Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mínění o FaME UTB - pouze pro studenty 4. ročníků SŠ

Mínění o FaME UTB - pouze pro studenty 4. ročníků SŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Petrášová
Šetření:22. 03. 2011 - 04. 04. 2011
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení studenti,
jsem studentkou pátého ročníku Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku. Cílem je získat Vaše mínění o Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně. Dotazník je zcela anonymní, nezabere Vám více než 5 minut Vašeho času.

 

Předem Vám děkuji za Váš čas a spolupráci

 

Kateřina Petrášová
 

Odpovědi respondentů

1. Máte zájem po úspěšném složení maturitní zkoušky pokračovat ve studiu na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4093,02 %93,02 %  
ne36,98 %6,98 %  

Graf

2. Už víte, uvažujete o tom, kterou školu byste chtěli studovat? Pokud ano, prosím, napište jakou.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně,Masarykova univerzita

1. Masarykova uni. - Př F. obor astrofyzika 2.Uni Palackého - Př. F. obor aplikovaná fyzika

Akademii múzických umění v Praze

AMU

ekonomickou

Ekonomika (MU)

Fakulta socialních studií, Masarykova univerzita v Brně

Fame UTB

farmacie

FHS Zlín

Filozofická fakulta Olomouc

Filozofická fakulta Olomouc

Filozofická fakulta UP

Filozofickou- UP Olomouc

JAMU

lékařská fakulta - univerzita Palackého nebo univerzita Karlova

management a ekonomika

Masarykova univerzita

Mendělova univerzita - Managemen obchodní činnosti

MU

ne

Ne

ne

ne

Ne, nevím.

Ne.

Neteším.

nevím

nevím

Policejní akademie Praha

Právo Cestovní ruch a regionální rozvoj

Přemýšlela jsem o oboru marketing, mam ale i zájem o obory strojírenské a multimediální.

Psychologie- Masarykova univerzita

Univerzita Palackého Olomouc - právnická fakulta

UP Olomouc

UTB připadně nějaka VŠ mimo Zlín.

UTB Zlín

UTB, UPOL, MUNI

uvažuji o nějaké škole ekonomického směru, buď v Brně nebo ve Zlíně

všb Ostrava

VŠCHT Praha

Vysoká škola báňská - Fakulta bezpečnostního inženýrství

zatím nevím

3. Znáte Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4093,02 %93,02 %  
ne36,98 %6,98 %  

Graf

4. Víte, jaké programy Fakulta managementu a ekonomiky nabízí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2762,79 %62,79 %  
ano1227,91 %27,91 %  
ne49,3 %9,3 %  

Graf

5. Co si představíte pod pojmy Fakulta managementu a ekonomiky a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Ekonomickou fakultu a školu,na které se to dá studovat

Ekonomika

Ekonomiku

ekonomka

fakulta na ktere budu studovat ekonomiku a vysoku skolu

Fakulta vysoké školy s poměrně dobrou pověstí a středně náročným studiem.

Fakultu a Univerzitu.

hodně matematiky

Hodně matematiky

Hodně matematiky

hospodářství, účty atd.

Málo šancí na přijetí

Myslím si že fakulta man.a ekonomiky patří pod Univerzitu..takže nechápu Vaši otázku. . .

Naučit se pracovat v oboru a aplikovat jej v praxi= reprezentace firem a jejich finanční možnosti pro rozvoj, ..

nevím

nevím

nevím

nic

nic moc

Nic si nepředstavuju.

nízká kvalita vzdělání

Nízká úroveň studia, škola "poslední záchrany"

pod fakultou si představím konkrténí fakultu, na které můžu studovat obory jako je management a ekonomika pod univerzitou si predstavim univerzitu jako celkem, pod kterou spadaji jednotlive fakulty

Pod pojmy si představuji rozšířenou výuku ekonomiky a managementu.

Pojem vysoké školy, možnost sebevzďělání a nasledně kvalitné uplatnění se na trhu práce.

představím si fakultu se zaměřením na ekonomické a manažerské předměty (např. ekonomie, finance, atd.)

Představím si studium ekonomie, managementu a obchodní činnosti.

Představím si, že se zde vyučuje ekonomika a management, tudíž věci spojené s matematikou.

studium ekonomického zaměření

Studium ekonomiky a řízení státu v oblasti hospodářství

studování ekonomie a práce jako manažer

Školu pro budoucí ekonomy a účetní.

Teorie o ekonomice a managementu.

to co u jakékoliv jiné vysoké školy,.. měla by mě připravit na získání titulu z daného oboru, prostě vidím vysokoškolský život jako kdekoliv jinde,...

ústav, kde se studuje management a ekonomika

UTB ve Zlíně- vš s ne moc dobrou kvalitou a pověstí, bohužel.. FeMe-učivo v oblasti podnikání, základy ekonomie atd.

vední firmy

velmi kvalitní škola

vysokou školu

Vysokou školu se zaměřením na ekonomické předměty.

vyúka ekonomiky a managementu

výuku managementu a ekonomiky

6. Víte, jaký je rozdíl mezi Fakultou managementu a ekonomiky a Univerzitou Tomáše Bati?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

ano

asi nevím

Co to je za blbost? Fakulta managementu a ekonomiky snad patří pod UTB.

fakulta je cast univerzity

fakulta je část univerzity

fakulta je jednotná fakulta a pod univerzitu spadá více fakult

Fakulta je pouze částí celé univerzity

Fakulta je součástí univerzity

Fakulta managementu a ekonomiky je jedna z fakult, která se dá studovat na Univerzitě Tomáše Bati

Fakulta managementu a ekonomiky je jednou z fakult Univerzity Tomáše Bati.

Fakulta managementu a ekonomiky je sídlo, které je umožňováno univerzitou TB.

fakulta patří pod univerzitu

FaMe-fakulta, určijící specifick studium v dané oblasti tudíž management a ekonomika UTB-vysoká škola, nabízející různé fakulty a obory..

Ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

nerozumím otázce. Jak chcete srovnávat fakultu s univerzitou?

netuším

Netuším.

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím

Nevím, co přesně máte na mysly. Fakulta patří pod UTB, takže asi to mají společné.

nevím, skoro žádny

Nevím.

Rozdíl je podle mě zaměření na ekonomiku a management.

Univerzita je celek a fakulta je její část.

Univerzita je jako celek. Fakulta je její součást.

Univerzita má několik fakult, jednou z nich je i fakulta managementu a ekonomiky

Univerzita Tomáše Bati je 1 skládá se z více Fakult např. fakulta managementu a ekonomiky

V tom je rozdíl? Fakulta snad patří pod Univerzitu...

žádný,fakulta patří pod univerzitu

7. Oznámkujte jako ve škole 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší), co si myslíte nebo jaký máte názor na následující kritéria vysokých škol. Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pověst2.8371.067
kvalita vzdělání2.6280.978
náročnost studia2.9070.922
úroveň pedagogů2.5810.941

Graf

8. Oznámkujte jako ve škole 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší), co si myslíte nebo jaký máte názor na následující kritéria vysokých škol. Provozně ekonomická fakulta Mendlovi zemědělské a lesnické univerzity v Brně:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pověst2.2330.83
kvalita vzdělání2.2790.527
náročnost studia2.4420.805
úroveň pedagogů2.1160.521

Graf

9. Oznámkujte jako ve škole 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší), co si myslíte nebo jaký máte názor na následující kritéria vysokých škol. Ekonomická fakulta Vysoká škola Báňská (Ostrava)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pověst2.9531.114
kvalita vzdělání2.8140.989
náročnost studia2.8141.314
úroveň pedagogů2.5350.667

Graf

10. Oznámkujte jako ve škole 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší), co si myslíte nebo jaký máte názor na následující kritéria vysokých škol. Vysoká škola ekonomická v Praze:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pověst1.9070.549
kvalita vzdělání1.9530.556
náročnost studia2.070.995
úroveň pedagogů2.070.577

Graf

11. Jste studentem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázia2251,16 %51,16 %  
ekonomické školy1739,53 %39,53 %  
SOŠ technické lyceum12,33 %2,33 %  
podnikatelské školy12,33 %2,33 %  
Podnikatelská škola12,33 %2,33 %  
průmyslové školy12,33 %2,33 %  
podnikatleské školy12,33 %2,33 %  

Graf

12. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [muž → konec dotazníku, žena → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3581,4 %81,4 %  
muž818,6 %18,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petrášová, K.Mínění o FaME UTB - pouze pro studenty 4. ročníků SŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mineni-o-fame-utb-pouze-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.