Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Migrace a migranti

Migrace a migranti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Kašpar
Šetření:10. 04. 2016 - 14. 04. 2016
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zkoumá obecný názor na migraci v České republice. Předem moc děkuji za každé vyplňení :)

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš názor na imigranty ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální4633,82 %33,82 %  
Negativní3626,47 %26,47 %  
Spíše negativní2820,59 %20,59 %  
Spíše pozitivní1712,5 %12,5 %  
Pozitivní96,62 %6,62 %  

Graf

2. Jaký je Váš názor na migrující z blízkého východu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní5338,97 %38,97 %  
Spíše negativní4230,88 %30,88 %  
Neutrální2417,65 %17,65 %  
Spíše pozitivní128,82 %8,82 %  
Pozitivní53,68 %3,68 %  

Graf

3. Byl/byla jste v přímém kontaktu se současnou migrační krizí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10375,74 %75,74 %  
Ano2921,32 %21,32 %  
Nevím42,94 %2,94 %  

Graf

4. Přemýšleli jste nad svoji bezpečností v souvislosti s migrační krizí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10677,94 %77,94 %  
Ne2921,32 %21,32 %  
Nevím10,74 %0,74 %  

Graf

5. Je pro Vás z hlediska volebních preferencí důležitý bod tykající se migrační krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5641,18 %41,18 %  
Spíše ano4633,82 %33,82 %  
Nevím128,82 %8,82 %  
Spíše ne128,82 %8,82 %  
Ne107,35 %7,35 %  

Graf

6. Uvažujete o tom, že byste Vy sám/sama v budoucnosti emigroval/emigrovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8663,24 %63,24 %  
Ano3223,53 %23,53 %  
Nevím1813,24 %13,24 %  

Graf

7. Pokud o emigraci uvažujete z jakého důvodu? (přeskočte pokud jste odpověděli na předchozí otázku ne)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomický (práce, škola,...)1638,1 %11,76 %  
Všechny výše uvedené716,67 %5,15 %  
Sociální (rodina,..)49,52 %2,94 %  
Politický37,14 %2,21 %  
všechny možnosti 12,38 %0,74 %  
pokud bych se měla bát o svůj život či život své rodiny12,38 %0,74 %  
ne - výjmečně jen z důvodu zaměstnání12,38 %0,74 %  
Znechucení spoluobčany. 12,38 %0,74 %  
migrace - utek pred soucastnyma migrantama12,38 %0,74 %  
snad jen z důvodu zhoršení bezpečnostní situace, což může nastat pokud příliv migrantů nezastavíme12,38 %0,74 %  
White flight12,38 %0,74 %  
chtěla bych bydlet u moře12,38 %0,74 %  
když se sem ti mírumilovní muslimové nahrnou, tak ano budu zvažovat o emigraci12,38 %0,74 %  
ráda bych žila v zemi, kterou miluji a o niž se dlouho zajímám12,38 %0,74 %  
Protože tu nebudu žít s muslimy, kteří se chovají jak k ženám tak k dětem jako dobytek12,38 %0,74 %  
Zmena prostredi12,38 %0,74 %  

Graf

8. Jaké je Vaše vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student vysoké školy4542,45 %33,09 %  
Ukončené vysokoškolské3230,19 %23,53 %  
Středoškolské2220,75 %16,18 %  
Základní76,6 %5,15 %  

Graf

9. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 308072,07 %58,82 %  
30-391210,81 %8,82 %  
40-49119,91 %8,09 %  
50-5954,5 %3,68 %  
70-7921,8 %1,47 %  
60-6910,9 %0,74 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8763,97 %63,97 %  
Muž4936,03 %36,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Váš věk

  • odpověď Méně než 30:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomický (práce, škola,...) na otázku 7. Pokud o emigraci uvažujete z jakého důvodu? (přeskočte pokud jste odpověděli na předchozí otázku ne)
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student vysoké školy na otázku 8. Jaké je Vaše vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš názor na imigranty ve Vašem okolí?

2. Jaký je Váš názor na migrující z blízkého východu?

3. Byl/byla jste v přímém kontaktu se současnou migrační krizí?

4. Přemýšleli jste nad svoji bezpečností v souvislosti s migrační krizí?

5. Je pro Vás z hlediska volebních preferencí důležitý bod tykající se migrační krize?

6. Uvažujete o tom, že byste Vy sám/sama v budoucnosti emigroval/emigrovala?

7. Pokud o emigraci uvažujete z jakého důvodu? (přeskočte pokud jste odpověděli na předchozí otázku ne)

8. Jaké je Vaše vzdělání

9. Váš věk

10. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš názor na imigranty ve Vašem okolí?

2. Jaký je Váš názor na migrující z blízkého východu?

3. Byl/byla jste v přímém kontaktu se současnou migrační krizí?

4. Přemýšleli jste nad svoji bezpečností v souvislosti s migrační krizí?

5. Je pro Vás z hlediska volebních preferencí důležitý bod tykající se migrační krize?

6. Uvažujete o tom, že byste Vy sám/sama v budoucnosti emigroval/emigrovala?

7. Pokud o emigraci uvažujete z jakého důvodu? (přeskočte pokud jste odpověděli na předchozí otázku ne)

8. Jaké je Vaše vzdělání

9. Váš věk

10. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kašpar, J.Migrace a migranti (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://migrace-a-migranti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.