Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezilidské vztahy a konfliktní situace na pracovišti

Mezilidské vztahy a konfliktní situace na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Vetrák
Šetření:27. 08. 2012 - 30. 08. 2012
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, tímto bych Vás chtěl požádat o pár minut Vašeho času, stráveného vyplněním tohoto dotazníku. Tento dotazník je součástí mé bakalářské práce na téma: Mezilidské vztahy, konfliktní situace a řešení problémů ve firemní praxi, psané na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Cílem tohoto dotazníku je zjistit jaké vztahy panují na pracovišti Vaší firmy a analyzovat konflikty mezi zaměstnanci.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4775,81 %75,81 %  
Muž1524,19 %24,19 %  

Graf

2. Kolik je Vám let

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 304775,81 %75,81 %  
31 – 40812,9 %12,9 %  
20 a méně34,84 %4,84 %  
41 – 5023,23 %3,23 %  
51 – 6011,61 %1,61 %  
60 a více11,61 %1,61 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita3454,84 %54,84 %  
Vysokoškolské2540,32 %40,32 %  
Základní23,23 %3,23 %  
Vyšší odborné11,61 %1,61 %  

Graf

4. Jak dlouho pracujete v této firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 měsíců až 2 roky1727,42 %27,42 %  
do 6 měsíců1524,19 %24,19 %  
2 – 5 let1524,19 %24,19 %  
5 – 10 tel711,29 %11,29 %  
15 a více let69,68 %9,68 %  
10 – 15 let23,23 %3,23 %  

Graf

5. Jakou máte praxi ve Vašem oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 měsíců až 2 roky1625,81 %25,81 %  
2 – 5 let1524,19 %24,19 %  
do 6 měsíců1219,35 %19,35 %  
5 – 10 tel914,52 %14,52 %  
15 a více let711,29 %11,29 %  
10 – 15 let34,84 %4,84 %  

Graf

6. Jakou pozici zastáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řadový zaměstnanec5080,65 %80,65 %  
manažer / vedoucí pracovník1219,35 %19,35 %  

Graf

7. Rozčilujete se často kvůli maličkostem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3861,29 %61,29 %  
Ano1625,81 %25,81 %  
Nevím812,9 %12,9 %  

Graf

8. Myslíte si, že u Vás funguje týmová spolupráce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4775,81 %75,81 %  
Ne1219,35 %19,35 %  
Nevím34,84 %4,84 %  

Graf

9. Jaké vztahy převládají na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelské4267,74 %67,74 %  
Pracovní1727,42 %27,42 %  
Konfliktní34,84 %4,84 %  

Graf

10. Jste spokojen/a se vztahy na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4775,81 %75,81 %  
Ne1320,97 %20,97 %  
Nevím23,23 %3,23 %  

Graf

11. Snažíte se při řešení problémů dojít ke kompromisu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5487,1 %87,1 %  
Ne46,45 %6,45 %  
Nevím46,45 %6,45 %  

Graf

12. Snažíte se vždy prosadit svůj názor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3861,29 %61,29 %  
Ano2133,87 %33,87 %  
Nevím34,84 %4,84 %  

Graf

13. Spolupracujete při řešení problému s kolegy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5893,55 %93,55 %  
Ne46,45 %6,45 %  

Graf

14. Snažíte se vyhýbat konfliktním situacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4674,19 %74,19 %  
Ne1219,35 %19,35 %  
Nevím46,45 %6,45 %  

Graf

15. Jak řešíte konfliktní situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy hájím svůj názor2946,77 %46,77 %  
Jinak2641,94 %41,94 %  
Spolehnu se na zásah kolegů69,68 %9,68 %  
Vždy ustoupím11,61 %1,61 %  

Graf

16. Cítíte se často pod tlakem a ve stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3454,84 %54,84 %  
Ano2540,32 %40,32 %  
Nevím34,84 %4,84 %  

Graf

17. Jste schopni zvládat množství své práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5487,1 %87,1 %  
Nevím58,06 %8,06 %  
Ne34,84 %4,84 %  

Graf

18. Setkal/a jste se na pracovišti s mobbingem? (psychický terror)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4572,58 %72,58 %  
Ano1625,81 %25,81 %  
Nevím11,61 %1,61 %  

Graf

19. Setkal/a jste se na pracovišti se sexualním harassmentem? (sex. obtěžování)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5487,1 %87,1 %  
Ano69,68 %9,68 %  
Nevím23,23 %3,23 %  

Graf

20. Máte dostatečný kontakt se svým nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4775,81 %75,81 %  
Ne1219,35 %19,35 %  
Nevím34,84 %4,84 %  

Graf

21. Máte dostatečný kontakt se svými kolegy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5791,94 %91,94 %  
Ne58,06 %8,06 %  

Graf

22. Scházíte se s některými s kolegů mimo pracoviště při soukromích aktivitách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3962,9 %62,9 %  
Ne2337,1 %37,1 %  

Graf

23. Zajímá se Váš nadřízený o Vaše osobní problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3353,23 %53,23 %  
Ano2133,87 %33,87 %  
Nevím812,9 %12,9 %  

Graf

24. Jste se svým zaměstnáním natolik spokojen/a, že v něm chcete zůstat ještě několik let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2946,77 %46,77 %  
Nevím1727,42 %27,42 %  
Ne1625,81 %25,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Kolik je Vám let

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jak dlouho pracujete v této firmě?

5. Jakou máte praxi ve Vašem oboru?

6. Jakou pozici zastáváte?

7. Rozčilujete se často kvůli maličkostem?

8. Myslíte si, že u Vás funguje týmová spolupráce?

9. Jaké vztahy převládají na Vašem pracovišti?

10. Jste spokojen/a se vztahy na Vašem pracovišti?

11. Snažíte se při řešení problémů dojít ke kompromisu?

12. Snažíte se vždy prosadit svůj názor?

13. Spolupracujete při řešení problému s kolegy?

14. Snažíte se vyhýbat konfliktním situacím?

15. Jak řešíte konfliktní situace?

16. Cítíte se často pod tlakem a ve stresu?

17. Jste schopni zvládat množství své práce?

18. Setkal/a jste se na pracovišti s mobbingem? (psychický terror)

19. Setkal/a jste se na pracovišti se sexualním harassmentem? (sex. obtěžování)

20. Máte dostatečný kontakt se svým nadřízeným?

21. Máte dostatečný kontakt se svými kolegy?

22. Scházíte se s některými s kolegů mimo pracoviště při soukromích aktivitách?

23. Zajímá se Váš nadřízený o Vaše osobní problémy?

24. Jste se svým zaměstnáním natolik spokojen/a, že v něm chcete zůstat ještě několik let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Kolik je Vám let

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jak dlouho pracujete v této firmě?

5. Jakou máte praxi ve Vašem oboru?

6. Jakou pozici zastáváte?

7. Rozčilujete se často kvůli maličkostem?

8. Myslíte si, že u Vás funguje týmová spolupráce?

9. Jaké vztahy převládají na Vašem pracovišti?

10. Jste spokojen/a se vztahy na Vašem pracovišti?

11. Snažíte se při řešení problémů dojít ke kompromisu?

12. Snažíte se vždy prosadit svůj názor?

13. Spolupracujete při řešení problému s kolegy?

14. Snažíte se vyhýbat konfliktním situacím?

15. Jak řešíte konfliktní situace?

16. Cítíte se často pod tlakem a ve stresu?

17. Jste schopni zvládat množství své práce?

18. Setkal/a jste se na pracovišti s mobbingem? (psychický terror)

19. Setkal/a jste se na pracovišti se sexualním harassmentem? (sex. obtěžování)

20. Máte dostatečný kontakt se svým nadřízeným?

21. Máte dostatečný kontakt se svými kolegy?

22. Scházíte se s některými s kolegů mimo pracoviště při soukromích aktivitách?

23. Zajímá se Váš nadřízený o Vaše osobní problémy?

24. Jste se svým zaměstnáním natolik spokojen/a, že v něm chcete zůstat ještě několik let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vetrák, J.Mezilidské vztahy a konfliktní situace na pracovišti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mezilidske-vztahy-a-konflikt.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.