Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mínění české veřejnosti o justici

Mínění české veřejnosti o justici

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Jiroušková
Šetření:29. 10. 2012 - 05. 11. 2012
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník má být nápomocen k zjištění jaký pohled má česká veřejnost na justici. Jeho vyplněním se zasloužíte o zpětnou vazbu nejen pro soudce, ale také pro ostatní zaměstnance soudu a v neposlední řadě pro veřejnost, kdy si můžete ověřit, jak vnímají práci soudů a soudců ostatní lidé. Výsledky průzkumu budou součástí mé diplomové práce a snad podnítí pár osob alespoň k zamyšlení se nad výkonem své činnosti. Dotazník Vám nezabere více jak pět minut. Velice děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5465,85 %65,85 %  
muž2834,15 %34,15 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-295870,73 %70,73 %  
30-441518,29 %18,29 %  
45-5989,76 %9,76 %  
60 a více11,22 %1,22 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Uveďte prosím obor studia.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3947,56 %47,56 %  
vysokoškolské3036,59 %36,59 %  
vyučen/a nebo středoškolské vzdělání bez maturity44,88 %4,88 %  
základní44,88 %4,88 %  
vyšší odborné44,88 %4,88 %  
nedokončené vzdělání11,22 %1,22 %  

Graf

4. Navštívil/a jste již někdy soud?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5060,98 %60,98 %  
ne3239,02 %39,02 %  

Graf

5. Účastnil/a jste se soudního jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4251,22 %51,22 %  
ne4048,78 %48,78 %  

Graf

6. Byl/a jste přímým účastníkem sporu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6478,05 %78,05 %  
ano1821,95 %21,95 %  

Graf

7. Přijdou Vám rozsudky soudu spravedlivé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4656,1 %56,1 %  
spíše ne2935,37 %35,37 %  
ne44,88 %4,88 %  
ano33,66 %3,66 %  

Graf

8. Myslíte si, že soudci jsou spravedliví a poctiví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5060,98 %60,98 %  
spíše ne2328,05 %28,05 %  
ne910,98 %10,98 %  

Graf

9. Myslíte si, že justice obecně je spravedlivá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4048,78 %48,78 %  
spíše ne2530,49 %30,49 %  
ne1417,07 %17,07 %  
ano33,66 %3,66 %  

Graf

10. Myslíte si, že justice pracuje dostatečně rychle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3947,56 %47,56 %  
ne3643,9 %43,9 %  
spíše ano67,32 %7,32 %  
ano11,22 %1,22 %  

Graf

11. Myslíte, že by justice měla poskytovat více informací o vykonávání své činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3745,12 %45,12 %  
spíše ano3340,24 %40,24 %  
spíše ne67,32 %7,32 %  
ne67,32 %7,32 %  

Graf

12. Připadá Vám znění zákonů jasné a srozumitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne3643,9 %43,9 %  
ne3036,59 %36,59 %  
spíše ano1417,07 %17,07 %  
ano22,44 %2,44 %  

Graf

13. Přijde Vám "úřední řeč" srozumitelná? Rozumíte např. rozhodnutím, která soud vydává?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3340,24 %40,24 %  
spíše ne3239,02 %39,02 %  
ne1012,2 %12,2 %  
ano78,54 %8,54 %  

Graf

14. Znáte nějakého soudce osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5567,07 %67,07 %  
ano2732,93 %32,93 %  

Graf

15. Jaký na něj máte názor jako na člověka?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální2963,04 %35,37 %  
kladný1532,61 %18,29 %  
záporný24,35 %2,44 %  

Graf

16. Co si myslíte, že vede lidi k tomu, aby vykonávali profesi soudce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Peníze4858,54 %58,54 %  
Víra ve spravedlnost4554,88 %54,88 %  
Moc4150 %50 %  
Jiná odpověď1012,2 %12,2 %  

Graf

17. Která kauza v souvislosti s nějakým obviněním soudce Vám utkvěla naposledy v paměti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1822,22 %21,95 %  
žádná1113,58 %13,41 %  
Rath67,41 %7,32 %  
kajinek44,94 %4,88 %  
-33,7 %3,66 %  
Berka33,7 %3,66 %  
nevzpomenu si33,7 %3,66 %  
nevzpomínám si33,7 %3,66 %  
nepamatuji se22,47 %2,44 %  
Sedlecký - krádež11,23 %1,22 %  
ostatní odpovědi poslanec Rath
JUDr. Berka a spol.
soudce Sedlecký
momentálně nevím
nesleduji-nevím
nevím, nepamatuji se
Kauza Rath
vlčí děti
nepamatuji
zadna
jména si nepamatuji a kauzy nevyhledávám
Bobošíková
Nevzpomínám si na žádnou.
tykadlový Smetana
neutvěla
soudce Berka
obecně jsou to úplatky
n
nemohu si vzpomenout
žádný
Křejčíř
Asi žadná
nepamatuji si
nevím, nesleduji
na žádnou si momentálně nevzpomenu
Bohužel se soudcem se mi zrovna nic nevybavuje.
škárka vs. bárta
2733,33 %32,93 % 

Graf

18. Co si myslíte, že vede soudce k trestné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
peníze2125,93 %25,61 %  
nevim1214,81 %14,63 %  
korupce78,64 %8,54 %  
touha po penězích22,47 %2,44 %  
hrabivost22,47 %2,44 %  
touha po moci a penězích22,47 %2,44 %  
korupce,vydírání11,23 %1,22 %  
To co ostatní11,23 %1,22 %  
finanční prospěch11,23 %1,22 %  
pokud trestnou činností je myšlena i korupce - tak si myslím, že je to především v genech - jsme Češi! Žádný Čech neodolá penězům.. 11,23 %1,22 %  
ostatní odpovědi peníze někdy strach
peníze evtl. strach
kamarádi, známí, tzv. ruka ruku myje :)
peníze a prospěch z něčeho pro sebe
zvědavost
podplácení a peníze
Totéž co jiné lidi
Politika, loajalita ke kamaradum, penize
penize,vyhruzovani
snaha dát najevo svůj vliv a schopnosti (ego)
moc, peníze
nedostatek konkurence, chybí na státu nezávislé soudy
osobnostní rysy
Slabost charakteru, pocit beztrestnosti.
hloupost
amorálnost
myslím, že se soudci většinou snaží být spravedliví. k nespravedlnosti je vede špatně postavené trestní právo, nátlak ze strany různých zájmových skupin na hranici zákona, případně vidina snadného bohatství
snaha získat další příjmy
netusim
pocit neohrozitelnosti
je to přeci jen člověk jako každý jiný
příležitost, nedostatečná kontrola jejich činnosti
chamtivost
peníze, pomsta
korupce, syndrom vyhoření
pocit, že jsou jen obtížně postižitelní
strach
příležitost
myslí si,že na to nikdo nepřijde
Vůbec možnost že něco spáchat mohou a malá pravděpodobnost přistižení a potrestání
jsou to jen lidé
3138,27 %37,8 % 

Graf

19. Přijde Vám, že jsou za svou trestnou činnost dostatečně trestáni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4251,22 %51,22 %  
ne2226,83 %26,83 %  
spíše ano1417,07 %17,07 %  
ano44,88 %4,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Navštívil/a jste již někdy soud?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Účastnil/a jste se soudního jednání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30-44 na otázku 2. Věk

5. Účastnil/a jste se soudního jednání?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Navštívil/a jste již někdy soud?

8. Myslíte si, že soudci jsou spravedliví a poctiví?

 • odpověď spíše ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 9. Myslíte si, že justice obecně je spravedlivá?

12. Připadá Vám znění zákonů jasné a srozumitelné?

 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Přijde Vám "úřední řeč" srozumitelná? Rozumíte např. rozhodnutím, která soud vydává?

14. Znáte nějakého soudce osobně?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kladný na otázku 15. Jaký na něj máte názor jako na člověka?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Uveďte prosím obor studia.

4. Navštívil/a jste již někdy soud?

5. Účastnil/a jste se soudního jednání?

6. Byl/a jste přímým účastníkem sporu?

7. Přijdou Vám rozsudky soudu spravedlivé?

8. Myslíte si, že soudci jsou spravedliví a poctiví?

9. Myslíte si, že justice obecně je spravedlivá?

10. Myslíte si, že justice pracuje dostatečně rychle?

11. Myslíte, že by justice měla poskytovat více informací o vykonávání své činnosti?

12. Připadá Vám znění zákonů jasné a srozumitelné?

13. Přijde Vám "úřední řeč" srozumitelná? Rozumíte např. rozhodnutím, která soud vydává?

14. Znáte nějakého soudce osobně?

15. Jaký na něj máte názor jako na člověka?

16. Co si myslíte, že vede lidi k tomu, aby vykonávali profesi soudce?

17. Která kauza v souvislosti s nějakým obviněním soudce Vám utkvěla naposledy v paměti?

18. Co si myslíte, že vede soudce k trestné činnosti?

19. Přijde Vám, že jsou za svou trestnou činnost dostatečně trestáni?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Uveďte prosím obor studia.

4. Navštívil/a jste již někdy soud?

5. Účastnil/a jste se soudního jednání?

6. Byl/a jste přímým účastníkem sporu?

7. Přijdou Vám rozsudky soudu spravedlivé?

8. Myslíte si, že soudci jsou spravedliví a poctiví?

9. Myslíte si, že justice obecně je spravedlivá?

10. Myslíte si, že justice pracuje dostatečně rychle?

11. Myslíte, že by justice měla poskytovat více informací o vykonávání své činnosti?

12. Připadá Vám znění zákonů jasné a srozumitelné?

13. Přijde Vám "úřední řeč" srozumitelná? Rozumíte např. rozhodnutím, která soud vydává?

14. Znáte nějakého soudce osobně?

15. Jaký na něj máte názor jako na člověka?

16. Co si myslíte, že vede lidi k tomu, aby vykonávali profesi soudce?

17. Která kauza v souvislosti s nějakým obviněním soudce Vám utkvěla naposledy v paměti?

18. Co si myslíte, že vede soudce k trestné činnosti?

19. Přijde Vám, že jsou za svou trestnou činnost dostatečně trestáni?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jiroušková, E.Mínění české veřejnosti o justici (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mineni-ceske-verejnosti-o-ju.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.