Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mladí lidé a Evropská unie

Mladí lidé a Evropská unie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Prokešová
Šetření:29. 03. 2012 - 02. 04. 2012
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):24 / 22.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který se týká tématu Evropské unie a jejího vlivu na mladé lidi v České republice.

Upozornění !!! Tento dotazník je z důvodu svého zaměření určen pouze pro osoby ve věku 15-35, děkuji za pochopení.

Zodpovězení otázek zabere jen pár minut a mně to moc pomůže :).

Předem děkuji za vaši ochotu a čas ,

.Zuzana Prokešová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5177,27 %77,27 %  
Muž1522,73 %22,73 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-293248,48 %48,48 %  
20-242436,36 %36,36 %  
30-3569,09 %9,09 %  
15-1946,06 %6,06 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské- bakalářský studijní program2131,82 %31,82 %  
Středoškolské s maturitou2131,82 %31,82 %  
Vysokoškolské- magisterský studijní program1725,76 %25,76 %  
Základní46,06 %6,06 %  
Středoškolské bez maturity23,03 %3,03 %  
Vyšší odborné vzdělání11,52 %1,52 %  

Graf

4. Jste v současné době studentem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4669,7 %69,7 %  
Ne2030,3 %30,3 %  

Graf

5. Vstup do Evropské unie hodnotíte jako?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivní3146,97 %46,97 %  
Rozhodně pozitivní1522,73 %22,73 %  
Spíše negativní1116,67 %16,67 %  
Rozhodně negativní913,64 %13,64 %  

Graf

6. Vyberte pouze jedno tvrzení, které je nejbližší Vašemu postoji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cítím se být spíše Čechem/Českou než Evropanem/Evropankou.2436,36 %36,36 %  
Cítím se být stejně Čechem/Češkou jako Evropanem/Evropankou.1522,73 %22,73 %  
Cítím se být jen Čechem/Češkou.1522,73 %22,73 %  
Cítím se být obyvatelem/obyvatelkou světa.1015,15 %15,15 %  
Cítím se spíše Evropanem/Evropankou než Čechem/Češkou.23,03 %3,03 %  

Graf

7. Jaké jsou dle Vašeho názoru dvě největší výhody vstupu ČR do EU? (Vypište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- otvorenie trhov - shangen

0

1. Finanční podpora různých projektů, které by bez EU nebyly realizovatelné. 2. Růst životní úrovně a především dostupnější pracovní uplatnění v zemích EU.

1. Vůbec, 2. žádné

cerpani z evropskych fondu, spolecny hospodarsky prostor

cestování bez pasu a dotace ze strukturálních fondů EU

cestování bez pasu a možnost platit eurem ve poustě zemí

cestování, možnost studia v zahraničí

čerpání evropských fondů, rozšíření povědomosti o ČR.

ČR je větším celkem, jednodušší cestování

ekonomicke, politicke a turisticke

financování, cestování

finanční dotace, zjednodušené cestování nebo studování

Finanční podpora Vzetí ČR na vědomí jako evr. stát

fondy EU, ze kterých lze čerpat víc, než do nich vkládáme

integrace evropský států, usnadnění pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu

je to na piču

Jednotný trh - výhodné pro obchodování, volný pohyb osob v rámci EU, můžete i volně studovat, pracovat.

Lepší možnost práce v zahraničí. Možnost čerpání dotací z EF.

máme blíž k jiným státům EU, lepší konkurenceschopnost

moc se o EU nezajímám spíše vůbec ale výhodou je bezpohraniční styk

možniost práce v zahraničí

možnost cestování bez pasu; volný pohyb zboží - v rámci členských zemí se neplatí CLO a DPH; možnost čerpání ze strukturálních fondů EU

Možnost čerpaní dotací z fondů EU Určitá sounáležitost s ostatními státy Evropy

Možnost čerpaní dotací z fondů EU Určitá sounáležitost s ostatními státy Evropy

možnost čerpání dotací z fondů, "uvolnění hranic" díky schengenskému prostoru

Možnost pracovat v zahraničí bez téměř žádného omezení (i v rámci EU je nutné vyřizovat pracovní povolení, ale je to jednodušší) a to, že v zahraničí je možné si vydělat velké množství eur a směnit je pak na české koruny s tím, že se to pořád vyplatí.

možnost pracovat v zemích EU, snažší cestování do zemí EU

nevim

obcanstvi EU pro obcany clenskych zemi (volny pohyb osob, pojisteni, rovny pristup na univerzitach pro domaci studenty a studenty ostatnich zemi EU apod.) Financni vyhody pro CR (Evropske fondy)

obchod, prestiž

obrana státu, finanční podora v podobě grantů

otevření se Evropě, operační programy EU

pracovní příležitosti větší možnosti z výběru produktů

Příliv financí do státního rozpočtu, Možnost cestovat bez omezení po celé EU, Možnost pracovat kdekoli v EU.

Shengenský prostor - volný pohyb přes hranice, evropské dotace

schengen , dotace

Snadné cestování i práce za hranicí.

Snazší cestování Otevření obchodu

společný trh všech zemí - lepší ekonomika, získávání peněž z EU - různé granty,...

studium a práce v zahraničí

Svoboda pohybu - cestování po EU. Otevření pracovního trhu (i přesto, že některé státy mají stále různá omezení).

šengen

šengen a dotace

tlak na rušení monopolů/kartelů - pošta, mobilní operátoři apod. (i když ne vždy nejlepším způsobem) volný pohyb lidí a zboží po EU

Tř. že myšlenka EU je založena právě na tom, že se vlády jednotlivých členských států zříkají části svých kompetencí a delegují je na společné orgány Evropské unie.

větší možnosti pro studenty - Erasmus a spol., snazší propojení trhu - Schengen

Volnost pracovního trhu, volnost pohybu osob po EU, volnost pohybu v ramci Shengenu

volný pohyb 4 základních svobod, možnost čerpání dotací

Volny pohyb a euro (to nemame vlastne, co? :) ) ...

volný pohyb obyvatel, volný pohyb zboží

volný pohyb osob

volný pohyb osob, stali jsme se součástí vyššího politického celku

Volný pohyb osob, společná měna většiny států.

Volný pohyb přes hranice, zrušení cla pro členské státy.

volný pohyb, zviditelnění ČR a zvýšení atraktivity ČR pro mimoevropské státy (USA, Austrálie...)

Volný přístup na pracovní trh v EU Studium ve státech EU bez diskrimace

volný trh, ekonomická protiváha USA

výhody "Schengenu" čerpání dotací

Začleněním do evropského prostoru-volný pohyb občanů EU Zjednodušení ekonomické a bezpečnostní spolupráce se sousedními zeměmi. Možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU.

zadne

zapojení do jednotného trhu vetší bezpečnost ČR na mezinárodním poli

Zjednodušení cestování a obchodování firem

zrušení hranic

žádné

žádné jsem nenašla

8. Jaké jsou dle Vašeho názoru dvě největší nevýhody vstupu ČR do EU? (Vypište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečná ztráta suverenity, Nárůst byrokracie23,03 %3,03 %  
nevim23,03 %3,03 %  
oslabení suverenity státu, byrokracie11,52 %1,52 %  
mensi rozhodovaci pravomoce, volny pracovni trh (incoming workers)11,52 %1,52 %  
nárůst byrokracie, oslabení suverenity11,52 %1,52 %  
- povinnosti plinuce zo vstupu11,52 %1,52 %  
ztráta neutrálnosti ČR11,52 %1,52 %  
euro, vysoké požadavky, stejně nevydrží, myšlenka dobrá, ale neuskutečnitelná z důvodu, že každý stát je jiný, má jinou kulturu a zvyklosti a tohle prostě nemůže v dnešním světě a nejspíš ani v žádném potom fungovat11,52 %1,52 %  
ničení trhu dotacemi, tlak na harmonizaci práva a daňového systému11,52 %1,52 %  
nadnárodní rozhodování, zvyšování cen zboží11,52 %1,52 %  
ostatní odpovědi slabší členové - viz problémy řecka
eurokratizace? spolecny rozhodovani je dvojsecna zbran (ma mnoho vyhod i nevyhod)
omezení a kvóty na zemědělskou výrobu, vysoké sankce za případné nedodržení požadavků EU na ČR
problémy se zemědělstvím -potlačování vlastní výroby, pěstování apod., propojenost ekonomik v případě měnové / finanční krize
byrokracie, narizeni...
Podřízenost jejich nařízením. Přechod na euro bude zátěží pro ekonomiku.
1. Omezenost v rozhodování. 2. Větší konkurence ze zahraničí.
Zpřísnění podmínek pro české výrobce.
pozice cr ve vyjednavani v institucich eu, ztrata suverenity v nekterych oblastech
Neschopnost yužít nabídky čerpání finančních prostředků. Byrokracie pro byrokracii, která je v obdobné formě vytvářena jak na nadnárodní úrovní EU, tak na úrovni národní. Zvýšení vzájemné závislosti zemí EU v období ekonomické nestability.
musíme se podřizovat (jsme moc malá země), vývoz a dovoz potravin (chci české výrobky za rozumnou cenu)
nadměrná regulace, omezování pravomocí národního státu
nesamostatonst, diktát vyšší moci
Všechno, diktujou nám, co máme dělat, jak to dělat - vše se zdražuje, ale platy stejný :////
Dodržování nesmyslných norem, financování EU
momentálně mě nic konkrétního nenapadá
V blízké budoucnosti budeme doplácen na Řecko a spol
dalsi byrokraticky aparat; vetsi moc ekonomicky silnejsich a hlavne vetsich zemi nad temi mensimi
Ztráta určité části suverenity v některých otázkách, Implementace některých právních norem kvůli EU.
cpaní peněz do EU, nařízení EU
euro, kvoty
EU dává rozkazy a nefunguje nic jak by mělo.
nařízení v oblasti hospodářské výroby
nutnost vyrovnat se světu (euro), oslabení českých výrobců
EU nám mluví do našich norem, žádná jiná mě nenapadá
růct cen, růst nezaměstnanosti
ztráta suverenity, podpora korupce
pokud se nějaká země ocitne ve fin. problémech, musí pomoct ostatní země EU
Do všeho kecají, zemědělství šlo ke dnu.
ekonomické riziko (Řecko, Portugalsko), částečná ztráta suverenity
český rum se nemůže jmenovaRum protože není ze třtiny a tak jsou výrobci nuceni přejmenovávat rum např na UM či tuzemák
omezování státní suverenity a vnucování evropských harmonizačních opatření
snaha zavést EURo, podřizovaní se nesmyslným zákonům
větší byrokracie,
zmena meny, nesmyslna pravidla
Problemy s uplatnenim globalnich pravidel na lokalni urovni, omezeni autonomity jendnotlivych clenu
Zpřísnění norem - velice znepříjemnilo život malým podnikatelům, kteří utratili tisíce korun za věci, které ve výsledku nejsou až tak důležité. Zásah EU do rozhodování o věcech týkajících ČR.
Všechno se musí řídit evropskými parametry, resp. pořád se zdražuje, standardy musí být jako v jiných zemích EU, ale že jsme v daleko nižší životní úrovni než jiné země EU, to už nikdo nevidí. A druhá - určitě nechci přijmout euro jako svou měnu
nestabilita některých zemí, přílišná byrokracie
nepřehlednost a nepružnost rozhodování EU, obtížnost efektivně řídit rozdílné státy a ekonomiky s rozdílnými módy fungování
kecají nám do pomazánkového másla (příklad toho, že musíme splňovat někdy přiblblé normy EU),
direktivní řízení z Bruselu, debilní zemědělská politika a dotace
-
Někdy nesmyslná nařízení, kterým je potřeba se podřídit, omezení části suverenity
vše na kokot
Centralizace, Nestabilita měnového fondu
ztráta možnosti rozhodovat o některých věcech
Nesmyslná nařízení omezující "svébytnost". Euro
Musíme se držet jejich směrnic, které jsou závazné. Diktují nám například do zemědělské politiky, kolik se má čeho vyrábět. Snaží se ovládat státy dle jejich uvážení a tím také státy umí ničit (viz. Řecko).
částečná ztráta individuality národa, omezování menších státú na úkor větších
striktní uniformovaná pravidla v oblastech, které jsou na různých místech rozdílné (př. zavádení kót v zemědělství...)
odvod peněz, zasahování do českého průmyslu a obchodu
euro
nekdo cizi nam diktuje co mame kdy a za kolik delat
5481,82 %81,82 % 

Graf

9. Studoval(a) jste někdy/ současně studujete na zahraniční škole nebo jste získával(a)/ získáváte pracovní zkušenosti v zahraničí v rámci Vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4162,12 %62,12 %  
Ano2537,88 %37,88 %  

Graf

10. Jak dlouhé bylo (případně bude, pokud jste právě v zahraničí) Vaše studium nebo získávání pracovní zkušenosti v zahraničí v rámci Vašeho studia (pokud jste byl(a) víckrát v zahraničí za účelem studia nebo získání pracovních zkušeností v rámci studia, uveďte prosím součet celkové doby všech pobytů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tři měsíce až jeden rok1560 %22,73 %  
Více než jeden rok520 %7,58 %  
Mezi třemi týdny a třemi měsíci416 %6,06 %  
Méně než tři týdny14 %1,52 %  

Graf

11. Jaký byl/je hlavní účel Vašeho pobytu v zahraničí (možnost zaškrtnout více odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studium jako součást mého studia vysoké škole1768 %25,76 %  
Praxe v podniku nebo jiné organizaci jako součást studia na vysoké škole520 %7,58 %  
Jiný520 %7,58 %  
Studium střední nebo vysoké školy v zahraničí14 %1,52 %  
Studium jako součást mého studia na střední škole14 %1,52 %  

Graf

12. Jaké dva největší přínosy měl pro Vás pobyt v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- nove skusenosti a vedomosti - poznanie novych ludi a miest

ej same chujoviny

Jazyk a bližší poznání země, kultury, lidí.

Jazyk a poznání nové kultury. Podle mého názoru je strašně důležitý se naučit přizpůsobovat naprosto odlišným kulturám, než jsou např. evropské, odlišné náboženství, jiný způsob života apod.

kontakt s jinou kulturou, zdokonalení jazyka

naučení jazyku, přívydelek

naučit se naprosté samostatnosti, nalezení přítel po celém světě (a pochopení odlišných kultur)

nevim

poznání cizí kultury a odlišného vnímání světa

Poznání jiné kultury Zlepšení jazyka

Poznání jiné kultury Zlepšení jazyka

Poznání jiné kultury a sebreflexe české. Zodpovědnost za sebe a zkouška vůle :)

poznani kuchyni jinych narodu :) ... a anglictina

Poznání nových kultur, mind-opening

poznávání jiné kultury, angličtina

procvičení angličtiny, odbornost profesorů vyučující daný předmět

uvědomění si hodnoty domova, velké zkušenosti jazykové a osamostatnění se

zdokonalení cizího jazyka, poznání nových lidí

Zdokonalení jazyku, poznání jiných kultur.

získala jsem obrovské množství zkušenosti zlepšila jsem se v angličtine a naučila se nové jazyky

získání rozhledu, propojení dění v ČR s děním v EU, jak se politické a ekonomické události vzájemně ovlivňují, rozšíření obzorů - poznání nové kultury a různých národností

zkusenost zivota v zahranici, rozsireni obzoru pratelstvi

zkušenost s jinou kulturou

zlepseni ciziho jazyka, poznani nove kultury, sprateleni se s novymi lidmi, poznani pocitu, ze muzu dosahnout daleko vic v zahranici

zlepšení jazykových dovedností, poznávání jiných kultur

13. Kromě studia a získávání pracovních zkušeností v zahraničí v rámci studia -byl(a) jste někdy/jste v zahraničí za nějakým z následujících účelů déle než tři týdny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pobyt v zahraničí za jiným účelem3146,97 %46,97 %  
Práce, brigáda, stáž2030,3 %30,3 %  
Nikdy jsem nebyl(a) v zahraničí1218,18 %18,18 %  
Vzdělání mimo rámec výuky (např. jazykový kurs)913,64 %13,64 %  
Dobrovolnictví57,58 %7,58 %  

Graf

14. Jak dobře se dorozumíte jiným cizím jazykem než je čeština a Váš mateřský jazyk v případě, že je jiný než čeština (pokud znáte více jazyků, vyberte ten, který umíte nejlépe)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobře3248,48 %48,48 %  
Dobře2233,33 %33,33 %  
Nepříliš dobře1116,67 %16,67 %  
Neumím jiný cizí jazyk11,52 %1,52 %  

Graf

15. Jaké by byly důvody k tomu, abyste se začal(a) učit nebo zdokonalovat jiný jazyk než je čeština a Váš mateřský v případě, že je jiný než čeština ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šance získat lepší práci na českém trhu práce4771,21 %71,21 %  
Užívání jazyka v práci4669,7 %69,7 %  
Možnost dostat práci v zahraničí3857,58 %57,58 %  
Získat schopnost dorozumět se s lidmi z cizích zemí3654,55 %54,55 %  
Domluvit se během dovolené v zahraničí3451,52 %51,52 %  
Možnost číst knihy, noviny apod.,sledovat TV, filmy v jiném jazyce3350 %50 %  
Poznávání lidí z různých zemí3146,97 %46,97 %  
Osobní potěšení3045,45 %45,45 %  
Být schopný/á studovat v zahraničí2537,88 %37,88 %  
Možnost získat více přátel1827,27 %27,27 %  
Cítit se více multikulturní1421,21 %21,21 %  
Dorozumět se s členy rodiny, příbuznými.69,09 %9,09 %  
Cítit se více jako Evropan57,58 %7,58 %  
Jiný důvod46,06 %6,06 %  
Žádný důvod11,52 %1,52 %  

Graf

16. Vyberte výroky, které se hodí na Vaši osobu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám přátele z jiných evropských zemí než je Česká republika4060,61 %60,61 %  
Rád(a) poznávám lidi z jiných evropských zemí než je Česká republika3451,52 %51,52 %  
Chtěl(a) bych poznat/poznávat lidi z jiných evropských zemí než je Česká republika2842,42 %42,42 %  
Nemám přátele z jiných evropských zemí než je Česká republika1015,15 %15,15 %  
Nemám zájem poznávat lidi z jiných evropských zemí než je Česká republika69,09 %9,09 %  

Graf

17. Umět se dorozumět v cizím jazyce je podle Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité4974,24 %74,24 %  
Spíše důležité1522,73 %22,73 %  
Spíše nedůležité11,52 %1,52 %  
Zcela nedůležité11,52 %1,52 %  

Graf

18. Být členem Evropské unie je podle Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše důležité2943,94 %43,94 %  
Velmi důležité1421,21 %21,21 %  
Spíše nedůležité1421,21 %21,21 %  
Zcela nedůležité913,64 %13,64 %  

Graf

19. Poznávat jiné kultury podle Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité3553,03 %53,03 %  
Spíše důležité2436,36 %36,36 %  
Spíše nedůležité69,09 %9,09 %  
Zcela nedůležité11,52 %1,52 %  

Graf

20. Bojíte se přílivu imigrantů z jiných evropských zemí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2436,36 %36,36 %  
Spíše ano2131,82 %31,82 %  
Rozhodně ne1116,67 %16,67 %  
Rozhodně ano1015,15 %15,15 %  

Graf

21. Cítíte se být součástí Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3350 %50 %  
Rozhodně ano1421,21 %21,21 %  
Spíše ne1015,15 %15,15 %  
Rozhodně ne913,64 %13,64 %  

Graf

22. Jste hrdý(á) na to, že jste občanem Evropské unie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2943,94 %43,94 %  
Spíše ne1624,24 %24,24 %  
Rozhodně ne1218,18 %18,18 %  
Rozhodně ano913,64 %13,64 %  

Graf

23. Jste hrdý(á) na to, že jste občanem České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3756,06 %56,06 %  
Rozhodně ano1928,79 %28,79 %  
Spíše ne69,09 %9,09 %  
Rozhodně ne46,06 %6,06 %  

Graf

24. Byl(a) byste ochotný(á) nebo rád(a) byste pracoval(a) v budoucnosti v jiné zemi Evropské unie než je Česká republika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, i na delší dobu3350 %50 %  
Ano, ale jen na kratší dobu1827,27 %27,27 %  
Nevím1218,18 %18,18 %  
Ne34,55 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Studoval(a) jste někdy/ současně studujete na zahraniční škole nebo jste získával(a)/ získáváte pracovní zkušenosti v zahraničí v rámci Vašeho studia?

 • odpověď Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tři měsíce až jeden rok na otázku 10. Jak dlouhé bylo (případně bude, pokud jste právě v zahraničí) Vaše studium nebo získávání pracovní zkušenosti v zahraničí v rámci Vašeho studia (pokud jste byl(a) víckrát v zahraničí za účelem studia nebo získání pracovních zkušeností v rámci studia, uveďte prosím součet celkové doby všech pobytů)?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studium jako součást mého studia vysoké škole na otázku 11. Jaký byl/je hlavní účel Vašeho pobytu v zahraničí (možnost zaškrtnout více odpovědí)?
 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepříliš dobře na otázku 14. Jak dobře se dorozumíte jiným cizím jazykem než je čeština a Váš mateřský jazyk v případě, že je jiný než čeština (pokud znáte více jazyků, vyberte ten, který umíte nejlépe)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám přátele z jiných evropských zemí než je Česká republika na otázku 16. Vyberte výroky, které se hodí na Vaši osobu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 21. Cítíte se být součástí Evropské unie?

14. Jak dobře se dorozumíte jiným cizím jazykem než je čeština a Váš mateřský jazyk v případě, že je jiný než čeština (pokud znáte více jazyků, vyberte ten, který umíte nejlépe)?

 • odpověď Velmi dobře:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tři měsíce až jeden rok na otázku 10. Jak dlouhé bylo (případně bude, pokud jste právě v zahraničí) Vaše studium nebo získávání pracovní zkušenosti v zahraničí v rámci Vašeho studia (pokud jste byl(a) víckrát v zahraničí za účelem studia nebo získání pracovních zkušeností v rámci studia, uveďte prosím součet celkové doby všech pobytů)?

16. Vyberte výroky, které se hodí na Vaši osobu:

 • odpověď Mám přátele z jiných evropských zemí než je Česká republika:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítit se více multikulturní na otázku 15. Jaké by byly důvody k tomu, abyste se začal(a) učit nebo zdokonalovat jiný jazyk než je čeština a Váš mateřský v případě, že je jiný než čeština ?

24. Byl(a) byste ochotný(á) nebo rád(a) byste pracoval(a) v budoucnosti v jiné zemi Evropské unie než je Česká republika?

 • odpověď Ano, i na delší dobu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se být stejně Čechem/Češkou jako Evropanem/Evropankou. na otázku 6. Vyberte pouze jedno tvrzení, které je nejbližší Vašemu postoji:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 21. Cítíte se být součástí Evropské unie?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jste v současné době studentem?

5. Vstup do Evropské unie hodnotíte jako?

6. Vyberte pouze jedno tvrzení, které je nejbližší Vašemu postoji:

9. Studoval(a) jste někdy/ současně studujete na zahraniční škole nebo jste získával(a)/ získáváte pracovní zkušenosti v zahraničí v rámci Vašeho studia?

10. Jak dlouhé bylo (případně bude, pokud jste právě v zahraničí) Vaše studium nebo získávání pracovní zkušenosti v zahraničí v rámci Vašeho studia (pokud jste byl(a) víckrát v zahraničí za účelem studia nebo získání pracovních zkušeností v rámci studia, uveďte prosím součet celkové doby všech pobytů)?

11. Jaký byl/je hlavní účel Vašeho pobytu v zahraničí (možnost zaškrtnout více odpovědí)?

13. Kromě studia a získávání pracovních zkušeností v zahraničí v rámci studia -byl(a) jste někdy/jste v zahraničí za nějakým z následujících účelů déle než tři týdny?

14. Jak dobře se dorozumíte jiným cizím jazykem než je čeština a Váš mateřský jazyk v případě, že je jiný než čeština (pokud znáte více jazyků, vyberte ten, který umíte nejlépe)?

15. Jaké by byly důvody k tomu, abyste se začal(a) učit nebo zdokonalovat jiný jazyk než je čeština a Váš mateřský v případě, že je jiný než čeština ?

16. Vyberte výroky, které se hodí na Vaši osobu:

17. Umět se dorozumět v cizím jazyce je podle Vás?

18. Být členem Evropské unie je podle Vás?

19. Poznávat jiné kultury podle Vás?

20. Bojíte se přílivu imigrantů z jiných evropských zemí?

21. Cítíte se být součástí Evropské unie?

22. Jste hrdý(á) na to, že jste občanem Evropské unie

23. Jste hrdý(á) na to, že jste občanem České republiky?

24. Byl(a) byste ochotný(á) nebo rád(a) byste pracoval(a) v budoucnosti v jiné zemi Evropské unie než je Česká republika?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jste v současné době studentem?

5. Vstup do Evropské unie hodnotíte jako?

6. Vyberte pouze jedno tvrzení, které je nejbližší Vašemu postoji:

9. Studoval(a) jste někdy/ současně studujete na zahraniční škole nebo jste získával(a)/ získáváte pracovní zkušenosti v zahraničí v rámci Vašeho studia?

10. Jak dlouhé bylo (případně bude, pokud jste právě v zahraničí) Vaše studium nebo získávání pracovní zkušenosti v zahraničí v rámci Vašeho studia (pokud jste byl(a) víckrát v zahraničí za účelem studia nebo získání pracovních zkušeností v rámci studia, uveďte prosím součet celkové doby všech pobytů)?

11. Jaký byl/je hlavní účel Vašeho pobytu v zahraničí (možnost zaškrtnout více odpovědí)?

13. Kromě studia a získávání pracovních zkušeností v zahraničí v rámci studia -byl(a) jste někdy/jste v zahraničí za nějakým z následujících účelů déle než tři týdny?

14. Jak dobře se dorozumíte jiným cizím jazykem než je čeština a Váš mateřský jazyk v případě, že je jiný než čeština (pokud znáte více jazyků, vyberte ten, který umíte nejlépe)?

15. Jaké by byly důvody k tomu, abyste se začal(a) učit nebo zdokonalovat jiný jazyk než je čeština a Váš mateřský v případě, že je jiný než čeština ?

16. Vyberte výroky, které se hodí na Vaši osobu:

17. Umět se dorozumět v cizím jazyce je podle Vás?

18. Být členem Evropské unie je podle Vás?

19. Poznávat jiné kultury podle Vás?

20. Bojíte se přílivu imigrantů z jiných evropských zemí?

21. Cítíte se být součástí Evropské unie?

22. Jste hrdý(á) na to, že jste občanem Evropské unie

23. Jste hrdý(á) na to, že jste občanem České republiky?

24. Byl(a) byste ochotný(á) nebo rád(a) byste pracoval(a) v budoucnosti v jiné zemi Evropské unie než je Česká republika?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Prokešová, Z.Mladí lidé a Evropská unie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mladi-lide-a-evropska-unie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.