Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mladí lidé a alkohol,drogy

Mladí lidé a alkohol,drogy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:ester mazurková
Šetření:10. 12. 2015 - 24. 12. 2015
Počet respondentů:199
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Můj dotazník je o mladých lidech, alkoholu a drogách. Jsem studentkou studijního oboru, který zahrnuje marketing a tenhle dotazník mi pomůže k vývoji studiu.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14874,37 %74,37 %  
Muž5125,63 %25,63 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2511658,29 %58,29 %  
25-353718,59 %18,59 %  
15-182914,57 %14,57 %  
35-45105,03 %5,03 %  
45-5542,01 %2,01 %  
55 a víc31,51 %1,51 %  

Graf

3. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student11356,78 %56,78 %  
Zaměstnaný6834,17 %34,17 %  
Nezaměstnaný189,05 %9,05 %  

Graf

4. Jak často týdně konzumujete alkohol?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 Týdně12076,92 %60,3 %  
2-3 Týdně1710,9 %8,54 %  
3-5 Týdně117,05 %5,53 %  
5 a víc týdně85,13 %4,02 %  

Graf

5. Při jake nejčastější příležitosti pijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiležitostně8445,41 %42,21 %  
Rodinné oslavy a jiné společenské příležitosti5429,19 %27,14 %  
když se chci pobavit4725,41 %23,62 %  

Graf

6. Na jakých místech nejčastěji konzumujete alkohol?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hospody, bary, diskotéky10961,24 %54,77 %  
Doma6938,76 %34,67 %  

Graf

7. Máte zkušenosti s drogami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10051,02 %50,25 %  
Ne9648,98 %48,24 %  

Graf

8. S jakými drogami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marihuana8268,33 %41,21 %  
Jiné3125,83 %15,58 %  
Pervitin75,83 %3,52 %  

Graf

9. Jak často užívate drogy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně7382,95 %36,68 %  
5 a více týdně89,09 %4,02 %  
3-5 týdně44,55 %2,01 %  
1-3 týdně33,41 %1,51 %  

Graf

10. Znáte někoho kdo je užívá každý den?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10757,84 %53,77 %  
Ne7842,16 %39,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste?

  • odpověď Student:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 na otázku 2. Kolik Vám je let?

7. Máte zkušenosti s drogami?

  • odpověď Ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Marihuana na otázku 8. S jakými drogami?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jste?

4. Jak často týdně konzumujete alkohol?

5. Při jake nejčastější příležitosti pijete?

6. Na jakých místech nejčastěji konzumujete alkohol?

7. Máte zkušenosti s drogami?

8. S jakými drogami?

9. Jak často užívate drogy?

10. Znáte někoho kdo je užívá každý den?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jste?

4. Jak často týdně konzumujete alkohol?

5. Při jake nejčastější příležitosti pijete?

6. Na jakých místech nejčastěji konzumujete alkohol?

7. Máte zkušenosti s drogami?

8. S jakými drogami?

9. Jak často užívate drogy?

10. Znáte někoho kdo je užívá každý den?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

mazurková, e.Mladí lidé a alkohol,drogy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://mladi-lide-a-alkohol-drogy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.