Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mladí, co vy a důchod?

Mladí, co vy a důchod?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michael Žabka
Šetření:13. 12. 2010 - 30. 12. 2010
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem tohoto průzkumu je zjistit informovanost lidí o nově připravované důchodové reformě. Dotazník obsahuje 7 jednoduchých otázek, takže nezabere mnoho času. Výsledky použiju pro svou práci na téma důchodového připojištění, takže vyplněním dotazníku mi velice pomůžete.

Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 246769,07 %69,07 %  
30 a více1717,53 %17,53 %  
25 - 301313,4 %13,4 %  

Graf

2. Jste student nebo pracující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student6567,01 %67,01 %  
Pracující3232,99 %32,99 %  

Graf

3. Uvažujete v současné době o zajištění na stáří (např. penzijní připojištění)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5253,61 %53,61 %  
ne4546,39 %46,39 %  

Graf

4. Jste seznámen/a se současnou nabídkou penzijního připojištění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6061,86 %61,86 %  
ano3738,14 %38,14 %  

Graf

5. Pokud penzijní připojištění nemáte, z jakého důvodu jste si ho nezřídil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl/a jsem s nabídkou seznámen/a, ale nelíbila se mi4950,52 %50,52 %  
Nevím, co penzijní připojištění je2323,71 %23,71 %  
Připojištění mám zřízeno 2020,62 %20,62 %  
Připojištění mám zřízeno s příspěvkem zaměstnavatele55,15 %5,15 %  

Graf

6. Kolik byste byl/a ochoten vkládat nebo už vkládáte měsíčně do penzijního fondu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 – 4005657,73 %57,73 %  
500 – 8003030,93 %30,93 %  
900 a více1111,34 %11,34 %  

Graf

7. Zajímáte se o reformu důchodového systému v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6263,92 %63,92 %  
ne3536,08 %36,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste student nebo pracující?

  • odpověď Pracující:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 a více na otázku 1. Jaká je Vaše věková skupina?

3. Uvažujete v současné době o zajištění na stáří (např. penzijní připojištění)?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Připojištění mám zřízeno na otázku 5. Pokud penzijní připojištění nemáte, z jakého důvodu jste si ho nezřídil/a?

4. Jste seznámen/a se současnou nabídkou penzijního připojištění?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, co penzijní připojištění je na otázku 5. Pokud penzijní připojištění nemáte, z jakého důvodu jste si ho nezřídil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je Vaše věková skupina?

2. Jste student nebo pracující?

3. Uvažujete v současné době o zajištění na stáří (např. penzijní připojištění)?

4. Jste seznámen/a se současnou nabídkou penzijního připojištění?

5. Pokud penzijní připojištění nemáte, z jakého důvodu jste si ho nezřídil/a?

6. Kolik byste byl/a ochoten vkládat nebo už vkládáte měsíčně do penzijního fondu?

7. Zajímáte se o reformu důchodového systému v ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je Vaše věková skupina?

2. Jste student nebo pracující?

3. Uvažujete v současné době o zajištění na stáří (např. penzijní připojištění)?

4. Jste seznámen/a se současnou nabídkou penzijního připojištění?

5. Pokud penzijní připojištění nemáte, z jakého důvodu jste si ho nezřídil/a?

6. Kolik byste byl/a ochoten vkládat nebo už vkládáte měsíčně do penzijního fondu?

7. Zajímáte se o reformu důchodového systému v ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Žabka, M.Mladí, co vy a důchod? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://mladi-co-vy-a-duchod.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.