Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Migrace pracovních sil v Ústeckém kraji

Migrace pracovních sil v Ústeckém kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Slancová
Šetření:03. 11. 2012 - 03. 12. 2012
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

  Studuji obor Obchod a marketing na univerzitě FSE UJEP v Ústí nad Labem a v rámci tvorby bakalářské práce provádím dotazníkové šetření mezi lidmi produktivního věku v Ústeckém kraji ohledně jejich pohledu na práci v jiné zemi Evropské unie a vlivu cizinců na ekonomiku a konkurenceschopnost země.
Tímto Vás žádám o vyplnění dotazníku, Vámi poskytnuté informace jsou přísně důvěrné a budou použity pro akademické účely.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Není-li uvedeno jinak, označte, prosím, pouze jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Máte trvalé bydliště na území Ústeckého kraje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8785,29 %85,29 %  
ne1514,71 %14,71 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7068,63 %68,63 %  
muž3231,37 %31,37 %  

Graf

3. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let5150 %50 %  
26-40 let4039,22 %39,22 %  
41 let a výše1110,78 %10,78 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6260,78 %60,78 %  
vysokoškolské2625,49 %25,49 %  
vyšší odborné76,86 %6,86 %  
střední bez maturity54,9 %4,9 %  
základní21,96 %1,96 %  

Graf

5. Zaměstnanost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem zaměstnaný/á8381,37 %81,37 %  
jsem nezaměstnaný/á1918,63 %18,63 %  

Graf

6. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město (nad 3000 obyvatel)6058,82 %58,82 %  
vesnice (do 3000 obyvatel)4241,18 %41,18 %  

Graf

7. Přemýšlíte o změně práce, kterou byste vykonával/a v jiné zemi Evropské unie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6563,73 %63,73 %  
ano3736,27 %36,27 %  

Graf

8. Pokud přemýšlíte o změně práce v jiné zemi Evropské unie, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [lepší finanční ohodnoceníotázka č. 9, lepší pracovní podmínkyotázka č. 9, špatné uplatnění v oboru v ČRotázka č. 9, změna klimatuotázka č. 9, z důvodu nezaměstnanostiotázka č. 9, zlepšení jazykových znalostíotázka č. 9, sociální podmínky (špatná úroveň zdravotnictví, školství, rodinní příslušníci v zahraničí, vztah s cizincem, aj.)otázka č. 9, jiné důvody (rasové, náboženské, politické aj.)otázka č. 9, nepřemýšlím o tomotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřemýšlím o tom5654,9 %54,9 %  
lepší finanční ohodnocení2726,47 %26,47 %  
zlepšení jazykových znalostí87,84 %7,84 %  
lepší pracovní podmínky54,9 %4,9 %  
špatné uplatnění v oboru v ČR43,92 %3,92 %  
změna klimatu21,96 %1,96 %  

Graf

9. V jaké zemi Evropské unie byste měl/a zájem pracovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Německo2827,45 %27,45 %  
Velká Británie98,82 %8,82 %  
Anglie54,9 %4,9 %  
v žádné43,92 %3,92 %  
SRN32,94 %2,94 %  
žádné32,94 %2,94 %  
Švédsko21,96 %1,96 %  
v Německu21,96 %1,96 %  
Česká republika21,96 %1,96 %  
nemám zájem21,96 %1,96 %  
ostatní odpovědi Irsko
Švýcarsko
ČR
cr
pokud bych asi opravdu chtěl, tak Rakousko
Německo, Velká Británie
Spolková republika Německo
Holandsku
Anglie
Německo,Španělsko,aj.
Švýcarsko, Rakousko, Německo
španělsko
Spanelsko
Dánsko
Velká Británie, Německo
ve Švýcarsku
nemám zájem pracovat v jiné zemi
Canada
Švédsko, Dánsko
Jen v ČR.
.
španělsko, anglie
Nizozemsko, Německo, Belgie
-
Holandsko
nemám vyhraněný názor
ano
Skotsko
Lucenbursko
Německo, Švýcarsko
Německo/Rakousko/GB
Anglie, Německo, Špaňelsko
v Anglii
USA
např. Švýcarsko
Francie
Švývarsko
ne
4241,18 %41,18 % 

Graf

10. V jakém oboru byste se chtěl/a uplatnit v jiné zemi Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné4039,22 %39,22 %  
služby2726,47 %26,47 %  
administrativa2322,55 %22,55 %  
logistika a doprava76,86 %6,86 %  
řemeslné práce32,94 %2,94 %  
stavebnictví21,96 %1,96 %  

Graf

11. Po jak dlouhou dobu byste byl/a ochoten pracovat v jiné zemi Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 roky4241,18 %41,18 %  
déle než 3 roky3534,31 %34,31 %  
méně než 1 rok2524,51 %24,51 %  

Graf

12. Byl/a byste schopen/na se kvůli práci v jiné zemi Evropské unie přestěhovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6664,71 %64,71 %  
ne3635,29 %35,29 %  

Graf

13. Vykonával/a jste již někdy práci v jiné zemi Evropské unie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7977,45 %77,45 %  
ano2322,55 %22,55 %  

Graf

14. Měl na Vás vliv vstup České republiky do Evropské unie (rok 2004) z hlediska uvažování o pracovní příležitosti v jiné zemi Evropské unie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6866,67 %66,67 %  
ano3433,33 %33,33 %  

Graf

15. Souhlasíte se zaměstnáváním cizinců z jiných zemí Evropské unie v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7270,59 %70,59 %  
ne3029,41 %29,41 %  

Graf

16. Myslíte si, že zaměstnávání cizinců z jiných zemí Evropské unie v České republice ovlivňuje ekonomiku a konkurenceschopnost České republiky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6159,8 %59,8 %  
nevím2322,55 %22,55 %  
ne1817,65 %17,65 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Věk:

  • odpověď 18-25 let:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem nezaměstnaný/á na otázku 5. Zaměstnanost:

7. Přemýšlíte o změně práce, kterou byste vykonával/a v jiné zemi Evropské unie?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřemýšlím o tom na otázku 8. Pokud přemýšlíte o změně práce v jiné zemi Evropské unie, z jakého důvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte trvalé bydliště na území Ústeckého kraje?

2. Pohlaví:

3. Věk:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Zaměstnanost:

6. Bydliště:

7. Přemýšlíte o změně práce, kterou byste vykonával/a v jiné zemi Evropské unie?

8. Pokud přemýšlíte o změně práce v jiné zemi Evropské unie, z jakého důvodu?

9. V jaké zemi Evropské unie byste měl/a zájem pracovat?

10. V jakém oboru byste se chtěl/a uplatnit v jiné zemi Evropské unie?

11. Po jak dlouhou dobu byste byl/a ochoten pracovat v jiné zemi Evropské unie?

12. Byl/a byste schopen/na se kvůli práci v jiné zemi Evropské unie přestěhovat?

13. Vykonával/a jste již někdy práci v jiné zemi Evropské unie?

14. Měl na Vás vliv vstup České republiky do Evropské unie (rok 2004) z hlediska uvažování o pracovní příležitosti v jiné zemi Evropské unie?

15. Souhlasíte se zaměstnáváním cizinců z jiných zemí Evropské unie v České republice?

16. Myslíte si, že zaměstnávání cizinců z jiných zemí Evropské unie v České republice ovlivňuje ekonomiku a konkurenceschopnost České republiky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte trvalé bydliště na území Ústeckého kraje?

2. Pohlaví:

3. Věk:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Zaměstnanost:

6. Bydliště:

7. Přemýšlíte o změně práce, kterou byste vykonával/a v jiné zemi Evropské unie?

8. Pokud přemýšlíte o změně práce v jiné zemi Evropské unie, z jakého důvodu?

9. V jaké zemi Evropské unie byste měl/a zájem pracovat?

10. V jakém oboru byste se chtěl/a uplatnit v jiné zemi Evropské unie?

11. Po jak dlouhou dobu byste byl/a ochoten pracovat v jiné zemi Evropské unie?

12. Byl/a byste schopen/na se kvůli práci v jiné zemi Evropské unie přestěhovat?

13. Vykonával/a jste již někdy práci v jiné zemi Evropské unie?

14. Měl na Vás vliv vstup České republiky do Evropské unie (rok 2004) z hlediska uvažování o pracovní příležitosti v jiné zemi Evropské unie?

15. Souhlasíte se zaměstnáváním cizinců z jiných zemí Evropské unie v České republice?

16. Myslíte si, že zaměstnávání cizinců z jiných zemí Evropské unie v České republice ovlivňuje ekonomiku a konkurenceschopnost České republiky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Slancová, M.Migrace pracovních sil v Ústeckém kraji (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://migrace-pracovnich-sil-v-ust.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.