Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mikroúvěry mezi lidmi

Mikroúvěry mezi lidmi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Štancl
Šetření:09. 11. 2013 - 17. 11. 2013
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti, prosím o vyplnění krátkého dotazníku ohledně mikroúvěrů, který je stěžejní minimálně pro tvorbu mé seminární práce na gymnáziu.

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste již někdy o pojmu "mikrofinance" či "mikroúvěry"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10363,19 %63,19 %  
Ano6036,81 %36,81 %  

Graf

2. Pokud ano, víte, o co se jedná, a zvládli byste v krátkosti tento pojem někomu vysvětlit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10875 %66,26 %  
Ano3625 %22,09 %  

Graf

3. Byli byste ochotni se zapojit do projektu mikroúvěrů jako věřitel (poskytovatel půjčky)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10076,34 %61,35 %  
Ano139,92 %7,98 %  
nevím32,29 %1,84 %  
to nevím,nerada se zavazuji k tomu co nezám...10,76 %0,61 %  
Nevím co by to obnášelo, takže se na to dá těžko odpovědět.10,76 %0,61 %  
ve chvíli, kdy bych zjistil všechny náležitosti taky bych se rozhodnul10,76 %0,61 %  
Ano, pokud bych o tom věděl více.10,76 %0,61 %  
Jak se můžu zapojit do něčeho, u čehož nevím, oč se jedná? Pozn. - výše dosaženého vzdělání je tu velice neobjektivní pro mou věkovou skupinu, myslí se tím aktuální či plánované? Protože kdyby aktuální, tak nesplňuji ani jednu z možností. :-)10,76 %0,61 %  
Možná jo, pokud bych věděl oč jde.10,76 %0,61 %  
nevím co to je - ne10,76 %0,61 %  
neviw10,76 %0,61 %  
Možná, pokud zjistím, o co jde.10,76 %0,61 %  
Záleží na osobě10,76 %0,61 %  
záleželo by na okolnostech 10,76 %0,61 %  
Nervim, neznám podmínky, nejsem charita10,76 %0,61 %  
Nevím, co to je.10,76 %0,61 %  
nic o tom nevím10,76 %0,61 %  
Nevím, protože nevím, co to obnáší10,76 %0,61 %  

Graf

4. Nejvýše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8250,31 %50,31 %  
SŠ, SOŠ či gymnázium s maturitní zkouškou4326,38 %26,38 %  
VŠ, VOŠ3420,86 %20,86 %  
SOU, OU s výučním listem42,45 %2,45 %  

Graf

5. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8753,37 %53,37 %  
Muž7646,63 %46,63 %  

Graf

6. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 - 18 let9658,9 %58,9 %  
25 až 59 let4326,38 %26,38 %  
19 až 24 let2314,11 %14,11 %  
60 let a více10,61 %0,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Slyšeli jste již někdy o pojmu "mikrofinance" či "mikroúvěry"?

  • odpověď Ano:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Pokud ano, víte, o co se jedná, a zvládli byste v krátkosti tento pojem někomu vysvětlit?

6. Věk:

  • odpověď 12 - 18 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 4. Nejvýše dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste již někdy o pojmu "mikrofinance" či "mikroúvěry"?

2. Pokud ano, víte, o co se jedná, a zvládli byste v krátkosti tento pojem někomu vysvětlit?

3. Byli byste ochotni se zapojit do projektu mikroúvěrů jako věřitel (poskytovatel půjčky)?

4. Nejvýše dosažené vzdělání

5. Pohlaví:

6. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste již někdy o pojmu "mikrofinance" či "mikroúvěry"?

2. Pokud ano, víte, o co se jedná, a zvládli byste v krátkosti tento pojem někomu vysvětlit?

3. Byli byste ochotni se zapojit do projektu mikroúvěrů jako věřitel (poskytovatel půjčky)?

4. Nejvýše dosažené vzdělání

5. Pohlaví:

6. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štancl, D.Mikroúvěry mezi lidmi (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://mikrouvery-mezi-lidmi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.