Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > mobbing - negativní jev na pracovišti

mobbing - negativní jev na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Svatoslav Polívka
Šetření:15. 02. 2011 - 26. 02. 2011
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):31 / 30.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

 

rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé absolventské práce. Tato práce se zabývá problémem takzvaného mobbingu, který se v hojné míře vyskytuje na pracovišti. Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 15 minut. Dotazování je zcela anonymní.

 

Vyplnění je velice jednoduché a rychlé. 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu.

 

Svatoslav Polívka                                                                                                         

                 

Odpovědi respondentů

1. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou1955,88 %55,88 %  
1132,35 %32,35 %  
VOŠ38,82 %8,82 %  
vyučen12,94 %2,94 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-29 let2264,71 %64,71 %  
30-39 let926,47 %26,47 %  
do 20 let25,88 %5,88 %  
40-49 let12,94 %2,94 %  

Graf

3. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2058,82 %58,82 %  
muž1441,18 %41,18 %  

Graf

4. Obor Vašeho zaměstnání:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
administrativa413,33 %11,76 %  
účetní26,67 %5,88 %  
Cestovni ruch26,67 %5,88 %  
telekomunikace13,33 %2,94 %  
pokladní13,33 %2,94 %  
Obchod s keramikou13,33 %2,94 %  
recepční13,33 %2,94 %  
právo13,33 %2,94 %  
administrativní práce ve výrobní firmě13,33 %2,94 %  
Technik IT13,33 %2,94 %  
ostatní odpovědi sociální práce
profesní dělník
PR, firemní akce
operator,tazatel
automotive
diétna sestra
výzkum
Školství
student (finanční matematika), brigáda - dělník
automobilový průmysl
marketingové komunikace
Bankovnictví
policista
státní zaměstnanec
ochrana ŽP
1550 %44,12 % 

Graf

5. Délka praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2 let 1441,18 %41,18 %  
3–9 let1235,29 %35,29 %  
10–19 let 823,53 %23,53 %  

Graf

6. Velikost firmy / instituce, pro kterou pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mikropodnik (méně než 10 zaměstnanců)1029,41 %29,41 %  
velká firma (více než 250 zaměstnanců)926,47 %26,47 %  
střední firma (méně než 250 zaměstnanců)823,53 %23,53 %  
malá firma (méně než 50 zaměstnanců)720,59 %20,59 %  

Graf

7. Váš vedoucí (nadřízený) se zajímá o náladu na pracovišti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1132,35 %32,35 %  
spíše souhlasím926,47 %26,47 %  
souhlasím823,53 %23,53 %  
nesouhlasím411,76 %11,76 %  
nevím25,88 %5,88 %  

Graf

8. Váš vedoucí (nadřízený) často chválí své podřízené za dobře odvedenou práci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1029,41 %29,41 %  
spíše souhlasím823,53 %23,53 %  
souhlasím720,59 %20,59 %  
nesouhlasím617,65 %17,65 %  
nevím38,82 %8,82 %  

Graf

9. Nadřízený mi umožní podílet se na řízení firmy/instituce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1441,18 %41,18 %  
spíše nesouhlasím1338,24 %38,24 %  
spíše souhlasím411,76 %11,76 %  
souhlasím25,88 %5,88 %  
nevím12,94 %2,94 %  

Graf

10. V případě že vznikne na pracovišti konflikt, je často smeten ze stolu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1132,35 %32,35 %  
spíše souhlasím720,59 %20,59 %  
nesouhlasím617,65 %17,65 %  
nevím617,65 %17,65 %  
souhlasím411,76 %11,76 %  

Graf

11. Pokyny od vedoucího (nadřízeného) jsou srozumitelné.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1441,18 %41,18 %  
souhlasím1132,35 %32,35 %  
spíše nesouhlasím617,65 %17,65 %  
nesouhlasím25,88 %5,88 %  
nevím12,94 %2,94 %  

Graf

12. Na pracovišti je kolektiv rozdělen do malých skupinek.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1441,18 %41,18 %  
spíše souhlasím823,53 %23,53 %  
spíše nesouhlasím720,59 %20,59 %  
nesouhlasím514,71 %14,71 %  

Graf

13. Ve firmě / instituci se konají školení či semináře na téma mezilidské vztahy na pracovišti, mobbing, nebo jak předcházet konfliktním situacím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2367,65 %67,65 %  
nevím411,76 %11,76 %  
spíše nesouhlasím38,82 %8,82 %  
spíše souhlasím25,88 %5,88 %  
souhlasím25,88 %5,88 %  

Graf

14. Mezi spolupracovníky se o mně šíří pomluvy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1132,35 %32,35 %  
nesouhlasím1029,41 %29,41 %  
spíše nesouhlasím720,59 %20,59 %  
spíše souhlasím411,76 %11,76 %  
souhlasím25,88 %5,88 %  

Graf

15. Na pracovišti jsem terčem neustálé kritiky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1544,12 %44,12 %  
spíše nesouhlasím1029,41 %29,41 %  
nevím617,65 %17,65 %  
souhlasím25,88 %5,88 %  
spíše souhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

16. Jsou na mě mířeny verbální sexuální narážky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2470,59 %70,59 %  
spíše nesouhlasím411,76 %11,76 %  
nevím38,82 %8,82 %  
spíše souhlasím25,88 %5,88 %  
souhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

17. Jsem fyzicky sexuálně obtěžován/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3294,12 %94,12 %  
spíše nesouhlasím12,94 %2,94 %  
spíše souhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

18. Je mi přidělována činnost pod úroveň mých schopností.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1647,06 %47,06 %  
spíše nesouhlasím823,53 %23,53 %  
souhlasím514,71 %14,71 %  
spíše souhlasím411,76 %11,76 %  
nevím12,94 %2,94 %  

Graf

19. Je mi písemně nebo ústně vyhrožováno.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3088,24 %88,24 %  
souhlasím25,88 %5,88 %  
spíše souhlasím25,88 %5,88 %  

Graf

20. Má choroba či tělesná vada je na pracovišti terčem posměchu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2882,35 %82,35 %  
spíše nesouhlasím38,82 %8,82 %  
souhlasím25,88 %5,88 %  
spíše souhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

21. Jsem na pracovišti často terčem kanadských žertů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2367,65 %67,65 %  
spíše nesouhlasím514,71 %14,71 %  
spíše souhlasím411,76 %11,76 %  
souhlasím25,88 %5,88 %  

Graf

22. Na pracovišti na mě často křičí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2882,35 %82,35 %  
spíše nesouhlasím411,76 %11,76 %  
spíše souhlasím12,94 %2,94 %  
souhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

23. Na pracovišti mi často věnují pohrdavé pohledy či gesta.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2058,82 %58,82 %  
spíše nesouhlasím514,71 %14,71 %  
nevím411,76 %11,76 %  
souhlasím411,76 %11,76 %  
spíše souhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

24. Při poradách mě nechtějí spolupracovníci pustit ke slovu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2058,82 %58,82 %  
spíše nesouhlasím926,47 %26,47 %  
spíše souhlasím411,76 %11,76 %  
souhlasím12,94 %2,94 %  

Graf

25. Má etnická příslušnost či národnost je terčem posměchu spolupracovníků.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3088,24 %88,24 %  
souhlasím25,88 %5,88 %  
nevím25,88 %5,88 %  

Graf

26. Kdykoliv na pracovišti hovořím, jsem ustavičně přerušován/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2367,65 %67,65 %  
spíše souhlasím514,71 %14,71 %  
spíše nesouhlasím38,82 %8,82 %  
souhlasím25,88 %5,88 %  
nevím12,94 %2,94 %  

Graf

27. Jsem neustále kontrolován/a a na mém pracovním výkonu jsou neustále hledány nedostatky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1544,12 %44,12 %  
spíše nesouhlasím1029,41 %29,41 %  
spíše souhlasím617,65 %17,65 %  
souhlasím38,82 %8,82 %  

Graf

28. Je mi odepřeno jakékoliv vnitropodnikové vzdělávání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1852,94 %52,94 %  
souhlasím823,53 %23,53 %  
spíše nesouhlasím514,71 %14,71 %  
spíše souhlasím38,82 %8,82 %  

Graf

29. Jsem přesvědčen/a, že na mě někdo na pracovišti donáší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1647,06 %47,06 %  
nevím617,65 %17,65 %  
souhlasím514,71 %14,71 %  
spíše souhlasím411,76 %11,76 %  
spíše nesouhlasím38,82 %8,82 %  

Graf

30. Jsem nucen/a vykonávat ponižující práci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2470,59 %70,59 %  
spíše nesouhlasím514,71 %14,71 %  
spíše souhlasím25,88 %5,88 %  
souhlasím25,88 %5,88 %  
nevím12,94 %2,94 %  

Graf

31. Nejsem informován/a o důležitých skutečnostech či změnách ve firmě / instituci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1441,18 %41,18 %  
souhlasím617,65 %17,65 %  
spíše souhlasím617,65 %17,65 %  
spíše nesouhlasím514,71 %14,71 %  
nevím38,82 %8,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Polívka, S.mobbing - negativní jev na pracovišti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mobbing-negativni-jev-na-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.