Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mimoškolní kulturní aktivity mládeže

Mimoškolní kulturní aktivity mládeže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Kovářová
Šetření:03. 01. 2014 - 04. 01. 2014
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník na seminární práci ze Sociologie, VŠE na téma Mimoškolní kulturní aktivity mládeže z hlediska jejich vlivu na kulturní úroveň společnosti. Určen pro širokou veřejnost.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7562,5 %62,5 %  
Muž4537,5 %37,5 %  

Graf

2. Jaký je váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-259276,67 %76,67 %  
15-182319,17 %19,17 %  
26-4032,5 %2,5 %  
Více než 4010,83 %0,83 %  
Méně než 1510,83 %0,83 %  

Graf

3. Jakého vzdělání jste dosáhli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středního s maturitou8470 %70 %  
Základního2218,33 %18,33 %  
Vysokoškolského86,67 %6,67 %  
Středního bez maturity65 %5 %  

Graf

4. Kolika mimoškolním kulturním aktivitám jste se věnovali/věnujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Žádnéotázka č. 14, Jednéotázka č. 5, Dvěma až pětiotázka č. 5, Více než pětiotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvěma až pěti7562,5 %62,5 %  
Jedné2016,67 %16,67 %  
Více než pěti1411,67 %11,67 %  
Žádné119,17 %9,17 %  

Graf

5. Kterou kulturní aktivitu preferujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hudební koncerty, hra na hudební nástroj4339,09 %35,83 %  
Divadlo2220 %18,33 %  
Kino2018,18 %16,67 %  
Prohlídky památkových míst109,09 %8,33 %  
Výstavy, galerie76,36 %5,83 %  
Sport10,91 %0,83 %  
sportovní utkání10,91 %0,83 %  
Tanec10,91 %0,83 %  
Klub vojenské historie10,91 %0,83 %  
cesty po ČR, zahraničí10,91 %0,83 %  
Zájmové kroužky, sport, skaut10,91 %0,83 %  
Honění pér. I cizích. Za peníze. I zdarma. Napiš.10,91 %0,83 %  
psaní10,91 %0,83 %  

Graf

6. Jak dlouho se této aktivitě věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 5 let7266,06 %60 %  
1 rok - 5 let3532,11 %29,17 %  
Méně než rok21,83 %1,67 %  

Graf

7. Jak často se této aktivitě věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou měsíčně4339,45 %35,83 %  
Jednou týdně2724,77 %22,5 %  
Každý den1614,68 %13,33 %  
Jednou ročně76,42 %5,83 %  
Několikrát do roka21,83 %1,67 %  
2x týdně10,92 %0,83 %  
5x rocne10,92 %0,83 %  
těžko říct10,92 %0,83 %  
2-3 týdně10,92 %0,83 %  
několikrát týdně10,92 %0,83 %  
2x do měsíce10,92 %0,83 %  
Několikrát do měsíce10,92 %0,83 %  
2-3x týdně10,92 %0,83 %  
2x za rok10,92 %0,83 %  
Jak často je třeba.10,92 %0,83 %  
Párkrát do roka.10,92 %0,83 %  
Několikrát do týdne10,92 %0,83 %  
dvakrát měsíčně10,92 %0,83 %  
jednou za půl roku10,92 %0,83 %  

Graf

8. Kdo vás k aktivitě přivedl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina4440,37 %36,67 %  
Přátelé3532,11 %29,17 %  
Sám2724,77 %22,5 %  
partner (přítel)10,92 %0,83 %  
pratele a skola10,92 %0,83 %  
Sestra.10,92 %0,83 %  

Graf

9. Přivedl jste na svoji aktivitu někoho vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7467,89 %61,67 %  
Ne3532,11 %29,17 %  

Graf

10. Zvete své blízké na kulturní akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano občas5651,38 %46,67 %  
Ano stále3532,11 %29,17 %  
Zřídka1715,6 %14,17 %  
Ne10,92 %0,83 %  

Graf

11. Liší se vaše mimoškolní aktivity od aktivit vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5651,38 %46,67 %  
Spíše ano3128,44 %25,83 %  
Spíše ne2119,27 %17,5 %  
Ne10,92 %0,83 %  

Graf

12. Zlepšily tyto aktivity váš vztah ke kultuře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8880,73 %73,33 %  
Ne2119,27 %17,5 %  

Graf

13. Podílíte se aktivně na kulturní tvorbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5752,29 %47,5 %  
Ne5247,71 %43,33 %  

Graf

14. Myslíte si, že kulturní aktivity ovlivňují kulturní úroveň společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10285 %85 %  
Ne1815 %15 %  

Graf

15. Jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bez kulturních aktivit není kultura kulturou, ne?

Bez kulturních událostí není kultura.

Clovek se zacne vice zajimat o deni kolem sebe, ziska aspon minimalni prehled...

Čím více lidí se věnuje kulturním aktivitám, tím je kult.úroveň společnosti vyšší.

Člověk se sledováním a zejména vytvářením kulturních hodnot poněkud více civilizuje a pak (snad :) ) jedná poněkud uvážlivěji a méně extrémně. Leč výjimky též existují...

Dle mého názoru je na většině kuturních akcí požadována nepsaná etiketa, kterou když se lidé naučí dodržovat, jsou zvyklí ji alespoň z části dodržovat i mimo tyto aktivity. Samozřejmě, čím více kvalitních kulturních aktivit bude pořádáno v dané oblasti, o to vyšší zde bude kulturní úroveň. Záleží ale také na tom, zda je k tomu člověk veden od dětství. Pokud tomu tak není, většinou už cestu ke kultuře nenajde. Navíc je vědecky dokázáno, že lekce hry na hudební nástroj u dětí zvyšuje IQ.

hodně

jak cyp

Je důležité vydět/slyšet tvorbu jiných lidí, nebo jiných kultur. Lidé se tak více vzdělají.

Je samozřejmé, že aktivity vyvíjené na určitém poli ovlivňují jeho úroveň. Záleží na konkrétní podobě těchto aktivit, jaký vliv budou v daném případě mít.

Kdyby nikdo nikam nechodil, kultura by nemohla existovat...

Když roste zájem o kulturu, může se více rozvíjet, stát se bohatší a tím i zajímavější pro další lidi

Kultivují lidskou duši a povědomí o lidskosti, tvoří mravní hodnoty. Lepší věc člověk nevymyslel.

Kulturní aktivity zajisté přispívají ke vzdělávání společnosti, rozšiřují její obzory a jsou dobrým využitím volného času.

Kulturní aktivity zvysuji kulturní vzdelanost naroda, upevnuji mezilidske vztahy a pomahaji pri udrzovani hodnot.

Kulturní vyžití Kulturní gramotnost

libově

Lidé se věnují něčemu smysluplnému a nezabývají se hloupostmi, vandalstvím apod.

mladí mají méně času na poflakování se po parcích a obchoďácích, kouření, drogy a jiné činnosti s tím spojené a věnují se místo toho užitečnějším věcem

myslím, že u mnoha mohou probudit zájem o kulturní život, popřípadě podnítit vlastní přispívání k rozvoji kultury a zvyšování její úrovně.

Naučí člověka nahlížet na věci i z jiného úhlu. exprese v kultuře slouží jako alternativní medium pro poselství.

Ovlivňují vnímání sama sebe vůči ostatních, naše hodnoty a zpříjemňují nám život.

podle úrovně pořádání (kvalita, přístup, počet výstavních kusů či objektů, zapojení náštěvníka, ..)

Podporují vzdělanost a samostatné myšlení

Pokud by žádné kulturní aktivity nebyly, kulturní úroveň společnosti by v podstatě neexistovala =)

Pokud nebudou existovat kulturní aktivity (jako divadla, konzerty, výstavy, památky) jak mají asi lidé chodit za kulturou?

pozitivně

pozitivně

Přinášejí možnost na kultuře se rovnou podílet, ne ji jen pasivně sledovat. (Což za mého mládí bylo problematické, protože takové kulturní aktivity byly obvykle svázány s propagandou socialismu.)

pyramida, někdo mě, já další, další další další.... zvyšuje se kulturní vzdělanost společnosti (v mém případě tedy spíš nevzdělanost =o) )

Rozvíjejí mnoho sociálně potřebných schopností a často člověka vzdělávají.

Stále ještě je nějaká naděje, že lidé upřednostní kulturní činnost před sezením doma u facebooku. Čím víc lidí to bude dělat a čím víc přátel přivedou k těmto činnostem, tím líp.

Určitě ovlivňují kladně, po celá staletí kulturní vyžití patřilo k trávení volného času vzdělanějších osob. Kultura formuje člověka a prohlubuje obzor daného jedince. Zastávám se názoru, že by člověk měl mít všeobecné znalosti a rozšířený obzor, aby nebyl pouze jednostranně zaměřen, jak to bohužel dnešní společnost diktuje.

Už jen účast na těch akcích rozšiřuje lidem obzory a povědomí o kultuře

V dnešní konzumní době, kdy lidé většinou umění a kulturu nebo to, co se za ně vydává, většinou pouze aktivně přijímají a často jen "bezmyšlenkovitě spotřebovávají", je podle mě víc než kdy jindy třeba ukázat vlastní iniciativou, že kultura není cosi nedostižného, čehož nemůže být člověk součástí, ale právě naopak - totiž, že na kultuře se podílíme více či méně všichni a každý z nás ji může nějakým způsobem ovlivnit nebo ji vytvářet.

Větší kulturní rozhled, prohlubování zájmu o kulturu jako celku, podpora kultury a tím i šíření zájmu o kulturu dál...roste celkově "kulturní vzdělanost" (spíše ale platí pro ty, kteří se nějaké kulturní aktivitě věnují soustavně).

Vzdělanost, rozhled

Vzdělávají, zabavují,

Zalezi na tom, jak casto se jednotlivec venuje urcite kulturni aktivite a kolik lidi zaujala, aby se o ni spolecnost vubec dozvedela. Pokud se dotycna kulturni aktivita dostane do obecneho povedomi, vytvori se o ni nazor, ktery muze ovlivnit kazdeho cloveka od jeho smeru mysleni az po zivotni styl.

Záleží samo sebou na mentalitě jedince, ale myslím si, že se rozšiřují obzory lidí a jsou donuceni zamyslet se nad kulturním prožitkem a srovnat poznatky například se svými zkušenostmi, vzpomínkami.

zlepšují ji

Zrovínka tuhle jsem to dělal klientovi a u toho jsem se díval v televizi na dokument o vačicích. Myslím, že to bylo velmi přínosné pro nás pro oba.

zvyšují ji.

zvyšují společenské IQ

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Přivedl jste na svoji aktivitu někoho vy?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více než pěti na otázku 4. Kolika mimoškolním kulturním aktivitám jste se věnovali/věnujete:

13. Podílíte se aktivně na kulturní tvorbě?

  • odpověď Ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Každý den na otázku 7. Jak často se této aktivitě věnujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví:

2. Jaký je váš věk:

3. Jakého vzdělání jste dosáhli:

4. Kolika mimoškolním kulturním aktivitám jste se věnovali/věnujete:

5. Kterou kulturní aktivitu preferujete:

6. Jak dlouho se této aktivitě věnujete?

7. Jak často se této aktivitě věnujete?

8. Kdo vás k aktivitě přivedl?

9. Přivedl jste na svoji aktivitu někoho vy?

10. Zvete své blízké na kulturní akce?

11. Liší se vaše mimoškolní aktivity od aktivit vašich rodičů?

12. Zlepšily tyto aktivity váš vztah ke kultuře?

13. Podílíte se aktivně na kulturní tvorbě?

14. Myslíte si, že kulturní aktivity ovlivňují kulturní úroveň společnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví:

2. Jaký je váš věk:

3. Jakého vzdělání jste dosáhli:

4. Kolika mimoškolním kulturním aktivitám jste se věnovali/věnujete:

5. Kterou kulturní aktivitu preferujete:

6. Jak dlouho se této aktivitě věnujete?

7. Jak často se této aktivitě věnujete?

8. Kdo vás k aktivitě přivedl?

9. Přivedl jste na svoji aktivitu někoho vy?

10. Zvete své blízké na kulturní akce?

11. Liší se vaše mimoškolní aktivity od aktivit vašich rodičů?

12. Zlepšily tyto aktivity váš vztah ke kultuře?

13. Podílíte se aktivně na kulturní tvorbě?

14. Myslíte si, že kulturní aktivity ovlivňují kulturní úroveň společnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kovářová, G.Mimoškolní kulturní aktivity mládeže (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://mimoskolni-kulturni-aktivity.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.