Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Míra znalostí a informovanosti dospělých pacientů s epilepsií

Míra znalostí a informovanosti dospělých pacientů s epilepsií

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kruková
Šetření:11. 10. 2011 - 18. 10. 2011
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):21 / 4.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážená paní, Vážený pane,

Dotazník je zaměřen pro pacienty trpící epilepsií !!!

Jsem studentkou třetího ročníku Vysoké školy zdravotnické  a pracuji na bakalářské práci s průzkumem zaměřeným na toto téma. 

Děkuji za vyplnění.

Zuzana Kruková

Odpovědi respondentů

1. Jste pacient tpící epilepsií ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2083,33 %83,33 %  
Ano416,67 %16,67 %  

Graf

2. Zažíváte pocit, že jste ve stresu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy250 %8,33 %  
Stále250 %8,33 %  

Graf

3. Cítíte se fyzicky vyčerpaná/ ý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy250 %8,33 %  
Vyjímečně125 %4,17 %  
Stále125 %4,17 %  

Graf

4. Máte mezi doklady kartičku „EPILEPTIK“ ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %16,67 %  

Graf

5. Vstáváte každý den v stejnou hodinu a usínáte každý den v stejný čas?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %12,5 %  
ano125 %4,17 %  

Graf

6. Je Vaše kuchyně vybavena indukčním sporákem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %16,67 %  

Graf

7. Máte na ostrých rozích v domácnosti umístěné chrániče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %16,67 %  

Graf

8. Zamykáte se při použití toalety?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %12,5 %  
ne125 %4,17 %  

Graf

9. Znáte sdružení „Společnost E“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %8,33 %  
ne250 %8,33 %  

Graf

10. Znáte občanské sdružení „EpiStop“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano250 %8,33 %  
ne250 %8,33 %  

Graf

11. Navštěvujete internetový portál Epilepsie.cz ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4100 %16,67 %  

Graf

12. Znáte sdružení „Be Happy s Epi!“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %12,5 %  
ano125 %4,17 %  

Graf

13. Vyhledáváte si aktivně další informace sám/ sama prostřednictvím jiných zdrojů (např. internet, literatura)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %12,5 %  
ne125 %4,17 %  

Graf

14. Snažíte se dodržovat pravidelnost v užívání léků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano375 %12,5 %  
ne125 %4,17 %  

Graf

15. Po příjezdu na hory se vyvarujete fyzické aktivitě: (Vyberte správnou odpověď)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 hodiny250 %8,33 %  
vůbec125 %4,17 %  
12 hodin125 %4,17 %  

Graf

16. Při servírování jídla nosíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Talíře k hrnci250 %8,33 %  
Hrnce k talíři250 %8,33 %  

Graf

17. Jezdíte na kole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano250 %8,33 %  
Ano, ale vždy s doprovodem125 %4,17 %  
Ne, jako epileptik nesmím125 %4,17 %  

Graf

18. V závislosti na Vašem nemocnění zaškrtněte, kterou profesi byste si zvolili jako nejvhodnější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotní sestra na oddělení250 %8,33 %  
prodavačka v zdravotnických potřebách250 %8,33 %  

Graf

19. Do vany vstupuji až po uzavření přítoku vody:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy, do vany vstupuji během přítoku vody250 %8,33 %  
Stále ( pokaždé) vstupuji až po uzavření přítoku vody250 %8,33 %  

Graf

20. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské250 %8,33 %  
vyšší odborné125 %4,17 %  
středoškolské125 %4,17 %  

Graf

21. A na závěr jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena375 %12,5 %  
muž125 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kruková, Z.Míra znalostí a informovanosti dospělých pacientů s epilepsií (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mira-znalosti-a-informovanos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.