Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezilidské vztahy

Mezilidské vztahy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Linh Vu Thao
Šetření:22. 03. 2015 - 21. 04. 2015
Počet respondentů:294
Počet otázek (max/průměr):7 / 2.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme skupina tří studentů 4. ročníku osmiletého Gymnázia Omská v Praze. Nyní pracujeme na školním projektu a v souvislosti s ním bychom Vás rádi požádali, abyste věnovali minutu-dvě tomuto anonymnímu dotazníku, jež se týká mezilidských vztahů.
Předem děkujeme za Vaše odpovědi. Čech, Silná, Vu Thao.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [17 a méně letotázka č. 2, 18-29 letotázka č. 4, 30-59 letotázka č. 5, 60-90 letotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let10450,24 %35,37 %  
30-59 let7435,75 %25,17 %  
17 a méně let199,18 %6,46 %  
60-90 let104,83 %3,4 %  

Graf

2. Jste dívka nebo chlapec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17 let a méně4441,51 %14,97 %  
18-29 let3230,19 %10,88 %  
Dívka1816,98 %6,12 %  
30-59 let87,55 %2,72 %  
60-90 let32,83 %1,02 %  
Chlapec10,94 %0,34 %  

Graf

3. Přátelíte se spíše s dívkami nebo chlapci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dívka2438,1 %8,16 %  
Chlapec2031,75 %6,8 %  
S dívkami1219,05 %4,08 %  
S chlapci711,11 %2,38 %  

Graf

4. Byli jste někdy šikováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nepříliš intenzivně.4832,43 %16,33 %  
Ne, nikdy.4329,05 %14,63 %  
S dívkami2516,89 %8,5 %  
S chlapci1912,84 %6,46 %  
Ano, často.96,08 %3,06 %  
Spíše jsem šikanoval.42,7 %1,36 %  

Graf

5. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6655,93 %22,45 %  
Ne, nikdy.1815,25 %6,12 %  
Muž1815,25 %6,12 %  
Ano, ale nepříliš intenzivně.108,47 %3,4 %  
Ano, často.43,39 %1,36 %  
Spíše jsem šikanoval.21,69 %0,68 %  

Graf

6. Jste ženatý/vdaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5153,13 %17,35 %  
Ne3334,38 %11,22 %  
Žena88,33 %2,72 %  
Muž44,17 %1,36 %  

Graf

7. V kolika letech jste se oženil/vdala?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231015,63 %3,4 %  
21812,5 %2,72 %  
2269,38 %2,04 %  
2757,81 %1,7 %  
2057,81 %1,7 %  
2546,25 %1,36 %  
3134,69 %1,02 %  
3534,69 %1,02 %  
3234,69 %1,02 %  
2434,69 %1,02 %  
ostatní odpovědi 28
26
29
19
30
69
33
2003
21.32
1421,88 %4,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.11
Minimum:20
Maximum:35
Variační rozpětí:15
Rozptyl:17.17
Směrodatná odchylka:4.14
Medián:23.5
Modus:23

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik je vám let?

 • odpověď 17 a méně let:
  • 15.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dívka na otázku 2. Jste dívka nebo chlapec?
  • 15.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi S dívkami na otázku 3. Přátelíte se spíše s dívkami nebo chlapci?
 • odpověď 18-29 let:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale nepříliš intenzivně. na otázku 4. Byli jste někdy šikováni?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy. na otázku 4. Byli jste někdy šikováni?
 • odpověď 30-59 let:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Jste ženatý/vdaná?

2. Jste dívka nebo chlapec?

 • odpověď 17 let a méně:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dívka na otázku 3. Přátelíte se spíše s dívkami nebo chlapci?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chlapec na otázku 3. Přátelíte se spíše s dívkami nebo chlapci?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S dívkami na otázku 4. Byli jste někdy šikováni?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S chlapci na otázku 4. Byli jste někdy šikováni?
 • odpověď 18-29 let:
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nikdy. na otázku 5. Jste žena nebo muž?
 • odpověď Dívka:
  • 16.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S dívkami na otázku 3. Přátelíte se spíše s dívkami nebo chlapci?
  • 15.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 17 a méně let na otázku 1. Kolik je vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je vám let?

2. Jste dívka nebo chlapec?

3. Přátelíte se spíše s dívkami nebo chlapci?

4. Byli jste někdy šikováni?

5. Jste žena nebo muž?

6. Jste ženatý/vdaná?

7. V kolika letech jste se oženil/vdala?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je vám let?

2. Jste dívka nebo chlapec?

3. Přátelíte se spíše s dívkami nebo chlapci?

4. Byli jste někdy šikováni?

5. Jste žena nebo muž?

6. Jste ženatý/vdaná?

7. V kolika letech jste se oženil/vdala?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vu Thao, L.Mezilidské vztahy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://mezilidske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.