Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Migrace a česká společnost

Migrace a česká společnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jáchym Klečánek
Šetření:19. 12. 2018 - 06. 01. 2019
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o vyplnění mého dorazníku na téma Migrace a česká společnost.

Výsledky budou použity do mé ročníkové práce.

Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5452,94 %52,94 %  
Žena4847,06 %47,06 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 18 let3332,35 %32,35 %  
19-30 let2928,43 %28,43 %  
31-40 let2019,61 %19,61 %  
51 a více let1211,76 %11,76 %  
41-50 let87,84 %7,84 %  

Graf

3. Ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské3534,31 %34,31 %  
Základní3433,33 %33,33 %  
Vysokoškolské3332,35 %32,35 %  

Graf

4. Měla by ČR přijímat uprchlíky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6361,76 %61,76 %  
Ano3938,24 %38,24 %  

Graf

5. Mohou být uprchlíci přínosem pro českou společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5250,98 %50,98 %  
Ano5049,02 %49,02 %  

Graf

6. Jestliže jsou přínosem, pak v jakém směru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsou přínosem4140,2 %40,2 %  
Ekonomickém2221,57 %21,57 %  
Kulturním1716,67 %16,67 %  
Populačním1716,67 %16,67 %  
Jiném54,9 %4,9 %  

Graf

7. Jaká by byla nejúčinnější pomoc lidem v místě konfliktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitární5553,92 %53,92 %  
Vojenská2726,47 %26,47 %  
Finanční2019,61 %19,61 %  

Graf

8. Jsou uprchlíci schopni začlenit se do naší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4342,16 %42,16 %  
Ano3433,33 %33,33 %  
Nevím2524,51 %24,51 %  

Graf

9. Zvyšuje migrace nebezpečí terorismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6967,65 %67,65 %  
Ne2221,57 %21,57 %  
Nevím1110,78 %10,78 %  

Graf

10. Ubytovali byste uprchlíky u sebe doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6765,69 %65,69 %  
Ano1817,65 %17,65 %  
Nevím1716,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

 • odpověď méně než 18 let:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Ukončené vzdělání

3. Ukončené vzdělání

 • odpověď Základní:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 18 let na otázku 2. Věk

4. Měla by ČR přijímat uprchlíky?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsou přínosem na otázku 6. Jestliže jsou přínosem, pak v jakém směru?

5. Mohou být uprchlíci přínosem pro českou společnost?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kulturním na otázku 6. Jestliže jsou přínosem, pak v jakém směru?
 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsou přínosem na otázku 6. Jestliže jsou přínosem, pak v jakém směru?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Ukončené vzdělání

4. Měla by ČR přijímat uprchlíky?

5. Mohou být uprchlíci přínosem pro českou společnost?

6. Jestliže jsou přínosem, pak v jakém směru?

7. Jaká by byla nejúčinnější pomoc lidem v místě konfliktu?

8. Jsou uprchlíci schopni začlenit se do naší společnosti?

9. Zvyšuje migrace nebezpečí terorismu?

10. Ubytovali byste uprchlíky u sebe doma?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Ukončené vzdělání

4. Měla by ČR přijímat uprchlíky?

5. Mohou být uprchlíci přínosem pro českou společnost?

6. Jestliže jsou přínosem, pak v jakém směru?

7. Jaká by byla nejúčinnější pomoc lidem v místě konfliktu?

8. Jsou uprchlíci schopni začlenit se do naší společnosti?

9. Zvyšuje migrace nebezpečí terorismu?

10. Ubytovali byste uprchlíky u sebe doma?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Klečánek, J.Migrace a česká společnost (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://migrace-a-ceska-spolecnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.