Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mimoškolní aktivity ve vybraných pražských DDM.

Mimoškolní aktivity ve vybraných pražských DDM.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Květa Chramostová
Šetření:25. 03. 2019 - 20. 04. 2019
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jsem studentkou Husitské teologické fakulty UK se zaměřením na Speciální pedagogiku. Chtěla bych Vás tímto poprosit o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma Mimoškolní aktivity ve vybraných pražských DDM. Tímto dotazníkem bych chtěla zjistit, jaké kroužky jsou mezi dětmi nejnavštěvovanější či nejoblíbenější.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyplnění dotazníku netrvá déle  jak 10 min. U většiny otázek je možnost výběru ze dvou odpovědí. U několika otázek je na výběr více možností a respondent se může rozepsat.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chlapec375 %75 %  
Dívka125 %25 %  

Graf

2. Jaký je tvůj věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 - 15 let250 %50 %  
Nad 15 let250 %50 %  

Graf

3. Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas ve všední den? (můžeš vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Návštěva kroužků375 %75 %  
Hraní na počítači375 %75 %  
Učení250 %50 %  
S rodinou250 %50 %  
Pobyt venku250 %50 %  
S kamarády125 %25 %  
Čtení125 %25 %  
Sport125 %25 %  

Graf

4. Jaký dům Dětí a mládeže navštěvuješ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DDM Praha 7125 %25 %  
žádný neznám125 %25 %  
žádný125 %25 %  
DDM Praha 4 - Hobby Centrum125 %25 %  

Graf

5. Kolik kroužků navštěvuješ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2250 %50 %  
4125 %25 %  
nula125 %25 %  

Graf

6. Jaké kroužky navštěvuješ? (můžeš vybrat více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovní250 %50 %  
Jiný250 %50 %  
Divadelní125 %25 %  
Chovatelský125 %25 %  
Taneční125 %25 %  
Technický125 %25 %  

Graf

7. U každého kroužku, který navštěvuješ, napiš prosím o jaký kroužek se konkrétně jedná

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Cyklistický, letečtí modeláři

Florbal, Fleky, Chovatel savci a chovatel plazi

standardní tance, táboření v přírodě

8. Jsi spokojený s celkovou nabídkou kroužků DDM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano250 %50 %  
Ne250 %50 %  

Graf

9. Jsou nějaké aktivity, které ti v DDM chybí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

ne

Nevím o ničem

u nás žádný ddm není, za tance se platí klubu u českého svazu tanečního sportu - je to hodně drahý, a výlety vede zadarmo jeden učeň co dřív do oddílu chodil jako dítě - platí se jen za vlak, bavil by mě třeba eště střeleckej kroužek

10. Věnují se ti lektoři (učitelé) kroužku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečně375 %75 %  
Nedostatečně125 %25 %  

Graf

11. Vybral/a sis kroužky...?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přihlásili mě rodiče250 %50 %  
Sám/sama250 %50 %  

Graf

12. Baví tě kroužky, které navštěvuješ? Napiš prosím, proč tě baví nebo naopak nebaví.,

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano baví, jsem tam s kamarády

Ano, jinak bych na ně nechodil

baví, a trenéři se věnujou podle toho kolik jim zaplatíš navíc v individuálkách, kluci co dobře tancujou se holkám hodně líbí, je to nejlepší způsob jak zbalit holku. A ten turisťák je zadarmo a jezděj spíš kluci než holky, ten kluk to vede zadarmo a je to velká zábava tábořit, ale holky tam dost rodičů nechce pustit, protože je ten vedoucí mladej a rodiče se bojej vošukání, nebo že se jim něco stane, třeba že nastydnou.

ne

13. Jak ses o kroužcích dozvěděla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od rodičů250 %50 %  
Ve škole125 %25 %  
Od kamarádů125 %25 %  
internet125 %25 %  

Graf

14. Věnuješ se kroužkům i mimo DDM? (pokud ano, napiš prosím jakým a kde)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Na kole jezdím i mimo DDM

Ne

ne

standardní tance, táboření

15. Navštěvuješ nějaký volnočasový klub? Pokud ano, napiš prosím jeho název

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne375 %75 %  
ne u nás žádnej klub není, skauti maj klubovnu ale k těm bych nešel pořád něco musej125 %25 %  

Graf

16. Co tě ve volnočasovém klubu nejvíce baví? Odpověz jen, pokud nějaký klub navštěvuješ.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

na tanečnim kroužku holky a na tábornickym kroužku svoboda a dobrodružství

17. Účastníš se příměstských táborů pořádaných DDM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4100 %100 %  

Graf

18. Na kolik takových táborů se během prázdnin dostaneš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný4100 %100 %  

Graf

19. Chtěl/a by ses kroužků, které navštěvuješ, věnovat i v budoucnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano250 %50 %  
Spíše ano125 %25 %  
Rozhodně ne125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Chramostová, K.Mimoškolní aktivity ve vybraných pražských DDM. (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://mimoskolni-aktivity-ddm.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.