Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mladiství (15-18let) a alkohol

Mladiství (15-18let) a alkohol

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Tenglerová
Šetření:19. 07. 2012 - 27. 07. 2012
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Eva Tenglerová a jsem studentkou třetího ročníku Pražské vysoké školy psychosociálních studií. V rámci své bakalářské práce pořádám výzkum na téma: Přístup mladistvých k alkoholu, a jejich vnímání zákonných omezení. Tento dotazník je určen pro věkovou kategorii 15-18let (do dosažení 18. narozenin).

Chtěla bych Vás tímto požádat o chvilku Vašeho času a vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní.

Předem Vám děkuji za Vaši pomoc a kompletní vyplnění dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Jsi muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3754,41 %54,41 %  
muž3145,59 %45,59 %  

Graf

2. Kolik je Ti let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
173855,88 %55,88 %  
161725 %25 %  
151319,12 %19,12 %  

Graf

3. Jak často se v současnosti napiješ nějakého alkoholického nápoje (pivo, víno, lihoviny...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý týden2333,82 %33,82 %  
zřídka (méně než jednou měsíčně)1927,94 %27,94 %  
každý měsíc1522,06 %22,06 %  
nikdy913,24 %13,24 %  
každý den22,94 %2,94 %  

Graf

4. Považuješ alkohol pro Tebe za snadno dostupný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3855,88 %55,88 %  
spíše souhlasím2435,29 %35,29 %  
nevím68,82 %8,82 %  

Graf

5. Když se rozhodneš opatřit si alkohol, jak rychle se Ti to nejčastěji povede?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opatřím si ho na první pokus 4160,29 %60,29 %  
nesháněl/a jsem ho, nepiji1319,12 %19,12 %  
opatřím si ho, ale budu 1-2x odmítnut/a811,76 %11,76 %  
nesháněl/a jsem ho, je mi rovnou nabízen57,35 %7,35 %  
nepovede se mi ho opatřit11,47 %1,47 %  

Graf

6. Co pro Tebe znamená možnost nepříjemností spojených s Tvým požitím alkoholu (např. kontrola policií, vyslechnutí, odvezení na stanici, nutnost vyzvednutí rodiči)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Toto jsou specifická rizika konzumace alkoholu pro děti a dospívající, zaškrtni, o kterých jsi dosud věděl, že k Tvému věku náleží:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší riziko nehod, úrazů a materiálních škod5783,82 %83,82 %  
zhoršení schopnosti přesně myslet, citová otupělost, horší školní prospěch5175 %75 %  
vyšší nebezpečí jaterních onemocnění, vysokého krevního tlaku, onemocnění trávicího ústrojí, nervového systému, kožních i duševních chorob4870,59 %70,59 %  
poškození vyvíjejících se sítí mozkových buněk4769,12 %69,12 %  
otravy nastávají i po relativně malých dávkách4566,18 %66,18 %  
vyšší riziko úmyslného poranění včetně sebevražd, násilných konfliktů a šikanování4566,18 %66,18 %  
závislost se rozvíjí velmi rychle a má často ještě dramatičtější projevy než u dospělých4363,24 %63,24 %  
zkušenost s alkoholem v časném věku zvyšuje riziko problémů s ilegálními drogami v pozdějších letech4160,29 %60,29 %  
vyšší riziko sexuálně přenosných nemocí a nechtěného otěhotnění4160,29 %60,29 %  
snížení tělesné i duševní výkonnosti, předčasné stárnutí3957,35 %57,35 %  
nevěděl/a jsem o žádném34,41 %4,41 %  

Graf

8. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: zhoršení schopnosti přesně myslet, citová otupělost, horší školní prospěch.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2739,71 %39,71 %  
spíše souhlasím2029,41 %29,41 %  
nesouhlasím913,24 %13,24 %  
spíše nesouhlasím710,29 %10,29 %  
nevím57,35 %7,35 %  

Graf

9. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší nebezpečí jaterních onemocnění, vysokého krevního tlaku, onemocnění trávicího ústrojí, nervového systému, kožních i duševních chorob.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2536,76 %36,76 %  
spíše souhlasím2435,29 %35,29 %  
spíše nesouhlasím913,24 %13,24 %  
nesouhlasím57,35 %7,35 %  
nevím57,35 %7,35 %  

Graf

10. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: poškození vyvíjejících se sítí mozkových buněk.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3551,47 %51,47 %  
spíše souhlasím1319,12 %19,12 %  
nevím1014,71 %14,71 %  
nesouhlasím710,29 %10,29 %  
spíše nesouhlasím34,41 %4,41 %  

Graf

11. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: snížení tělesné i duševní výkonnosti, předčasné stárnutí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2638,24 %38,24 %  
spíše souhlasím1725 %25 %  
nevím1116,18 %16,18 %  
nesouhlasím1014,71 %14,71 %  
spíše nesouhlasím45,88 %5,88 %  

Graf

12. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: zkušenost s alkoholem v časném věku zvyšuje riziko problémů s ilegálními drogami v pozdějších letech.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1927,94 %27,94 %  
souhlasím1927,94 %27,94 %  
spíše souhlasím1217,65 %17,65 %  
spíše nesouhlasím1014,71 %14,71 %  
nevím811,76 %11,76 %  

Graf

13. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: závislost se rozvíjí velmi rychle a má často ještě dramatičtější projevy než u dospělých.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2232,35 %32,35 %  
spíše souhlasím1725 %25 %  
nevím1217,65 %17,65 %  
spíše nesouhlasím913,24 %13,24 %  
nesouhlasím811,76 %11,76 %  

Graf

14. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: otravy nastávají i po relativně malých dávkách.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2232,35 %32,35 %  
spíše souhlasím2029,41 %29,41 %  
nesouhlasím1217,65 %17,65 %  
spíše nesouhlasím710,29 %10,29 %  
nevím710,29 %10,29 %  

Graf

15. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší riziko nehod, úrazů a materiálních škod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3145,59 %45,59 %  
spíše souhlasím2435,29 %35,29 %  
nevím710,29 %10,29 %  
nesouhlasím34,41 %4,41 %  
spíše nesouhlasím34,41 %4,41 %  

Graf

16. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší riziko sexuálně přenosných nemocí a nechtěného otěhotnění.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2130,88 %30,88 %  
spíše souhlasím2029,41 %29,41 %  
nevím1217,65 %17,65 %  
nesouhlasím811,76 %11,76 %  
spíše nesouhlasím710,29 %10,29 %  

Graf

17. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší riziko úmyslného poranění včetně sebevražd, násilných konfliktů a šikanování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2029,41 %29,41 %  
souhlasím1927,94 %27,94 %  
nesouhlasím1217,65 %17,65 %  
nevím1014,71 %14,71 %  
spíše nesouhlasím710,29 %10,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Co pro Tebe znamená možnost nepříjemností spojených s Tvým požitím alkoholu (např. kontrola policií, vyslechnutí, odvezení na stanici, nutnost vyzvednutí rodiči)?

 • odpověď Odrazuje Tě tato možnost od konzumace alkoholu?=ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 14. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: otravy nastávají i po relativně malých dávkách.

7. Toto jsou specifická rizika konzumace alkoholu pro děti a dospívající, zaškrtni, o kterých jsi dosud věděl, že k Tvému věku náleží:

 • odpověď otravy nastávají i po relativně malých dávkách:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 14. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: otravy nastávají i po relativně malých dávkách.
 • odpověď vyšší riziko sexuálně přenosných nemocí a nechtěného otěhotnění:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší riziko sexuálně přenosných nemocí a nechtěného otěhotnění.

10. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: poškození vyvíjejících se sítí mozkových buněk.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: zhoršení schopnosti přesně myslet, citová otupělost, horší školní prospěch.

15. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší riziko nehod, úrazů a materiálních škod.

 • odpověď souhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší riziko sexuálně přenosných nemocí a nechtěného otěhotnění.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsi muž nebo žena?

2. Kolik je Ti let?

3. Jak často se v současnosti napiješ nějakého alkoholického nápoje (pivo, víno, lihoviny...)?

4. Považuješ alkohol pro Tebe za snadno dostupný?

5. Když se rozhodneš opatřit si alkohol, jak rychle se Ti to nejčastěji povede?

6. Co pro Tebe znamená možnost nepříjemností spojených s Tvým požitím alkoholu (např. kontrola policií, vyslechnutí, odvezení na stanici, nutnost vyzvednutí rodiči)?

7. Toto jsou specifická rizika konzumace alkoholu pro děti a dospívající, zaškrtni, o kterých jsi dosud věděl, že k Tvému věku náleží:

8. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: zhoršení schopnosti přesně myslet, citová otupělost, horší školní prospěch.

9. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší nebezpečí jaterních onemocnění, vysokého krevního tlaku, onemocnění trávicího ústrojí, nervového systému, kožních i duševních chorob.

10. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: poškození vyvíjejících se sítí mozkových buněk.

11. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: snížení tělesné i duševní výkonnosti, předčasné stárnutí.

12. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: zkušenost s alkoholem v časném věku zvyšuje riziko problémů s ilegálními drogami v pozdějších letech.

13. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: závislost se rozvíjí velmi rychle a má často ještě dramatičtější projevy než u dospělých.

14. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: otravy nastávají i po relativně malých dávkách.

15. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší riziko nehod, úrazů a materiálních škod.

16. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší riziko sexuálně přenosných nemocí a nechtěného otěhotnění.

17. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší riziko úmyslného poranění včetně sebevražd, násilných konfliktů a šikanování.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsi muž nebo žena?

2. Kolik je Ti let?

3. Jak často se v současnosti napiješ nějakého alkoholického nápoje (pivo, víno, lihoviny...)?

4. Považuješ alkohol pro Tebe za snadno dostupný?

5. Když se rozhodneš opatřit si alkohol, jak rychle se Ti to nejčastěji povede?

6. Co pro Tebe znamená možnost nepříjemností spojených s Tvým požitím alkoholu (např. kontrola policií, vyslechnutí, odvezení na stanici, nutnost vyzvednutí rodiči)?

7. Toto jsou specifická rizika konzumace alkoholu pro děti a dospívající, zaškrtni, o kterých jsi dosud věděl, že k Tvému věku náleží:

8. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: zhoršení schopnosti přesně myslet, citová otupělost, horší školní prospěch.

9. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší nebezpečí jaterních onemocnění, vysokého krevního tlaku, onemocnění trávicího ústrojí, nervového systému, kožních i duševních chorob.

10. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: poškození vyvíjejících se sítí mozkových buněk.

11. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: snížení tělesné i duševní výkonnosti, předčasné stárnutí.

12. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: zkušenost s alkoholem v časném věku zvyšuje riziko problémů s ilegálními drogami v pozdějších letech.

13. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: závislost se rozvíjí velmi rychle a má často ještě dramatičtější projevy než u dospělých.

14. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: otravy nastávají i po relativně malých dávkách.

15. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší riziko nehod, úrazů a materiálních škod.

16. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší riziko sexuálně přenosných nemocí a nechtěného otěhotnění.

17. Výrok: Toto je pro mě významné riziko: vyšší riziko úmyslného poranění včetně sebevražd, násilných konfliktů a šikanování.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tenglerová, E.Mladiství (15-18let) a alkohol (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mladistvi-15-18let-a-alkohol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.