Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Migrace (odstěhování se) z Moravskoslezkého kraje

Migrace (odstěhování se) z Moravskoslezkého kraje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Trnovská
Šetření:26. 10. 2014 - 25. 11. 2014
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží pro zjištění struktury obyvatel, kteří se odstěhovali z Moravskoslezkého kraje do jiného regionu v ČR nebo zahraničí a průzkum důvodů, které je k tomuto kroku vedly.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3160,78 %60,78 %  
muž2039,22 %39,22 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 242141,18 %41,18 %  
25 - 291325,49 %25,49 %  
30 - 441325,49 %25,49 %  
45 - 5923,92 %3,92 %  
méně než 1811,96 %1,96 %  
60 a více11,96 %1,96 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1733,33 %33,33 %  
vysokoškolské bakalářské1631,37 %31,37 %  
vysokoškolské magisterské1223,53 %23,53 %  
středoškolské s vyučením59,8 %9,8 %  
základní11,96 %1,96 %  

Graf

4. Momentálně jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á2345,1 %45,1 %  
student/ka2039,22 %39,22 %  
nezaměstananý/á23,92 %3,92 %  
investor11,96 %1,96 %  
na mateřské dovolené11,96 %1,96 %  
vystudovaná a znovu studující s brigádou11,96 %1,96 %  
zaměstnaný student11,96 %1,96 %  
v důchodu11,96 %1,96 %  
osvč11,96 %1,96 %  

Graf

5. Důvod stěhování z Moravskoslezkého kraje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízké mzdy1937,25 %37,25 %  
nezaměstnanost1835,29 %35,29 %  
studium1427,45 %27,45 %  
nedostatečná možnost karierního růstu1121,57 %21,57 %  
špatná kvalita životního prostředí1019,61 %19,61 %  
partner/ka917,65 %17,65 %  
nevyhovující místo pro život (nedostatek zábavy, kulturního vyžití, rodinného zázemí apod.)35,88 %5,88 %  
cigáni, kriminalita, město zoufalců11,96 %1,96 %  
Nevyhovující místo, extrémní hluk v místě bydliště, jiné bydlení jsem už v MS kraji nenašla, chtěla jsem se odstěhovat ihned.11,96 %1,96 %  
buzerace socany11,96 %1,96 %  
není důvod11,96 %1,96 %  
ani tam nebydlím11,96 %1,96 %  
zajímavá nabídka práce11,96 %1,96 %  
RPG nájemní byty a neprodaný jediný měestský byt v Havířově11,96 %1,96 %  

Graf

6. S kým jste se odstěhoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/a2141,18 %41,18 %  
s partnerem/partnerkou2039,22 %39,22 %  
s celou rodinou35,88 %5,88 %  
s dítětem23,92 %3,92 %  
s kamarády11,96 %1,96 %  
neodstěhoval11,96 %1,96 %  
Neodstěhoval jsem se11,96 %1,96 %  
s nikým11,96 %1,96 %  
s nikým, stále tam žiju a nechci jinam11,96 %1,96 %  

Graf

7. Plánujete návrat do Moravskoslezkého kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2243,14 %43,14 %  
nevím1121,57 %21,57 %  
jen v případě nenadálých okolností (pomoc rodině, partner)713,73 %13,73 %  
ano611,76 %11,76 %  
ano, na stáří23,92 %3,92 %  
plánuji odjezd z ČR11,96 %1,96 %  
Pouze v případě lepší pracovní příležitosti jak pro sebe tak pro partnerku.11,96 %1,96 %  
ne v Praze mám zázemí a našel jsem si přítele.11,96 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Momentálně jsem:

5. Důvod stěhování z Moravskoslezkého kraje:

6. S kým jste se odstěhoval/a?

7. Plánujete návrat do Moravskoslezkého kraje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Momentálně jsem:

5. Důvod stěhování z Moravskoslezkého kraje:

6. S kým jste se odstěhoval/a?

7. Plánujete návrat do Moravskoslezkého kraje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Trnovská, Z.Migrace (odstěhování se) z Moravskoslezkého kraje (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://migrace-moravskoslezkykraj.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.