Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Místní akční skupiny Podlipansko/Lípa pro venkov

Místní akční skupiny Podlipansko/Lípa pro venkov

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Zábrahová
Šetření:17. 02. 2015 - 21. 02. 2015
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Radka Zábrahová, jsem studentkou třetího ročníku Provozně - ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Zpracovávám bakalářskou práci na téma "Místní akční skupina jako nositel regionálního rozvoje". Pro tuto práci byly vybrány 2 místní akční skupiny konkrétně MAS Podlipansko a MAS Lípa pro venkov. Pomocí tohoto dotazníku bych chtěla zjistit povědomí lidí o místních akčních skupinách, dále pak jejich názor na činnosti a působení MAS vůbec. Prosím proto o spolupráci při vyplňování tohoto krátkého dotazníku:

Odpovědi respondentů

1. Víte co je to Místní akční skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2340,35 %40,35 %  
nevím přesně, ale už jsem o ní slyšel/a2136,84 %36,84 %  
ano1322,81 %22,81 %  

Graf

2. Jaká MAS působí ve vašem regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MAS Podlipansko2849,12 %49,12 %  
nevím2645,61 %45,61 %  
MAS Lípa pro Venkov35,26 %5,26 %  

Graf

3. Jste si vědomi, čím konkrétně se MAS zabývají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, ano něco málo jsem slyšel/aotázka č. 4, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3357,89 %57,89 %  
ano něco málo jsem slyšel/a1933,33 %33,33 %  
ano58,77 %8,77 %  

Graf

4. Můžete uvést nějaký konkrétní projekt či nějakou akci, na které se MAS ve vašem regionu podílela?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Cesty k vodě, cesty k sobě

obnova návsi, výsadba stromů

Ovocná stezka, Podlipansko sází stromy, Cesty vody - cesty k sebe, Vandrování Podlipanskem

rekonstrukce a vylepšování míst potřebných.

rekonstrukce budovy

Rozvoj dětských hřišť

Stezka ovocných stromů

Výsadba ovocných stromů podél cesty, poskytnutí pytlů při úklidu obce

výsadba stromů

5. Myslíte si, že by se MAS ve vašem regionu mohla více zaměřit na:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sport937,5 %15,79 %  
životní prostředí833,33 %14,04 %  
kulturu520,83 %8,77 %  
vzdělání14,17 %1,75 %  
není potřeba jsem spokojen se zaměřením MAS14,17 %1,75 %  

Graf

6. Pokud se ve vaší obci či regionu pořádají akce, jaké akce se nejraději účastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturní1144 %19,3 %  
sportovní832 %14,04 %  
všech416 %7,02 %  
jiné14 %1,75 %  
žádné14 %1,75 %  

Graf

7. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3357,89 %57,89 %  
muž2442,11 %42,11 %  

Graf

8. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-303561,4 %61,4 %  
31-551729,82 %29,82 %  
do 1835,26 %5,26 %  
56+23,51 %3,51 %  

Graf

9. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3357,89 %57,89 %  
vysokoškolské814,04 %14,04 %  
středoškolské bez maturity712,28 %12,28 %  
základní610,53 %10,53 %  
vyšší odborné (dis,bc)35,26 %5,26 %  

Graf

10. Ve které obci žijete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zásmuky2340,35 %40,35 %  
Bečváry47,02 %7,02 %  
Zbraslavice35,26 %5,26 %  
Kolín35,26 %5,26 %  
Rataje nad Sázavou 23,51 %3,51 %  
Uhlířské Janovice23,51 %3,51 %  
Úžice23,51 %3,51 %  
praha23,51 %3,51 %  
Kolín, dříve Malotice11,75 %1,75 %  
Nebovidy11,75 %1,75 %  
ostatní odpovědi Červené Pečky
Sobočice
Červený Hrádek
v Zasmukach
Hlizov
Kostelec n.Č.lesy
Jestřabí Lhota
Cirkvice
Suchdol
Slavnikov
Příbram
Poďousy
Hodonín
3000
1424,56 %24,56 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste si vědomi, čím konkrétně se MAS zabývají?

  • odpověď ano něco málo jsem slyšel/a:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kulturní na otázku 6. Pokud se ve vaší obci či regionu pořádají akce, jaké akce se nejraději účastníte?
  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 2. Jaká MAS působí ve vašem regionu?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Víte co je to Místní akční skupina?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co je to Místní akční skupina?

2. Jaká MAS působí ve vašem regionu?

3. Jste si vědomi, čím konkrétně se MAS zabývají?

6. Pokud se ve vaší obci či regionu pořádají akce, jaké akce se nejraději účastníte?

7. Jste muž či žena?

8. Kolik vám je let?

9. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Ve které obci žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co je to Místní akční skupina?

2. Jaká MAS působí ve vašem regionu?

3. Jste si vědomi, čím konkrétně se MAS zabývají?

6. Pokud se ve vaší obci či regionu pořádají akce, jaké akce se nejraději účastníte?

7. Jste muž či žena?

8. Kolik vám je let?

9. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

10. Ve které obci žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zábrahová, R.Místní akční skupiny Podlipansko/Lípa pro venkov (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://mistni-akcni-skupiny-podlipa.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.