Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mléko z farmy cz

Mléko z farmy cz

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Lišková
Šetření:07. 11. 2013 - 12. 11. 2013
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):6 / 3.77
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, jehož výsledky použiji v semenární práci.

Mockrát děkuji

Odpovědi respondentů

1. Znáte firmu „Mléko z farmy.cz“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne (vyplňte pouze otázku č. 2)4351,19 %51,19 %  
Ano (přeskočte otázku č. 2)4148,81 %48,81 %  

Graf

2. „Mléko z farmy.cz“ je projekt, který se zabývá prodejem čerstvých mléčných výrobků. Na Millerově statku ve Svrkyni se mléko nadojí, v Němcově selské mlékárně v Radonicích je za přísných hygienických parametrů zpracováno na konečné výrobky a pomocí vlastních aut distribuováno ke spotřebitelům. Toto je velmi stručný popis firmy, otázka zní, jestli byste měli o tyto výrobky zájem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravděpodobně ano3153,45 %36,9 %  
Pravděpodobně ne1220,69 %14,29 %  
Určitě ano1118,97 %13,1 %  
Určitě ne46,9 %4,76 %  

Graf

3. Jak na Vás působí známá znělka „bučících krav“? (možno více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Díky této znělce znám „Mléko z farmy.cz“2742,19 %32,14 %  
Nevadí mi2234,38 %26,19 %  
Líbí se mi1726,56 %20,24 %  
Nelíbí se mi914,06 %10,71 %  
Neznám ji914,06 %10,71 %  

Graf

4. Koupili jste si někdy některý mléčný výrobek od „Mléka z farmy.cz“?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale v budoucnu bych to chtěl/a vyzkoušet (konec dotazníku)3046,15 %35,71 %  
Ne, nemám o to zájem (konec dotazníku)1421,54 %16,67 %  
Ano, jednou1421,54 %16,67 %  
Ano, nakupuji pravidelně710,77 %8,33 %  

Graf

5. Které konkrétní výrobky nakupujete od „Mléka z farmy.cz“?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mléko, ale ve velké míře i ostatní výrobky834,78 %9,52 %  
Pouze mléko626,09 %7,14 %  
Převážně mléko521,74 %5,95 %  
balkánský sýr14,35 %1,19 %  
jogurt14,35 %1,19 %  
jogurty...14,35 %1,19 %  
čerstvý sýr14,35 %1,19 %  

Graf

6. Jste spokojen/a se službami, které „Mléko z farmy“ nabízí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, v rámci možností1252,17 %14,29 %  
Ano, velice939,13 %10,71 %  
nestíhám rozvoz- jsem v té době v práci14,35 %1,19 %  
zatím jsem nevyužil14,35 %1,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte firmu „Mléko z farmy.cz“?

  • odpověď Ano (přeskočte otázku č. 2):
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Díky této znělce znám „Mléko z farmy.cz“ na otázku 3. Jak na Vás působí známá znělka „bučících krav“? (možno více odpovědí)
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jednou na otázku 4. Koupili jste si někdy některý mléčný výrobek od „Mléka z farmy.cz“?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte firmu „Mléko z farmy.cz“?

2. „Mléko z farmy.cz“ je projekt, který se zabývá prodejem čerstvých mléčných výrobků. Na Millerově statku ve Svrkyni se mléko nadojí, v Němcově selské mlékárně v Radonicích je za přísných hygienických parametrů zpracováno na konečné výrobky a pomocí vlastních aut distribuováno ke spotřebitelům. Toto je velmi stručný popis firmy, otázka zní, jestli byste měli o tyto výrobky zájem?

3. Jak na Vás působí známá znělka „bučících krav“? (možno více odpovědí)

4. Koupili jste si někdy některý mléčný výrobek od „Mléka z farmy.cz“?

6. Jste spokojen/a se službami, které „Mléko z farmy“ nabízí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte firmu „Mléko z farmy.cz“?

2. „Mléko z farmy.cz“ je projekt, který se zabývá prodejem čerstvých mléčných výrobků. Na Millerově statku ve Svrkyni se mléko nadojí, v Němcově selské mlékárně v Radonicích je za přísných hygienických parametrů zpracováno na konečné výrobky a pomocí vlastních aut distribuováno ke spotřebitelům. Toto je velmi stručný popis firmy, otázka zní, jestli byste měli o tyto výrobky zájem?

3. Jak na Vás působí známá znělka „bučících krav“? (možno více odpovědí)

4. Koupili jste si někdy některý mléčný výrobek od „Mléka z farmy.cz“?

6. Jste spokojen/a se službami, které „Mléko z farmy“ nabízí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lišková, B.Mléko z farmy cz (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://mleko-z-farmy-cz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.