Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mínění obyvatel Sedlecka-Prčicka

Mínění obyvatel Sedlecka-Prčicka

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Kabíčková
Šetření:22. 06. 2010 - 06. 07. 2010
Počet respondentů:1
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem dotazníku je zjistit zájem obyvatel o činnost města Sedlec-Prčice, povědomí o veřejných statcích (veškeré činnosti, služby, které zabezpečuje městský úřad) a spokojenost s činnostmi města.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Veřejné statky jsou ekonomické aktivity (výrobky, služby apod.), které zajišťuje veřejná správa. V tomto případě MěÚ Sedlec-Prčice, který tvoří její základní článek.

Odpovědi respondentů

1. Věděl/a byste, co jsou veřejné statky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale mám jen tušení (myslím si to)1100 %100 %  

Graf

2. Jestliže ANO i NE, můžete uvést alespoň 3 příklady?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nejsi blbá? když někdo neví tak jak má uvádět příklady?!?!

3. Jak byste ohodnotil/a Vaši spokojenost s činností MěÚ Sedlce-Prčice? (1 znamená spokojen/á a směrem k číslu 5 nespokojen/á)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51100 %100 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:5
Maximum:5
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1487
0
Medián:5
Modus:5

Graf

4. Jestliže NESPOKOJEN/Á, s čím?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

volby, volby, volby!!!!

5. Je něco, co byste změnil/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

6. Pokud ANO, co by to bylo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

vše

7. Je něco, co Vám na území Sedl.-Prč. chybí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

8. Jestliže ANO, co to je?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ne - tak proč povinná otázka?!?!

9. Jak byste ohodnotil/a komunikaci mezi MěÚ Sedl.-Prč. a obyvateli? (1 značí velmi dobrou a směr k číslu 5 velmi špatnou)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51100 %100 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:5
Maximum:5
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:
Warning: sqrt() expects parameter 1 to be double, string given in /webroot/vyplnto.cz/web/www/functions.php on line 1487
0
Medián:5
Modus:5

Graf

10. Zajímáte se o činnost města Sedlec-Prčice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

11. Jak získáváte různé informace? Možnost zaškrtnout více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prohlížím webové stránky města Sedlec-Prčice1100 %100 %  
prohlížím vývěsní tabuli1100 %100 %  

Graf

12. Zúčastnil/a jste se někdy zasedání zastupitelstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1100 %100 %  

Graf

13. Z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z osobního důvodu (jednalo se přímo o věc týkající se mé osoby či rodiny apod.)1100 %100 %  

Graf

14. Měl/a jste někdy nějakou stížnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1100 %100 %  

Graf

15. Čeho se týkala?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Idiotismu - a koukám je to na nic, blbci zůstali

16. Jak byla vyřízena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi špatně1100 %100 %  

Graf

17. Jestliže jste nebyl/a spokojen/a s vyřízením, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Museli by idiota za takovou anketu zastřelit!1100 %100 %  

Graf

18. Mezi základní úkoly města patří péče o své starší občany. Ve městě několik let funguje pečovatelská služba s možností bydlení v domě k tomu určeném. Myslíte si, že je tento typ péče

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečné řešení1100 %100 %  

Graf

19. Jestliže NEDOSTATEČNÉ, zkuste nějaké navrhnout

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

víc peněz, lepší služby

20. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1100 %100 %  

Graf

21. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 301100 %100 %  

Graf

22. Bydliště na území Sedlecka-Prčicka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přechodné (př. víkendové pobyty apod.)1100 %100 %  

Graf

23. Pokud máte nějaké další Vaše myšlenky, připomínky, názory, neváhejte je napsat.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jsi blbá, ani anketu nedáš dohromady!!!

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (89,8 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kabíčková, B.Mínění obyvatel Sedlecka-Prčicka (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://mineni-obyvatel-sedlecka-prcicka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.