Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mimořádně nadaní žáci na 1. stupni ZŠ

Mimořádně nadaní žáci na 1. stupni ZŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lada Mladá
Šetření:25. 04. 2013 - 02. 05. 2013
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

jsem studentkou PedF UK a tímto způsobem Vás prosím o vyplnění dotazníku, který se týká mimořádně intelektově nadaných žáků na 1. stupni ZŠ a jejich edukace. Dotazník je určen pro učitele 1. st. ZŠ. Dotazník je zcela anonymní, výsledky budou veřejné.

Děkuji za Váš drahý čas,

Lada Mladá

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena583,33 %83,33 %  
Muž116,67 %16,67 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-406100 %100 %  

Graf

3. Počet let Vaší pedagogické praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 let a více350 %50 %  
9-10 let116,67 %16,67 %  
5-6 let116,67 %16,67 %  
1-2 roky116,67 %16,67 %  

Graf

4. Setkali jste se ve své třídě s mimořádně intelektově nadaným žákem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano466,67 %66,67 %  
Ne233,33 %33,33 %  

Graf

5. Kolikrát jste se za svou učitelskou praxi setkal/a s mimořádně intelektově nadaným žákem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádného mimořádně intelektově nadaného žáka jsem ve třídě neměl/a233,33 %33,33 %  
1-2233,33 %33,33 %  
5-6116,67 %16,67 %  
3-4116,67 %16,67 %  

Graf

6. Začali jste situaci s mimořádně intelektově nadaným žákem specificky řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, řešil/a jsem situaci350 %50 %  
Ne, žádného mimořádně intelektově nadaného žáka jsem ve třídě neměl/a233,33 %33,33 %  
Ne, neřešil/a jsem situaci116,67 %16,67 %  

Graf

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, jak? (Možno zaškrtnout více polí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poskytováním náročnějších úkolů probíraného tématu, než dostávali ostatní děti3100 %50 %  
vytvořením projektů266,67 %33,33 %  
vytvořením nabídky volitelných a nepovinných předmětů133,33 %16,67 %  
vyjednáním přestupu žáka do vyššího ročníku133,33 %16,67 %  
vzděláváním žáka na některé předměty ve vyšším ročníku133,33 %16,67 %  
vytvořením problémových úkolů133,33 %16,67 %  
nakonec odchod na jinou školu, která se věnuje nadaným dětem133,33 %16,67 %  

Graf

8. Vytvořili jste pro mimořádně intelektově nadaného žáka individuální plán?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano233,33 %33,33 %  
Ne, žádného mimořádně intelektově nadaného žáka jsem ve třídě neměl/a233,33 %33,33 %  
Ne233,33 %33,33 %  

Graf

9. Pokud jste v přechozí otázce odpověděli ano, bylo obtížného ho vytvořit?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano150 %16,67 %  
ne150 %16,67 %  

Graf

10. Ocenili byste pomocnou publikaci zabývající se otázkou: Jak vytvořit individuálně vzdělávací plán pro mimořádně nadaného žaka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6100 %100 %  

Graf

11. Pokud jste u otázky č. 8 odpověděli ano, bylo pro Vás (učitele/učitelku) a pro žáka těžké plán dodržovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pro žáka to bylo těžké150 %16,67 %  
Ne, ani pro jednoho to nebylo těžké150 %16,67 %  

Graf

12. Kde hledáte pomocné materiály pro edukaci mimořádně intelektově nadaného žáka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet233,33 %33,33 %  
Nikde, žádného mimořádně intelektově nadaného žáka jsem ve třídě nikdy neměl/a233,33 %33,33 %  
Nikde, mimořádně intelektově nadaného žáka speciálně nevzdělávám116,67 %16,67 %  
internet, literatura, zkušenosti ostatních116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Mladá, L.Mimořádně nadaní žáci na 1. stupni ZŠ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://mimoradne-nadani-zaci-na-1-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.