Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobbing - šikana mezi manažery

Mobbing - šikana mezi manažery

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Marešová
Šetření:28. 01. 2014 - 04. 02. 2014
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):21 / 14.39
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, věnujte prosím pár chvil k vyplnění mého dotazníku.

Týká se současné narůstající problematiky s názvem mobbing. Jedná se o šikanu mezi spolupracovníky na stejné pracovní úrovni, tento dotazník je zaměřen na šikanu mezi manažery. Dotazník je tedy určen spíše pro ty respondenty, kteří zastávají manažerskou pozici.

Na základně tohoto průzkumu chci zjistit aktuální stav tohoto nežádoucího jevu a ověřit jakým způsobem se tento jev řeší ať už z hlediska vedení firmy nebo samotné oběti mobbingu.

Získaná data budou použita do mé seminární práce. Dotazník je veřejný, po skončení šetření budou k dispozici výsledky.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 2, Ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2270,97 %70,97 %  
Muž929,03 %29,03 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [21 - 30 letotázka č. 3, 31 - 40 letotázka č. 3, 41 - 50 letotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let1651,61 %51,61 %  
31 - 40 let1032,26 %32,26 %  
41 - 50 let516,13 %16,13 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vysokoškolskéotázka č. 4, Vyšší odbornéotázka č. 4, Středoškolskéotázka č. 4, Základníotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské1858,06 %58,06 %  
Vysokoškolské1135,48 %35,48 %  
Vyšší odborné26,45 %6,45 %  

Graf

4. Kam spadá Vaše pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nižší managementotázka č. 5, Střední managementotázka č. 5, Top managementotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší management2064,52 %64,52 %  
Střední management1032,26 %32,26 %  
Top management13,23 %3,23 %  

Graf

5. Jste spokojeni s pracovním klimatem v organizaci, ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Určitě anootázka č. 6, Spíše anootázka č. 6, Nevímotázka č. 6, Spíše neotázka č. 6, Určitě neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1135,48 %35,48 %  
Spíše ne929,03 %29,03 %  
Určitě ano516,13 %16,13 %  
Určitě ne39,68 %9,68 %  
Nevím39,68 %9,68 %  

Graf

6. Myslíte si, že organizace, ve které pracujete, napomáhá k dobré a přátelské atmosféře na pracovišti a ke zdravým kolegiálním vztahům mezi pracovníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Určitě anootázka č. 7, Spíše anootázka č. 7, Nevímotázka č. 7, Spíše neotázka č. 7, Určitě neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1135,48 %35,48 %  
Spíše ano825,81 %25,81 %  
Určitě ano619,35 %19,35 %  
Nevím39,68 %9,68 %  
Určitě ne39,68 %9,68 %  

Graf

7. Pracujete někdy pod tlakem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2485,71 %77,42 %  
Ne414,29 %12,9 %  

Graf

8. Řešíte konflikty na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Častootázka č. 9, Občasotázka č. 9, Zřídka kdyotázka č. 9, Vůbecotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas1450 %45,16 %  
Zřídka kdy828,57 %25,81 %  
Často517,86 %16,13 %  
Vůbec13,57 %3,23 %  

Graf

9. Je ve Vašem pracovním okolí osoba, o které byste řekl/-a, že je konfliktní a špatně se Vám s ní spoluracuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Ano, je jich vícotázka č. 10, Neotázka č. 10, Nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1242,86 %38,71 %  
Ne1035,71 %32,26 %  
Ano, je jich víc621,43 %19,35 %  

Graf

10. Jak byste popsal/-a svého nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autoritativní1139,29 %35,48 %  
Přátelský932,14 %29,03 %  
Komunikativní828,57 %25,81 %  
Nepříjemný828,57 %25,81 %  
Asertivní621,43 %19,35 %  
Vnímavý621,43 %19,35 %  
Uzavřený414,29 %12,9 %  
Nekomunikativní, arogantní, pomstichtivý, shazovačný13,57 %3,23 %  
ambiciozní13,57 %3,23 %  
Flegmatický13,57 %3,23 %  
falešný13,57 %3,23 %  
velmi schopný ve své práci13,57 %3,23 %  

Graf

11. Setkal/-a jste se někdy s mobbingem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1858,06 %58,06 %  
Ano1341,94 %41,94 %  

Graf

12. Je ve Vašem okolí někdo, kdo byl vystaven mobbingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1372,22 %41,94 %  
Ano527,78 %16,13 %  

Graf

13. Týkal se mobbing přímo Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Ne, týkal se kolegy/kolegyněotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, týkal se kolegy/kolegyně857,14 %25,81 %  
Ano642,86 %19,35 %  

Graf

14. Z jakého důvodu si myslíte, že bývá prováděna šikana mezi spolupracovníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rivalita1664 %51,61 %  
Špatné řízení1352 %41,94 %  
Závist1248 %38,71 %  
Osobní nespokojenost1144 %35,48 %  
Stres z přetížení936 %29,03 %  
Vysoká nezaměstnanost312 %9,68 %  
Nuda28 %6,45 %  
Neschopnost vedoucího pracovníka14 %3,23 %  

Graf

15. Vyberte možnosti, jakým způsobem byl na Vás mobbing prováděn:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomluvy mezi kolegy466,67 %12,9 %  
Zatajování nebo podávání mylných informací466,67 %12,9 %  
Dostávání nejtěžších pracovních úkolů466,67 %12,9 %  
Posmívání233,33 %6,45 %  
Skákání do řeči, nedovolení vlastního projevu, nenechání domluvit233,33 %6,45 %  
Výhružky116,67 %3,23 %  
Zesměšňování před ostatními kolegy116,67 %3,23 %  

Graf

16. Provázely Vás psychosomatické potíže? Pokud ano, uveďte jaké:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neprovázely mne psychosomatické potíže233,33 %6,45 %  
Poruchy spánku233,33 %6,45 %  
Nevolnost116,67 %3,23 %  
Bušení srdce116,67 %3,23 %  

Graf

17. Řešil/-a jste situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano466,67 %12,9 %  
Ne233,33 %6,45 %  

Graf

18. Jak jste tuto situaci řešil/-a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obrátil/-a jsem se na personální125 %3,23 %  
Řešil/-a jsem to soudní cestou125 %3,23 %  
Řekl/-a jsem to nadřízenému125 %3,23 %  
Vyřídil/-a jsem si to osobně125 %3,23 %  

Graf

19. Pomohli Vám Vaši kolegové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne250 %6,45 %  
Někteří ano250 %6,45 %  

Graf

20. Jak Vás tato zkušenost ovlivnila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivně233,33 %6,45 %  
Velmi negativně233,33 %6,45 %  
Nevím116,67 %3,23 %  
Spíše negativně116,67 %3,23 %  

Graf

21. Je pro Vás nezbytné, aby prostředí ve kterém pracujete, bylo příjemné a přátelské?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano1657,14 %51,61 %  
Spíše ano828,57 %25,81 %  
Nevím27,14 %6,45 %  
Spíše ne27,14 %6,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marešová, P.Mobbing - šikana mezi manažery (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://mobbing-sikana-mezi-manazery.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.