Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Migrace ukrajinského obyvatelstva do České republiky

Migrace ukrajinského obyvatelstva do České republiky

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jarmila Řehořová
Šetření:26. 11. 2012 - 25. 12. 2012
Počet respondentů:114
Počet otázek (max/průměr):24 / 2.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:85,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
jsem studentkou 3. ročníku Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, Ekonomické fakulty a v rámci své bakalářské práce provádím toto dotazníkové šetření. Cílem tohoto šetření je zjistit důvody migrace ukrajinského obyvatelstva, údaje o zasílání výdělků svým rodinám a změně životní úrovně. Dotazník je zcela anonymní.
Děkuji za Váš čas.
Jarmila Řehořová

Odpovědi respondentů

1. Pocházíte z Ukrajiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10692,98 %92,98 %  
ano87,02 %7,02 %  

Graf

2. Jak dlouho pobýváte na území České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 10 let450 %3,51 %  
1 - 5 let225 %1,75 %  
5 – 10 let112,5 %0,88 %  
narodil/a jsem se v České republice112,5 %0,88 %  

Graf

3. Z jakého důvodu jste přijeli do České republiky? (můžete zaškrtnout max. 2 důvody)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení životní úrovně675 %5,26 %  
zaměstnání450 %3,51 %  
studium337,5 %2,63 %  
politické důvody112,5 %0,88 %  
sloučení rodiny112,5 %0,88 %  

Graf

4. Pobýváte zde na základě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povolení k trvalému pobytu na území ČR675 %5,26 %  
povolení k přechodnému pobytu112,5 %0,88 %  
žádosti o udělení mezinárodní ochrany v ČR112,5 %0,88 %  

Graf

5. Jak jste spokojen/a s životem v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a675 %5,26 %  
zcela spojen/a225 %1,75 %  

Graf

6. Jak vycházíte s českými občany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas se setkávám s neporozuměním562,5 %4,39 %  
výborně337,5 %2,63 %  

Graf

7. Jaká je aktuálně Vaše ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student450 %3,51 %  
zaměstnanec450 %3,51 %  

Graf

8. Jakou práci v ČR vykonáváte? Prosím napište

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student337,5 %2,63 %  
studentka112,5 %0,88 %  
uklízečka112,5 %0,88 %  
Řidič kamionu112,5 %0,88 %  
telefonický poradce112,5 %0,88 %  
dělník112,5 %0,88 %  

Graf

9. Kolik hodin týdně pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 40 hodin562,5 %4,39 %  
46 – 60 hodin225 %1,75 %  
více než 60 hodin112,5 %0,88 %  

Graf

10. Jaký je Váš průměrný měsíční čistý výdělek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 000 Kč337,5 %2,63 %  
16 000 – 20 000 Kč337,5 %2,63 %  
10 000 – 15 000 Kč225 %1,75 %  

Graf

11. Posíláte část svého výdělku rodině do své rodné země?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne562,5 %4,39 %  
ano337,5 %2,63 %  

Graf

12. Jak často tyto peníze posíláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtvrtletně266,67 %1,75 %  
měsíčně133,33 %0,88 %  

Graf

13. Kolik tato částka činí (měsíčně, čtvrtletně, ročně)? Prosím napište alespoň přibližnou částku.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000133,33 %0,88 %  
5000133,33 %0,88 %  
1500133,33 %0,88 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2500
Minimum:1000
Maximum:5000
Variační rozpětí:4000
Rozptyl:4750000
Směrodatná odchylka:2179.45
Medián:1500
Modus:1000

Graf

14. Jak důležité jsou pro Vaši rodinu peníze, které jim posíláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez těchto peněz by se obešli, je to jen přilepšení266,67 %1,75 %  
nejsou na těchto penězích zcela závislí, ale výrazně jim zvyšují životní úroveň133,33 %0,88 %  

Graf

15. Kde právě bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem vlastníkem, spoluvlastníkem rodinného domu/bytu450 %3,51 %  
mám pronajatý byt225 %1,75 %  
mám pronajatý pokoj společně s více nájemníky225 %1,75 %  

Graf

16. Zlepšily se Vaše bytové podmínky, po dobu, po kterou pobýváte v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bytové podmínky se výrazně zlepšily675 %5,26 %  
nezlepšily, ale současné bytové podmínky mi vyhovují225 %1,75 %  

Graf

17. Jak často jezdíte na Ukrajinu za svou rodinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přibližně 1x ročně450 %3,51 %  
vícekrát ročně225 %1,75 %  
nebyl/a jsem na Ukrajině déle než 5 let112,5 %0,88 %  
méně než 1x rok112,5 %0,88 %  

Graf

18. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena562,5 %4,39 %  
muž337,5 %2,63 %  

Graf

19. Uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18225 %1,75 %  
39112,5 %0,88 %  
16112,5 %0,88 %  
33112,5 %0,88 %  
20112,5 %0,88 %  
35112,5 %0,88 %  
třicetdva112,5 %0,88 %  

Graf

20. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/svobodný562,5 %4,39 %  
vdaná/ženatý225 %1,75 %  
vdova/vdovec112,5 %0,88 %  

Graf

21. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0562,5 %4,39 %  
3225 %1,75 %  
1112,5 %0,88 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:0.88
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.84
Směrodatná odchylka:1.36
Medián:0
Modus:0

Graf

22. Vaše dítě/děti žijí:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
se mnou v ČR360 %2,63 %  
jinde:120 %0,88 %  
na Ukrajině u příbuzných120 %0,88 %  

Graf

23. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní (9 let docházky)450 %3,51 %  
středoškolské s maturitou337,5 %2,63 %  
středoškolské bez maturity112,5 %0,88 %  

Graf

24. Do níže uvedeného políčka mi můžete napsat připomínky, stížnosti nebo i zajímavosti.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

máte dobré pivo máte dobrou ukrajinskou vodku

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pocházíte z Ukrajiny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pocházíte z Ukrajiny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Řehořová, J.Migrace ukrajinského obyvatelstva do České republiky (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://migrace-ukrajinskeho-obyvate.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.