Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > MHD v Plzni a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

MHD v Plzni a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Jechová
Šetření:30. 10. 2014 - 09. 11. 2014
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):39 / 15.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:85,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 6. ročníku Fakulty ekonomické Západočeské univerzity. Tento dotazník je součastí mé diplomové práce, jejíž výsledná podoba by měla Plzeňským městským dopravním podnikům (PMDP) objasnit, co vše ovlivňuje cestující při rozhodování, zda-li pojedou či nepojedou MHD. Tento dotazník je zaměřen na vybrané skupiny cestujících MHD, ale i necestujících z PLZNĚrodiče s dítětem v kočárku, handicapované osoby a důchodce, tedy skupiny cestujících se specifickými požadavky. Vaše názory mohou pomoci zlepšít služby PMDP ;-)

Otázek se může zdát mnoho, ale vzhledem k odpovědím na některé otázky jich určitě dost přeskočíte ;-)

Předem děkuji za vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. K dopravě po Plzni využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pouze MHDotázka č. 12, MHD + autemotázka č. 2, MHD + kolo/motorka/pěškyotázka č. 12, Pouze autootázka č. 3, Auto + kolo/motorka/pěškyotázka č. 3, Pouze kolo/motorka/pěškyotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD + autem4447,31 %47,31 %  
Pouze MHD2122,58 %22,58 %  
MHD + kolo/motorka/pěšky1718,28 %18,28 %  
Pouze auto66,45 %6,45 %  
Pouze kolo/motorka/pěšky33,23 %3,23 %  
Auto + kolo/motorka/pěšky22,15 %2,15 %  

Graf

2. MHD ve srovnání s automobilem využíváte k jízdě po Plzni a jejím nejbližším okolím (v rozsahu MHD) většinou v poměru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Převážně jen MHD (MHD nad 85%)otázka č. 12, Více MHD (MHD nad 75%)otázka č. 12, Přibližně stejně (50% : 50%)otázka č. 12, Více automobil (MHD 25%)otázka č. 12, Převážně jen automobil (MHD pod 15%)otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně stejně (50% : 50%)1329,55 %13,98 %  
Více MHD (MHD nad 75%)920,45 %9,68 %  
Převážně jen MHD (MHD nad 85%)920,45 %9,68 %  
Převážně jen automobil (MHD pod 15%)920,45 %9,68 %  
Více automobil (MHD 25%)49,09 %4,3 %  

Graf

3. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 40,- Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1794,44 %18,28 %  
Ne15,56 %1,08 %  

Graf

4. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 41 – 45,- Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1588,24 %16,13 %  
Ne211,76 %2,15 %  

Graf

5. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 46 – 50,- Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1280 %12,9 %  
Ne320 %3,23 %  

Graf

6. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 51 a více Kč (auto bych využíval/a při jakékoliv ceně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1083,33 %10,75 %  
Ne216,67 %2,15 %  

Graf

7. K parkování ve městě využíváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Převážně neplacené parkovištěotázka č. 36, Převážně placené parkovištěotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně neplacené parkoviště1583,33 %16,13 %  
Převážně placené parkoviště316,67 %3,23 %  

Graf

8. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena parkovného ve městě za hodinu zvýšila až k 30,- Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano266,67 %2,15 %  
Ne133,33 %1,08 %  

Graf

9. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena parkovného ve městě za hodinu zvýšila do výše 31 – 39,- Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %2,15 %  

Graf

10. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena parkovného ve městě za hodinu zvýšila do výše 40 – 49,- Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %2,15 %  

Graf

11. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena parkovného ve městě za hodinu zvýšila do výše 50 a více Kč (auto bych využíval/a při jakékoliv ceně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 36, Neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %2,15 %  

Graf

12. Jak často využíváte MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně (v pracovních dnech)3143,06 %33,33 %  
2x – 3x týdně2636,11 %27,96 %  
Příležitostně1419,44 %15,05 %  
Pouze o víkendech11,39 %1,08 %  

Graf

13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena3.4442.302
Rychlost3.6111.793
Bezpečnost3.7641.903
Spolehlivost3.8611.731
Frekvence3.7081.623
Pohodlí3.7221.34
Čistota3.9311.259
Vzdálenost cíle cesty3.2641.972
Účel cesty2.7782.034
Kapacita dopravního prostředku3.3711.976

Graf

14. Je pro Vás rozhodujícím (nejdůležitějším) parametrem cena jízdného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2433,33 %25,81 %  
Spíše ano1723,61 %18,28 %  
Rozhodně ano1723,61 %18,28 %  
Rozhodně ne1419,44 %15,05 %  

Graf

15. Jaký způsob jízdného používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Předplatné ročníotázka č. 16, Předplatné půlročníotázka č. 16, Předplatné měsíčníotázka č. 16, Předplatné 1-123 dníotázka č. 16, Přestupní jízdenku 30minutovouotázka č. 20, Přestupní jízdenku 60minutovouotázka č. 21, Přestupní jízdenku 180minutovouotázka č. 22, Přestupní jízdenku 24hodinovouotázka č. 23, Papírovou nepřestupní jízdenkuotázka č. 24, Jízdenku zakoupenou u řidičeotázka č. 24, SMS jízdenkuotázka č. 24, Mám nárok na jízdu zdarmaotázka č. 29, Platnou jízdenku nepoužívám (jezdím načerno)otázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předplatné roční2027,78 %21,51 %  
Mám nárok na jízdu zdarma1520,83 %16,13 %  
Přestupní jízdenku 30minutovou1115,28 %11,83 %  
Předplatné měsíční912,5 %9,68 %  
Předplatné půlroční912,5 %9,68 %  
Předplatné 1-123 dní45,56 %4,3 %  
Papírovou nepřestupní jízdenku45,56 %4,3 %  

Graf

16. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila až k 1 200,-Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3173,81 %33,33 %  
Ne1126,19 %11,83 %  

Graf

17. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 201 - 1 300,-Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2683,87 %27,96 %  
Ne516,13 %5,38 %  

Graf

18. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 301 - 1 400,-Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2076,92 %21,51 %  
Ne623,08 %6,45 %  

Graf

19. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 400 a více Kč (MHD bych využíval/a při jakékoliv ceně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 28, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1365 %13,98 %  
Ne735 %7,53 %  

Graf

20. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné přestupní jízdenky na 30 minut (nyní zlevněná přestupní jízdenka 8,-Kč) zvýšila až k 10,-Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 21, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1090,91 %10,75 %  
Ne19,09 %1,08 %  

Graf

21. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné přestupní jízdenky na 30 minut (nyní zlevněná přestupní jízdenka 8,-Kč) zvýšila do výše 11 - 14,-Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 22, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano660 %6,45 %  
Ne440 %4,3 %  

Graf

22. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné přestupní jízdenky na 30 minut (nyní zlevněná přestupní jízdenka 8,-Kč) zvýšila do výše 15 - 19,-Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 23, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne466,67 %4,3 %  
Ano233,33 %2,15 %  

Graf

23. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné přestupní jízdenky na 30 minut (nyní zlevněná přestupní jízdenka 8,-Kč) zvýšila do výše 20 a více Kč (MHD bych využíval/a při jakékoliv ceně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 28, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %2,15 %  

Graf

24. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné nepřestupní jízdenky (nyní zlevněná papírová nepřestupní jízdenka 9,-Kč) zvýšila až k 10,-Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4100 %4,3 %  

Graf

25. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné nepřestupní jízdenky (nyní zlevněná papírová nepřestupní jízdenka 9,-Kč) zvýšila do výše 11 - 14,-Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 26, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne375 %3,23 %  
Ano125 %1,08 %  

Graf

26. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné nepřestupní jízdenky (nyní zlevněná papírová nepřestupní jízdenka 9,-Kč) zvýšila do výše 15 - 19,-Kč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 27, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %1,08 %  

Graf

27. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné nepřestupní jízdenky (nyní zlevněná papírová nepřestupní jízdenka 9,-Kč) zvýšila do výše 20 a více Kč (MHD bych využíval/a při jakékoliv ceně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 28, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1100 %1,08 %  

Graf

28. Pokud by mělo dojít ke zdražení jízdného, preferoval/a byste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně výrazné zdražování v řádech několika % jednou za rok, za dva roky5189,47 %54,84 %  
Skokové zdražení v řádech desítek % jednou za delší časové období610,53 %6,45 %  

Graf

29. Je pro Vás komfortní cestovat MHD? (1 = největší komfort, 5 = cestování MHD je pro mne velmi problematické)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42737,5 %29,03 %  
21622,22 %17,2 %  
31520,83 %16,13 %  
5811,11 %8,6 %  
168,33 %6,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.23
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.1
Směrodatná odchylka:1.05
Medián:3
Modus:4

Graf

30. S jakými komplikacemi se při cestování MHD setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je-li v zastávce více vozů, řidič následujícího vozu podruhé nezastaví u označníku zastávky4055,56 %43,01 %  
Řidič zastavuje příliš daleko od obrubníku3954,17 %41,94 %  
Dlouhé intervaly mezi nízkopodlažními spoji3650 %38,71 %  
Vyhrazená místa ve vozidle jsou obsazená3244,44 %34,41 %  
Nedostatečná velikost a kapacita ostrůvku (nelze se vytočit s elektrickým vozíkem, snížený komfort a pocit bezpečí pro rodiny s kočárky)3143,06 %33,33 %  
Na lince chybí nízkopodlažní spoje2940,28 %31,18 %  
Styl jízdy řidiče je nebezpečný2838,89 %30,11 %  
Chybí signální pásy u přechodu na ostrůvek a u označníku zastávky2534,72 %26,88 %  
Zastávka je bariérová2331,94 %24,73 %  
Problémy se zvukovým hlášením aktuální a příští zastávky ve vozidle1723,61 %18,28 %  
Chybí informační štítek v Braillově písmu na označníku zastávky1520,83 %16,13 %  
Nevhodné chování řidiče (je vulgární apod.)1318,06 %13,98 %  
Řidič odmítá vyklopit plošinu811,11 %8,6 %  
nesetkávám se22,78 %2,15 %  

Graf

31. Jaké máte obtíže při cestě k MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké obrubníky chodníku (chybí nájezdy na chodník)2737,5 %29,03 %  
Chybí přechody pro chodce nebo jsou nevhodně umístěny2534,72 %26,88 %  
Zastávka je daleko2433,33 %25,81 %  
Nemám v této oblasti žádné problémy2230,56 %23,66 %  
Chybí vodící linie11,39 %1,08 %  
zápach ve vozech MHD11,39 %1,08 %  
zápach cestujících, průvan ve vozidlech11,39 %1,08 %  
Silnice přeplněné auty - dlouhé a nepříjemné čekání na přechodech pro chodce.11,39 %1,08 %  

Graf

32. Jak nejčastěji vyhledáváte spoje pro cestu MHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet4866,67 %51,61 %  
Jízdní řády na zastávkách3244,44 %34,41 %  
Tištěná vydání jízdních řádů (knihy, letáky…)1216,67 %12,9 %  
mám napsané22,78 %2,15 %  
doprovod mi pomáhá11,39 %1,08 %  
MHD v mobilu11,39 %1,08 %  

Graf

33. Jaké máte při vyhledávání spojů obtíže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám v této oblasti žádné problémy5069,44 %53,76 %  
Vývěsky na zastávkách jsou pro mne nečitelné (příliš vysoko, malé písmo…)1216,67 %12,9 %  
Uvedené časy na přestup neodpovídají realitě912,5 %9,68 %  
Internetové vyhledávače jsou pro mne komplikované34,17 %3,23 %  
nelze snadno najít aktuální odjezd z konkrétního sloupku11,39 %1,08 %  

Graf

34. Zde máte prostor pro Vaše další náměty, připomínky a konkrétní návrhy, které se týkají MHD

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Cestování MHD je pro mne velmi problematické, mám s sebou vždy nějaký doprovod

Dřevěné sedačky v tramvajích jsou na nic, člověk na nich klouže

jen mě napadá, že i s kočárkem se mi možná cestuje lépe, než v těhotenství (zejména v "blicích" měsících:)

Jezdím s doprovodem

Málo prostoru pro kočárky v MHD

Musím s sebou mít vždy doprovod

preference MHD

příliš dlouhé intervaly

špatné otevírání dveří

špatně se chovající mládež

Špína, zápach, v zimních měsících je v MHD chladno

Špinavé, přecpané MHD

vadí mi bezdomovci

Vadí mi mládež, bezdomovci a zápach v MHD

Vadí mi pochybné existence v MHD

Vadí mi přeplněné MHD v ranních hodinách a dále pak romská komunita

velmi mě rozčiluje cena jízdného

Víkendová jízda linky 1 a 2 s jedním vagonem je v určitých intervalech (hlavně neděle večer, když jedou mladí na internáty) je docela očistec, pokud se do té tramvaje vejdete.......

Zavedla bych více přepravních kontrol

35. Uveďte z Vašeho pohledu problematický bariérový prostor při pohybu po Plzni

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Anglické nábřeží - tramvajové zastávka

bariéru pro mě tvoří lidé neochotní uhnout, což se najde kdekoli...

Klatovská u Svazáčku

Konečná na Skvrňanech, křižovatka u Škodovky

Konečná Skvrňany

Konečná Skvrňany

Pod Rondelem

Podchody bez nájezdů pro kočárek, např. u zastávky ZOO

pohyb s kočárkem či invalidním vozíkem u nádraží ČD k tramvajové zastávce od budovy soudu (Sirková)

Poliklinika

Pražská

U Synagogy

zastávka u bazénu

36. Uveďte Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3366,52 %6,45 %  
2655,43 %5,38 %  
2144,35 %4,3 %  
2544,35 %4,3 %  
2733,26 %3,23 %  
6933,26 %3,23 %  
6033,26 %3,23 %  
4033,26 %3,23 %  
2833,26 %3,23 %  
3133,26 %3,23 %  
ostatní odpovědi 22
24
68
66
23
37
58
56
78
50
38
30
29
19
32
64
47
67
63
55
74
72
87
92
90
57
84
91
80
52
65
42
18
71
61
62
36
44
5559,78 %59,14 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:43.1
Minimum:21
Maximum:84
Variační rozpětí:63
Rozptyl:340.28
Směrodatná odchylka:18.45
Medián:36.5
Modus:33

Graf

37. Uveďte místo bydliště (městský obvod)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeň 11516,3 %16,13 %  
Slovany1111,96 %11,83 %  
Plzeň 399,78 %9,68 %  
Plzeň 288,7 %8,6 %  
Doubravka77,61 %7,53 %  
Skvrňany66,52 %6,45 %  
Bory66,52 %6,45 %  
centrum33,26 %3,23 %  
Lochotín33,26 %3,23 %  
Bolevec22,17 %2,15 %  
ostatní odpovědi Blovice
Plzeň střed
Košutka
Křimice
Plzeň
Plzeň 9 . Dolní Vlkýš
Plzeň centrum
Vejprnice
3
Lobzy
Plzeň město
Petrohrad
Doudlevce
Východní předměstí
Plzeň 4
Rokycany
Vinice
Jižní Předměstí
plzen4 a plzen1
2223,91 %23,66 % 

Graf

38. Vyberte jednu z následujících skupin, do které byste se zařadil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rodič/cestující s malými dětmi (v kočárku) → konec dotazníku, Senior → konec dotazníku, Člověk se zdravotním postižením či osoba pomáhajícíotázka č. 39].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodič/cestující s malými dětmi (v kočárku)5054,35 %53,76 %  
Senior3032,61 %32,26 %  
Člověk se zdravotním postižením či osoba pomáhající1213,04 %12,9 %  

Graf

39. Specifikujte Vaše postižení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tělesné866,67 %8,6 %  
zrakové216,67 %2,15 %  
sluchové18,33 %1,08 %  
jiné18,33 %1,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 15 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. K dopravě po Plzni využíváte?

 • odpověď MHD + autem:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přibližně stejně (50% : 50%) na otázku 2. MHD ve srovnání s automobilem využíváte k jízdě po Plzni a jejím nejbližším okolím (v rozsahu MHD) většinou v poměru

3. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 40,- Kč?

 • odpověď Ano:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 41 – 45,- Kč?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 46 – 50,- Kč?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 51 a více Kč (auto bych využíval/a při jakékoliv ceně)
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Převážně neplacené parkoviště na otázku 7. K parkování ve městě využíváte

4. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 41 – 45,- Kč?

 • odpověď Ano:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 46 – 50,- Kč?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 51 a více Kč (auto bych využíval/a při jakékoliv ceně)

5. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 46 – 50,- Kč?

 • odpověď Ano:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 51 a více Kč (auto bych využíval/a při jakékoliv ceně)

7. K parkování ve městě využíváte

 • odpověď Převážně neplacené parkoviště:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 46 – 50,- Kč?

12. Jak často využíváte MHD?

 • odpověď Denně (v pracovních dnech):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 400 a více Kč (MHD bych využíval/a při jakékoliv ceně)?

13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)

 • odpověď Bezpečnost=5:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám nárok na jízdu zdarma na otázku 15. Jaký způsob jízdného používáte nejčastěji?
 • odpověď Čistota=5:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám nárok na jízdu zdarma na otázku 15. Jaký způsob jízdného používáte nejčastěji?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přibližně stejně (50% : 50%) na otázku 2. MHD ve srovnání s automobilem využíváte k jízdě po Plzni a jejím nejbližším okolím (v rozsahu MHD) většinou v poměru
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohodlí=5 na otázku 13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)
 • odpověď Spolehlivost=5:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohodlí=5 na otázku 13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám nárok na jízdu zdarma na otázku 15. Jaký způsob jízdného používáte nejčastěji?
 • odpověď Účel cesty=1:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdálenost cíle cesty=1 na otázku 13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)

15. Jaký způsob jízdného používáte nejčastěji?

 • odpověď Přestupní jízdenku 30minutovou:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné přestupní jízdenky na 30 minut (nyní zlevněná přestupní jízdenka 8,-Kč) zvýšila až k 10,-Kč?

16. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila až k 1 200,-Kč?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 201 - 1 300,-Kč?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 301 - 1 400,-Kč?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 400 a více Kč (MHD bych využíval/a při jakékoliv ceně)?

17. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 201 - 1 300,-Kč?

 • odpověď Ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 301 - 1 400,-Kč?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 400 a více Kč (MHD bych využíval/a při jakékoliv ceně)?

18. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 301 - 1 400,-Kč?

 • odpověď Ano:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 400 a více Kč (MHD bych využíval/a při jakékoliv ceně)?

20. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné přestupní jízdenky na 30 minut (nyní zlevněná přestupní jízdenka 8,-Kč) zvýšila až k 10,-Kč?

 • odpověď Ano:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přestupní jízdenku 30minutovou na otázku 15. Jaký způsob jízdného používáte nejčastěji?

28. Pokud by mělo dojít ke zdražení jízdného, preferoval/a byste

 • odpověď Méně výrazné zdražování v řádech několika % jednou za rok, za dva roky:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 201 - 1 300,-Kč?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předplatné roční na otázku 15. Jaký způsob jízdného používáte nejčastěji?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 301 - 1 400,-Kč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rychlost=4 na otázku 13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čistota=3 na otázku 13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost=3 na otázku 13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 400 a více Kč (MHD bych využíval/a při jakékoliv ceně)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohodlí=3 na otázku 13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolehlivost=3 na otázku 13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přestupní jízdenku 30minutovou na otázku 15. Jaký způsob jízdného používáte nejčastěji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně (v pracovních dnech) na otázku 12. Jak často využíváte MHD?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila až k 1 200,-Kč?

32. Jak nejčastěji vyhledáváte spoje pro cestu MHD?

 • odpověď Internet:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cena=4 na otázku 13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přestupní jízdenku 30minutovou na otázku 15. Jaký způsob jízdného používáte nejčastěji?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné přestupní jízdenky na 30 minut (nyní zlevněná přestupní jízdenka 8,-Kč) zvýšila až k 10,-Kč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 18. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 301 - 1 400,-Kč?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdálenost cíle cesty=4 na otázku 13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnost=4 na otázku 13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 201 - 1 300,-Kč?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 19. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 400 a více Kč (MHD bych využíval/a při jakékoliv ceně)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předplatné roční na otázku 15. Jaký způsob jízdného používáte nejčastěji?

33. Jaké máte při vyhledávání spojů obtíže?

 • odpověď Nemám v této oblasti žádné problémy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účel cesty=3 na otázku 13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. K dopravě po Plzni využíváte?

2. MHD ve srovnání s automobilem využíváte k jízdě po Plzni a jejím nejbližším okolím (v rozsahu MHD) většinou v poměru

3. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 40,- Kč?

4. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 41 – 45,- Kč?

5. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 46 – 50,- Kč?

6. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 51 a více Kč (auto bych využíval/a při jakékoliv ceně)

7. K parkování ve městě využíváte

12. Jak často využíváte MHD?

13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)

14. Je pro Vás rozhodujícím (nejdůležitějším) parametrem cena jízdného?

15. Jaký způsob jízdného používáte nejčastěji?

16. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila až k 1 200,-Kč?

17. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 201 - 1 300,-Kč?

18. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 301 - 1 400,-Kč?

19. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 400 a více Kč (MHD bych využíval/a při jakékoliv ceně)?

20. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné přestupní jízdenky na 30 minut (nyní zlevněná přestupní jízdenka 8,-Kč) zvýšila až k 10,-Kč?

28. Pokud by mělo dojít ke zdražení jízdného, preferoval/a byste

29. Je pro Vás komfortní cestovat MHD? (1 = největší komfort, 5 = cestování MHD je pro mne velmi problematické)

30. S jakými komplikacemi se při cestování MHD setkáváte?

31. Jaké máte obtíže při cestě k MHD?

32. Jak nejčastěji vyhledáváte spoje pro cestu MHD?

33. Jaké máte při vyhledávání spojů obtíže?

36. Uveďte Váš věk

37. Uveďte místo bydliště (městský obvod)

38. Vyberte jednu z následujících skupin, do které byste se zařadil/a

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. K dopravě po Plzni využíváte?

2. MHD ve srovnání s automobilem využíváte k jízdě po Plzni a jejím nejbližším okolím (v rozsahu MHD) většinou v poměru

3. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 40,- Kč?

4. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 41 – 45,- Kč?

5. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 46 – 50,- Kč?

6. Používal/a byste k dopravě po městě osobní automobil, pokud by se cena benzínu/nafty za litr zvýšila až k 51 a více Kč (auto bych využíval/a při jakékoliv ceně)

7. K parkování ve městě využíváte

12. Jak často využíváte MHD?

13. Označte na stupnici 1 až 5 míru působení každého z níže uvedených faktorů na rozhodnutí cestovat v MHD, tedy jak důležité dané faktory jsou (1 - velmi nízké ovlivnění/málo důležité, 5 – velmi vysoké ovlivnění/velmi důležité)

14. Je pro Vás rozhodujícím (nejdůležitějším) parametrem cena jízdného?

15. Jaký způsob jízdného používáte nejčastěji?

16. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila až k 1 200,-Kč?

17. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 201 - 1 300,-Kč?

18. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 301 - 1 400,-Kč?

19. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněného půlročního předplatného (nyní zlevněné půlroční předplatné 1 130,-Kč) zvýšila do výše 1 400 a více Kč (MHD bych využíval/a při jakékoliv ceně)?

20. Používal/a byste k dopravě po městě stále MHD, pokud by se cena zlevněné přestupní jízdenky na 30 minut (nyní zlevněná přestupní jízdenka 8,-Kč) zvýšila až k 10,-Kč?

28. Pokud by mělo dojít ke zdražení jízdného, preferoval/a byste

29. Je pro Vás komfortní cestovat MHD? (1 = největší komfort, 5 = cestování MHD je pro mne velmi problematické)

30. S jakými komplikacemi se při cestování MHD setkáváte?

31. Jaké máte obtíže při cestě k MHD?

32. Jak nejčastěji vyhledáváte spoje pro cestu MHD?

33. Jaké máte při vyhledávání spojů obtíže?

36. Uveďte Váš věk

37. Uveďte místo bydliště (městský obvod)

38. Vyberte jednu z následujících skupin, do které byste se zařadil/a

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jechová, K.MHD v Plzni a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://mhd-v-plzni-a-osoby-s-omezen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.