Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Migrace v ČR v letech 2015-2023

Migrace v ČR v letech 2015-2023

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim Straka
Šetření:12. 11. 2023 - 30. 11. 2023
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chci Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude jedním z podkladů pro mou diplomovou práci na téma "Migrace a azylové řízení v ČR v letech 2015-2023". Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná, pokud se však rozhodnete dotazník vyplnit, tak jej prosím vyplňte otevřeně a pravdivě.

Děkuji.

Radim Straka

student Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

 

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte imigranty ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativně8264,57 %64,57 %  
Nevadí mi, nezajímám se o ně3930,71 %30,71 %  
Pozitivně64,72 %4,72 %  

Graf

2. Máte obavy, že s příchodem imigrantů dojde v České republice ke zvýšení kriminality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10078,74 %78,74 %  
Ne1814,17 %14,17 %  
Nevím97,09 %7,09 %  

Graf

3. Myslíte si, že s příchodem imigrantů se ekonomika České republiky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zhorší7559,06 %59,06 %  
Nezmění, migrace nemá na naši ekonomiku vliv2822,05 %22,05 %  
Zlepší2418,9 %18,9 %  

Graf

4. Přinášejí s sebou imigranti vážné nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7861,42 %61,42 %  
Nevím3023,62 %23,62 %  
Ne1914,96 %14,96 %  

Graf

5. Může nás příchod imigrantů připravit o pracovní příležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6248,82 %48,82 %  
Ano5039,37 %39,37 %  
Nevím1511,81 %11,81 %  

Graf

6. Znáte rozdíly mezi pojmy: migrant, imigrant, emigrant, uprchlík, běženec, azylant?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem si jistý(á), zda znám všechny rozdíly6349,61 %49,61 %  
Ano, vím přesně, co který pojem znamená5140,16 %40,16 %  
Ne, neznám rozdíly mezi těmito pojmy107,87 %7,87 %  
Ne, nezajímám se o ně32,36 %2,36 %  

Graf

7. Jste pro přijetí imigrantů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen pokud se plně začlení do společnosti (jazyk, zaměstnání…)6450,39 %50,39 %  
Ne4333,86 %33,86 %  
Ano, ale jen děti, které přišly o rodiče a podobně118,66 %8,66 %  
Ano53,94 %3,94 %  
Nevím43,15 %3,15 %  

Graf

8. Měli by se imigranti plně začlenit do společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, rozhodně11388,98 %88,98 %  
Ne, nemusí129,45 %9,45 %  
Nevím21,57 %1,57 %  

Graf

9. Vnímáte rozdíl mezi muslimem a islamistou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8768,5 %68,5 %  
Ne2922,83 %22,83 %  
Nevím118,66 %8,66 %  

Graf

10. Myslíte si, že je obecně v České republice velký počet imigrantů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5744,88 %44,88 %  
Ne5543,31 %43,31 %  
Nevím1511,81 %11,81 %  

Graf

11. Cítíte se ohrožen(a) příchodem imigrantů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Ne, není důvod, jsou to lidé jako myotázka č. 13, Nevím, nezajímám seotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8566,93 %66,93 %  
Ne, není důvod, jsou to lidé jako my3325,98 %25,98 %  
Nevím, nezajímám se97,09 %7,09 %  

Graf

12. Ohrožen se cítíte kvůli jejich:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náboženství6475,29 %50,39 %  
kultuře5160 %40,16 %  
jiné důvody2124,71 %16,54 %  
rase1011,76 %7,87 %  

Graf

13. Souhlasíte s přerozdělováním imigrantů tzv. kvótami, které prosazuje Evropská komise?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10481,89 %81,89 %  
Nevím1612,6 %12,6 %  
Ano75,51 %5,51 %  

Graf

14. Akceptujete odlišné kulturní a náboženské chování imigrantů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud mě nebude ohrožovat a nebude mi vnucováno8365,35 %65,35 %  
Ne4233,07 %33,07 %  
Ano10,79 %0,79 %  
Nevím10,79 %0,79 %  

Graf

15. Považujete současný sociální systém podpory imigrantů v České republice za dostatečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je až zbytečně velkorysý7256,69 %56,69 %  
Ano, je dostatečný3023,62 %23,62 %  
Nevím2217,32 %17,32 %  
Ne, je nedostatečný32,36 %2,36 %  

Graf

16. Považujete Českou republiku za „bezpečnou“ zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10784,25 %84,25 %  
Ne118,66 %8,66 %  
Nevím97,09 %7,09 %  

Graf

17. Jaký je podle Vás nejlepší způsob přístupu k imigrantům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud se zde plně integrují, mohou zde zůstat4233,07 %33,07 %  
Dočasně zde mohou zůstat, ale jakmile se situace v jejich zemi uklidní, tak ať se vrátí2922,83 %22,83 %  
Pomáhat jim přímo v postižené zemi, imigranty nepřijímat2418,9 %18,9 %  
Zabránit vstupu do ČR, případně vyhostit, své problémy si musí vyřešit sami2116,54 %16,54 %  
Ať si každý žije, kde uzná za vhodné, v ČR nebo kdekoliv jinde107,87 %7,87 %  
Nevím, nepřemýšlím nad tím10,79 %0,79 %  

Graf

18. Je v České republice dostatek odborného personálu pro nasazení při dlouhodobém působení migrace velkého rozsahu? (myšleno policistů, pracovníků Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, lékařů, tlumočníků…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6853,54 %53,54 %  
Nevím4031,5 %31,5 %  
Ano1914,96 %14,96 %  

Graf

19. Je v České republice zajištěna dostatečná ubytovací kapacita pro imigranty při jejich dlouhodobém přílivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7055,12 %55,12 %  
Nevím4333,86 %33,86 %  
Ano1411,02 %11,02 %  

Graf

20. Potírá dostatečně Policie ČR nelegální migraci a důsledky s ní spojené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, opatření jsou dostatečnáotázka č. 22, Neotázka č. 21, Nevímotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6450,39 %50,39 %  
Nevím3829,92 %29,92 %  
Ano, opatření jsou dostatečná2519,69 %19,69 %  

Graf

21. Policie ČR nelegální migraci nepotírá dostatečně, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jí v tom brání nedokonalé právní předpisy4671,88 %36,22 %  
policistů je málo2843,75 %22,05 %  
policisté nemají motivaci1929,69 %14,96 %  
jiné důvody1828,13 %14,17 %  
policisté nejsou dostatečně odborně připraveni1117,19 %8,66 %  

Graf

22. Myslíte si, že se do ochrany státních hranic České republiky vůči migraci má více zapojit Armáda České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7659,84 %59,84 %  
Ne, není to její primární úkol3628,35 %28,35 %  
Nevím1511,81 %11,81 %  

Graf

23. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občan České republiky, trvale žijící v České republice12598,43 %98,43 %  
Cizinec, dlouhodobě nebo trvale žijící v České republice21,57 %1,57 %  

Graf

24. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-456248,82 %48,82 %  
46-653225,2 %25,2 %  
18-302318,11 %18,11 %  
Více než 6597,09 %7,09 %  
Méně než 1810,79 %0,79 %  

Graf

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské6248,82 %48,82 %  
Středoškolské5543,31 %43,31 %  
Vyučen (bez maturity)86,3 %6,3 %  
Základní21,57 %1,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak vnímáte imigranty ve svém okolí?

 • odpověď Negativně:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zabránit vstupu do ČR, případně vyhostit, své problémy si musí vyřešit sami na otázku 17. Jaký je podle Vás nejlepší způsob přístupu k imigrantům?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Jste pro přijetí imigrantů?

3. Myslíte si, že s příchodem imigrantů se ekonomika České republiky:

 • odpověď Zhorší:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale jen děti, které přišly o rodiče a podobně na otázku 7. Jste pro přijetí imigrantů?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Považujete Českou republiku za „bezpečnou“ zemi?

4. Přinášejí s sebou imigranti vážné nemoci?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale jen děti, které přišly o rodiče a podobně na otázku 7. Jste pro přijetí imigrantů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Považujete Českou republiku za „bezpečnou“ zemi?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zabránit vstupu do ČR, případně vyhostit, své problémy si musí vyřešit sami na otázku 17. Jaký je podle Vás nejlepší způsob přístupu k imigrantům?

5. Může nás příchod imigrantů připravit o pracovní příležitosti?

 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Přinášejí s sebou imigranti vážné nemoci?

10. Myslíte si, že je obecně v České republice velký počet imigrantů?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Považujete Českou republiku za „bezpečnou“ zemi?

11. Cítíte se ohrožen(a) příchodem imigrantů?

 • odpověď Ne, není důvod, jsou to lidé jako my:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Máte obavy, že s příchodem imigrantů dojde v České republice ke zvýšení kriminality?

14. Akceptujete odlišné kulturní a náboženské chování imigrantů?

 • odpověď Ano, pokud mě nebude ohrožovat a nebude mi vnucováno:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ať si každý žije, kde uzná za vhodné, v ČR nebo kdekoliv jinde na otázku 17. Jaký je podle Vás nejlepší způsob přístupu k imigrantům?

15. Považujete současný sociální systém podpory imigrantů v České republice za dostatečný?

 • odpověď Ano, je až zbytečně velkorysý:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi policisté nejsou dostatečně odborně připraveni na otázku 21. Policie ČR nelegální migraci nepotírá dostatečně, protože:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale jen děti, které přišly o rodiče a podobně na otázku 7. Jste pro přijetí imigrantů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Považujete Českou republiku za „bezpečnou“ zemi?

20. Potírá dostatečně Policie ČR nelegální migraci a důsledky s ní spojené?

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jí v tom brání nedokonalé právní předpisy na otázku 21. Policie ČR nelegální migraci nepotírá dostatečně, protože:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné důvody na otázku 21. Policie ČR nelegální migraci nepotírá dostatečně, protože:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi policisté nejsou dostatečně odborně připraveni na otázku 21. Policie ČR nelegální migraci nepotírá dostatečně, protože:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi policisté nemají motivaci na otázku 21. Policie ČR nelegální migraci nepotírá dostatečně, protože:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi policistů je málo na otázku 21. Policie ČR nelegální migraci nepotírá dostatečně, protože:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zabránit vstupu do ČR, případně vyhostit, své problémy si musí vyřešit sami na otázku 17. Jaký je podle Vás nejlepší způsob přístupu k imigrantům?

22. Myslíte si, že se do ochrany státních hranic České republiky vůči migraci má více zapojit Armáda České republiky?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi policisté nejsou dostatečně odborně připraveni na otázku 21. Policie ČR nelegální migraci nepotírá dostatečně, protože:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte imigranty ve svém okolí?

2. Máte obavy, že s příchodem imigrantů dojde v České republice ke zvýšení kriminality?

3. Myslíte si, že s příchodem imigrantů se ekonomika České republiky:

4. Přinášejí s sebou imigranti vážné nemoci?

5. Může nás příchod imigrantů připravit o pracovní příležitosti?

6. Znáte rozdíly mezi pojmy: migrant, imigrant, emigrant, uprchlík, běženec, azylant?

7. Jste pro přijetí imigrantů?

8. Měli by se imigranti plně začlenit do společnosti?

9. Vnímáte rozdíl mezi muslimem a islamistou?

10. Myslíte si, že je obecně v České republice velký počet imigrantů?

11. Cítíte se ohrožen(a) příchodem imigrantů?

12. Ohrožen se cítíte kvůli jejich:

13. Souhlasíte s přerozdělováním imigrantů tzv. kvótami, které prosazuje Evropská komise?

14. Akceptujete odlišné kulturní a náboženské chování imigrantů?

15. Považujete současný sociální systém podpory imigrantů v České republice za dostatečný?

16. Považujete Českou republiku za „bezpečnou“ zemi?

17. Jaký je podle Vás nejlepší způsob přístupu k imigrantům?

18. Je v České republice dostatek odborného personálu pro nasazení při dlouhodobém působení migrace velkého rozsahu? (myšleno policistů, pracovníků Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, lékařů, tlumočníků…)

19. Je v České republice zajištěna dostatečná ubytovací kapacita pro imigranty při jejich dlouhodobém přílivu?

20. Potírá dostatečně Policie ČR nelegální migraci a důsledky s ní spojené?

21. Policie ČR nelegální migraci nepotírá dostatečně, protože:

22. Myslíte si, že se do ochrany státních hranic České republiky vůči migraci má více zapojit Armáda České republiky?

23. Jste:

24. Kolik je Vám let?

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte imigranty ve svém okolí?

2. Máte obavy, že s příchodem imigrantů dojde v České republice ke zvýšení kriminality?

3. Myslíte si, že s příchodem imigrantů se ekonomika České republiky:

4. Přinášejí s sebou imigranti vážné nemoci?

5. Může nás příchod imigrantů připravit o pracovní příležitosti?

6. Znáte rozdíly mezi pojmy: migrant, imigrant, emigrant, uprchlík, běženec, azylant?

7. Jste pro přijetí imigrantů?

8. Měli by se imigranti plně začlenit do společnosti?

9. Vnímáte rozdíl mezi muslimem a islamistou?

10. Myslíte si, že je obecně v České republice velký počet imigrantů?

11. Cítíte se ohrožen(a) příchodem imigrantů?

12. Ohrožen se cítíte kvůli jejich:

13. Souhlasíte s přerozdělováním imigrantů tzv. kvótami, které prosazuje Evropská komise?

14. Akceptujete odlišné kulturní a náboženské chování imigrantů?

15. Považujete současný sociální systém podpory imigrantů v České republice za dostatečný?

16. Považujete Českou republiku za „bezpečnou“ zemi?

17. Jaký je podle Vás nejlepší způsob přístupu k imigrantům?

18. Je v České republice dostatek odborného personálu pro nasazení při dlouhodobém působení migrace velkého rozsahu? (myšleno policistů, pracovníků Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, lékařů, tlumočníků…)

19. Je v České republice zajištěna dostatečná ubytovací kapacita pro imigranty při jejich dlouhodobém přílivu?

20. Potírá dostatečně Policie ČR nelegální migraci a důsledky s ní spojené?

21. Policie ČR nelegální migraci nepotírá dostatečně, protože:

22. Myslíte si, že se do ochrany státních hranic České republiky vůči migraci má více zapojit Armáda České republiky?

23. Jste:

24. Kolik je Vám let?

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Straka, R.Migrace v ČR v letech 2015-2023 (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://migrace-v-cr-2015-2023.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.