Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mínění obyvatel Sedlecka-Prčicka

Mínění obyvatel Sedlecka-Prčicka

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Kabíčková
Šetření:22. 06. 2010 - 06. 07. 2010
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem dotazníku je zjistit zájem obyvatel o činnost města Sedlec-Prčice, povědomí o veřejných statcích (veškeré činnosti, služby, které zabezpečuje městský úřad) a spokojenost s činnostmi města.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Veřejné statky jsou ekonomické aktivity (výrobky, služby apod.), které zajišťuje veřejná správa. V tomto případě MěÚ Sedlec-Prčice, který tvoří její základní článek.

Odpovědi respondentů

1. Věděl/a byste, co jsou veřejné statky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale mám jen tušení (myslím si to)1100 %100 %  

Graf

2. Jestliže ANO i NE, můžete uvést alespoň 3 příklady?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nejsi blbá? když někdo neví tak jak má uvádět příklady?!?!

3. Jak byste ohodnotil/a Vaši spokojenost s činností MěÚ Sedlce-Prčice? (1 znamená spokojen/á a směrem k číslu 5 nespokojen/á)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51100 %100 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:5
Maximum:5
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:5
Modus:5

Graf

4. Jestliže NESPOKOJEN/Á, s čím?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

volby, volby, volby!!!!

5. Je něco, co byste změnil/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

6. Pokud ANO, co by to bylo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

vše

7. Je něco, co Vám na území Sedl.-Prč. chybí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

8. Jestliže ANO, co to je?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ne - tak proč povinná otázka?!?!

9. Jak byste ohodnotil/a komunikaci mezi MěÚ Sedl.-Prč. a obyvateli? (1 značí velmi dobrou a směr k číslu 5 velmi špatnou)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51100 %100 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:5
Maximum:5
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1520
0
Medián:5
Modus:5

Graf

10. Zajímáte se o činnost města Sedlec-Prčice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

11. Jak získáváte různé informace? Možnost zaškrtnout více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prohlížím webové stránky města Sedlec-Prčice1100 %100 %  
prohlížím vývěsní tabuli1100 %100 %  

Graf

12. Zúčastnil/a jste se někdy zasedání zastupitelstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

13. Z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z osobního důvodu (jednalo se přímo o věc týkající se mé osoby či rodiny apod.)1100 %100 %  

Graf

14. Měl/a jste někdy nějakou stížnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

15. Čeho se týkala?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Idiotismu - a koukám je to na nic, blbci zůstali

16. Jak byla vyřízena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi špatně1100 %100 %  

Graf

17. Jestliže jste nebyl/a spokojen/a s vyřízením, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Museli by idiota za takovou anketu zastřelit!1100 %100 %  

Graf

18. Mezi základní úkoly města patří péče o své starší občany. Ve městě několik let funguje pečovatelská služba s možností bydlení v domě k tomu určeném. Myslíte si, že je tento typ péče

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečné řešení1100 %100 %  

Graf

19. Jestliže NEDOSTATEČNÉ, zkuste nějaké navrhnout

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

víc peněz, lepší služby

20. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1100 %100 %  

Graf

21. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 301100 %100 %  

Graf

22. Bydliště na území Sedlecka-Prčicka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přechodné (př. víkendové pobyty apod.)1100 %100 %  

Graf

23. Pokud máte nějaké další Vaše myšlenky, připomínky, názory, neváhejte je napsat.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jsi blbá, ani anketu nedáš dohromady!!!

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kabíčková, B.Mínění obyvatel Sedlecka-Prčicka (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://mineni-obyvatel-sedlecka-prcicka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.