Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > mobbing na pracovišti

mobbing na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Mládková
Šetření:28. 09. 2012 - 16. 10. 2012
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Výzkumné šetření je zaměřeno na zodpovězení hlavního výzkumného cíle: zmapovat situaci a zkušenost zaměstnanců z různých profesních oblastí s mobbingem na pracovišti, zjistit obecné povědomí o této problematice, možnostech obrany proti tomuto jednání a právním ukotvení tohoto nežádoucího jevu.
 

Odpovědi respondentů

1. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 35 let3869,09 %69,09 %  
36 – 45 let1120 %20 %  
46 let a více610,91 %10,91 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3970,91 %70,91 %  
muž1629,09 %29,09 %  

Graf

3. Celkový počet odpracovaných let během profesního života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 1 rok, ale méně než 5 let2545,45 %45,45 %  
11 – 20 let1425,45 %25,45 %  
více jak 20 let916,36 %16,36 %  
5 – 10 let712,73 %12,73 %  

Graf

4. Jste v současné době zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4989,09 %89,09 %  
ne610,91 %10,91 %  

Graf

5. Jste spokojen/a se svou současnou prací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a2545,45 %45,45 %  
ani spokojen/a, ani nespokojen/a1018,18 %18,18 %  
rozhodně spokojen/a916,36 %16,36 %  
rozhodně nespokojen/a610,91 %10,91 %  
spíše nespokojen/a59,09 %9,09 %  

Graf

6. Jak byste hodnotil/a atmosféru na svém současném pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelská2545,45 %45,45 %  
pouze pracovní, dobrá spolupráce2443,64 %43,64 %  
chladné a neosobní vztahy47,27 %7,27 %  
velmi nepřátelská a konfliktní23,64 %3,64 %  

Graf

7. Jste spokojen/a se vztahy ke svým nadřízeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a2036,36 %36,36 %  
ani spokojen/a, ani nespokojen/a1425,45 %25,45 %  
rozhodně spokojen/a1323,64 %23,64 %  
rozhodně nespokojen/a610,91 %10,91 %  
spíše nespokojen/a23,64 %3,64 %  

Graf

8. Slyšela jste někdy o mobbingu neboli psychoteroru na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4887,27 %87,27 %  
pravděpodobně ano, ale nejsem si jist/á, jestli jde přesně o to610,91 %10,91 %  
ne11,82 %1,82 %  

Graf

9. Kterou ze dvou následujících situací byste identifikoval/a jako mobbing (neboli psychoteror - (psychický) teror, (psychické) týrání, (psychické) násilí) na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec AB měl za povinnost poskytnout všem členům týmů informace nezbytné ke splnění úkolu. Tuto svou povinnost splnil u všech svých kolegů jenom ne u zaměstnance XY, který tak dostal záměrně zkreslenou informaci5294,55 %94,55 %  
Zaměstnanec XY byl odpovědný za zajištění splnění uloženého úkolu, jehož praktická realizace významnou mírou spočívala ve spolupráci s kolegou AB. Zaměstnanec XY poskytl svému kolegovi veškeré potřebné podklady. Zaměstnanec XY se několikrát písemně i osob35,45 %5,45 %  

Graf

10. Považujete tento případ za mobbing (neboli psychoteror - (psychický) teror, (psychické) týrání, (psychické) násilí) na pracovišti? Zaměstnankyně XY nastoupila do firmy jako osobní asistentka a sekretářka ředitele. Díky své houževnaté práci a večernímu studiu po několika letech získala ve firmě odpovědné místo. Počínaje tímto povýšením se u svých bývalých kolegyň stala terčem útoků – zadržovali ji poštu, nepředávali informace, zatajovaly dokumenty, odposlouchávali soukromé telefonáty:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. ano5094,34 %90,91 %  
b. ne35,66 %5,45 %  

Graf

11. Setkal/a jste se osobně během svého profesního života s některou z níže uvedených forem nevhodného chování? Pokud ano, prosím, uveďte. (je možné označit více variant)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klepy, pomlouvání1934,55 %34,55 %  
snaha znepříjemnit pracovníkovi práci (zaměstnání) tak, aby odešel814,55 %14,55 %  
přetěžování pracovníka úkoly ve srovnání s ostatními814,55 %14,55 %  
ne, s žádnou z uvedených forem nevhodného chování jsem se nesetkal/a712,73 %12,73 %  
ponižování, vyhrožování, šikana, zastrašování712,73 %12,73 %  
snižování výsledků práce pracovníka23,64 %3,64 %  
zatajování informací23,64 %3,64 %  
jiná forma nevhodného chování, uveďte……………………………11,82 %1,82 %  
izolace jednoho z členů týmu11,82 %1,82 %  

Graf

12. Setkal/a jste se osobně během svého profesního života s některou formou diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nesetkal/a2952,73 %52,73 %  
věku1018,18 %18,18 %  
pohlaví610,91 %10,91 %  
ano setkal/a jsem s diskriminací z důvodu:610,91 %10,91 %  
jiná – uveďte…………………………………35,45 %5,45 %  
národnosti11,82 %1,82 %  

Graf

13. Stal/a jste se během svého profesního života OBĚTÍ mobbingu na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2952,73 %52,73 %  
jedenkrát ano1323,64 %23,64 %  
nevím, nejsem si jist/á712,73 %12,73 %  
ano opakovaně610,91 %10,91 %  

Graf

14. Stal/a jste se během svého profesního života SVĚDKEM mobbingu na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2036,36 %36,36 %  
ano opakovaně1527,27 %27,27 %  
nevím, nejsem si jist/á1425,45 %25,45 %  
jedenkrát ano610,91 %10,91 %  

Graf

15. Jak byste se zachoval/a, kdyby jste se setkal/a na svém pracovišti s jednáním, které by Vás poškozovalo? (je možné označit více variant)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledal/a bych pomoc u nadřízeného, zaměstnavatele1629,09 %29,09 %  
snažil/a bych se mluvit s pachatelem takového jednání1425,45 %25,45 %  
ukončil/a bych pracovní poměr814,55 %14,55 %  
hledal/a bych pomoc u kolegů712,73 %12,73 %  
nevím, jestli bych našel/ našla odvahu toto nějak řešit47,27 %7,27 %  
jiné řešení, uveďte……………………………………..35,45 %5,45 %  
hledal/a bych pomoc u odborníků (psycholog, psychoterapeut, psychiatr,…)35,45 %5,45 %  

Graf

16. Souhlasíte s tvrzením: „Mám dostatek informací o mobbingu, jeho projevech a možnostech obrany“.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3563,64 %63,64 %  
ano2036,36 %36,36 %  

Graf

17. Existuje ve Vašem současném zaměstnání opatření pro řešení mezilidských vztahů na pracovišti (například organizační či pracovní řád, etický kodex)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2036,36 %36,36 %  
pokud ano, tak mi to není známo1832,73 %32,73 %  
ne1730,91 %30,91 %  

Graf

18. Myslíte, že je v České republice mobbing na pracovišti upraven právními předpisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2545,45 %45,45 %  
ne1629,09 %29,09 %  
ano1425,45 %25,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Setkal/a jste se osobně během svého profesního života s některou formou diskriminace?

  • odpověď ne, nesetkal/a:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Stal/a jste se během svého profesního života SVĚDKEM mobbingu na pracovišti?

13. Stal/a jste se během svého profesního života OBĚTÍ mobbingu na pracovišti?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Stal/a jste se během svého profesního života SVĚDKEM mobbingu na pracovišti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk je:

2. Pohlaví:

3. Celkový počet odpracovaných let během profesního života?

4. Jste v současné době zaměstnán/a?

5. Jste spokojen/a se svou současnou prací?

6. Jak byste hodnotil/a atmosféru na svém současném pracovišti?

7. Jste spokojen/a se vztahy ke svým nadřízeným?

8. Slyšela jste někdy o mobbingu neboli psychoteroru na pracovišti?

9. Kterou ze dvou následujících situací byste identifikoval/a jako mobbing (neboli psychoteror - (psychický) teror, (psychické) týrání, (psychické) násilí) na pracovišti?

10. Považujete tento případ za mobbing (neboli psychoteror - (psychický) teror, (psychické) týrání, (psychické) násilí) na pracovišti? Zaměstnankyně XY nastoupila do firmy jako osobní asistentka a sekretářka ředitele. Díky své houževnaté práci a večernímu studiu po několika letech získala ve firmě odpovědné místo. Počínaje tímto povýšením se u svých bývalých kolegyň stala terčem útoků – zadržovali ji poštu, nepředávali informace, zatajovaly dokumenty, odposlouchávali soukromé telefonáty:

11. Setkal/a jste se osobně během svého profesního života s některou z níže uvedených forem nevhodného chování? Pokud ano, prosím, uveďte. (je možné označit více variant)

12. Setkal/a jste se osobně během svého profesního života s některou formou diskriminace?

13. Stal/a jste se během svého profesního života OBĚTÍ mobbingu na pracovišti?

14. Stal/a jste se během svého profesního života SVĚDKEM mobbingu na pracovišti?

15. Jak byste se zachoval/a, kdyby jste se setkal/a na svém pracovišti s jednáním, které by Vás poškozovalo? (je možné označit více variant)

16. Souhlasíte s tvrzením: „Mám dostatek informací o mobbingu, jeho projevech a možnostech obrany“.

17. Existuje ve Vašem současném zaměstnání opatření pro řešení mezilidských vztahů na pracovišti (například organizační či pracovní řád, etický kodex)?

18. Myslíte, že je v České republice mobbing na pracovišti upraven právními předpisy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk je:

2. Pohlaví:

3. Celkový počet odpracovaných let během profesního života?

4. Jste v současné době zaměstnán/a?

5. Jste spokojen/a se svou současnou prací?

6. Jak byste hodnotil/a atmosféru na svém současném pracovišti?

7. Jste spokojen/a se vztahy ke svým nadřízeným?

8. Slyšela jste někdy o mobbingu neboli psychoteroru na pracovišti?

9. Kterou ze dvou následujících situací byste identifikoval/a jako mobbing (neboli psychoteror - (psychický) teror, (psychické) týrání, (psychické) násilí) na pracovišti?

10. Považujete tento případ za mobbing (neboli psychoteror - (psychický) teror, (psychické) týrání, (psychické) násilí) na pracovišti? Zaměstnankyně XY nastoupila do firmy jako osobní asistentka a sekretářka ředitele. Díky své houževnaté práci a večernímu studiu po několika letech získala ve firmě odpovědné místo. Počínaje tímto povýšením se u svých bývalých kolegyň stala terčem útoků – zadržovali ji poštu, nepředávali informace, zatajovaly dokumenty, odposlouchávali soukromé telefonáty:

11. Setkal/a jste se osobně během svého profesního života s některou z níže uvedených forem nevhodného chování? Pokud ano, prosím, uveďte. (je možné označit více variant)

12. Setkal/a jste se osobně během svého profesního života s některou formou diskriminace?

13. Stal/a jste se během svého profesního života OBĚTÍ mobbingu na pracovišti?

14. Stal/a jste se během svého profesního života SVĚDKEM mobbingu na pracovišti?

15. Jak byste se zachoval/a, kdyby jste se setkal/a na svém pracovišti s jednáním, které by Vás poškozovalo? (je možné označit více variant)

16. Souhlasíte s tvrzením: „Mám dostatek informací o mobbingu, jeho projevech a možnostech obrany“.

17. Existuje ve Vašem současném zaměstnání opatření pro řešení mezilidských vztahů na pracovišti (například organizační či pracovní řád, etický kodex)?

18. Myslíte, že je v České republice mobbing na pracovišti upraven právními předpisy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mládková, L.mobbing na pracovišti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mobbing-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.