Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Místní referendum a referendová kampaň při ochraně životního prostředí

Místní referendum a referendová kampaň při ochraně životního prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Gebauerová
Šetření:08. 03. 2012 - 14. 03. 2012
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění tohoto dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce na téma Místní referendum jako nástroj prosazování environmentálních zájmů. Moc děkuji za Vaši pomoc.


Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem se dozvídáte o problémech týkajících se ochrany životního prostředí ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu, novin2543,86 %43,86 %  
Z rádia, televize2543,86 %43,86 %  
Od rodiny, přátel a známých1729,82 %29,82 %  
Z místního tisku1526,32 %26,32 %  
Z letáků, plakátů, brožur1017,54 %17,54 %  
ve škole11,75 %1,75 %  
internet11,75 %1,75 %  
Nedozvídám se. 11,75 %1,75 %  
z komise ŽP11,75 %1,75 %  
nejsme informovani11,75 %1,75 %  
z facebookových skupin11,75 %1,75 %  
ve skole11,75 %1,75 %  
Z obecního rozhlasu11,75 %1,75 %  
práce11,75 %1,75 %  

Graf

2. Jaký způsob sdělování informací o chystaném místním referendu je podle Vás nejvhodnější? (seřaďte: 1=nejlepší, 8=nejhorší)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Letáky do schránek, zprávy v místním tisku3.6675.871
Cílené a systematické osobní návštěvy domácností6.7893.254
Náhodné informování na rušných ulicích a veřejných prostranstvích lidmi, kteří pracují na referendové kampani5.9472.295
Transparenty a plakáty na veřejných prostranstvích3.9472.962
Televizní reportáž2.6321.987
Reportáž v rádiu4.142.717
Zprávy na internetu3.2983.192
Demonstrace, protestní pochody5.5795.156

Graf

3. Myslíte si, že je dobré na referendové kampani spolupracovat se známými ekologickými sdruženími (např. Ekologický právní servis, Arnika, Hnutí Duha, Děti Země)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4376,79 %75,44 %  
Ne1119,64 %19,3 %  
Nevím23,57 %3,51 %  

Graf

4. Myslíte si, že jste o otázkách životního prostředí ve své obci dobře informováni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám potřebné informace2545,45 %43,86 %  
Ano, jsem dobře informován1730,91 %29,82 %  
Nevím, nezajímám se o to1323,64 %22,81 %  

Graf

5. Jak nákladná by podle Vás měla být referendová kampaň?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřeně, dobrá kampaň vedoucí k úspěchu, se dá udělat i za pomocí dobrovolníků a nadšenců, kteří za svou účast nevyžadují peněžní odměnu5189,47 %89,47 %  
Co nejlevnější, nemyslím si totiž, že by měla referendová kampaň nějak výrazný vliv na výsledek hlasování v místním referendu610,53 %10,53 %  

Graf

6. Z jakých prostředků se referendová kampaň hradí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1831,58 %31,58 %  
Z vlastních prostředků osob, které požadují vyhlášení místního referenda1628,07 %28,07 %  
Z vlastních prostředků obce1017,54 %17,54 %  
Z dotací Evropské Unie712,28 %12,28 %  
Ze státního rozpočtu610,53 %10,53 %  

Graf

7. Myslíte si, že je dobré, aby obyvatelé obce sami rozhodovali o otázkách ochrany životního prostředí v místním referendu, nebo je lépe, když toto rozhodování náleží zastupitelstvu obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je dobré, když si obyvatelé obce o takových záležitostech rozhodnou sami3561,4 %61,4 %  
Ne, zastupitelstvo má kvalifikovaný názor a o problematice má mnohem více informací, proto by mělo rozhodovat samo915,79 %15,79 %  
Nevím47,02 %7,02 %  
záleží na velikosti obce; v menších obcích mají referenda větší účast a větší smysl a větší výpovědní hodnotu, než ve velkých. 11,75 %1,75 %  
Záleží na rozsahu otázky.11,75 %1,75 %  
pokud má zastupitelstvo kvalifikované odborní, může mít více informací a pak je lepší, když rozhoduje.11,75 %1,75 %  
záleží na problému, někdy nemusí být objektivní obyvatelstvo a jindy zastupitelstvo11,75 %1,75 %  
Měl by být zastupitely brán ohled na názor obyvatel obce. Takže takové spolurozhodování.11,75 %1,75 %  
mělo by sice rozhodovat zastupitelstvo obce, ale po oznámení záměru a konzultaci s obyvately11,75 %1,75 %  
individuální přístup k jednotlivým případům kachno11,75 %1,75 %  
kombinace obojího11,75 %1,75 %  
Ano i ne má svá pro a proti11,75 %1,75 %  

Graf

8. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni aktivně se účastnit referendové kampaně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stavba jaderné elektrárny/úložiště jaderného odpadu3167,39 %54,39 %  
stavba spalovny/plynárny v blízkosti obce2758,7 %47,37 %  
stavba supermarketu v historické části obce2452,17 %42,11 %  
stavba silnice přes místní park2452,17 %42,11 %  
těžba uhlí2145,65 %36,84 %  
zbourání budov na území obce za účelem výstavby přehrady1736,96 %29,82 %  
stavba větrné elektrárny1021,74 %17,54 %  
otevření štěrkového lomu919,57 %15,79 %  
přesun vlakového nádraží z centra města na jeho okraj510,87 %8,77 %  

Graf

9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stavba jaderné elektrárny/úložiště jaderného odpadu3775,51 %64,91 %  
stavba spalovny/plynárny v blízkosti obce3775,51 %64,91 %  
stavba supermarketu v historické části obce3163,27 %54,39 %  
stavba silnice přes místní park3163,27 %54,39 %  
těžba uhlí2857,14 %49,12 %  
zbourání budov na území obce za účelem výstavby přehrady2755,1 %47,37 %  
stavba větrné elektrárny2244,9 %38,6 %  
otevření štěrkového lomuotevření štěrkového lomu2244,9 %38,6 %  
přesun vlakového nádraží z centra města na jeho okraj1938,78 %33,33 %  

Graf

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4171,93 %71,93 %  
muž1628,07 %28,07 %  

Graf

11. Je Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-35 let5189,47 %89,47 %  
35-60 let58,77 %8,77 %  
15-19 let11,75 %1,75 %  

Graf

12. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě2442,11 %42,11 %  
na vesnici2340,35 %40,35 %  
v krajském městě/Praze1017,54 %17,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký způsob sdělování informací o chystaném místním referendu je podle Vás nejvhodnější? (seřaďte: 1=nejlepší, 8=nejhorší)

 • odpověď Cílené a systematické osobní návštěvy domácností=8:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Demonstrace, protestní pochody=6 na otázku 2. Jaký způsob sdělování informací o chystaném místním referendu je podle Vás nejvhodnější? (seřaďte: 1=nejlepší, 8=nejhorší)

9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?

 • odpověď stavba jaderné elektrárny/úložiště jaderného odpadu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi stavba větrné elektrárny na otázku 8. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni aktivně se účastnit referendové kampaně?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevření štěrkového lomuotevření štěrkového lomu na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?
 • odpověď stavba silnice přes místní park:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přesun vlakového nádraží z centra města na jeho okraj na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevření štěrkového lomuotevření štěrkového lomu na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi stavba supermarketu v historické části obce na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?
 • odpověď stavba spalovny/plynárny v blízkosti obce:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z letáků, plakátů, brožur na otázku 1. Jakým způsobem se dozvídáte o problémech týkajících se ochrany životního prostředí ve Vašem okolí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevření štěrkového lomuotevření štěrkového lomu na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?
 • odpověď stavba supermarketu v historické části obce:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přesun vlakového nádraží z centra města na jeho okraj na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevření štěrkového lomuotevření štěrkového lomu na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zbourání budov na území obce za účelem výstavby přehrady na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi stavba silnice přes místní park na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?
 • odpověď stavba větrné elektrárny:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi stavba větrné elektrárny na otázku 8. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni aktivně se účastnit referendové kampaně?
 • odpověď těžba uhlí:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevření štěrkového lomuotevření štěrkového lomu na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?
 • odpověď zbourání budov na území obce za účelem výstavby přehrady:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přesun vlakového nádraží z centra města na jeho okraj na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi otevření štěrkového lomuotevření štěrkového lomu na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi stavba větrné elektrárny na otázku 9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakým způsobem se dozvídáte o problémech týkajících se ochrany životního prostředí ve Vašem okolí?

2. Jaký způsob sdělování informací o chystaném místním referendu je podle Vás nejvhodnější? (seřaďte: 1=nejlepší, 8=nejhorší)

3. Myslíte si, že je dobré na referendové kampani spolupracovat se známými ekologickými sdruženími (např. Ekologický právní servis, Arnika, Hnutí Duha, Děti Země)?

4. Myslíte si, že jste o otázkách životního prostředí ve své obci dobře informováni?

5. Jak nákladná by podle Vás měla být referendová kampaň?

6. Z jakých prostředků se referendová kampaň hradí?

7. Myslíte si, že je dobré, aby obyvatelé obce sami rozhodovali o otázkách ochrany životního prostředí v místním referendu, nebo je lépe, když toto rozhodování náleží zastupitelstvu obce?

8. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni aktivně se účastnit referendové kampaně?

9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?

10. Jste:

11. Je Vám:

12. Bydlíte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakým způsobem se dozvídáte o problémech týkajících se ochrany životního prostředí ve Vašem okolí?

2. Jaký způsob sdělování informací o chystaném místním referendu je podle Vás nejvhodnější? (seřaďte: 1=nejlepší, 8=nejhorší)

3. Myslíte si, že je dobré na referendové kampani spolupracovat se známými ekologickými sdruženími (např. Ekologický právní servis, Arnika, Hnutí Duha, Děti Země)?

4. Myslíte si, že jste o otázkách životního prostředí ve své obci dobře informováni?

5. Jak nákladná by podle Vás měla být referendová kampaň?

6. Z jakých prostředků se referendová kampaň hradí?

7. Myslíte si, že je dobré, aby obyvatelé obce sami rozhodovali o otázkách ochrany životního prostředí v místním referendu, nebo je lépe, když toto rozhodování náleží zastupitelstvu obce?

8. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni aktivně se účastnit referendové kampaně?

9. Kvůli kterým záměrům chystaných ve Vaší obci, byste byli ochotni hlasovat v místním referendu?

10. Jste:

11. Je Vám:

12. Bydlíte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gebauerová, J.Místní referendum a referendová kampaň při ochraně životního prostředí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mistni-referendum-a-referend.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.