Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezilidská komunikace B

Mezilidská komunikace B

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Rýparová
Šetření:05. 05. 2013 - 16. 05. 2013
Počet respondentů:753
Počet otázek (max/průměr):36 / 33.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.16:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,
Dostává se Vám do rukou jazykovědný dotazník, jehož cílem je přispět k výzkumu mezilidské komunikace. Podíváte-li se detailněji na své každodenní rozhovory s lidmi v okolí, zjistíte, že ne vždy říkáte přesně to, co chcete ostatním sdělit, a stejně také vy reagujete občas, aniž by Váš protějšek výslovně řekl, co od Vás očekává.
Proč je důležité lidskou komunikaci zkoumat? Kontakt s ostatními je důležitou součástí našeho života. Obvykle si to neuvědomíme, dokud se neobjeví nějaký problém. Své by o tom mohli vyprávět lidé ochrnutí po mozkové mrtvici, pacienti s Alzheimerovou chorobou nebo například ti, kdo se narodili s autismem nebo Aspergerovým syndromem a podobně. Abychom dokázali právě těmto lidem pomoci efektivně komunikovat nebo jen porozumět svým blízkým, je nutné poznat, jak komunikaci vnímají zdraví jedinci.
Rozhodnete-li se pro spolupráci na tomto projektu, pročtěte si pozorně dotazník a do označených polí buď vepište svou odpověď, nebo vyberte možnosti, které jsou podle Vás pro danou otázku platné. U jednotlivých otázek můžete vždy zvolit více odpovědí. Žádné správné řešení neexistuje.
Předem velmi děkuji za spolupráci,
Mgr. Dominika Pospíšilová

Odpovědi respondentů

Dotazník je anonymní, pro statistické účely bychom potřebovali znát věk a pohlaví.

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23455,98 %5,98 %  
21435,71 %5,71 %  
22385,05 %5,05 %  
20364,78 %4,78 %  
26334,38 %4,38 %  
25324,25 %4,25 %  
27314,12 %4,12 %  
19303,98 %3,98 %  
32253,32 %3,32 %  
24243,19 %3,19 %  
ostatní odpovědi 35
30
36
31
29
28
41
33
18
37
34
45
46
50
16
40
17
38
51
42
43
49
39
57
47
55
48
53
52
44
56
58
14
66
15
65
61
54
62
64
60
70
73
1959
67
72
13
41655,25 %55,25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.22
Minimum:18
Maximum:56
Variační rozpětí:38
Rozptyl:102.33
Směrodatná odchylka:10.12
Medián:28
Modus:23

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena59478,88 %78,88 %  
muž15921,12 %21,12 %  

Graf

Jirka a Karel, dva dobří kamarádi, sedí ve společnosti dalších blízkých přátel a probírají, co se v poslední době dělo. Jirka se rozpovídá o tom, že chce teď víc odpočívat a dělat to, co ho baví, protože hodně pracoval a teď si chce užít trochu klidu a pohody. Ostatní u stolu poslouchají. Karel najednou zareaguje: „Ty, Jirko, ty ses zul?“ Jirka: „No jo, zul.“ Karel: „No to je ale síla!“ Jirka: „Ale nikdo nic neřikal...“ Karel: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“

3. Myslí si Karel, že všichni ostatní skutečně oněměli kvůli Jirkovým nohám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne55073,04 %73,04 %  
ano15320,32 %20,32 %  
nevím506,64 %6,64 %  

Graf

4. Byla Karlova poznámka v dané situaci vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, nevímotázka č. 6, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne54572,38 %72,38 %  
ano11114,74 %14,74 %  
nevím9712,88 %12,88 %  

Graf

5. Proč nebyla Karlova poznámka vhodná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- byla úplně mimo mísu Jirka mluvil vážně a věcně o důležité věci a chtěl jí sdělit svým kamarádům a známým jde o vážnou věc. Karel vážnou věc, sdělení svého kamaráda úplně ponížil a shodil jako nedůležitou blbost a to bylo velmi nevhodné a podlé.

- odvedl tím pozornost ostatních od hlavního tématu - bylo to nevkusné a jasně tím chtěl Jirku před ostatními shodit a znevážit to, o čem byla předtím řeč (možná závist?)

- účelem setkání bylo si popovídat či někoho vyslechnout, nikoliv prezentace Karlovy "vtipnosti"

.....odvedla pozornost od probíraného tématu.....

"sedí ve společnosti dalších blízkých přátel" nemusí znamenat, že všichni jsou si tak blízcí, jako Jirka a Karel. V soukromí mezi dvěma očima by to nebyl problém. Myslím si tedy obecně, že poznámka byla nevhodná, ovšem samozřejmě záleží na tom, jací dobří přátelé se tam sešli. Je-li to např. fotbalový tým, tak by s touto poznámkou asi nebyl problém. Jsou-li to ovšem přátelé, se kterými ti dva kamarádi nepracují na dělnické pozici nebo nesportují, nepovažuji poznámku za vhodnou.

"Shodil" kamaráda nevhodnou poznámkou a uvedl ho do trapné situace,Jiří se tak může cítit ponížený a mít pocit,že jeho hodnota v dané společnosti poklesla.

1. odpoutává od mluvícího (pravděpodobně Karla Jirka nudil) 2. i když jsou kamarádi, tak poukazovat na nevoňavé nohy takhle je prostě společensky nepřípustné (měl mu to buď sdělit taktněji až Jiří domluví, nebo mu to říct šeptem)

Absolutně ignoruje Jirku a jeho úvahy o budoucnosti. Poznámka o zutí bot je prostě nevhodná - zesměšňuje nejen situaci, ale i Jirku

Ač to byli blízcí přátelé, neměl Jirku zesměšnovat. Měl ho na jeho zapáchající nohy upozornit třeba šeptem. Takhle ho zbytečně ztrapnil.

bez ohledu na skutečný stav věci, nesouvisela s tématem rozhovoru

byl ve spolecnosti

Byl zjevně jediný, kdo zutí bot zaznamenal. Navíc mohl reagovat slušněji a upozornit ho na tento fakt nenápadnějším způsobem.

Byla formulována netaktně

byla hloupá, přerušil Jirku ve vyprávění i když ho evidentně všichni ostatní poslouchali

byla hodně osobní a nevkusná

byla mimo komunikované téma, nevhodná z důvodu zásad slušného chování - Karel (pokud tomu opravdu tak bylo) ho měl upozornit mimo partu. Domnívám se ale, že nemusela být pravda co Karel řekl, chtěl a) načít jiné téma b) závidí Jirkovi, že by si mohl užívat (když třeba Karel musí do práce stále chodit). Karel je buran...

byla mimo téma a navíc velmi osobní a ponižující vůči Jirkovi

Byla naprosto netaktní

byla neslušná

Byla netaktní

byla netaktní

byla netaktní

byla netaktní

Byla netaktní

byla netaktní a nedovolila Jirkovi dopovědět, co chtěl....že by mu záviděl???

Byla netaktní vůči kamarádovi.

byla netaktní, chtěla pobavit ostatní na úkor Jirky

byla netaktní, měl celou situaci mlčky přejít - pak na to kamaráda mohl upozornit, až by byli jen mezi čtyřma očima

Byla netaktní, na veřejnosti ponižující, měl počkat na chvilku soukromí.

Byla netaktní. I kdyby to byla pravda, tak je nevhodné ji vyslovit. Karel na sebe chtělupozornit nějakou "světobornou" poznámkou.

Byla netaktní. Měl kolegu citlivě upozornit. Předně se ale Jirka neměl zouvat.

Byla netaktní. Navíc náhlá změna tématu naznačuje, že Karla příliš to, co Jirka říká, nezajímá.

Byla společensky nevhodná obecně (toto se má říci v soukromí a ne před společností) a za další - odvedla pozornost od daného téma, na které by bylo vhodné, a asi i prospěšné, reagovat.

byla to forma urážky....

Byla vcelku útočná a nadřazená. I v případě, že by spolu Jirka s Karlem byli zvyklí takto komunikovat, může se Jirka ve společnosti cítit ponížen.

byla velice netaktní

byla vuci Jirkovi urazliva

Byla vůči Jirkovi netaktní - mohl zápach jeho nohou přejít a při vhodné příležitosti, kdy by byl s Jirkou o samotě mu to mohl říct.

Byla za hranicí slušnosti. Karel si z kamaráda utahoval před ostatními. Ale myslím, že ve společnosti party dobrých kamarádů, mužů, je toto asi běžné.

Byla zbytečně provokující a zesměšňující

Byli to vůči Jirkovi sprosté.

Bylo o mimo téma a nevhdoné mezi známými

bylo to jaksi mimo mísu

Bylo to neslušné

bylo to neslušné, měl mu to říct tak, aby ho nezesměšnil před ostatními

Bylo to neslušné, měl mu to říct v soukromí

Bylo to neslušné, spíše se snažil převést pozornost na svou stranu, navíc tím Jirku zesměšnil.

bylo to u stolu s více lidma

Bylo to urážející, ponižující a od "dobrého" kamaráda neočekávané.

Bylo to ve společnosti a nehodné tématu. Stačilo mu to třeba stranou naznačit. Kdyby byli například jen spolu někde, v obývacím pokoji koukali na fotbal, pak by tato konverzace byla přípustná.

Bylo to vůči jeho kamarádovi zcela netaktní.

Bylo to vůči Jirkovy podlé. Musel se přeci cítit hrozně...

Celá vsuvka byla mimo téma rozhovoru, vpadnul do řeči zcela nevhodnou poznámkou, zesměšňující

dá se říct i mezi 4 očima

dal najevo, že ho jeho povídání nezajímá

Do společnosti se to nehodí. I když zout se taky není moc vhodné.

Docela ho shodil před kámošema. Mohl mu např. jen pošeptat, aby se obul.

dostal přítele do trapné situace

Egoistická touha Karla po získání pozornosti a úcty kolektivu tím, že zesměšní kamaráda.

Etika ;)

etika, slušné chování, shazování před ostaními - ponížení

etiketa

Hovor Karla nebavil. Pokud to bylo z důvodu nudy a chtěl změnit téma, tak to bylo dost neomalené. Karel je prostě balík a to vědí všichni. Pokud Karel záviděl Jirkovi, tak se ho snažil před ostatními ztrapnit a schodit...

Chybel takt

chyběl takt ... měl Jirku upozornit nenápadně

i kdyby se zul a byl cítit zápach tak se na to neupozorňuje

I když si možná myslel, že bude vtipný tak svého kamaráda před ostatními ztrapnil.

Jakákoliv kritika by se, podle mého názoru, měla říkat v soukromí. Nezáleží na tom, jedná-li se partu blízkých přátel, nebo o nadřízeného a podřízeného.

Jde to říct i decentněji.

Je mimo kontext probíraného tématu. V reálném životě, ale dost běžná - odbočení od tématu za účelem vážnosti či nudnosti konverzace. Nevybral si však vhodný způsob - zesměšnil kamaráda před ostatními. Není zde ale uvedeno, jaké mají vztahy, jaký byl tón hlasu, výraz obličeje, gestikulace, zda to bylo myšleno ve srandě či s úmyslem obrácení pozornosti na sebe.

Je možné upozornit na odér jinou formou

je na verejnosti a musi se chovat slusne

Je nepřípustné aby upozorňoval na problém předevšemi, měl by to oznámit diskrétně.

Je nevhodné o tomto mluvit nahlas.

Je poznat, že poznámkou Karel vyjadřuje intenzitu zápachu Jirkových nokou a je jasné, že i kdyby byl zápach veliký, lidé by mohli mluvit. Ačkoli Jirkovi smrdí nohy, není vhodné vyslovovat urážející poznámky ale dát to najevu jiným způsobem.

Je to Jirkova věc, dnes boty nikdo neresi, pokud nejde o nejakou udalost na urovni...navic mel Karel projevit napred zajem o to s cim se Jirka sveroval.

je to kamarád a spíš by mu to měl říct o samotě

je to neomalené

Je to neslušné mluvit o tom nahlas.

je to neslušné upozorňovat na "nedostatky" před ostatními

Je to netaktní

Je to netaktní

Je to netaktní.

Je to od něj netaktní, před více lidma. Mohl Jirkovi v soukromí říct, co mu vadí nebo co by mohlo vadit ostatním.

je to poznámka na tělo, Jirkovi bylo určitě nepříjemné, že se o zápachu noh dozvěděli další blízcí přátelé, Karel si to měl nechat buď pro sebe a nebo Jirkovi taktně říct, že mu zapáchají nohy a že by se měl obout

Je to trapné pro Jirku i tu společnost.

je třeba zachovat taktnost

Jednak je agresívně formulovaná a za druhé je nevhodné mluvit za ostatní dospělé lidi (pokud k tomu ten člověk nebyl delegován) - Karel jim "do hlavy nevidí", pouze vnucuje svůj názor ostatním.

Jednak je uplně mimo kontext toho co Jirka říkal a zadruhé Jirku shazuje, ale zase ta partička může mít nějkaý zvlášní styl humoru kde se takto (podle mě trapně) baví.

jednalo se o sdílení vnitřních pocitů, Jirka potřeboval pochopení, nikoli urážení

Jelikoz ztrapnil sveho kamarada. Mohl alespon vyuzit vice asertivnosti.

Jelikož byli ve společnosti a Jirka mluvil o svých plánech

Jelikož jsou to blízcí přátelé, tak by mu ta neměla vadit, ale je to před velkou skupinou lidí a to je trochu pohoršující.....navíc mu tím skočil do řeči

Jelikož mohla uvést Jirku do rozpaků a trapné situace.

Jelikož se nehodila do tématu rozhovoru.

Jestli mu opravdu smrdí nohy a nejde o narážku na samochválu, měla být pronesena taktně v soukromí.

Jestliže jsou kamarádi, neměl by jej Karel takhle zesměšňovat před dalšími lidmy.

Jirka mluvil o tom, jak se chce v budoucnosti chovat, že chce změnit své zvyky, a nikdo by v téhle situaci neměl mluvčího utnout takovouto poznámkou.

Jirka právě mluvil o svých plánech a pocitech. Karel svou otázkou a změnou tématu naznačil, že Jirku neposlouchá nebo že je mu jedno, co jeho kamarád říká.

Jirka se mohl cítit nepříjemně, když bylo veřejně poukázáno na jeho "mínusové" nohy.

Jirka se mohl citit trapne, ponizene.

Jirka se musel cítit trapně

Jirka se musel cítit trapně.

Jirka se po ní bude cítit trapně

Jirka se snaží vysvětlit, že už má všeho dost a chce si odpočinout, kdyby si na to v dřívější době nevydělal, nemohl by.

Jirka se svěřoval a Karel přetočil hovor do úplně nesmyslné poznámky.

Jirka se určitě citil velmi trapně.

Jirka se v dané situaci svěřoval svým přátelům o plánech do budoucna. Všichni ho poslouchali a ač si mohli všimnout zápachu, neupozornili ho. Karel mohl Jirku upozornit stranou nebo potichu. Tímto navodil, pro Jirku, velmi trapnou situaci. A zároveň si mohl Jirka myslet, že nikdo jeho povídání neposlouchal, protože se soustředili na zápach z nohou.

Jirka udělal společenské faux-pas. Ale hovořit o tom nahlas před ostatními ja také faux-pas, to se prostě nedělá.

Jirkovo rozpoležení a jeho posluchačů bylo jistě naladěno pozitivně, jako volné téma, něco pěkného, co bude... Poznámka v této situaci je dokladem nedostatku empatie Karla.

Jirku to mohlo urazit

Již svou otázkou upozornil Jirku na nepříjemnost, není nutné to dále dát na jevo.

JKarel je velice netaktní člověk a i kdyby cítil nějaký odér, neměl by ve společnosti o něm mluvit.

Jsou věci o kterých se nehovoří,ve společnosti. Skupina určitě, tak jako Karel, cítila zápach ale ze slušnosti mlčeli...

Kamarád se snaží sdělit něco o svém životě, něco co je pro něj evidentně důležité a Karel odvádí pozornost na sebe a snaží se být vtipný, což je v dané situaci nežádoucí a nevhodné.

Kamarádi se ve společnosti neztrapňují.

Karel a Jirka sedí ve společnosti známých lidí, tak nevadí jakou poznámku řekl. byla nevhodná, protože to řekl křečovitě. ostatní to nemuseli říct, protože to Karel prostě řekl první

Karel by neměl Jirku ve společnosti ponižovat.

Karel byl velice netaktní, mohl to říci, ale v soukromí a beze svědků

Karel chtěl aby Jirka na chvíli přestal mluvit, ale nebyl upřímný a vymyslel si důvod aby už ho nemusel poslouchat.

Karel měl být taktnější

Karel mohl počkat, až Jirka dopovídá své vyprávění a poté se ho nějak slušně zeptat.

Karel neměl něco takového říkat na hlas, ale měl to Jirkovi zdělit diskrétně.

Karel obvinil Jirku i jmenem ostatnich, soucasne ho verejne pranyroval

Karel si mohl s Jirkou promluvit bez "svědků"

Karlovi chybí diskrétnost

kazí přátelskou atmosféru

Každý má právo mluvit o svém životě a o svých plánech před přáteli a ti, pokud s takové plány neschvalují, mají použít argumenty, ne ironii.

kdyby byli sami dva, tak by to asi nevadilo, ale před více lidmi je to nevhodná poznámka

Kdyby se bavili všichni a konverzace by byla v proudu, bylo by to vhodnější. Takhle to vyznělo spíš trapně. Pro Karla. Ale protože všichni poslouchali Jirku, tahle poznámka by se mi zdála trapná.

Kritika před ostatními.

Kritika, je-li to jen trochu možné, by měla být "mezi čtyřma očima".

Lidé by měli být k sobě více tolerantní

Lidsky necitlivé

Měl být taktní a řešit to mezi sebou, ne to řešit před dalšíma.

měl ho taktně upozornit někde v soukromí nebo se k němu naklonit a nezesměšňovat ho...

měl ho upozornit taktněji

Měl Jirku nechat domluvit.

Měl mlčet, jako by si toho nevšiml. Zejména když se jednalo o dobrého kamaráda.

Měl mu to říct mezi 4 očima

měl mu zdělit jiným způsobem

Měl nechat Jirku dovyprávět o svých cílech a ne ho přerušit hloupou poznámkou

měl spíše reagovat na Jirkův monolog

Měl spíše reagovat na to o čem Jirka mluví.

Měl to podat jemnějším způsobem. Takto Jirku totálně shodil.

Měl to říci taktně nebo až venku.

mezi kamarády by si to mohli říci stranou a ne veřejně zesměšňovat

Mohl ho utnout nějak taktněji, když měl pocit, že už ten monolog všechny nudí... Nebo mu prostě skočit do řeči a začít mluvit sám.

Mohl kamaráda upozornit jiným způsobem

Mohl to Pavlovi sdělit diskrétněji, nejlépe v soukromí. Tímto ho jen shodil/znemožnil/ztrapnil ve společnosti.

Mohl to říci taktněji či třeba s nadsázkou a humorem, takto se svého kamaráda nejspíš dotkl a mohl z toho být rozmrzelý... Když nám nejbližší něco vyčítají, bereme si to hodně k srdci

mohl to říct jinak.. řekl to doslova "na plnou hubu" a Jirku ztrapnil. Mohl mu to pošeptat a nebo říct potichu jenom jemu.

Mohl to sdělit diskrétněji, ne přede všemi. A taky se v tom rádoby vtipně nešťourat, stačilo to říct jednou.

Mohl uvést Jirku do rozpaků

mohla by jiřiho urazit

Mohla být formulována taktněji.

mohla Jirku zesměšnit

Mohla uvést Jirku do rozpaků

Možná to bylo myšleno jako vtip, ale takové věci se již kvůli zásadám slušného chování neříkají. Karel ho tím docela dost shodil před ostatními, nejspíš je dobré být upřímný, ale měl mu to nějak nenápadně naznačit v soukromí a ne před všemi.

Může Jirku přivést do rozpaků.

může uvést Jirku do rozpaků, rychle odbočuje od tématu

Myslím s že takové věci se mají říkat v soukromí a ne přede všemi přítomnými. Jde tu o taktnost v takové situaci.

Myslím, že kamarád může nepříjemnou věc sdělit druhému v soukromí a ne před ostatními

myslím, že není vhodné upozorňovat na fyzické projevy (např. nevoní ti z pusy apod.)

Na porušení pravidel chování ve společnosti se nemá veřejně upozorňovat.

Napadá (slovně) Jirku před ostatními, velmi přímo a krutě. Asi chtěl odvést pozornost od tématu "omezení pracovní doby" nebo strhnout pozornost na sebe; zuté boty není mezi přáteli žádné tabu a není potřeba to zveličovat.

Naprosto nevhodně změnil téma. Jirka mluvil o klidu a pohodě a Karel ho přede všemi shodil.

nebyl taktní

nebyl taktní, ve společnosti se toto nahlas neříká, navíc mezi kamarády se cítíme lépe, jsme více otevření

Nebyla k tématu a navíc nebyla příliš slušná.

Nebyla k tomu taková příležitost. Bavili se poměrně vážně, nikoli vtipně. Navíc taková poznámka člověka jen shodí...

Nebyla nevhodná, moc přísná k danému kontextu... Prostě se nehodila, cítím to tak.

nebyla slušná

Nebyla taktně řečena ve společnosti více přátel.

nebyla taktní

Nebyla taktní ani nezapadala do kontextu rozhovoru.

Nebyla taktní, spíše by se měl omluvit a zeptat se, zda může mít nadále boty sundané.

Nebyla vhodná, protože mohl Jirkovy taktně naznačit, že jeho nohy nevoní po fialkách a aby se znovu obul. Místo toho začal hulákat, že se zul na celou místnost plnou lidí, takže dostal Jirku do cholostivé pozice a způsobil, že Jirka se musel stydět.

Nebyli sami, byly tam další osoby.

nebylo to od něj taktní

nebylo to taktní a zbytečně shazoval kamaráda.

nebylo to taktní, poněvdž ho to urazilo a v podstatě se mu směje

Nebylo to taktní.

necitlivě přerušil vyprávění svého kamaráda

nečekaná změna tématu

nediplomaticka

Neetické

nehodí se takovou věc, která je Jirkovi určitě nepříjemná, říct naplno a nahlas přede všemi. Více by se hodilo vzít si Jirku bokem a říct mu to diskrétně.

nehodí se to

nehodila se probíranému tématu

nehodilo se být ve společnosti netaktní...karek sam se někdy nuže ocitnout situaci,kterou jiný uže komentovat a určitě by se mu to samotnému nelíbilo...zdrželnliovot vuči projevum na jinou adresu se někdy hodí..říka se tomu slošnost

Nechala bych si ji do soukromí a nenápadně bych ho upozornila... Rozhodně bych nic neříkala nahlas předevšemi... Bez ohledu na to, jak jsou si lidé ve společnosti blízcí.

Nekorektní jednání vůči dotyčnému.

Některá témata se na veřejnosti nepropírají

Neměl ji říkat ve společnosti dalších lidí, je to netaktní.

Neměl ji říkat veřejně, přede všemi, měl ji Jirkovi říct soukromě, aby ho neztrapnil.. Takhle ho postavil do dost nepříjemné situace

neměl mu to říkat před ostatníma

neměla logickou souvislost s hovorem, přerušila významné sdělení Jirky

nemístná

nemohl tusit zdroj zapachu

nemusel takhle naplno ho ztrapnit, mohl mu to pošeptat

Nemusel to říkat nahlas, ale taktně to kamarádovi naznačit a ne ho ztrapňovat před ostatními.

nemusel to říkat přede všema

Nemusel to říkat přede všemi, pokud se mu opravdu zdálo, že Jirkovy nohy nevoní.

nemusí to být pravda a pak to není slušné

Nemyslím si že by se mělo toto rozebírat nahlas, obzvlášť když se ostatní k tomu nevyjádřili

Není příliš vhodně hlasitě na toto upozorňovat, stačilo by tiše naznačit.

není slušné a taktní to takto naplno říkat, měl to Jirkovi říct jen tak mezi čtyřma očima nějak opatrně

Není slušné skákat druhému se do řeči. A už vůbec není slušné ho přerušovat a začít s úplně jiným tématem.

není slušný říkat lidem něco veřejně a ponížit je tak.... ale pokud to myslel ze srandy, proč ne

Není taktní na problém upozorňovat tímto problémem, navíc v přítomnosti dalších lidí.

není taktní upozorňovat na něčí nedostatky a už vůbec ne tímto způsobem

Není to slušné

Není to taktní zmiňovat se o tělesných nedostatcích

Není to zdvořilé.

neomalenost

neomalenost, mluvil za ostatní

neposlouchal, co Jirka říkal a skočil mu do řeči

Nepromyšleně plácnutá citace z filmu. Jen vyzněla naprázdno.

Nepřijde mi slušná, i když je vtipná

nereagovala na to, co říkal Jirka, nehodila se k tématu a byla nemístná (nehodila se)

neřekl mu to v soukromí

nesluší se takhle kamaráda ztrapňovat

nesluší se ztrapňovat známé ve společnosti

neslušné

neslušné je upozorňovat na trapný problém

Nesouvisela s tím co Jirka povídal.

nesprávný čas i místo

Netaktní

netaktní

netaktní

netaktní

netaktní

Netaktní

Netaktní odpověď, myslím si že měl raději mlčet a neshazovat ho před ostatními.

netaktní poznámka

netaktní, asociální, ačkoliv záleží na okruhu přátel, může to být i vtipná poznámka, narážka

Netaktní, nevhodná.

Netaktní, nevhodné upozornění na zutí si botou, Karel vstupoval do vyprávění jiné osoby na naprosto odlišné téma, nenechal Jirku domluvit.

Netaktní,neslušná,nevhodná.

Netaktní.

netaktnost

netaktnost, možná ze závisti

netaktnost, skákání do řeči

Netýkala se nijak zaběhlé konverzace, navíc to nebylo od Karla příliš taktní. Ostatní třeba mohli něco cítit, ale měli tolik slušnosti,aby se zdrželi komentářů.

Netýkala se probíraného tématu; Karel na sebe chtěl upoutat pozornost; toto se probírá mezi čtyřma očima, ne veřejně

Netýkala se tématu a uvedla Jirku do "nižší" pozice ve skupině

Netýkala se tématu, kterému se Jirka věnoval. Na mě by Karlova poznámka, zapůsobila nepatřičně. Karel se vyjádřil trapně.

neupozorňuju na něčí zápach před jinými lidmi, neskáču do řeči

Nevhodná poznámka ve společnosti - pokud to nebyl vtip (Slunce, seno...)

Nevhodně přerušil hovor a na takové věci by bylo vhodnější upozornit mezi čtyřma očima.

Nevhodně upozornil na zřejmý zápach z Jirkových zutých nohou.

nevztahovala se k tématu :-), nebyla taktní

Nezapadala do kontextu proudícího rozhovoru

No protože Jirku uvedl do trapné situace ...

Nzapadala do kontextu diskuse.

Od Karla to vyzní jakože ho kamarád Jirka nezajímá a spíše mu závidí a nechce poslouchat, jak se má dobře

Odváděla pozornost od skutečného problému.

ostatní to tak nemuseli vnímat

Podle mě by se na takovouhle nepříjemnou věc mělo upozornit nějak nenápadně a nejlépe tak, aby o tom věděla jen daná osoba, komu je informace směrována.

podobné připomínky je lepší řešit mezi 4 očima... pokud to nebylo myšleno vyloženě z legrace v případě, že byli všichni v dobrém rozmaru a posilněni alkoholem...

Pokud jsou dva dobří kamarádi a nijak to nehrotí, možná to byl dobrý vtípek. Ale pouze mezi nimi dvěma, ostatní ho nemuseli pochopit, a vůbec v situaci, kdy má poslouchat a nepřerušovat

Pokud jsou sedící u stolu dlouholetí kamarádi, kteří jsou zvyklí do sebe rejpat, tak ano. Jinak však to bylo nemístné, jako narážka na část (nohy) z příběhu, které nejsou to podstatné na tom vyprávění.

Pokud myslíte poznámku o vyzutých botech, tak skočil do řeči (ale to by se dalo nej příteli odpustit), ale hlavně naprosto změnil téma a dal tak najevo, že ho to, co Jirka vykládá, nezajímá. Poslední poznámka je podle mě míněná v žertu, ale to si snad nejlepší kamarád ve společnosti blízkých přátel dovoloit může, otázkou je, jak zareaguje okolí, očekávala bych někoho, kdo řekne: "Mluvit můžem, ale posloucháme, co Jirka říká."

Pokud se hovoří o práci a zábavě, tak poznámka byla nevhodná.

Pokud to nebylo opravdu v nějaké zábavné chvilce s bláznivým humorem, tak tímto způsobem Karel Jirku před ostatními lidmi velmi ztrapnil. Sice si ty boty sundal, ale říct se to dalo úplně jinak.

Pokud všichni oněměli kvůli Jirkovým nohám, tak jisto jistě nebyli tak úplně blízcí přátelé... Nicméně jedná se dle mého názoru o útočnou otázku... Blízcí přátelé by se tomu zasmáli a přešli by to... Výrazně zde v tomto ohledu chybí intonace oné věty, zda-li byla myšlena ve vtipu nebo zcela vážně... Mě osobně z textu vyplynulo, že to byla útočná otázka...

ponížení kamaráda před ostatními

ponížení před ostatními

Ponížení, zesměšnění Jirky ve společnosti

ponížila Jirku před ostatními

Porušení etikety. Špatně volený způsob vyjádření názoru ze strany Karla.

Poznamka byla urazliva a mela byl recena bokem

Poznámka byla v dané situaci velmi netaktní, Jirka byl středem pozornosti, všichni ho poslouchali a Karel se ho snažil zesměšnit nebo chtěl strhnout pozornost na sebe. Pokud chtěl Jirku jen upozornit, mohl to udělat diskrétněji.

Poznámka je společensky nevhodná, navíc úplně změnila téma rozhovoru, resp. "zazdila" téma rozhovoru.

poznámka je urážející, ponižující

Poznámka nebyla taktní, neměl ji říkat nahlas přede všemi.

poznámku mohl taktně prohodit jen Jirkovi a ne přede všemi ostatními

Poznámky tohoto typu jsou zcela proti pravidlům etikety. Pokud chtěl Karel přerušit Jirkův monolog, měl to udělal jiným způsobem.

Prilis expresivni, nemusel vubec nic rikat. Veta muze prinest druhemu rozpaky.

pro mne byla dost netaktní. Ale možná, že to jako dobrý kamarád (a chlap) tak nemyslel

prostě byla nevhodná takové věci se před dalšími lidmi neprobírají

Prostě nebyla, protože mu to mohl říct mimo společnost.

protoze chtel Jirku pouze zesmesnit

Protože byla mimo téma rozhovoru o Jirkově plánech.

protože byla netaktní

Protože byla netaktní

Protože dle mého názoru se to nehodí tak říct. Sice to možná myslel formou vtipu, ale myslím, že tím se stala situace ještě trapnější.

Protože ho měl upozornit předem.

Protože ho mohla přivésti do trapné situace

protože ho ztrapnil před všemi, měl ho upozornit v tichosti, aby to nikdo jiný neslyšel

protože i blízcí přátelé by si měli naslouchat a Jirka teď mluvil o něčem docela důležitém...

Protože informace tohoto typu se sdělují diskrétně nebo v soukromí.

Protože jako vtip by to šlo, ale takhle se vyjadřovat o nohách někoho jiného věřejně je nevhodné, vhodnější by bylo upozornit Jirku šetrně a hlavně potichu.

protože je debil

Protože je ponižující

Protože je to trapný a ponižující

Protože je z toho patrné, že vůbec nevnímal, co říká jeho kamarád, ale zamĕřoval se na nedůležité vĕci a nakonec Jirku přede všemi ztrapnil...

Protože Jirka čekal, že ho Karel v jeho názoru podpoří a ne že bude situaci zlehčovat..

Protože Jirka chtěl slyšet názor na jeho nové rozhodnutí. Ne hloupou poznámku, kterou ještě k tomu slyšeli všichni.

protože jirka je přepracovaný, unavený... tudíž je dobře zranitelný... muže mu to ublížit... ovšem jestli má povahu takovou, že ho nic nerozhází, tak proč ne... a ono člověk by si ze sebe měl umět udělat legraci

Protože Jirka mluvil o svém pracovním životě a plánovaném odpočinku a Karel jeho povídání zcela bagatelizoval a degradoval. Spíše ho chtěl ztrapnit nebo umlčet. Možná upoutat pozornost na sebe.

Protože Jirka mluvil o tom, jak i chce odpočinout a že bude se ted věnovat sobě - a ostatní ho poslouchali, proto byla Karlova poznámka v tu chvíli zcela nevhodná, ukazuje na to, že Karel chtěl pozornost strhnout na sebe

Protože Jirka mluvil o úplně jiné věci a Karel mu do toho skočil s úplně banální otázkou.

protože Jirka povídá co bude v svém životě v nejbližší době dělat a to je myslím u blízkých přátel důležité a ne nějaké hloupé zuté boty

Protože Jirkovi skočil do řeči, ostatní Jirku poslouchali, Karel problém s "nevonícíma" nohama zbytečně zveličil.

Protože Jirku přede všemi ponížila.

protože Jirku svým způsobem znevážila a znevážila jeho předsevzetí něco co chce a chce to sdělit ostatním přátelům

Protože Jirku to mohlo urazit, může se cítit trapně. Na druhou stranu, jestli jsou dobrými kamarády, třeba je taková komunikace mezi nimi běžná a je to jejich vzájemný humor, v tom případě by to klidně mohla být vhodná reakce.

Protože Jirku zesměšnil před ostatními.

Protože jsou "dobří kamarádi" a není vhodné kamaráda shazovat před ostatními...

Protože mohla Jirku urazit.

protože mu jeho blízký kamarád vyprávěl o svých plánech, o tom že toho měl hodně a chtěl se vypovídat. A on ho místo naslouchání zkusil ztrapnit lživou informací

Protože mu Jíří o něčem vykládal a Karel tak nedovolil ostatním, aby na to reagovali

protože mu to mohl říct v tichosti ať Jirku nestrapní

Protože nebyla k tématu a kolem byli lidi,před kterými by mohlo být Jirkovi trapně.

Protože nebyla slušná

protože nedostatky druhých, ať už fyzického nebo mentálního rázu se smí komentovat pouze mezi velmi blízkými osobami, které jsou schopné přijmout kritiku od druhého.

protože nenechal Jirku domluvit k tématu

Protože odvedl pozornost od tématu

Protože ostatní jistě také cítili nelibý zápach, ale nikdo nemusel vědět, že je to právě z Jirkových nohou. Karel Jirku před ostatními jednoduše ztrapnil.

protože ostatní jsou "pouze" blízcí přátelé a Karel a Jirka jsou dobří kamarádi...

Protože ostatní nemuseli přestat mluvit kvůli Jirkovo nohám

Protože sdělení nebylo podáno vhodným způsobem. Měl svého kamaráda upozornit méně nápadným způsobem.

protože se Jirka cítil trapně. Karel mu to mohl říci diskrétně a šetrněji, né každý za to může. Může s tím mít chronické problémy.

Protože se Jirka kvůli ní mohl cítit hodně trapně

Protože se nejednalo o poznámku vztahující se k danému tématu a Jirka se mohl cítit trapně.

Protože se o takových věcech nemluví, ale měl ho upozornit samostatně.

Protože se všichni věnovali tématu změny životního stylu/práce. Poznámka nebyla na místě a narušila téma.

protože sedí ve společnosti ostatních lidí.. záleželo by také na jaké společnosti.. já bych mu to raději řekla někde mimo, než takhle před ostatníma..

Protože tím svého kamaráda před ostatními shodil a ztrapnil.

Protože to bylo neslušné a pokud mu opravdu smrděly nohy, měl mu to jinak taktně naznačit. Otázka je, zdali jen nechtěl na sebe Karel upozornit.

Protože to je netaktní ve společnosti druhých lidí a navíc se jedná o přehnané přirovnání a shazování před ostatními.

Protože to je přesný tip arogantního a "namachrováného" kluka, který si Jirku vybral jako objektního beránka, protože mu nikdo nereagoval na jeho proslov a nemohl se nechat takhle ponížit. Musel to něčím zamluvit.

Protože to každý zjistil už při té změně vzduchu a bylo jim trapné se o tom zmiňovat kdežto Karlovi to bylo fuk.

Protože to nebylo vhodné.

Protože to teď vypadá, jakoby Karel Jirkovi záviděl, že má možnost odpočívat a dělat to, co ho baví.

protože v dané situaci by bylo vhodnější použít nějakou taktnější formu upozornění, než zveřejnění před ostatními

Protože vycházela z kontextu. Mohlo by to znamenat, že Karla nudí promluva Jirky.

Protože z úryvku je patrné, že zrovna mluvil Jirka o jiném tématu.

Přerušil Jirkovo vyprávění, skočil mu do řeči, což bylo hodně neslušné zvlášť ve chvíli, kdy všichni poslouchali Jirku.

přerušila vyprávění, takové věci se nezdělují ve společnosti, ale jen decentně mezi sebou, nebo mezi velmi dobrýmia bízkými kamarády.

Přijde mi, že svojí poznámkou se snaží Karel Jiřího shodit, ponížit a to mi nepřijde vhodné, když oznámil změnu ve svém životě

Příliš degradujícím způsobem - před ostatními - vyjádřena kritika jednání. Bylo možné upozornit jinak.

příliš hostilní, netaktní

Pže přesunul problém jinam, místo aby ragoval na to co Jirka říká

řekl ji nahlas, místo aby mu ji řekl třeba potichu do ucha

Sedí ve společnosti.

Shazuje kamaráda kvůli tomu, že mu smrdí nohy

Shodil Jirku před ostatními a chtěl okolí (a sebe) pobavit na jeho účet. Samozřejmě záleží na atmosféře, na druhu humoru, který je všem vlastní a na daném okamihu. Pokud mezi sebou běžně drsněji žertují, nevadí to. Obecně si ale myslím, že vhodná nebyla.

snaží se na sebe strhnout pozornost, když ostatní poslouchají Jirku, navíc Jirka říká něco, co by Karel také chtěl, ale nemá k tomu odvahu

snaží se ztrapnit kamaráda,protože mu závidí jeho plány do budoucna

Snížila důstojnost Jirky. Možná to Karel myslel jako vtipnou změnu tématu hovoru, ale myslím, že to spíše vyznělo trapně. Záleží, jak skutečně reagovali ostatní. Zde je popsána jen reakce Jirky a Karla.

Tahle poznámka není ve společnosti nikdy vhodná.

Tak naprudko ve společnosti to bylo nevhodné.

taková otázka se nehodí do společnosti, kde je více lidí, ale spíše do hospody či doma a je podstatně menší a opravdu blízká společnost. A spíše může ublížit, což si dobří přátelé nedělají.

Taková poznámka není nikdy vhodná.Ten komu se potí nohy by se neměl zouvat,ale ten komu to vadí by mu to měl naznačit taktně.

takové poznámky jsou netaktní

Takové poznatky se říkají v soukromí mezi 4 očima.

Takové připomínky se neříkají, nebo je-li potřeba je sdělit. Ŕíkají se soukromě nebo obratem, nepřímo.

Takove to citlive a osobni poznamky se maji rikat mezi ctyrma ocima.Karej Jirku ponizil

takové věci by se měly sdělovat soukromně, pokud vůbec.....

takové věci raději mezi čtyřma očima

Takové věci se neprobírají v široké společnosti přátel, abychom kamráda neztrapnili.

Takovéhle poznámky se dotyčnému mají říct v tichosti a soukromí. Neupozorňovat na ně ostatní. Případně pokud to bylo jako vtip, pak se to musí takovým způsobem i podat, aby to všichni pochopili. Tady to vypadá, že Jirka to tak nebral.

takovouto situaci mohl řešit již dříve v soukromí, ptotože o Jirkově problému s páchnoucími nohami jistě věděl již dříve a je mnoho způsobů, jak tomuto nepříjemnému jevu zabránit. Karel měl již dříve Jirkovi poradit, jak se zápachu nohou zbavit

Takový dotaz by měl zaznít všeobecně, např. : Kdo se tady zul?

tato připomínka byla netaktně řečena

tato věc jde vyřešit jinak, zde se jedná o shození dotyčného

Téma, o kterém mluví Jirka, je pro něj zřejmě důležité a v takové chvíli není od dobrého kamaráda vhodné, aby přerušoval nebo dokonce lehce ztrapňoval svého kamaráda s nesouvisejícími věcmi.

to se nehodí...

To se prostě neříká.

trapas

trapná

Trochu více taktu ve společnosti neuškodí. Patrně nebude až tak prima kamarád, když ho dokáže před ostatními shodit.

Upozornil na to ostatní a konkrétně na něj ukázal

Urazil kamarada, kdyz mu rikal veci, ktere jsou pro ne

Určitě se musel cítit trapně a ze strany jeho kamaráda to mohlo vypadat, že to je jen záminka, protože ho nebaví poslouchat jeho "problémy".

uvadi Jirku do trapne situace

Uvedl kamaráda do trapné situace

V cizí společnosti, která nezná vztah mezi Karlem a Jirkem to nemuseli pochopit.

V okolí přátel, kdy mu právě skočí do řeči velmi neslušnou poznamkou

V první řadě je třeba podotknout, i když to v textu není jasně uvedeno, že Karel s největší pravděpodobností Jirkovi skočil do řeči, což samo o sobě není slušné. Jeho poznámka by se možná dala v jisté míře tolerovat, s ohledem na jeho přátelství s Jirkou, nicméně nejvhodnější také určitě není.

v přitomnosti ostatnich kamaradu, to nebylo vhodné

Ve spolecnosti vubec jsou takove poznamky nevhodne, Karel je neomaleny a Jirka se dostal do trapne situace.

Ve společnosti by se takové vtipy dělat neměly. Ovšem pokud to jsou dobří kamarádi, mohl by takový vtip pobavit. Také záleží jak vážně byla vedena předchozí rozmluva a zda je adekvátní přerušit řečníka takovýmto vtipem.

Ve společnosti by se tohle říkat nemělo.Když už,tak upozornit v soukromí.A nebo by to musela být velice,velice blízká společnost jako například velmi dobří kamarádi nebo rodina-tam by to už bylo vhodnější.

Ve společnosti je nevhodné hlasitě upozorňovat na společenské prohřešky

Ve společnosti nevhodná poznámka - tzv. "podpásovka".

ve společnosti se o netaktních věcech nehovoří

ve společnosti se o takové věci mlčí, lze taktně naznačit nenápadně, zbytečně uvedl do trapné situace

ve společnosti se takévé řeči neříkají

ve společnosti se takové otázky nekladou

Ve společnosti se takové vyjádření nehodí :-)

ve společnosti se to neříká

Velmi netaktní. Může jít o zdravotní problém. Taky si to Karel mohl vymyslet, aby Jirkovi před ostatními ublížil.

Veřejné upozornění na nevhodné chování není vždy na místě a ztrapní situaci,tedy pokud se nejedná o hospodu 4 té a nižší třídy.

Všichni lidé nemají rádi tento typ humoru

Vůbec nijak nesouvisí s probíraným tématem. podle mne mohl Karel téma nejprve stručně uvést, než vypálí svou otázku. Záleží ovšem na tom, kvůli čemu na to vlastně Karel upozornil. Vše se však odvíjí od okolností. Pokud je to kvůli ozónu z Jirkových nohou, je poznámka vlastně na místě, v tom případě je potřeba to blíže specifikovat. Byla-li příčina v nevhodnosti akce samotné (např. sedí v katedrále nebo v lepší restauraci), je opět potřeba dále rozvinout. Na tom také záleží, jestli mne Karel chce uštěpačně shodit, či si mne jen přátelsky dobírá, anebo to myslí dokonce vážně, jen volí nevhodný, humpolácký způsob.

vůbec se to nehodilo, nebylo to vhodné

vypada to jako ze jirku neposloucha

Vypadalo to jako závistivá reakce na to, že Jirka bude mít pohodu.

vypadalo to, jako by Jirku vůbec neposlouchal

Vyřčená poznámka k osobní hygieně je ve společnosti nevhodná, lepší je se domluvit v soukromí.

vyzněla dvojsmyslně

Z důvodu narušení komunikace a přerušení sdělení Jirky, který potřeboval "mít" prostor pro své vyjádření, sdělení ..... Karel naopak potřeboval převést pozornost na sebe.

z popisu se mi jeví, že konverzace byla poměrně vážná, ne uvolněná a tak nebyla vhodná doba na vtipkování..

záleží na celém kolektivu, někdy to může vyznít vtipně, před jinými lidmi to může být trapné pro Jirku

zaleži na tom, co se mysli pod pojmem blízcí přátelé ( jejich věk, pohlaví a míra přátelství s dotýčnými ) pozn. jirka je idiot pokud si zouvá boty mezi relativně cizími lidmi

Zaprvé Karel nereagoval na Jirkovu řeč, a za druhé se nehodí shazovat kamaráda před ostatními.

Zaprvé ve společnosti se nemluví o tělesném pachu a zadruhé Jirka byl uprostřed vyprávění a Karel ho hloupě přerušil

zbytecne urazliva

Zbytečně ho uvedl do trapné situace.

zbytečně hrubá a urážlivá byť možná vtipná poznámka

zesměšnil kamaráda

zesměšňovala Jirku, byla neslušná

zesmnesnil jirku na verejnosti

zpravidla se tyto situace neřeší přede všemi a nahlas

Zřejmě chtěl kamarádovo dlouhé povídání trochu usměrnit, otázkou je, jak moc dobře se znají a jak si navzájem tolerují podobné poznámky. Stejně tak společnost kamarádů nemusela tento jízlivý vtip pochopit správně. Navíc je velice důležitý také tón řeči.

ztrapnění

Ztrapnění druhého ve společnosti, ať už to jsou kamarádi nebo nejsou.

Ztrapnil jej

Ztrapnil Jirku

Ztrapnil Jirku před ostatními, mohl ho upozornit v soukromí.

Ztrapnila Jirku.

6. Představte si, že jste Jirka: Jak jste se cítil ve chvíli, kdy Karel říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smutně; hloupě42256,04 %56,04 %  
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně31041,17 %41,17 %  
Vesele; uvolněně; vtipně20126,69 %26,69 %  
Neutrálně, Karel chtěl jen upozornit na stav věcí8611,42 %11,42 %  
trapně526,91 %6,91 %  
poníženě60,8 %0,8 %  
asi trapně20,27 %0,27 %  
překvapeně20,27 %0,27 %  
styděla bych se20,27 %0,27 %  
trochu trapně20,27 %0,27 %  
ironicky10,13 %0,13 %  
budu se cítit hloupě, ale zasměju se10,13 %0,13 %  
trapně a poníženě10,13 %0,13 %  
Máme dobrou skupinu přátel a určitě by jsem se tomu spíše zasmáli.10,13 %0,13 %  
trapně a nechápavě vůči Karlovi o co mu jde10,13 %0,13 %  
Trapně, celá tato jeho poznámka mi přijde hloupá10,13 %0,13 %  
zahanbeně; pobaveně10,13 %0,13 %  
pobavilo by mě to10,13 %0,13 %  
zmateně: co tím jako přesně myslel? Proč to řekl? A je to pravda?10,13 %0,13 %  
za to von bych vraždil 10,13 %0,13 %  
že už asi radši nic neřeknu10,13 %0,13 %  
trapně, ale vezmu to jako vtip10,13 %0,13 %  
Mírně trapně, ale rád, že to ostatní nevnímají10,13 %0,13 %  
trapně,stud10,13 %0,13 %  
spíš ponížená10,13 %0,13 %  
Částečně i dotčeně, ale ta věta o tom, že nikdo nemůže mluvit je prostě geniální,tomu bych se musel zasmát10,13 %0,13 %  
pobaveně, nicméně trapně. Trapnost převažuje.10,13 %0,13 %  
udiveně nad tím,jak jsem přišla k tak hloupému kamarádovi10,13 %0,13 %  
Záleží na tom, jestli by mi nohy opravdu smrděly, pak bych se cítil hloupě, pokud ne, bral bych to jako vtip - tedy vesele.nebo by se 10,13 %0,13 %  
smála bych se, ale trochu by mě to zamrzelo10,13 %0,13 %  
omlouvám se, zařídím průvan10,13 %0,13 %  
neznáme jeho charakter10,13 %0,13 %  
cítil stud10,13 %0,13 %  
Něco bych mu řekla ve smyslu to obráti na něj :-)10,13 %0,13 %  
chápala bych to jako vtip10,13 %0,13 %  
Nechápavě.10,13 %0,13 %  
trapně, jako špína, čuně10,13 %0,13 %  
Je napsáno - dva dobří kamarádi, sedí ve společnosti dalších blízkých přátel... poslala bych ho tedy do prr... a řekla, aby nerušil...10,13 %0,13 %  
lehce otráveně10,13 %0,13 %  
Pokud Karla a Karlovy poznámky znám delší dobu, už by mi to bylo jedno.10,13 %0,13 %  
pomyslím si, že je taktni jak exkrement uprostřed chodníku10,13 %0,13 %  
hloupě, protože mě mělo napadnout, jaké bude mít sundání mých bot následky10,13 %0,13 %  
záleží na dané situaci a lidech kolem10,13 %0,13 %  
je irelevantní "představovat" si sebe jako někoho jiného/v situaci někoho jiného - každý jsme individualita a velmi záleží také na momentálním rozpoležení10,13 %0,13 %  
?10,13 %0,13 %  
Ve společnosti známých lidí je tento "Zločin smradlavých nohou" zanedbatelný nedostatek v rámci přátelství. Přátelé si tolerují svoje chyby a u chlapa smradlavé nohy jsou jako okna u domu, prostě k sobě patří ať se děje cokoliv.10,13 %0,13 %  
a ty mi taky polib prdel !10,13 %0,13 %  
odporně, odpad společnosti10,13 %0,13 %  
sakrasticky10,13 %0,13 %  
No asi podle to jestli by mě fakt ty nohy smrděly nebo ne :)10,13 %0,13 %  
odpověděla bych jako ve filmu "Slunce seno.... NO JO, ALE JENOM TROŠÍČKU, BLAŽENO VLEZ TAM A NAJDI MI JE :_)10,13 %0,13 %  
Trapně, naštvaně10,13 %0,13 %  
zaraženě - přemýšlela bych, jestli je to pravda10,13 %0,13 %  
smál bych se. v případě, že je to dobrej kámoš tak bych to vzal jako vtip a ne jako posmívání10,13 %0,13 %  
Navenek vesele, v jádru naštvaně10,13 %0,13 %  
Velmi poníženě, vyřadila bych Karla z okruhu pravých přátel.10,13 %0,13 %  
trapně,ale zároveň i flegmaticky třeba, vesele, ne nutně provinile10,13 %0,13 %  
trapně, styděla bych se10,13 %0,13 %  
poníženě, Karla nezajímá, co Jirka říká10,13 %0,13 %  
na poprvé vesele, kdyby se to opakovalo, tak rázně10,13 %0,13 %  
poníženě, trapně10,13 %0,13 %  
bylo by mi trapně10,13 %0,13 %  
velmi trapně10,13 %0,13 %  
v centru pozornosti, v rozpacich10,13 %0,13 %  
provinile10,13 %0,13 %  
trapně, stydím se10,13 %0,13 %  
Dotčeně 10,13 %0,13 %  
Myslela bych si o Karlovi svoje. Asi chtěl jen odlehčit atmosféru.10,13 %0,13 %  
trapně, nepříjemně10,13 %0,13 %  
zaskočeně, překvapeně nad vyřčenou větou..10,13 %0,13 %  
Ve společnosti kamarádů to odlehčil10,13 %0,13 %  
překvapeně a ztrapněně10,13 %0,13 %  
Zaraženě, trapně, pravděpodobně bych zčervenala10,13 %0,13 %  
vudči okolí trapně10,13 %0,13 %  
bylo by mi to jedno10,13 %0,13 %  
záleželo by na tom, zda-li by to byl skutečně jen vtip nebo poznámka ke skutečnému problému10,13 %0,13 %  
pouze smutně10,13 %0,13 %  
Smála bych se Karlovi.10,13 %0,13 %  
nechápavě10,13 %0,13 %  
pokud mu nedela problem udelat si legraci sam ze sebe, pak tedy i vesele10,13 %0,13 %  
nechápavě, trochu dotčeně, ale celkově brala bych to s humorem10,13 %0,13 %  
Záleží, jak to bylo řečeno. Primárně by mi ale tato poznámka přišla jako zesměšňující.10,13 %0,13 %  
Tak záleží, zda mi ty nohy opravdu tak futrovaly...10,13 %0,13 %  
překvapeně; udiveně; poníženě;smutně10,13 %0,13 %  
trošku trapně10,13 %0,13 %  
Trapně, ale ne nijak zvlášť10,13 %0,13 %  
řekl by to samé10,13 %0,13 %  
zamyslet se nad svoji hygienou10,13 %0,13 %  
Záleží na společnosti, ve které se nacházíme. Pokud to bylo proneseno uvolněně a nijak útočně, potom není důvod se cítit uraženě.10,13 %0,13 %  
trapně, chtěl bych utéct 10,13 %0,13 %  
zaskočeně10,13 %0,13 %  
kdo první křičí, od toho to fičí10,13 %0,13 %  
upoutala bych pozornost ostatních právě na Karla10,13 %0,13 %  

Graf

7. Jak myslíte, že Karel chtěl, abyste reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Abyste se pobavil; zasmál se; Karel chtěl odlehčit situaci43057,1 %57,1 %  
Nijak, Karel chtěl jen upozornit na stav věcí23931,74 %31,74 %  
Abyste byl smutný; abyste se cítil hloupě11915,8 %15,8 %  
Abyste se naštval; rozzlobil se; pohoršil se; dotklo se Vás to10614,08 %14,08 %  
trapně20,27 %0,27 %  
nevím10,13 %0,13 %  
Chtěl aby si nasadil zpátky boty ne? Nebo cokoliv jiného10,13 %0,13 %  
Bylo mu to jedno, chtěl upozornit na sebe10,13 %0,13 %  
Karla až tak nezajímala Jirkova situace, nechtěl to nijak rozebírat10,13 %0,13 %  
Karel nemyslí10,13 %0,13 %  
to ani Karel neví10,13 %0,13 %  
Jde o sobce , co na ostatní nemyslí.10,13 %0,13 %  
nemohu soudit. 10,13 %0,13 %  
možná se Karel jen rád předvádí a spíš mu šlo jen o to tohle říct, na reakci Jirky mu nezáleželo. Anebo mu opravdu vadil ten zápach a nevěděl, jak by na to Jirku měl upozornit,10,13 %0,13 %  
Abysrte se obul a neobtěžoval společnost.10,13 %0,13 %  
Abych na něj zaměřila svou pozornost10,13 %0,13 %  
Abyste se obul10,13 %0,13 %  
Aby se Jirka raději zase obul10,13 %0,13 %  
zbytečnosti10,13 %0,13 %  
možná mu to jenom došlo, že by ho to mohlo nějak ranit10,13 %0,13 %  
Obul boty, otevřel okno, nebo jinak zabránil zápachu. Jsou-li opravdu dobří kamarádi, není důvod k obavám. 10,13 %0,13 %  
Abych si nazula zpátky boty, popřípadě použila deodorant na nohy10,13 %0,13 %  
abych si uvědomil,že nechce poslouchat to,jak jsem úspěšný a jak si budu užívat10,13 %0,13 %  
viz výše + neznám Karla, proto považuji za možné všechnyž možnosti10,13 %0,13 %  
chtěl změnu tématu10,13 %0,13 %  
Aby Jirku ztrapnil10,13 %0,13 %  
.... možná jsem mluvila dlouho a Karel chtěl strhnout pozornost na sebe...10,13 %0,13 %  
nemyslím,, že to myslel zle.....10,13 %0,13 %  
abych přestal kecat10,13 %0,13 %  
Záleží co je Karel za typ osobnosti.10,13 %0,13 %  
Abych přestal mluvit10,13 %0,13 %  
Nijak, chtěl to říct pro pobavení ostatních a v rychlosti se nezamyslel nad mými pocity10,13 %0,13 %  
omluvil se10,13 %0,13 %  
Možná KArel chtěl, abych se za svoje chování zastyděl a příště ho neopakoval10,13 %0,13 %  
to je problém Karla10,13 %0,13 %  
buď je Karel hajzl zákeřný, který chtěl Jirku větou „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ potupit (nedostatek taktu) nebo možná je to vtipálek a mezi kamarády to prostě pronesl pro odlehčení (soudila bych dle tónu, jakým Karel větu pronesl)10,13 %0,13 %  
jakkoliv dle dané situace10,13 %0,13 %  
Aby se zamyslela nad tím, o čem mluví, a že nedává prostor ostatním10,13 %0,13 %  
aby se pobavili ostatní (?)10,13 %0,13 %  
Abych se obul,eventuelně abych s tím něco udělal,nebo se omluvil10,13 %0,13 %  
člověk by musel být v situaci,které se nacházejí oni a také zaleží na tom,jestli se dobře znají nebo ne.Pak bych se i různě cítila a reagovala.Je těžké na tuto otázku jednoznačně odpovědět10,13 %0,13 %  
Upozornil na stav věcí, protože je těkavého charakteru, často mění témata hovoru, příp. to řekl částečně proto, aby řeč nestála.10,13 %0,13 %  
Karel mohl být vtipkař, který chtěl pobavit ostatní. Důležité však je, jakou má povahu Jirka a jestli to bylo vhodné. Ne každý je pro tento druh veřejné legrace stavěný. 10,13 %0,13 %  
abych přestal už mluvit10,13 %0,13 %  
Nepřemýšlel nad mou reakcí10,13 %0,13 %  
možná se chtěl Karel dostat do středu pozornosti10,13 %0,13 %  
Nejspíš chtěl Jirku utnout v nudném a dlouhém vyprávění.10,13 %0,13 %  
chtěl dát najevo, že ho dané téma nezajímá10,13 %0,13 %  
Aby neztrapnil především sám sebe10,13 %0,13 %  
Nijak, chtěl pobavit okolí na můj (resp. Jirkův) účet.10,13 %0,13 %  
dal si pár facek a hned odešel10,13 %0,13 %  
nijak, K chtěl upozornit na sebe10,13 %0,13 %  
aby přestal mluvit o sobě10,13 %0,13 %  
abych si něco uvědomil10,13 %0,13 %  
Možná chtěl poznámkou na sebe upozornit a vyvolat u Jirku obrannou reakci, nějaký argument.10,13 %0,13 %  
cítil se trapně10,13 %0,13 %  
Karel chtěl být vtipný ale nebyl10,13 %0,13 %  
A chtěl být vtipný10,13 %0,13 %  
Karel nemyslel na to jak se budu cítit já, ale na to jak a co cítí on.10,13 %0,13 %  
Chtěl pobavit ostatní.10,13 %0,13 %  
dal najevo, že ho to vůbec nezajimá10,13 %0,13 %  
Abych se obul10,13 %0,13 %  
obul si boty, abych ostatní neobtěžoval zápachem10,13 %0,13 %  
Nazul si boty a zastyděl se10,13 %0,13 %  
vtipně upozornit na nastalý problém10,13 %0,13 %  
třeba chtěl jen upozornit na změny v chování Jirky10,13 %0,13 %  
Myslím, že Karlovi to bylo jedno. Jen chtěl být v tu chvíli rádoby vtipný.10,13 %0,13 %  
anebo aby se Jirka obul a omluvil?10,13 %0,13 %  
Karla už to nebavilo.10,13 %0,13 %  
Tak Karel chtěl, aby se pobavili ostatní na mě v ten moment kašlal.10,13 %0,13 %  
abych přestal mluvit, abych nebyl středem pozornosti, chtěl Jirku usadit, ponížit.it10,13 %0,13 %  
aby si uvědomil, že toto se ve společnosti nedělá10,13 %0,13 %  
netuším10,13 %0,13 %  
Omluvil se a boty si obul.10,13 %0,13 %  
Karel chtěl pobavit ostatní10,13 %0,13 %  
abyste si nazul boty popřípadě řešil svůj problém se zápachem10,13 %0,13 %  
Karel nepřemýšlel10,13 %0,13 %  
Chtěl, abych se opět obul.10,13 %0,13 %  
aby sám na sebe upozornil, není empatický a vlastně Jirkovo vyrávění ho nezajímá10,13 %0,13 %  
Abyste pochopil, že jste prase10,13 %0,13 %  
Obul a vyvětral10,13 %0,13 %  
Karel možná záviděl tu možnost změny v Jirkově životě,chtěl odvést pozornost a schodit úspěšného v jeho očích úspěšného člověka...10,13 %0,13 %  
Aby na sebe přestal poutat pozornost a změnil téma10,13 %0,13 %  

Graf

8. Představte si, že jste Jirka: Jak se podle Vás nejspíš cítil Karel sám, když říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vesele; uvolněně; vtipně51568,39 %68,39 %  
Neutrálně, Karel chtěl pouze upozornit na stav věcí16722,18 %22,18 %  
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně12116,07 %16,07 %  
Smutně; hloupě476,24 %6,24 %  
nadřazeně50,66 %0,66 %  
zlomyslně20,27 %0,27 %  
trapně20,27 %0,27 %  
nejspíš rychleji mluvil než myslel10,13 %0,13 %  
chtel se nad Jirku povysit10,13 %0,13 %  
jako debil10,13 %0,13 %  
uspokojen svým důvtipem, pocitem převahy10,13 %0,13 %  
závistivě, chtěl přesunout pozornost na sebe10,13 %0,13 %  
Těžko říct. Záleží na důvodu, proč to říkal. Jestliže mu např. skutečně vadil zápach, umím si představit, že byl naštvaný. Pokud chtěl Jirku jen shodit, tak se mohl cítit vesele.10,13 %0,13 %  
Znechuceně zápachem10,13 %0,13 %  
Chtěl být vtipný, za každou cenu.10,13 %0,13 %  
opět von, neskutečné10,13 %0,13 %  
Důvěrně, díky opilosti ostatních není důvod k obavám, jde o důvěrný hovor dvou lidí10,13 %0,13 %  
Taky opile. 10,13 %0,13 %  
myslel si,že je vtipný10,13 %0,13 %  
hrdinně, nadřazeně10,13 %0,13 %  
neřešil to10,13 %0,13 %  
povýšeně, "to jsem mu to natřel!"10,13 %0,13 %  
Trapně sám k sobě.10,13 %0,13 %  
žárlil, že si nemůže užívat jako já (Jirka)10,13 %0,13 %  
Chtěl na sebe upoutat pozornost.10,13 %0,13 %  
je to lepší varianta sdělení: Bojíme se otevřít hubu!10,13 %0,13 %  
trapně, už sám cítil, že to přehnal10,13 %0,13 %  
... jako někdo, kdo ovládá situaci... nebo možná jen seděl Karel Jirkovi nejblíž.... nohy mu opravdu "jely"...10,13 %0,13 %  
chtěl zlehčit situaci...10,13 %0,13 %  
záleží na tónu hlasu, gestikulaci, a vůbec na neverbální komunikaci10,13 %0,13 %  
komunikace není "hádankářská soutěž" o tom, kdo se jak cítí10,13 %0,13 %  
škodolibě10,13 %0,13 %  
nelze určit z psaného textu10,13 %0,13 %  
bojoval za ostatní10,13 %0,13 %  
nudil se10,13 %0,13 %  
Ironické upozornění na stav věcí10,13 %0,13 %  
vadilo mu, že není středem pozornosti10,13 %0,13 %  
arogantně, suveréně10,13 %0,13 %  
Podle mě znuděně a otráveně, protože se důsledkem Jirkova dlouhého povídání nedostal nikdo jiný ke slovu.10,13 %0,13 %  
chtěl být vtipný10,13 %0,13 %  
naštvaně, možná závistivě (že Jirka plánuje méně pracovat, tj. třeba má peníze; nebo že se chová uvolněně, není pod tlakem a klidně si sundá boty)10,13 %0,13 %  
k nemůže zřejmě odpčívat a dělat si, co chce a ještě být zajímavý a to ho štve, tak ho trochu posadil na.....10,13 %0,13 %  
trapně, pochopil, že poznámka byla nevhodná10,13 %0,13 %  
Jako "king" 10,13 %0,13 %  
s uspokojením, jak to Jirkovi nandal10,13 %0,13 %  
nepříjemně,musel upozornit na něco nepříjemného10,13 %0,13 %  
Chtěl zachránit situaci, když se k němu nikdo nepřipojil s netaktní kritikou10,13 %0,13 %  
on je bez taktu,neřešil tuto situaci10,13 %0,13 %  
Rozmrzele, že konverzace ve společnoti upadá.10,13 %0,13 %  
jednalo se o účelovou podlost a vylepšení svojí image tím že před ostatními zesměšním svého kamaráda v podstatě ubohost10,13 %0,13 %  
Možná ho Jirkovo vyprávění nebavilo, nebo se mu nelíbilo, že Jirku všichni poslouchají a tak chtěl na sebe tímto také upozornit10,13 %0,13 %  
měl navrch před Jirkou10,13 %0,13 %  
myslel si, že je hrozně vtipný10,13 %0,13 %  
možná i trochu překvapeně 10,13 %0,13 %  
vtipně, sebejistě, jízlivě, zlomyslně10,13 %0,13 %  
překvapeně10,13 %0,13 %  
Asi vtipně, ale projevil se jako kokot.10,13 %0,13 %  
Chtěl Jirku ztrapnit10,13 %0,13 %  
Mohl se cítit na vedlejší koleji a touto poznámkou si jasně říká o pozornost10,13 %0,13 %  
musel bycho hö slyšet a vidět10,13 %0,13 %  
Snažil se Jirku popíchnout, čili žádná z výše uvedených možností se nehodí10,13 %0,13 %  
nadrazene10,13 %0,13 %  
nepříjemně ale i statečně, že řekl co si myslí10,13 %0,13 %  
Asi mu také vadil zápach.10,13 %0,13 %  
chtěl být vtipný, ale nevyšlo ;) 10,13 %0,13 %  
záleží na vztahu mezi nimi, mohlo jít i o útok na Jirku10,13 %0,13 %  
Zvedal se mu žaludek10,13 %0,13 %  
nejistě, nevědící, co říct10,13 %0,13 %  
...uvědomil si nevhodnost poznámky a chtěl odlehčit situaci...10,13 %0,13 %  

Graf

9. Jak podle Vás Karel chtěl, aby reagovali ostatní, když říkal „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby se pobavili; zasmáli se; Karel chtěl odlehčit situaci61081,01 %81,01 %  
Nijak, Karel chtěl jen upozornit na stav věcí11214,87 %14,87 %  
Aby se naštvali; rozzlobili se; pohoršilo je to; dotklo se jich to445,84 %5,84 %  
Aby byli smutní; cítili se hloupě141,86 %1,86 %  
Aby ho podpořili10,13 %0,13 %  
Aby s Karlem souhlasili a zasmáli se10,13 %0,13 %  
aby se všichni pobavili, možná si neuvědomil, že Jirku zesměšní před ostatními10,13 %0,13 %  
aby se Jirkovi vysmali10,13 %0,13 %  
aby ocenili jeho důvtip10,13 %0,13 %  
Myslel jsi, že je úžasně vtipný. Blbec.10,13 %0,13 %  
odvést pozornost10,13 %0,13 %  
nemohu soudit. 10,13 %0,13 %  
aby se přidali k ponižování Jirky10,13 %0,13 %  
Aby si jej začali všímat10,13 %0,13 %  
ach jo10,13 %0,13 %  
Pokud je někdo vnímá, tak variantu výše, jinak předpokládám, že Karel od nich nečekal žádnou reakci, když jsou takto mimo. 10,13 %0,13 %  
aby se pobavili na cizí účet10,13 %0,13 %  
Chtěl, aby mu věnovali pozornost a ocenili ho jako borce10,13 %0,13 %  
aby také řekli něco "vtipného"10,13 %0,13 %  
aby se k němu přidali a začali řešit jiné téma10,13 %0,13 %  
Aby mu dali za pravdu.10,13 %0,13 %  
aby se pobavili na Jirkův účet10,13 %0,13 %  
myslím, že nad tím vůbec nepřemýšlel, jestli to bude mít nějaký dopad na ostatní. prostě jen řekl co cítí10,13 %0,13 %  
.. možná, aby se pobavili, případně mu dali za pravdu..10,13 %0,13 %  
Nelze soudit, že Karel chtěl odlehčit situaci, nevíme, co přesně a jak Jirka říká10,13 %0,13 %  
aby se ostatní pobavili a Karel se tak povýšil nad Jirku 10,13 %0,13 %  
aby nereagovali na to co Jirka říká10,13 %0,13 %  
třeba Karel vůbec neřešil ostatní, je neempatický a chtěl být jenom vtipný nebo cokoliv jiného za každou cenu10,13 %0,13 %  
irelevantní otázka (viz. odpověď ad8)10,13 %0,13 %  
buď aby se ostatní zasmáli nebo aby řekli, že si nedovolili říct Jirkovi něco o zápachu jeho nohou nebo že chtěli říct to samé, ale Karel je předběhl10,13 %0,13 %  
aby se zasmáli Karlově vtipu10,13 %0,13 %  
Jsou to přátelé Karel nebyl jediný, kdo prohlásil poznámku k Jirkovým nohám, ostatní se potom přidali ke Karlovi. Nikdo to nebral jako záležitost, která by měla někoho pohoršit. Prostě kecali o všem možném.10,13 %0,13 %  
aby přidali další nemístné poznámky10,13 %0,13 %  
aby narušil sdělení Jirky a přenesl hovor na jiné téma10,13 %0,13 %  
nevím asi aby něco řekly?10,13 %0,13 %  
aby zareagovali na film SLunce seno, je to klasická věta tam odtud a všichni jí znají...10,13 %0,13 %  
Pokud by chtěl Jirku důrazně upozornit a sám byl naštvaný, použil by více asertivní chování. Například: Jirko, nezlob se, ale asi jsi se zul a je to cítit. Prosím Tě, obuj se. Ale nic to nemění na tom, že Tě všichni posloucháme. 10,13 %0,13 %  
aby tolik nenaslouchali Jirkovi, nebrali ho vážně10,13 %0,13 %  
Dle mého názoru chtěl, aby se ostatní začali Jirkovi posmívat.10,13 %0,13 %  
chtěl být vtipný, ale nepovedlo se mu to10,13 %0,13 %  
Nejspíš, aby mu přitakali.10,13 %0,13 %  
aby pokračovali ve vtipkování na úkor Jirky10,13 %0,13 %  
aby se pobavili, chtěl především ukázat, jak je "vtipný"10,13 %0,13 %  
aby obrátili pozornost od Jirky10,13 %0,13 %  
Aby i ostatní řekli, že Jirkovi páchnou nohy.10,13 %0,13 %  
aby meli radi Karla a odsoudili Jirku10,13 %0,13 %  
aby mu řekli že je kretén10,13 %0,13 %  
Aby převedl pozornost a obdiv na sebe10,13 %0,13 %  
rozpačitě10,13 %0,13 %  
Karel chtěl Jirku před ostatními zesměšnit, shodit10,13 %0,13 %  
Aby se přidali ke Karlovi.10,13 %0,13 %  
aby ho podpořili v tom osočení Jiřího10,13 %0,13 %  
Aby ostatní měli možnost začít nové téma a společnost se opět probrala.10,13 %0,13 %  
aby se ostatní k němu přidali potvrdili to a udělali z Jirky ještě většího blbce a Karel by se pam cítil svkěle, za to že takovou dobrou srandu vymyslel10,13 %0,13 %  
aby mu (byť jen ze srandy) přizvukovali10,13 %0,13 %  
nevím10,13 %0,13 %  
aby se smáli, ale ne odlehčeně, škodolibě10,13 %0,13 %  
Přidali se k jeho komentářům.10,13 %0,13 %  
třeba už bylo Jirkovo vyprávění dlouhé a nudné,pak to Karla nebavilo10,13 %0,13 %  
aby souhlasili10,13 %0,13 %  
Asi aby se zasmáli, ale pokud je to vyprávění zajímalo, tak se fakt projevil jako kokot.10,13 %0,13 %  
Aby se přiklonili na Karlovu stranu10,13 %0,13 %  
Aby začali pomlouvat10,13 %0,13 %  
viz. předchozí (odpověď na otázku 8)10,13 %0,13 %  
Aby se také „spolčili“ proti Jirkovi10,13 %0,13 %  
zaleží na tom, zda by byl cítit nepříjemný pach10,13 %0,13 %  
aby ho podrželi a nedělali, že se nic neděje10,13 %0,13 %  
pobavení na cizí účet10,13 %0,13 %  
aby s epobavily, ale aby na sebe strhl pozornost a snažil se být vtipný.10,13 %0,13 %  
chtěl, aby se smáli Jirkovi10,13 %0,13 %  
viz výše10,13 %0,13 %  
Připojili se k němu a odsoudili Jirkovo chování.10,13 %0,13 %  
....chtěl odvést pozornost ostatních od probíraného tématu...10,13 %0,13 %  
Aby se smáli, ale určitě nechtěl situaci odlehčit.10,13 %0,13 %  
aby se pobavili a zasmáli, ale nechtěl odlehčit situaci, chtěl změnit téma10,13 %0,13 %  

Graf

10. Jak nejspíš skutečně reagovali ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobavilo je to; zasmáli se; Karel chtěl odlehčit situaci45159,89 %59,89 %  
Byli smutní; cítili se hloupě18124,04 %24,04 %  
Nijak, Karel chtěl jen upozornit na stav věcí13618,06 %18,06 %  
Naštvali se; rozzlobili se; pohoršilo je to; dotklo se jich to11114,74 %14,74 %  
trapně131,73 %1,73 %  
rozpačitě40,53 %0,53 %  
bylo jim trapně za Karla30,4 %0,4 %  
cítili se trapně20,27 %0,27 %  
nijak20,27 %0,27 %  
trapné ticho20,27 %0,27 %  
byli v rozpacích10,13 %0,13 %  
možná by se všichni trapně usmívali10,13 %0,13 %  
rozladěně10,13 %0,13 %  
asi jak kdo, zřejmě každý jinak10,13 %0,13 %  
nepřehlédli to10,13 %0,13 %  
asi nelze obecně říci10,13 %0,13 %  
Nebo jim to přišlo ze strany Karla trapné.10,13 %0,13 %  
Některým bylo taky trapně - soucítili s Jirkou a ostaní se zasmáli10,13 %0,13 %  
Myslím, že část se zasmála a druhá si nebyla jistá, zda je to vtip nebo ne. Případně se mohli smát i ze škodolibosti.10,13 %0,13 %  
lehce se zasmáli a taktně to přešli10,13 %0,13 %  
Cítili se trapně a také jim jeho poznámka připadala hloupá10,13 %0,13 %  
trapně kvůli Jirkovi10,13 %0,13 %  
možná zaraženě10,13 %0,13 %  
mlčeli studem nad tím, jaký je Karel debil10,13 %0,13 %  
Přešli ten trapas mlčením a převedli řeč jinam.10,13 %0,13 %  
zahanbeně (empatie k Jirkovi)10,13 %0,13 %  
Záleží na výchově a jejich IQ.10,13 %0,13 %  
nemohu soudit.10,13 %0,13 %  
těžko říct. Možná i mlčeli, cítili se trapně, snažili se to zamluvit. Nebo naopak přidali další poznámku na Jirkův účet.10,13 %0,13 %  
zaraženě, neutrálně10,13 %0,13 %  
odešli10,13 %0,13 %  
Někteří pobaveně a někteří trapně10,13 %0,13 %  
někdo trapně, někdo se pobavil10,13 %0,13 %  
Vyvětrali10,13 %0,13 %  
Mlčeli10,13 %0,13 %  
bylo jim trapně za Jirku10,13 %0,13 %  
neutálně10,13 %0,13 %  
Nevnímali, když byli opilí. 10,13 %0,13 %  
bylo to trapný10,13 %0,13 %  
byli zaskočení a možná překvapení. Cítili se trapně.10,13 %0,13 %  
doporučili, aby se Jirka zase obul a vyvětral10,13 %0,13 %  
doufám, že někdo zareagoval tak, aby se Karel cítil hloupě.10,13 %0,13 %  
jak kdo spíš pobavili10,13 %0,13 %  
viz výše, závisí na skutečném stavu nohou :-)10,13 %0,13 %  
s úlevou, že smrad skončí10,13 %0,13 %  
Nebrali na to ohled10,13 %0,13 %  
Některým to mohlo připadat nevhodné, a možná jim bylo Jirky líto.10,13 %0,13 %  
jak kteří. Některé to pobavilo, některé dotklo.10,13 %0,13 %  
cítili se trapně, nevhodně, snažili se to přeslechnout, odvést pozornost jinam10,13 %0,13 %  
... jakkoliv... pokud seděli dál a zaujalo je vyprávění, mohli Karla "okřiknout", aby Jirku nepřerušoval... někteří možná byli rádi, že Jirkovo vyprávění přerušil a někteří možná uvítali ono upozornění... 10,13 %0,13 %  
nevěděli jak reagovat, zůstali v "transu", proto mlčeli10,13 %0,13 %  
myslím, že nijak zvlášť nereagovali10,13 %0,13 %  
cítili se trapně, převedli hovor na jiné téma10,13 %0,13 %  
Uvědomili si, že Jirka opravdu sadisticky porušil etiketu svým brutálním smradem10,13 %0,13 %  
asi si řekli že Karel je debil10,13 %0,13 %  
nastala chvíle trapného ticha10,13 %0,13 %  
cítili se trapně, rozpačitě10,13 %0,13 %  
Třeba ho okřikli, že se chová nevhodně nebo vůbec nesmrděly nohy nikomu10,13 %0,13 %  
irelevantní otázka 10,13 %0,13 %  
nelze určit10,13 %0,13 %  
těžko říct, o ostatních nebylo v textu vůbec zmínky10,13 %0,13 %  
byli překvapeni10,13 %0,13 %  
někdo prohlásil, jak se to dá léčit, někdo si svlíknul jednu ponožku a hodil jí na desku skříňky, kde se přilepila, ženy si povídaly o tom, jaké nové spreje si koupily a jak to řeší u svých manželů, rozhodně se většina smála.10,13 %0,13 %  
připadali si trapně10,13 %0,13 %  
zamluvili to 10,13 %0,13 %  
to nikdo neví!10,13 %0,13 %  
Pokud již opravdu nemohli mluvit, pak nejspíš nijak, případně pouze fyzicky.10,13 %0,13 %  
nekdo se mohl pobavit, jiny citi trapne za Jirku10,13 %0,13 %  
Myslím, že většina z nich vnímala, že se nyní bude Jirka cítit trapně a ač to všichni cítili, náhle byla situace nepříjemná pro všechny. Mohli si myslet, že si to Karel mohl nechat na osobní rozhovor.10,13 %0,13 %  
cítili se trapně, možná byli udivení10,13 %0,13 %  
někteří se možná cítili trapně někomu to možná přidlo vtipné10,13 %0,13 %  
Praví přátelé by zřejmě nevěnovali Karlovu neuváženému vtipu pozornost, nebo by sami řekli svůj názor, zda opravdu cítí Jirkovy nohy.10,13 %0,13 %  
možná se zasmáli, ale v duchu si určitě mysleli své10,13 %0,13 %  
bez reakce na stav věci10,13 %0,13 %  
Byli rádi, že to někdo vyslovil za ně.10,13 %0,13 %  
trapně, v rozpacích10,13 %0,13 %  
Ulevilo se jim.10,13 %0,13 %  
usmáli se a ... začali rozebírat to, o čem Jirka před chvílí mluvil 10,13 %0,13 %  
Podívali se na Karla pohoršeně, že reagovat takto agresivně10,13 %0,13 %  
myslím si, že neutrálně, nic se nestalo, někdo se možná ušklíbl. Jiný si myslel o Karlovi, že je idiot.10,13 %0,13 %  
Přešli to mlčením10,13 %0,13 %  
nevím, záleží na situaci a kolektivu10,13 %0,13 %  
považovali Karlovu poznámku za trapnou10,13 %0,13 %  
Požádali Karla ať nechá Jirku domluvit a neřeší blbosti.10,13 %0,13 %  
trapně, někdo mluví za ně bez jejich názoru10,13 %0,13 %  
nevím10,13 %0,13 %  
Myslím,že se cítili trapně10,13 %0,13 %  
BuĎ se opravdu bavili (v horším případě, nebo byli zaskočeni, co je Karel za blbce (v lepším případě).10,13 %0,13 %  
cítili možná víc s J., protože byl ztrapněn, ale taky možná zároveň byli rádi, že se díky tomu J. obuje, nebo i vymění ponožky, pokud to opravdu bylo tak hrozný.....10,13 %0,13 %  
udiv, mozna smich10,13 %0,13 %  
uvažovali, jak by byly cítit jejich nohy10,13 %0,13 %  
byli potichu10,13 %0,13 %  
začali čichat smrad a raději pláchli nebo se cítili divně10,13 %0,13 %  
bylo jim trapně (aspoń některým)10,13 %0,13 %  
Varianta druhá je spíš pro smíšenou společnost, kdy ženám je takováto konverzace nepříjemná, chlapi to asi tak neřeší.10,13 %0,13 %  
zasmáli se,ale bylo jim trapně10,13 %0,13 %  
mlčeli a snažili se to přejít10,13 %0,13 %  
možná ani nereagovali nijak, sledovali bez vyjádření vývoj situace mezi Karlem a Jiřím10,13 %0,13 %  
trapně !10,13 %0,13 %  
neutrálně10,13 %0,13 %  
nekomentovali nikterak vzniklou situaci10,13 %0,13 %  
přešli to s tím ,že odvedli řeč jinam10,13 %0,13 %  
Okomentovali, co si myslí o Karlově poznámce nebo Jirkových nohou.10,13 %0,13 %  
asi různě, jak kdo to pochopil10,13 %0,13 %  
záleží na společnosti lidí... pokud to byli morousové, tak je to jistě urazilo :)10,13 %0,13 %  
přešli to10,13 %0,13 %  
Smáli se Karlovi10,13 %0,13 %  
nekomu mozna bylo Jirky lito10,13 %0,13 %  
těžko říct10,13 %0,13 %  
byli rozpačití , někdo souhlasil, někdo se smál.10,13 %0,13 %  
cítili se trapně, falešně se zasmáli a souhlasili s Karlem10,13 %0,13 %  
styděli se10,13 %0,13 %  
nikdo to nechápal a všichni jen blbě civěli10,13 %0,13 %  
byla jim taková poznámka nepříjemná/ považovali ji za nevhodnou 10,13 %0,13 %  
mírným pobavením10,13 %0,13 %  
někomu bylo trapně10,13 %0,13 %  
pokud jsou to opravdu dobří přátelé,kteří se dobře znají,pak si z toho udělají legraci10,13 %0,13 %  
delali, ze to neslysi10,13 %0,13 %  
cítili se rozpačití, protože to byla pravda, ale způsob podání byl hrubý10,13 %0,13 %  
bylo jim trapně10,13 %0,13 %  
Pokud je to vyprávění nezajímalo, tak se zasmáli, v opačném případě je to naštvalo.10,13 %0,13 %  
neřekli nic10,13 %0,13 %  
to záleží na tom, jak to Karel řekl a kdo byl ve společnosti10,13 %0,13 %  
možná se snažili odlehčit situaci10,13 %0,13 %  
doufali, že se Jirka obuje, protože taky cítili ten smrad10,13 %0,13 %  
Karla ignorovali nebo ho jednoduše nijak nepodporovali10,13 %0,13 %  
viz odpověď 910,13 %0,13 %  
možná se cítili trapně, že Karel mluvil o nepříjemných věcech nahlas a nejspíš dělali, že to zas až takový smrad není10,13 %0,13 %  
Cítili se zaraženě, nevěděli, jak se chovat10,13 %0,13 %  
v hospodě 4 kategorie byla sranda10,13 %0,13 %  
taky jim bylo trapne10,13 %0,13 %  
Zmateně a možná trochu pohoršeně, že Karel přerušuje vážnou rozmluvu takovou hloupostí.10,13 %0,13 %  
byli Zticha 10,13 %0,13 %  
zaskočeně10,13 %0,13 %  
Trapně by se pousmáli a mlčeli dál.10,13 %0,13 %  
viz výše10,13 %0,13 %  
někdo pobavený, někdo si o Karlovi myslel své10,13 %0,13 %  
...byli v rozpacích, nenapadla je vhodná poznámka...10,13 %0,13 %  
Jak kdo, někdo si taky mohl myslet, že je Karel trapák a kdoví, jestli se nezul on sám. Nebo něco daleko horšího.10,13 %0,13 %  
trapně se přidali10,13 %0,13 %  
někteří by se zamáli, někteří by to ignorovali10,13 %0,13 %  

Graf

11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jak nepříjemná byla Karlova poznámka?3.6891.728
Jak příjemná byla Karlova poznámka?0.9321.601
Jak vtipná byla Karlova poznámka?2.042.399

Graf

12. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, nevímotázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne50767,33 %67,33 %  
ano12817 %17 %  
nevím11815,67 %15,67 %  

Graf

13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně stejně starý19075,7 %25,23 %  
Mladší11545,82 %15,27 %  
Výrazně mladší7831,08 %10,36 %  
Starší4919,52 %6,51 %  
Výrazně starší103,98 %1,33 %  
na věku nezáleží20,8 %0,27 %  
kamarád20,8 %0,27 %  
záleží na osobním vztahu10,4 %0,13 %  
nepřítel10,4 %0,13 %  
a kdyby byl můj blízký kamarád10,4 %0,13 %  
musel by to ale být opravdu dobrý kamarád10,4 %0,13 %  
navzájem bychom se takhle špičkovali10,4 %0,13 %  
na věku nezáleží10,4 %0,13 %  
Na věku nezáleží, záleží na tom, jestli by to byl můj kamarád10,4 %0,13 %  
kamarád, v dobrém kolektivu se lidi zasmějí všemu... 10,4 %0,13 %  
můj dobrý kamarád 10,4 %0,13 %  
jakkoli starý, pokud je to dobrý přítel10,4 %0,13 %  
známý10,4 %0,13 %  
dobrý kamarád se smyslem pro humor a dobře naladěn10,4 %0,13 %  
Pokud bychom byli důvěrní prátelé a nikdo jiný by to neslyšel. Odpovědi výše byli založeny na interpretaci situace tak, že ostatní jsou tak opilí, že nemohou mluvit. V jakékoli jiné situaci je Karlova poznámka nevhodná. 10,4 %0,13 %  
nepřítel, sok10,4 %0,13 %  
i na staršího, ale musel bych ho více znát a vědět, že jej to výrazně neraní a vezme to v humoru10,4 %0,13 %  
ne pdle věku ale síly přátelství10,4 %0,13 %  
věk to neovlivní, zcela základní je jak je to s Jirkovýma nohama, pokud smrděly opravdu, tak bych to asi nekomentoval, pokud ne, použil bych vtip jen ve společnosti, ve které bych předpokládal, že to jako vtip pochopí10,4 %0,13 %  
nezáleží na věku, kdyby to byl kamarád10,4 %0,13 %  
Ve společnosti jiných nikdy10,4 %0,13 %  
.. jedině pokud by se jednalo o opravdu dobrého kamaráda u kterého bych měla jistotu, že ho tím neurazím...10,4 %0,13 %  
zavisi na postaveni a vzajemnem vztahu, ne na veku10,4 %0,13 %  
Pokud by se jednalo o odlehčenou situaci, která mu nijak neublíží, nebo naopak kdyby se jednalo o situaci, kdy je smrad jeho nohou fatálním způsobem k nevydržení 10,4 %0,13 %  
V případě, že by to byl kamarád, nezáleží mi na věku.10,4 %0,13 %  
kdybych ho dobře znal10,4 %0,13 %  
asi vůbec bych podobnou poznámku nepoužila10,4 %0,13 %  
blbý, trapný, dotěrný10,4 %0,13 %  
blízký přítel, příbuzný.10,4 %0,13 %  
velmi dobrý kamarád zvyklý na podobné vtípky10,4 %0,13 %  
v každém případě10,4 %0,13 %  
kdybychom pili10,4 %0,13 %  
ve společnosti velmi dobrých přátel10,4 %0,13 %  
jedno jakého věku, ale musela bych vedet ze má dobrou náladu10,4 %0,13 %  
jedině ve velmi přátelském kolektivu, kde se všichni budeme znát a budu vědět, že Jirka je můj kamarád, který tento styl humoru skousne. 10,4 %0,13 %  
nepoužil, snažil bych se upozornit jiným způsobem10,4 %0,13 %  
na věku u přátel nezáleží, spíš na zájmech a smyslu pro humor10,4 %0,13 %  
pokud by byl členem party a bral ji jako vtipnou hlášku z filmu10,4 %0,13 %  
nepoužila bych to i kdyby to byla pravda10,4 %0,13 %  
Záleží na vztahu konkrétních lidí, zda se znají dobře nebo ne.10,4 %0,13 %  
nepoužila bych ji10,4 %0,13 %  
nezáleží na věku, ale na vztahu10,4 %0,13 %  
Nezáleží na věku, ale na blízkém vztahu jJirky, Karla a ostatních10,4 %0,13 %  
kdybych si to mohla dovolit10,4 %0,13 %  
je to jedno, zalezi na vztahu10,4 %0,13 %  
Pokud by to byl opravdu blízký přítel, tak i kdyby byl starší.10,4 %0,13 %  
na věku nezáleží,spíš výrazně bližší kamarád10,4 %0,13 %  
pokud by si dokázal utahovat sám ze sebe, tak by mohl být jakéhokoli věku10,4 %0,13 %  
to s věkem nesouvisí, spíše podle toho, jak dobře ho znám a vím, co si k němu mohu dovolit10,4 %0,13 %  
záleží na společnosti10,4 %0,13 %  
dobrý přítel či příbuzný10,4 %0,13 %  
Něco takového vypustit z úst v takové situaci, to ba mně hanba fackovala.10,4 %0,13 %  
Hlavně bych ho a) měl v paži, b) byl by to můj dobrý kamarád a věděl bych, že to zkousne dobře.10,4 %0,13 %  
Pokud by měl by smysl pro humor, mohl by být i starší a výrazně starší.10,4 %0,13 %  
záleží na situaci, atmosféře, na tom, jak moc vadilo, že si Jirka zul boty, atd.10,4 %0,13 %  
Téměř jakýkoli věk, pokut bych ho znal dobře10,4 %0,13 %  
kdykolik, kdybu mu nohy opravdu smrděli10,4 %0,13 %  
a měl smysl pro humor10,4 %0,13 %  
skutečně dobrý a blízký kamarád10,4 %0,13 %  
Na věku nezáleží, spíše na vzájemném vztahu mezi námi a také na vztahu k ostatním posluchačům.10,4 %0,13 %  
Jirka je prase10,4 %0,13 %  
výborný kamarád, o kterém bych věděla, že se neurazí10,4 %0,13 %  
pokud by to mělo znamenat narážku na nějaký společný zážitek, např. "Po tom 3denním tahu nám smrděly nohy ještě víc."10,4 %0,13 %  
nezáleží na věku ale na vztazích, vazbách a typu kolektivu10,4 %0,13 %  
Na věku nezáleží, bylo by mi to tedy v podstatě jedno.10,4 %0,13 %  
na věku nezáleží, jde o vztah, jaký spolu máme. 10,4 %0,13 %  

Graf

Jana, Martina a ještě několik kamarádek se domluvily, že se sejdou v 17:30 a půjdou společně do kina na film, který začíná v 18:00. Janě ujede autobus a na místo dorazí o 20 minut později. Všem se moc omlouvá, ale Martina je neústupná: Martina: „To nemyslíš vážně! Málem jsme tu vystály důlek. Nemůžeš si hlídat čas?“ Jana: „Promiň, mrzí mě to, ale zdržela jsem se v práci a ujel mi autobus.“ Martina: „Tak snad víš, že tu máš být v půl a čeká tu na tebe pět lidí. Jak si můžeš nechat ujet autobus?!“ Jana: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“

14. Myslí si Jana, že Martině opravdu nikdy neujel autobus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne68490,84 %90,84 %  
nevím466,11 %6,11 %  
ano233,05 %3,05 %  

Graf

15. Byla Janina poznámka v dané situaci vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, nevímotázka č. 17, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano50967,6 %67,6 %  
ne15720,85 %20,85 %  
nevím8711,55 %11,55 %  

Graf

16. Proč nebyla Janina otázka vhodná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

autobus může ujet každému...

blbě časovaná

Byl by lepší méně konfrontační (ale stejně důrazný) způsob

byla arogantní, neumí pochopit její problém

byla nevhodná dané situaci, rýpavá

Byla přehnaná

byla přehnaná

Byla řečena provokativně.

Byla to zbytečná poznámka. Dá se to říci i jinak, vhodněji.

Byla vhodna

Byla zbytecna

Byla zbytečná, každému se to může někdy stát. Kino stihli, tak v tom nebyl zas takový problém.

Byla zbytečně přísná

Byla zbytečně tvrdá až hrubá. dalo se to říci jinak (to se, přece může někdy stát, znovu se omlouvám,...)

Byla zbytečně útočná, vyvolala by pravděpodobně opět agresivní reakci.

Byla zbytečně útočná.

bylo to podáno dotčeně:)

Co nechceš po ostatních, nedělej sám. Dost často se stává, že se člověk zdrží, i z důvodů nepředpokládaných (toaleta, dodělání úkolu). Neměla ji nadávat.

další 4 lidi to nemusely brát tak dramaticky jak Martina.nemusela se nimi ohánět.

Do této situace se Martina určitě nedostala úmyslně.

došlo k ní vlivem neočekávaného zdržení se v práci

Eskaluje konflikt.

Holky se sly bavit-tak proc ten stres kvuli drobnemu spozdeni...???

Jana nepoložila otázku, ale její poznámka byla nevhodná, protože by mohla rozpoutat ještě větší hádku. Reagovala nepřiměřeně stejně jako Martina.

Jana se omluvila, ale měla dát vědět dopředu, že se zpozdí

Jana žádnou otázku nepoložila ale když byste mysleli že to byla poznámka tak protože je to jen napadání a protiůtok

Janina poznámka byla určitě trefná a přesná, ale pravděpodobně by mohla vést k hádce, což před filmem na který se všichni těší může zkazit celý večer pro všechny.

je drzá, představuji si že je jako já a chodí častěji pozdě, nejen vyjímečně

Je příliš agresivní ve výtkách a ani nevyslechne příčinu zpoždění.

Je zbytečné chovat se takto přehnaně, když se vlastně nic nestalo - kino stihly.

kamáradka to neudělala naschvál, stát se to může komukoli, omluvila se hned, neměli ji hned kárat, všechny se těší na krásný zážitek z kina, ne na rozhádané nebo naštvané kamarádky

každému se to může stát

Každému se může stát, že mu ujede autobus.

každému se může stát, že mu ujede spoj

každému se to může stát

Má se kát.

martina se omluvila, může se to stát každému a jana je zbytečně přísná

Martina se omluvila.

Měla se omluvit a pro příště nechodit do kina s Martinou, která je neústupná a protivná komandérka.

Mohla přijmout omluvu a dále to neřešit

Mohla si tu poznámku odpustit, znělo to dost jedovatě

muze se to stat

může se stát každému, pokud tím

může se to stát každému

může se to stát každému, i dochvilnému člověku

Může se to stát každému.

můžs se to stát každému a Martina se omluvila

na čase nezáleží, hlavně že se potkají

na přehnanou reakci Martiny ano

nebyla slušná, taktní

Nebyla v situaci, kdy by si podobnou ironii mohla dovolit.

něco takového se občas stane každému a nemá smysl se s tím zbytečně zabývat

nehodilo se to

Nejednalo se o nic důležitého, jen kino. Zbytečně to nafoukla a byla zbytečně tvrdá

Nejlepší obrana je útok pro někoho............

nekonstruktivní, nerelevantní, agresivní, konfrontační

nemělo by se "útočit",....

nemůže Jana Martině křivdit,to se může stát komukoliv

Nestalo se nic hrozného a představení stihly. Dělala zbytečně dusno a špatnou atmosféru.

netaktní, šlo o banalitu

Nic se nestalo mají ještě 10 minut čas.

nic to neřešilo, jen si ulevila, mohla třeba připomenout, že už se omluvila a kino začíná za 5 minut ... hodně záleží také na přednesu

opozdila se a ironie není na místě

Podle mě má Martina pravdu.

Pokazila náladu ostatním, Jana - pokud by Martina reagovala ostře - riskovala konflikt.

Pokud jsou kamarádky, tak se domnívám, že v rámci kamarádství by se měly tolerovat i např. pozdní příchody a současně by neměl

Pokud Martině ujel autobus kvůli pracovním povinnostem, které určitě musela dokončit, není důvod se na ní zlobit. To se muže stát každému.

pokud se to stalo výjimečně, tak za to nemůže

Práce je důležitější než zábava a pokud něco musela vyřešit, tak se nedá nic dělat. To se může stát každému.

protoze to nebylo hodnoceni jine situace, ale jeji vlastni

Protože

Protože dál zbytečně eskaluje napětí mezi ní a Martinou

Protože Jana se všem omluvila a stačilo říci, že si na to má příště dát pozor.

Protože každý se může někdy zpozdit. Problém nastává, když chodí pozdě pravidelně.

protože měly časovou rezervu

Protože ona něco pokazila, a neměla právo navážet se do těch co tam byli včas.

Protože reagovala přehnaně.

Protože se situace dá zvládnout i diplomatičtěji a více empaticky. Je ale otázka nakolik je martina pravá kamarádka když se k tomu staví takhle

Protože se to múže stát každému, když přihlédnu jak jezdí dopravní podniky.

Protože se to může stát každému.

Protože se to může stát komukoliv a nikdo nemůže dopředu vědět zda se mu nepřihodí podobná situace někdy v budoucnu. lidé by měli být tolerantnější

Protože se to může stát.

protože si Jana autobus schválně ujet nenechala ...

protože šla do útoku a začala hned argumentovat proti Martině, na druhou stranu se omluvila, tak do ní Martina nemusela už tak rýt.

protože taková situace se může stát komukoliv. Daly si dost velký časový přestih a začátek fimu stihly.

Protože to je věc, která se nedá moc ovlivnit. Tohle se může stát každému. nebyl to úmysl přijet pozdě.

prt

Překrucuje podstatu věci. A hlavně neměla by to takto dál rozmazávat - je to hloupé.

Reagovala spíš agresivně, stačilo se jen omluvit.

slušně se omluvila, dál se to nemělo pitvat

stát se může cokoliv

stát se to může každému

stát se to může, kino stihly

stát se to může, záleží na okolnostech, pokud Jana chodí na schůzky pravidelně pozdě, pak je pochopitelné, že už se Martina neudrží a něco jí řekne na téma dochvilnosti. Pokud se jedná o výjimku, pak byla Martina zbytečně agresivní.

stat se to mže kdykoliv

Stát se to samozřejmě může kdykoli komukoli, ale vždy je slušnost, pokud na mě někdo čeká, informovat ho o změně situace a případně se domluvit, že se já nějak přizpůsobím, když kvůli mě ta změna nastala.

svět se kvůli tomu nezboří

ta opožděná holka se slušně omluvila

tato situace se může stát každému. Navíc na ni čekalo více lidí, mohli si mezi sebou mezitím povídat a ukrátit si tak dlouhou chvíli.

To se může stát každému, MHD je nevyspitatelná

To se může stát každému.

U mně platí zásada, že: Přesnost je výsada králů. A jelikož se mi několikrát stalo a a stává, že téměř vždy na někoho čekám, pak se mi jeví odpověď "ne" jako správná. Člověk se někdy zpozdit může, ale pokud se to Martině nestává, proč by se to mělo stávat Janě.

Ujet autobus může komukoliv, to se stane... Je to otázka tolerance mezi lidma, nicméně chápu svým způsobem i Martinu popř. dívky co na ní čekaly... Ale rozhodně bych se kvůli tomu nehádal...

Urazi, utoci, agresivni, po omluve zbytecna

určitě se jí to už stalo také

Útočnost místo omluvy

Uvedla kamarádku do trapné situace i když se omlouvala.

V dané chvíli jen horšila situaci.

V situaci kdy jsem zdržel skupinu (víc než jednoho člověka) není sarkasmus z mé strany na místě.

V takových situacích by měl člověk podobné poznámky přejít, Martina to řekla jen proto, že byla naštvaná

Ve stylu - "potrefená husa ...." :-) - lepší by bylo situaci odlehčit a odvést hovor jinam

Vhodná ano, ale ne touto formou - útočná, agresivní.

všeho s mírou sice,Martina měla včas přestat prudit,ale Jana neměla reagovat ironicky,protože vinna určitě byla

Vyostřuje atmosféru, měla se spokojit s omluvou kamarádky a dál zpoždění nekomentovat.

Začala asertivně, měla v tom pokračovat, omluvit se klidně znovu a popohnat všechny, aby už šly do kina.

Zachoval bych se stejně jako Jana.

Zbytečné "kousání". Použila na svou obranu útok, aby všem ukázala, že sama Martina není perfektní, což nebylo nutné, protože se už omluvila za pozdní příchod.

zbytečné komentáře

Zbytečně konfrontačně obranná, provokující k nesmyslné diskusi.

Zbytečně vyčítavá.

zhoršila napjatou situaci, případně vyhrotila, vyvolala další nepříjemnou diskusi a útok Martiny

Zkazila náladu

že někomu ujede autobus se může stát každému a měli ještě 10 min. čas

že se to může stát každému

17. Představte si, že jste jedna z poslouchajících kamarádek: Jak jste se cítil/a, když Jana řekla: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně, Jana chtěla jen upozornit na stav věcí47563,08 %63,08 %  
Smutně; hloupě13818,33 %18,33 %  
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně12316,33 %16,33 %  
Vesele; uvolněně; vtipně557,3 %7,3 %  
trapně81,06 %1,06 %  
souhlasně30,4 %0,4 %  
Byla bych na Janině straně, Jana se omluvila Martina to nemusí rozmazávat.10,13 %0,13 %  
Vyhrocená situace, snažil bych se jim ukázat věci z duhé strany, uvolněně, nenásilně10,13 %0,13 %  
nelibil by se mi ze vnika konflikt10,13 %0,13 %  
Jana má pravdu.. Mnoho povyku pro nic. 10,13 %0,13 %  
spravedlivě10,13 %0,13 %  
mě by čekání nevadilo a nevím, proč by M měla vytvářet dusno jako mluvčí i za mě10,13 %0,13 %  
zadostiučeně - Martina křičela neprávem10,13 %0,13 %  
účastně10,13 %0,13 %  
asi trochu trapně, spíš bych analyzovala, co je za tou poznámkou a trochu bych se obávala hrozícího konfliktu10,13 %0,13 %  
Zaraženě, odtažitě, ostražitě, kam se může vyvinout.10,13 %0,13 %  
Souhlasím s její poznámkou, každému se to může stát10,13 %0,13 %  
Souhlasila bych10,13 %0,13 %  
naser si kravo10,13 %0,13 %  
trapně - přihlížím hloupému sporu dvou kamarádek10,13 %0,13 %  
dám jí zapravdu10,13 %0,13 %  
Smutně a rozladěně, že se hádají. 10,13 %0,13 %  
asi jen naštvaně10,13 %0,13 %  
Neutrálně, byla to komunikace mezi nimi10,13 %0,13 %  
rozladěně, trapně10,13 %0,13 %  
rozpolceně. Na jednu stranu bych byla rozzlobená, že Jana přijela pozdě, na druhou stranu Martina byla příliš rýpavá10,13 %0,13 %  
Mě by se to netýkalo, necítila bych se nijak10,13 %0,13 %  
ženám do hlavy nevidím :), mohly nastat všechny možnosti a řada dalších, podle vzájemných vztahů10,13 %0,13 %  
Netrpělivě, už je čas jít.10,13 %0,13 %  
stejně ukřivděně jako Jana, autobus určitě někdy ujel všem10,13 %0,13 %  
začínajíc další "hádka"10,13 %0,13 %  
bála bych se, že se začnou hádat, takže asi úzkostlivě10,13 %0,13 %  
nepříjemně, hádat se na veřejnosti a před zábavou jen pokazí dobrou náladu všem10,13 %0,13 %  
Jana má pravdu, Martina si neuvědomuje, že ne vždy se vše stihne.( Pokud Jana nestihla kino jen jednou a ne vícekrát)10,13 %0,13 %  
budu s ní souhlasit10,13 %0,13 %  
zmateně10,13 %0,13 %  
připadá mi to vhodné10,13 %0,13 %  
Jana se snažila omluvit, tohle bylo sdělení, že už o tom nehodlá diskutovat a že by Martina mohla být torelantnější a empatičtější10,13 %0,13 %  
irelevantní otázka10,13 %0,13 %  
Jana se bránila10,13 %0,13 %  
soucitně10,13 %0,13 %  
řekla bych jí, proč nezavolala nebo neposlala sms ale brala bych to vklidu10,13 %0,13 %  
nepříjemně, že se hádají10,13 %0,13 %  
chápajícně, benevolentně10,13 %0,13 %  
"To tedy Martině patřilo."10,13 %0,13 %  
lítostivě,protože bychviděla snahu Jany se ubránit agresivní kamarádce10,13 %0,13 %  
diskuze ukončena, obě se "vypovídaly", jdeme do kina10,13 %0,13 %  
zasáhnu a řeknu, tak příště si jana bude dávat pozor, zastanu se Jany10,13 %0,13 %  
byla bych na straně J, omluvila se a sklus se dá dohnat, pokud se dál nebudou dohadovat, jestli to zpoždění nějak mohla ovlivnit.....10,13 %0,13 %  
asi bych souhlasila s Janou10,13 %0,13 %  
neprijemne, zkazena nalada10,13 %0,13 %  
byla bych naštvaná na Martinu, na její netolerantnost10,13 %0,13 %  
Normálně, ujet autobus může komukoliv10,13 %0,13 %  
i přesto, že se omluvila, tak lehce rozzlobeně10,13 %0,13 %  
Obávala bych se vygradovaného konfliktu a zkažené nálady pro všechny.10,13 %0,13 %  
nepříjemně, jsem svědkem hádky10,13 %0,13 %  
divně - namám ráda konflikty10,13 %0,13 %  
možná nechtěla být u rozepře obou dívek10,13 %0,13 %  
cítil bych, že se Jana brání přílišné výtce ze strany Jany. Nebyl bych z dané situace nadšený10,13 %0,13 %  
otráveně10,13 %0,13 %  
podrážděně, že se schyluje k hádce kvůli takovéto v podstatě maličkosti; kino stihly, takže ta přestřelka byla úplně zbytečná10,13 %0,13 %  
Nijak, myslela to jako sarkastickou poznámku10,13 %0,13 %  
nepopsala bych to ani jednim slovem z uvedenych, nejspis bych se citila trapne, ze se hadaji kvuli blbosti, zvlast kdyz se Jana omluvila, nejspis bych jeji poznamku povazovala za trefnou10,13 %0,13 %  
souhlasím s Janou, ujet autobus může každému10,13 %0,13 %  
vystrašeně, protože nechci, aby se rozpoutala hádka10,13 %0,13 %  
souhlasně s Janou, stát se to přece může každému, Jana se omluvila10,13 %0,13 %  
přitakala bych Janě!10,13 %0,13 %  
Nepříjemně - nechci aby se kamarádky hádaly10,13 %0,13 %  
chápavě10,13 %0,13 %  
Jana má nárok se bránit, ale bude z toho nepříjemná hádka10,13 %0,13 %  
Nervózně, stále nám utíká čas.10,13 %0,13 %  
Jana se omlouvala,nepomohlo to,tak se bránila10,13 %0,13 %  
Soucítila bych s Janou, neboť taková reakce kvůli zpoždění mi přijde od Martiny neadekvátní.10,13 %0,13 %  
souhlasila bych s Janou, kritika Martiny byla přehnaně důsledná.10,13 %0,13 %  
asi jí štve, že se kamarádky hádají/začnou hádat10,13 %0,13 %  
spíš na straně Jany10,13 %0,13 %  
Pokud Martina moc hysterčila, tak byla Jany poznámka vhodná. Začátek stihly, kdyby nebyly slepice, mohly poslat jednu napřed, aby držela místa;)10,13 %0,13 %  
trochu bych se zlobila, ale každý jednou přijde pozdě aniž by za to mohl 10,13 %0,13 %  
Rozesmála bych se10,13 %0,13 %  
že má Jana pravdu10,13 %0,13 %  
chápala bych to..10,13 %0,13 %  
rozladěně, chtěla jsem strávit příjemný večer a zatím musím poslouchat žabomyší tahanice10,13 %0,13 %  
znuděně, neutrálně10,13 %0,13 %  
rozladěně, že to Martina tolik řeší10,13 %0,13 %  
překvapeně, zas tak nic hrozného se nestalo10,13 %0,13 %  
Napjatě.10,13 %0,13 %  
Neutrálně, Jana chtěla pouze poukázat na přehnanou reakci Martiny.10,13 %0,13 %  
Cítila bych, že Jana touto poznámkou poukazuje na fakt, že každý by si měl nejdříve zamést před vlastním prahem. Martině se to patrně už v minulosti stalo a poznámka byla jízlivá.10,13 %0,13 %  
očekávám hádku a zkažený večer10,13 %0,13 %  
....cítím tam neústupnost Martiny,Jana byla vyprovokována, nechtěla být tak velmi peskována...10,13 %0,13 %  
neutrálně, všichni jsme naštvaní, že jsme čekali10,13 %0,13 %  

Graf

18. Jak chtěla podle Vás Jana, abyste reagovala? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak, Jana chtěla jen upozornit na stav věcí41054,45 %54,45 %  
Abyste byla smutná; cítila se hloupě15520,58 %20,58 %  
Abyste se naštvala; rozzlobila se; pohoršilo Vás to; dotklo se Vás to12716,87 %16,87 %  
Abyste se zasmála; pobavila se; Jana chtěla jen odlehčit situaci9212,22 %12,22 %  
abych se ji zastala60,8 %0,8 %  
abych jí dala za pravdu20,27 %0,27 %  
aby se jí někdo zastal20,27 %0,27 %  
Abych se zamyslela nad svou dochvilností v minulosti.10,13 %0,13 %  
Podpořili jí10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že to se může stát každému a o nic vlastně nešlo10,13 %0,13 %  
Možná, aby se jí někdo zastal a ukončil dohadování.10,13 %0,13 %  
aby si uvedomila ze kazdy dela chyby10,13 %0,13 %  
abych zhodnotila situaci a došla k závěru, že se to skutečně může stát10,13 %0,13 %  
chápavě a trochu empaticky10,13 %0,13 %  
abyste se Jany zastala10,13 %0,13 %  
Myslím, že nijak, Jana si jen chtěla ulevit a setřást ze sebe odpovědnost, asi jí v tom nebylo příjemně10,13 %0,13 %  
Podpořit Janu - v omluvě - proti Martině.10,13 %0,13 %  
Aby si Martina uvědomila svou chybu10,13 %0,13 %  
aby si Martina uvědomila, že už jí nadává moc10,13 %0,13 %  
bl bla10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
Abyste se jí zastala. 10,13 %0,13 %  
Abych přiznala, že se to stát může a nechala to být. Začátek filmu jsme přece stihly a pokud tam jsem s dalšími 4 kamrádkami, tak určitě nevadilo čekání - jistě jsme se dobře bavily.10,13 %0,13 %  
abyste ji omluvila a vyjádřila jí solidaritu10,13 %0,13 %  
upozorněna na to,že už to s vyčítáním přeháním10,13 %0,13 %  
Jsem asi Martina (?) abych už dala pokoj a šli jsme do kina10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že zbytečně prudí10,13 %0,13 %  
Nijak, neudělala to úmyslně.10,13 %0,13 %  
aby pochopila Martina, ze se to prostě může stát komukoliv10,13 %0,13 %  
mohla chtít, abych se jí zastala, nebo také nečekala nic od ostatních a vedla rozhovor jen s Martinou10,13 %0,13 %  
.. stávají se horší věci, než dvacetiminutové zpoždění...10,13 %0,13 %  
abych projevila souhlas10,13 %0,13 %  
Aby si Martina uvědomila, že také určitě někdy něco nestihla.10,13 %0,13 %  
Jana se chtěla obhájit před ostatními, když ji Martina napadla - chtěla aby pro ni ostatní měly pochopení10,13 %0,13 %  
aby se Martina uklidnila, že se to může stát komukoliv a mě by připadalo Martiny chování přehnané10,13 %0,13 %  
irelevantní otázka10,13 %0,13 %  
abych s ní souhlasila a snažila se jí před Martinou zastat10,13 %0,13 %  
aby s ní někdo souhlasil10,13 %0,13 %  
rozhodně tak, jak chci já a ne jak se očekává10,13 %0,13 %  
aby jí daly ostatní za pravdu10,13 %0,13 %  
abych jí dala za prvdu10,13 %0,13 %  
chtěla se obhájit, stát se to může každému10,13 %0,13 %  
odpověď je stejná,jako u předchozího...10,13 %0,13 %  
abych přestala opakovat, jak bylo nezodpovědné přijít pozdě.10,13 %0,13 %  
Aby ji došlo, že stát se to může každému.10,13 %0,13 %  
chtěla, abych jí vyjádřila podporu 10,13 %0,13 %  
provinile10,13 %0,13 %  
trapně10,13 %0,13 %  
Abyste si uvědomila, že jste reagovala nepatřičně10,13 %0,13 %  
aby se uklidnila, aby přestala být nepříčetná, aby ji to odpustila10,13 %0,13 %  
Abych se chytla za nos, že se mi to může klidně stát taky a není to důvod aby mi něco vyčítala10,13 %0,13 %  
abyste měla pochopení10,13 %0,13 %  
Aby jí podpořily.10,13 %0,13 %  
aby ji dali pokoj 10,13 %0,13 %  
aby se nad sebou taky zamyslela, stát se to může každému10,13 %0,13 %  
abychom si uvědomili, že nikdo není dokonalý10,13 %0,13 %  
zastala se jí10,13 %0,13 %  
Abych uznala chybu10,13 %0,13 %  
Abyste se jí zastala10,13 %0,13 %  
chtěla, aby se jí někdo zastal10,13 %0,13 %  
Abych ji bránila, řekla něco na její obhajobu.10,13 %0,13 %  
Snažila bych se převést téma na to, že nám uteče začátek kina.10,13 %0,13 %  
neutralne, at se to uz neresi,at jdeme do kina.10,13 %0,13 %  
přidala se na její stranu s tím, žese to může stát každému10,13 %0,13 %  
aby se to víc nerozebíralo, už tak nebyla příjemná reakce Martiny10,13 %0,13 %  
ponížně10,13 %0,13 %  
Abych ji podpořil/a10,13 %0,13 %  
Abych si uvědomila, že jsme všichni lidé a stalo se to už každému. Hlavně nejde o život, takže Martiny kárání je přehnané.10,13 %0,13 %  
abych jí odpustila10,13 %0,13 %  
abych řekla Martině, aby byla zticha10,13 %0,13 %  
abysme tuhle debatu ukončily a vyrazily na film10,13 %0,13 %  
asertivně ukončit debatu, odpoved nemiri na ostatni, ale na Martinu10,13 %0,13 %  
chtěla, aby jí už dala pokoj10,13 %0,13 %  
Nijak, chtěla jen umlčet Martinu.10,13 %0,13 %  
abyste se zamyslela nad sebou10,13 %0,13 %  
aby pochopila, že každý se může opozdit a nikdy není neomylný10,13 %0,13 %  
abych byl(a) na její straně10,13 %0,13 %  
může se to stát každému10,13 %0,13 %  
abych si uvědomila neadekvátnost a přehnanost kritiky, uvědomila si, že ani já nejsem neomylná a vždycky dočasná10,13 %0,13 %  
asi se chtěla ohradit, protože měla pocit, že na ní martina zbytečně útočí: chtěla, aby martina konečně zmlkla a přestala se hádat10,13 %0,13 %  
souhlasila s ní10,13 %0,13 %  
Nevím. Pokud jsem naslouchající kamarádka.10,13 %0,13 %  
soucitně vůči ní10,13 %0,13 %  
nebylo to mířeno na mne, ale Martinu10,13 %0,13 %  
tón hlasu a řeč těla napoví10,13 %0,13 %  
Nijak - v tomto případě byla odpověď určena pouze Martině10,13 %0,13 %  
abych se zasmála a uvědomila si, že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
V afektu možná chtěla, aby s ní i ostatní začaly Martinu popichovat10,13 %0,13 %  
Abych se ji trochu zastala.10,13 %0,13 %  
nnijak, ale nechtěla upozornit na stav věci10,13 %0,13 %  
hádala se s Martinou o ostatní nešlo10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela10,13 %0,13 %  
chtěla, aby se zamyslela nad tím, že ji tolik nadává za pozdní příchod10,13 %0,13 %  
Jana hledala zastání.10,13 %0,13 %  
abyste se zamyslela a ta druha prestala prudit10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela nad vznesenými obviděními10,13 %0,13 %  
Aby se omluvila. 10,13 %0,13 %  
Aby si Martina uvědomila, že to samé dělá i ona10,13 %0,13 %  
Ukončit hádku a jít do kina10,13 %0,13 %  
podpořila ji proti Martině10,13 %0,13 %  
..bylo by vhodné, aby některá z přihlížejících kamarádek vyrovnala situaci....slova, mě se to také stalo.....nebo neradi čekáme, ale na tebe Jani jsme počkaly....koupíš nám bombóny...atd.10,13 %0,13 %  
aby se o tom už nemluvilo10,13 %0,13 %  
aby se omluvila, v zadání není napsáno, že dala vědět, že přijede pozdě10,13 %0,13 %  

Graf

19. Představte si, že jste jedna z poslouchajících kamarádek: Jak myslíte, že Jana chtěla, aby Martina zareagovala, když jí řekla: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak, Jana chtěla jen upozornit na stav věcí27336,25 %36,25 %  
Aby byla smutná; cítila se hloupě24432,4 %32,4 %  
Aby se naštvala; rozzlobila se; pohoršilo ji to; dotklo se jí to16722,18 %22,18 %  
Aby se zasmála; pobavila se; Jana chtěla jen odlehčit situaci9212,22 %12,22 %  
aby se omluvila30,4 %0,4 %  
aby se zamyslela30,4 %0,4 %  
aby se uklidnila20,27 %0,27 %  
ABY SE NAD SEBOU ZAMYSLELA20,27 %0,27 %  
aby si uvědomila, že chybovat je lidské10,13 %0,13 %  
Aby přestala útočit.10,13 %0,13 %  
Chtěla aby nechala poznámek10,13 %0,13 %  
Uznala, že stát se to může všem a nevrtala se v tom tak10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela také nad svými chybami10,13 %0,13 %  
aby se prestala zlobit10,13 %0,13 %  
Aby dali Janě za pravdu10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila nemístnost své poznámky10,13 %0,13 %  
aby si Martina uvědomila, že se to může stát10,13 %0,13 %  
aby už Martina přestala a uvědomila si, že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
Abych se jí zastala (asi jsem nepochopila rozdíl mezi touto a předchozí otázkou)10,13 %0,13 %  
aby uznala, že její reakce byla přehnaná a že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
aby přestala vyčítat chybu, která se lidem běžně stává10,13 %0,13 %  
aby uznala, že Jana měla objkktivní důvod, proč přijela pozdě10,13 %0,13 %  
mrzelo ji to, ale chtěla diskuzi rychle ukončit10,13 %0,13 %  
uznat, že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
aby o tom už přestala mluvit10,13 %0,13 %  
aby pochopila, že to neudělala naschvál10,13 %0,13 %  
aby se omluvila a uznala, že se to může stát10,13 %0,13 %  
chtěla uzavřít nepříjemnou diskusi s poukázáním na to, že něco podobného se může státá každému10,13 %0,13 %  
Možná chtěla, aby se Martina přestala zlobit a uvědomila si, že se to může stát i jí, protože si třeba sama v tu chvíli vybavila, že se jí to už stalo.10,13 %0,13 %  
Chtěla, aby Martina přestala kázat.10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že nemusí hned tak přehnaně reagovat10,13 %0,13 %  
Aby se Martina zklidnila a uvědomila si svou chybu10,13 %0,13 %  
aby už přestala nadávat10,13 %0,13 %  
aby jí odpustila, protože stát se to může i jí10,13 %0,13 %  
aby uznala svoji chybu10,13 %0,13 %  
Aby se zarazila a už se v tom nepitvala. Případně se dokonce omluvila, že na Janu tak vyjela. 10,13 %0,13 %  
aby se dovtípila10,13 %0,13 %  
Aby řekla, že se to může stát, ale že mohla dát vědět, že se zpozdí.10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela, že autobus může ujet každému a zbytečně nekritizovala10,13 %0,13 %  
aby se sklidnila, vždyť se opravdu nic nestalo a jany si dá jistě příště pozor10,13 %0,13 %  
aby přestala řešit situaci10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že příště může nastat obrácená situace a čekat se bude na ní, 10,13 %0,13 %  
aby jí už nic nevyčítala, stát se to může každému10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že jí se to může stát taky10,13 %0,13 %  
aby už zmlkla10,13 %0,13 %  
Aby už přestala se svými poznámkami10,13 %0,13 %  
aby přestala s výčitkami, uvědomila si, že se to může stát i jí10,13 %0,13 %  
Aby se nad sebou zamyslela, a zastyděla se za svoji reakci.10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že se to může stát každému10,13 %0,13 %  
aby si tu skutečnost Martina uvědomila.10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že je moc přísná a nikdo není dokonalý. 10,13 %0,13 %  
.. aby uznala, že to "není konce světa"...!10,13 %0,13 %  
k dalšímu možnému výměnu názoru10,13 %0,13 %  
Aby přiznala, že jí se to už také stalo a nechala ji být.10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že to přehání10,13 %0,13 %  
Aby ji donutila se zamyslet, jestli opravdu není její reakce přehnaná10,13 %0,13 %  
aby si Martina uvědomila, že každý někdy chybuje a byla tolerantnější10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela sama nad sebou, že také není stoprocentní, i jí se něco podobného už stalo10,13 %0,13 %  
Omluvit se10,13 %0,13 %  
aby ji už nechala na pokoji10,13 %0,13 %  
irelevantní otázka10,13 %0,13 %  
totéž, co výše u pánů s nohou10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila ,že reakce byla neadekvátní10,13 %0,13 %  
aby se uklidnila a pochopila, že to neudělala schválně10,13 %0,13 %  
aby to přijala a neurazila se10,13 %0,13 %  
aby už mlčela a dál to nerozebírala10,13 %0,13 %  
aby se omluvila za přehnanou reakci10,13 %0,13 %  
Aby uznala že Jana má pravdu.10,13 %0,13 %  
zamluvit to10,13 %0,13 %  
Jana chtěla upozornit na stav věcí proto, aby si Martina uvědomila jiné životní hodnoty, než nalinkovaný životní scénář.10,13 %0,13 %  
Martina začala silnou argumentací a přehnanými výčitkami, stejným stylem opáčila Jana. 10,13 %0,13 %  
Aby se nad tím zamyslela.10,13 %0,13 %  
aby zanechala kritiky na její osobu 10,13 %0,13 %  
Aby uklidnila svůj hněv, který z části nebyl namístě.10,13 %0,13 %  
aby přestala být naštvaná a přijala Janinu omluvu10,13 %0,13 %  
Aby se cítila poraženě a usazeně. Jana použila velmi dobrý argument, který je možná podebraný skutečností.10,13 %0,13 %  
aby uznala, že se to stát může a byla chápající10,13 %0,13 %  
aby si Martina uvedomila, ze se to muze stat kazdemu10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že totéž se jí už také někdy stalo10,13 %0,13 %  
Aby měla pochopení pro její pozdní příchod.10,13 %0,13 %  
aby se uklidnila, že se to může přeci stát každému10,13 %0,13 %  
Abyste si uvědomila, že jste reagovala nepatřičně10,13 %0,13 %  
aby už přestala s výčitkami10,13 %0,13 %  
aby se uklidnila, aby přestala být nepříčetná, aby ji to odpustila10,13 %0,13 %  
Aby ji nechala na pokoji...10,13 %0,13 %  
zmírnila útok10,13 %0,13 %  
Stejně jako v otázce 1810,13 %0,13 %  
aby se vcítila do janiny situace10,13 %0,13 %  
uznala že přestřelila10,13 %0,13 %  
Aby jí dala za pravdu, případně se omluvila.10,13 %0,13 %  
aby ji dali pokoj 10,13 %0,13 %  
aby přetala nadávat10,13 %0,13 %  
aby přestala "prudit"10,13 %0,13 %  
aby prestala urazet10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že i jí se to může stát10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že není dokonalá10,13 %0,13 %  
aby ji ztrapnila10,13 %0,13 %  
Aby uznal, že i jí se to někdy stalo10,13 %0,13 %  
Jana chtěla odrazit Martininy výčitky10,13 %0,13 %  
Aby uznala, že se každý může občas zpozdit.10,13 %0,13 %  
aby uznala, že není neomylná10,13 %0,13 %  
aby si uvedomila ze se ji to mozna uz take nekdy stalo a ze se nic tak hrozneho nestalo10,13 %0,13 %  
aby uznala, že je to možné a stát se to může i jí10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila to co řekla a že se jí to může stát také10,13 %0,13 %  
aby si uvedomila, ze se to muze stat10,13 %0,13 %  
Aby nechala výčitek10,13 %0,13 %  
usměrnit obě strany a říct ...a už dost jdeme na film10,13 %0,13 %  
aby si to uvědomila10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že to přehnala, protože se to stává každému, i jí.10,13 %0,13 %  
aby Martine doslo, ze to neudelala schvalne a ze se to muze stat i ji10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že se vlastně nic nestalo10,13 %0,13 %  
aby uznala, že má pravdu10,13 %0,13 %  
aby už mlčela, protože Martině pravděpodobně taky už někdy ujel autobus10,13 %0,13 %  
chtela ji jen dat najevo ze prehani kvuli necemu, co se muze stat kazdemu, i ji10,13 %0,13 %  
aby se zklidnila a přestala kázat10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že její reakce je nepřiměřená10,13 %0,13 %  
aby už jí dala pokoj10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že se to může stát každému a přestala dělat scénu10,13 %0,13 %  
zamyšlení nad sebou10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že vyčítá nespravedlivě10,13 %0,13 %  
aby už to přestala komentovat.10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že toho nadávání bylo už dost, ona také není dokonalá a nic to neřeší.10,13 %0,13 %  
hlavně aby se nad sebou zamyslela10,13 %0,13 %  
viz předchozí otázka: aby zmlkla10,13 %0,13 %  
Aby se uklidnila a přestala hysterčit, pokud to moc přeháněla. pokud jí to Martina jen jemně vytkla, byla Jany odpověď nevhodná.10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že Jana už toho má dost.10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila přehnanost svého počínání10,13 %0,13 %  
aby si to uvědomila, že to trošku přehání10,13 %0,13 %  
se zamyslela nad svojí poznámkou10,13 %0,13 %  
Chtěla od ní porozumnění10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela a přestala prudit10,13 %0,13 %  
aby uznala její pravdu10,13 %0,13 %  
Aby se uklidnila, přestala s proslovem a aby se taky podívala na sebe10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že se to může stát10,13 %0,13 %  
Aby byla vstřícnější10,13 %0,13 %  
Aby si uvědomila, že to přehání.10,13 %0,13 %  
aby zmlkla10,13 %0,13 %  
Chtěla, aby si uvědomila, že se to může stát každému.10,13 %0,13 %  
chtěla, aby si Martina přestala dovolovat10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila absurdnost svého jednání10,13 %0,13 %  
Aby se omluvila, že tak vyjela10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že nikdo není neomylný10,13 %0,13 %  
aby se zamyslela sama nad sebou a neřešila tak ostře takovou hloupost10,13 %0,13 %  
Aby se zamyslela nad svým chováním10,13 %0,13 %  
chtěla, aby se zamyslela, nad svými pozdními příchody10,13 %0,13 %  
Aby se Martina vcítila do její situace.10,13 %0,13 %  
ukončit debatu a přerušit obvinění.10,13 %0,13 %  
Doufejme, že chtěla, aby si Martina sáhla do své duše a uvědomila si, že je nepříjemná na kamarádku.10,13 %0,13 %  
Omluva. 10,13 %0,13 %  
aby si uvědomila, že za to nemohla10,13 %0,13 %  
Aby nereagovala10,13 %0,13 %  
Martina to měla přestat řešit.10,13 %0,13 %  
přestala se do ní navážet10,13 %0,13 %  
...aby pochopila, že předvádí nadvládu...10,13 %0,13 %  

Graf

20. Jak myslíte, že Martina skutečně zareagovala? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naštvala se; rozzlobila se; pohoršilo ji to; dotklo se jí to57376,1 %76,1 %  
Byla smutná; cítila se hloupě16021,25 %21,25 %  
Nijak, Jana chtěla jen upozornit na stav věcí10814,34 %14,34 %  
Zasmála; pobavilo ji to; Jana chtěla jen odlehčit situaci466,11 %6,11 %  
urazila se30,4 %0,4 %  
zmlkla20,27 %0,27 %  
omluvila se20,27 %0,27 %  
Asi se nad tím zamyslela..10,13 %0,13 %  
nijak, neuvědomila si obsah sdělení10,13 %0,13 %  
nepřešla to a furt Janě vyčítala pozdní příchod10,13 %0,13 %  
Pokud nebyla blbá tak nijak.10,13 %0,13 %  
hloupě. Asi nebude tolerantní a s takovou kamarádkou bych neztrácela čas10,13 %0,13 %  
Možná se urazila nebo už o tom nechtěla mluvit, umím si představit, že pak už jen mlčela10,13 %0,13 %  
Buď konfrontačně pokračovala nebo zastavila obviňování.10,13 %0,13 %  
ignorovala to10,13 %0,13 %  
nebo opravdu zmlkla10,13 %0,13 %  
Zarazila se, ale ještě mručela. Nicméně se trochu stáhla. 10,13 %0,13 %  
byla ráda, že Janu zasáhla na citlivém místě10,13 %0,13 %  
bohužel nevím, jaká Martina je a jak tedy pravděpodobně reagovala10,13 %0,13 %  
nebo/a si uvědomila, že má Jana pravdu10,13 %0,13 %  
ženám do hlavy nevidím :), mohly nastat všechny možnosti a řada dalších, podle vzájemných vztahů10,13 %0,13 %  
trapně, že ji předtím zahrnovala výčitkami10,13 %0,13 %  
možná si uvědomila, že přestřelila10,13 %0,13 %  
.. a nebo jí to došlo...?10,13 %0,13 %  
záleží jaká Martina je, mohla se zasmát, ale taky se dál dohadovat10,13 %0,13 %  
uznala, že se jí také už něco takového v minulosti stalo10,13 %0,13 %  
záleží na tom, jakým způsobem jí to Jana řekla a jak jednali poslouchající kamarádky10,13 %0,13 %  
irelevantní otázka10,13 %0,13 %  
další sarkastickou poznámkou10,13 %0,13 %  
ale je trapná s tím jak jí vynadala-takový přístup kamarádky není hezký, ale zase Jana měla dát vědět sms 10,13 %0,13 %  
Uznala Janin argument, přestala Janu kritizovat a konverzaci na toto téma zakončila neutrálním tónem.10,13 %0,13 %  
Co si o sobě myslíš, přijdeš pozdě a ještě máš řeči.10,13 %0,13 %  
nevím10,13 %0,13 %  
Pravá kamarádka by se omluvila, protože by ji bylo jasné, že to trochu přehnala.10,13 %0,13 %  
Zastyděla se, zamyslela se nad skutečností, že se jí to mohlo stát taky.10,13 %0,13 %  
vůbec to nebrala v potaz10,13 %0,13 %  
uklidnila se, uvědomila si, že ji nedávno ujel autobus do práce10,13 %0,13 %  
Bud´ byla úplně rozzlobená a pokračovala do ni šít, nebo už zmlkla..10,13 %0,13 %  
nevím, možná byla dotčená10,13 %0,13 %  
Bylo ji trapne10,13 %0,13 %  
Pokud je co k čemu, tak raději nic neříkala. Pokud ne, tak se začala ještě víc hádat.10,13 %0,13 %  
řekla ji že je ulhaná kráva a nemluvila s ní10,13 %0,13 %  
přestala "prudit"10,13 %0,13 %  
Nijak, ignorovala to10,13 %0,13 %  
nijak to její předchozí naštvání neovlivnilo, případně zvýšilo (Jana jen přilila olej do ohně)10,13 %0,13 %  
čekal bych ještě další přestřelku argumentů10,13 %0,13 %  
uznala svou chybu, že kritiku přehnala10,13 %0,13 %  
zmlkla (dva různé scénáře, asi záleží na sebereflexi, ne? :-)10,13 %0,13 %  
Pokud je Martina hysterka, tak po té odpovědi dostala záchvat.10,13 %0,13 %  
arogantně10,13 %0,13 %  
Nijak: Janinu poznámku ignorovala10,13 %0,13 %  
jestli byla normální tak zklapla, jinak možnost 110,13 %0,13 %  
Zbytečně přehnaně10,13 %0,13 %  
snad se omluvila a zasmála se10,13 %0,13 %  
nedá se odhadnout, když ji neznám10,13 %0,13 %  
Myslím, že to přešla bez povšimnutí.10,13 %0,13 %  
Za pravdu se člověk nejvíce zlobí.10,13 %0,13 %  
nafoukla se10,13 %0,13 %  
přešla do protiútoku10,13 %0,13 %  
zamyslela se10,13 %0,13 %  
naštvaná už byla stejně10,13 %0,13 %  

Graf

21. Jak se podle Vás nejspíš cítila Jana sama, když říkala: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně59078,35 %78,35 %  
Smutně; hloupě18124,04 %24,04 %  
Neutrálně, Jana chtěla jen upozornit na stav věcí11715,54 %15,54 %  
Vesele; uvolněně; vtipně253,32 %3,32 %  
Defenzivní přístup agresí10,13 %0,13 %  
byla smutná, že má za kamarádku takovou krávu10,13 %0,13 %  
Daný stav nemohla ovlivnit. Divím se, proč všechny čekaly? Měly jít přeci bez Jany.10,13 %0,13 %  
Obranně, uvolnila stres z nestíhání.10,13 %0,13 %  
pokud se to stalo vícekrát, tak vinná10,13 %0,13 %  
bolo ji líto, že chybovala10,13 %0,13 %  
trapně, je si vědomá, že na ní čekaly, ale nedokázala s daným stavem nic udělat., pak se omluvila a ostatní by to měly vzít na vědomí.10,13 %0,13 %  
bezbranně, poníženě10,13 %0,13 %  
bohužel nevím, jaká Jana je a jak tedy pravděpodobně reagovala10,13 %0,13 %  
bránila se10,13 %0,13 %  
ženám do hlavy nevidím :), mohly nastat všechny možnosti a řada dalších, podle vzájemných vztahů10,13 %0,13 %  
povýšeně, ironicky10,13 %0,13 %  
že ji někdo zbytečně za něco nadává10,13 %0,13 %  
.. nepochopeně.. přece to neudělala naschvál...10,13 %0,13 %  
ukřivděně10,13 %0,13 %  
jsou to vůbec kamarádky, když jedna druhé neústupně něco vyčítá?10,13 %0,13 %  
irelevantní otázka10,13 %0,13 %  
provinile10,13 %0,13 %  
dotčeně10,13 %0,13 %  
zahnaná do kouta10,13 %0,13 %  
nešťastně10,13 %0,13 %  
nadřazeně10,13 %0,13 %  
jen reagovala na výpad kamarádky10,13 %0,13 %  
Pokud to Martina přeháněla, tak se Jana cítila v právu. 10,13 %0,13 %  
Mrzela ji vítka Martiny10,13 %0,13 %  
nštvaně, protože věděla, že Martině se to někdy stalo taky10,13 %0,13 %  

Graf

22. Ohodnoťte Janinu poznámku „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jak nepříjemná byla Janina poznámka?2.5631.895
Jak příjemná byla Janina poznámka?1.6251.658
Jak vtipná byla Janina poznámka?1.2662.179

Graf

23. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, nevímotázka č. 24, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano60279,95 %79,95 %  
ne9112,08 %12,08 %  
nevím607,97 %7,97 %  

Graf

24. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně stejně stará52378,88 %69,46 %  
Mladší40661,24 %53,92 %  
Výrazně mladší29444,34 %39,04 %  
Starší27641,63 %36,65 %  
Výrazně starší9614,48 %12,75 %  
na věku nezáleží121,81 %1,59 %  
nezáleží na věku50,75 %0,66 %  
vždy50,75 %0,66 %  
bez ohledu na věk40,6 %0,53 %  
nezávisle na věku20,3 %0,27 %  
věk nehraje roli20,3 %0,27 %  
v jakémkoliv věku20,3 %0,27 %  
kamarádka20,3 %0,27 %  
nepoužila10,15 %0,13 %  
kdyby se mě svou poznámkou velmi dotkla, bez ohledu na její věk, chovat se s lušně platí pro všechny věkové kategorie10,15 %0,13 %  
asi na kohokoliv, autobus si ujet nenechala schválně a tak by mi byl věk jedno. Kdyby ale byla výrazně mladší, byla bych asi ještě ostřejší :)10,15 %0,13 %  
Záleží na tom jak moc se známe.10,15 %0,13 %  
Použila bych ji kdykoliv.10,15 %0,13 %  
Pokud by byla výrazně starší, použila bych spíše obrat: "to se občas stane každému"10,15 %0,13 %  
Vůbec nezáleží na věku, ale na nulové empatii Martiny. Jana použila jedinou možnou odpověď.10,15 %0,13 %  
dobrá známá10,15 %0,13 %  
věk nerozhoduje10,15 %0,13 %  
kdykoliv!10,15 %0,13 %  
na veku nesejde,branila se10,15 %0,13 %  
moc mi na ní nezáleželo10,15 %0,13 %  
na věku nezáleží, pokud jsme kamarádky10,15 %0,13 %  
pokud se jedná o kamarádku, nezáleží na věku?10,15 %0,13 %  
mou kamarádkou či známou10,15 %0,13 %  
záleží spíš na vztahu k tomu člověku než na věku10,15 %0,13 %  
u kohokoliv10,15 %0,13 %  
dobrá známá nebo kamarádka10,15 %0,13 %  
jakkoli stará, spíš podle toho, jak bych znala její povahu (ne/urážlivost apod.) 10,15 %0,13 %  
jer to kamarádka tak bych věk neřešila10,15 %0,13 %  
kdykoliv komukoliv10,15 %0,13 %  
Pokud bych byla vytočená, ale chtěla to už utnout. 10,15 %0,13 %  
Možná bych ji trošku modifikoval ke starším /zjemnění/ a určitě bych použil sarkastický tón hlasu10,15 %0,13 %  
Nejsem si jistá, zda bych takto reagovala10,15 %0,13 %  
na věku nezáleží, záleží na našem vztahu10,15 %0,13 %  
je mi to jedno10,15 %0,13 %  
Nezáleží na věku.10,15 %0,13 %  
je to kamarádka,čili kdykoli,věk nerozhoduje10,15 %0,13 %  
na věku nezáleží, ale na tom, jak blízká je přítelkyně10,15 %0,13 %  
věk nemá vliv10,15 %0,13 %  
nepředpokládám, že by to měl ovlivnit věk, pokud se jedná skutečně o kamarádky 10,15 %0,13 %  
záleží na tom, jak dobře se známe10,15 %0,13 %  
čím starší, tím možnost je menší, ale asi bych to nechtěla říct nikomu (ani mladému, ani starému)10,15 %0,13 %  
pokud bych se cítila velmi dotčeně10,15 %0,13 %  
vždycky, protože to je situace, která se stane každému.10,15 %0,13 %  
.. kdykoliv, pokud by někdo reagoval v dané situaci tak přemrštěně, jako Martina...10,15 %0,13 %  
Při delší známosti i starší, jinak ne.10,15 %0,13 %  
Pokud by se Martina už někdy v minulosti zpozdila. 10,15 %0,13 %  
Kdykoliv by mě kamarád/ka okřikla za nepodstatnou věc, která se stává všem.10,15 %0,13 %  
když jí znám10,15 %0,13 %  
nespravedlivá, netolerantní, neústupná, neempatická10,15 %0,13 %  
pokud by se také někdy opozdila, pak bych to použila jako svoji obranu10,15 %0,13 %  
v okamžiku, kdy bych se omluvila, a přesto na mě takový člověk útočil, použila bych ji vždy10,15 %0,13 %  
vždycky, padni komu padni10,15 %0,13 %  
starší a nejvíc pohodová10,15 %0,13 %  
dobrá kamarádka10,15 %0,13 %  
jakkoliv stará10,15 %0,13 %  
myslim,že to jde použít na kohokoliv,bez rozdílu věku...10,15 %0,13 %  
kdykoli nehlede na vek10,15 %0,13 %  
na věku by nezáleželo, spíš na mém vztahu k ní10,15 %0,13 %  
V jakémkoli věku. Nezáleží na tom, když člověku takhle nadává za pozdní příchod i po omluvě.10,15 %0,13 %  
víc než věk záleží na vzájemných vztazích10,15 %0,13 %  
Jen v případě, kdy by Martina chodila na schůzky zásadně pozdě.10,15 %0,13 %  
nezáleží na věku, použila bych ji abych dělala jako, že se zlobím a přitom bych se smála10,15 %0,13 %  
záleží na vztahu k dotyčné, ne na věku..10,15 %0,13 %  
kdykoli, to s věkem vůbec nesouvisí, chtěla Janu zdeptat (navzdory) Janině omluvě takže musí očekávat adekvátní reakci..10,15 %0,13 %  
věk si nerozhoduje10,15 %0,13 %  
pokud by si včas neuvědomila, že se to může stát i jí, omluva by měla stačit a důvod také10,15 %0,13 %  
svině, která by do mě hrotila, že sem špatná proto, že mi ujel autobus10,15 %0,13 %  
záleží na vztahu mezi nimi10,15 %0,13 %  
nemá vliv na věk10,15 %0,13 %  
Nejde o věk10,15 %0,13 %  
kdykoli, pokud by to mělo smysl10,15 %0,13 %  
použil bych, kdyby Martina byla známa svou nedochvilností10,15 %0,13 %  
použila bych ji vždy nehledě na věk10,15 %0,13 %  
nezáleží na věku, pokud by byla takhle nekompromisní i po mých několika omluvách..10,15 %0,13 %  
Na věku nezáleží, spíš na slolečenském postavení. V případě rodiny nebo blízkých přátel bych toto poznámku použila.10,15 %0,13 %  
kdybych jí dobře znala10,15 %0,13 %  
záleželo by tónu podání oné věty, pokud by byla nepříjemná i přes to, že jsem se omluvil, je možné, že bych ji použil též10,15 %0,13 %  
ke starší osobě bych použila méně kousavou poznámku10,15 %0,13 %  
nezáleží10,15 %0,13 %  
na věku zde nezaleží10,15 %0,13 %  
kdyby se ji to už taky někdy stalo10,15 %0,13 %  
nezalezi na veku10,15 %0,13 %  
bylo by jedno jak stará nebo mladší by byla, pokud šlo o zpoždění kvůli práci10,15 %0,13 %  
na věku nezáleží,jak by mi byla blízká10,15 %0,13 %  
jakéhokoli věku10,15 %0,13 %  
na věku nezáleží, použila bych ji, kdybych měla těžký den a nekontrolovala se10,15 %0,13 %  
kdyby to byla dobrá kamarádka se smyslem pro humor10,15 %0,13 %  
věk je jedno10,15 %0,13 %  
podle zkušenosti s dochvilností dané osoby10,15 %0,13 %  
kdykoli, ale ne arogantně10,15 %0,13 %  
to je jedno10,15 %0,13 %  
zalezi na "sile" vztahu k Martine10,15 %0,13 %  
asi záleží na tom,jak ostře to bylo Janě vytknuto.ke starším cítím úctu a slušnost,ale kdyby mě hodně stírala,tak se nenechám10,15 %0,13 %  
Pokud bych si s Martinou tykala a ona mě takto napadala kvůli "blbému" zpoždění autobusu, použila bych tuto poznámku kdykoli bez ohledu na věk. V případě vykní by záleželo na postavení té osoby vůči mně.10,15 %0,13 %  
jakéhokoli stáří10,15 %0,13 %  
záleží na vzájemném vztahu; poznámka je trochu drzá, lze si ji dovolit jen u dobrého přátelství10,15 %0,13 %  
záleží na situaci a na vztahu co mezi sebou máme10,15 %0,13 %  
Záleží, jak moc by M vyšilovala. Jinak je Jana tele, proč jim neposlala sms? ;)10,15 %0,13 %  
použil bych ji tak, abych upozornil na Martininu jízlivost a nevhodnost10,15 %0,13 %  
bez věkového rozpětí10,15 %0,13 %  
vždycky, pokud by prudila 10,15 %0,13 %  
kdyby to byla kamarádka, tak v každém věku10,15 %0,13 %  
Ta je jedno, jde o princip10,15 %0,13 %  
kdykoliv, je to kamarádka10,15 %0,13 %  
záleží na vztahu s danou osobou10,15 %0,13 %  
přátele nerozlišuji podle věku10,15 %0,13 %  
Vždy, jsou to kamarádky, takže by to měla pochopit v každém věku.10,15 %0,13 %  
záleží na situaci, ne na věku10,15 %0,13 %  
úplně jedno,kolik by jí bylo10,15 %0,13 %  
to nezáleží na věku, ale na vztahu10,15 %0,13 %  
pokud jsme kamarádky, na věkovém rozdílu nezáleží10,15 %0,13 %  
podle vztahu k Martině10,15 %0,13 %  
nezáleželo by VŮBEC na věku10,15 %0,13 %  
nehlede na vek, kdyz by to byla moje kamaradka10,15 %0,13 %  
spíš by záleželo, jak dobře se známe10,15 %0,13 %  
nezáleží na věku, ale na vztahu10,15 %0,13 %  
Na věku nezáleží, bránil bych se proti přehnané reakci.10,15 %0,13 %  
Věk není jediné kritérium10,15 %0,13 %  
Je mi to jedno.10,15 %0,13 %  
Na věku nezáleží.10,15 %0,13 %  
..vždy, kdyby mě někdo výrazně na veřejnosti peskoval...10,15 %0,13 %  
na věku by nezáleželo10,15 %0,13 %  
Záleží na typu a délce vztahu k Martině10,15 %0,13 %  
záleží na vztahu, ne na věku10,15 %0,13 %  

Graf

K Pavlovi a Evě dorazila návštěva. Eva od hostů dostane obrovský dort a prosí Pavla, aby jí přinesl z vedlejší místnosti nějaký pěkný talíř, na který by zákusek dala. Pavel se vrátí s talířem, na který se dort opravdu nevejde. Eva zareaguje: „Menší už tam nebyl?“

25. Přeje si Eva opravdu menší talíř?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne73297,21 %97,21 %  
ano131,73 %1,73 %  
nevím81,06 %1,06 %  

Graf

26. Byla Evina poznámka v dané situaci vhodná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 28, nevímotázka č. 28, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano36448,34 %48,34 %  
ne24232,14 %32,14 %  
nevím14719,52 %19,52 %  

Graf

27. Proč nebyla Evina poznámka vhodná?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ačkoliv to třeba bylo jen v žertu, mohlo to Jirku, který chtěl popmoct zesměšnit

arogantví, nevkusná

asi bych před návštěvou nepoužila tuto poznámku, která dává najevo partnerův špatný odhad.

asi měla znít ironicky, ale Pavel asi nedonesl naschvál menší talíř

byla aroganfní

Byla ironická. Mohla použít větu, že je moc malý, at přinese větší.

byla jízlivá, udělala z Pavla hlupáka

byla plná ironie

byla ponižující

byla rýpavá

byla rýpavá, ale chtěla upozornit na danou skutečnost

byla spíš trapná

Byla to ironie, Pavla tím shodila. Pokud si Pavel neuvědomil, že se tam dort nevejde, lze to říct i jinak.

Byla to oslava, Eva nemusela kazit atmosféru touto poznámkou, úmyslem nebylo přinést schválně menší talíř, Pavlovi chyběl jen odhad.

byla to provokativní poznámka

byla to snad, ironie!

Byla útočná vůči manželovi

byla zbytečně arogantní, rádoby vtipná, nezdvořilá

cynismus, neocenění snahy někoho jiného,

Dělá tím z Pavla hlupáka a neschopného.

Dle mého názoru,vyvolala trapnou situaci

Dostala svého partnera do trapné situace a shodila ho před ostatními kamarády.

dotkla se chlapova ega

drobná jízlivost

Eva chtěla něco po Pavlovi, Pavel její přání splnil; měla by se proto zachovat slušně, i když nebyla naplněna její očekávání.

Eva je nevděčná mrcha

Forma a ton byl nevhodny

hloupá reakce před lidmi

Hosté nemají být obtěžování pocitem, že Pavel je pako, které neumí přinést správný talíř.

Chlapi jsou chlapi. Jestli s jedním žije, měla by to vědět :)

Chlapovi se musí dávat přesné instrukce.

chtěl pomoct, ale neodhadl situaci a ona ho hned sjela, chlapi nemají takový rozhled v kuchyni

chtela vetsi talir

Chybu neudělal úmyslně, prostě se nestrefil

ironická poznámka

ironická poznámka, Pavel se může cítit ponížen, návštěva neví, zda je to dobré nebo špatné, pokud se neznají více a neví, jak mezi sebou komunikují

ironické poznámky bych v případě návštěvy přátel vynechal

Ironicky naznačila, že je Pavel idiot. Zesměšnila ho před návštěvou.

Ironie před přáteli.

Ironie se do takových situací nehodí

Ironie sice podle mě není špatná věc, pokud se použije ve správné chvíli, ovšem v tomto případě spíše většinou způsobuje u protěšku zlost či dokonce uraženost a při společenských akcích jako tato není vhodná.

Ironie.

Jde o to, jestli tu větu řekla s úsměvem, nebo spíš naštvaně. Myslím si, že spíš naštvaně. Proto tak odpověď neodpovídala závažnosti situace.

Jde to říct i slušněji.

Je kousavá a ironická. Eva mohla lépe říct např.: Zlato tenhle je moc malý, dort se tam nevejde. Podívej se prosím, jestli najdeš větší.

je ponižující, znevažující

je to chlap,nemůžeme po něm chtít poznat,co žena chce jen tak...neshazujeme chlapa před návštěvou...nepoužíváme ironii,ne každý ji pochopí

je to neslušné

je to netaktní

je to nezdvořilé

Jednak uvedla návštěvu do rozpaků. Jednak inteligentní člověk nepoužívá ironii, dokáže svoje přání formulovat jasně. (I když - kdo ví, co se mezi nimi před chvílí stalo, třeba měl nevhodné pindy.)

kazdy se muze splest

kazí pokojnou rodinnou atmosféra sarkastickou poznámkou

kvůli ironickému podtextu

Mám hosty, neuvádím je do situace, kdyby se cítili nevhodně, ba dokonce aby nabili dojmu, že za vzniklou situaci mohou oni, tím že donesli dort. Ale jde o to, jakým to řekne tónem.

mám pocit že se jedná spíše o formální návštěvu, čímž Pavla spíše ztrapnila a udělala z něj "ťulpase", pokud by šlo o návštěvu přátel blízkých tak je to spíše vtipná poznámka

Měla by být ráda, že jí Pavel vyhověl a udělal jí tu službu, že talíř donesl. Měla by poděkovat a buď ho poprosit, aby došel pro jiný, nebo si pro něj dojít sama.

měla být ráda že jí vůbec něco donesl

měla být rovnou konkrétní, co že to chce a na co

měla manžela před návštěvou slušně požádat o přinesení většího talíře

měla na to upozornit jemněji a poprosit Pavla, aby přinesl jiný..

Měla požádat Pavla, aby přinesl větší talíř.

měla říci slušněji, že talíř je moc malý, ale nepoužívat ironii

měla si pro talíř dojít sama

měla si talíř vybrat sama

Meli hosty

Mohla být rád, že jí přinesl talíř a ne to ještě komentovat!

Mohla ho poprosit znovu, aby jí donesl nějaký menší

Mohla jen přátelsky upozornit že chce ještě větší.

Mohla požádat o výměnu talíře obyčejným lidským způsobem

mohla se Pavla dotknout,upozornit na jeho neschopnost

mohla si pro ten talířek dojít sama a ne někoho úkolovat.

mohla tam dojít sama

mohla to říci jinak a nebo si rovnou pro talíř zajít sama

mohla to slyšet návštěva

Mohla touto poznámkou Pavla před hosty shodit.

Možná Pavel neodhadl velikost a nemusel to udělat úmyslně.

Možno si to vyložit jako otevřené setření druhého, že není schopný vybrat podle velikosti dortu správnou velikost talíře ... útok

mužům se musí říkat jasně, co se od nich žádá, jinak se nedovtípí

Myslím, že před hosty ztrapnila Pavla i když to možná memyslela zle.

Narušila atmosféru

ne každý chápe ironii

nebyla taktní, ale zlá

nebylo slušné být ironická

nejednoznačnost, ironie, muži takové věci nechápu jako ironii a uráží se

Nemusela být jízlivá, měla poprosit o větší talíř.

nemusela tak kousavě reagovat, pořád to mohla říct jinak

Nemusí snižovat manžela ve společnosti

není slušné vyjíždět naštvaně na někoho, kdo se snaží pomoci, navíc před návštěvou

Nevhodně jízlivé

Nevhodné před hostama..

nic neřeší, ale dost záleží na přednesu, mohlo to být laskavě ironické i nepříjemně kousavé, Pavel tam mohl slyšet oslovení miláčku ale také ty debile

Nic se tím nevyřešilo, muž poznámku nepochopil

Ničemu to nepomůže, Pavel holt nenašel větší talíř, tak zkusil, zda-li se to nevejde na tento...

Nikdo není dokonalý.

Ochota se netrestá

On pro ni něco dělal, měla by to spíše ocenit .

Partner plnil její přání, nemohl vědět, který talíř přesně chce, aby jí podal.

Paval ve společnosti zesměšnila.

Pavel asi neodhadl velikost talíře, mohl se cítit dotčeně, že splnil nepřesně zadaný úkol a ona ho zesměšňuje

Pavel byl hodný, přinesl talíř

Pavel ji posloužil

Pavel jí ten talíř přinést nemusel.

Pavel jí vyhověl a došel pro talíř, mohla by ho mileji požádat o větší.

Pavel projevil ochotu a měl tzv. žebrotu

Pavel přinesl talíř a asi nepřinesl schválně malý talíř. Evina poznámka už provokuje konfliktní situaci.

Pavel se může citit před návštěvou ponížen

Pavel se obětoval a pak ho tato věta mohla ranit, i když nebyla myšlena vážně...

Pavel se snaží pomoct a je za to odměněn nepříjemnou rýpavou poznámkou

Pavel se snažil a prostě to jen neodhadl.

Pavel se třeba opravdu snažil a Eva ho takhle před druhými zpražila.

Pavla se to mohlo dotknout, že ho Eva ponižuje.

pichlavá, sarkastická, PPavel si takový tón nezasloužil

Ponížila Pavla

ponižující, nevhodná-muž většinou nevybere správné nádobí

Pouze ztrapňuje Pavla nelogickou otázkou.

Používat ironii je nefér a navozuje to atmosféru předhádkou.

prostě se to nehodilo

Protoze mohla rict? Nemuzes donest prosim vetsi...?

Protože asi pavel nevěděl, že má tak moc velký dort

Protože by měla být ráda, že Pavel pro talíř šel...mohla si pro něj klidně zatím sama.

protože do Pavla rýpla, ale ten chtěl pomoci a donesl talíř, asi se spletl, nepřemýšlel, apod.

Protože donutila Pavla cítit se trapně ve společnosti přátel

Protože Eva zareagovala naštvaně a myslela tuto poznámku ironicky.

protože ho tím přede všema ztrapnila

protože ho ztrapnila a on se mohl cítit poníženě

Protože je jizlivá kráva která neumí říct co potřebuje a dělá z Pavla vola

Protože je neuctivá k manželovi a ještě ke všemu před návštěvou. (beru je jako manžele, protože není specifikováno, v jakém jsou vzájemném vztahu, což může ovlivnit odpovědi)

Protože je ponižující a rejpavá

Protože je zbytečně neslušná.

Protože má být ráda, že jí Pavel dojde pro talíř a musí pochopit, že chlapi nejsou tak zkušení v kuchyni, aby odhadli, jak velký talíř mají přinést.

protože manžel přinesl talíř ale netrefil se do velikosti

protože mohla slušně Pavlovi říci, zda by se nemohl podívat po nějakém větším talíři

Protože možná Pavel opravdu odpovídající talíř nemohl najít, je to sekýrování.

Protože na něj "útočila", mohla ho jen poprosit o větší talíř

Protože není vhodné jednat s partnerem ironicky v přítomnosti dalších osob.

protože Pavel jí talíř přinesl dobrovojně a ona byla zbytečně jízlivá

protože pavla "shodila", ačkoliv se jí snažil vyhovět

protože poukazuje na špatný odhad Pavlave velikosti dortu a talířku

Protože poznámku vytrousila nejspíš ironicky, že Pavel přinesl špatný talíř

protože se mohl její přítel zbytečně naštvat a zkazila by se příjemná atmosféra...mohla použít desítky jiných poznámek s láskou

protože se to asi Pavla dotkne

Protože si má vážit toho, že jí je Pavel ochoten přinést talíř. Mohla to říct slušněji.

protože tam byli hoste

Protože ten dort mohla nakrájet na menší kousky a každému dát ochutnat.

Protože tím před hosty manžela zesměšnila. Mohla říct: "Ten není vhodný, můžeš přinést větší?"

Protože to chtěla od chlapa. Tomu je třeba udat přesné rozměry a poslat ho tam s pásmem :-D

Protože to Pavel určitě neudělal naschvál

protože u toho byla návštěva

Protože ukázala, že je na Pavla za něco naštaná. Zřejmě se hádají. Tím narušila ale příjemnou atmosféru, kterou si návštěva zaslouží.

Protože zahanbila svého partnera.

Protože zesměšňuje Pavla před návštěvou.... Lepší by bylo, kdyby řekla: "Pavle, na tenhle se to nevejde, nebyl by tam větší talíř?"

Protože znevažuje Pavlovu snahu pomoci.

před návštěvou by bylo dobré poznámku zmírnit

Před návštěvou nemile urazila svého muže, který se teď může cítit zle

před návštěvou není toto chování vhodné

Před návštěvou se (manžel, přítel) neshazuje.Vše vyřešitaž po odejití návštěvy.

Rozčílila se hned v prvopočátku.

rýpala, mohla si tam dojít sama

Sarkastické

sekýruje, podle druhu návštěvy..

shazování Pavla před hosty

shazuje partnera

Shazuje típka před právě přišlou návštěvou

Shodila manžela před návštěvou.

shodila muze

shodila Pavla

Stačilo říci, že chce přinést větší, nemusela ponižovat poznámkou

Šlo to i diplomatičtěji, např. "Dones, prosím, větší. Děkuji."

tak se to neříká, nemělo by

taktnost by byla dobrá

to se může stát každému, že neodhadne velikost

Ve spolecnosti by se takto situace nemely resit.

vypadalo to, jako by ho cbtela pred navstevou ztrapnit

vytvářela dusnou atmosféru

Vzhledem k tomu, že tam byla návštěva, nebyl tento způsob reakce správný.

xfgv

Záleží na druhu dostů. Před váženou návštěvou poznámka vhodná není, mezi kamarády či rodinou by poznámka mohla vtipná pro zasmání.

Zbyte

zbytečná

Zbytečně hrotící

Zbytečně ironická, jízlivá.

Zbytečně ironická.

Zbytečně příliš útočná na partnera, který pouze přinesl nevhodný talíř. Zas tak moc se nestalo, je to chlap. :)

zbytečně shazuje Pavla

Zbytečně útočná

zesměšnění Pavla - nevhodná ironie

zesměšnila partnera

zesměšnila Pavla

Zesměšnila Pavla před hosty.

Zesměšnila Pavla, že neodhadnul potřebnou velikost hned.

zesměšňuje svého manžela před jinými lidmi - nepříjemná a konfliktní poznámka (leda by hosté byli blízcí kamarádi, nálada byla veselá a Eva to řekla veselým tónem - pak by to byla jen odlehčená legrace... ale podle minima informací v popisu to tak nezní)

zhazuje tím Pavla

zni utocne

Ztrapnila Pavla

Ztrapňuje muže.

ztrapňuje partnera před návštěvou

ztrapňuje přítele před hosty, mají si to vyřídit v soukromí, hned na začátku návštěvy dělá zbytečně dusno

28. Představte si, že jste Eva: Jak jste se cítila ve chvíli, kdy jste Pavlovi říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vesele; uvolněně; vtipně37449,67 %49,67 %  
Naštvaně; rozzlobeně; pohoršeně; dotčeně31441,7 %41,7 %  
Neutrálně, pouze jste chtěla upozornit na stav věcí22529,88 %29,88 %  
Smutně; hloupě445,84 %5,84 %  
ironicky40,53 %0,53 %  
pobaveně20,27 %0,27 %  
říkala bych si: to je ale pitomeček10,13 %0,13 %  
Trochu naštvaně a možná i vtipně10,13 %0,13 %  
Záleží na tom, 1) jestli mají spolu dobrý vztah a dobírají se často vtipem, nebo 2) mají třeba běžnou ponorku, pak byla otázka míněna s úmyslem Pavla shodit10,13 %0,13 %  
užasle, překvapená, nechápající10,13 %0,13 %  
pokud bylo očividně jasné, že se dort na talíř nevleze, ... cítila se trapně za Pavla, že je to moula10,13 %0,13 %  
chtěla popíchnout10,13 %0,13 %  
nervózně10,13 %0,13 %  
arogantně, ironicky a pokud bych to řekla s úsměvem na rtech, tak vtipně10,13 %0,13 %  
Mírně naštvaně, ale také uneveně a mírně zoufale, že si vše musím udělat sama10,13 %0,13 %  
Zklamaně10,13 %0,13 %  
ironicky, 10,13 %0,13 %  
dle situace, hostů a jejich vztahu10,13 %0,13 %  
Povýšeně10,13 %0,13 %  
překvapeně, že neodhadl velikost talíře vzhledem k dortu10,13 %0,13 %  
.... je v křeči... nechápu, proč si pro vhodný talíř nedošla sama..?10,13 %0,13 %  
to záleží, v jakém jsou vztahu? jsou to jen známí se kterými není vhodné používat lehkou ironii a nebo jsou to kámoši co to pochopí?10,13 %0,13 %  
dokažu si představit, že byla naštvana i uvolnena, zaleži na tonu hlasu 10,13 %0,13 %  
třeba ji Pavel štve kvůli jiným věcem a pak nepřiměřeně reaguje i na banální maličkost10,13 %0,13 %  
irelevantní otázka10,13 %0,13 %  
překvapeně10,13 %0,13 %  
jako kráva, která má blbýho manžela10,13 %0,13 %  
sarkasticky10,13 %0,13 %  
nikdy bych to neřekla10,13 %0,13 %  
Myslela to jako ironii.10,13 %0,13 %  
bože chlap :-)10,13 %0,13 %  
že ho budu obtěžovat znova, tak blbě, došla bych si tam sama.....10,13 %0,13 %  
To není chlap schopný odhadnout jak velký talíř má přinést? Neschopa! Pokud by svou ženu chtěl opravdu naštvat, vrátil by se do kuchyně a přinesl beze slova dezertní talířek.:-)10,13 %0,13 %  
jízlivě10,13 %0,13 %  
jako blbec10,13 %0,13 %  
mírně pohoršená, ironická10,13 %0,13 %  
bože ty chlapi.. :)10,13 %0,13 %  
To nevím, mohla to říkat naštvaně a vyčítavě, ale taky si jenom dělat srandu, záleží na situaci a tónu hlasu atd10,13 %0,13 %  
jízlivě, zklamaná, jak je Pavel neschopný10,13 %0,13 %  
neřekla bych to10,13 %0,13 %  
trapně10,13 %0,13 %  
ironická neškodná poznámka10,13 %0,13 %  
kousavě10,13 %0,13 %  
no jo chlap10,13 %0,13 %  
i překvapěně a možná trochu naštvaně10,13 %0,13 %  
urýpaně10,13 %0,13 %  
Ten chlap snad nemyslí10,13 %0,13 %  
...ironická poznámka, která ukazuje na špatný odhad Pavla...10,13 %0,13 %  
Jako ta, co ví všechno nejlíp10,13 %0,13 %  
podrážděně10,13 %0,13 %  
Záleží na momentálním rozpoložení ve vztahu k Pavlovi (pohádali se před tím? atp.)10,13 %0,13 %  

Graf

29. Představte si, že jste Eva: Jak jste chtěla, aby Pavel zareagoval, když jste mu řekla: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby ho to pobavilo; zasmál se; odlehčilo to situaci40453,65 %53,65 %  
Nijak, pouze jste chtěla upozornit na stav věcí29639,31 %39,31 %  
Aby byl smutný; cítil se hloupě16021,25 %21,25 %  
Aby se naštval; rozzlobil se; poznámka ho pohoršila; poznámka se ho dotkla496,51 %6,51 %  
aby přinesl větši talíř70,93 %0,93 %  
aby došel pro větší50,66 %0,66 %  
aby donesl větší talíř20,27 %0,27 %  
Aby donesl větší talíř.20,27 %0,27 %  
přinesl jiný20,27 %0,27 %  
A aby přinesl větší talíř10,13 %0,13 %  
aby se nad sebou zamyslel10,13 %0,13 %  
aby došel pro větší talíř10,13 %0,13 %  
nevím10,13 %0,13 %  
aby ho to pobavilo a upozornilo, že má stav věcí změnit10,13 %0,13 %  
Aby mu ukázala jak je neschopný.10,13 %0,13 %  
udržet dominanci, když muž zjevně nezvádá velký dort, co dostala a vede tak trochu mocenský boj10,13 %0,13 %  
neznám povahu Pavla - nemohu soudit10,13 %0,13 %  
a vrátil se pro větší10,13 %0,13 %  
Možná jen chtěla nepřímo vyjádřit, že takhle ne, a aby to manžel zjistil a hned to napravil10,13 %0,13 %  
zasažený a tím vychovávaný pro příště10,13 %0,13 %  
Aby šel pro větší talíř.10,13 %0,13 %  
aby se zamyslel10,13 %0,13 %  
Donesl větší10,13 %0,13 %  
aby přinesl jiný, větší talíř10,13 %0,13 %  
aby si uvědomil chybu10,13 %0,13 %  
Aby se zastyděl a zašel pro větší talíř10,13 %0,13 %  
jako blbec10,13 %0,13 %  
dle situace10,13 %0,13 %  
aby šel zpět a vrátil se s větším talířem10,13 %0,13 %  
aby přinesl větší talířek10,13 %0,13 %  
.. neřekla bych to...10,13 %0,13 %  
"Byl" a šel by pro dezertní.10,13 %0,13 %  
aby rychle běžel pro větší talíř10,13 %0,13 %  
aby donesl ten talíř, na který se dort vejde - tedy větší10,13 %0,13 %  
Záleží na tom, jak to řekla. Smála se u toho? Vrčela?10,13 %0,13 %  
irelevantní otázka10,13 %0,13 %  
aby si dal příště pozor, aby byl pozorný10,13 %0,13 %  
aby si uvědomil svoje hloupé jednání a přinesl správný talíř10,13 %0,13 %  
aby řekl, byl chceš ho přinést :-)10,13 %0,13 %  
Aby se vrátil pro větší talíř.10,13 %0,13 %  
aby podal jiný, větší10,13 %0,13 %  
aby prinesl jiny talir (a rychle)10,13 %0,13 %  
aby hned dones větší talíř10,13 %0,13 %  
uděla z něj poskoka a hlupáka10,13 %0,13 %  
ponizeni10,13 %0,13 %  
rýpnutí10,13 %0,13 %  
aby šel pro větší talíř10,13 %0,13 %  
aby si uvědomil že talíř je malý10,13 %0,13 %  
aby nepravil nedostatek a vrátil se pro vhodnější talíř10,13 %0,13 %  
to zalezi na jejich vztahu, pokud na nej byla nastvana uz drive, mohla se ho snazit rozzlobit, ookud maji dbry vztah, mohla to myslet jen jako vtip10,13 %0,13 %  
aby se vrátil a přinesl větší talíř10,13 %0,13 %  
Viz předchozí otázka, nevím, které z těch dvou možností10,13 %0,13 %  
chtěla jsem aby přinesl jiný větší talíř10,13 %0,13 %  
aby přinesl jiný talíř10,13 %0,13 %  
aby si uvědomil10,13 %0,13 %  
přinesl větší talíř10,13 %0,13 %  
aby uznal svůj omyl a donesl větší talíř10,13 %0,13 %  
Aby přinesl větší talíř.10,13 %0,13 %  
aby donesl větší10,13 %0,13 %  
Aby přinesl nový talíř. 10,13 %0,13 %  
myslela bych tím, aby donesl větší talíř10,13 %0,13 %  
Aby zašel pro jiný10,13 %0,13 %  
...aby přinesl správně velký talíř....10,13 %0,13 %  
aby donesl jiný - větší10,13 %0,13 %  

Graf

30. Jak se Pavel nejspíš opravdu cítil? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl smutný; cítil se hloupě35547,14 %47,14 %  
Pobavilo ho to; zasmál se; odlehčilo to situaci29038,51 %38,51 %  
Naštval se; rozzlobil se; poznámka ho pohoršila; poznámka se ho dotkla28037,18 %37,18 %  
Nijak, pouze jste chtěla upozornit na stav věcí16822,31 %22,31 %  
trapně20,27 %0,27 %  
těžko říct, záleží na situaci.10,13 %0,13 %  
Pavlovi to bylo jedno 10,13 %0,13 %  
pobavilo ho to, uvědomil si svou chybu10,13 %0,13 %  
No přeci záleží na chlapovi! Rozumný chlap by to přešel bez řečí a nechal ji, ať si pro ten talíř dojde sama.10,13 %0,13 %  
uspokojen, že si všimla, že mu vadí, že je dort tak velký10,13 %0,13 %  
nemohu soudit10,13 %0,13 %  
nevím10,13 %0,13 %  
méněcenný10,13 %0,13 %  
Otráveně10,13 %0,13 %  
záleží na vztahu. mohlo se ho to dotknout,mohl se cítit hloupě i naštvaně.10,13 %0,13 %  
možná jen trochu dotčeně10,13 %0,13 %  
připadal si jako blbec10,13 %0,13 %  
dle situace10,13 %0,13 %  
cítil se blbě kvůli ostatním10,13 %0,13 %  
chtěl to napravit10,13 %0,13 %  
trapně, zesměšnila ho10,13 %0,13 %  
Uvědomil si, že se zamyslel, a tak mu to v tu chvíli nedošlo. Cítil se v pohodě.10,13 %0,13 %  
trapně a poníženě10,13 %0,13 %  
.. těžko říct, neznám Pavla... možná to měl úplně v prr....10,13 %0,13 %  
Buď je to IQ tykve a nedošlo mu, že ho chtěla urazit nebo jsou na podobné vzájemné špičkování zvyklý. A nebo ji rovnou zabil.10,13 %0,13 %  
irelevantní otázka10,13 %0,13 %  
?10,13 %0,13 %  
nebrala bych tuto poznámku jako urážku, ani jako ponížení, ale záleží na povaze jedince.10,13 %0,13 %  
zaskočeně10,13 %0,13 %  
Cítil se před návštěvou trapně.10,13 %0,13 %  
ponizene10,13 %0,13 %  
zaskocen10,13 %0,13 %  
trochu trapně10,13 %0,13 %  
je to drobnost, nemusel se cítit nijak10,13 %0,13 %  
podle povahy a aktualni nalady10,13 %0,13 %  
asi nechápal10,13 %0,13 %  
Tak určitě záleží u všech odpovědí (o předešlých) na tónu, kterým je poznámka řečena. Pokud bych ji řekla vtipným tónem a zasmála se u toho, čekala bych, že se pavel neurazí, ale že ho to taky pobaví a přinese talíř větší.10,13 %0,13 %  
Různě.Podle své povahy.Buď uraženě,nebo pobaveně10,13 %0,13 %  
záleží jaké je nátury :-)10,13 %0,13 %  
Záleží, co se mezi nimi stalo předtím. Pokud se Eva takhle chová normálně, je to pěkná kráva a Pavel je ocas, že jí to toleruje.10,13 %0,13 %  
zesměšněně10,13 %0,13 %  
buď to udělal schválně nebo se musel cítit hloupě 10,13 %0,13 %  
vzal to10,13 %0,13 %  
nejdříve se cítil hloupě a pak se rozzlobil10,13 %0,13 %  
potupeně 10,13 %0,13 %  
Cítil se trapně a hloupě10,13 %0,13 %  
Nespokojený. Přinesl přeci talíř. Splnil pokyn.10,13 %0,13 %  
šel pro jiný, jestli přinel lepší nebo ještě šílenější je otázkou10,13 %0,13 %  

Graf

31. Představte si, že jste Eva: Jak jste chtěla, aby zareagovali ostatní, když jste Pavlovi říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby je to pobavilo; zasmáli se; odlehčilo to situaci56374,77 %74,77 %  
Nijak, pouze jste chtěla upozornit na stav věcí26835,59 %35,59 %  
Aby byli smutní; cítili se hloupě212,79 %2,79 %  
Aby se naštvali; rozzlobili se; poznámka je pohoršila; poznámka se jich dotkla101,33 %1,33 %  
Nijak. Pouze chtěla zdůraznit, že bez NÍ NIC NEJDE.10,13 %0,13 %  
Aby se postavili na její stranu.10,13 %0,13 %  
Aby šel pro jiný10,13 %0,13 %  
Aby viděli, že je vůl.10,13 %0,13 %  
Nechtěla bych aby na to nějak reagovali10,13 %0,13 %  
ale jinak si myslel, že je trapná...10,13 %0,13 %  
Jako by přeslechli poznámku10,13 %0,13 %  
... nejsem Eva... 1. mohla chtít poukázat na jeho neschopnost.. 2. měla potřebu názorně ukázat, že je všechno na ní... 10,13 %0,13 %  
Aby si řekli, že Pavel je dement10,13 %0,13 %  
nijak, poznámka byla určena Pavlovi10,13 %0,13 %  
aby pochopili, že je Pavel hlupák a ocenili, že je Eva vtipná10,13 %0,13 %  
Aby viděli, jak je Eva dokonalá a Pavel pitomec.10,13 %0,13 %  
irelevantní otázka10,13 %0,13 %  
nijak10,13 %0,13 %  
nijak, aby nereagovali10,13 %0,13 %  
aby ukázala, jak je ten chlap nemožnej10,13 %0,13 %  
Aby se s ni bavili nad nemoznosti partnera10,13 %0,13 %  
nijak, vyjadřuje svoji naštvanost10,13 %0,13 %  
Aby mi dali za pravdu10,13 %0,13 %  
chtěla Pavla trochu shodit před hosty10,13 %0,13 %  
Ponížit Pavle v jejich očích10,13 %0,13 %  
aby si mysleli, že manžel je tak trochu hlupák10,13 %0,13 %  
neutrálně, protože se jich to netýká10,13 %0,13 %  
ukázat nadřazenost10,13 %0,13 %  
Buď aby se zasmáli jejímu pronikavému vtipu, a nebo jí to bylo jedno, neb byla už přednaštvaná a viděla rudě.10,13 %0,13 %  
Aby považovali Pavla za „neschopného“10,13 %0,13 %  
ostatních si nevšímala10,13 %0,13 %  
vyjádřili jí účast10,13 %0,13 %  
Aby k ní vzhlíželi, že je ona ta nejchytřejší10,13 %0,13 %  

Graf

32. Jak se nejspíš opravdu cítili ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobavilo je to; odlehčilo to situaci46361,49 %61,49 %  
Nijak, pouze jste chtěla upozornit na stav věcí25634 %34 %  
Byli smutní; cítili se hloupě17122,71 %22,71 %  
Naštvali se; rozzlobili se; poznámka je pohoršila; poznámka se jich dotkla324,25 %4,25 %  
trapně101,33 %1,33 %  
rozpačitě30,4 %0,4 %  
cítili se trapně20,27 %0,27 %  
Záleží na reakci Pavla.10,13 %0,13 %  
mohlo jim to být nepříjemné - záleží však na tónu, kterým Eva větu řekla10,13 %0,13 %  
asi každý jinak, někomu to možná přišlo vtipné, někomu netaktní10,13 %0,13 %  
nevím10,13 %0,13 %  
trapně, byli při Pavlovi10,13 %0,13 %  
zaraženě10,13 %0,13 %  
bylo jim to trapné10,13 %0,13 %  
záleží na tom,jak poznámku vzal Pavel10,13 %0,13 %  
ale podle tónu i trapně za Pavla, ale možná i Evu10,13 %0,13 %  
Nevěděli co na to říct10,13 %0,13 %  
pomysleli si, že pár nemá řešit své osobní spory před nimi10,13 %0,13 %  
Nijak to nevnímali10,13 %0,13 %  
cítili se neutrálně10,13 %0,13 %  
Téměř nikdo její poznámku nepostřehl.10,13 %0,13 %  
Tvářit se neutrálně, neslyšet10,13 %0,13 %  
.. nevím, kdo byli ti ostatní.... pokud bych mezi nimi byla já - řekla bych si - příště se vykašlu na nějaké "nošení" dortů.. a vyhnu se takové domácí estrádě...10,13 %0,13 %  
Nechtěli na problém reagovat, aby neurazili ani jednoho z partnerů.10,13 %0,13 %  
trapně, jelikož byli v nepříjemné situaci.10,13 %0,13 %  
Ostatní jsou Pavlovo příbuzní nebo jen Eviny kamarádky? Na tom taky záleží.10,13 %0,13 %  
irelevantní otázka10,13 %0,13 %  
těžko říct, viz výše10,13 %0,13 %  
bylo jim to jedno to se stane každýmu10,13 %0,13 %  
překvapeně10,13 %0,13 %  
nevěděli jak reagovat, nebo to úplně přešli, ne všechno nutně potřebuje komentář10,13 %0,13 %  
zmateně, nevěděli jak zareagovat10,13 %0,13 %  
Nechapali proc resi takovou kravinu10,13 %0,13 %  
řekli si že je drsňačka10,13 %0,13 %  
donesla bych jí talíř sama raději10,13 %0,13 %  
ponizene10,13 %0,13 %  
neřešili to10,13 %0,13 %  
nijak10,13 %0,13 %  
nemuselo je to vůbec nijak ovlivnit10,13 %0,13 %  
záleží na druhu návštěvy: dobří přátelé, či vážená návštěva10,13 %0,13 %  
nevšímali si toho10,13 %0,13 %  
podle jejich vztahu...10,13 %0,13 %  
neutrálně10,13 %0,13 %  
nevím,trapně10,13 %0,13 %  
Trapně.10,13 %0,13 %  
divili se10,13 %0,13 %  
trapně, že jsem takto shodila manžela; udělala z něj hlupáka10,13 %0,13 %  
soucítili s Pavlem, že to byla nepřiměřená reakce10,13 %0,13 %  
někdo nemusí pochopit vtipnou ironickou poznámku.10,13 %0,13 %  
nevím,záleží na t'onu řeči10,13 %0,13 %  
záleží na tónu a stylu jakým to pronesla, mohlo to býtvtipné nebo trapné10,13 %0,13 %  
považovali by situaci za trapnou10,13 %0,13 %  
Myslím, že by se k tomu ve skutečnosti nikdo nevyjadřoval.10,13 %0,13 %  

Graf

33. Ohodnoťte Evinu poznámku „Menší už tam nebyl?“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jak nepříjemná byla Evina poznámka?2.2592.24
Jak příjemná byla Evina poznámka?1.8631.908
Jak vtipná byla Evina poznámka?2.6912.349

Graf

34. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 35, nevímotázka č. 35, neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano56975,56 %75,56 %  
ne10614,08 %14,08 %  
nevím7810,36 %10,36 %  

Graf

35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně stejně starý50077,16 %66,4 %  
Mladší42565,59 %56,44 %  
Výrazně mladší33251,23 %44,09 %  
Starší31849,07 %42,23 %  
Výrazně starší14422,22 %19,12 %  
na věku nezáleží101,54 %1,33 %  
bez ohledu na věk30,46 %0,4 %  
Na věku nezáleží.30,46 %0,4 %  
TO JE JEDNO30,46 %0,4 %  
vždy20,31 %0,27 %  
je to jedno20,31 %0,27 %  
manžel20,31 %0,27 %  
jakkoliv starý20,31 %0,27 %  
jakéhokoli věku20,31 %0,27 %  
nezáleží na věku20,31 %0,27 %  
kamarád20,31 %0,27 %  
kdykoliv20,31 %0,27 %  
záleží na osobním vztahu10,15 %0,13 %  
kdyby to byl můj manžel, který má takový smsl pro humor a vím, že by to pochopil, jinak NIKDY10,15 %0,13 %  
jsou to partneři, věk nehraje roli, znají se vědí, zda si takovou poznámku může dovolit... řekla bych to s úsměvem a vzala bych to s úsměv.10,15 %0,13 %  
Byl clovek, ktery by nebyl vztahovacny.10,15 %0,13 %  
Záleží na kvalitě našeho vztahu10,15 %0,13 %  
Použila bych ji kdykoli.10,15 %0,13 %  
Pokud by byl výrazně mladší nebo výrazně starší prostě bych poprosila o větší talíř.10,15 %0,13 %  
věk nerozhoduje10,15 %0,13 %  
můj partner10,15 %0,13 %  
na veku opet nezalezi10,15 %0,13 %  
Pokud by to byl můj přítel10,15 %0,13 %  
Pavel je přítel, takže na věku nezáleží...10,15 %0,13 %  
záleží na vzájemném vztahu ne na věku10,15 %0,13 %  
partner či kamarád10,15 %0,13 %  
dle situace10,15 %0,13 %  
blízký známý nebo příbuzný10,15 %0,13 %  
Nejde o věk, možná spíš o momentální naladění. Někdy si to ani člověk neuvědomí, co z něj vylítne.10,15 %0,13 %  
kdokoliv10,15 %0,13 %  
kdybych se nad ním povyšovala10,15 %0,13 %  
neřešila bych věk10,15 %0,13 %  
Byla bych na Pavla krajně naštvaná již před příchodem hostů10,15 %0,13 %  
záleželo by na vztahu,který máme-tj. pokud bych věděla,že to ten druhý vezme jako vtip,pak bych tu poznámku klidně použila10,15 %0,13 %  
byl mým partnerem či osobou blízkou10,15 %0,13 %  
jakéhokoliv věku10,15 %0,13 %  
U starších by záleželo jak dobře bych ho znal...10,15 %0,13 %  
v delším vážnějším vztahu10,15 %0,13 %  
můj muž, který obvykle příliš nevnímá10,15 %0,13 %  
ne dle věku, ale jeho povahy10,15 %0,13 %  
dobře naladěn10,15 %0,13 %  
pokud bych ji použila,na věku nezáleží10,15 %0,13 %  
záleží na osobním vztahu, ne na rozdílu věku10,15 %0,13 %  
záleží na tom, jakou bych měla před tím náladu10,15 %0,13 %  
měl smysl pro humor, nebyl vztahovačný10,15 %0,13 %  
na věku v téhle větě nezáleží10,15 %0,13 %  
pokud bych věděla, že se ho to nedotkne, řekla bych to s úsměvem-v žertu10,15 %0,13 %  
záleží na charakteru muže ne na věku. Ale použila bych ji vždy.10,15 %0,13 %  
podle toho jaký mám k němu vztah, na věku by nezáleželo10,15 %0,13 %  
Návštěva přišla k Pavlovi a Evě, do jejich společného bydlení. Pravděpodobně mají nějaký vztah, ať už partnerský nebo třeba pouze kamarádský či sourozenecký, ale pokud spolu bydlí, na věku nesejde v reakcích k druhému.10,15 %0,13 %  
...10,15 %0,13 %  
Udělal to očividně naschvál ( opravdu neúměrně malý talířek)10,15 %0,13 %  
V případě, že by Pavel byl můj přítel/kamarád, kdykoli.10,15 %0,13 %  
jako předtím10,15 %0,13 %  
nezáleží na věku, kdybych si Pavla nevážila a považovala ho za hlupáka a zároveň kdybych byla rozčílená10,15 %0,13 %  
Debil, který mi už dlouho pije krev.10,15 %0,13 %  
na věku10,15 %0,13 %  
neřekla bych to, ocenila bych snahu10,15 %0,13 %  
v jakémkoliv věku10,15 %0,13 %  
Záleží na povaze vztahu mezi mnou a Pavlem10,15 %0,13 %  
já bych to použila vždy, protože muži jsou nepoužitelní10,15 %0,13 %  
u blbýho chlapa kdykoliv!10,15 %0,13 %  
nerozhoduje věk10,15 %0,13 %  
můj muž, přítel10,15 %0,13 %  
dobří přátelé 10,15 %0,13 %  
záleželo by na mém vztahu k Pavlovi10,15 %0,13 %  
Jedno v jakém věku.10,15 %0,13 %  
nezáleží na věku, ale na vzájemných vztazích10,15 %0,13 %  
použila bych ji, pokud by Pavel nebyl výrazně starší10,15 %0,13 %  
záleží na vztahu k dotyčnému...10,15 %0,13 %  
Použila bych ji nehledě na věk10,15 %0,13 %  
nezáleží na věku, když spolu žijí10,15 %0,13 %  
bez ohledu na jeho věk10,15 %0,13 %  
kdykoli (kladete asi přílišný důraz na věk, přeci jde o přátele kteří se znají ne?)10,15 %0,13 %  
pokud by nepochopil, že ten talíř musí být stejně veliký jako dort10,15 %0,13 %  
nepoužila10,15 %0,13 %  
bez vlivu na věk10,15 %0,13 %  
Věk nemá vliv10,15 %0,13 %  
vjakémkoli věku10,15 %0,13 %  
Na věku nezáleží. Předpokládám, že Eva s Pavlem jsou pár nebo velmi blízcí přítelé a v tomto případě je poznámka akceptovatelná vždy.10,15 %0,13 %  
nemá to s věkem nic společného10,15 %0,13 %  
nezávisle na věku10,15 %0,13 %  
manžel, přítel nebo bratr10,15 %0,13 %  
pokud bych s Pavlem byla v důvěrném (přátelském, partnerském) vztahu10,15 %0,13 %  
nezáleží na věku, ale na situaci, vztahu Evy a Pavla, na ostatních10,15 %0,13 %  
toto bych si dovolila pouze k někomu z rodiny10,15 %0,13 %  
nezáleží10,15 %0,13 %  
asi vždy10,15 %0,13 %  
věk nerozhoduje..vtip10,15 %0,13 %  
jedno kolik mu je, měl si uvě10,15 %0,13 %  
neřekla bych, že je to otázka věku - spíše vzájemného vztahu10,15 %0,13 %  
dle zkušeností s danou osobou a jeho praktičností10,15 %0,13 %  
Stejná odpověď jako u č. 24. Pokud bych si s Pavlem vykala, nepoužila bych tuto poznámk nikdy.10,15 %0,13 %  
jakýkoli věk10,15 %0,13 %  
záleží na situaci, lze to říci i jinak10,15 %0,13 %  
záleží na společnosti10,15 %0,13 %  
Snad pokud bych chtěla vtipkovat, a aby to vyznělo jak vtip...10,15 %0,13 %  
hlavně by musel být dobrý známý - přítel, kamarád, manžel, bratr, otec, apod.10,15 %0,13 %  
v blízkém vztahu10,15 %0,13 %  
bez rozdílu let10,15 %0,13 %  
bez věkového omezení10,15 %0,13 %  
na věku nezáleží, spíš na tom, jak člověka znám a co snese10,15 %0,13 %  
záleží na vztahu k němu, na věku ne10,15 %0,13 %  
opět - na věku nezáleží10,15 %0,13 %  
Jsou partneři, znají se a na věku podle mě nezáleží.10,15 %0,13 %  
Podle toho, jak dlouho bychom se znali.10,15 %0,13 %  
nezáleýí na věku10,15 %0,13 %  
záleží na jejich osobním vztahu10,15 %0,13 %  
podle vztahu k Pavlovi10,15 %0,13 %  
v blizkem vztahu ke mne10,15 %0,13 %  
záleželo by na hloubce našeho vztahu10,15 %0,13 %  
nezáleží na věku, ale na obvyklém způsobu komunikace mezi partnery10,15 %0,13 %  
Nezáleží na věku, ale vzájemném vztahu obou osob.10,15 %0,13 %  
věk není hlavním kritériem10,15 %0,13 %  
Je to jedno.10,15 %0,13 %  
manžel, přítel10,15 %0,13 %  
...pokud by někdo evidentně nepřemýšlel co dělá....10,15 %0,13 %  
Záleží na typu a délce vztahu k Pavlovi10,15 %0,13 %  
záleží na vztahu, ne na věku10,15 %0,13 %  

Graf

36. Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nic mě nenapadá

Sem můžete vepsat cokoliv

Všechno OK.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- jedná se o dobrý dotazník, ale mělo by se vymezit více situací, aby jeho účel mohl směřovat k nějakému obecnému závěru

---

---

,

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:-)

:)

:)

:)

:D

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

..

..

..

..

..

..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.....

...chyběla tam kolonka ironie.....některé poznámky ironické jsou...

...je to škoda času, papíru a "vůbec" znám smyslplnější studium. PROMIŇTE PROSÍM

"můžete" by tedy nemělo být povinné. Správná formulace: Zde prosím napište co se Vám k dotazníku i výzkumu honí hlavou.

"poznámky", které utrousíme v běžné komunikaci záleží hodně na aktuální situaci, náladě a samozřejmě hlavně na osobnostech. někdy si můžeme dovolit ostřejší "poznámky", někdy ne.

0

0

0

1

1. poznámky a odpovědi, člověk nepoužívá v závislosti na věku osoby, ale na jejich vztahu. Jinou odpověď můžete říci, babičce, i když je výrazně starší, jinou nadřízenému. 2. Táké u odpovědi záleží hodně na tónu hlasu.

18. otázka je položena osobně a je to zřejmě myšleno na Martinu (nebo je nejasná a já jsem ji špatně pochopila)

a)tato otázka by měla být nepovinná, pokud napíšete: "sem můžete vepsat" a nikoli "napište" apod. b) Pokud podobné otázky padají, záleží jakým tónem jsou řečeny.

abych řekla pravdu, moc nerozumím té situaci, č.1...Karel je naštavaný na to, že Jirka mluví o sobě a svých plánech? není mi ta situace úplně jasná... přeju úspěšné zakončení studia :-)

Ač se považuji za optimistu, myslím si, že k sobě lidé nejsou zcela taktní, tolerantní.. V podstatě "co jim nevoní" a nebo není podle jejich gustu, s tím si moc nerozumí a ted neschvalují, možná je to i určitá ztráta respektu a autonomii k té konkrétní osobě. Pěkný dotazník :)

ach jo

Aktéři jednali sobecky, nemysleli na druhé, jsou citově obroušení nebo žijí v prostředí, kde se nesetkávají s ohledem na city druhých, dnes to tak,(bohužel) chodí.ŠKODA.

asi bych k lepšímu posouzení situací potřebovala informaci např. o tónu řeči, či náladě dotyčných

asi nic

Asi už nemám co dodat.

Ať vám to dobře dopadne :-)

Až na to, že se mi už v druhém případě pletla jména, tak vcelku zajímavé.

bez komentáře, na některé otázky nelze zcela jednoznačně odpovědět

bez poznámek

bez poznámek

bez poznámek

Bez připomínek.

Bez znalosti neverbálního projevu nelze z textu vydedukovat skutečný postoj obou komunikačních partnerů. Zda jsou míněny ironicky, s nadsázkou, zle či jinak.

bezva

blabla

byl divný

Byl dobře zpracovaný.

byl moc dlouhý

Byl to rozhodně jeden z mála zajímavých dotazníků, děkuji za něj !

Byl zdlouhavý a nepochopila jsem smysl z kladených otázek.

Bylo docela zajímavé vžít se do těch postav.

bylo málo možností na výběr

Bylo někdy obtížné pochopit formulaci otázky - do koho ze dvou se mám v dané chvíli vcítit?

bylo to dlouhé :)

Bylo to strašně dlouhé. Kdyby to bylo o polovinu kratší, stále by to bylo moc dlouhé. :)

bylo to zajímavé si tak zapřemýšlet :-)

Bylo to zajímavé, ale k čemu tento typ dotazníku? Je to lepší než porovnávat větráky :-)

Bylo to zvláštní

bylo trochu náročnější vcítit se do negativních rolí

Byly zde až příliš jednotvárné odpovědi.

být smutný, cítit se hloupě - mělo být samostatně. Možná jiná formulace otázky - na tón, jakým byla poznámka řečena (např. ironicky).

celá jsem se do toho zaplantala :-)

Celé je to o ironii ;-).

Celkem běžné situace a rozdílný pohled na výsledek v závěru.

celkem prázdné dotazy, suchý styl

Co se mi honilo hlavou? Že moc záleží na tom, jak se ti dotyční znají, jací jsou.

Co se tím vlastně doopravdy sleduje ? :))

cokoliv

často mluvíme rychleji než myslíme

člověk se musí umět zasmát a být pozitivní, každý děláme chyby :-) :-) :-)

Člověka nenapadne, že u některých běžně používaných poznámek (viz poslední případ) by se lidi mohli cítit úplně jinak, než jak zamýšlí ten, kdo poznámku pronese...

Dají se někde zjistit správné odpovědi?

děkuji

divné

Divné situace.

Divný dotazník

Divný otázky.

Do jaké míry může vyplnění tohoto dotazníku zlepšit komunikaci mezi lidmi?

dobré

Dobré. Mělo by se učit - jako základy komunikace - na ZŠ/SŠ - empatické přemýšlení o dopadu užívaných slov a vět. Jsou kopírována od dospělých, jako výraz postojů moci/nadřazenosti k druhému - nikoliv spolupráce a pochopení.

Dobro došli.

dobrý

Dobrý dotazník.

Dobrý dotazník... všechny situace by asi každý vnímal nějak jinak, jinak by na ně reagoval. Všechny poznámky byly pronesené v sarkasmu.

Dobrý průzkum

Dobrý.

Dobře že se mohlo reagovat vlasními slovy.

Docela by mě zajímal výsledek průzkumu, kolik % korespondentů odpovídalo přibližně stejně jako já. Pokud by autorka diplom. práce mohla malou statistiku z průzkumu zaslat na můj email, budu tomu rád. barta.jiri@homecity.cz. Přeji hodně úspěchů a úspěšné dokončení VŠ studia. J. Bárta

docela by mě zajímalo, co z toho vypadne za výsledky.. (xorg@centrum.cz)

docela by mě zajímaly závěry, všimla jsem si, že komunikaci v partnerském vztahu vyhodnocuji výrazně jinak než mezi přáteli

docela mě štvali ty odpovědi, jak se pořád opakovali...

docela se těším na výsledky

Docela zajímavé hodnocení ironie nebo nadsázky.

Docela zdlouhavé a hlavně pořád ty samé otázky.

Domnívám se, že vnímání uvedených poznámek je ovlivněno současným psychickým stavem jednotlivých respondentů. Velmi se těším na výsledky, neboť si myslím, že tyto situace jsou v běžném životě docela časté a to co si myslím já, nemusí si ani zdaleka tak myslet ostatní.

Dotazník byl moc dlouhý

dotazník byl pěkný

Dotazník byl v celku dobrý...

Dotazník byl velice zajímavý a budu se určitě těšit na to, co z toho vzejde:)

Dotazník byl zajímavý jen si nemyslím, že by obsáhl všechny chtěné odpovědi

Dotazník celkem ujde, ale abych řekla pravdu, vzpoměla jsem si na vlastní dipl.práci, která byla techn.rázu, takže to asi nesmím srovnávat:-)

Dotazník i výzkum je bez poznámek a práce nechť se podaří!

Dotazník je jednostranně zaměřen na ironické poznámky. Mám pocit, že v komunikaci mezi lidmi dochází k nedorozuměním nejen při nevhodných poznámkách, ale i v normálních situacích, kdy posluchač nevnímá celkový obsah sdělení nebo mu ani nerozumí (malá slovní zásoba, špatné přiřazování významů k jednotlivým slovům).

Dotazník je nepřesný jednou se píše zákusek jednou dort jednou se píše poznámka jednou otázka nejde dost dobře rozlišit kdo zrovna jsem takže to bude celé na nic. Vytvořili to amatéři. otázky a příběhy jsou tak podobné že by stačil jeden asi jste hloupí že to nevidíte.

Dotazník je vcelku hezký, ale je těžko odpovídat na otázky, u kterých člověk nemá možnost slyšet hlasový projev. Každá z dotazovaných vět lze pronést mnoha způsoby. A těžko usoudit z psaného textu na ironii nebo vtipnou poznámku. Ale jinak dobré otázky.

Dotazník je vcelku zábavný, ale varianty odpovědí mi připadají příliš unifikované a trochu mimo. Možná je to tím, že nemám ráda výstřednosti na veřejnosti a urážení přátel.

Dotazník je velmi zajímavý. Člověk si v průběhu vyplňování uvědomí, jak matoucí může být jeho komunikace vůči ostatním a jak ostatní můžou zareagovat úplně jinak, než by mluvčí očekával.

Dotazník je zajímavý, ale připadá mi moc dlouhý! Jeden díl by mi stačil!

Dotazník je zvláštní, doufám, ýe k něčemu bude.

Dotazník mě motivoval, přinejmenším momentálně, se zamyslet nad mezilidskými dorozumívacími schopnostmi.

Dotazník mě pobavil, moc se mi líbil.

Dotazník mě pobavil.

dotazník mohl být lépe udělaný

Dotazník se mi moc líbil :-)

dotazník se mi moc nelíbil

Dotazník se mi nelíbil, odpovědi na otázky byla víceméně hloupé. I samotné situace byly hloupé, lituji, že jsem se vyplňování dotazníku zúčastnila, podle mě nemá vypovídací hodnotu.

Dotazník zajímavý, jsem zvědavá, k čemu má vést.

dotazník zajímavý, leč některé otázky bych položila jinak. Jako hodnocení chování, že bylo záměrné, nevhodné.

Doufám že přispěj dobré věci a slečně přeji úspěchy při studiu. Olina

Doufám, že odpovědi k něčemu poslouží ;)

doufám, že to někomu skutečně pomůže

doufám. že pomůže :-)

důležitým faktorem je nálada, pokud bych měla náladu a chtěla žertovat, zachovala bych se lehce jinak

fajn

fandím výzkumům...

Hezký dotazník, jsem asi velmi negativní. :)

Hezky vybraná témata, celkem výstižné odpovědi

Hlavně v posledním příkladu záleží na intonaci, s jakou byla daná věta použita. Eva ji mohla říci s úsměvem a mile a jenom do Pavla láskyplně šťouchnout, že si nevšiml velikosti dortu, nebo mohla větu říci naštvaně a otevřeně tak naznačit, že je Pavel minimálně přihlouplý.

Hlavou se mi honí mouchy...

Hloupé otázky

Hloupý dotazník ....

hloupý dotazník.

hodně asi záleží na vztazích, které osoby (i ty přihlížející) k sobě mají. V některých skupinách tyto rádobyvtipné poznámky mohou být i vtipné, ale musí to být v kontextu historie toho co již zažily.

Hodně štěstí při "výzkumu" ;)

hodně štěstí při dokončení studia:)

Hodně štěstí s dezertační prací.

hodne uspechu pri psani a obhajobe prace

Hodně vždy záleží na sestavení lidí, jak se znají, jakým tónem, co řeknou, dle psaného slova se těžko posuzuje - viz poslední příklad, Eva mohla říct s úsměvem a vtipně "menší už tam nebyl" a mohlo to být myšleno z legrace, naopak to tak mohla říct zamračeně a hodně nepříjemně

hodně záleží na tónu hlasu, podle psaní se těžko pozná, jak to dotyčný myslel. Takže se i špatně vybírají odpovědi

Hodně záleží, jakým tónem byly ony poznámky proneseny, zvláště u té poslední.

Hodně zdaru s diplomkou!

Hodně zdaru s výsledky

Hodnocení 0-5 jení příliš jasné

Honí se mi hlavou, jaký to všechno má smysl, když je tolik možností odpovědí.

Chlapi si mezi sebou dělají více legrace, tak jsem ten případ Jirka-Karel asi brala příliš vážně. U Pavla a Evy mělo být napsané v jakém jsou vůči sobě vztahu. Protože bydlí ve společné domácnosti, automaticky jsem je brala jako manžele.

Chovej se k druhym tak, jak chces, aby se oni chovali k tobe.

chtělo by to ten rozhovor nejdříve vidět, jakým tónem to říkají, jak se u toho tváří.. takhle se to těžko hodnotí..

chtělo to lépe promyslet škálu nabídek - smutný a hloupý jsou od sebe významově příliš vzdáleny

Chybí mi tu zohlednění intonace a gestikulace, které hrají výraznou roli v mezilidské komunikaci.

ironické poznamky mohou rozlobit, ikdyž někdy odlehčují situaci

Ironie muze situaci odlehcit ale i naopak

Ironie, kterou snad každý chápe. Běžná součást konverzace mezi přáteli.

já bych se s nikým nepárala, přímo nesnáším, když někdo nepřemýšlí a je schopen utrousit trapnou poznámku typu"máš tu beďáka!" před celou třídou atd.....

Je docela těžké odhadovat reakce jen podle domněnek, jací ti lidé jsou. Nejjednodušší je vyplnit dotazník podle toho, jak bych to vzala já, ale každý je jiný tak nevím, jak "přesný" bude vyýsledek

je hrozně důležité, jaká mimika a práce s hlasem se používá při mluvení....řeč není jen o slovech

je moc pozdě a honí se mi hlavou myšlenky na spánek, takže dobrou noc :) :*

Je takových faktorů, které mohou ovlivnit chování lidí. Nelze hodnotit podle právě prožité události. Lidi jsou ovlivněni minulostí, vztahy, únavou, zkušenostmi.... Člověk nemůže znát všechny okolnosti a soudit chování druhých jen podle toho, co právě teď vidí.

Je těžké odhadnout situaci pokud neznáte zúčastněné, jejich povahy, smysl pro humor a tón, kterým byly otázky položeny. Zda byly myšleny ironicky, sarkasticky apod.

Je těžké posoudit, co se komu "honí" hlavou, když konkrétního člověka neznám.... Každý reaguje jinak... a na stejné situace postupem času také... stačí se lépe či hůře vyspat, mít lepší či horší den v práci a už jsou reakce jiné - co bych jindy ustála s úsměvem mě může v jiný den vytočit k nepříčetnosti.. cokoli může být právě ta pověstná "poslední kapka" .... vše závisí na momentálním stavu a rozpoložení daného člověka, takže - nelze objektivně vyhodnotit... Ani mé odpovědi ;) p.s. Dnešek mám ale pohodový...

Je těžké se dovtípit k tomu jak kdo mohl reagovat, když neznám jejich povahové rysy. Tudíž jsem ve všech situacích reagovala sama za sebe. Jinak řečeno, jak bych se svou povahou a schopností empatizmu pravděpodobně reagovala já.

Je to celkem zajímavý dotazník, i když se nedalo přesně určit, co se dotyčnému honí hlavou.

je to divný výzkum

Je to dost těžké přemýšlet, jak se mohli cítit ostatní v daných situacích... Druhou a třetí jsem zažila - reaguji obdobně jako Jana, když mi někdo něco vyčítá, za co jsem se omluvila a co jsem nemohla sama nějak ovlivnit - stejně jako Martina si občas "rýpnu" do svého manžela u podobných situací a beru to spíše jako vtipnou poznámku a popíchnutí... Reakce a pocity druhého člověka jsou dost individuální - jeden by to bral jako vtipnou poznámku, druhého to může urazit... Opravdu dost těžké hodnotit, jak se druhá strana cítí v takových situacích...

je to fajn, snad ti to pomůže

je to neco jineho nez testovani jednoduchych otazek

Je to opravdu zbytečný a špatně sestaven dotazník.

je to pořád dokola

je to slozite, kdyz tomu chybi zvukova slozka a intonace jednotlivych vyroku

Je to velmi jednostraný výzkum,zkušenosti a realita jsou velmi zabarveny osobním prožitkem v danou chvíli.

je to velmi subjektivní, člověk si to ani neuvědomí že by to toho druhého mohlo ranit ale plácne to co mu přijde hned na mysl.... nicméně člověk by měl více přemýšlet než něco vypustí z pusy...

je to zajímavé

Je to zajímavý výzkum, ale čekal sem, že se budou situace stupňovat a zavedou do hlubších problémů. Ale i tak to je zajímavý výzkum.

je to zdlouhavé, měla jsem chuť to nedokončit. Některé otázky mně přijdou hodně podobné.

je to zdlouhavé...

Je zajímavé, že se někdo tímto tématem zabývá. Osobně mě zajímají výsledky celého výzkumu. Myslím, že empatické chování a smýšlení, lidem v dnešní době občas chybí. Všichni bychom se měli učit používat vhodnou komunikaci a odlišovat věty na základě toho, v jakém kolektivu se pohybujeme. Hodně štěstí při zpracování výsledků.

Jen byl moc dlouhy

Jestli jste vybral fiktivní vzorek české společnosti tak potěš pán Bůh, vidíte nás jako hulváty. Jestli čerpáte z vlastní zkušenosti, je to ještě horší. Naštěstí, já mám s lidmi jiné zkušenosti. :-)

JESTLI TO K NĚČEMU BUDE

Jsem zvědav, co z dotazníku vyplyne.

jsem zvědavá co z tohoto může vyplynout

jsem zvědava co z tohoto průzkumu vyjde.

jsem zvědavá jak dopadne průzkum

jsem zvědavá na hodnocení

Jsem zvedava na hodnoceni, pro me jsou to neprijemne situace, muzou byt pro nekoho vtipne a legrani?

jsem zvědavá, jestli se tím opravdu něco relevantního zjistí

Jsem zvědavá,k jakým závěrům výzkum povede a jaký bude jejich přínos

jsou to maličkosti, ale můžou člověka rozhodit

jsou to situace ze života

K čemu se bude hodit.

k čemu bude sloužit takový výzkum?

k čemu to vše je

k čemu vás výzkum dovede ?

k poznámce ,menší už tam nebyl?,-myslím si,že velmi záleží na tom,jak je určitá věta řečena-v legraci,jízlivě apod.-V legraci-Všichni se tomu mohou zasmát,Eva,Pavel i ostatní a dojde se pro větší talíř a nic se neděje..Pokud bude Eva chtít Pavla ztrapnit a schodit,pak to řekne prudce a jízlivě,všem je potom trapně.Je to úplně jiná situace.Totéž u Martiny a Jany-Jana se velmi omlouvala,jestliže Martina použila prudký,vyčítavý,nesmířlivý ton hlasu,Jana se musela bránit!apod

k tomu, abych mohla analyzovat, co si kdo myslel, bych potřebovala vědět tón hlasu, popř. jaký mezi těmi lidmi přesně vztah...

Každá situace je možná, ale nelze na ně odpovědět přímo, jde pouze o první dojem. Neznáme vztahy mezi učinkujícími, jejich povahy, jejich styl a způsob komunikace. Dotazník je vhodný pokud zkoumáme prvotní reakce, nelze ho však aplikovat do hlubších sfér komunikace.

každá z těch situací je k zamyšlení

Každý člověk by si měl dávat pozor na ústa. Slovo vyslovené nikdy nevezme zpět. Ale odlehčit trapnou situaci je nejlepší řešení.

Každý člověk je jiný.. a tedy i cítí každou situaci jinak ..a záleží také na předchozích zkušenostech s lidmi, i když jsou to třeba kamrádi či známí.

Každý má jiné myšlení a v dané situaci se zachová podle již dosažených zkušeností, schopností, vyučení a vychování. Tak se může stát, že i podle nás "normálně" smýšlící člověk najednou kvůli takové jednoduché poznámce šílí a zabije sebe či toho druhého (v extrémním případě).

každý z nás občas takovéto ironické poznámky použije-myslím že Češi to mají v povaze

kdy už bude konec?

komunikace je velmi složitá věc, hodně záleží na tónu, na zvyklostech dané skupiny

Komunikace je všeobecně těžká věc!Jinak komunikuje člověk mezi kamarády,vrstevníky a jinak ve vybrané společnosti!Je těžké na tyto otázky odpovídat,když nevíme,v jaké společnosti se toto odehrálo.....

konečně konec

Kravina

Kromě obsahu považuji za důležitý i způsob sdělení. Ten může celkové vyznění posunout jinam, než kdyby si větu někdo jen přečetl, viz 27.

Kvůli jedné odlišné otázce musím vyplňovat znovu celý dotazník? To nešlo sloučit varianty ABCD do jednoho? Nebo testujete, kolik lidí má trpělivost se proklikat až na konec varianty D?

Lidé by se měli více zamýšlet nad svým chováním a jednáním.Měli by být nvíce tolerantní.Každému se nemusí jeho snaha vždy vydařit a udělá nějakou chybu v komunikaci,anebo způsobí trapnou situaci.

lidé jsou zlí

Lidé říkají běžně věci, které tak nemyslí, ale vyzní hrozně. Měli by se vést láskou k druhým lidem, dávat ohled na to, abychom jim neublížili, spousta prblému je z toho, že to někdo nedomyslí. Ale takové reakce, rádoby vtipné, lze říkat v přátelském a důvěrném prostředí. Všechny situace bych si dovolila říct mému manželovi, protože má smysl pro humor, protože vím, co si mohu dovolit a protože to umím říct tak, abych mu neublížila a aby pochopil, že je to fór. Ale vím to až teď, po šestiletém skvěle fungujícím vztahu, takže jedině opatrně...

Lidé si často vykládají věci jinak než jsou myšlené, proto pak dochází často k různým nedorozuměním.....

Lidi neumí moc poslouchat. To pak jednoho dost zamrzí, že si zbytečně plácal játra a vezme mu to chuť poslouchat toho druhého. Dotazník se líbil:)

Lidi se dnes neumí k sobě chovat moc dobře.Situaci hned hrotí a nebo si z druhého utahují.

m

Martina je pěkná kráva

měla by tam být odpověď, cítil/la se trapně

mezilidské vztahy jsou velmi křehké, je to tenký led, když chceme někoho na něco upozornit, já jsem a vždy jsem byla převážně empatická, snažila jsem se vžít do situace protistrany, jak bych se cítila já a podle toho jsem reagovala, jeden čas jsem byla dost zlomyslá a to v případě, že jsem protistranu několikrát taktně upozornila na problém a nepomohlo to, tak jsem to vzdala a šla nebo nyní jdu dost "natvrdo" - komu není rady, tomu není pomoci

Mezilidské vztahy jsou velmi složité. Lidé neumí občas vhodně reagovat v nějakých situacích, neumí se vzít do protějšku a myslí jenom podle sebe. Lidem chybí empatie. Mezilidské vztahy se současnou dobou zhoršují, díky stavu v ekonomice, politice, v zaměstnanosti se víc a víc propaguje individualismus.

mm nvm nopo

moc dlouhý a jednobrdový

Modelové situace příliš obecné, není zřejmý vzájemný vztah, těžko se potom odpovídá na otázky předpokládané reakce. Otázky týkající se věku mají z mého pohledu váhu jen u osob s neutrálním vztahem, u blízkých kamarádů ne.

mohli byste vymyslet dotazník nebo celou kampaň aby si lidé říkali pravdu a naučili se pravdu přijmout a hned se nenaštvat

Mohly být uvedeny ještě další možnosti - třeba: cítil/a se trapně atd.

mozne odpovedi jsou divne

Možná by bylo lepší nechat naskočit všechny otázky najednou, aby si člověk nemysslel, že už je konec a potom naběhne dalších x otázek. Nemyslím si, že otázka věku je důležitá, záleží na tom, jaké mezi sebou mají vztahy a jaké jsou jejich osobnostní rysy.

Možná bych zvolila jinou formulaci nabízených možností k odpovědi.

možnosti odpovědí jsou značně omezené

možnsot použití rozdílných odpovědí:záleží na stavu situace předcházejicí, na vzájemných vztazích, rozpoložení jednotlivých osob zůčastněních uvedených situací

Musím se přiznat, že jsem provokatér a mám rád legraci typu právě jako Karel. Taky bych možná rád zmínil, že pokud Eva žije s Pavlem, tak zřejmě jako jeho žena si ho může komandovat jak je jí libo :)

můžu, ale nemusím :)

Myslím si že je více možností jak se člověk může cítit.

myslím si, že je důležité znát intonaci (i další nonverbální komunikaci) výpovědí, protože jen na základě přepisu rozhovoru lze jen těžko vyvodit, co jedinec v té dané interakci jak myslí...

Myslím si, že poznámky byly tak typické a běžně užívané, že to už vtipné nepřijde nikomu, ale přesto by to každý byl schopen použít.

Myslím si, že tady dost záleží na tom jestli odpovídá žena nebo muž. A v těch situacích taky jak dobře se ti lidé znají.

Myslím si, že v těch odpovědích bude dobře znát že jsem tak trochu flegmatik a volnomyšlenkář. Bylo to na rychlo... učím se na zkoušky :)

Myslím že reakce na situace vždy vyplývá s dané situace, jak dobře se lidé znají, jakou mají náladu a pokud jde o vztahové záležitosti, tak jak celý vztah v té chvíli vypadá. Také záleží na konkrétních náladách celé společnosti.... Nejde to takhle jednoduše zaškatulkovat. Mezilidské vztahy jsou komplikované a vyžadují cit, pro konkrétní situace.

myslím, si, že velmi záleží na tónu pronášené věty. ten může celou situaci klidně obrátit vzhůru nohama

Myslím, že důležitým ukazatelem je především vzdělání a ne věk.

Myslím, že je velmi těžké určit jak bych se zachovala. Hodně záleží, ke komu bych takhle měla mluvit. A hlavně snažím se nyní lépe komunikovat něž dříve, protože ironie, obviňování apod. vede jen k dalšímu obviňování, hádce a vzteku.

myslím, že mezilidská komunikace je trochu složitější, než naznačuje tento dotazník...

Myslím, že odpovědi jsou ovlivněny tím, v jakém prostředí a s jakými lidmi člověk žije. Když se nad tím zamyslím, jo je to tak.

myslím, že se jedná o celkem standartní situace v komunikaci

Myslím, že to jsou přesně otázky ze života a asi každému se něco pobného již stalo.

na co mi tohle je?

na nic se zeptat nechci :-)

Na vhodnosti poznámek a hodnocení záleží na dané situaci, vztazích, které s lidmi máme - tedy určitá očekávání od druhé strany. Dále věkový rozdíl a velkou roli hraje mimika a řeč těla v dané situaci.

Na začátku u kamaráda se smradlavýma nohama je asi chyba, opakuje se otázka.

napadá mne akorát to, že si ty situace dokážu představit

Narazil jsem na situaci (především třeba v té poslední s Pavlem a Evou), kdy bych větu "Menší už tam nebyl" neřekl třeba přítelkyni - protože by se mohla cítit trapně před návštěvou. Ale na druhou stranu, kdyby to řekla ona mně - přišlo by mi to vtipné a naopak bych si z toho udělal srandu a přines ještě menší:D

ne vždy může být nějaká poznámka vhodná a dobře míněná invektiva může být nedobře pochopená a ve svém důsledku TRAPNÁ

nedá se asi přesně formulovat,jak bych v dané situaci reagovala,ale snažila jsem se napsat,jak nejpravděpodobněji

Nedá se jednoznačně říct, že by v dané situaci člověk řekl nebo udělal to či ono. Záleží na mnoha okolnostech, třeba jakou má zrovna náladu (co když má "den blbec"). A co si myslíme, že si druzí myslí? To je taky ovlivněno naší náladou (pesimistickou, optimistickou).

Nedokáži si představit jaký výstup může mít tento dotazník k tématu Mezilidská komunikace...

nehoní se mi v hlavě nic

nechápu moc co se títmto dotazníkem sleduje, tak snad to pomůže

nechápu proč se respondentka uvšech situací ptala na věk

nechápu, jak z tohoto chcete něco vypracovat ... :-D

Nechci nic dodat..

nejsem si jistá, zda tyto otázky/odpovědi budou něčemu platné, ale přeji hodně štěstí s výzkumem

nejvíce záleží, jaký mají k sobě vztah a jak jsou zvyklí komunikovat

někdy by patřilo do komunikace víc etikety

někdy bych reagovala jinak

Někdy bylo těžké posoudit, jak poznámka působí, když není zřejmé, jakým tónem hlasu se pronáší (typicky s tím talířem).

někdy je velice těžké správně reagovat, nikdy nevvím, jak to protějek vezme. Nemám ráda špičkování,

Někdy říkáme zbytečné věci, které ublíží lidem kolem, místo abychom se zamysleli a radši neřekli nic.

někdy se to nedá odhadnout a vše závisí na aktuálním rozpoložení komfrontujících lidí

někdy si musím přečíst větu znovu, abych pochopila smysl věty, ale když si to představím, tak už je to lepší přeju příjemný slunný den

některé odpovědi by podle mně asi záležely na kontextu (hl. povahách lidí)

některé odpovědi se k otázce příliš nehodily, nešlo vybrat

Některé otázku byli složité.

Některé otázky jsou špatně podané...u otázek druhého okruhu mi tam vůbec neseděly ožnosti, které byly na výběr. Jana to nemyslela špatně, jen jako obranu...taková možnost tam nebyla.

některé otázky mně přišly trochu zmatené a zbytečné

Některé otázky nejsou metodologicky vhodně zvolené (Byl smutný; cítil se hloupě), protože se mohou vzájemně vylučovat. Orientace na věk není vypovídající, naopak chybí otázky k opakování situace (př. Použil byste ji, pokud tak "Pavel" činí opakovaně).

Některé otázky se nabízenými možnostmi dají těžko ohodnotit...Jana vs Martina...byla jsem hodně na vážkách,jak odpovědět,možná bych zvolila jiný příklad

některé otázky se špatně zodpovídají když člověk nezná povahy druhých.

některé otázky typu: "Jak chtěla podle Vás Jana, abyste reagovala?" nejsou konkrétní, po mě přeci nikdo nechtěl, abych reagovala? Jinak výzkum krásně ukazuje různé pohledy na jednu věc

Nelíbily se mi možnosti, je to celé také odfláklé...

nemám

Nemám

nemám

Nemám co bych dodal.

nemám co dodat

Nemám co dodat

nemám co dodat

nemám co dodat ;-)

Nemám co dodat.

Nemám co dodat.

Nemam co dodat.

Nemám co dodat.

Nemám další poznámky.

nemám nic

Nemám nic, co bych sem mohl napsat

nemám podněty

nemám poznámku

Nemám poznámky

Nemám poznámky.

Nemám rád takové dotazníky. Život není černobílý ani pětibodový. Bylo by lepší, kdyby se víc lidí muselo starat jak se uživit na svém políčku a ne vytvářením dotazníků. Mgr. Václav Pospíšil

Nemám žádné další připomínky.

nemám žádné poznámky

nemám žádné poznámky

Nemám žádné poznámky :)

nemám žádné poznámky, snad jsem pomohla ;)

Nemám žádně poznámky.

nemám žádnou poznámku

Nemám žádnou poznámku.

Nemám žádný poznámky.

není co dodat

není co.

Není mi jasné, jakým způsobem budou moje odpovědi využity - navrhované odpovědi u většiny otázek se mi nezdály právě výstižné.

nepřeji slečně vyhodnocování :)

Nepříjde mi že na všechny situace by se mělo používat stejné hodnocení.

Nerozumím souvislosti s věkem.

Nesmírně velkou roli hraje tón hlasu, což ze psaného popisu nemůžeme nijak vycítit... situace pak mohou vyznít naprosto odlišným způsobem. Možná by bylo dobré k výrokům připojit objektivně znějící popisek tónu hlasu, se kterými byli vyřčeny. Něco může být "nevinná sranda", ale dost často to nevědomky nebo i cíleně velmi zraňuje.

Nesrozumitelný dotazník

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím :D

Nevím co bych napsala, jen to, že situace, které jsou tady popisovány, každý řeší podle své nátury.

nevím co se tady dá zjistit

Nevím jestli lze cokoli ke komunikaci generalizovat, pokud někomu zcela chybí empatie, smysl pro humor anebo respekt k ostatním, těžko bude komunikace s ním/ní jakkoli fungovat. Ale určitě dobře víte co děláte, resp. na co, jak a proč se ptáte:o) Přeji hodně zdaru.

nevím k čemu to poslouží

Nevím v jakém vztahu jsou Eva a Pavel. To dost ovlivnuje odpovědi - pokud jsou dlouholetí partneři, bratr a sestra, spolubydlící....

Nevím, jestli první situace je tak běžná, aby se na ní stavěly otázky...

Nevím, přišlo mi, že je možné, že kdybych slyšela nahrávky, popřípadě viděla scénky, lépe by se mi odpovídalo. Je to trochu matoucí s ohledem na to, že při komunikaci s někým jiným se nesoustředím jen na obsah sdělení, ale také na intonaci hlasu, výrazu ve tváři, atd. Z mého pohledu může pak situace probíhat úplně jinak, než jak bylo původně zamyšleno... Například při situaci s talířem mohla být Eva opravdu rozlobená na Pavla, že je to takový "ťunťa" a přinesl malý talíř, nebo to také mělo být bráno ironicky, že si to Pavel neuvědomil a vzal střední velikost, nebo Pavel přesně věděl, co dělá, a schválně vzal viditelně menší talíř, jen aby poškádlil Evu. Když nevidíme bližší okolnosti a atmosféru v kolektivu, nemůžeme se "správně" rozhodovat a komunikace není tak efektivní....trochu chybí celkový kontext... Zde prakticky záleží jen na člověku, který si sdělení čte, jaké je povahy, zda má rád ironii nebo ne a jak je sdělení nakonec pochopeno... Ale jinak jde o zajímavý nápad a bude z toho i zajímavá práce... Asi jeden z mála dotazníků, které vyplňuji a přijde mi, že třeba někam něco posune. Takže hodně štěstí a ať se daří:)

Nezáleží jen na slovech, ale hlavně na neverbální komunikaci. Jedna věta se dá říci různě: štiplavě, velitelsky, ale i vesele a roztomile. Nezáleží ani tak na tom, CO říkáme, ale hlavně JAK to říkáme :-).

Neznam ty lidi, takže spíš odhaduji podle sebe,ale každý se asi chová a cítí jinak.

než něco lidé řeknou měli by vždycky nejdřív napočítat do deseti :-)

nic

nic

nic

nic

Nic

Nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

Nic

Nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic ...

nic dalšího mě nenapadá

nic konkrétního

Nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

Nic mě nenapadá :-)

Nic mě nenapadá.

Nic mě nenapadá.

nic mě teď nenapadá :-)

Nic mě v tuto chvíli nenapadá.

nic mě zrovna nenapadá

nic mne nenapadá

Nic mne nenapadá

nic mne nenapadá, jsem ráda, že jsem došla na konec

Nic mne nenapadá.

nic moc mě nenapadá, všechny situace jsou ze života a na každou je jiná reakce.

Nic se mi hlavou nehoní

nic se mi hlavou nehoní

nic se mi hlavou nehoní

Nic se mi hlavou nehoní!

nic se mi nehoní hlavou

nic se mi nehoní hlavou

nic se my hlavou nehoni

nic:D

Nic.

Nic.

Nic. Osobně si myslím, že rýpání do lidí je skvělá metoda komunikace, které můžu obvzláštnit různé situace. Nemyslím si však, že je vhodné pokud má smysl ublížit druhému a ještě k tomu například ho ponížit, pokud je podobná narážka myšlena vážně a je řečena ve větší společnosti lidí.

nic... jen málo situací... a nejapné otázky

No - řešené otázky jsou na pomezí vychování a jemnocitu - obojí v současné společnosti jaksi "hapruje" - kéž se autorce zadaří.

no comment

no, jsou to otázky na jedno brdo ;-)

Nothing.

nuda

Nudný dotazník

o

o čem to bylo

o výzkumu nic nevím, dotazník byl trochu monotonní

Občas bylo těžké najít v možnostech odpověď kterou bych očekávala...

občas jsem měla problém s pochopením zadání, kdo komu co řekl a jak se jmenoval, asi již stárnu a degeneruji :-)

Obecně - lidi reagují na situace dle svého naturelu a dle svého aktuálního psychického rozpoložení, co někdy se zdá vtipné, je jindy trapné ... a také záleží na rozpoložení společnosti, ve které se pohybuje. Budu - li vědět, že vtípek na mou adresu nebyl brán zle, jen mě chtěl na něco upozornit veselou formou, dokáži si udělat sama ze sebe legraci. Prohodit laskavý vtip na mou adresu je pořád lepší než pomluvy a kárání, ne ? :))) Bohužel, ne každý člověk se pro tento druh komunikace hodí. U autistů bych se této formě komunikace vyhnula zcela, i když někteří "normální" lidé této formě dorozumívání také nerozumí.

Obrovskou roli hraje, samozřejmě, intonace

odpovědi jednotvárné, vyplňování nebavilo a nezaujalo.

odpovědi jsou hodně individuální a myslím si, že hodně záleží na aktuální náladě respondenta a také na povaze

Odpovědi jsou velmi nenápadité, dost často není chybí odpověď, by která přesně vystihovala.

odpovědi na otázky a reakce na situaci budou velmi subjektivní a budou ovlivněny i momentální náladou respondentů ... zajímal by mě výsledek průzkumu a jeho závěry...

Odpovědi na řadu otázek jsou podmíněny okolnostmi. Takže i volba odpovědi může být podle toho diametrálně odlišná. Taková vícestranná odpověď však dle mého soudu příliš nepomůže. Je potřeba upřesnit zadání otázky, aby odpověď mohla být jednoznačná, nejlépe pouze jedna z možností, nejvýše dvě, aby měla vypovídací hodnotu. Snad se nemýlím. Každopádně držím Dominice moc palce! :-) HonzaM

odpovědi občas nedávají smysl, nehodí se k dané otázce

Odpovědi záleží na povaze zúčastněných osob, někdo poznámku unese, někomu je trapně, někomu je to líto....Člověk musí přemýšlet komu co může říct, aby ho neranil.

OK

ok

ok

Opravdu bych neřešila věk pokud jsou to známí a kamrádi

Opravdu nejednoznačné otázky, nelze určit přesně, protože k většině případům je podle tónu hlasu, mimiky a gestikulace možno přiřadit téměř vše.

opravdu vtipné

otázka 17. měla začínat: "Představte si, že jste MARTINA..."

otázky i odpovědi jsou zavádějící. Dosti totiž záleží na intonaci hlasu při rozhovorech

otázky jsou za každodenního života ..talíř..

Otázky mi připadaly jako chytáky, slovíčkaření. Občas jsem se v nich ztrácela

otázky nejsou dostatečně komplexní, ale jestli stačí plytké odpovědi, je to v pořádku..

Patrně se vyskytuji v okruhu lidí, kde vypadá mezilidská komunikace jinak, a moje odpovědi tak mohou být nejasné. Jedna věc je, jak vypadá konverzace ve skupině mých kamarádů, jiná je jak vypadá ve skupině jiných lidí. Těžko říct, jak mezi sebou komunikují a jak chtějí aby to vyznělo

Pěkná blbost

pěkná blbost

pěkná blbost

Pěkné.

plk

Po nemístné poznámce se mohou cítit lidé naštvaně, smutně, ale mohou to brát i jako vtipnou poznámku. Vždy záleží na vztahu těch dvou zúčastněných a někdy i na tom, kdo tomu přihlíží.

Podle mě je vnímání poznámek velmi individuální a nedá se zobecnit. Záleží na vztazích mezi lidmi, jinak budu reagovat na poznámku od partnera a jinak od kamarádky.

Podle mě nelze tímto způsobem hodnotit mezilidskou komunikaci. Je velký rozdíl, když se něco řekne pobaveným tónem, to samé urážlivým nebo naštvaným apod. Také podle mě záleží na momentální náladě zúčastněných. Pokud budu mít dobrou náladu, první poznámka (zuté boty) by mě neurazila, vtipně bych ji komentovala. Ovšem při blbé náladě, osobních problémech apod. se tahle poznámka může stát velmi nevhodnou a nepříjemnou. A takhle to je i s dalšími dvěma situacemi.

podle mě není celý dotazník k ničemu, protože vždy záleží na momentální situaci, na tom jak se zúčastnění znají, co si mohou dovolit vůči sobě, co je pro ně vtipné, apod. Napsané slovo je něco jiného než vyřčené, záleží i na intonaci s jakou jsou jednotlivé poznámky proneseny apod.

podle popsaného stylu komunikace mi přijde, že ani moc nezáleží na tom, zda by člověk takovou poznámku použil a rozlišoval při tom věk dané osoby

Podporuji takovýto výzkum, a pevně doufám, že bude přínosem.

Pokud se hodláte celý život věnovat práci s lidmi, přeji Vám hodně štěstí a pevné zdraví.

Pokud situaci neprožijeme, nemůžeme přesně vědět, jak v dané situaci zareagujeme. Záleží na náladě.

Popsané situace se jeví jako více či méně příjemné v závislosti na vztahu s ostatními účastníky. Pokud jsou ostatní dobří přátelé, nejeví se situace, kdy je použitá ironie v jednání jako trapas, ale běžný nástroj komunikace (viz první příklad - asi by se ostatní kamarádi s nějakými reakcemi přidali a diskuze by se rozjela do žertovného tónu, pokud zde byli i cizí lidé, mohla celá situace vyznít jako trapas).

Poslední otázky týkající se Pavla mě pobavily,ale předešlé spíše zarmoutily. Jinak výzkum profesionální.

Poslouží-li vyplnění dotazníku dobré věci, budu ráda

Posuzování by zaleželo na tom jak dobře bych daného člověka znal a jaký by měl charakter.

Pošleš nám (respondentům) pak tu dizertačku? Díky

Poznamky se daji vylozit vice zpusoby. Nejde nikdy nejde jednoznacne urcit, jak to konkretne dane postavy myslely. Zalezi hodne i na intonaci.

proc jsou lidi obcas zly

Proč je toto pole povinné? Jinak nemám připomínky :-)

Proč pouze věk?

Proč se některé modelové situace opakují v uvedeném dotazníku A, B, C i D?

promiňte, nemám čas :)

První situace s Jirkou a Karlem mi nepřišla příliš srozumitelná.

Přeji hodně úspěchů.

přeji hodně zdaru

Přemýšlím, jestli mi vůbec k něčemu je zkouška z komunikace a z psychologie...

Při komunikaci vždy záleží na konkrétním vztahu s osobou.

Při uvedených situacích je nutné brát v potaz i vzájené vstahy, a taky intonaci poznámek.

Přijde mi, že ačkoliv jsou ty modelové situace vysoce reálné, nabízené odpovědi neodrážejí případné win-win řešení situace

Příliš dlouhý

Příliš nechápu význam dotazníku a co z případného výsledku vyplyne. Při komunikaci přece záleží na jednotlivých osobnostech a jejich vzájemném vztahu (pochopení, tolerance, povahové vlastnosti, aj.) pokud se jedná o neformální komunikaci, viz výše. Pakliže je tento vztah dobrovolný a všem vyhovuje, není přece důvod se nad tím zamýšlet. Pokud ne, je čas na změnu.

Přišlo mi, že je těch otázek docela hodně. Ale..... No ta první byla taková... že se ten Jirka musel cítit trapně. Druhá.. no tam byla Martina naštvaná na Janu, že přišla pozdě a Jana na Martinu, že se zlobí. A ta třetí mi připadala taková.... ironická. Prostě Eva to myslela spíše ze srandy. Ale tyhle různé poznámky bych si dovolila říct většinou jen svým vrstevníkům nebo o něco mladším či starším. Určitě někomu výrazně staršímu než já.... to bych se vůbec neodvážila.

Psaný text nedokáže zcela vyjádřit postoj komunikujících. Dovedete určit zda jsem při vyplňování byl: smutný, veselý etc.? :-)

Relativně zajímavý dotazník. Díky němu si je možné uvědomit, že je před otevřením "huby" lepší použít hlavu.

Různé pohledy osob situacích na uvedený děj. Co je pro jednoho vtipné je na úkor jiného, třeba poslední situace.

Řekla bych, že u takových situací záleží hodně na společnosti. Některé sarkastické poznámky mohou v partě kamarádu vyznít vtipně a v nějaké formálnější skupině trapně, nepřístojně. Také záleží na povaze člověka. Někdo by to vzal s humorem a udělal by si ze sebe tzv. srandu, někdo je na takové věci dost citlivý a mohl by se cítit nepříjemně, hloupě a nevěděl by např. jak zareagovat. Já takové připomínky beru většinou s nadhledem a zasměji se tomu. Každý má právo na nějaké to "faux pas", může se to stát kdykoliv komukoliv. A občas takové věci pobaví, ale opravdu to záleží na situaci. Všeho vždy s mírou.

Říká se, že do žen a do melounů nevidíš. Určitě to vymyslel chlap a zapomněl, že živočišný druh zvaný muž je jen jinak nečitelný.

Říkám si, že nakonec mohly být všechny odpovědi možné. Vždy záleží na situaci, náladě a charakteru člověka. Popravdě si nemyslím, že na záklaě těchto pár otázek by šlo prozkoumat do detailu vnímání lidské komunikace, ale snad se podaří alespoň něco odhalit.

Sem můžu vepsat cokoliv, ale nemusím...:))

Sice jsem úplně nepochopila cíl výzkumu, ale snad vám moje odpovědi k něčemu budou

situace jsou v podstatě ze života, zajímavý dotazník

Situace jsou ze života, Je to velmi vtipné, pobavila jsem se.

situace nejdou řešit vždy jen podle popisovaného, dnes reakce taková, zítra jiná. Záleží na rozpoložení a spoustě jiných okolností.

Situace občas nebyly dostatečně popsány, samozřejmě záleží i na intonaci a výrazu když se takové poznámky pronáší.

Situace přesně z mého života :-D

Snad jen, že jsem zvědavá na výsledky ;-)

snad pomůže

snad pomůžu)

snad to k něčemu bude dobré

snažím se takovéhle poznámky nepoužívat, k výzkumu nemám co dodat

stejné jako verze A

Strašně záleží na temperamentu každé osoby (i dotazovaného!), jejich vzájemného vztahu a konkrétní chvíli (jestli se předtím např. nepohádali apod.). Dotazník toto hodně zobecňuje.

Špatná formulace otázek - příliš tendenční.

Špatně se mi odpovídalo na 1. situaci s vyzutými botami, neboť jsme nepochopila, co tou poznámkou chtěl vlastně říci - jestli to, že ostatním bylo trapné upozornit na zápach nebo to, že mluví pouze Jirka a ostatní se nedostanou ke slovu. Rozhodla jsem se pro 1. variantu a podle ní odpovídala, v případě 2. varianty by byly odpovědi jiné...

Ta první situace byla fakt divná

tahle otátka by neměla být povinná

Takhle dobře a kvalitně sestavený dotazník jsem dlouho neviděla. Jediné, co mě napadá, jak může vychování respondenta ovlinvit jeho odpovědi?

Taková komunikace je ovlivněna mnoha faktory a proto by možná jeden člověk pokaždé reagoval i jinak. Záleží na momentální náladě, zkušenostech, povaze člověka, jeho zdraví atd. Nevidím proto moc smysl tohoto dotazníku.

Takový dotazník jsem ještě nevyplňoval. Pokrok se nedá zastavit. Zajímavé. Doufám, že jsem vám pomohl. Hezký den.

Taktnost u všech příkladů

Tento dotazník je pouze odrazem mé povahy a mého myšlení, takto bych na věci reagovala já osobně.Také musím ale vědět, s kým hovořím, každý člověk je jiný.

Tento průzkum je naprosto bezcenný, pokud ty lidi neznám, tak nevím, jak bych reagoval a jak by to mysleli a brali oni. Kdyby se scény přehrály v deseti kolektivech, bude 10 výsledků. A naopak i ve stejném kolektivu může být výsledek jiný v úterý a jiný ve středu.

tezko se mi odpovidalo na: umite si predstavit, ze byste danou poznamku pouzila? Mozna bych nekdy pouzila, ale velmi vyjimecne.

Těžko odhadnout reakce postav, když neznáte jejich povahy.

těžko říct co se mi honí hlavou když jedním okem kukám na monitor a druhým kukám co dělá dítě, na vlastní myšlenky není čas

Těžko se dalo vyznat v rolích komunikantů v otázkách.. Pomohlo by za jméno v každé otázce do závorky napsat jednoduchou poznámku určující roli např: Karel (agresor) Jirka (oběť), aby bylo jasné v jaké roli ten člověk je a jak se má teda cítit. Musela jsem se vracet k puvodnimu pribehu a cist si jej znova abych nezaměnila role komunikantů.

To by mě zajímalo, k čemu je to dobré :o)

to s martinou a janou, když vezmu v potaz klasický ženský, který jsou často jedovatý, tak jsem odpovídala tak jak jsem si myslela, že by reagovalo většina žen. málo která ženská umí brát věci s nadhledem a povznesením se nad danou věc.

To, jak se lidé cítí poté, co bylo něco vysloveno, není tak podstatné pro řešení celé situace jako to, jak se před tím cítil ten, kdo to vyslovil.

Trochu jsem zapřemýšlela o tom, co běžně vypouštím z úst.

Trochu praštěný :)

Trochu stereotypní možnosti odpovědí v textu.

trochu těžkopádný, všechny odpovědi a otázky téměř stejné. nuda

Tyto situace jsou samozřejmě velice subjektivní. Co se týká přímých 2 aktérů konfliktní situace, tak (ne)vyřešení situace záleží na tom, jak dlouho a dobře se znají a v jakém rozpoložení se nachází jejich vztah. Sám to dobře znám, kdy k různým lidem přistupuji v podobných situacích odlišně - u někoho jsem schopen "prohřešek" tolerovat více, u někoho méně. Vybrala jste si dost složité téma, přesto vám u něj přeji hodně úspěchů:) Zdravím, Martin H.

U některých postav záleží na jejich povahách, co jednoho rozesměje, může druhého naštvat...

U otázek k dortu to bylo jako v naší domácnosti... : )

U otázek týkajících se věku zúčastněných je podle mě důležitější, jaký vztah mají ty osoby mezi sebou. Než jestli je někdo mladší, starší apod.

U otázek typu Použila byste ji, pokud by A byl ...(např. ot.č. 35) mi přijde, že to nezáleží na věku, ale spíše na vztahu k takovému člověku.

u poslední otázky je to sporné, záleží na tónu a stylu jakým to je řečeno, umím si představit, že se tomu všichni zasmějou, i to, že Eva je taková ta kousavá čůza, že to vyzní blbě.

U posledního příkladu není zcela jasný průběh, neboť Eva mohla poznámku použít odlehčeně, jako žert (v dané situaci pravděpodobnější), či v afektu, pokud daná situace byla pro ní stresující.

U první situace by mi zajímalo proč to lidé dělají. On se jim snažil něco říct, ale druhý to přetočil v rádoby vtipnou poznámku. Druhá situace s dívkami je z běžného života. Záleží na povaze, máme hodně Martin. A u páru by záleželo také na způsobu jakým poznámku Eva řekla. Když to řekla s úsměvem tak chtěla být vtipná a on se bude cítit uražený, když by to řekla naštvaná tak on se bude cítit smutně, podvedeně a nebo naštvaně a odpoví ji ať si pro talíř dojde sama. Záleží to na povaze člověka.

U prvního příkladu nebyla Karlova poznámka dost jasná. Proč by ostatní nemohli mluvit, kvůli zápachu asi těžko, to by naopak řekli nebo udělali něco dřív (otevřeli okno, navrhli přesun ven, pošeptali to Jirkovi do ucha). Jediné smysluplné objasnění je, že se tak zpili, že nemohli mluvit. Ať je to tak nebo není, mělo být objasněno, proč Karel řekl, že nemůžou mluvit. Co tím myslel.

U předložených situací by bylo vhodnější uvést příklady na osobách opačného pohlaví (nepatrně jsem se ztrácela v tom, co kdo z nich řekl).

U třetí situace hodně záleží na tónu řeči, jakým Jana poznámku řekla - s úsměvem nebo naštvaně.

u všech modelovích situací by spíše záleželo na vztahu k danným osobám.

U všech tří případu mi chyběla empatie

Určitě bych zapojil ještě výzkum např. v restauraci, kdy vám číšník přinese vlažnou polévku a vy se proti tomu ohradíte. Jinak dotazník je prima, člověk si popřemýšlí a může si vybrat různé způsoby jak se cítit.

Určitě je výzkum zajímavý. V dnešní době hodně lidí plácne občas nějakou věc, která ho pak mrzí nebo měla vyznět v jiném smyslu.

Určutě jde o zajímavý výzkum. Komunikace je velmi důležitá součást života každého z nás a ne vždy dokážeme zareagovat tak, jak bychom si přáli.

V daných situacích většinou záleží, co jim předchází nebo jaká je momentální nálada.

V dotazníku se poměrně špatně orientovalo, musela jsem se vracet abych zjistila kdo je kdo.

V hlavě vacuum :)

V každé situaci záleží na povaze účastníků, co jeden bere jako vtip, druhého urazí, takže když nepoznáme jednotlivce lépe, nedokážeme odhadnout reakce.

V odpovědích jsou omezené možnosti

v otázce 35. a stejných předešlých bych dal spíš na výběr v jakém okruhu lidí bych ji použil (přátelé, pracovní kolektiv, rodina atd.), třeba u přátel na věku vůbec nezáleží ale říct to nadřízenému bych si hodně rozmyslel ať je mu kolik chce :-)

v pohodě

v pohodě dotazník

V první situaci bych pochybovala o tom, že Jirka a Karel jsou přátelé. Jana a Martina - dominance Martiny x Jany snaha nepodřídit se v širší skupině. Poslední případ - nejde ani o rivalitu ani útok, spíš si dokážu představit, že se vše odehrává za pobavení všech zúčastněných

V případě zadání ke 14. a následujícím otáznám je situace ovlivněna zdržením skupiny, nikoli jednotlivce; v opačném případě by poznámka na místě byla

Ve třetí epizodě také záleží, jak důvěrné je přátelství mezo oběma páry

Ve vsech pripadech zalezi na dane situaci a tomu, jakym jsou poznamky kladene, pokazde muzou vyznit jinak a situace a pocity druhych se muze lisit

Ve všech popsaných situacích záleží především na vzájemných vztazích zůčastněných (ale to platí v mezilidské komunikaci asi vždy).

Ve všech situacích hraje roli také to, jaká nálada ve společnosti v danou chvíli panuje, jakým tónem jsou poznámky vysloveny. Jaké má kdo ze společnosti zkušenosti z podobných situací.

Ve všch případech bych jednal podle toho jak se znám se všemi účastníky blíž.Pokud by to byli doří přátelé a kamarádi, tak bych reagoval spíše s humorem, pokud by to byla jen náhodná známost (či návštěva), tak bych byl více rozlobený.

Velice zajímavé, ráda bych pak obdržela výsledky: bbeerryy@seznam.cz

velice zvláštní dotazník

velmi chytré a rafinované

velmi se mi líbil

Velmi zajimavy a netradicni dotaznik. Hodnotim ho pozitivne

Velmi zajímavý dotazník! Akorát je těžké představit si u poslední situace, jestli Eva řekla poznámku vtipně, např. "Menší už tam nebyl, lásko?" Usmála se a dala mu pusu na tvář s myšlenkou na to, že je to prostě chlap a nemá zkušenosti v kuchyni. A nebo "Menší už tam nebyl? Ty si fakt tupec!" Naštvala se a došla si pro talíř odpovídající velikosti. Jinak hodnotím velice kladně.

Velmi zajímavý dotazník. Karlova reakce v 1. situaci mi přišla zvláštní, nepravděpodobná. Zbylé dvě si umím dost dobře představit.

Velmi zajímavý dotazník.Člověk může napsat,jak by reagoval,ale bůh ví,jak by to bylo ve skutečnosti.

Velmi zajímavý výzkum, myslím, že tato oblast by měla být určitě zkoumána,

velmi zajímavý výzkum, v některých případech bylo velmi složité vcítit se do dané situace

Vesměs z každé situace si lze vyvodit jakýkoliv závěr... Jak jsem již psal výše, hrozně záleží na přednesu poznámky... To pak někdy i nepříjemná věta může znít vtipně...

Většinou je těžké posoudit, když není jasné, v jakém vzájemném vztahu jsou zmíněné osoby. Také záleží na způsobu pronesení nejen poznámek, ale i na způsobu vedení předchozí rozmluvy. Rozmluvy mohou být vedeny jak odlehčeně se snahou o pobavení, tak útočně s cílem naštvat oslovovanou osobu.

Většinou se jednalo o štiplavé poznámky, které já osobně nemám ráda. Nemám ráda, když někdo někoho uráží, shazuje před ostatními.

Víc možností odpovědí by se šiklo.

více specifikovat modelové situace

Vse zalezi na postoji k osobe, ktere se to tyka. Muze to byt kamarad/ka, velmi dobry kamarad/ka, nebo jen trpeny kamarad z party. Dalsi vliv muze mit momentalni postoj - pokud jsme po roztrzce, budu urcite reagovat sarkasticteji a nastvaneji. A neprijemneji.

Vše co jsem chtěla jsem řekla.

vše je dle dané situace, jesllti ty návštěvy a čekající lidé jsou cizí nebo přátelé, jestli ten kdo to řekne, ví jak ostatn zareaguji a proto si to muze dovolit rict, urcite bych nepronasenala tyto vety v nejake dulezite spolecnosti..

vše jsem obracela na sebe, mé přátele a manžela, takže na lidi, které znám a vím, co je a není vhodné, jaký styl humoru máme atd... :)

Vše ok

vše v pohodě

Vše záleží na aktuální náladě zúčastněných, dovedu se vcítit do více odpovědí.

Vše záleží na momentální situaci, náladě, vztahu k osobě...

všechno závisí na tom, jak dobře se zúčastnění znají, jak mají smysl pro humor, jak moc jsou "splachovací"

všechny otázky stejně strukturované, pořád dokola. Líbily se mi ale vymyšlené situace, takové z běžného denního života

všechny otázky zakládaly na jednom principu, očekávala jsem větší rozmanitost

Všechny reakce záleží na momentální náladě, situaci a hlavně společnosti, ve které se odehraje. Když o tom přemýšlím, myslím, že jsem s malým talířem, určitě někdy regovala jako Eva, i když mi ta poznámka, takhle napsaná připadá, že takhle by se to dělat nemělo.

Všechny situace nakonec záleží na povaze jednotlivých osob, jak blízcí lidé to jsou. Muži si například ze smradlavých nohou dokážou dělat srandu a smát se tomu, žen by se to mohlo více dotknout. Podle mě hraje roli hlavně ta povaha jednotlivých aktérů.

všechny situace se mi doopravdy staly :)

Všechny tři případy jsou v reálném životě ještě podbarveny náladou a rozpoložením účastníků.A i v neformální a přátelské skupině stejná věc jednou "projde" a jindy ne.Příště byste mohla zkoumat způsob komunikace ve virtuální realitě.To mi přijde podstatně složitější a ne vždy jednoznačné :-).S tím bude mít časem neše společnost větší problém.

Všichni lidé reagovali nepřiměřeně a podobnými poznámkami nejspíše nedosáhli kýženého úspěchu, jen si vylili zlost či jinou emoci, což je v lidské komunikaci velmi neefektivní a měli bychom se nad tím všichni zamyslet.

Vtipné otázky a ještě vtipnější odpovědi u poslední otázky. Scéna z autobusu nic moc

Vynikající dotazník, celkem jsem se pobavil při představě reálných situací a sobe samého v nich...:-)

Výzkum byl velmi zajímavý, jsem zvědavá na výsledky

Výzkum byl zajímavý, jen by se hodilo, kdyby se navrhované možnosti obměnily, byly u všech situací totožné a ne vždy se k otázce hodily.

Výzkum je dost nesrozumitelný a otázky jsou nejasné.

výzkum mě příliš nezaujal, odpovědi byli příliš omezené

Výzkum se mi velmi líbil, velice dobře se mi odpovídalo.

Výzkum šikany?

výzkum velmi dobrý, účelný a zároveň pro pobavení

vždy by záleželo na typu lidí, kteří by se události účastnili. Pokud bych věděl, že to jsou mrzouti, tak by poznámky mohly vypadat jako hloupé narážky.

vždy byly dvojznačné možnosti jak to ten druhý myslel, já nejdřív bez přemýšlení vystřelila co by to mohlo být podle mě,hned jsem věděla, ale pak jsem si nejednu otázku rozmyslela a změnila, např.první situace:je to jasný, že je Karel neomalený a skáče mu do řeči, ale na druhou stranu to mohlo být myšleno i tak, že Karel zachránil situaci, kdy se všichni nudili z Jirkova vyprávění.Doufám, že jsem ten odtauźník pochopila správně. Díky a spozdravem

Vždy jde o to, v jaké společnosti lidí se člověk ocitne. U kamarádek mě překvapila reakce hysterické Martiny.. Asi bych kolem sebe podobné lidi nesnesla :) chudák Jana :)) Film stihly všechny, tak nevím, o co jí šlo. pozn.: Všude chodím včas, né-li dřív - tohle nebyla situace k rozzlobení. Stay calm :)

Vždy je důležité, jak moc se dotyčné osoby navzájem znají (jeden o druhém ví, co se koho dotkne ap.), v jakém jsou rozpoložení (jestli mají nějaké dřívější neshody a ventilují je ve společnosti ap.), v neposlední řadě hraje roli intonace.

Vždy je lepší přemýšlet o tom co říkám, dřív, než to řeknu.Mnohdy špatně zvolené slovo může nadělat ve vztazích hodně paseky.Zvlášť když jsou u toho lidé, kteří nás neznají.

vždy samozřejmě záleží na vztahu dotyčných lidí, jak moc dobře se znají

Vždy záleží na dané situaci.

Vždy záleží na momentálním rozpoložení, ale pokud jsou vzájemné vztahy na dobré úrovni lze se na problém dívat spíše z té humorné stránky, alespoň já to tak vidím...vždyť " táto, ty jsi se zul" je výrok zlidovělý a v dobré partě ho lze považovat i za vtipný, v neznámé společnosti ovšem by moje hodnocení vypadalo úplně jinak. Dotazník však tento aspekt nezohledňuje.

Vždy záleží na rozpoložení jedinců, poznámky mohou být pochopeny i jízlivě, i když to tak nebylo myšleno. Držím palce k disertační práci :)

vždy záleží na situaci

vždy záleží na situaci a rozpoložení účastníků a jak slova říkáme - s úsměvem, útočně

Vždy záleží na tom v jaké společnosti lidí se to odehrává, každý to bere jinak.

vždy záleží na tom, jaké vztahy mezi sebou lidé mají a na vyhodnocení momentální situace, dnes bych to použila bez mrknutí oka, zítra třeba ne a to myslím v naprosto stejné situaci, za přítomnosti stejných lidí

vždy záleží na tónu, jakým člověk mluví, takže kdybych slyšela zmíněné rozhovory, možná bych odpovídala jinak moc šikovný dotazník :)

Vždy zálěží na vzájemných vztazích postav - pokud jsou si blízké, reagují na poznámky ostatních jinak, než když se až tak dobře neznají (není jasný vztah Evy a Pavla).

xxx

Z mého hlediska je příliš jednosměrně zaměřený, postrádám pestrost.

z mých životních zkušeností se dobírám kousek po kousku změněného žebříčku hodnot a snad moudrousti, život může být tak krátký...

zábavný

zadne

zajímá mě výsledek

zajímací :-)

Zajímal by mě výsledek, jestli je dobře nebo špatně, jaké jsem dala za odpovědi.

zajímal by mě závěr z celého průzkumu

Zajímal,o by mne, kčemu výsledek bude použit. Jak to ovlivní chování autorky dotazníku, jak těch, kdo ho vyplňovali? Ovlivní tento dotazník něčí chování? Zdá se mi, že jde dotazník pro datozník ...

zajímalo by mě, co z výzkumu vyplyne s ohledem na souvislost mezi slovním a nonverbálním vyjadřováním. A také, jak ovlivní odpovědi věk respondentů.

Zajímalo by mě, jaké závěry z dotazníku vzniknou :-)

Zajímalo by mě, k čemu takový dotazník poslouží

zajimalo by mne jake to ma cely smysl

zajímalo by mne, jak a k čemu budou použity závěry dotazníku

Zajímaly by mě výsledky a skutečný výzkumný záměr, protože vybrané situace zřetelně sledují nějaký cíl.

Zajímavé

zajímavé

zajímavé

Zajímavé

Zajímavé

zajimave

Zajímavé a ráda bych věděla, jak výzkum dopadne. Mnoho lidí reaguje na dané situace různě. U Jirky a Karla jsem byla nucena přemýšlet o důvodech Karlových poznámek. Neříkám, že v jiném rozpoložení bych reagovala na jeho poznámky jinak. Hodně zdaru přeji autorům T.

zajímavé nevím k čemu upotřebitelné

Zajímavě pojatý dotazník, mnohdy bych ale řekla, že otázky jsou mírně zavádějící - pak to ale naštěstí většinou zachraňuje "jiná odpověď". Děkuji za příjemné zpestření dne :)

zajímavé postřehy ke komunikaci .... něco řeknete "jen tak", ale druhého to buď urazí nebo zesměšní, ve chvíli kdy větu říkáte Vás to ani nenapadne, jakou bude mít věta váhu až ji vyslovíte

Zajímavé příběhy a otázky.

Zajímavé situace k řešení komunikace

zajímavé situace, člověk musí reagovat podle momentálních podmínek

zajímavé situace, jsem zvědavá na výsledky

Zajímavé situace, možná člověk sám někdy reaguje tak, jak je to popsáno, i když to tady v dotazníku kritizuje.

Zajímavé situace, těším se na výsledek.

zajímavé téma

zajímavé téma

Zajímavé téma dotazníku.

Zajímavé téma, ale záleží, kdy se tyto napůl vtipné, napůl jízlivé poznámky řeknou a jakým tónem. Takže skoro u všeho se dalo zaškrtnout úplně všechno, protože právě záleží na situaci, předcházející situaci, tónu hlasu, či v jakém kruhu se to řekne

Zajímavé téma, přeji hodně zdaru při zpracování.

zajimavě zpracovaný dotazník, dané situace jsou dost variabilní na přesné označení odpovědi,takže sem byl u některých otázek váhavý, jinak hezké :)

Zajímavé, ale tyto situace jde dost těžko vyjídřit a popsat slovy.

zajímavé, jak se dá na věci hledět z rozdílných úhlů.

zajímavé, možná bych volila jiné možnosti pro odpovědi, více nechat pro vlastní odpověď, nepadlo to úplně ke všem situacím, ale zas na druhou stranu, otevřené odpovědi se špatně vyhodnocují .... hodně zdaru

Zajímavé, občas i zábavné.

zajímavé, snad to pomůže :)

zajímavé:)

zajímavé...

zajímavé...člověk takové situace běžně zažívá a hodnotí, ale ne vždy se nad nimi vědomě zamýšlí...spíš to proběhne ve zlomku vteřiny někde uvnitř a pokud to není něco velice nepříjemného/příjemného, tak se nad tím víc nepozastaví (třeba nad tím, co prožívají přihlížející a co to v nich vyvolá...)

Zajímavý

Zajimavy a docela netradicni pruzkum to byl.

zajímavý dotazník

zajimavy dotaznik

Zajímavý dotazník

zajímavý dotazník :-)

Zajímavý dotazník :-)

Zajímavý dotazník :-). Jsem zvědavá na výsledky.

Zajímavý dotazník na zamyšlení a uvědomění si, jak reagují v určitou chvíli rozlišní lidé. :)

zajímavý dotazník, ale musela jsm moc přemýšlet, abych si nepletla jména co kdo udělal

Zajímavý dotazník, jsem zvědav na vyhodnocení.

Zajímavý dotazník, více takových. ;) Na mezilidských interakcích by se mělo opravdu více pracovat.

Zajímavý dotazník, zvláště ze sociologického hlediska. Určitě se ráda dozvím výsledky :-)

zajímavý dotazník,opravdu!

Zajímavý dotazník.

Zajímavý dotazník. Ovšem každý jsme originál a máme smíšené pocity. Každý může na stejnou situaci reagovat jinak, než ten druhý. :)

Zajímavý dotazník. Přeji hodně štěstí při psaní práce.

Zajímavý dotazník... Konečnĕ mi taky došlo, jak se mohou cítit ostatní, když řeknu nĕjakou neuváženou poznámku...

zajímavý průzkum :-)

zajímavý test

Zajímavý typ dotazníku ;)

Zajímavý výzkum

Zajímavý výzkum ale je hrozně těžké vybrat tu odpověď, asi bych to spíš udělala volnou formou než dávat na výběr otázky. A taky by bylo fajn upřesnit vztahy mezi dotazovanými lidmi. Jedná se o dobré přátele? Pochopí dotyčný ironii? atd.

Zajímavý výzkum,jen ty situace jsou dosti obecné.

Zajímavý výzkum. Vše by záleželo na konkrétní situaci a dané atmosféře. Také na blízkosti oněch lidí. K někomu koho moc neznám bych si toto nedovolila.

Zajimeve k zamysdleni. Uz se tesim na vysledky

zajmavé

Záleží ale vždy velmi na rozpoložení a charakteru aktérů dané situace.

Záleží na charakter a věku osob a celkových vztahových vazbách mezi osobami.

Záleží vždy na konkrézní situaci a vztahu všech lidí vůči sobě, jestli si to mohou dovolit nebo ne...před ostatními i vůči dotyčným.... Většinou jsou to ale nevhodné, trapné situace, které se dají řešit mirnějším upozorněním. Roli hrají emoce. ;)

záleží, jestli jsou lidé dobží přátelé a jaká je nálada - stejné situace jsou pak rozlišně chápány

Zavání to ironií a sarkasmem, a ty mám rád :-)

Zbytečně komplikovaný dotazník!

zbytečně strohé odpovědi.mohlo být více možností odpovědí

zdá se mi to dost prapodivný dotazník, nedovedu i představit, že z něj lze udělat výzkum...

Zdá se mi, že pokud mluvčí chtěl(a) upozornit na stav věcí, nechtěl(a), aby ostatní nijak nereagovali, ale aby něco změnili. Formulace mi připadá zavádějící.

Zdá se mi, že výsledky by mohly být zajímavé. :-)

zdál se mi ten dotazník divný, chvílemi až trapný

Zdravím:-)

Ze všeho mám jedinou připomínku k odpovědím na otázky: u těch, které se ptaly na to, zda-li bych použila stejnou reakci, mi chybělo políčko s vlastní odpovědí, kde bych mohla objasnit, v jaké přesně situaci. Dále mi odpovědi k otázkám ohledně toho, jak se dané postavy cítily, zdály možná až příliš upřesněné (např. odpověď „Nijak“ jsem mohla použít jako ignorování, kdyby za ní nebylo dopsána poznámka o upozornění na stav věcí). Téma i situace v dotazníku byly jinak zajímavé. Přeji hodně štěstí při vypracovávání disertační práce.

zezky propracováno, moc by mě zajímal výsledek :-)

zizi

změní se tímto výzkumem něco?

zřejmě mi připadají vtipné jiné odpovědi než uvedené a ani přátele takto "neproškoluji", hlavně v přítomnosti jiných je to trapné

Zvědavost na výsledek- závěry ankety

Zvlašní dotazník....

zvláště u poslední otázky, ale i u ostatních záleží i na tónu hlasu a celkové náladě ve společnosti

zvláštní dotazník, občas mě zaujala otázka a překvapil výběr odpovědí, v daných situacích, já bych se chovala jinak, než uvedené osoby. Jsou to malichernosti, které nestojí za to vůbec řešit. Lidé občas ztrácí ty druhé, právě kvůli takovým malichernostem, bohužel.

Zvláštní. Nesmyslně schématické.

žádná poznámka

žádné

žádné

žádné poznámky k výzkumu nemám

Žádné poznámky.

Žádné.

že být ironický není nikdy na škodu :-)

že to byl hodně divný dotazník

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jak nejspíš skutečně reagovali ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Pobavilo je to; zasmáli se; Karel chtěl odlehčit situaci:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi . na otázku 36. Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ... na otázku 36. Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak nepříjemná byla Karlova poznámka?=1 na otázku 11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Mladší:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Přibližně stejně starý:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mladší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Starší:
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

24. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Mladší:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně mladší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Starší:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Výrazně mladší:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 24. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

33. Ohodnoťte Evinu poznámku „Menší už tam nebyl?“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

 • odpověď Jak příjemná byla Evina poznámka?=0:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jak nepříjemná byla Evina poznámka?=5 na otázku 33. Ohodnoťte Evinu poznámku „Menší už tam nebyl?“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

 • odpověď Mladší:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Starší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně mladší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Starší:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.
 • odpověď Výrazně mladší:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výrazně starší na otázku 35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Myslí si Karel, že všichni ostatní skutečně oněměli kvůli Jirkovým nohám?

4. Byla Karlova poznámka v dané situaci vhodná?

6. Představte si, že jste Jirka: Jak jste se cítil ve chvíli, kdy Karel říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

7. Jak myslíte, že Karel chtěl, abyste reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

8. Představte si, že jste Jirka: Jak se podle Vás nejspíš cítil Karel sám, když říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

9. Jak podle Vás Karel chtěl, aby reagovali ostatní, když říkal „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

10. Jak nejspíš skutečně reagovali ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

12. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

14. Myslí si Jana, že Martině opravdu nikdy neujel autobus?

15. Byla Janina poznámka v dané situaci vhodná?

17. Představte si, že jste jedna z poslouchajících kamarádek: Jak jste se cítil/a, když Jana řekla: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

18. Jak chtěla podle Vás Jana, abyste reagovala? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

19. Představte si, že jste jedna z poslouchajících kamarádek: Jak myslíte, že Jana chtěla, aby Martina zareagovala, když jí řekla: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

20. Jak myslíte, že Martina skutečně zareagovala? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

21. Jak se podle Vás nejspíš cítila Jana sama, když říkala: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

22. Ohodnoťte Janinu poznámku „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

23. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

24. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

25. Přeje si Eva opravdu menší talíř?

26. Byla Evina poznámka v dané situaci vhodná?

28. Představte si, že jste Eva: Jak jste se cítila ve chvíli, kdy jste Pavlovi říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

29. Představte si, že jste Eva: Jak jste chtěla, aby Pavel zareagoval, když jste mu řekla: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

30. Jak se Pavel nejspíš opravdu cítil? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

31. Představte si, že jste Eva: Jak jste chtěla, aby zareagovali ostatní, když jste Pavlovi říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

32. Jak se nejspíš opravdu cítili ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

33. Ohodnoťte Evinu poznámku „Menší už tam nebyl?“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

34. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

36. Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Myslí si Karel, že všichni ostatní skutečně oněměli kvůli Jirkovým nohám?

4. Byla Karlova poznámka v dané situaci vhodná?

6. Představte si, že jste Jirka: Jak jste se cítil ve chvíli, kdy Karel říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

7. Jak myslíte, že Karel chtěl, abyste reagoval? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

8. Představte si, že jste Jirka: Jak se podle Vás nejspíš cítil Karel sám, když říkal: „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

9. Jak podle Vás Karel chtěl, aby reagovali ostatní, když říkal „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

10. Jak nejspíš skutečně reagovali ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

11. Ohodnoťte Karlovu poznámku „No von už taky nikdo nemůže mluvit!“? Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

12. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

13. Použil/a byste ji, pokud by Jirka byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

14. Myslí si Jana, že Martině opravdu nikdy neujel autobus?

15. Byla Janina poznámka v dané situaci vhodná?

17. Představte si, že jste jedna z poslouchajících kamarádek: Jak jste se cítil/a, když Jana řekla: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

18. Jak chtěla podle Vás Jana, abyste reagovala? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

19. Představte si, že jste jedna z poslouchajících kamarádek: Jak myslíte, že Jana chtěla, aby Martina zareagovala, když jí řekla: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

20. Jak myslíte, že Martina skutečně zareagovala? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

21. Jak se podle Vás nejspíš cítila Jana sama, když říkala: „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

22. Ohodnoťte Janinu poznámku „Tak hlavně, že tobě se to nikdy nestalo!“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

23. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

24. Použil/a byste ji, pokud by Martina byla: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

25. Přeje si Eva opravdu menší talíř?

26. Byla Evina poznámka v dané situaci vhodná?

28. Představte si, že jste Eva: Jak jste se cítila ve chvíli, kdy jste Pavlovi říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

29. Představte si, že jste Eva: Jak jste chtěla, aby Pavel zareagoval, když jste mu řekla: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

30. Jak se Pavel nejspíš opravdu cítil? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

31. Představte si, že jste Eva: Jak jste chtěla, aby zareagovali ostatní, když jste Pavlovi říkala: „Menší už tam nebyl?“ Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

32. Jak se nejspíš opravdu cítili ostatní? Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

33. Ohodnoťte Evinu poznámku „Menší už tam nebyl?“. Vyberte na škále 0-5, kde 0 znamená „vůbec“ a 5 „velmi“

34. Umíte si představit, že byste ve stejné situaci použil/a stejnou poznámku?

35. Použil/a byste ji, pokud by Pavel byl: Vyberte všechny možnosti, které považujete za možné.

36. Vaše poznámky: Sem můžete vepsat cokoliv se Vám honí hlavou, k dotazníku i k celému výzkumu.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rýparová, D.Mezilidská komunikace B (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://mezilidska-komunikace-b.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.