10,11 %0,11 %  
aby odsoudili Moniku pro její sebestřednou vybíravost a nedostatek empatie10,11 %0,11 %  
aby se nad Monikou pohoršili a nelitovali ji pro to, že jak ona říká "nemůže najít toho pravého"10,11 %0,11 %  
Poznámka nebyla určena ostatním, tak si nemyslím, že Petr kalkuloval s tím, jak se budou cítit.10,11 %0,11 %  
Aby pochopili, že akční Monika je husa10,11 %0,11 %  
aby se zasmáli Moničině pitomosti10,11 %0,11 %  
udiveně10,11 %0,11 %  
aby vyjádřili souhlas10,11 %0,11 %  
podle inteligence a množství alkoholu v krvi10,11 %0,11 %  
chtěl zřejmě jen, aby věděli jaká je opravdu Monika a že je dost možně že problémy ve vztazích jsou její chybou10,11 %0,11 %  
aby jim došlo, jak absurdní je Moničina poznámka o spaní10,11 %0,11 %  
překvapeně10,11 %0,11 %  
Bránil kamaráda, protože ho zná jinak a zná i Moniku10,11 %0,11 %  
Aby si udělali vlastní názor na tvrzení Moniky.10,11 %0,11 %  
Aby pochopili ironii.10,11 %0,11 %  
ABy ostatní pochpili, že Monika je jednoduchá a náročná zároveň...10,11 %0,11 %  
aby se zamysleli nad Moničiným chováním,jinak by to přešli a brali jako fakt10,11 %0,11 %  
Zamysleli se nad Monicinymi nesmysly10,11 %0,11 %  
aby pochopili Moniky povrchnost10,11 %0,11 %  
aby v jejich očích omluvil Honzu10,11 %0,11 %  
Aby si řekli jak je Monika hloupá :-)10,11 %0,11 %  
Aby objektivně posoudili nároky a hodnocení Moniky...10,11 %0,11 %  
Aby se nad Moničiným výrokem zamysleli a došlo jim to10,11 %0,11 %  
aby jim došlo, že Monika nemá úplnou pravdu v hodnocení partnera10,11 %0,11 %  
Aby si uvědomili, že Monika má trochu přehnané požadavky, a to že nemůže najít ideálního partnera je tak trochu její chyba.10,11 %0,11 %  
upozornit, že ona to vidí jenom jednostraně10,11 %0,11 %  
aby si uvědomili, že Monika není zcela objektivní10,11 %0,11 %  
Aby se postavili na jeho stranu10,11 %0,11 %  
Nijak, chtěl, aby se o tom dál nehovořilo nebo možná tio bylo myšleno lehce výsměšně.10,11 %0,11 %  
aby se mnou souhlasili10,11 %0,11 %  
Kdo to má vědět.10,11 %0,11 %  
Nepodstatné10,11 %0,11 %  

Graf

21. Jak myslíte, že opravdu reagovali ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobavilo je to; odlehčilo to situaci62269,5 %69,5 %  
Nijak, pouze jste chtěl upozornit na stav věcí33937,88 %37,88 %  
Byli smutní; cítili se hloupě717,93 %7,93 %  
Naštvali se; rozzlobili se; poznámka je pohoršila; poznámka se jich dotkla455,03 %5,03 %  
Nevím30,34 %0,34 %  
pobavilo je to, ale nesmáli se nahlas, jenom se usmáli10,11 %0,11 %  
pobavilo je to jako ironická poznámka10,11 %0,11 %  
dle toho, jak kdo pochopil situaci10,11 %0,11 %  
Poznámka jízlivého charakteru ohledně neúspěšného vztahu kamarádky mohla vyvolat buď smích nebo trapné ticho, v závislosti na tom, jak dovře se zúčastnění znají a zda je podobný způsob vyjadřování se pro Petra charakteristický.10,11 %0,11 %  
každý podle svého pracovního zatížení - buď neutrálně nebo pohoršeně (spí přece pro nadměrnou pracovní únavu)10,11 %0,11 %  
možná byli zaskočení nepochopili o co Petrovi vlastně šlo a proč to vůbec říká10,11 %0,11 %  
to záleží na inteligenci přítomné společnosti10,11 %0,11 %  
možná cítili, že vůbec nepomáhá ... že to nechává na ni ... že jen něco konstatuje, ale že je to příliš neutrální. 10,11 %0,11 %  
nepovažovali tuto poznámku za vhodnou10,11 %0,11 %  
uvědomili si to10,11 %0,11 %  
upravili svůj názor na Moniku10,11 %0,11 %  
ze mluvi blbosti10,11 %0,11 %  
myslím že pobaveně by reagovali jen ti, kteří by chtěli odlehčit trapnost situace10,11 %0,11 %  
snad pochopili, že to myslel ironicky10,11 %0,11 %  
asi se trošku pobavili na Moniky účet 10,11 %0,11 %  
řekli si, že jí nikdo není dobrej10,11 %0,11 %  
presli to10,11 %0,11 %  
nijak zvlášť nereagovali, nechtěli se vměšovat do rozhovoru Petra a Moniky10,11 %0,11 %  
Přemýšleli o nesmyslnosti Moniččina názoru.10,11 %0,11 %  
Možná si začli o Monice myslet, že je vybírává a má vysoké nároky, až moc.10,11 %0,11 %  
možná jim to bylo i lhostejné10,11 %0,11 %  
bylo jim trapně10,11 %0,11 %  
Dle intelektu10,11 %0,11 %  
pochopili situaci10,11 %0,11 %  
mysleli si o Monice, že je nána10,11 %0,11 %  
spíš to znamenalo že Monika je blbá10,11 %0,11 %  
ostatní o tom začli přemýšlet a každý došel ke svému stanovisku10,11 %0,11 %  
asi byli rozpačití10,11 %0,11 %  
vysmáli se Monice10,11 %0,11 %  
neznali souvislosti, nepochopili žert a rýpnutí10,11 %0,11 %  
uvědomili si pravdu10,11 %0,11 %  
možná se i zamysleli 10,11 %0,11 %  
zhodnotili jak to je10,11 %0,11 %  
Jak kteří :D 10,11 %0,11 %  
Mysleli si, ze je privovnani Moniky hodne prahnane10,11 %0,11 %  
Podle pohlaví, množství hormonu nebo podle nadhledu.10,11 %0,11 %  
zasmáli se10,11 %0,11 %  
litovali spíše partnera Moniky10,11 %0,11 %  
přešli situaci bez povšimnutí, nebo se zasmálu10,11 %0,11 %  
podle toho, co jim došlo a jak to brali10,11 %0,11 %  
neřeší to10,11 %0,11 %  
Přidali poznámku v podobném duchu jako Petr10,11 %0,11 %  
Každy dle své mentality.10,11 %0,11 %  
za je to 50 na 5010,11 %0,11 %  
Ostatní to brali pouze jako "špičkování" mezi dvěma přáteli.10,11 %0,11 %  
smáli se Monice10,11 %0,11 %  
nelze generalisovat, pocity byl určitě odlišné podle pohlaví a osobního stavu10,11 %0,11 %  
v zásadě lze očekávat úspěšnost ironické Petrovy poznámky, takže přestali Monice přizvukovat a v jejím názoru ji podporovat10,11 %0,11 %  
Možná trochu trapně.10,11 %0,11 %  
Pochopili, že Monika je krůta.10,11 %0,11 %  
nepochopili10,11 %0,11 %  
záleží na jejich vztahu k monice/honzovi10,11 %0,11 %  
mohli se zasmát, nebo se také, za Moniku, cítili trapně 10,11 %0,11 %  
třeba souhlasně pokyvovali nebo tak nějak10,11 %0,11 %  
nijak, někteří to nepochopili, někteří si přemýšleli o něčem jiném a navenek jen tak klábosili- bylo jim jedno o čem10,11 %0,11 %  
Smáli se na Moničin účet.10,11 %0,11 %  
O Monice si mysleli že chce být ta nejlepší10,11 %0,11 %  
je možné, že petrův záměr pochopili10,11 %0,11 %  
udiveně10,11 %0,11 %  
asi jim to bylo úplně jedno, tak to dnes bývá, většina lidí je dost lbostejných ke svému okolí včetně svých blízkých přátel i rodinných příslušníků10,11 %0,11 %  
neutrálně, bez reakce10,11 %0,11 %  
pomysleli si o Monice, že přehání10,11 %0,11 %  
Řekli by Monice, co si o ni myslí.10,11 %0,11 %  
pokud neznali osobně bývalého přítele Moniky10,11 %0,11 %  
Nekomentovali to10,11 %0,11 %  
Poznámka je vedla k zamyšlení nad Monikou a nad jejími dosavadními partnery, začali v duchu zhodnocovat, zda je chyba opravdu v Moniččiných partnerech. Ti, kteří shledali, že je chyba v Monice pak přemýšleli, zda se mají pokusit jí třeba nějak pomoci.10,11 %0,11 %  
pochopili Petra, že si rýpnul do Moniky10,11 %0,11 %  
dali za pravdu Petrovi10,11 %0,11 %  
pobavilo je to, ale všichni věděli, že jde o narážku na Moniku.10,11 %0,11 %  
Zamysleli se nad Monikou10,11 %0,11 %  
přemýšleli o tom, kde je pravda10,11 %0,11 %  
povinný smích - falešný10,11 %0,11 %  
pokud vůbec10,11 %0,11 %  
Ťukali si na čelo,že je Monika hloupá!10,11 %0,11 %  
někteří n adsázku nepochopili10,11 %0,11 %  
Pochopili, v čem je u Moniky kámen úrazu...10,11 %0,11 %  
Byli udiveni,že vůbec někoho hledá, je sobecká10,11 %0,11 %  
kombinace10,11 %0,11 %  
došlo jim to10,11 %0,11 %  
Spíše si myslím, že reagovali neutrálně, možná se jen tak duchu pousmáli.10,11 %0,11 %  
Pokud Honzu neznali,tak asi nijak10,11 %0,11 %  
asi zjistili, kde je u moniky problém10,11 %0,11 %  
Muži souhlasili, ženám jen spadla brada, co si to dovoluje a jaktože hází vinu na ni10,11 %0,11 %  
Mohli si z Moniky dělat legraci.10,11 %0,11 %  
Třeba jim to vůbec nedošlo :-)10,11 %0,11 %  
bylo jim to jedno10,11 %0,11 %  
Myslím si, že souhlasili10,11 %0,11 %  
nijak, ale udělali si na Moniku vlastní názor10,11 %0,11 %  
Mohli nesouhlasit.10,11 %0,11 %  
Nepodstatné10,11 %0,11 %  

Graf

22. Ohodnoťte Petrovu poznámku „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jak nepříjemná byla Petrova poznámka?1.6342.011
Jak příjemná byla Petrova poznámka?2.4271.789
Jak vtipná byla Petrova poznámka?3.2912.454

Graf

23. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, nevímotázka č. 24, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano69277,32 %77,32 %  
ne10711,96 %11,96 %  
nevím9610,73 %10,73 %  

Graf

24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně stejně stará63079,85 %70,39 %  
Mladší53968,31 %60,22 %  
Výrazně mladší39349,81 %43,91 %  
Starší34343,47 %38,32 %  
Výrazně starší13617,24 %15,2 %  
na věku nezáleží131,65 %1,45 %  
vždy70,89 %0,78 %  
kdykoliv60,76 %0,67 %  
kdykoli50,63 %0,56 %  
kamarádka40,51 %0,45 %  
nezáleží na věku40,51 %0,45 %  
dobrá kamarádka30,38 %0,34 %  
jakkoli stará30,38 %0,34 %  
věk nerozhoduje20,25 %0,22 %  
ve všech případech20,25 %0,22 %  
takové poznámky aplikuju, když mám vztek - a není to dobře10,13 %0,11 %  
jedno jak stará, záleží na situaci10,13 %0,11 %  
nezáleží na věku, ale vztahu s Monikou10,13 %0,11 %  
U starších bych to formulovala jinak.10,13 %0,11 %  
těžko říct, snažím se nejednat podle vzorců, ale přistupovat ke každému individuálně..10,13 %0,11 %  
v každé situaci10,13 %0,11 %  
velmi dobrá známá10,13 %0,11 %  
záleží na tom, jaký vztah bychom spolu měly10,13 %0,11 %  
jednodušší10,13 %0,11 %  
bez ohledu na věk, pokud by byla dostatečně blízká kamarádka a ne jen letmá známost10,13 %0,11 %  
hloupá a naivní10,13 %0,11 %  
přítelkyně10,13 %0,11 %  
použila bych jí za každé situace10,13 %0,11 %  
kdykoliv je to vhodné10,13 %0,11 %  
Blízká osoba10,13 %0,11 %  
záleží na vztahu 10,13 %0,11 %  
dobrá známá, příbuzná10,13 %0,11 %  
nepoužila10,13 %0,11 %  
Záleží na více okolnostech (např. jak blízký vztah bychom měli).10,13 %0,11 %  
kdyby mi byla blízká10,13 %0,11 %  
nezáleží na věku, spíš na tom, jak jsou si blízcí10,13 %0,11 %  
v jakém koliv věku10,13 %0,11 %  
je jedno jak by byla stará, přišlo by mi absurdní její rčení, proto bych poznámku použila10,13 %0,11 %  
pokud bych ji znala a vedela ze to neni pravda10,13 %0,11 %  
rozhodně pokud by znala můj styl humoru10,13 %0,11 %  
domýšlivá10,13 %0,11 %  
nezáleží na tom, kolik by mu bylo, ale jak důvěrný vztah bychom mezi sebou měli + v jak důvěrné společnosti bychom se nacházeli10,13 %0,11 %  
bez ohledu na věk, spíš podle povahy10,13 %0,11 %  
nevím podle toho jak bych ji znala10,13 %0,11 %  
Podle toho, jaký bych s ní měla vztah10,13 %0,11 %  
v rodině10,13 %0,11 %  
Opět záleží spíše na vztaku osob než jejich věku. 10,13 %0,11 %  
velmi dobrá kamarádka, z rodiny10,13 %0,11 %  
kdyby se to prostě hodilo10,13 %0,11 %  
Použila bych jí, kdybych Moniku znala, znala její bývalý vztah a věděla, že jí nestrapním ani nijak neublížím. 10,13 %0,11 %  
bez odledu na věk10,13 %0,11 %  
pokud by to byla dobrá kamarádka10,13 %0,11 %  
jakkoli stará/mladá10,13 %0,11 %  
na věku by nezáleželo10,13 %0,11 %  
u všech věkových kategorií10,13 %0,11 %  
na věku v tomto případě až tak mnoho nezáleží10,13 %0,11 %  
Na věku nezáleží, situaci bych nekomentovala.10,13 %0,11 %  
na věku nějak nezáleží si myslím10,13 %0,11 %  
kdykoliv pokud bych cítil že dotyčná neví co chce a nedá pokoj dokud to nedostane10,13 %0,11 %  
známa osoba10,13 %0,11 %  
vždy, pokud chci vyjádřit svůj názor a nebojím se toho10,13 %0,11 %  
jakákoliv10,13 %0,11 %  
Bližší známá.10,13 %0,11 %  
Je jedno, kolik jí je.10,13 %0,11 %  
dobrá přítelkyně10,13 %0,11 %  
to jedno10,13 %0,11 %  
opět nezáleží na věku, ale na vztahu k Monice10,13 %0,11 %  
slepice10,13 %0,11 %  
na ěku nezáleží 10,13 %0,11 %  
věk nehraje roli10,13 %0,11 %  
Na všku nezáleží, záleží na vzájemném vztahu.10,13 %0,11 %  
je jedno jak stará by byla10,13 %0,11 %  
to je jedno, na věku nezáleží10,13 %0,11 %  
kravka10,13 %0,11 %  
Vždycky10,13 %0,11 %  
na věku mi nezáleží10,13 %0,11 %  
Asi by se také nějakým způsobem pokusila upozornit na to, že Monika situaci vidí zkresleně, ale volila bych jiná slova (bez ohledu na Moničin věk).10,13 %0,11 %  
asi bych ji nepoužila, protože nejsem tak pohotová10,13 %0,11 %  
Jakákoli10,13 %0,11 %  
moje dobrá kamarádka - na věku nezáleží10,13 %0,11 %  
Pokud bych věděla, že ji poznámka neurazí.10,13 %0,11 %  
to nehraje žádnou roli10,13 %0,11 %  
Nezáleží na věku, pokud by mě svým soběstředným mluvením nutila poslouchat její stížnosti, něco bych jí asi řekla nebo bych šla pryč.10,13 %0,11 %  
záleží na vztahu k ní - pokud by to nebyla autorita, ale kadarádka, tak nezáleží na věku10,13 %0,11 %  
Podle toho, jak moc blízcí bychom byli kamarádi, jak moc bychom se znali.10,13 %0,11 %  
dokázala bych ji použít vždy.. jen bych uzpůsobila intonaci a míru ironie vzhledem k příjemci sdělení10,13 %0,11 %  
pokud by byla blízká kamarádka10,13 %0,11 %  
jakéhokoli věku10,13 %0,11 %  
nezáleželo by na věku10,13 %0,11 %  
Vždy bez rozdílu věku, nahrála tím na smeč (řekla si o takovou reakci)..10,13 %0,11 %  
namyšlená nebo jednoduchá10,13 %0,11 %  
Zde opět platí, že záleží na vzájemné znalosti toho druhé, vzájemném postavení ... nelze vybrat jen jednu možno.10,13 %0,11 %  
také na tom, jak bych ji znala, někdy by to šlo i u starších10,13 %0,11 %  
kdykoliv. Monika má hloupé tvrzení .,, věk nehraje roli.10,13 %0,11 %  
U starší osoby jen když bych ji dobře znala a kdyby byla: - Výrazně hloupější, naivnější, nebo by neměla vůbec jasno v tom, co vlastně chce. 10,13 %0,11 %  
Tady na věku nezáleží.10,13 %0,11 %  
Hloupa a namyslena10,13 %0,11 %  
záleží na tom, jak dobře bych toho člověka znala, ne jeho věk..10,13 %0,11 %  
na věku nesejde10,13 %0,11 %  
Na věku nezáleží. Záleželo by na to, v jakém vztahu bych s ní byla. Zda bych si to mohla dovolit říct.10,13 %0,11 %  
Spát 5 hodin - to je moc?10,13 %0,11 %  
dobrá kamarádka, nebo aspoň dobrá známá10,13 %0,11 %  
kamarádka, jedno jakého věku10,13 %0,11 %  
nezáleží na věku, ale jak se známe10,13 %0,11 %  
s věkem to nesouvisí10,13 %0,11 %  
Na věku by mi nezáleželo.10,13 %0,11 %  
na věku nezáleží, jde o kolektiv známých10,13 %0,11 %  
v podobné situaci10,13 %0,11 %  
mě blízká, na věku nezáleží10,13 %0,11 %  
hlavně také dobrá přítelkyně, dlouholetá známá10,13 %0,11 %  
To nemá vliv na věk10,13 %0,11 %  
není to podstatné10,13 %0,11 %  
na stáří nezáleží10,13 %0,11 %  
opět jako výše: rozhodující je VZTAH - řekla bych to stejně tak 70ti letému otci jako 20ti leté sestře, ale ne stejně staré téměř cizí slečně10,13 %0,11 %  
Je to jedno10,13 %0,11 %  
záleží na vztahu k ní10,13 %0,11 %  
Použila bych ji kdykoli,pokud bych si myslela,že by mohla Moniku přimět k zamyšlení. 10,13 %0,11 %  
Měla smysl pro humor.10,13 %0,11 %  
nevím, jestli by mne ta odpověď napadla včas10,13 %0,11 %  
vždy pokud by byla Monika zahleděná jen na sebe10,13 %0,11 %  
nezáleželo by mi myslím na věku, spíš na vztahu jaký k danému člověku mám10,13 %0,11 %  
nezalezi na veku, ale na nature10,13 %0,11 %  
záleží na vztazích uvnitř skupiny10,13 %0,11 %  
Moje dobrá kamarádka, která by chápala sarkasmus.10,13 %0,11 %  
shodně s 13., jsem drzá10,13 %0,11 %  
Nepodstatné10,13 %0,11 %  

Graf

K Pavlovi a Evě dorazila návštěva. Eva od hostů dostane obrovský dort a prosí Pavla, aby jí přinesl z vedlejší místnosti nějaký pěkný talíř, na který by zákusek dala. Pavel se vrátí s talířem, na který se dort opravdu nevejde.Eva zareaguje: „Menší už tam nebyl?“

25. Přeje si Eva skutečně menší talíř?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne87597,77 %97,77 %  
ano131,45 %1,45 %  
nevím70,78 %0,78 %  

Graf

26. Byla Evina poznámka v dané situaci vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 28, nevímotázka č. 28, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano53760 %60 %  
ne22525,14 %25,14 %  
nevím13314,86 %14,86 %  

Graf

27. Proč nebyla Evina poznámka vhodná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asi není třeba být zbytečně ironický, ale záleží na situaci a vztahu obou partnerů, také na tónu, kterým je poznámka pronesena

Bohužel se takto dost chováme, Eva tady značně shodila Pavla před ostatními, ačkoliv se jí snažil vyhovět.

Byl to sarkasmus,ironie.

byla ironická

byla ironická

byla ironická a Pavla tím před přáteli dost schodila

Byla ironická a zbytečně shazovala Pavla před návštěvou. Holt v kuchyni po paměti velikost dortu neodhadl, no a co, tak se spletl, dort viděl jen jednou. Stačí zajít do kuchyně pro jiný talíř. Eva se jeví trochu jako semetrika, ze které v budoucnu bude čítanková tchýně :-) Ale v reálu mohla být poznámka vhodná, pokud byla vyřknuta s patřičnou mimikou a tónem hlasu, a tudíž se tomu mohli všichni srdečně zasmát, aniž by byl Pavel uražen. Tak to z pouhého textu nelze vyvozovat reálné emoce komunikátorů...

byla ironická, nic neřešila

Byla ironická.

byla ironická/sarkastická, "shodila" tím Pavla před hosty

Byla kousavá a ironická, zesměšňující.

Byla neaktní.

byla netaktní, dělá z Pavla hlupáka před ostatními

Byla netolerantní.

Byla podána ironicky, měla ji formulovat jinak a slušně: Tenhle talíř je malý, chce to větší talíř.

byla potupná

Byla příliš arogantní, šlo to říct i lépe, jemněji...

byla příliš útočná a sarkastická

byla sarkastická, Pavla to akorát naštve...

byla to ironie Eva neřekla Pavlovi přesně, jakou velikost si přeje - ale když ji "přesně" nepochopil, shazovala ho před ostatními, přestože se jí snažil vyhovět

Byla to ironie, že kamarád přinesl malý talířek.

byla to posměšná poznámka ztrapňující dotyčného před společností

byla trapná

byla urážlivá

Byla uštěpačná, ztrapnila Pavla.

Byla zbytečná

byla zesměšňující

Bylo to rýpnutí

Dá se chápat jako ponižující.

Dá se to říct jinak. Ne rejpavým způsobem.

Dalo se to říci jinak, vlídněji.

Dalo se to říct i jinak , ne tak nadřazeně a udělat z manžela pitomce

dostala Pavla do nepříjemné situace

dostala tak Pavla do trapné situace

Eva shazuje Pavlovu snahu, ztrapňuje ho před návštěvou (může být ráda, že mužský v domácnosti vůbec tan talíř našel)

Eva zesměšnila Pavla před skupinou lidí

Eva zhodila ochotného Pavla před celou návštěvou.

Hodně ironická. I když záleží na druhu návštěvy. Pokud to byli dobří kamarádi, tak mi to přijde jako takový vtípek, pokud to nebylo řečeno zle. Ale pokud to bylo před nějakou "lepší" návštěvou, tak v tom případě bych to považovala za nevhodné.

hovno

chtěla ho ponížit

Chtěla větší talíř ne menší.

ironická

Ironie je formou agrese, postavila se tím mocensky nad Pavla, mohla ho ponížit před přáteli. Všechny odpovědi závisí na tónu, kterým to bylo řečeno. V následujících odpovědích předpokládám žertovný tón.

Ironie neni na miste

Ironizovala

jde o to, jaká to byla návštěva. pokud někdo z blízkých, takové poznámce bych se nebránila. V případě formální návštěvy by měly být poznámky tohoto typu vynechány, jde o zesměšňování druhého.

je nevhodné ponižovat před hosty partnera, poukazováním na jeho neschopnost

Je tam ironie. Dnes se to sice hodně nosí, ale pokud se to použije tak, že má být ve výsledku shozen adresát sdělení, není to fajn.

Je to agresivná typ komunikace

Je to trapné, ohrané, neslušné, ne milé, až drzé

Jednalo se o slavnostní situaci a její poznámka byla ironická.

Jedovatost

Jestliže návštěva nebyli blízcí přátelé nebo přišli starší lidé, není vhodné, aby se Eva s Pavlem pošťuchovali.

kazila příjemnou a slavnostní náladu, povyšovala se nad Pavla

kritizuje snahu partnera [verejne ! ]. Priste ji neprinese nic :D

kvůli návštěvě

Kvůli návštěvě.

Má být ráda, že tam vůbec šel :)

měla si ji nechat na to, až budou sami.

měla si pro něj dojít sama, popř. nebýt hned rýpavá

měla si pro něj jít sama a neztraplňovat Pavla

Měla si pro ten talíř přece zajít sama, jako "paní domu".

Místo, aby zareagovala přívětivěji, tak jej spíše okřikla. Před návštěvou se to nehodí, i kdyby měli zrovna nějaké neshody. Otázka je, jestli to byl Pavlův záměr donést menší talíř, aby tak vyprovokoval Evu, která zareagovala přesně tak, jak čekal nebo jestli to prostě neodhadl a Eva buď zareagovala podrážděně, nebo se možná (a méně pravděpodobněji) snažili o vtip.

Mohla Pavla shodit, Pavel chtěl vyhovět

Mohla přivést Pavla do rozpaků.

Mohla říci slušně, že je talíř malý.

Mohla to říct jemněji

Mohla vyvolat trapné ticho vzhl. k její ironické poznámce k partnerovi, ten se mohl naštvat, cítit se nepříjemně a návštěva na rozpacích jak se k sobě partneři chovají. Pokud ovšem neřekla Eva poznámku se smíchem a takové špičkování není mezi nimi obvyklé a mohli se tomu i zasmát. Ale záleží na vztahu těch dvou a jak dobře se znají s návštěvou. Pokud ale byla na partnera nepříjemná - vhodné to nebylo.

Muž neodhadl situaci, v dobré víře chtěl pomoci, může se to stát každému

myšleno ironicky, když se Pavel snažil

naprosto neetická

nebyla asertivní a slušná

nebylo v jeho silách sehnat jiný talíř

Někdy je těžké odhadnout velikost talíře, když pro něj jdete do vedlejší místnosti. A určitě to Pavel nemyslel špatně!!! A Eva se nemusela vyjádřit přesně, když ho poprosila o donášku pěkného talíře - neřekla na co ho chce!!!

neměla by kritizovat svého partnera před společnými známými

nemusela před hosty ztrapňovat svého partnera

Není dáno jak dalece je návštěva návštěvou dobrých známých. Tudíž berme etičtější variantu chování.

NENÍ SPECIFIKOVÁNO, JAK MOC BLÍZKÁ NÁVŠTĚ VA PRO EVU A PAVLA TO JE.

Není to ze společenského hlediska vhodné vůči partnerovi.

není vtipná

Neocenila snahu, měla si tam dojít sama

neodpovídá tomu co skutečně chce

netaktní chování k manželovi před návštěvou

Netaktní vůči partnerovi, mohla jej požádat, zda by nemohl najít jiný, o něco větší - a nezapomenout na slůvko" prosím"

neumí říct přesně, co chce?

nevhodná poznámka za ochotu přinést talíř, manžel neodhadl jeho velikost

nevím, pokud nebyla spokojená, měla si zajít pro talíř sama

Nevím, zdali byla vhodná, závisí od intonace a zejména od návštěvy. Když návštěva málo známá, tak poznámka nanejvýš nevhodná. Když dobří známí, možná vtipné.

nezdvořilá, nicméně v rodině přijatelná (myšleno v legraci)

Nic neřeší

Nikdo nema rad ironicke poznamky.

Pavel chtěl pomoci

Pavel nedonesl schválně menší talíř a takhle zformulovaná reakce mi přijde ,,namyšlená", mohl si tam přeci dojít sama...

pavel nemá v oku metr, eva má být ráda za snahu petra

Pavel se mohl právem cítit uražený,že chtěl pomoci,a takhle se mu to vrátilo.

Pavel se snažil, a přestože nepřinesl správný talíř, lze zareagovat i jinak

Pavel to myslel dobře, Eva možná volbu slov přehnala, ale zase to není urážející. Pokud to řekla mírně, tak ok, ale pokud to řekla povýšeně, až škaredě ironicky, tak to v pohodě není. Taky záleží na druhu návštěvy (dobře se znají, málo se znají...). V každém případě, pokud se Pavel necítil poníženě, tak mi ta poznámka nevadí.

Pavla může urazit, zvláště před návštěvou

Pavla před hosty shazovala.

Pavla se to mohlo dotknout. Chtěla talíř tak jí ho Pavel donesl nemohl moc dobře odhadnout jestli se na něj dort vleze nebo ne... Mohla prostě říct že je talíř moc malý ať donese větší rozhodně by to bylo pro všechny příjemnější.

Pavla tím shodila.

podrývá snahu a inteligenci partnera, není ani vtipná ani originální a je dost hrubá

pokud to nejsou blízcí známí, nebyla by ta poznámka pro Pavla asi příjemná

ponizila Pavla pred navstevou

Ponížila tím svého partnera

ponižuje Pavla

ponižuje tím Pavla před návštěvou

Poprosila jej o laskavost

Postavila Pavla do nedobrého světla před návštěvou. Záleží ale, jak moc se s návštěvou znali, pokud je to blízká návštěva, tak to zas tak nevadí.

Postrádá vtip - ostatním je situace zřejmá

poznámka byla jízlivá

Poznámka byla netaktní.

Poznámka nebyla vhodná podel tonu a způsobu, který Eva zvolila. Pokud bylo toto sdělení mrzuté a urážlivé, pak pozn. nebly vhodná. Jedná se pravděpodobně o oslavu, zde se má slavit. Navíc Eva je oslavenkyně, očekává se od ní příjemné vystupování. Jde zde o urážení partnera ne veřejnosti - to není příliš vhodné.

Poznámkou poukáže na Pavlovu chybu před ostatními. Pavel má pak pocit že mu Eva nevěří, že zvládne odhadnout velikost talíře.

pronesla ji před hosty

protiže byla ironická

Protože "shazovala" Pavla.

protože by spíš měla ocenit jeho ochotu než kritizovat, že neodhadl velikost

protože byla ironická

Protože byla ironická, chtěla partnera zesměšnit před společností, a to se nedělá:-)

Protože byla ironická. Mohla to říct lépe.

protože dává Pavlovi najevo, že je neschopný před návštěvou

Protože dokazuje Pavlovi neschopnost pochopit její prosbu, dost ironická poznámka a navíc přede všemi.

Protože Eva chtěla "pěkný talíř" - v žádosti velikost neřešila. Tak chlap přinesl "pěkný" talíř, nikoliv talíř pod dort........takovéto věci se musí pro muže formulovat přesně :-)) Jinak si myslím, že tím partnera před návštěvou tak trošku shodila.

Protože Eva je nafrněná píča.

Protože ho shazovala před lidma.

Protože ironie k příteli na oslavě narozenin není příliš vhodná :-(

Protože je to ironizující a urážlivé pro Pavla.

Protože je urážlivá.

Protože jí Pavel udělal laskavost, že pro talíř došel on

protože neříká to, co si Eva skutečně myslí .. ve skutečnosti říká přesný opak (projev inkongruence). Osobně to nesnáším ...

Protože Pavel se jí snažil pomoci, možná si neuvědomil, že je talíř malý, nebo větší nenašel, a ona ho za to shazuje

Protože Pavlovi tím řekla, že je neschopnej.

Protože ponižování svého partnera před návštěvou není vhodné. Ale záleží, jakou věkovou skupinu návštěva představovala a jak moc jsou si blízký Eva a Pavel s návštěvou. Pokud by návštěva znamenala přátele, které dlouho znají, tak by mi to přišlo vtipné. V Jiném případě nejspíš nevhodné.

Protože pro ni udělal něco hezkého (přinesl jí ten talíř) a ona místo aby řekla "Děkuju, ale na tenhle se to nevejde, byl bys tak hodný a přinesl větší?", tak ho nevděčně sprdla. Nicméně Pavel se taky mohl podívat na velikost dortu a logicky odvodit potřebnout velikot talíře.

Protože řekla Pavlovi, že má přinést NĚJAKÝ talíř. Ne takový, na který se dort vejde. Chlapovi se musí přesně říct, co a jak má provést a pak tak učiní ... po 14 letech vztahu vím, že musím vše přesně definovat ... takže chybu udělala Eva ...

Protože shodila kamaráda, možná přítele či manžela před známými. Tohle se přeci nedělá... Navíc muži tohle snáší velice špatně, většinou.

protože shodila Petra před lidmi

Protože tím shodila Pavla před přáteli, před kterými by se to dělat nemělo.

Protože tím trochu urazila nebo ponížila Pavla.

Protože tohle se ve společnosti nehodí.

protože vyjadřuje poněkud dehonestující postoj vůči partnerovi

přeci ví jaký má Eva nádobí

Před hosty by se nemělo vyjadřovat ironicky,jízlivě, navodí to špatnou atmosféru

Před hosty udělala z Pavla podpantofláka.

Před návštěvou bych přítele neshazovala.

Před návštěvou to asi moc vhodné není

Před ostatními ne

Příliš ironie před hosty.

Působí "naštvaně".

Působí poněkud jízlivě.

Řekla bych, že Eva byla naštvaná jaký jí Pavel přinesl talíř, možná se zlobila na jeho neschopnost, že se an něj nemůže spolehnout

S ohledem na závažnost partnerova prohřešku byla poznámka zbytečně vyhrocená.

Sarkasmem ponižuje manžela před návštěvou.

shazuje manžela před hosty

shazuje Pavla

Shazuje Pavla před návštěvou.

Shodila ho před ostatníma.

Shodila ho před ostatními.

škoda zbytečného sarkasmu, stačilo by upozornit na velikost a požadovat větší talíř.

Takhle slusni lide nereaguji, poruseni etikety.

Těžko soudit z krátkého popisu, ale pravděpodobně se Pavel snažil přinést velký talíř a nevzal naschvál malý.

V dané situaci to nepovažuju za slušné chování.

V podstatě dala najevo, že je Pavel neschopný.

vtipná, ale do společnosti nevhodná, ikdyž já sama ji někdy jako ironii, vtip, použiji..

Vůbec neocenila, že Petr byl tak ochotný a šel pro talířek.

vyplnila jsem nevím

vytahuje pozadí vztahu před lidmi, kterým do toho nic není

za pomoc má poděkovat

Zakládá tím na hádku mezi ní a Pavlem, navíc před návštěvou která by měla nepříjemný pocit, že ji nepřímo způsobila

Záleží na formální stránce návštěvy, pokud by to byli kamarádi, reakce by nevadila, pokud by to byla formalita, bylo by to nevhodné

záleží na kvalitě vztahu s Pavlem, pokud je hodně silný a dobře si rozumí, tak nevadí, ale pokud ne, tak je urážlivá, mohla se vyjádřit méně jízlivě

Záleží na situaci. Jestli se oba zasmějou a ona třeba poděkuje za snahu, tak nevadí. Jestli ji to naštve, tak její výrok naštve nebo rozesmutní Petra, který třeba hledal a donsl nejlepší, co našel - za snahu dostal slovní sprchu. Příště se na to může...

Záleží na tónu a vztahu Pavla a Evy. Pkud to myslela jen velmi lehce v legraci, tak OK, ale vyjádřit špatný odhad partnera se dá i slušněji a vtipněji.

zaleží na typu navštěvy.V určitém okruhu lidí to je fuk

Záleží na více okolnostech a celkové náladě, ale vnímám to jako lehkou urážku Pavla.

záleží na vztahu Evy a Pavla, jak jsou zvyklí komunikovat a jak vůči sobě zachází se sarkasmem v přítomnosti druhých osob

Záleží, jak dobrá návštěva to bala. Mohlo jít o vtipnou poznáku, stejně jako o ztrapnění petra.

zbytecna ironie

Zbytečně agresivní.

Zbytečně jedovatá.

zbytečně kousavá poznámka, Pavel je prostě jen chlap :)

zbytečně sarkastická

Zbytečně shazuje někoho, kdo asi měl dobrou vůli jí vyhovět.

Zesměšnění

zesměšňování

ztrapnila ho před ostatními

ztrapnila Pavla

Ztrapnila Pavla ,že neodhadne pravou velikost dortu

Ztrapnila Pavla před hosty.

ztrapnila sveho muže před ostatními

Ztrapňuje tím Pavla před návštěvou

28. Pokud si představíte, že jste návštěva: Jak jste se cítil/a ve chvíli, kdy Eva říkala: „Menší už tam nebyl?“ (Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vesele; uvolněně; vtipně55061,45 %61,45 %  
Neutrálně, Eva chtěla jen upozornit na stav věcí28431,73 %31,73 %  
Smutně; hloupě22625,25 %25,25 %  
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně717,93 %7,93 %  
trapně212,35 %2,35 %  
rozpačitě20,22 %0,22 %  
trapně za Evu20,22 %0,22 %  
dle situace viz výše10,11 %0,11 %  
dle odpovědi 2710,11 %0,11 %  
záleželo by na povaze Evy a Pavla i na tom, jak dobře bych je znal10,11 %0,11 %  
Zaskočeně.10,11 %0,11 %  
záleží na tónu, jakým to Eva měla říci..10,11 %0,11 %  
trapně a bylo by mi líto Pavla, že má takovou krávu (pokud bych tedy nebyla pipka jako ona)10,11 %0,11 %  
Přemýšlela bych, jestli nejsou rozhádaní a jestli místo příjemného posezení nebudu celý večer poslouchat rýpání10,11 %0,11 %  
bylo by lepší trochu přizpůsobit možnosti situaci10,11 %0,11 %  
považovala bych to za trapné10,11 %0,11 %  
trapně za to, že přede mnou shazuje partnera10,11 %0,11 %  
záleží na náladě a tónu hlasu10,11 %0,11 %  
pobaveně10,11 %0,11 %  
možná si něco ten den udělali a já do toho nevdím. nic mi do toho není a možná se tomu zasměju, aby to odlehčilo situaci10,11 %0,11 %  
Nechápavě, proč Eva Pavla peskuje před návštěvou10,11 %0,11 %  
Pokud to Eva řekla trpce, tak bych se cítila i trapně a bylo by mi Pavla líto.10,11 %0,11 %  
trapně za něj10,11 %0,11 %  
Špatně popsaná situace, nevyplývá z ní, o jakou návětěvu jde. Nezle odpovědět.10,11 %0,11 %  
jako blb10,11 %0,11 %  
záleží jakým měla ton v hlase, zda úsměvný nebo nazlobený10,11 %0,11 %  
cítila bych stud za chování hostitelky10,11 %0,11 %  
bylo by mi Pavla líto10,11 %0,11 %  
trochu nepříjemně, měl bych tušení že se schyluje k hádce, ale to záleží na povaze evy a pavla 10,11 %0,11 %  
Podle toho, jak blízcí přátelé přišli na návštěvu/ jaký je vztah a generační skok mezi příbuznými.10,11 %0,11 %  
Trapně za Pavla10,11 %0,11 %  
zasměji se, protože všichni muži jsou v tomto ohledu úplně stejní :-D10,11 %0,11 %  
V závislosti na tónu jejího hlasu10,11 %0,11 %  
záleží, jak to Eva řekla10,11 %0,11 %  
viz odpověď 2710,11 %0,11 %  
bylo by mi to trapné10,11 %0,11 %  
trochu hloupě, ale moc bych to neřešila10,11 %0,11 %  
Záleží na reálné situaci, emocích, stavu vztahu apod.10,11 %0,11 %  
nepatřičně10,11 %0,11 %  
překvapeně10,11 %0,11 %  
Záleželo by na tónu, kterým by větu pronesla.10,11 %0,11 %  
zaraženě10,11 %0,11 %  
Pochopila bych, kdo má ve vztahu navrch10,11 %0,11 %  
malinko trapně, mohl vzít ten největší talíř10,11 %0,11 %  
nejistě10,11 %0,11 %  
nervózně10,11 %0,11 %  
trochu trapně10,11 %0,11 %  
Dobrý vtip.10,11 %0,11 %  
tady záleží na tónu řeči a na tom, jak manžel reagoval, jsou situace, kdy se všichni zasmějí!!10,11 %0,11 %  
Záleží na tom, jak by to Eva říkala a jaká by byla momentální nálada v místnosti. Také by záleželo, v jakém vztahu jsem k Evě a jejímu manželovi. 10,11 %0,11 %  
drobatko trapne10,11 %0,11 %  
trochu trapně, že je přede mnou Pavel peskován10,11 %0,11 %  
Eva si myslí, že Pavel je ťunťa.10,11 %0,11 %  
Záleží, jakým způsobem by se zeptala. K situaci je třeba dopsat popis jejího výrazu a nálady.10,11 %0,11 %  
není to s ní asi lehké10,11 %0,11 %  
Nepodstatné10,11 %0,11 %  

Graf

29. Pokud si představíte, že jste návštěva: Jak chtěla Eva, abyste zareagoval/a? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby Vás to pobavilo; zasmál/a jste se; odlehčilo to situaci66374,08 %74,08 %  
Nijak, pouze chtěla upozornit na stav věcí34538,55 %38,55 %  
Abyste byl/a smutný/á; cítil/a se hloupě232,57 %2,57 %  
Abyste se naštval/a se; rozzlobil/a se; poznámka vás pohoršila; poznámka se vás dotkla171,9 %1,9 %  
abyhom si mysleli, že je vtipná a aby se třeba cítila schopnější, než Petr10,11 %0,11 %  
dle odpovědi 2710,11 %0,11 %  
buďto si připadala vtipně, nebo si pouze moji přítomnost neuvědomovala (to bych musel posoudit podle její povahy, kterou neznám)10,11 %0,11 %  
záleží jakým tónem to řekla10,11 %0,11 %  
nemyslím si, že se s tímto dotazem Eva soustředila na návštěvu10,11 %0,11 %  
v dané situaci chtěla Eva "shodit" Pavla10,11 %0,11 %  
těžko říct, asi záleží na Evino povaze ... 10,11 %0,11 %  
nijak, byla směřována pouze k Pavlovi10,11 %0,11 %  
upozornit na to, že je Pavel neschopný10,11 %0,11 %  
aby mu někdo vysvětlil, jak poznat velikost talíře podle velikosti dortu10,11 %0,11 %  
Myslím, že v tom okamžiku Eva návštěvu vůbec neřešila10,11 %0,11 %  
záleží na náladě a tónu hlasu10,11 %0,11 %  
zřejmě nijak, bylo to osobní10,11 %0,11 %  
Aby jí návštěva přitakala, že je manžel natvrdlý, když vybere takový talíř, na který se dort nemůže vejít10,11 %0,11 %  
Taky do toho návštěvu vůbec nemusela počítat, nepřemýšlela na její reakcí. Šlo jen o Pavla10,11 %0,11 %  
Předvádí, se... Nemá to žádný důvod10,11 %0,11 %  
Špatně popsaná situace, nevyplývá z ní, o jakou návětěvu jde. Nezle odpovědět.10,11 %0,11 %  
to ale se nepovedlo10,11 %0,11 %  
Aby uznali, že Pavel za moc nestojí.10,11 %0,11 %  
Aby Evu ocenili, podpořili, případně aby viděli, jak je Pavel nemožný10,11 %0,11 %  
jak je Pavel nemožný10,11 %0,11 %  
abych přinesla větší talíř10,11 %0,11 %  
záleží, jak to Eva řekla10,11 %0,11 %  
neočekávala žádnou reakci10,11 %0,11 %  
Abych se přiklonila na její stranu (že např. Pavel je hlupák, neschopný ap.)10,11 %0,11 %  
abych viděl, kdo je lepší10,11 %0,11 %  
že doma vládne10,11 %0,11 %  
návštěvy se to netýká, bylo to namířeno Pavlovi10,11 %0,11 %  
nechápu, co takovými řečmi některé ženy sledují - neumím v tom najít žádný smysl10,11 %0,11 %  
Záleží na reálné situaci, emocích, stavu vztahu apod.10,11 %0,11 %  
Abych přinesl jiný talíř.10,11 %0,11 %  
abych si myslela jaká je vtipná10,11 %0,11 %  
Záleží na "tónu" pronesené poznámky. Buď chtěla Petra "utřít" (a návštěvě dát najevo : Petr je blb - neodhadne velikost talíře, mám nad ním navrch!), nebo chtěla situaci vtipně odlehčit (a poslat Petra ještě pro jeden talíř). 10,11 %0,11 %  
Eva pravděpodobně nevzala v potaz reakci návštěvy, zřejmě je zvyklá tímto stylem s Pavlem jednat.10,11 %0,11 %  
abychom si všimli, jak je Pavel nevšímavý a nepraktický10,11 %0,11 %  
ponížila partnera10,11 %0,11 %  
Aby jsem šel pro větší.10,11 %0,11 %  
zase záleží na tónu řeči a na dalším - výraz obličeje, reakce druhého atd. někdy to může být vtip, kdy se oba baví, jindy zlí poznámk = nelze odpovědět.10,11 %0,11 %  
"Máš to holka těžké, ani nedokáže odhadnout velikost talíře!"10,11 %0,11 %  
chtěla abych donesl jiný, větší talíř10,11 %0,11 %  
ukázat, že jste ctěná návštěva10,11 %0,11 %  
Aby ztrapnila Pavla10,11 %0,11 %  
chtěla poukázat na partnerovu neschopnost10,11 %0,11 %  
aby přinesl větší talíř10,11 %0,11 %  
abych si uvědomila, jak je Pavel někdy nemožný10,11 %0,11 %  
nijak, poznamka se netykala navstevy ale partneru mezi sebou10,11 %0,11 %  
Abych si pomyslel, jaký je Pavel trouba10,11 %0,11 %  
"vyvinit" se ze situace10,11 %0,11 %  
Nepodstatné10,11 %0,11 %  

Graf

30. Pokud si představíte, že jste návštěva: Jak myslíte, že Eva chtěla, aby Pavel zareagoval, když říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby ho to pobavilo; zasmál se; odlehčilo to situaci48253,85 %53,85 %  
Nijak, Eva chtěla jen upozornit na stav věcí34238,21 %38,21 %  
Aby byl smutný; cítil se hloupě23726,48 %26,48 %  
Aby se naštval; rozzlobil se; poznámka ho pohoršila; poznámka se ho dotkla9310,39 %10,39 %  
aby přinesl větší talíř 80,89 %0,89 %  
Aby přinesl větší40,45 %0,45 %  
Aby přinesl větší talíř.30,34 %0,34 %  
aby donesl větší30,34 %0,34 %  
aby donesl větší talíř30,34 %0,34 %  
Aby se vrátil a přinesl větší talíř20,22 %0,22 %  
dle odpovědi 2710,11 %0,11 %  
Aby došel pro větší talíř10,11 %0,11 %  
Chtěla,aby jí došel pro větší talíř.10,11 %0,11 %  
Aby se vrátil pro větší10,11 %0,11 %  
Aby poznal vlastní chybu a zjednal nápravu.10,11 %0,11 %  
aby se zamyslel nad nepoměrem velikostí10,11 %0,11 %  
otočil se a přinesl větší10,11 %0,11 %  
asi jen přihlíželi a mlčeli10,11 %0,11 %  
chtěla donést větší talíř10,11 %0,11 %  
aby se cítil trapně10,11 %0,11 %  
aby zkrátka přinesl větší talíř10,11 %0,11 %  
Dokazovala mu svou nadvládu a přehled.10,11 %0,11 %  
Aby si uvědomil, že je malý.10,11 %0,11 %  
nevím, pravděpodobně nad reakcí druhého člověk v této situaci vůbec nepřemýšlí10,11 %0,11 %  
došel pro jiný a přemýšlel o tom jak ho to mohlo napadnout přinést menší, když ten dort přeci viděl10,11 %0,11 %  
aby si uvědomil, že je asi opravdu malý a šel pro jiný10,11 %0,11 %  
bohuzel o tom Eva asi nepremyslela10,11 %0,11 %  
Aby si uvědomil, že udělal chybu10,11 %0,11 %  
Aby došel do druhé místnosti pro vhodnější talíř10,11 %0,11 %  
Podle jejich vztahu. Pokud ho mají v pořádku, jen ho trochu škádlí nebo si dělá srandu. Pokud mají problémy, tak ho mohla chtít i naštvat nebo ponížit.10,11 %0,11 %  
aby přinesl jiný10,11 %0,11 %  
doufám, že nijak, také to mohlo Pavlovi být nepříjemné, že nedovede přinést správnou velikost atlíře, že je neschopný10,11 %0,11 %  
aby si uvědomil, že vzal špatný talíř a napravil chybu10,11 %0,11 %  
aby se otočil a šel pro větší talíř10,11 %0,11 %  
Aby ho to pobavilo a aby donesl větší talíř.10,11 %0,11 %  
Chtěla ho ponížit aby si sama připadala důležitě.10,11 %0,11 %  
Špatně popsaná situace, nevyplývá z ní, o jakou návětěvu jde. Nezle odpovědět.10,11 %0,11 %  
aby si uvědomil, že by měl u toho co dělá přemýšlet10,11 %0,11 %  
přinesl jiný talíř10,11 %0,11 %  
ponížit partnera10,11 %0,11 %  
aby přinesl věrší talíř10,11 %0,11 %  
aby běžel znovu10,11 %0,11 %  
aby se sebral a přinesl větší talíř10,11 %0,11 %  
aby uznal chybu a donesl větší talíř10,11 %0,11 %  
Chtěla, aby hned či příště déle přemýšlel nad vhodnou velikostí talíře pro daný účel.10,11 %0,11 %  
aby jí okamžitě přinesl nový a to co udělal před tím nebylo zrovna moudré rozhodnutí10,11 %0,11 %  
aby vzal na vědomí kdo je doma šéf10,11 %0,11 %  
aby se omluvil a donesl větší10,11 %0,11 %  
Eva chtěla, aby Pavel použil mozek, chlapy se v nádobí nevyznají.10,11 %0,11 %  
Aby donesl nový talíř10,11 %0,11 %  
Pavel" promiň miláčku, asi jsem to popletl - ale to nikdy chlap neřekne!!!10,11 %0,11 %  
a donesl větší talíř10,11 %0,11 %  
aby se otočil a došel pro větší talíř10,11 %0,11 %  
aby roztořil hrnčířský kuh a okamžitě vyrobil větší10,11 %0,11 %  
neočekávala žádnou reakci10,11 %0,11 %  
Odnesl malý talíř a přinesl talíř, na který se dort vejde.10,11 %0,11 %  
Asi dost záleží na tónu, kterým se to řekne.10,11 %0,11 %  
Aby se Pavel vrátil do kuchyně s adekvátní velikostí talíře a příště u tohoto úkonu více používal hlavu.10,11 %0,11 %  
aby přinesl správný talíř10,11 %0,11 %  
Chtěla, aby "přemýšlel" a donesl větší talíř10,11 %0,11 %  
donesl větší talíř10,11 %0,11 %  
Záleží na reálné situaci, emocích, stavu vztahu apod.10,11 %0,11 %  
aby se omlouval10,11 %0,11 %  
aby mu došlo, že měl donést větší talíř10,11 %0,11 %  
aby přinest větší10,11 %0,11 %  
Aby se sebral, a bez reptání odešel pro větší talíř.10,11 %0,11 %  
Aby přinesl talíř jiný, větší. 10,11 %0,11 %  
Aby došel pro větší talíř.10,11 %0,11 %  
aby se usmál, řekl, že se podívá, odešel a donesl větší10,11 %0,11 %  
Aby si uvědomil že se netrefil10,11 %0,11 %  
aby se zamyslel a přinesl větší10,11 %0,11 %  
zavtipkoval10,11 %0,11 %  
přinesl větší10,11 %0,11 %  
aby přinesl větší...10,11 %0,11 %  
trapně10,11 %0,11 %  
Aby šel pro větší.10,11 %0,11 %  
nelze odpovědět - viz výše10,11 %0,11 %  
aby přinesl větší talíř, to jsou fakt kraviny10,11 %0,11 %  
aby donesl větší.10,11 %0,11 %  
Chtěla si rýpnout, možná očekávala ironickou odpověď, třeba ve formě suchého: "Ha, ha..." :-)10,11 %0,11 %  
a aby přinesl větší talíř ..10,11 %0,11 %  
vrátil jí to "bohužel", nebo "jo, mám ho přinést?"10,11 %0,11 %  
aby pochopil, že přinesl malý talíř10,11 %0,11 %  
chtěla, aby se otočil a přinesl větší talíř10,11 %0,11 %  
aby došel pro větší talíř!10,11 %0,11 %  
aby došel pro větší10,11 %0,11 %  
Aby byl pro příště poučen...10,11 %0,11 %  
Aby prinesl vetsi talir.10,11 %0,11 %  
aby došel pro větší :D10,11 %0,11 %  
aby šel a přinesl jiný talíř10,11 %0,11 %  
aby donesl jiný, větší talíř.10,11 %0,11 %  
aby si uvědomil....10,11 %0,11 %  
náprava omylu ( interpersonálně upevnění dominance/submisivity)10,11 %0,11 %  
běžel vše napravit10,11 %0,11 %  
Nepodstatné10,11 %0,11 %  
aby se vrátil s větším talířem10,11 %0,11 %  

Graf

31. Jak myslíte, že Pavel skutečně reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobavilo ho to; zasmál se; odlehčilo to situaci39544,13 %44,13 %  
Naštval se; rozzlobil se; poznámka ho pohoršila; poznámka se ho dotkla37241,56 %41,56 %  
Byl smutný; cítil se hloupě35039,11 %39,11 %  
Nijak, Eva chtěla jen upozornit na stav věcí20022,35 %22,35 %  
přinesl větší talíř60,67 %0,67 %  
šel pro větší talíř20,22 %0,22 %  
nevím20,22 %0,22 %  
odešel pro větší talíř20,22 %0,22 %  
donesl větší talíř20,22 %0,22 %  
dle odpovědi 2710,11 %0,11 %  
Styděl se.10,11 %0,11 %  
Přinesl větší talíř.10,11 %0,11 %  
Došel pro nový talíř10,11 %0,11 %  
Došel pro větší talíř, pokud není blb.10,11 %0,11 %  
Vrátil se pro větší10,11 %0,11 %  
Šel pro jiný talíř.10,11 %0,11 %  
podle povahového založení - pohoršil se či zasmál10,11 %0,11 %  
poslal Evu, aby správný talíř přinesla10,11 %0,11 %  
otocil se na pate a konecne prinesl talir hodny velikosti dortu..10,11 %0,11 %  
přinesl jiný talíř10,11 %0,11 %  
záleží na situaci soužití páru10,11 %0,11 %  
Záleží na partnerově povaze. 10,11 %0,11 %  
došel pro jiný talíř10,11 %0,11 %  
uvědomil si, že je talíř malý10,11 %0,11 %  
Řekl, Myslím, že za chvíli bude dost velký10,11 %0,11 %  
Pobavilo ho to; zasmál se; odlehčilo to situaci a přinesl větší talíř10,11 %0,11 %  
přinesl talíř co nejrychleji, aby už se to neřešilo a necítil se tak trapně10,11 %0,11 %  
Neodhadnu, nevím jaká osobnost Pavel je. mužská ješitnost ale určitě zapracuje, snad se ho ta poznámka dotkla, že se nedovtípil a je za hloupého.10,11 %0,11 %  
zAsmál se a došel by pro menší.10,11 %0,11 %  
záleží na náladě10,11 %0,11 %  
Cítil se býti ztrapněn vlastní ženou, ovšem nijak verbálně nereagoval a odešel do druhé místnosti pro lepší talíř10,11 %0,11 %  
šel pro jiný10,11 %0,11 %  
nevím mohla se ho poznámka dotknout, možná je na takové poznámky zvyklý, to jsou takové ty psychologické hry, záleží v zda jsme právě rodič, dítě nebo dospělý10,11 %0,11 %  
zabručel : "Tak si ho dones sama!", ale poté, co spatřil manželčin výhružný pohled, se otočil a šel pro něj on10,11 %0,11 %  
přinesl ten nejmenší talířek10,11 %0,11 %  
Špatně popsaná situace, nevyplývá z ní, o jakou návětěvu jde. Nezle odpovědět.10,11 %0,11 %  
nebo odpověděl stejně vtipně10,11 %0,11 %  
Vrátil se a přinesl větší talíř10,11 %0,11 %  
šel pro ještě menší talíř a za zády skrýval ten správný talíř10,11 %0,11 %  
záleží na jeho povaze - neznám ho10,11 %0,11 %  
Podle nálady a povahy.10,11 %0,11 %  
záleží na jeho povaze, zda by se zasmál nebo "zaplakal"10,11 %0,11 %  
sebral se a došel pro větší talíř10,11 %0,11 %  
záleží, jaký spolu mají vztah a jestli se tak "dobírají" často10,11 %0,11 %  
šel najít jiný talíř10,11 %0,11 %  
nebo donesl vetsi10,11 %0,11 %  
mohl se i urazit10,11 %0,11 %  
urazil se10,11 %0,11 %  
Jako ješitnýho chpala se ho to mohlo dotknout (v soukromí by dal svoje naštvání najevo), záleží na Evy tónu a reakci ostatních. Návštěva je zpravidla veselá, mohli se všichni pobavit a tak se Pavel nakonec pobavil s nimi.10,11 %0,11 %  
pavel: tak sis tam měla dojít sama10,11 %0,11 %  
cítil se dotčen10,11 %0,11 %  
podle jeho temperamentu10,11 %0,11 %  
V závislosti na tónu jejího hlasu10,11 %0,11 %  
zasmál se a došel pro větší talíř10,11 %0,11 %  
jako blbec :)10,11 %0,11 %  
žekl, že ne, menší už nebyl10,11 %0,11 %  
Opět zaleží na vztahu těchto dvou lidí a tónu, kterým to Eva řekla.10,11 %0,11 %  
aby měl doma klid, tak to přehlédl10,11 %0,11 %  
Doufám, že se zasmál a šel pro nový talíř. Jinak by měl Evu před návštěvou poslat do prdele...10,11 %0,11 %  
Máme moc talířů.10,11 %0,11 %  
šel najít mísu10,11 %0,11 %  
došlo mu, že měl donést větší talíř10,11 %0,11 %  
šel najít ten talíř10,11 %0,11 %  
Zašel pro jiný talíř :)10,11 %0,11 %  
Uznal "chybu" ve výběru(zasmál se) a přinesl talíř jiný10,11 %0,11 %  
zlehčilo to situaci, návštěva si nemyslela, že na ní chce šetřit10,11 %0,11 %  
navenek odlehčil situaci nějakým vtípkem na svůj účet10,11 %0,11 %  
Přinesl ještě menší talíř, potom ještě menší, následovala talířová bitva, ve které dort ztratil původní konzistenci a nebylo již proto třeba žádného talíře.10,11 %0,11 %  
Snad jí řek , " tak si ho dones sama "10,11 %0,11 %  
trapně10,11 %0,11 %  
záleželo na tónu a dalším kontextu situace10,11 %0,11 %  
přinesl větší10,11 %0,11 %  
Šel pro větší.10,11 %0,11 %  
jestli není debil, přinesl malý talíř schválně10,11 %0,11 %  
nelze viz výše10,11 %0,11 %  
Pavel je nad věcí a vše bere s humorem. 10,11 %0,11 %  
Představuji-li si, že Eva poznámku řekla vtipně, takse Pavel jistě zasmál, utrousil cosi o tom, jakou má vtipnou ženu, a došel hbitě pro větší talíř. 10,11 %0,11 %  
šel pro větší talíř - už byl na podobné poznámky zvyklý10,11 %0,11 %  
a šel pro větší talíř10,11 %0,11 %  
vrátil se pro jiný větší talíř.10,11 %0,11 %  
šel a donesl ho.10,11 %0,11 %  
zasmál se a zašel pro větší talíř10,11 %0,11 %  
Výbuch smíchu :D10,11 %0,11 %  
šel otráveně pro větší, možná si neodpustil podobně "vtipnou" poznámku.10,11 %0,11 %  
skočil pro další talíř - ještě menší10,11 %0,11 %  
Otočil se a šel pro jiný,nebo jí řekl ,že tam jiný není,protože neumyla naádobí :-D10,11 %0,11 %  
no, poslal Evu pro - větší talíř10,11 %0,11 %  
nebo šel možná znovu sám zkusit štěstí v hledání10,11 %0,11 %  
s pousmáním došel pro větší10,11 %0,11 %  
Pokud na to nebyl již zvyklý, spíše ho to ztrapnilo...10,11 %0,11 %  
šel pro větší10,11 %0,11 %  
naoko rozhořčeně10,11 %0,11 %  
kombinace - zasmál se, ale naštvalo ho, že ho Eva takhle "trumfla" a ještě třeba před někým konkrétním10,11 %0,11 %  
asi muze byt i situace, kdy by to pavla rozlobilo, ze ho schazuje pred anvstevou,a le tento vtip je opravdu nevinny10,11 %0,11 %  
Poslal Evu pro jiný talíř dle její představy.10,11 %0,11 %  
cítil se trapně10,11 %0,11 %  
donesl jiný, větší talíř.10,11 %0,11 %  
To záleží na míře podpantofláctví, do kterého se již nechal vmanipulovat.10,11 %0,11 %  
Dotklo se ho to10,11 %0,11 %  
vzal to jako frázi10,11 %0,11 %  
Doufám, že ho to pobavilo, ale záleží na způsobu, jakým to Eva podala - pokud se u toho tvářila nepříjemně, asi se moc nezasmál :)10,11 %0,11 %  
rozhodně by na Evu neměl být pyšný10,11 %0,11 %  
podla Pavlovy povahy, buď byl naštvaný nebo se cítil hloupě10,11 %0,11 %  
Nepodstatné10,11 %0,11 %  
vrátil se s větším talířem :D10,11 %0,11 %  

Graf

32. Pokud si představíte, že jste návštěva: jak se podle vás nejspíš cítila Eva sama, když říkala: „Menší už tam nebyl?“ (Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vesele; uvolněně; vtipně49855,64 %55,64 %  
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně37942,35 %42,35 %  
Neutrálně, chtěla jen upozornit na stav věcí32436,2 %36,2 %  
Smutně; hloupě626,93 %6,93 %  
nadřazeně20,22 %0,22 %  
nevím20,22 %0,22 %  
dle odpovědi 2710,11 %0,11 %  
přeslechnu poznámku - jako by nebyla10,11 %0,11 %  
možná byla trochu naštvaná, že nedostala potřebnou velikost talíře10,11 %0,11 %  
záleží na tonu kterým to řekla10,11 %0,11 %  
provokativně10,11 %0,11 %  
záleží na tónu, jakým to řekla10,11 %0,11 %  
byla nervózní, jestli už tam byli hosté a ne vše bylo hotovo10,11 %0,11 %  
záleží na Evy povaze sjou možné všechny možnosti10,11 %0,11 %  
záleží na náladě10,11 %0,11 %  
Nadřazeně nad Pavlem10,11 %0,11 %  
Chtěla Pavla ztrapnit.10,11 %0,11 %  
Na manžela byla naštvaná, chtěla ho shodit, ale zároveň chtěla návštěvu pobavit na manželův účet10,11 %0,11 %  
asi by mi to bylo trapné za Evu a snažila bych se situace nějak odlehčit10,11 %0,11 %  
záleží na typu návštěvy-i hloupě10,11 %0,11 %  
Špatně popsaná situace, nevyplývá z ní, o jakou návětěvu jde. Nezle odpovědět.10,11 %0,11 %  
přirozeně10,11 %0,11 %  
povýšeně10,11 %0,11 %  
nevím... podle tónu a melodie hlasu... 10,11 %0,11 %  
trochu naštvaná a nebo chtěla jen pobavit návštěvu10,11 %0,11 %  
trapně10,11 %0,11 %  
Mezi přáteli uvolněně. Před prababičkou by zpytovala svědomí, co to před ní vyslovila.10,11 %0,11 %  
Nadřazeně, jakože "ty jsi ale debil, co si neudělám (nepřinesu) sama, to nemám"10,11 %0,11 %  
naštvaně, že má za chlapa takového hňupa, co neumí přinést pitomý talíř pod dort10,11 %0,11 %  
ironicky10,11 %0,11 %  
podle její povahy10,11 %0,11 %  
překvapeně, nevěřícně :)10,11 %0,11 %  
Povýšeně, s převahou, nebo trapně a hloupě před ávštěvou10,11 %0,11 %  
pokud ji znali, tak jim to možná ani nepřišlo10,11 %0,11 %  
cítila převahu nad manželem a pýchu nad sebou, jak to dokázala návštěvě předvést, že ona ja paní domu a doma má budižkničemu10,11 %0,11 %  
Hladově.10,11 %0,11 %  
záleží na vztahu mezi ní a Pavlem. Pokud jsou to oba vtipálci, nepřemýšlela bych nad tím. Pokud ne, byla nejspíš rozzlobená, nebo se cítila trapně.10,11 %0,11 %  
je to běžný konverzační obrat10,11 %0,11 %  
vzdychla si, jak je Pavel neschopný, musí tam jít sama10,11 %0,11 %  
Reagovala vtipně, ne přímo, takže asi to nebyla výtka s cílem Pavla shodit před návštěvou.10,11 %0,11 %  
nelze viz výše10,11 %0,11 %  
Hodnostím podle sebe, já sama bych poznámku použila jen k odlehčení situace a čekala bych odpověď v podobném duchu. 10,11 %0,11 %  
myslela si, že vtipně upozornila na Pavlovu nepraktičnost10,11 %0,11 %  
běžně používaná reakce10,11 %0,11 %  
Podle situace, asi trapně.10,11 %0,11 %  
nevím jak se tvářili ani jak reagovali, nedokážu odpovědět10,11 %0,11 %  
Povýšeně, trochu naštvaně10,11 %0,11 %  
chtela byt vtipna, mozna chtela Pavla shodit10,11 %0,11 %  
opět se zaškrtnutá políčka vzájemně nevylučují10,11 %0,11 %  
má neschopného partnera10,11 %0,11 %  
Asi měla rejpavou náladu10,11 %0,11 %  
asi chytřeji než Pavel10,11 %0,11 %  
Nepodstatné10,11 %0,11 %  

Graf

33. Ohodnoťte Evinu poznámku „Menší už tam nebyl?“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jak nepříjemná byla Evina poznámka?2.3282.417
Jak příjemná byla Evina poznámka?1.9412.009
Jak vtipná byla Evina poznámka?2.7842.507

Graf

34. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 35, nevímotázka č. 35, neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano67174,97 %74,97 %  
ne14716,42 %16,42 %  
nevím778,6 %8,6 %  

Graf

35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně stejně starý59979,55 %66,93 %  
Mladší50366,8 %56,2 %  
Výrazně mladší42856,84 %47,82 %  
Starší37349,54 %41,68 %  
Výrazně starší16822,31 %18,77 %  
na věku nezáleží151,99 %1,68 %  
vždy60,8 %0,67 %  
kdykoliv40,53 %0,45 %  
nepoužila30,4 %0,34 %  
věk nerozhoduje30,4 %0,34 %  
bez ohledu na věk30,4 %0,34 %  
Blízká osoba20,27 %0,22 %  
to je jedno20,27 %0,22 %  
kdyby byl můj10,13 %0,11 %  
pokud bych si myslela, že se nenaštve a že se ho to nedotkne10,13 %0,11 %  
dle odpovědi 2710,13 %0,11 %  
dle situace10,13 %0,11 %  
záleží na vztahu s dotyčnou osobou a našich komunikačních zvyklostech10,13 %0,11 %  
je to jedno, ironii mám totiž ráda :) ale snažím se jí vždy používat s vtipem, abych se nikoho nedotkla..10,13 %0,11 %  
dostatečně v pohodě10,13 %0,11 %  
kamarádský a chápal ironii10,13 %0,11 %  
Záleželo by na typu návštěvy a na náladě Pavla10,13 %0,11 %  
kamarád, přítel,manžel10,13 %0,11 %  
nehraje to roli, když je to její partner 10,13 %0,11 %  
nejspíš to byl přítel/manžel, nevidím problém ve věku10,13 %0,11 %  
nezáleží na věku, ale na tom, jaký má smysl pro humor10,13 %0,11 %  
jakéhokoliv věku10,13 %0,11 %  
dobrý přítel, ale nikdo jiný by tam nebyl10,13 %0,11 %  
dobře bychom se znali10,13 %0,11 %  
Za všech okolností10,13 %0,11 %  
Pokud budu mít s danou osobou nějaký vztah. Cizímu bych todle neřekla.10,13 %0,11 %  
zalezi na vztahu mezi nami10,13 %0,11 %  
Přítel/kyně10,13 %0,11 %  
Spíš než na věku by v tomto případě záleželo na momentální atmosféře a na tom, kdo je návštěva (jestli rodiče Pavla nebo společní kamarádi).10,13 %0,11 %  
Byl můj partner, bez ohledu na věk10,13 %0,11 %  
nevím, ale na věku by to nezáleželo10,13 %0,11 %  
kamarád, partner,manžel, na věku nezáleží10,13 %0,11 %  
je jedno jak by byl starý10,13 %0,11 %  
na veku nezalezi je to muj partner tak ji mohu pouzit pokud spolu mame takovy vztah10,13 %0,11 %  
kamarád10,13 %0,11 %  
na veku by nezalezelo10,13 %0,11 %  
v rodině10,13 %0,11 %  
Jakéhokoliv věku, pokud by to umožňoval náš vztah.10,13 %0,11 %  
nezáleží na tom, kolik by mu bylo, ale jak důvěrný vztah bychom mezi sebou měli + v jak důvěrné společnosti bychom se nacházeli10,13 %0,11 %  
záleží také na tom, v jakém vztahu jsem s Pavlem10,13 %0,11 %  
podle toho, jak bychom si byli blízcí10,13 %0,11 %  
když s ním žiji tak vždy..10,13 %0,11 %  
partner/dobrý kamarád10,13 %0,11 %  
na to nezalezi10,13 %0,11 %  
všechny možnosti10,13 %0,11 %  
Na tom nezáleží, jde o princip!10,13 %0,11 %  
Záleží na vztahu, co si člověk dovolí a co ne. Věk je až na druhém místě.10,13 %0,11 %  
nezalezi na veku,ale na konkretnim vztahu 2 osob10,13 %0,11 %  
nevím10,13 %0,11 %  
Můj přítel, kterého znám a vím, že to pochopí jak vtip. Na věku nezáleží. 10,13 %0,11 %  
Špatně popsaná situace, nevyplývá z ní, o jakou návětěvu jde. Nezle odpovědět.10,13 %0,11 %  
partner10,13 %0,11 %  
osoba mně blízká10,13 %0,11 %  
pokud je to můj partner, tak bych ji použila vždy, je to vtipné10,13 %0,11 %  
joakkoli starý/mladý10,13 %0,11 %  
pouze u členů své rodiny10,13 %0,11 %  
kdyby to byl můj manžel10,13 %0,11 %  
Nezáleží na věku, ale na vztahu.10,13 %0,11 %  
jakkoli starý10,13 %0,11 %  
pokud bych věděla, že to vezme v žertu a dojde mu, že potřebuji větší10,13 %0,11 %  
věk nehraje roli 10,13 %0,11 %  
nezáleží na stáří, spíš na tom, jestli bych se s protějškem takto vtípky častovali 10,13 %0,11 %  
Pokud je to můj přítel, tedy na věku nezáleží10,13 %0,11 %  
jakykoli vek10,13 %0,11 %  
pokaždé10,13 %0,11 %  
byl můj přítel, člen rodiny a nebo kamarad10,13 %0,11 %  
Použila bych ji v případě že jsme minimálně známí. 10,13 %0,11 %  
jakýkoliv10,13 %0,11 %  
Dobrý přítel10,13 %0,11 %  
viz výš10,13 %0,11 %  
myslím, že věk v tom nehraje roli10,13 %0,11 %  
možná ano, ale pak se sám před sebou styděl 10,13 %0,11 %  
dobrý kamarád10,13 %0,11 %  
trouba10,13 %0,11 %  
vždycky10,13 %0,11 %  
blízký člověk10,13 %0,11 %  
v každém věku10,13 %0,11 %  
hlavně je třeba aby Pavla dobře znala10,13 %0,11 %  
Pokud by se ho poznámka nedotkla. 10,13 %0,11 %  
nezáleží na věku10,13 %0,11 %  
to je snad jedno, když s ním žiju10,13 %0,11 %  
záleží na vztahu k pavlovi,ne na jeho věku10,13 %0,11 %  
podle situace a dle Pavlovy povahy10,13 %0,11 %  
věk nehraje žádnou roli10,13 %0,11 %  
ale stydím se za to, sama nemám ráda, když mně někdo shazuje10,13 %0,11 %  
to samé jako v ot. č. 2410,13 %0,11 %  
nehraje to roli pokud se jedná o partnery nebo blízké přátele10,13 %0,11 %  
podle vztahu k němu, záleží také na tónu a intonaci, na mimice, na tom jak to opravdu myslím...10,13 %0,11 %  
asi nepoužila - pokud bych nebyla v nějakém konfliktu s ním, nezávisle na věku, anebo pokud bysme se takhle nekočkovali běžně bez hlubšího významu - černý humor a vtípky mezi partnery..10,13 %0,11 %  
jakéhokoli věku10,13 %0,11 %  
kdybych věděla přesně, že je ve stejně pobavené náladě jako já a nemá jiné starosti než donést talíř na dort10,13 %0,11 %  
životní partner10,13 %0,11 %  
nereaguji na lidi podle jejich věku10,13 %0,11 %  
Určitě, bez rozdílu věku. 10,13 %0,11 %  
pokud má Pavel rád legraci, tak na věku nezáleží10,13 %0,11 %  
A zase to záleží na dané situaci, znalosti toho člověka, vztah s ním ...10,13 %0,11 %  
bez konkrétních reálií nelze odpovědět!!10,13 %0,11 %  
nezáleží na věku, ale jak si rozumí10,13 %0,11 %  
u starších ne, to bych tam raději došel sám :)10,13 %0,11 %  
jakkoliv starý10,13 %0,11 %  
dle typu vztahu k němu10,13 %0,11 %  
opět záleží na tom, jak dobře bych toho člověka znala.. příteli to klidně řeknu, někomu koho neznám tak dobře bych to neřekla...10,13 %0,11 %  
na věku nesejde10,13 %0,11 %  
Jak by na to byl se mnou vztahově. Zda by se to hodilo říct.10,13 %0,11 %  
kdyby návštěva byli kamarádi, dobří známí10,13 %0,11 %  
Už delší dobu mým partnerem10,13 %0,11 %  
kdykoli10,13 %0,11 %  
kamarádovi a příbutným, jedno jakého věku10,13 %0,11 %  
nezáleží na věku, ale jak se známe10,13 %0,11 %  
pokud by nebyl o hodně starší10,13 %0,11 %  
spíše než o věk, jde o úroveň vztahu 10,13 %0,11 %  
na věku by mi nezáleželo10,13 %0,11 %  
asi kdykoliv, pokud bych ale byla chlap10,13 %0,11 %  
podle konkrétní situace10,13 %0,11 %  
blízký partner, přítel10,13 %0,11 %  
věk nehraje roli, záleží na vzájemné blízkosti10,13 %0,11 %  
Výrazně hloupější :-)10,13 %0,11 %  
viz výše10,13 %0,11 %  
Je to jedno10,13 %0,11 %  
Měl smysl pro humor.10,13 %0,11 %  
známý, nebo blízký přítel, sourozenec10,13 %0,11 %  
nezáleželo by mi myslím na věku, spíš na vztahu jaký k danému člověku mám10,13 %0,11 %  
nevím, záleží na vztahu a jeho "vnitřní mluvě"10,13 %0,11 %  
Můj partner nebo dobrý kamarád, příbuzný, zkrátka někdo, kdo mě dobře zná.10,13 %0,11 %  
shodně s 13. jsem bohužel drzá a nedodržji etický kodex10,13 %0,11 %  
pokud bych byla naštvaná a nebo mě to pobavilo, záleží na situaci10,13 %0,11 %  
Nezáleží na věku, ale na vztahu s ním. Pokud by byl dobrý přítel a věděla jsem, že si to můžu dovolit, pak ano.10,13 %0,11 %  
Nepodstatné10,13 %0,11 %  

Graf

36. Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Je obtížné zaujímat nějaký postoj k popsaným situacím - ve skutečnosti by hodně záleželo na celkové náladě, gestech atd.

V různých rolích stejnou poznámku může člověk vnímat velice odlišně.

Většinou měly odpovědi pobavit, ale někdy vyzněly dost zlomyslně.

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- výzkum je to určitě strašně zajímavý!!!! I když mám k dotazníku vážné výhrady a ve zmíněných otázkách se vůbec nedá zobecňovat, lidské vztahy jsou na to příliš složitá záležitost a co je např. příjemné pro jednoho, může být pro druhého peklo, někdo ironii miluje, jiný ji vůbec nechápe atd. - jde asi o to, být velmi vnímavým komunikačním partnerem a nevhodnou poznámku případně umět elegantně zahrát do outu

---

---

---

:-)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:) bohužel mě nic nenapadá

:) dobré :)

:P

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

....

....

.....

*

0

0

10 let neslyším a hodně se změnila má komunikace. Jednak se mi musí psát, druhak když lidé píší, sdělují jen to nejnutnější, takže mám "život v holých větách", třeťak v písemné podobě se nedá moc používat ironie, jelikož to často bere čtenář vážně. Jsem autor a provozovatel webu osob se sluchovým postižením http://kochlear.cz a hodně příspěvků ohledně komunikace mám i na svém blogu na iDnes http://ladislavkratochvil.blog.idnes.cz/r/27070/Jak-to-vidim-a-neslysim-vazne.html Pokud by vás komunikace po ohluchnutí zajímala, jsem kdykoli k dispozici. S pozdravem Ladislav Kratochvíl

14. Jako Petr bych řekl, že je unavený z práce a svých aktivit, proto více spí.

a

aaa

aaaa

asi by bylo objektivnější situace soudit podle videa než podle textu.. vyřčené věty mohou mít podtext, který takhle nepoznáme

Asi bych dotčeně použila ke druhé odpovědi - tedy smutně, hloupě, dotčeně podobné by to bylo i s variantou "poznámka se ho dotkla" - vložila bych ji rovněž k druhé odpovědi. U otázky Použila byste ji (poznámku) by asi záleželo i na situaci/náletě/vztahu osob - věk mi přišel málo. Díky, Jana M.

Asi jen autor ví, jaká je skutečný smysl

Asi jsem nepochopila význam dotazníku, u některých otázek jsem si říkala, co tím chtěl básník říci.Asi jsem ze staré školy, k čemu taková anketa?

asi se více zamyslím nad používáním ironie

Asi u mě nezáleží ani tak na věku jako spíš na vztahu s dotyčným člověkem. K některým výrazně starším si mohu dovolit víc (popřípadě vím, že se neurazí, že jsou na stejné vlně jako já) než k některým vrstevníkům.

Asi všechno vidím nadlehčeně, ale jsou to situace, které se mi vcelku běžně v životě stávají, nebo si je dokážu představit, že by se mi staly. Všechny situace mi přišly poměrně vtipné, až na tu první, která mi přišla spíš jen nevhodná.

Až se budeš příště pokoušet zase sestavit nějaký "dotazník", tak si uvědom, že takováto poslední otázka NESMÍ být povinná. Místo poděkování za ztracenou čtvrthodinu času mě PC otravuje, že sem musím něco vyplnit. Spousta lidí v tento okamžik zavře okno prohlížeče s myšlenkou "trhni si nevděčníku".

bbb

Berte život s nadhledem a humorem!

bez ironie a smyslu pro humor nelze žít. Ale kdo to není schopen akceptovat, na toho je lepší tím neplýtvat. Ale je lepší situaci odlehčit použitím ironie než to nechat být neboreagovat rovnou naštvaně.

bez komentáře

Bez poznámek

bez poznámek

bez poznámek

bez poznámek

Bez poznámek.

blbost

blbosti

Bohužel když není znám kontext, okolnosti a vztah těch dvou i způsob jejich běžné komunikace jsou odpovědi dost nepřesné.

bohužel nic

Bohužel nic.

By mě zakímalo jaký bude výstup a jestli bude k nahlédnutí :-)

byl narocny na vyplnovani

Byl to dlouhý dotazník :-))

Bylo by lepší nahrát ty situace na video, hodně napoví i mimika, gesta a tón hlasu.

Bylo by vhodné doplnit o dpovědi o ironii a jak ji lidé snáší...

bylo to dost dlouhé :D

Bylo to zajímavé :D

Bylo zde příšerně moc pravopisných chyb a občas jsem kvůli tomu přestal dávat pozor na text. A u textu 14 šlo podle mě hlavně o to, že chlapec rezignoval hádat se s ženskou logikou. Problém byl prostě v té dívce, jen si to nepřiznala, ať se pak nediví, že si nemůže najít přítele, kdž všechen čas, který mohou strávit spolu, stráví s někým jiným a někde jinde.

byly to poučné

Casto tezke rozhodovani,realita je casto jina,nez si clovek mysli(preje si),ze zareaguje..

celkem dobré

Celkem zvláštní dotazník, nelíbil se mi:).

Celkově si myslím, že poznámky měli pobavit, ve společnosti přátel by nikoho urazit neměly.

celý dotazník mi přišel na jedno brdo, neustále výběr ze stejných možností, navíc v některých případech se možnosti k otázce nehodily... někdo si s dotazníkem evidentně nedal moc práce...

Celý test mi přišel na jedno brdo :-))) A cítím se trošku, jakobych šikanovala mladší, když všude udávám, že bych si to na starší nedovolila :-)

cNi

co je předmětem výzkumu?

Co se týká užití poznámky, vždy asi ještě záleží na tom, v jakém vtzahu jsem s danými lidmi, jak moc je znám. A to jak s aktéry v hlavní roli, tak i s těmi v rolích vedlejších. Jinak budu reagovat na tatínka, jinak na přítele, jinak na bratra. Také ještě bude záležet na tom, jak závažná je situace, jestli je atmosféra uvolněná nebo naopak vážná......ale to se všechno do jednoho dotazníku nedá pojmout.

Co se zdá někomu vhodné, nemusí se líbit druhému a naopak.

Co z něj asi vyplyne?

Co z toho vzejde?

copak asi z počítače vypadne, až mé odpovědi vědecky vyhodnotí?

Často člověk v dané situaci řekně něco, co je naprosto nevhodné a vůbec si neuvědomí že toho druhého může přivést do rozpaků může ho "ztrapnit". Člověk by ve společnosti jiných lidí byť i kamarádů měl vážit slova a přemýšlet o tom co říká, aby vtip skutečně vyzněl jako vtip a byl tak i pochopen.....

často jsme ve svém jednání "naprogramováni" a neuvědomujeme si dosledky svého počínání. Neuvědomujeme si, že přebáráme modely ze své rodiny - tak, jak s námi jednali např. rodiče či prarodiče. Je těžké se toho zbavovat, ale jde to. Je to jako učení se cizímu jazyku a jde o to, mít možnost si toto i třeba s pomocí dalších zvědomovat. Osobně se o to snažím a jde to opravdu "ztuha" ... procházím tréninkem Respektujícího přístupu (Respektovat a bát respektován) a neustále otvírám nové a nové dveře. :-)

Často mi chyběli kolonky, např. u poznámky jak reaguje společnost/návštěva/okolí mi chybí souhlasné/nesouhlasné. Poznámka mě nemusí urazit, ale můžu s ní nesouhlasit, stejně jako se nemusím zasmát a nepřijde mi vtipná, ale uhodila podle mě hřebík na hlavičku.

Člověk, který se neumí zasmát sám sobě, je vlastně chudák. A zdravá ironie je, myslím si, specialitou naší mentality. Ale nic se nemá přehánět a ne každý ironii pochopí a přijme ji. Na druhou stranu,kdyby všichni říkali,co si myslí - slušným způsobem - byla by všechna jednání jednodušší.

Dále záleží, zda ve vztahu vládne harmonie. Pokud je vztah dlouhodobě neperspektivní, tak je jasné, že poznámka by partnera naštvala. Dále situace v restauraci, pokud to byli přátelé, tak poznámka o zutých botách by mě pobavila....ovšem pokud by to byla situace např. s obchodními parnery, tak by mi to bylo trapné a cítila bych se i za zutého kolegu velmi špatně. Hodně štěstí.

Děkuji za dotazník, donutilo mě to přemýšlet trochu jiným způsobem, než jaký běžně používám. Rozhodně by takových prací, jako je tato, mělo být více. Vše pro dobrou věc...

děkuji za zábavný dotazník, jsem poměrně sarkastická osobnost a tak jsem se pobavila

dekuju

Díky za dotazník

divné

Dle meho nazoru hodne zalezi na tonu poznamky a je tezke to hodnotit v pisemne forme

Dle mého názoru jsou odpovědi hodně závislé na stavu psychiky respondenta a pokud toho člověka osobně neznám ....???

Dle mého, vždy závisí na každém, jak pochopí situaci, Lidé bez smyslu pro humor, berou vše vážně, ostatní se zasmějí.

do úvodu k dotazníku napsat alespoň počet otázek, bála jsem se že to bude na dlouho, když se stále objevovaly další :D

dobré

dobré k zamyšlení :)

Dobré modelové situace. Hodně štěstí při zpracování!

dobrý

dobrý

dobrý

Dobrý den :)

Dobrý den, dotazník se mi svým zpracováním líbil. Snad není chyba, když jsem většinu posledních poznámek v otázkách pochopila tak, že to ty osoby mysleli ironicky. Řekla bych, že sama dost ironii používám :-) Děkuji za příležitost podílet se na Vašem vyzkumu, a možnosti odpovědět na Vámi kladené otázky.

Dobrý den, paní Pospíšilová, inu, je těžké u některých otázek napsat seriózní názor, nebo zaujmou přiměřený postoj. Záleží na reálné situaci, emocích, stavu vztahů zúčastněných, jejich vyspělosti, délce známosti, IQ atd. atd. Nic není černobílé... Je to složitý, dlouhý a náročný dotazník, ale zaujal mě a pobavil. Jen tak dál a houšť, rád se zúčastním podobných dalších průzkumů :-) Děkuji pěkně :-) Jan Rozsypal jan.rozsypal@seznam.cz

dobrý dotazník

dobrý dotazník

dobrý dotazník - zkoumající zajímavé věci, akorát bych pozměnila formu a znění otázek - svádí to k šablonovitosti

Dobrý dotazník :)

Dobrý dotazník, pobavil mě :-)

dobrý dotazník, trochu dlouhý

Dobrý dotazník.

Dobrý dotazník.

Dobře položené otázky

dobře zpracováno

Docela by mě zajímal výsledek výzkumu. Použití sarkasmu a ironie ve společnosti je dost často krok vedle a spousta lidí ho prostě nechápe a zbytečně jsou potom dotčení

Docela by mě zajímaly výsledky tohoto výzkumu.

docela dlouhé

docela nuda, Monika je dost mimo

Docela sranda

docela vtipné příhody, zvlášť ta poslední je ze života

Docela zajímavé

domněnky a myšlenky lidí jsou nevyzpytatelné.

Dotazník absolutně o ničem a škoda času ho vyplňovat !!!

Dotazník byl dobře sestaven, byl srozumitelný.

Dotazník byl docela dlouhý..

Dotazník byl docela zdlouhavý ale jeho vyplňování mě bavilo.

Dotaznik byl jednotvárný.. a známkování je prijemná a nepříjemná, podle mě zbytečné, kdyz bude mit jendo maximum bodu, tak to druhé musí mít automaticky minimum

dotazník byl vcelku dlouhý a otázky se pořád opakovaly

dotazník byl velice zajímavý

dotazník byl velmi příjemný a dokážu si představit ty samé situace co tu popisujete.

Dotazník je opravdu zvláštní s typem otázek... hlavně ta poslední, která je povinná.

Dotazník je povšechný - nezohledňuje povahové založení a vzájemný stupeň důvěrnosti vztahů v minispolečnosti. Poznámky mají skrytý podtext

Dotazník je velmi zajímavě koncipiován a rozhodně se těším na zveřejnění výsledku. Tento dotazník se mi velmi dobře vyplňoval. Děkuji!

dotaznik je vtipny :-)

Dotazník je zajímavý,jen se mi zdá,že varianty u všech případů jsou stejné, až stereotypní,zatímco případy se dost liší

dotazník je zvláštní, záleží na povaze člověka, co odpoví, jestli je člověk trochu srandista.

Dotazník jsem odpověděl tak, jak si myslím, že by lidé reagovali, ale to se odvíjí od mé nekonfliktní, společenské povahy a mých očekávání. Pokud by byli figuranti jiné povahy, dal by se dotazník vyplnit i jako úmyslné ponižování druhého, upozornění na sebe sama apod.. Z počtu odpovědí podobného charakteru se dá také vyvodit, jací lidé dotazník vyplnili co do povahy. Já nemám rád konflikty a nesnažím se za vším hledat něco jiného. Ale mám rád srandu pokud není trapná. Dále se to odvíjí od toho, jak dalece se zali všichni zúčastnění, podle toho si mohli dovolit i jít za nějaké hranice.

Dotazník měl trvat cca 14min, ale naštvalo mě, když jsem už dopisoval "druhý příběh" a vyskočila mi další, třetí modelová situace. Jestli toto je Váš způsob zneužívání našeho času tak děkuji pěkně a radši se nebudu účastnit těchto anket. Jednejte na rovinu, nedělejte z nás blbce!

dotazník mi přijde dost složitý, a těžko se dá rozhodnout - neexistují univerzální odpovědi pro tyto situace... v kolektivu přátel ze zaměstnání, při významné společenské návštěvě, v partnerských vztazích - v těchto případech jsou různé úrovně společenské akceptovatelnosti při stejných nebo podobných situacích

Dotazník mi přijde fakt parádní. U většiny otázek jsem se musel hodně zamyslet, abych zjistil co bych si ve skutečnosti myslel a jelikož bych pravděpodobně použil některé fráze také ( třeba proto, že bych neměl moc času na to, promyslet si je ze všech úhlů ), velmi rád bych se podíval na výsledky dotazníku, abych věděl alespoň přibližně jak reaguje okolí a co bych měl ze svého vyjadřování omezit :) Díky moc, pěkný dotazník :)

Dotazník mi přišel celkem zajímavý. Ale některé uvedené situace byly trochu zmatené. Například ten poslední. Jsou Petr a Eva manželé nebou pouze blízcí kamarádi anebo kolegové? Je rozdíl, jestli tuto ironickou poznámku řeknete manželce, blízské kamarádce nebo šéfovi.

Dotazník není úplně relevantní jelikož vždy jsou nutné znát alespoň trochu detailně vztahy mezi těmi konkrétními lidmi kterých se situace týkají.

Dotazník podle mě není moc dobře stavěný.

Dotazník se mi líbí, je hezky sestavený a hlavně situace jsou opravdu ze života..;) Lepší je se zasmát než se urazit..;)

dotazník se mi líbil .)

Dotazník se mi nelíbí, těžko se mi odpovídalo na otázky, představte si jak by reagoval ...

Dotazník se příliš nezdařil.

Dotazník vyžaduje bedlivé soustředění :-)

Doufám, že mé odpovědi pomohou k výzkumu.

Dozník byl zajímavý. Přeji hezký den:)

Držím palce :-)

Důležitý je wanem u některých otázek i tón samotné věty. Např. poslední Eva + Pavel může podle tónů hlasu mít význam vtipný, ale i naštvaný...

Fakt divnej.

Good luck

h

hezký den

Hezký dotazník.

Hlavou mi táhně milion věcí včetně průvanu a vážně nesáším otázky, kde musím povinně vyplňovat vlastní text. Je to jako slohovka na základce.

Hlavou se mi nehoní nic. Doufám, že vyplněný dotazník pomůže. Hezký den.

hmm zajimave

Hodně jsem se vžívala do rolí, co bych dělala a jak bych se cítila. Přemýšlela jsem u toho. Jinak dotazník byl v pohodě, zajímavý nápad.

Hodně originální dotazník, může mít zajímavou vypovídací hodnotu. Pozn. spojení "smutně" a "hloupě" v jedné odpovědi nepovažuji za vhodné, jsou to - podle mého názoru - dost odlišné pocity/reakce.

hodně štěstí

Hodně štěstí při výzkumu.

Hodně zajímavý dotazník :-)

Hodně záleží na inteligenci jednotlivých aktérů, jestli poznají sarkazmus nebo ne.

Hodně záleží na mimoverbální komunikaci: tón, kterým je poznámka pronesena... a také kým - pověstný bručoun lidi naštve, oblíbený vtipálek tou samou odpovědí rozesměje... vážně má takový dotazník nějakou vypovídající hodnotu? Určitě hodnotím i podle toho, koho znám pod tím kterým jménem a představuji si, jak tu poznámka pronáší...

Hodně záleží na povaze lidí, kteří v navozených situacích vystupovali. Osobně si myslím, že jsem hodně promítala reakce své, partnera a mých přátel do navozených situací - i když zde byly otázky kladeny z různých úhlů pohledu (hlavních aktérů). Taky mi chybělo slyšet tón hlasu, jakým byly poznámky proneseny a výraz v obličejích (neverbální projevy) těch, na které poznámka směřovala. Podle těchto faktorů bych hodnotila situace možná jinak. Ráda bych věděla, jak výzkum dopadne a jaké se z něj vyvodí závěry. (329233@mail.muni.cz) Děkuji.

Hodně záleží na tom, jak to člověk v dané situaci podá. Někdy to vyzní ironicky, někdy sarkasticky a někdy jen neutrálně. Těžko takhle soudit nějaký článek, který omezuje vaše chápání, když je předkládán bez emocí.

Hodně záleží v jakém stavu bych se nacházela - takže vím že bych na danou situaci reagovala pokaždé jinak podle toho jak bych se cítila a jak dobří známí by byli na návštěvě....takový dotazník je podle mě zbytečný o ničem nevypovídá,ta první modelová situace je tak složitá na pochopení co tím chtěl básník říct že jsem si to musela číst několikrát abych si uvědomila kdo je Karel a kdo Jirka a co kdo chtěl říct a co tím myslel.....no naposled jsem něco takového vyplnovala - ztráta času pro nic za nic.....

Hodnocení uvedených situací vyloženě závisí na vztahu aktérů, náladě v dané chvíli a tónu, jakým je věta pronesena. Zrovna poslední příklad může vyjadřovat všechno od lehké vtipné poznámky až po úplné opovržení nad neschopností parnera.

Hrozně záleží na tom, jak se daná poznámka podá.Jakým tóem hlasu. To z tohodle člověk nevycítí, nevim jestli tedy bude dotazník relevantní.

Chování účastníků v popsaných situacích by bylo velmi závislé na jejich povahách a také na tom, jak, kdy a kde dotyčný svou poznámku pronesl, proto je těžké jednoznačně odpovědět, jak by se v tu chvíli zachoval/cítil ten a ten.

Chybí mi tam odpověď ironická

chybí mi tam víc možností odpovědí

chybí možnost sarkastický

I ironie může ublížit

Ironie, skryté ztrapňování, zdánlivě vtipné zhazování druhého, skrytá manipulace....je toho hodně, co lidem znesnadňuje vzájemnou dobrou komunikaci. Váš výzkum je velmi dobrá věc, držím palce, aby výsledky mohly jednou pomáhat tam, kde je to potřebné

já mam v hlavě prázdno

Jak bude daný jedinec reagovat v určitých situacích, záleží na jeho osobnostních vlastnostech. Rozhodně ne na věku.

Jak jsem již odpověděla. Každý člověk je jedinečný a neopakovatelný originál. Odpovídala jsem tak, jak bych se zachovala já. Nevidím do hlav jiných lidí. Přátele si vybírám podle toho, jak hodně máme společné zájmy. Proto mám v životě jen 2, ale ti jsou celoživotní a já jsem za to vděčná. Nemusíme se vidět denně, ale v situaci, kdy je vám špatně víte, že se máte kam obrátit a tam pomoc najdete. To jsou ty "životní zkušenosti". Známých má člověk hodně, ale to přátelé nejsou.

Jak lehké je špatně pochopit myšlenku.

Jak může být otázka uvedená slovy "Sem můžete vepsat..." povinná? Nechci sem nic vepsat, ale musím :-(.

jde o pochopeni ironie...

Je důležité, jaký mají ti dva mezi sebou vztah. Jestli jsou hákliví nebo sami vtipní.

Je hodně těžké odpovídat na otázky tohoto typu, protože modelové situace musí brát v podtaz i vnější vlivy, aktuální rozpoložení jedinců v dané situaci. Z praxe víme, že chování jedinců umí být nevyzpytatelné a jindy vtipná poznámka může přejít v agresivní reakci. To samé například v užití sarkasmu, existují jedinci, kteří jej nepochopí. To může zcela změnit nazírání na člověka.

je moc dlouhý

Je moc dlouhý. Motivem pro jeho vyplnění je jedině to, že dotyčný má osobní zkušenosti s negativními důsledky takové komunikace. Lidem se nechce přemýšlet.

je potřeba život brát s humorem

Je pro mne obtížné vžít se do modelových situací za takto omezeného výběru "řešení".

je tam příliš textu myslím si že to spousta lidí nečetlo úplně celé

Je težké hodnotit popsané situace, když člověk neslyší intonaci hlasu. Vše jde říct jak odlehčeně, tak naprosto rozhořčeně. Já jsem veselý člověk, tak všude slyším nadsazený rozmarný ton hlasu....

Je těžké ohodnotit dané situace, pokud je člověk pouze čte a neslyší ton hlasu, gesta a mimiku.

Je těžké si domýšlet, co by udělali ostatní. Každý člověk reaguje jinak.

je těžko odhadnou co si konkrétníolidé v konkrtétní chvíli myslí, když nejsme schopni osobně vypozorovat stav věco

je to dlouhý dotazník

Je to dobrý dotazník ale na můj vkus až moc dlouhý.

je to hodně individulální, já sama jsem např hodně ironická až sarkastická, takže mi většina z toho (mimo Karla a Jirky) přišlo normální. A i Karel s Jirkou by se dalo uvažovat za ok, pokud byli ve společnosti, mezi blízkými kamarády, kde si to "můžou dovolit", takto na problém nohou upozornit.

je to moc dobré, takové komunikační situace jsou běžné v životě

je to nesmysl

Je to nesmysl. Lidské jednání nelze vtěsnat do dotazníku.

Je to spíše ironická věta.

je to sranda

Je to těžké vybrat z daných možností,zajímaly by mne výsledky výzkumu, je pravda,že se s podobnými situacemi člověk často setkává, jen v jiné modifikaci, jde jen o to, co ten dotyčný tomu druhému dovolí, děkuji a přeji krásný den.

je to zajímavé, zamyslet se nad jednotlivými situacemi ...

je to zvláštní :D

Je trochu nudné, jak jsou možné odpovědi stejné. Ale snad Vám toto vyplnění nějak pomůže :-). Hodně štěstí.

Je velmi těžké odpovídat v tak abstraktních situacích. Nevidíme neverbální projevy, ani nevíme jaké mají mezi sebou dané subjekty vztahy. Někdy je posuzování věku irelevantní. Výzkum je zcela jistě zajímavý, avšak ne zcela domyšlený. (Pokud tedy tato abstrakce nebyla intencí. :-) )

Je zajímavé se zamyslet nad tím, ke komu (k jaké věkové kategorii) bychom si různé poznámky dovolili. Za sebe můžu jednoznačně říci, že bych si jakékoli uštěpačné poznámky rozhodně nechala pro sebe před výrazně staršími lidmi, jelikož jsem vychovaná v pokoře vůči stáří a také byhc si je ušetřila před nadřízenými či svými učiteli, mentory, autoritami... (trochu neformálně... ale jinak nutno říci, že jsem pěkná držka :D) Jinak držím palce, ať práce dopadne dle představ ;-)

Je zajímavé uvažovat, jak se asi cítí různí lidé ve zdánlivě všedních situacích.

Je zajímavý a asi budou velké rozdíly podle věku respondentů.

Je zvlastni se zamyslet nad automaticky vtipne vyrcenymi vetami a kdo a jak se v tu chvili citi.Nikdy me nenapadlo to vnimat z ruznych uhlu ostatnich.

Je zvláštní že u všech otázek je možné odpovědět tolika různými odpověďmi. Záleží na povaze lidí, jejich vztahu mezi sebou a mnoha dalších a dalších okolnostech.

Jedna se vetsinou o zesmesnovani a nadrazenost

Jednalo se většinou o ironické poznámky, se kterými se běžně setkávám a sama je pronáším před známými

Jednotlivé případy mi nepřišly příliš zajímavé, asi by se takto bavili spíše lidé s nižším vzděláním.

jen, že odpovědi byly u všech otázek prakticky stejné a tím velmi matoucí jinak velmi dobře zpracované

jestli to někomu pomůže, že tomu teď věnuji čas

jinak je to doma a jinak je to s kamarády

již jsem tak unavená, že se mi hlavou nehoní vůbec nic

Jsem asi příliš starý nato, abych se do některých situací dokázal vcítit přednastavenými možnostmi. Přijde mi plytký.

Jsem podle svého názoru dost vztahovačný člověk, možná to z mých odpovědí vyplye :-)

Jsem pozitivní člověk, mám ráda lehký humor, vyhýbám se střetům a snažím se je nevyvolávat.Proto jsem vnímala všechny situace spíš jako vtipné a nedělalo mi problém řešit je s úsměvem.

Jsem velmi zvědavá na výsledky.

Jsem zvedava na vysledek

Jsem zvědavá na výsledek dotazníku.

jsem zvědavá na výsledek, přeji hodně štěstí

jsem zvědavá na výsledky a celou práci

Jsem zvědavá na výsledky, protože pokaždé záleží na interpretaci.

jsem zvědavá, k jakým výsledkům dospějete

Jsem zvědavý na výsledky :)

jsou (měly by být) podstatné rozdíly v komunikaci neformální mezi blízkými lidmi s podobným smyslem pro humor a pří "oficiálních" příležitostech. Možná to dnes trochu splývá, možná je to jen pohled z výšin mého věku. Přeju poučné výsledky.

jsou to moc konkrétně položené dotazy - bohužel nelze vybrat z možností, protože je rozdíl kde byla poznámka řečena, jakým tonem, s úsměvem či bez....

k čemu to je

k čemu to je ?

k čemu to je dobré

k čemu tohle bylo??

K čemu tohle může být dobrý?

K dotazníku a k celému výzkumu bych rád podotknul, že je venku hezky a že se asi pojedu projet svým starým mercedesem.

K dotazníku: málo variací výběru..

K objektivním odpovědím bych musel znát charaktery postav a vědět, jak obvykle reagují.

K otázkám typu č. 33: hodnotila jsem je ze svého úhlu pohledu. U ostatních otázek je psáno, jakou roli mám při hodnocení zaujmout, u těchto otázek to není uvedeno.

k zamyšlení

Karel měl mlčet, není to slušné, i když Jirkovi "smrdí" nohy. Monika by měla brát ohledy také na někoho jiného než jen na sebe a své potřeby. A Eva? Po většině chlapů nemůžete chtít, aby udělali cokoliv, co se týká kuchyně =o)

Každý člověk je praštěný jinak. Každý v dané situaci reaguje jinak. V podstatě se nedá správně odpovědět, protož možná v dané situaci bych se chovala jinak, kdyby se to týkalo bezprostředně mé osoby.

Každý člověk reaguje jinak - podle své nátury, věku, pohlaví a momentální nálady.

každý jsme jiný a jiné jsou naše zkušenosti, znalosti a sociální cítění - záleží i na momentálním fyzickém a psychickém zdraví, abychom zareagovali nějakým určitým způsobem - žádné dvě situace nemohou proto být stejné

Kdybychom se sebou dokázali jednat všichni asertivně, to by se nám to lehko žilo.

Kdyz jsem se snažil vcítit do rolí oněch osob, chyběly mi ty správné odpovědi. A nevim, proc je jednou otázka jak je příjemná a hned za tím jak je nepříjemná..?

Když byla 26 otázka tak jsem si říkal že to bude asi dlouhé že se furt rošiřuje dotazník, kdyby nebyl dlouhý ukázal by se hned celý :-D

Komunikace má různé tváře, a lidé jsou různě asertivní

Komunikace mezi lidmi je poslední roky dosti ošidná, protože se nevede pouze osobně mezi osobami, ale i skrze internet a mobilní sítě. Díky tomu ztrácíme pojem o tónu, pohledu, výšce hlasu a podobně, takže z toho, co mělo znít vtipně zní sprostě a naopak. Tudíž i zde vámi zmíněné příklady záleží na situaci a úmyslu, který nelze ze slov vyčíst. I v prvním příkladu, kdyby si to pověděli chlapi v hospodě, tak se smějí a nikdo se neurazí. Ale když sedí třeba na nějak párty nebo oslavě či shluku lidí někde "společensky", je to nevhodné a tupé. Vše prostě záleží na okolnostech, které díky bohu nejdou přenést do virtuálního světa, který je dnes už bohužel nadvládou nad světem reálným. A díky tomu, že neznáme v virtuální komunikaci ty okolnosti, se teprv špatně chápem, hádáme a nerozumíme...

Komunikace mezi lidmi je základ všeho, fandím Vám.

Komunikace se nedá škatulkovat. Na dotazník se nedá objektivně odpovídat. Záleží na mnoha okolnostech, na stejnou situaci je tolik odpovědí, kolik povah v ní hraje roli. Proto si myslím, že tento dotazník nepomůže, přesto jsem ho vyplňovala ráda.

komunikační vztahy

Konkrétně prupovídka "menší už tam nebyl" mám zažitou subjektivně jako vtipnou. Ovlivnilo to tak výsledky průzkumu.

ku*va, to je dlouhé..

kxck

Líbí se mi způsob, tzn. představa situace a pak vcítění se do jedné z postav. Bylo by fajn, kdyby byly jednotlivě možnosti: Naštval se; rozzlobil se; poznámka ho pohoršila; poznámka se ho dotkla (i u dalších možností) Přeji, ať se daří :-)

lidé by mohli víc přemýšlet nad tím co říkají, potom by možná museli méně přemýšlet nad tím, proč se ji kazí jejich vztahy

Lidé se k sobě obecně špatně chovají. Nemají úctu nejen ke kamarádům, ale už ani ke svým nejbližším. Chybí jim empatie a základy společenského chování. Jsou hrubí a ještě jsou na to hrdí, jak s ostatními mávají. stačí se podívat na naši "elitu" v poslanecké sněmovně, vládě a teď už i na hradě.

Lidé se obecně rádi vyvyšují nad ostatní, dávají najevo skutečnou, nebo domnělou intelektuální převahu, aby se cítili jistější a lepší. Lidí mají obecně méně zdravého sebevědomí, než by bylo potřeba.

Lidi jsou různí a na každého působí poznámky jinak...

lidská komunikace je velice komplikovaný systém závislý na nastavení jednotlivých "uživatelů". zajímala by mě práce, která využije výsledky tohoto dotazníku

ljjkhn

Má takový dotazník význam?

malá škála možností odpovědí

málo vzorových situací na seriozní výzkum

Málokdo chápe humor a málokdo ho umí správně podat :)

Mám dlouhodobý fungující vztah se svým přítelem (jsme spolu 6 let) a všichni kolem nás se nás ptají, jak to děláme, že nám to tak klape. Pokaždé odpovídám, že spolu hrajeme fér a vždycky polopatě vysvětlíme tomu druhému, co se nám honí hlavou. Nikdo nedokáže číst myšlenky, ani domýšlet věci za druhého. A pokud někdo nepřesně formuluje svoje potřeby, jen svojí vlastní vinou se cítí naštvaný, dotčený, smutný, hloupý.

mám ráda ironii a sarkasmus :)

Máte špatně formulované odpovědi, příliš mnoho jsem musel využívat vlastní odpovědi, od kvalitního dotazníku bych čekal něco jiného.

Mé odpovědi jsou místy možná zmatené, protože je těžké představit si charakter a intelekt "herců" - ale o to tu asi jde, že :) (k ot. č. 11 - pro koho nepříjemná? Beru pro celou společnost?) (ot č. 22 - tady obzvlášť záleží pro koho - beru pro okolí) (ot č. 33 - neberu-li Pavla (pro toho mohla být nepříjemná)

méc dlouhý a z části nesrozumitelný a moc dlouhá zadání

mega dlouhý :D

mějte se krásně :-)

Měla by tam být uvedena také možnost že dvojice se obvykle takhle špikovaly pokud nešlo o nějakou velmi vážnou situaci

mezilidská komunikace je dosti zapeklitá... v současnosti plná ironie, sarkasmu, lstí, výmluv a lží... kam se poděla prostá a čistá upřímnost?? takových dotazníků a výzkumů by pak nebylo třeba :-)

Miluju sarkasmus :-)

mistami nevhodne odpovedi - prilis univerzalni - bez ohledu na pribeh

Místo "můžete" by bylo vhodnější napsat "musíte" - jelikož je tato otázka označena jako povinná. :-) I když člověk nic napsat nechce, stejně sem musí vepsat. Alespoň pomlčku, tečku, křížek... aby mohl dotazník odeslat. Příště by bylo lepší dát otázku jako nepovinnou a pro jistotu to zmínit i v názvu otázky. Jinak přeji hodně štěstí a zdaru při zpracovávání výzkumu. :-)

Mně se dotazník celkem líbí. Já bych použila i víc modelových situací. Držím palce, ať to vyjde, Veronika Ambasová

Mně se honí hlavou spousty věcí a věciček,až mi z toho "vaří" mozkové závity.

moc dlouhý

moc dlouhý

Moc dlouhý dotazník.

Moc jsem nepochopila, jestli byl vždy jeden z aktérů modelových situací mentálně postižený a jak bude tento dotazník využit.

moc jsem to nepochopila

moc nechápu úplně stejné odpovědi ke všem otázkám, některé odpovědi by měly být lépe formulované

moc otázek dokolečka

Moc příjemný dotazník. Děkuji :)

modelové situace byly zajímavé.

Modelové situace nebyly příliš vykreslené do detailu.

Moje původní stanovisko k hodnocení situace vychází z předpokladu, že se jednalo o společnost vzájemně přátelskou a déle se znající s upřímnými vztahy. Takovou společnost znám a měla jsem to štěstí se v ní i pohybovat. Život však přináší mnohé nepříjemné varianty ve společnosti neochotné vidět ostatní v příznivém světle a tak vůbec. VV

Momentálně mě nic nenapadá.

Monika mi připomíná Agátu Hanychovou.

Monika na neformálním večírku - Monika myslí jen na sebe a že se kvůli ní " každej zblázní " a Petr jí možná chce trochu usměrnit

možná by to chtělo více situací...

možná by to chtělo více specifikovat vztahy mezi postavami, podle toho se mohou reakce lišit - čí je to návštěva v situaci č. 3? čí jsou to kamarádi v situaci č. 2? apod.

možná bych vybrala jiné situace

možnosti u otázek nebyly dostačující, respondent nechce vymýšlet odpověď za tazatele

musim jít něco dělat

musím Vám napsat, že se mi neodpovídalo lehce, protože ty rozhovory jsou zavádějící...bohužel nevím o jaké společnosti se v dialozích jedná...jde o partu kamarádů nebo vybranou společnost na plese..?! prostě neuměla jsem se vžít do těch situací. Každopádně přeji úspěšné bádání! Eva

může být i všechny pocity dohromady,třeba naštvaný a přito i lito

můžu, ale nemusím? ;-)

Můžu, ale nemusím. Takže nebudu.

Myslím si, že alespoň v mém případě nehraje roli věk osoby, se kterou komunikuji. Spíš jde o vztah, jaký s danou osobou mám (dobří přátelé/rodina/známí/kolegové atd.). Určitě bych si nedovolila určitým způsobem komunikovat se svým šéfem, i přestože by byl mladší. Naopak se starším velmi dobrým přítelem nebo členem rodiny bych klidně komunikovala způsobem popsaným výše.

Myslím si, že by otázky měli být ještě více specifikovány.

Myslím si, že chování k lidem nezáleží na tom zda jsou mladší nebo starší, ale spíše na tom jaký k nim máme vztah. Např. ke kamarádům nebo partnerům si člověk dovolí více, např. i nějaké rýpnutí viz. např. Menší talíř už tam nebyl?... a člověk s určitým nadhledem se těmto poznámkám téměř vždy zasměje. S lidmi co se berou moc vážně si nemám moc co říct a obklopuji se lidmi, kteří nějakou tu legraci unesou =)

myslím si, že je těžké takto hodnotit mezilidskou komunikaci. proto k ní používáme spoustu vyjadřovacích prostředků. jde o zabarvení a intonaci. jak se daná věc řekne. dalším aspektem je také to, že chtě nechtě se člověk pořád stylizuje do těch osob. Není to tedy pak objektivní - odpovídá na otázku už s vizí toho jak by pípadně dál komunikace probíhala a jak by se to asi vyvrbilo. Hlavně jak by to udělal on.příklad. "menší tam nebyl" určitě by ta komunikace mezi partnery takto nekončila a slečna by mu řekla zřejmě ještě, že ho prosí ,aby došel pro jiný (to je můj subjektivní názor) a takto to vidí každý jinak a dokresluje si ty dané situace a neodpoví objektivně. to je asi vše :-)

Myslím si, že modelové situace záleží na subjektivním vnímání člověka a každá z nich se dá vyložit různě. Záleží na povaze člověka samotného, stejně tak i na povaze lidí okolo a na smyslu pro humor. :)

Myslím si, že pro každého člověka je hranice trapnosti a vtipnosti jiná.. A také záleří na aktuální náladě aktérů, protože i mě osobně by se někdy poznámka o menším talíři dotkla, jindy bych se zasmála a vtipně odpověděla.. Záleží hrozně moc i na tónu člověka, který poznámku činí a také na jeho výrazu a celkové atmosféře situace..

Myslím si, že u takových dotazníků se většina dotazovaných dělá podvědomě lepší (protože ví, jak se správně chovat), i když se od té linie občas sami odchylují - sebekriticky přiznávám, že nejsem výjimka ! Ale z toho ostatně vychází můj pohled na věc.

Myslím si, že ve všech případech hodně zálěží na situaci - pokud jsou si ti lidé blízcí, je jim jasné, že dané poznámky nebyly myšleny smrtelně vážně.

myslím že to mělo být podrobnějčí

Myslím, že dobrý výzkum. Ovšem reakce lidí jsou opravdu různé, řekla bych, že ubývá humorných situací.

myslím, že hodně záleží na povaze daného člověka a tónu, ve kterém jsou dané věty proneseny ...

Myslím, že každý z nás někdy použije nevhodnou poznámku. Je ale dobře, pokud si to uvědomíme a snažíme se lidi vědomě neztrapňovat

myslím, že mezilidská komunikace dostává v dnešní době pěkně na frak

Myslím, že nelze přesně odpovědět, když neznáme "celou" situaci a povahy lidí. Někohoo by poznámka pobavila, jiného urazila atd...

Myslím, že plno lidí má odlišný humor a na základě toho vznikají nesrovnalosti a pochopení mezi nimi. Někdo to bere jako výbornou připomínku,ale někoho to dokáže urazit. Je těžké toto hodnotit a hlavně odhadnout člověka. Prostě si lidé ,,sednout " či ne. Ale pak když nejdete někoho kdo má stejný humor nebo myšlení, tak to je pak sranda...

Myslím, že v dotaznících chybí popis vzájemného vztahu osob, jestli jde o přátele, co se velmi dlouho a dobře znají, nebo spíše spolupracovníky, před kterými by se člověk zachoval jinak. Odpovídala jsem způsobem, který by byl podle mého vhodný ve skupině dobrých přátel.

myslím, že v reálu lidé nepřemýšlí tolik nad tím co jejich pozámky způsobí

na můj vkus příliš mnoho otázek

na nektere otazky bych volila uplne jinou odpoved nez byla vubec v nabidce

Na některé otázky se opravdu těžko odpovídá - každá reakce je podle mého názoru v takové situace možná.

Na některé otázky ty odpovědi nesedí.

Na otázky typu 13 nebo 35 bych možná použila i jiná než věková kritéria.

na tyto otázky se nedá odpovídat objektivně, když neznáte vystupující osoby;

Nabízenými možnostmi nelze zachytit celou škálu možností chování lidí. Záleží na složení lidí, věku, úrovně. Jednoznačně lze ovšem říci, že lidé postrádají empatii. Možná je to dobou, možná výchovou, nejspíš obojím, ale většina si vůbec neláme hlavu tím, jak se dotyčný cítí a jak se bude cítit po naší poznámce. Ať je jakákoliv.

Ne děkuji...

Ne vše, co se řekne za účelem pobavit skutečně pobaví, ve skutečnosti si tím často snažíme zvednout své ego na úkor druhého, což už samo ze své podstaty není vtipné, je důležité si však zachovat určitý nadhled, aby nás takovéto situace nevyváděly z rovnováhy.

Nebudem hodnot dotaznik, ale dufam, ze moje odpovede pomozu pri pisani prace

nebyla dostatečná škála odpovědí

Něco jiného si můžeme dovolit ve skupině lidí, kteří nás dobře znají a my je a něco jiného ve skupině nám ne tak blízkých osob. .... ale sranda musí být ;-)

nedbale zpracované, možnosti pro odpovědi jsou stejné a nekorespondují s otázkou

nechápu k čemu bude takový dotazník výzkum užitečný, je těžké vyplňovat dotazník, když nevím jak moc si lídé byli blízcí, jinak se budu bavit s člověkěm co má velký smysl pro humor a opačně

Nechápu moc otázky "Jak ne/příjemná byla poznámka?" Komu? Mě jako přihlížejícímu situaci? Záleží na mém vztahu s dotyčnými a taky na situaci, pokaždé by odpověď mohla být jiná. Např. ve druhé modelové situaci: Je Monika opravdu tak aktivní, že je problém s ní držet krok? Nebo se o ní ví, že je vybíravá nána? Proto jsou tyhle odpovědi pouze orientační.

nechápu výzkum

Nechápu, k čemu jsou některá z druhů hodnocení.

nejsem si jistá relevantností výzkumu, ale držím pěsti, podle mého názoru by musela každá situace být dokreslena desítkami různých drobností, které nás v komunikaci s druhými lidmi ovlivňují, každá z nabízených situací může mít ve skutečnosti mnoho různých podob a každý si ji představujeme jinak, v každé modelové situaci jsem přemýšlela nad povahami všech aktérů a dovedla jsem si každou ze situací představit, že všechny přítomné naštve, stejně tak jako všechny přítomné rozesměje... záleží na tom, s kým situaci prožívám...

Nejsem si jistá, zda mám odpovídat, jak bych se na podobné poznámky cítila já nebo odhadovat, co dělají ostatní. U všech situací závisí odpovědi na povaze a náladě zůčastněných, na jejich vztazích (přátelé, partneři...) a na stavu toho vztahu. Stejná poznámka může působit vesele i druhého urazit.

Nejvíce se ztotožňuji s poslední situací. Příklady byly velmi reálné ze života. zajímavý dotazník. Hodně štěstí při zpracovávání :)

Nejzajímavější dotazník za poslední roky!:)

Někdy je to vskutku jen pro pobavení "publika", ale většinou si takovými poznámkami léči lidé své vlastní neřešené problémy a komplexy. Soucítím s nimi, ale sama bych takové věci neříkala.

někdy jsem nevěděla, jak odpovědět, myslím si, že pro posouzení je velmi důležitý tón řeči, který ze psané formy není patrný.

Nekonečnej dotazník, plnej volovin -__-

Některé možnosti byly opravdu nevhodné - viz třeba, zdali bychom použili dotaz, pokud by byla osoba mladší/starší... - záleží na vztahu, jaký dané osoby mají - věk roli zase až tak velkou nehraje Bodové hodnocení otázky se mi také moc nelíbí, ...

Některé odpovědi mi nepřijdou šťastně voleny

některé situace byly zvláštní, reagovala bych jinak, ale se snahou jsem to vyplnila. :-)

Některé věci nelze dobře hodnotit, protože tam chybí ton, kterým byla poznámka pronesena... Např. věta o partnerovi, který příliš spal, může být míněná buď opravdu vážně nebo ironicky.

Některé věci těžko posuzovat, jde hlavně o povahové rysy a momentální rozpoložení účastníků. Takže v některých situacích bych se mohla např. naštvat, ale v jiný čas by mě stejná situace mohla pobavit. Jinak přeji hodně štěstí.

některé věty mohou znamenat něco jiného, než ve skutečnosti. Záleží na situaci a míře znalosti protějšku.

Některým otázkám jsem nerozuměla :)

nelíbila se mi otázka 35, 24 a 13...tohle určitě není o věku,ale o povaze......

Nelze objektivne usuzovat, pri vsem take zalezi na tonu hlasu a tvareni osoby.

nemám

Nemám co dodat

nemám co dodat

nemám co dodat

nemám co dodat

Nemám co dodat.

Nemám co vytknout, sympatický dotazník, ať se práce vyvede :)

Nemám další poznámky k tomuto dotazníku.

Nemám dotazníky tohoto typu rád.

Nemám komentář.

nemam nic

nemám nic co bych k tomu řekla

nemam nic, naschle

nemam poznamek

nemám poznámku

nemám poznámku.

nemám poznámky

nemám poznámky

nemám poznámky

nemám poznámky

Nemám poznámky.

nemám připomínek

nemám připomínky

Nemám žádné poznámky

nemám žádné poznámky

nemám žádné poznámky

nemám žádné poznámky

nemám žádné poznámky

nemám žádné poznámky

nemám žádné poznámky

nemám žádné poznámky :) jen, že jsem se u vyplňování celkem bavila. ze života...

nemám žádné poznámky k dotazníku

Nemám žádné poznámky nebo připomínky

Nemám žádné poznámky.

Nemám žádné poznámky.

Nemám žádnou poznámku

Nemám žádný výraznější postřeh - jen, že těžko hodnotit, když neznáte povahu lidí, někdo je od přírody "ironický", pronáší takovéto poznámky a nemyslí to zle, někdo naopak tyto poznámky umí přesně zacílit a tnout do živého

Nemyslím si, že dotazník je správně sestaven - některé odpovědi se nedaly zaškatulkovat bez bližší znalosti povah jednotlivých aktérů popř. bez znalosti jak dalece se návštěvy znají - jinak se přece chovám k návštěvě, s kterou se vidím podruhé, potřetí a jinak k návštěvě, kterou znám léta.

nemyslím že je možné takto hodnotit situace, pokud neznáme skutečné vztahy mezi osobami

nenám

Nenapadá mě nic.

Není mi jasné u druhé situace, zda to Monice řekl kamarád proto, aby slušně ukončil konverzaci (ve stylu bláznům se neodporuje) a že čekal, že ona skočí na to, že on to myslí vážně a nebo to byla tedy jasná rýpavá ironie.

Nepřipadá mi dotazník úplný, mezilidská komunikace přeci nezáleží jen na vtipných, pohoršujících a štiplavých poznámkách ve společnosti..

Nerada posuzuju, co kdo proč udělal - nikdy do druhého nevidím, tak jak mám vědět, jak se cítí? Když neřekne, nebo se nikdo neptá?

Netuším, zda lze z tohoto dotazníku vyvodit rozumný závěr. Z psaného zadávacího textu nelze poznat reakce lidí na danou situaci, když ty osoby nevidíte jak se v této chvíli chovají. Odpovědi si můžete představovat tak akorát z toho, jak si sama přejete, jak by měli nebo mohli reagovat, co se sluší anebo z vašeho naturelu, jak máte v sobě nastaveno vnímání sama sebe a okolí.

neutrální pocit

Neuvěřitelná blbost, nechápu k čemu to může sloužit.

Nevhodná se mi zdála pouze situace číslo 1. Pokud je to ve společnosti dobrých přátel, zbylé 2 se mi zdají být v pořádku.

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím ,ale myslím si ,že v někde nebylo dobře poznat jak moc se znají.V určitém okruhu lidí to jsou hodně slabé poznámky a spíše by mně to připadalo jako slovní rutina.

nevím co dodat :)

nevím co napsat

nevím co se z takových odpovědí dá zjistit, ale doufám, že autorka si s tím nějak poradí a nějaký smysl to mít nakonec bude

Nevím k čemu je to dobré? Komunikací jsem se zabývala, ale takové situace jsme neřešili,. ale možná, když o tom přemýšlím, je to dobré se zamyslet nad svým jednáním a tak se naučit vycházet s lidmi, naučit se ,,správně"reagovat. Zajímalo by mne, co tento výzkum přinese.

nevím k čemu mohu dané otázky sloužit

Nevím proč tento dotazník k něčemu je.

nevím zdali toto pomůže k nějákému psychologickému průzkumu

Nevím, co si o tom mám myslet. Kdyby to bylo třeba o politice, tam by si člověk spíš věděl rady...

Nevím, jsetli budem mít tento dotazník nějaký význam.

Nevím, přijde mi to jako zajímavý, i když zdlouhavý průzkum

Nevím, zda lze zcela zobecnovat, v první situaci např. nemohu mluvit za všechny lidi v dané společnosti. Každý může mluvit za sebe - navrhuji spíše situace typu Co byste udělal/a, řekl/a, ale ne Představte si, že jste Eva, pak Pavel, pak nespecifikovaná návštěva....Ale možná, že to je právě Vaším cílem, nebot jde o to, jak si to každý přebere. Hodně zdaru.

Nevím, zda to bude něco platné. V mezilidské komunikaci záleží na mnoha faktorech (nálada, jak znám toho druhého, jeho povahové vlastnosti atd., atd.) - to z těchto modelových situací nelze vyvodit.

Nevím...

nevystihuje situačnost komunikace, různé povahy osobností a tedy i různé vnímání situací a reakcí

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

Nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

NIc

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

Nic důležitého mě nenapadá.

Nic důležitého mě nenapadá.

Nic e mi nehoní hlavou.

nic k němu nemám

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

Nic mě nenapadá.

Nic mě nenapadá.

Nic mě nenapadá.

Nic mě už nenapadá :-)

nic mne nenapadá

nic mne nenapadá

nic mne nenapadá

nic mne nenapadá

nic mne nenapadá

nic moc

nic moc

Nic nechci

Nic se mi hlavou nehoní

Nic se mi hlavou nehoní - jen odpovídám na Vaše otázky :-) .

Nic se mi hlavou nehoní :D

nic se mi nehoní

nic se mi nehoní hlavou

Nic se mi nehoní hlavou.

Nic se mi nehoni hlavou.

nic, bylo to dlouhý

nic, jsou to otázky z běžného života :-)

nic, pekny dotaznik

nic, přeji úspěch

Nic.

Nic.

nikde není uvedeno stáří hrdinů, tak se špatně usuzuje zda použít pokud jsou starší, mladší,...

No comment.

No nevím...

No pěkná kktn

no to jsem zvědav, k čemu tohle posloužilo

no, pozusovat příjemnost a nepříjemnost výroku, když nevíme komu má nebo nemá být nepříjemný je celkem složité

Normální situace, ve kterých se určitě ocitnul každý a to jak na jedné, tak i na druhé straně. Záleží na povaze člověka, nejvtipněji to působí u lidí, kteří atakující poznámku myslí upřímě, bez myšlenky na pobavení okolí... Což nic nemění na stálé, uvolněné atmosféře. Pokud je člověk opravdu čuně či nešika, tak v okolí blízkých přátel je vinen přímo úměrně svému atakujícímu protějšku. :-) Zajímavý dotazník ...

nuda

O

občas otázky i ze života,chi

Občas trochu krkolomně formulované otázky, jinak dobré... :)

Odpověď na to, jak se cítil ten, proti komu byla poznámka vznesena, záleží na tom, jaký má dotyčný smysl pro humor a jak je vztahovačný... Uvedení lidé vypadali, že se navzájem znají a že ví, co si k sobě dovolit a co ne. Vtipné poznámky a sarkasmy si dovolím jen u někoho, koho znám a vím, že ho tím neurazím. V opačném případě ale mlčeti zlato :-)

Odpověděl jsem na všechny Vaše otázky a nic se mi hlavou nehoní. Mám jiné starosti.

odpověděla bych asi jinak, kdybych slyšela tón hlasu a viděla gesta zúčastněných osob

Odpovědi dost záleží na konkrétní osobni zkusenosti (rozchod, submisivní partner apod).

odpovědi jsou individuální, záleží na dané situaci, atmosféře i věkovém složení "herců". Je těžké se chovat asertivně, někdy je třeba odlehčit situaci "vtipnou" poznámkou. Přeji hodně štěstí při vyhodnodnování. Martina.

Odpovědi jsou příliš obecné.

odpovědi na otázky se mohou lišit v závislosti na tom, jak dalece jsou si ti lidé blízcí a jakým způsobem obvykle probíhá jejich vzájemná komunikace, důležitý je i věk účastníků (hodně mladí x starší osoby, např. k mladým manželům přijdou na návštěvu rodiče Pavla apod.).

Odpovědi závisejí na tom, nakolik se zúčastněné osoby znají, jak mají naladěnou vzájemnou komunikaci.

ok

ok

ok

ok:-)

ot. č. 32 jsem nepochopila, jinak zajímavý dotazník

Otázka z návštěvou je špatně forulovaná. Nevyplývá z ní, před kým bylo takhle odpovězeno, jaké jsou dlouhodbé vzrahy mezi hostiteli a jestli návště tom ví a jak dobře je zná. Mohli jít o vtipnou poznámku stejně jako krajně nevhodnou.

otázky 13,24,35 jsou ve společnosti přátel nepodstatné.

Otázky a odpovědi nejsou úplně vhodně formulovány, a někdy se jejich smysl troch ztrácí. Také nejsou vždy jednoznačně zodpovězitelné.

Otázky kolem talíře jsou opravdu ze života

Otázky mi přišly občas krkolomné, hlavně u Jirky, ale to byl možná jen nezvyk (začátek dotazníku). Ironie se většinou rozpozná v intonaci... tady si lze jen domýšlet. Možná že v důsledku rozvoje moderních telekomunikačních a jiných moderních technologií si lidé při rozhovoru tváří v tvář budou rozumět čím dál tím míň a možná že potíží jako je sociální fóbie bude přibývat...

Otázky nelze zodpovídat zcela jednoznačně, vždy záleží na vnějších vlivech a okolnostech, například rozpoložení členů situace, délku vztahu a typ vztahu mezi jednotlivými účastníky konverzace, intonace hlasu, hlasitost projevu atd.

Otázky občas špatně navazovaly na situaci. Divná formulace

Otázky se mi zdají mimo realitu a zbytečné.

Otázky se týkají lidské povahy, jsou ze života.

Otázky vcelku srozumitelné.

Otazník je dlouhý...

Otazník mě velmi zaujal. Lidská komunikace mě velmi zajímá. Protože jsem jako člověk na to co lidé říkají a jak to říkají velmi citlivá. Většinou podle "zdvořilosti" v komunikaci určuji, jak moc mě moji přátelé a známí mají rádi a jak moc si mě váží. Stejně tak se snažím chovat k ostatním. Neskákat jim do řeči, neměnit téma, pokud je pro mluvčího důležité. A poslouchat pokud někdo mluví, přídně mu rovnou říct, že mě jeho téma nezajímá. Na výsledky tohoto dotazníku jsem tedy velmi zvědavá. Přeji hodně štěstí při zpracovávání.

otravně dlouhé, přemýšlěci otázky

Páč jsem právě odevzala diplomku, přeji dostatek respondentů, použitelná data, solidního statistika a držím palce :-) A vůbec nechápu o čem ten dotazník vlastně byl:-)

pěkně to polaďte:-)

pekny dotaznik

Podivný výzkum...

podle mě mohou být odpovědi na dané otázky zavádějící, jelikož neobsahují ani intonaci, ani mimiku. A to jsou "dodatky," které jsou pro správnou komunikaci nezbytné

Podle mě strašně záleží na kolektivu, na dané situaci, na náladě dotyčných ale i na charakteru lidí. Někdy vezmeme nějakou poznámku s humorem a někdy se nás ta samá poznámka může dotknout. Sama to vidím na sobě s hláškou "Menší už tam nebyl?" - někdy to řeknu se smíchem a někdy rozzlobeně - skutečně záleží na náladě a situaci. Ty smradlavé nohy by konkrétně mě přivedly do trapné situace a nejraději bych se propadla, ale Jirka to mohl vzít s humorem.

podle mě to nejde tak zobecnit a zarámovat, situace jsou různé, záleží na celkové atmosféře a vztazích mezi lidmi.

Podle me tomuto vyzkumu vadi, ze je v pisemne podobe. 80 % informace sdelujeme neverbalne - intonace, rec tela. To tu neni zachyceno.

podle mne nezáleží až tak na věku, ale na povaze

Pojednává dotazník i o pochopení ironie? :D

pokud byl každý z otázek zmatený tak, jako já, jsem zvědavá na výsledky dotazníku :o)

Pokud jde o stav číslo 2: Petr se zachoval jistě v tu chvíli správně, já bych ale svým kamarádům nelhala, tzv. vždy bych řekla, co si myslím. Ke stavu č. 3 jen dodám, že záleží i na tom, jakým tónem to bylo řečeno. Mohla to říci vtipně a uvolnit tak atmosféru, nebo to mohla říct s naštvaným tónem a pak se všichni mohli cítit trošku trapně a hloupě.

Pokud jen "můžu" vepsat cokoliv, je to tzv. "dobrovolně povinná otázka", že?

Popsané situace neobsahují neverbální složku, která výrazně ovlivní způsob interpretace. Zajímavě zpracováno, zajímaly by mě výsledky

poslední otázka je absolutně modelová, už jsem toto několikrát použila, ač vím, že to ode mne nebylo moc fér, manžel se vždy naštval a ani se mu nedivím, reaguji stejně

Postrádal jsem doplňující informace o sekundární neverbální komunikaci.

Poznámku jsem napsala do otázky 18.

Poznámky i zadání jsou vtipné, netuším ovšem co vlastně tímto chcete dokázat-modelové situace jsou velmi podobné-to je smyslem ??

Práci zdar.

Preji Vam hodne stesti s Vasi praci a naslednou obhajobou!

Primitivní dotazník, jestli z tohodle něco vytřískáš pro disertaci pak je buď: a) úkol příliš snadný nebo b) práce odvedená nekvalitně nebo c) škola celkově k ničemu, tohle z tebe vědce neudělá nebo d) celá akce má nějaký jiný cíl.

Proc mi nelze tento dotaznik odeslat bez toho, aniz bych do otazky c. 36 vepsala poznamku, kdyz je tu napsano MUZETE VEPSAT COKOLIV, coz znamena, ze nemusim..?

První modelová situace je nejednoznačná a vyumělkovaná, popravdě mi nedává moc smysl, proč by někdo něco takového v takové situaci řekl. Není to moc realistické.

první odpovědi jsou špatně skloňovaný myslím, pokud si dobře pamatuji

Předpokládám, že u 14. a 25. se vždy jedná o ironii...

Přeji vám mnoho štěstí k Vašemu výzkumu! Sama znám člověka s Aspergerovým syndromem a je s ním opravdu těžké pořízení, co se právě těchto komunikačních záležitostí týče - musím si často dávat pozor na to, co říkám, jelikož naše mluva a chování, aniž si to uvědomujeme, je plná ironie, frází a zažitých návyků, které, když nahlédneme do jejich podstaty, vlastně nedávají smysl. :-)

Při době vyplňování cca 15 min. je to střelba od boku - chybějí větší definice postav Tím pádem se do postav a jejich jenání musí vyplňovatel promítat sám sebe :-)

Při hodnocení situace bude dost záležet na vzájemných vztazích mezi zúčastněnými aktéry.

Při hodnocení takovýchto situací vždy záleží také na intonaci hlasu a mimice obličeje. Zda dotyčný svůj výrok myslí žertem nebo pohoršeně.

Při konverzaci záleží i na tónu hlasu Z toho se dá většinou usoudit, jestli byla poznámka myšlena ironicky nebo vážně.

příliš černobílé, hodnotit lidské pocity není vůbec snadné a velmi záleží na situaci a hlavně na okolních lidech. Podle situace a blízkosti osob je třeba vybírat vhodná slova...ale oceňuji snahu, dotazník nebyl nudný a vyplňoval se příjemně

Příliš těžký, hlavně se nedokážu vcítit do týpků v prvním příkladu, protože jde o chlapy, kteří se takovým věcem s chutí zasmějou, včetně toho kterému smrděly nohy, zatímco mě jako ženské by to fatálně srazilo sebevědomí a rok bych chodila kanálama.

přiskakující otázky zvyšovali adrenalin, ale nakonec z toho perpetum mobile nebylo :-)

Rad bych se s vyslednou praci seznamil. Mezilidska komunikace je obor, ktery prednasim na vysoke skole. Moje e-mailova adresa: svoboda.jiri@volny.cz

Ráda jsem pomohla.

Ráda občas nějaký takový dotazník vyplňuji, člověk se zamyslí i sám nad sebou. Je to opravdu o tom, že člověk může něčím, co myslí dobře, toho druhého naštvat a tím se setkam s nepochopením. Ach ta lidská mluva a její záludnosti ... ještě, že existují slova jako "promiň, tak jsem to nemyslela..."

rada se smeji, ale musi to byt vtipne a sedet v dane situaci :)

Raději bych vše také řešil s určitou nadsázkou uvolněně a s humorem, ne vždy se mi to daří.

raději nic

reakce hodně záleží na tom, jaký vztah máme s tím, komu je poznámka určena. Záleží také na vzájemném společenském postavení vůči sobě a vůči třetím osobám. Moje odpovědi se vztahují převážně na kamarádské vztahy mezi zainteresovanými osobami.

Reakce lidí okolo i zůčastněných osob silně závisí na jejich povaze, rozpoložení, postavení v dalé společnosti, proto volím více možností.

reakce se odvíjí od celkových vazeb mezi zúčastněnými, jak dobře se znají, na konkrétních okolnostech jednotlivých reakcí..těžko vyplňovat dotazník :-)

Rozhodně si myslím, že záleží na povaze daného člověka. Ne každý je vztahovačný a jinému to přijde příliš, pokud někdo utrousí určitou poznámku na jeho účet.

Různí lidé reagují v různých situacích odlišně. Záleží také na tom, v jakém emočním rozpoložení se daní účastníci problému právě nacházejí. Lidé se někdy nad jízlivou poznámkou pozastaví a začnou se bránit, popř. útočit, jindy by ji s úsměvem přešli. Myslím, že tato problematika se nedá přímo konkretizovat. Každopádně díky tomuto dotazníku jsem si uvědomila, že každý je opravdu jiná osobnost a každý se k problému staví v určitou situaci jinak.

Řekl bych, že Vaše téma je dost těžké, k lidské komunikaci patří nejen toto předávání informací, jak jste jej vyjádřila v dotazníku. Také je zde i hlasový projev (barva hlasu, tón) a ještě tělesné projevy (postoj, vzdálenost od druhé apod.) Zachytiti to vše v dotazníku není možné. Takže jsou odpovědi takové jak jsem vyplnil.

Řešit věciodlehčeně a s vtipem nezáleží jen na výběru slov, ale i na popužitém tónu hlasu a mimice. Obsahově stejná poznámka tak může být stejně laskavá jako jedovatá.

S ohledem na konkrétní lidi to mohlo být všechno bráno vtipně.

S podobnými situacemi jsem se žel již setkal, takové věci se dějí.

situace jsou dobře popsané, ale ještě ke správnému rozhodnutí coby kdyby více popis konkrétní situace a vztahů mezi aktéry....

Situace jsou popsány velmi stručně, mnohdy záleží na okolnostech - náladě, rozpoložení, vkusu a charakteru člověka a lidí kolem. Abych mohla s jistotou říct, co bych použila, musela bych skupinu znát.

situace jsou si celkem podobné, je tam ironie, která je někdy dost nepříjemná, pokud to je před dalšími lidmi - kromě teda první situace, to mi připadá jen jako vtip při posezení s přáteli, i když to asi taky nebylo příjemný

Situace jsou velmi podobné, proto jsem odpověděla všude přibližně stejně.

Situace mi připadají velice podobné... Nevěděla jsem, zda se mám u otázek typu "Pokud si představíte, že jste X" vcítit do povahy popisované osoby (alespoň do určité míry), nebo jak bych reagovala já, pokud bych byla na místě X. Tam jsou pak rozdíly v odpovědích zásadní.

Situace se liší podle druhu společnosti a návštěvy, pokud jsem v kruhu mně blízkých, kteří mě dobře znají, tak v těch všech situacích bych se jen zasmála, s těma nohama to je problém, ale když můj partner kolikrát dojde domů, tak jen řeknu "teda Oldřo!" a dostane se mi odpovědi "Ale ne" nebo "ale já sem si je myl".

Skoro jako psychotesty, slovíčkaření... :-D Netuším, k čemu je tento dotazník dobrý, ale budiž, nechť Vám poslouží k nějakému důležitému závěru! :-)

Skvěle udělaný dotazník, jasně člověk chápe, co se danou odpovědí myslí.

smích je kořením života,tak tedy kořeňme

Smysl dotazníku? Byla bych ráda, kdybyste po ukončení vyplňování do diskuze napsala, čeho se váš výzkum a pod. týká. Poměrně by mě to upřímně zajímalo. Jinak vám přeji mnoho úspěchu ve studiu na VŠ :)

Snad moje odpovědi k něčemu budou. Hezký den.

Snad můj názor pomůže :-)

snad to mělo nějaký smysl

Snad to něčemu poslouží....

Snad vám to k něčemu pomůže;-)

Součástí komunkace je také její non-vorbální složka a tu bohužel takovýto dotazník nedovede zachytit. K tomuto účelu by byly lepší krátká videa.

spousta vět a významů záleží na situaci a hlavně, jak to mezi jednotlivými přáteli, či partnery chodí....

strašně zdlouhavé, dotazník je na nic, je třeba se učit zdvořilosti a ohleduplnosti v rodině!!!

super výzkum

Škoda, že se nedozvíme výsledky

Špatná kompozice otázek, musíme se u toho moc zamýšlet

Ta první situace se mi vůbec nelíbila. Nedokázala jsem si ji představit.

Tak když je to povinná otázka, měl bych odpovědět, že. Jde o to, že ty situace jsou příliš plastické a jejich pointa nutné zahání někam mezi to, jak to je a jak by to být (ne)mělo.

Tak už je opravdu konec dotazníku? :-)

Také mi nepřišel dotazník nějak úžasně zpracovaný. Ve smyslu, že respondenti nejspíše budou často vyplňovat něco trochu jiného, než na co se ptáš. Tím neříkám, že jsou nějaké správné odpovědi, ale že otázky měly být ještě lépe formulované. Každopádně doufám, že se výzkum povede a vzejdou z něj relevantní informace a že výsledky hodíš na Krajtu.

Takhle, když to vidí člověk napsané, jsou vybrané situace špatně uchopitelné. Vždy záleží, v jaké skupině přátel se daná situace stane. I když už začínám spadat do starši generace, díky mému koníčku se pohybuji spíše ve skupině mladších lidí a lidí, kteří i rádi zavtipkují, proto hodně záleží, jakým způsobem a tónem se dané dialogy vedou.

takový dotazník jsem ještě nevyplňovala, takže vůbec nevím, jestli jeho vyplnění bude k něčemu, protože fakt nevím, co z tohoto výzkumu vyleze za závěry.....

Takový drsnější humor si lze dovolit k člověku, o kterém vím, že ho také používá a je schopen ho ode mne přijmout, případně zareagovat ve stejném duchu. To vidím jako důležitější kritérium než uvedený věk. První situace je ale přes míru, třetí nejpřijatelnější.

tato otázka by měla být nepovinná, honí se mi hlavou k čemu je takovej psychologickej výzkum u všech situací záleží na lidech - dva typy, první nemaj smysl pro humor a naštvou se nebo urazej, druhý typy rádi vtipkujou a pobavěj se u všech zmíněnejch situací, a nebo to nemusí být tak vyhraněný a záleží na situaci takže to může být tak i tak ;-)

teď bych si dala ten dort :))))

teď se mi hlavou nic nehoní

ten debil co tohle vymyslel by se měl zout, nespat a jít pro větší talíř

tendenční..-:(

Tento dotazník byl docela k zamyšlení a vžila jsem se do toho a přemýšlela jsem, co bych v daných situacích řekla já. :D

Tento dotazník dle mého názoru nesouvisí s mezilidskými vztahy

tento dotazník je supr nápad, akorát se na otázky těžko odpovídá když danou situaci vidim jen z textu v dotazníku, mě by se to třeba určovalo líp kdybych ty lidi osobně znal, jejich povahu a chování, vím že to je smyšlený ale jen sem to k tomu chtěl říct, ale jinak super nápad :)

tento dotazník je velmi subjektivní a ukazuje každého vyplňovatele povahu.

těžké hodnotit reakce, protože lidé reagují různě, někteří jsou schopni zasmát se sami sobě, jiné to naopak urazí. A přeji hodně úspěchů :)

Těžké přesně odpověď,když je mnoho a mnoho dalších detailů k daným rozhovorům, které vypovídají o dané situaci a mohou ji výrazně změnit. Snad ale pomůžu aspoň tak.

Těžko hodnotit psaný text. V mluveném slově lze lépe vycítit ironii, naštvání, vtip. Odpovědi se budou tudíž subjektivně hodnotit podle povahy každého člověka, podle vzpomínek, pokud takovou situaci zažil. Mí rodiče jsou hádaví, odpověděli by úplně jinak než já. Já naopak vše obracím v humor, nenaštve mě jen tak něco a co zní jakkoli pochybně, odvracím vtipem. Hodně štěstí.

Těžko posoudit, jak kdo co myslel, když je vůbec neznáte...

Těžko se mi dané situace hodnotí, neboť dané situace nepopisují neverbální a paraverbalní projevy....

těžko se odpovídá na otázky tohoto typu, pokud neslyším především intonci či ton hlasu a nevím, jakým temperamentem se dotyční nejvíce v takových situcích projevují. Škála naštvaný-až-vtipný je příliš málo členitá.

těžko si představovat, že reaguji jako nějaký člověk - zvláště, když mi toto chování není vlastní. Co zkusit příště jinak postavené otázky nebo jinak nastolené situace?

To je ale hloupý výzkum. Dělal neznal, že?

toto by neměla být povinná otázka... :-)

Trochu mi chybí např. blízkost ostatních osob v případě 1 a 2, rovněž kdo je návštěvou v případě 3 - podle toho rozhodně upravuji komunikaci. Co je v blízkém kruhu vtipné, v kruhu pouze "známých" chápu jako nevhodné.

Trochu těžké hodnotit něčí pocity bez konkrétní znalosti povah dotyčných osob - každý má "práh citlivosti" někde jinde, smysl pro humor a (sebe)ironii se liší ...

Trochu úzká škála možností, ale jinak je zajímavé z kolika úhlů na problém pohlížíte. Snad Vám odpovědi pomohou. Hodně štěstí

Trošku obsáhlejší, ale výborný dotazník.

Tři naprosto běžné situace i reakce.

Tři různé situace každodenního života.

Tři situace- stejná nabídka odpovědí- záleží i ma náladě v okamžiku té situace. Jak se takový dotazník využívá?

Tři životní situace...někdo by mohl říct, že stejné, ale pro mě každá jiná. Také u každého příběhu záleží na tom jak blízce se lidé znají, jaká panuje v dané situaci atmosféra, jaké jsou celkové mezilidské vztahy mezi nimi...

Typické životní situace, kdy záleží na povaze člověka, zda se cítí hloupě nebo se dokáže zasmát sám sobě.

Tyto příklady byly ze života, většinou když někdo chce druhého "shodit" před ostatními.

U hodnocení "Jak nepříjemná/příjemná/vtipná byla poznámka" jsem si nebyla tak úplně jistá, z jakého pohledu mám poznámku hodnotit (= z čího pohledu poznámku hodnotím). Je jasné, že ji jinak honotí ten, na koho poznámka reagovala přímo, než ten, kdo v dané situaci třeba "jen" pozoruje (poslouchá). Jinak byl dotazník, řekla bych, pěkně postavený a jsem zvědavá na výsledek. Hodně štěstí. :-)

U každé situace záleží na vzájemném vztahu mezi dotčenými a také na jejich vlastním charakteru. Někdy je to, co nám ostatním přijde vtipné, pobuřující pro toho, kdo je "terčem."

U modelových situací je špatné to, že jsou jen napsané. Nevidím ti lidi, neslyším ton hlasu a ani je neznám. Nemůžu tedy posoudit, zda je to jen vtip myšlený v dobrém, prátelský sarkasmus nebo ponižování či nenávistná poznámka.

U některých otázek mi příliš neseděl výběr odpovědí. Odpovědi bych volila individuálně podle druhu otázky a ne podle šablony u všech otázek stejné.

U nekterych otazek vice moznosti vyberu

U některých případových studií by bylo vhodné více upřesnit, jak jsou to blízcí lidé, protože tyto fráze bych použila u blízkých přátel, ale u lidí, které znám krátce, bych si tuto "narážku" nedovolila použít.

u otázek "jak si myslíte, že by reagovali ostatní" není zrovna nejvhodněji formulovaná možnost "nijak, pouze JSTE chtěl upozornit na stav věcí"

U první otázky jsem si moc nebyla jistá co tou poznámkou opravdu Karel myslel. Ale jinak to byl docela zajímavý dotazník :)

U první ukázky o zutí bot, si všichni vzpomenou na Slunce,seno a erotika, proto to vsichni budou brat jako vtip.

U prvních dvou situací by chtělo vidět jejich chování, z textu není poznat jak to mysleli - jestli jako vtip nebo úplně vážně (např. mu nedošlo, že spát mezi půlnocí a 5 h. je normální).

U škálových dotazníků moc nevím (narozdíl od pečlivě formulovaných ostatních otázek), z hlediska koho je vyplňuji.

U všech předchozích poznámek se to odvíjí od použitého tónu hlasu a výrazu. Bez toho se nedá situace hodnotit. Může být vtipná, trapná, divná... na použitých slovech zas tak moc nezáleží.

u všech situací záleží hlavně na vztahu mezi konkrétními osobami,s manželem se často špičkujeme (menší už tam enbyl apod.)a ani jednoho to neuráží,ale spoustu lidí okolo to za urážení považuje

U vyplňování dotazníku jsem se pěkně pobavila.

umíte si představit, že vyplňujete tento test -ano -nevím -ne

uplne mi unika smysl otazek, ale to je asi ucel vadi mi, ze nelze vybrat jen jednu z moznosti "nastvane / rozzlobene / ...", emocni zabarveni je podobne, ale ne stejne

Upřímně - dotazník trochu o ničem, v komunikaci přeci daleko víc než na slovech (větách) záleží na mnoha dalších okolnostech- kdo, komu, kde, jak, proč, s kým, čím, po čem, o čem, posturika, profilaxe, mimika, haptika, panoptika :-))

už byl příliš dlouhý

V celku zajímavé... Jen bych ty příběhy malinko ještě zamotal.. :-)

V části, zda poznámka byla příjemná či nepříjemná, není uvedeno komu, adresátovi či ostatním? Vyplnil jsem to vůči adresátovi

V dotazníku nepoužívat "pražské" nářečí "no VON už tady......" Je to nevhodné....

V modelových situacích záleží také na tónu hlasu a neverbální komunikaci, a proto si myslím, že nejde jednoznačně určit, jak chtěl mluvčí svými poznámkami zapůsobit na ostatní.

V některých možnostech odpovědí k otázkám jsem se nenašla - nevím, co bych na ně odpověděla.

V některých otázkách nebylo úplně zřejmé, do které role se mám vžít. Moc mi k tomu chyběl popis atmosféry, která tam panovala. Každá společnost je zvyklá používat jiný slovník. Co jednoho urazí v určitém prostředí jeind může přijít jako docela vtipné. Dotazník byl poměrně dlouhý, už jsem to chtěla vzdát:). Doufám, že tedy poslouží. AŤ se daří...:)

V otázkách (hlavně ve třetí) není přesně definovaný vztah a především povaha jednotlivých účastníků, což ústí ve velice mlhavou představu situace respondentů, kdy většina z nich odpovídá na základě vlastní povahy a vlastní představy. Omlouvám se za svoji poznámku, pokud bylo cílem dotazníku zjistit, jaké konkrétní situace vyvstanou respondentům v mysli.

V otázkách šlo většinou o lehce ironické a vtipné reakce lidí v interpersonální komunikaci.

V tomto dotazníku také záleží na tom, zda jsou to letitý přátelé, kteří se dobře znají a nějakou tu ironickou poznámku přejdou s úsměvem. Také dosti záleží na povaze zúčastněných lidí.

v tomto pruzkumu chybi prilis neznamych, clovek jinak reaguje mezi uzavrenou skupinou pratel a mezi lidmi, ktere sice zna, ale je mezi nimi napriklad nekdo, na koho se snazi udelat dojem atd.

V uvedených situacích je důležité, jakým tónem a způsobem byla komunikace vedena.

Varianty odpovědí jsou "divný" a nehodí se k situacím, které se nesou v ironickém duchu.

Varianty odpovědí příliš nevystihují můj postoj.

Váš dotazních byl docela dlouhý. S takovými situacemi se nesetkávám, kdyby se tak někdo choval, tak by se shodil.

Ve svých odpovědích vycházím z předpokladu, že všichni aktéři byli celkek dobří známí a brali to s humorem. Znám ale několik lidí, kteří by uvedené věty použili s úmyslem dotyčnému ublížit nebo ho alespoň zesměšnit. Pokud by byli v opačné roli, cítili by se dotčení a naštvaní. Považovali by to za hrubý útok na svou osobu a snažili by se domnělý útok oplati. Pokud možno ještě něčím ostřejším.

Ve všech případech se hovoří o kamarádech či přátelích. Dle mého názoru není "kamarádství" zobecnitelná hodnota vztahu mezi dvěma nebo více lidmi. Současně také reakce na některou z poznámek vychází i z toho, kdo ji pronese. Pokud se jedná o osobu, u které je takovéto vyjadřování běžné a nevystupuje z řady běžného projevu, bude reakce okolí slabší a spíše takovou poznámku bude ignorovat, než v případě opačném.

Ve všech případech záleží na kontextu, vztahu daných dvou, všeobecné náladě, intonaci hlasu, na výrazu v obličeji, ... Když se ti dva znají a vědí, že to nikdy nemyslí zle, ale jen do sebe rádi rýpají, pak je v pořádku téměř cokoliv. Pak je také důležité, jak moc člověk může danou poznámkou toho druhého ponížit. Aby mohl člověk mít "správné" poznámky, musí znát sebe, musí mít alespoň nějaký obrázek o druhém člověku a o všech co poslouchají, musí znát náladu která v daný okamžik panuje a spoustu jiných věcí. Tento dotazník mi příjde jako vysoce nesměrodatný, neboť jen samotný krátký text nikdy nemůže popsat celou situaci. Nevím co je na tom pravdy, ale ne nadarmo se říká, že samotný smysl slov při rozhovoru představuje jen 20% všech informací z rozhovoru, které člověk přijme.

Velice záleží na povahách zúčastněných a na tom jaký vztah mezi sebou mají. Dotazník mě pobavil :-)

Velmi nudný dotazník

Velmi zajímavé postřehy - otázky k daným rozhovorům

Velmi zajímavé příklady chování.

Velmi zajímavě strukturovaný dotazník - lidé na základě povahy reagují různě na určité situace. Záleží však i na okolí - jestli se jedná o společnost přátel, zda daný člověk, který se snaží zářit vtipem, není jen člověkem, který rád druhé ponižuje ve společnosti a sám si tak vystavuje vlastní EGO, nebo má nějaký vnitřní problém.

Velmi zajímavé, ale odpovědi - buď širší škála nebo aspoň naznačit trochu charaktery osobností zúčastněných, které pak reagují podle svého temperamentu, taktu čí vnímání.

Velmi zajímavý dotazník! Donutil mě trochu přemýšlet sama nad sebou a na svým chováním.

Velmi zajímavý dotazník!!!

Velmi zajímavý výzkum, doufám, že mé odpovědi budou k něčemu dobré a vám se práce vydarí. :)

veselé příhody, všechny k pobavení okolí ;)

Veškeré uvedené situace znázorňovali klasickou ironii, která se mezi lidmi odehrává. Tohle si však mohou dovolit opravdu blízcí lidé, kteří se dobře znají a kteří ví, že se ten druhý neurazí. Ve společnosti méně blízkých lidí by si tohle neměl nikdo dovolit. Je to nevhodné jak vůči dotyčnému, tak i vůči všem přítomným. Buď se může ztrapnit ten, co poznámku použil, nebo ztrapní toho, ke kterému je poznámka směřována.

Většina lidí chápe ironii a pokud se netýká přímo jich se jí i s chutí zasmějí. Ale převedení pozornosti od osobního problému rozdýchá málokdo.

většina situací byla velmi podobná a záleželo by v jakým tónem, jakou barvou hlasu by to daný řekl

Volila jsem extrémní odpovědi, kdy dva spolu mluví, ale nenaslouchají si a každý si stojí jen za svým :-), jinak po dlouhé době moc pěkný dotazník, který jsem vyplňovala

Všechny odpovědi také záleží na tom, jak dobře se ti lidé navzájem znají.

Všechny otázky jsou prakticky stejné!!

Všechny poznámky, pokud bych je vyřkla, bych mínila ironicky a ve snaze zúčastněné rozesmát

Všechny situace jsou dost individuální. Vždy záleží na vztahu mezi konkrétními lidmi a od toho se odvíjejí jejich pocity v daných situacích. Musíte člověka trochu znát, aby jste odhadli, jak se bude chovat, cítit a podle toho volit správnou komunikaci. U nemocných to platí dvojnásob. Jejich psychický stav se může nevhodnou poznámkou výrazně zhoršit, nebo je může uvolnit. V pokročilém stádiu demence to u nemocného nezanechá třeba vůbec nic. Žádné pocity. Můžou být třeba jen víc zmatení.

Všechny tři případy jsou na ten samí způsob, dotazník je zdlouhavý a kopírované možnosti opravdu směšné a nevhodné...

Všechny tyto hlášky znám z vlastních zkušeností a nezáleží dle mého jen na situaci ale i na výrazu obličeje člověka, který tu poznámku zrovna použil.

Všechny tyto poznámky se však dají adresovat pouze osobě kterou znám a troufnu si odhadnout její reakci; k osobě kterou neznám pak jen ve společnosti lidí o kterých vím jak zareagují a tedy předpokládám že daný člověk má podobnou povahu jako oni.

Všechny uvedené případy se mi jevily jako nevinné rýpnutí, bez účelu někoho urazit nebo shodit, podle mě měly uvedené věty jenom pobavit. Dotazník mě nebavil, jelikož se opakovaly otázky a jen se měnila situace.

všude stejné možnosti odpovědí ..

Vtipný dotazník, jen omezená škála možností

Výborný dotazník, pobavila jsem se. Díky.

Vycházím z popsaných situací. Je důležité vědět, jaké tony hlasu a jaká razence byla použita při komunikaci. Mimo jiné i s jakou mymikou a gestikulací byly věty sděleny.

výsledek?

výzkum je o celkem dost běžných situací v našem životě se kterýma se setkáváme téměř denně

výzkum je zajímavý

Vyžaduje zamyšlení se nad věcí. Každý může na otázky odpovědět úplně jinak. Záleží na tom, jaká povaha je respondent.

Vzhledem k tomu, jak moc záleží u každé situace na intonaci, přijde mi, že teoreticky by mohly být včude všechny odpovědi "správné". Nemyslím, že tento dotazník bude mít nějakou vypovídací hodnotu, protože každý si situaci představí jinak.

Vzhledem k tomu, že "příběhy" jsou často dost vytržené z kontextu a situace není zas tak známá, je někdy dost obtížné vybrat odpověď... Ale jinak zábavný výzkum.

vždy bych takto reagovala, pokud by se jednalo o mé přátele, kteří mě znají a tudíž už vědí, dle intonace mého hlasu, že si dělám legraci, či věty pronáším s nadsázkou.

vždy je třeba být nad věcí, a brát situace s humorem

vždy na vše musí být dva na humor obzvlášť

vždy záleží i na tom, jakým způsobem se věc řekne, na výrazu tváře, postoji, zkrátka na neverbální komunikaci

Vždy záleží na dané situaci a lidech, kteří u toho jsou, kde a u koho a za jakých okolností si to může ten dotyčný dovolit.

vždy záleží na dané situaci a partě lidí, pak musí člověk rozpoznat jestli je možné vtipkovat nebo udržet dekorum

vždy záleží na kontextu, vztahu komunikujícich i jejich vzathu s lidmi okolo....

vždy záleží na širším kontextu celé situace, okolnostech, atmosféře, nonverbální komunikací, gestech atd......

Vždy záleží na tónu řeči, neverbální komunikaci. Důležitá je celková atmosféra, ve které se daná situace odvíjí.

Vždy záleží v jakékoli situaci jak kterou větu i poznámku pronesete...ke komu..je třeba vážit každé slovo, někdo rádobyvtipný může opravdu ublížit..Takže záleží na tónu, intonaci, náleda, přítomných, mnoho faktorů, které ovlivní třeba dopad poznámky "menší by tam už nebyl?" Osobně bych to možná řekla ve stresu, nervozní z návštěvy, rozhádaná s partnerem. Naopak si to umím představit že jsme v pohodě, dobré náladě a smějeme se a řeknu mezi řečí "menší už tam nebyl?" a on se zasměje a odpoví "ne miláčku ale pokud chceš půjdu po něm pátrat" a zasmějou se všichni a já si v klidu dojdu sama pro veliký talíř....

Vždycky záleží na tónu hlasu, to hodně mění význam sdělení

vždycky záleží, jaký vztah k sobě lidi v daných situacích mají, jak jsou momentálně naladěni apod.

x

x

X

x

x

xxx

xxx

xxx

Zajímá mne výsledek.

Zajímá mne, proč právě tyto odpovědi zkoumáte. JHe to jenom hra na otázky a odpovědi, neboi se jedná o duševno ?

zajímají mě dost výsledky - je předem těžké rozpoznat smysl dotazů a je to dost subjektivní

zajímal by mě výsledek průzkumu, pokud by bylo možné jej někde vidět, prosím dejte mi vědět. Díky Zuza oscatkova.zuzana@seznam.cz

Zajímal by mě výsledek testu...

zajímal by mne souhrn.výsledek

Zajímalo by mě kde najdu vyhodnocení:-) Přijde mi to velmi zajímavé

Zajímalo by mě, co díky dotazníku zjistíte... Otázky mě pobavily. Díky.

zajímalo by mě, co z výzkumu vzejde....

Zajímalo by mě, jestli já osobně mám nebo nemám problém s mezilidskou komunikací. Můj partner si myslí, že ano. Já si totéž myslím o něm. Možná proto si často nerozumíme :-) Pokud byste měla náladu vyselektovat a zanalyzovat mé odpovědi, ráda si počtu na mailu gingerxx-zav-seznam.cz

Zajímaly by mě výsledky

zajímaly by mě výsledky výzkumu (loaretka@seznam.cz) zaujaly mě typy otázek

Zajímaly by mne výsledky.

Zajímavá sebereflexe. Podle mě však nezáleží pronášené poznámky na věku, ale na tom, jak se s dotyčným znám a jak se znám s ostatními, kdo "jsou u toho". Jinak budu reagovat u cizího člověkaa cizích lidí, jinak v úzkém kroužku přátel.

zajímavé

Zajímavé

zajímavé

zajímavé

zajímavé

Zajímavé

zajimave

zajímavé :)

zajímavé :)

zajímavě a dobřte zpracované

Zajímavé otázky :-D

zajímavé otázky ze života :-) v pár jsem se i našla :-D

Zajímavé otázky. Dokážu se zcela vžít do takových situací.

Zajímavé téma, člověk se zamyslí, jak by sám v dané situaci jednal.

zajimave to bylo

Zajímavé, ale záleží na situaci a intonaci a přítomných lidech

zajímavé, co všechno se hodnotí :)

Zajímavé, čím vším se lidé zabývají :-)

Zajímavé, nikdy jsem nad reakcemi na tyto různé poznámky takto detailně nepřemýšlela

Zajímavé, znám několik lidiček co by asi reagovali jinak než jsem vyplnila :-) A v určitých situacích hodně rozhoduje o odpovědi konkrétní nálada.

Zajímavé. Lidi moc nepřemýšlejí nad tím, co říkají. Respektive nad tím, jak se cití ostatní. Mluvčímu může poznámka připadat vtipná, ale druhého tím může urazit či zesměšnit. Dobrý nápad na dotazník, přeju hodně štěstí při zkoumání.

zajímavý dotazník

Zajímavý dotazník

zajímavý dotazník

zajímavý dotazník

zajímavý dotazník

zajímavý dotazník

zajímavý dotazník

zajímavý dotazník

zajímavý dotazník

Zajímavý dotazník :-)

Zajímavý dotazník :-) Ale jsem žena a moc přemýšlím, věřím, že muži odpoví neutrálněji a více méně se takovýma prkotinama nebudou zabývat, ne, že by neodpověděli, ale vesměs je to pro ně tak jak je...prostě, oni jen odpoví, protože za tím nic nevidí...a dělají dobře, měly bychom se to, my ženy, od nich naučit :-)

Zajímavý dotazník :)

Zajímavý dotazník a docela běžne situace, hodně ironie a trapných chvil..jen dlouhý dotazník a porad to samé..

Zajímavý dotazník, ale ve všech případech by záleželo, jak dané lidi znám a co o jejich povaze vím z předchozích zkušeností. V komunitě blízkých přátel by mě takovéto výroky příliš nezarážely, ale mezi lidmi, se kterými se tak často nevídám, ano. Mezi svými přáteli mám jak takové, od kterých by mě obdobné výroky hodně překvapily, ale také takové, kteří podobné žertíky používají pravidelně, a od nichž bych se tedy nad nimi nepozastavil.

Zajímavý dotazník, který poukazuje na chování lidí, kteří se chovají povrchně, povyšují se nad ostatní a neváží si přátel či partnerů, ať přítomných či minulých!!!

zajímavý dotazník, lidské vztahy by se měly zkoumat častěji

Zajímavý dotazník, ovšem každý z nás vidí různé situace odlišně.

zajímavý dotazník, přeji hodně štěstí

zajímavý dotazník,bavil mě je ze života

Zajímavý dotazník.

Zajímavý dotazník.

Zajímavý dotazník. Myslím ale, že je dost těžké výroky hodnotit jen tak při čtení. Jak jsem již uvedla v jedné poznámce, hodně záleží na vztahu obou mluvčích, také na situaci, na společnosti, ve které jsou, na tónu, kterým je poznámka pronesena. Dovedu si představit, že kdyby se tyto okolnosti měnily, měnily by se i moje odpovědi na Vaše otázky.

Zajímavý dotazník. Takhle jsem o komunikaci nikdy moc nepřemýšlel. Jo ta Monika - to musela být ale blbka...

Zajímavý průzkum, hlavně poslední okruh. Přesně to sedělo na mého manžela :-)

zajímavý výzkum, chtělo by to víc otázek a modelových situací

zajímavý výzkum, jsem zvědavá na výsledky :)

zajímavý výzkum, nevím přesně, co je cílem zjistit, předpokládám, že to, jak se lidi v mezilidské komunikaci chápou.. já třeba se jen těžko urazím, znám svou cenu a tedy se mě nikdo nemůže dotknout, proto možná moje odpovědi jsou hodně zaměřeny na neutrální...ale vím, že je mezi námi spousta lidí, kteří se urazí raz dva.. a přitom ten druhý člověk nám jen nastavoval zrcadlo.. no nic, přeju Vám, anonymní výzkumníku ;), hodně štěstí, zdraví, lásky, pochopení, a at Vám vychází vše, co si přejete :-) pěkný den!

Zajímavý výzkum...

zajímyvý dotazník. spíš jsem vyplňovala ze životních zkušeností v podobných situacích. vždy záleží na lidech a situacia taky hodně na tonu a mimice a pohybu těla . hezký den přeju

zajmavý dotazník

Záleží dost na tom, jak člověk danou reakci zachytí a pochopí a taky jak vyzní od protějšku.

záleží i na tónu, jakým se poznámka pronese

záleží jakým tónem byly věty řečené

Záleží na tom, jakou má dotyčný povahu a sebevědomí.

záleží na tonu, kterým se jakákoliv "hláška" pronese. Z dotazníku nejde vycítit, jestli se u toho smáli či mračili.

záleží take jak dotyčna osoba - s jakym tonem tu poslední větu řekne - zda vtipně, či rozlobeně..

Záleží v jaké společnosti v tu danou chvíli jsme a od toho se mají odvíjet odpovědi (mezi kamarády nebo ve skupině s cizími osobami).

zbytečně dlouhé texty v popisu situace

zbytečně komplikované

zbytečně moc dlouhý!!

zdlouhavé - texty i dotazník

Zrovna se mi nehodí v hlavně nic.

zvláštní

Zvláštní výzkum...

zvláštní,ted se mi honí v hlavě spousty podobných situací

zvolila bych více různých možností u odpovědí

žádné

Žádné nemám

žádné nemám,velice ftipný dotazník :D

žádné poznámky nemám

žádné připomínky

Žádnou poznámku nemám.

že by člověk měl přemýšlet někdy dříve než promluví

Že by tato otázka neměla povinná.

Že je to docela kravina :D

že jsem to nějak nepochopila

že když mi někdo napíše do textu "VON" místo "ON", tak mám chuť to zavřít a vykašlat se na to, ale mám čas, tak sem si to chtěl dočíst do konce a rozhopdně si myslím, že lidi by měli dělat užitečnější věci než zkoumat toto. Ale každý si může dělat co chce, navíc toto¨je jednodušší než se učit fyziku a taky bohuižel asi více placené. Ale je to každého věc.

život přináší různé situace a lépe vše brát s úsměvem

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jak Jirka nejspíš opravdu reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Byl smutný; cítil se hloupě:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi . na otázku 36. Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu.

11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

 • odpověď Jak příjemná byla Karlova poznámka?=0:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak nepříjemná byla Karlova poznámka?=5 na otázku 11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak vtipná byla Karlova poznámka?=0 na otázku 11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Mladší:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Přibližně stejně starý:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Starší:
  • 12.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Výrazně mladší:
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Mladší:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně mladší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Starší:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Výrazně mladší:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

26. Byla Evina poznámka v dané situaci vhodná?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak příjemná byla Evina poznámka?=5 na otázku 33. Ohodnoťte Evinu poznámku „Menší už tam nebyl?“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

33. Ohodnoťte Evinu poznámku „Menší už tam nebyl?“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

 • odpověď Jak vtipná byla Evina poznámka?=5:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak příjemná byla Evina poznámka?=5 na otázku 33. Ohodnoťte Evinu poznámku „Menší už tam nebyl?“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Mladší:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně mladší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Starší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Výrazně mladší:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Myslí si Karel, že všichni ostatní skutečně oněměli kvůli Jirkovým nohám?

4. Byla Karlova poznámka v dané situaci vhodná?

6. Představte si, že jste Karel: Jak jste se cítil ve chvíli, kdy jste Jirkovi říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné. Mohl se cítit:

7. Představte si, že jste Karel: Jak jste chtěl, aby Jirka zareagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

8. Jak Jirka nejspíš opravdu reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

9. Představte si, že jste Karel: Jak jste chtěl, aby reagovali ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

10. Jak nejspíš opravdu reagovali ostatní u stolu? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

12. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

14. Myslí si Petr, že Honza Novák skutečně hodně spí?

15. Byla Petrova poznámka v dané situaci vhodná?

17. Představte si, že jste Monika: Jak jste se cítila ve chvíli, kdy Vám Petr řekl: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

18. Představte si, že jste Monika: Jak myslíte, že Petr chtěl, abyste reagovala? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

19. Představte si, že jste Monika: Jak se podle vás nejspíš cítil Petr sám, když říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

20. Jak podle vás Petr chtěl, aby reagovali ostatní, když říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

21. Jak myslíte, že opravdu reagovali ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

22. Ohodnoťte Petrovu poznámku „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

23. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

25. Přeje si Eva skutečně menší talíř?

26. Byla Evina poznámka v dané situaci vhodná?

28. Pokud si představíte, že jste návštěva: Jak jste se cítil/a ve chvíli, kdy Eva říkala: „Menší už tam nebyl?“ (Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.)

29. Pokud si představíte, že jste návštěva: Jak chtěla Eva, abyste zareagoval/a? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

30. Pokud si představíte, že jste návštěva: Jak myslíte, že Eva chtěla, aby Pavel zareagoval, když říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

31. Jak myslíte, že Pavel skutečně reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

32. Pokud si představíte, že jste návštěva: jak se podle vás nejspíš cítila Eva sama, když říkala: „Menší už tam nebyl?“ (Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.)

33. Ohodnoťte Evinu poznámku „Menší už tam nebyl?“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

34. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

36. Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Myslí si Karel, že všichni ostatní skutečně oněměli kvůli Jirkovým nohám?

4. Byla Karlova poznámka v dané situaci vhodná?

6. Představte si, že jste Karel: Jak jste se cítil ve chvíli, kdy jste Jirkovi říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné. Mohl se cítit:

7. Představte si, že jste Karel: Jak jste chtěl, aby Jirka zareagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

8. Jak Jirka nejspíš opravdu reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

9. Představte si, že jste Karel: Jak jste chtěl, aby reagovali ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

10. Jak nejspíš opravdu reagovali ostatní u stolu? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

12. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

14. Myslí si Petr, že Honza Novák skutečně hodně spí?

15. Byla Petrova poznámka v dané situaci vhodná?

17. Představte si, že jste Monika: Jak jste se cítila ve chvíli, kdy Vám Petr řekl: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

18. Představte si, že jste Monika: Jak myslíte, že Petr chtěl, abyste reagovala? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

19. Představte si, že jste Monika: Jak se podle vás nejspíš cítil Petr sám, když říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

20. Jak podle vás Petr chtěl, aby reagovali ostatní, když říkal: „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

21. Jak myslíte, že opravdu reagovali ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

22. Ohodnoťte Petrovu poznámku „No jo, tak to chápu. Kdo by to byl do něj řekl, že tak moc spí!“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

23. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

24. Použil/a byste ji, pokud by Monika byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

25. Přeje si Eva skutečně menší talíř?

26. Byla Evina poznámka v dané situaci vhodná?

28. Pokud si představíte, že jste návštěva: Jak jste se cítil/a ve chvíli, kdy Eva říkala: „Menší už tam nebyl?“ (Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.)

29. Pokud si představíte, že jste návštěva: Jak chtěla Eva, abyste zareagoval/a? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

30. Pokud si představíte, že jste návštěva: Jak myslíte, že Eva chtěla, aby Pavel zareagoval, když říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

31. Jak myslíte, že Pavel skutečně reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

32. Pokud si představíte, že jste návštěva: jak se podle vás nejspíš cítila Eva sama, když říkala: „Menší už tam nebyl?“ (Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.)

33. Ohodnoťte Evinu poznámku „Menší už tam nebyl?“ Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

34. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

36. Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rýparová, D.Mezilidská komunikace A (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://mezilidska-komunikace-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.