Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Migrační vlna

Migrační vlna

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Hrbková
Šetření:02. 03. 2016 - 20. 03. 2016
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rádi bychom Vás poprosili o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká současné migrační vlny. Výsledky budou využity pro zpracování semestrálního projektu v rámci předmětu Psychologie (ČZU).

Děkujeme

Odpovědi respondentů

1. Ztotožňujete se s postojem kancléřky Merklové k uprchlické krizi (přijímat imigranty)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne8758 %58 %  
Spíše ne2718 %18 %  
Spíše ano1711,33 %11,33 %  
Nevím1510 %10 %  
Určitě ano42,67 %2,67 %  

Graf

2. Myslíte si, že je přijímání migrantů pro Evropu přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne8254,67 %54,67 %  
Spíše ne4832 %32 %  
Spíše ano106,67 %6,67 %  
Nevím74,67 %4,67 %  
Určitě ano32 %2 %  

Graf

3. Myslíte si, že se za přijímáním migrantů skrývá jiný (skrytý) důvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano4328,67 %28,67 %  
Spíše ano3523,33 %23,33 %  
Nevím3120,67 %20,67 %  
Spíše ne2617,33 %17,33 %  
Určitě ne1510 %10 %  

Graf

4. V případě, že ANO, souhlasíte s nějakou následující teorií?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Islamizace Evropy utlačení původních tradic)4856,47 %32 %  
Snaha o vyvolání nepokojů, které povedou k válečnému konfliktu (zbrojní průmysl,...)4249,41 %28 %  
"rozmělnění" obyvatel Evropy, aby byli v budoucnu snadněji ovladatelní a nevzdorovali jako národ (větší skupina)3844,71 %25,33 %  
jiný1416,47 %9,33 %  
Dlouhodobý plán s cílem snížení IQ budoucí Evropské populace1112,94 %7,33 %  

Graf

5. Myslíte si, že je současná migrační vlna tvořena spíše uprchlíky (jsou skutečně ohrožení na životě) nebo ekonomickými migranty (jdou za lepším)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomickými migranty9060 %60 %  
Je to tak půl na půl4530 %30 %  
Uprchlíky149,33 %9,33 %  
Nevím10,67 %0,67 %  

Graf

6. Jaký je Váš názor na přijímaní migrantů Evropskou Unií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přijímat jen některé skupiny na základě selelkce8456 %56 %  
Nepřijímat migranty5335,33 %35,33 %  
Přijímat migranty106,67 %6,67 %  
V této věci nemám pevný názor32 %2 %  

Graf

7. V případě, že by se přijímali jen konkrétní skupiny, jaké by to podle Vás měli být?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mělo by se pomáhat jen UPRCHLÍKŮM, kteří jsou skutečně ohroženi na život z důvodu válečných konfliktů11592,74 %76,67 %  
Nevím86,45 %5,33 %  
Mělo by se pomáhat jen EKONOMICKÝM MIGRANTŮM, kteří migrují z důvodu nespokojenosti a chtějí si polepšit10,81 %0,67 %  

Graf

8. Odkud čerpáte nejčastěji informace, týkající se současné migrační situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetové zpravodajství (ihned, idnes, ...)12482,67 %82,67 %  
televize7650,67 %50,67 %  
jiné internetové zdroje6442,67 %42,67 %  
sociální sítě6140,67 %40,67 %  
známí, přátelé, rodina5637,33 %37,33 %  
noviny a jiné tiskoviny5134 %34 %  
v rámci studia/zaměstnání2718 %18 %  
rádio2516,67 %16,67 %  

Graf

9. Myslíte si, že informace poskytovány hromadnými médii jsou skutečně pravdivé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6744,67 %44,67 %  
Spíše ano3422,67 %22,67 %  
Nevím3322 %22 %  
Určitě ne149,33 %9,33 %  
Určitě ano21,33 %1,33 %  

Graf

10. Vnímáte současnou migrační vlnu jako reálnou hrozbu bezpečnosti Evropské Unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jde o velkou bezpečnostní hrozbu7751,33 %51,33 %  
ano, pokud Evropská Unie nezmění pravidla přijímaní migrantů5234,67 %34,67 %  
ne nejedná se o bezpečnostní hrozbu128 %8 %  
neví, nemám k posouzení dostatek informací96 %6 %  

Graf

11. Měla by ČR přijímat migranty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze některé skupiny7449,33 %49,33 %  
Ne6140,67 %40,67 %  
Ano138,67 %8,67 %  
Nevím21,33 %1,33 %  

Graf

12. V případě, že jen určité skupiny, které by to byly?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
UPRCHLÍKY, kteří jsou skutečně ohroženi na životě z důvodu válečných konfliktů10197,12 %67,33 %  
UPRCHLÍKY, kteí jsou skutečně ohroženi na životě z důvodu válečných konfliktů21,92 %1,33 %  
EKONOMICKÉ MIGRANTY, kteří migrují z důvodu nespokojenosti a chtějí si polepšit10,96 %0,67 %  

Graf

13. Souhlasíte s některým tvrzením, co se týče UPRCHLÍKŮ, kteří jsou skutečně OHROŽENÍ na životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR by měla pomáhat výhradně se zahraniční pomocí, ale pouze na jejich území (Sýrie, apod.)6241,33 %41,33 %  
ČR by měla pomáhat, jak sama uzná za vhodné a poskytovat dlouhodobé útočiště na území ČR4731,33 %31,33 %  
ČR by měla pomáhat výhradně se zahraniční pmocí a poskytovat útočiště na území ČR2315,33 %15,33 %  
ČR by se na žádné pomoci podílet něměla96 %6 %  
Nemám dostatek informací k posouzení96 %6 %  

Graf

14. Souhlasíte s některým tvrzením, co se týče EKONOMICKÝCH MIGRANTŮ, kteří si chtějí spíše POLEPŠIT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČR by se na žádné pomoci podílet neměla9261,33 %61,33 %  
ČR by měla pomáhat výhradně se zahraniční pomocí, ale pouze na jejich území (Sýrie, apod.)2919,33 %19,33 %  
ČR by měla pomáhat, jak sama uzná za vhodné a poskytovat dlouhodobé útočiště na území ČR138,67 %8,67 %  
Nevím, nemám dostatek informací k posouzení128 %8 %  
ČR by měla pomáhat výhradně se zahraniční pomocí a poskytovat útočiště na území ČR42,67 %2,67 %  

Graf

15. Myslíte si, že by přijímání migrantů je spíše šancí (zvýšení pracovních sil…) nebo hrozbou pro ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vnímám to spíše jako hrozbu10972,67 %72,67 %  
Mohla by to být spíše šance2315,33 %15,33 %  
Nevím1812 %12 %  

Graf

16. Jaké opatření byste zavedli při přijímání migrantů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontrola totožnosti12282,43 %81,33 %  
Osobní prohlídka (zbraně, výbušniny, ...)11879,73 %78,67 %  
Zdravotní prohlídka11074,32 %73,33 %  
Jiné5134,46 %34 %  

Graf

17. Máte strach z příchozích vln migrantů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11174 %74 %  
Ne3020 %20 %  
Je mi to jedno96 %6 %  

Graf

18. V případě, že ano, z čeho máte největší strach?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení trestných činů (krádeže, napadení, znásilnění, …)10688,33 %70,67 %  
Realizace jejich tradic/zvyků i na území ČR/EU a postupný zánik Českých tradic8873,33 %58,67 %  
Teroristické útoky8671,67 %57,33 %  
Nemoci6050 %40 %  
Postupné převzetí moci4840 %32 %  
Nižší pracovní uplatnění pro občany ČR (úbytek pracovních míst)2218,33 %14,67 %  
Jiné97,5 %6 %  

Graf

19. Myslíte si, že je reálně možné integrovat migranty/uprchlíky do české společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne4732,19 %31,33 %  
Ano, ale s riziky4732,19 %31,33 %  
Určitě ne3826,03 %25,33 %  
Určitě ano96,16 %6 %  
Nevím, nemám dostatek informací k posouzení53,42 %3,33 %  

Graf

20. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8758,78 %58 %  
muž6141,22 %40,67 %  

Graf

21. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-245134,46 %34 %  
25-304832,43 %32 %  
37-462114,19 %14 %  
31-361510,14 %10 %  
56 a více74,73 %4,67 %  
47-5564,05 %4 %  

Graf

22. Vaše národnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká13993,92 %92,67 %  
jiná42,7 %2,67 %  
Vietnamská42,7 %2,67 %  
Slovenská10,68 %0,67 %  

Graf

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské6148,03 %40,67 %  
vysokoškolské5744,88 %38 %  
základní64,72 %4 %  
vyšší odborná škola32,36 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Ztotožňujete se s postojem kancléřky Merklové k uprchlické krizi (přijímat imigranty)?

 • odpověď Určitě ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřijímat migranty na otázku 6. Jaký je Váš názor na přijímaní migrantů Evropskou Unií?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 19. Myslíte si, že je reálně možné integrovat migranty/uprchlíky do české společnosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 2. Myslíte si, že je přijímání migrantů pro Evropu přínosem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Měla by ČR přijímat migranty?

2. Myslíte si, že je přijímání migrantů pro Evropu přínosem?

 • odpověď Určitě ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřijímat migranty na otázku 6. Jaký je Váš názor na přijímaní migrantů Evropskou Unií?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Měla by ČR přijímat migranty?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 19. Myslíte si, že je reálně možné integrovat migranty/uprchlíky do české společnosti?

6. Jaký je Váš názor na přijímaní migrantů Evropskou Unií?

 • odpověď Přijímat jen některé skupiny na základě selelkce:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 1. Ztotožňujete se s postojem kancléřky Merklové k uprchlické krizi (přijímat imigranty)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze některé skupiny na otázku 11. Měla by ČR přijímat migranty?

11. Měla by ČR přijímat migranty?

 • odpověď Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepřijímat migranty na otázku 6. Jaký je Váš názor na přijímaní migrantů Evropskou Unií?

17. Máte strach z příchozích vln migrantů?

 • odpověď Ne:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne nejedná se o bezpečnostní hrozbu na otázku 10. Vnímáte současnou migrační vlnu jako reálnou hrozbu bezpečnosti Evropské Unie?

18. V případě, že ano, z čeho máte největší strach?

 • odpověď Realizace jejich tradic/zvyků i na území ČR/EU a postupný zánik Českých tradic:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Postupné převzetí moci na otázku 18. V případě, že ano, z čeho máte největší strach?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ztotožňujete se s postojem kancléřky Merklové k uprchlické krizi (přijímat imigranty)?

2. Myslíte si, že je přijímání migrantů pro Evropu přínosem?

3. Myslíte si, že se za přijímáním migrantů skrývá jiný (skrytý) důvod?

4. V případě, že ANO, souhlasíte s nějakou následující teorií?

5. Myslíte si, že je současná migrační vlna tvořena spíše uprchlíky (jsou skutečně ohrožení na životě) nebo ekonomickými migranty (jdou za lepším)?

6. Jaký je Váš názor na přijímaní migrantů Evropskou Unií?

7. V případě, že by se přijímali jen konkrétní skupiny, jaké by to podle Vás měli být?

8. Odkud čerpáte nejčastěji informace, týkající se současné migrační situace?

9. Myslíte si, že informace poskytovány hromadnými médii jsou skutečně pravdivé?

10. Vnímáte současnou migrační vlnu jako reálnou hrozbu bezpečnosti Evropské Unie?

11. Měla by ČR přijímat migranty?

12. V případě, že jen určité skupiny, které by to byly?

13. Souhlasíte s některým tvrzením, co se týče UPRCHLÍKŮ, kteří jsou skutečně OHROŽENÍ na životě?

14. Souhlasíte s některým tvrzením, co se týče EKONOMICKÝCH MIGRANTŮ, kteří si chtějí spíše POLEPŠIT?

15. Myslíte si, že by přijímání migrantů je spíše šancí (zvýšení pracovních sil…) nebo hrozbou pro ČR?

16. Jaké opatření byste zavedli při přijímání migrantů?

17. Máte strach z příchozích vln migrantů?

18. V případě, že ano, z čeho máte největší strach?

19. Myslíte si, že je reálně možné integrovat migranty/uprchlíky do české společnosti?

20. Jste:

21. Váš věk?

22. Vaše národnost?

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ztotožňujete se s postojem kancléřky Merklové k uprchlické krizi (přijímat imigranty)?

2. Myslíte si, že je přijímání migrantů pro Evropu přínosem?

3. Myslíte si, že se za přijímáním migrantů skrývá jiný (skrytý) důvod?

4. V případě, že ANO, souhlasíte s nějakou následující teorií?

5. Myslíte si, že je současná migrační vlna tvořena spíše uprchlíky (jsou skutečně ohrožení na životě) nebo ekonomickými migranty (jdou za lepším)?

6. Jaký je Váš názor na přijímaní migrantů Evropskou Unií?

7. V případě, že by se přijímali jen konkrétní skupiny, jaké by to podle Vás měli být?

8. Odkud čerpáte nejčastěji informace, týkající se současné migrační situace?

9. Myslíte si, že informace poskytovány hromadnými médii jsou skutečně pravdivé?

10. Vnímáte současnou migrační vlnu jako reálnou hrozbu bezpečnosti Evropské Unie?

11. Měla by ČR přijímat migranty?

12. V případě, že jen určité skupiny, které by to byly?

13. Souhlasíte s některým tvrzením, co se týče UPRCHLÍKŮ, kteří jsou skutečně OHROŽENÍ na životě?

14. Souhlasíte s některým tvrzením, co se týče EKONOMICKÝCH MIGRANTŮ, kteří si chtějí spíše POLEPŠIT?

15. Myslíte si, že by přijímání migrantů je spíše šancí (zvýšení pracovních sil…) nebo hrozbou pro ČR?

16. Jaké opatření byste zavedli při přijímání migrantů?

17. Máte strach z příchozích vln migrantů?

18. V případě, že ano, z čeho máte největší strach?

19. Myslíte si, že je reálně možné integrovat migranty/uprchlíky do české společnosti?

20. Jste:

21. Váš věk?

22. Vaše národnost?

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrbková, E.Migrační vlna (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://migracni-vlna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.