Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Běloubková
Šetření:06. 06. 2011 - 07. 06. 2011
Počet respondentů:290
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den ,

 byla bych velmi ráda, kdybste věnovali vyplnění mého dotazníku 2 minutky Vašeho času. Výsledky dotazníku využiji jako podklad výzkumu ve škole.

 

děkuji mnohokrát

 

Ahoj :-)

Odpovědi respondentů

1. Účastnil/a jste se někdy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20470,34 %70,34 %  
ano8629,66 %29,66 %  

Graf

2. Na kolika ročnících jste byl/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
020370 %70 %  
13411,72 %11,72 %  
3196,55 %6,55 %  
2134,48 %4,48 %  
462,07 %2,07 %  
551,72 %1,72 %  
741,38 %1,38 %  
820,69 %0,69 %  
610,34 %0,34 %  
1310,34 %0,34 %  
ostatní odpovědi 18
14
20,69 %0,69 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.56
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.14
Směrodatná odchylka:1.07
Medián:0
Modus:0

Graf

3. Jak jste se o MFFKV dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z televize18864,83 %64,83 %  
od přátel15453,1 %53,1 %  
z plakátů nebo letáků11539,66 %39,66 %  
z novin / časopisů10636,55 %36,55 %  
článek na inetrnetu 8529,31 %29,31 %  
z rádia6321,72 %21,72 %  
na sociálních sítích (facebook, twitter) 4816,55 %16,55 %  
reklama na internetu 4314,83 %14,83 %  
jinak258,62 %8,62 %  

Graf

4. Všiml/a jste si někde nějaké reklamy na MFFKV?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24885,52 %85,52 %  
ne4214,48 %14,48 %  

Graf

5. Pokud ano, o jaký typ reklamy se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plakát/ leták / bilboard17660,69 %60,69 %  
TV spot (reklama)15954,83 %54,83 %  
novinová/časopisová reklama8930,69 %30,69 %  
událost na sociálních sítích6422,07 %22,07 %  
nevšiml/a jsem si žádné3913,45 %13,45 %  
Reklama v rádiu237,93 %7,93 %  
jiny typ reklamy175,86 %5,86 %  

Graf

6. Co Vás na MFFKV nejvíce zajímá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
filmy24383,79 %83,79 %  
filmové hvězdy (herci, režie atd.)6923,79 %23,79 %  
doprovodný program6823,45 %23,45 %  
město Karlovy Vary4916,9 %16,9 %  

Graf

7. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19968,62 %68,62 %  
muž9131,38 %31,38 %  

Graf

8. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 2615051,72 %51,72 %  
19 - 229633,1 %33,1 %  
27 - 30227,59 %7,59 %  
30 - 40155,17 %5,17 %  
15 - 1862,07 %2,07 %  
40 a více10,34 %0,34 %  

Graf

9. Z jakého kraje pocházíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha16356,79 %56,21 %  
Středočeský3512,2 %12,07 %  
Karlovarský217,32 %7,24 %  
Jihočeský144,88 %4,83 %  
Plzeňský93,14 %3,1 %  
Ústecký82,79 %2,76 %  
Královehradecký82,79 %2,76 %  
Vysočina72,44 %2,41 %  
Liberecký62,09 %2,07 %  
Moravskoslezský41,39 %1,38 %  
Jihomoravský41,39 %1,38 %  
Pardubický41,39 %1,38 %  
Olomoucký31,05 %1,03 %  
Zlínský10,35 %0,34 %  

Graf

10. Jaké je Vaše dosažené vzdělání? (předpokládejme úspěšné dosažení vzdělání v tomto akademickém roce).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské15754,14 %54,14 %  
středoškolské s maturitou12442,76 %42,76 %  
jiné51,72 %1,72 %  
základní41,38 %1,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Účastnil/a jste se někdy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 18 > na otázku 2. Na kolika ročnících jste byl/a?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 0 - 1 > na otázku 2. Na kolika ročnících jste byl/a?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Karlovarský na otázku 9. Z jakého kraje pocházíte?

4. Všiml/a jste si někde nějaké reklamy na MFFKV?

 • odpověď ne:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevšiml/a jsem si žádné na otázku 5. Pokud ano, o jaký typ reklamy se jednalo?

5. Pokud ano, o jaký typ reklamy se jednalo?

 • odpověď nevšiml/a jsem si žádné:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Všiml/a jste si někde nějaké reklamy na MFFKV?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Účastnil/a jste se někdy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech?

2. Na kolika ročnících jste byl/a?

3. Jak jste se o MFFKV dozvěděl/a?

4. Všiml/a jste si někde nějaké reklamy na MFFKV?

5. Pokud ano, o jaký typ reklamy se jednalo?

6. Co Vás na MFFKV nejvíce zajímá?

7. Vaše pohlaví

8. Váš věk

9. Z jakého kraje pocházíte?

10. Jaké je Vaše dosažené vzdělání? (předpokládejme úspěšné dosažení vzdělání v tomto akademickém roce).

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Účastnil/a jste se někdy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech?

2. Na kolika ročnících jste byl/a?

3. Jak jste se o MFFKV dozvěděl/a?

4. Všiml/a jste si někde nějaké reklamy na MFFKV?

5. Pokud ano, o jaký typ reklamy se jednalo?

6. Co Vás na MFFKV nejvíce zajímá?

7. Vaše pohlaví

8. Váš věk

9. Z jakého kraje pocházíte?

10. Jaké je Vaše dosažené vzdělání? (předpokládejme úspěšné dosažení vzdělání v tomto akademickém roce).

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Běloubková, M.Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mezinarodni-filmovy-festival.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.