Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mládež a mobilní telefony

Mládež a mobilní telefony

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Nguyen
Šetření:13. 12. 2019 - 18. 12. 2019
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník bude sloužit pro účely mé sociologické práce. Cílem je komparace způsobu používání mobily studenty středních a vysokých škol.

Proto je určen pouze PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL.

 

Odpovědi respondentů

1. Do jaké školy chodíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední2750 %50 %  
vysoké2750 %50 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3259,26 %59,26 %  
můž2240,74 %40,74 %  

Graf

3. Kolik času průměrně používáte mobil v pracovních dnech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1,5 - 3 hodin.2037,04 %37,04 %  
0 - 1,5 hodin.1935,19 %35,19 %  
3 - 4 hodin.1120,37 %20,37 %  
více47,41 %7,41 %  

Graf

4. A kolik času průměrně používáte o víkendu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 1,5 hodin.2138,89 %38,89 %  
3 - 4 hodin.1527,78 %27,78 %  
více1018,52 %18,52 %  
1,5 - 3 hodin.814,81 %14,81 %  

Graf

5. Na co používáte mobil nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na sociálních sítích2444,44 %44,44 %  
hledání informace a vzdělávací materiály1222,22 %22,22 %  
další možnosti814,81 %14,81 %  
na hrách611,11 %11,11 %  
na youtube47,41 %7,41 %  

Graf

6. S kamarády raději chodíte ven např: na kávu, nakupovat, do kina atd, nebo chatujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chodit ven4379,63 %79,63 %  
chatuji1120,37 %20,37 %  

Graf

7. Myslíte si, že dokážete vydržet 24 hodin bez svého mobilu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5194,44 %94,44 %  
ne35,56 %5,56 %  

Graf

8. Na kurz přežití na 3 dny se můžete seznámit s novými lidmi a naučí se něco nového. Jenže nesmíte si vzít mobil s sebou. Budete se účastnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano3259,26 %59,26 %  
možná ano1629,63 %29,63 %  
ne611,11 %11,11 %  

Graf

9. Představte si, je to víkendový den a nic nemáte v plánu. Rozhodnete se, že jste doma a tráví své volno na telefonu. Jak se pravděpodobně cítíte na konci dne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rád (a) trávím na mobilu ale celý den bez pohybu a živé komunikace mně také nudí2240,74 %40,74 %  
nedělal (a) bych to. Musím jít ven a dělat něco aktivnějšího.1935,19 %35,19 %  
jsem úplně šťastný (á)1324,07 %24,07 %  

Graf

10. Myslíte si, že používáte mobil více než byste měl (a) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3361,11 %61,11 %  
ano2138,89 %38,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste:

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád (a) trávím na mobilu ale celý den bez pohybu a živé komunikace mně také nudí na otázku 9. Představte si, je to víkendový den a nic nemáte v plánu. Rozhodnete se, že jste doma a tráví své volno na telefonu. Jak se pravděpodobně cítíte na konci dne?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké školy chodíte?

2. Jste:

3. Kolik času průměrně používáte mobil v pracovních dnech?

4. A kolik času průměrně používáte o víkendu?

5. Na co používáte mobil nejvíce?

6. S kamarády raději chodíte ven např: na kávu, nakupovat, do kina atd, nebo chatujete ?

7. Myslíte si, že dokážete vydržet 24 hodin bez svého mobilu?

8. Na kurz přežití na 3 dny se můžete seznámit s novými lidmi a naučí se něco nového. Jenže nesmíte si vzít mobil s sebou. Budete se účastnit?

9. Představte si, je to víkendový den a nic nemáte v plánu. Rozhodnete se, že jste doma a tráví své volno na telefonu. Jak se pravděpodobně cítíte na konci dne?

10. Myslíte si, že používáte mobil více než byste měl (a) ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké školy chodíte?

2. Jste:

3. Kolik času průměrně používáte mobil v pracovních dnech?

4. A kolik času průměrně používáte o víkendu?

5. Na co používáte mobil nejvíce?

6. S kamarády raději chodíte ven např: na kávu, nakupovat, do kina atd, nebo chatujete ?

7. Myslíte si, že dokážete vydržet 24 hodin bez svého mobilu?

8. Na kurz přežití na 3 dny se můžete seznámit s novými lidmi a naučí se něco nového. Jenže nesmíte si vzít mobil s sebou. Budete se účastnit?

9. Představte si, je to víkendový den a nic nemáte v plánu. Rozhodnete se, že jste doma a tráví své volno na telefonu. Jak se pravděpodobně cítíte na konci dne?

10. Myslíte si, že používáte mobil více než byste měl (a) ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nguyen, H.Mládež a mobilní telefony (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://mladez-a-mobilni-telefony.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.