Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > mobbing - šikana na pracovišti

mobbing - šikana na pracovišti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Antonín Kupec
Šetření:07. 12. 2010 - 14. 12. 2010
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):20 / 8.54
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je věnován pojmu mobbing. Mobbing označuje nejrůznější formy znepříjemňování života na pracovišti.

 

Cílem tohoto dotazníku je blíže popsat tento patologický jev a odhalit nejčastější formy této šikany. Výsledky tohoto testu budou použity k prezentaci na předmětu Psychologie práce a organizace.

       

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let4185,42 %85,42 %  
31 - 50 let612,5 %12,5 %  
51 a více12,08 %2,08 %  

Graf

2. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3266,67 %66,67 %  
muž1633,33 %33,33 %  

Graf

3. Jaká je Vaše pozice na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řadový zaměstnanec3266,67 %66,67 %  
jiné1327,08 %27,08 %  
řídící pracovník36,25 %6,25 %  

Graf

4. Jste ve své práci spokojený/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2858,33 %58,33 %  
ne1327,08 %27,08 %  
nevím714,58 %14,58 %  

Graf

5. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný z uvedených3572,92 %72,92 %  
školství816,67 %16,67 %  
státní správa36,25 %6,25 %  
zdravotnctví12,08 %2,08 %  
zdravotnictví12,08 %2,08 %  

Graf

6. Byl/a jste někdy svědkem "šikany" na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2960,42 %60,42 %  
ano1939,58 %39,58 %  

Graf

7. Pokud ano, a co přesně se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické obtěžování1368,42 %27,08 %  
sexuální obtěžování210,53 %4,17 %  
jiné210,53 %4,17 %  
fyzické násilí210,53 %4,17 %  

Graf

8. Byl či byla jste v roli agresora nebo oběti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [agresor → konec dotazníku, oběťotázka č. 9, pouze svědek → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze svědek1052,63 %20,83 %  
oběť736,84 %14,58 %  
agresor210,53 %4,17 %  

Graf

9. Pokud jste sám byl či jste v roli oběti, stává se Vám. že kolegové dělají vtipy na Váši adresu? (účes, oblečení)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy457,14 %8,33 %  
občas228,57 %4,17 %  
často114,29 %2,08 %  

Graf

10. Stává se Vám, že kolegové znevažují Vaše náboženské či politické přesvědčení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy685,71 %12,5 %  
často114,29 %2,08 %  

Graf

11. Šíří se o Vás pomluvy na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas457,14 %8,33 %  
nikdy228,57 %4,17 %  
často114,29 %2,08 %  

Graf

12. Stalo se Vám, že kolegové náhle zmlknou, pokud vstoupíte do místnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy457,14 %8,33 %  
občas342,86 %6,25 %  

Graf

13. Setkal/a jste se ve Vašem zaměstnání se sexuálním obtěžováním vůči Vaši osobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy685,71 %12,5 %  
občas114,29 %2,08 %  

Graf

14. Stává se Vám, že jste terčem nadávek či znevažujících výrazů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy457,14 %8,33 %  
občas228,57 %4,17 %  
často114,29 %2,08 %  

Graf

15. Stává se Vám, že je Vám v zaměstnání vyhrožováno fyzickým násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy7100 %14,58 %  

Graf

16. Dostáváte úkoly, které považujete za nesmyslné a zbytečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas457,14 %8,33 %  
často228,57 %4,17 %  
nikdy114,29 %2,08 %  

Graf

17. Dostáváte úkoly, které jsou pro Vás jen obtížně splnitelné či přesahují Vaši kvalifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas571,43 %10,42 %  
nikdy114,29 %2,08 %  
často114,29 %2,08 %  

Graf

18. Stává se Vám, že jsou v zaměstnání za Vašimi zády o Vás šířeny pomluvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas342,86 %6,25 %  
nikdy228,57 %4,17 %  
často228,57 %4,17 %  

Graf

19. Míváte pocit, že s Vámi Vaši kolegové záměrně nekomunikují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas457,14 %8,33 %  
nikdy342,86 %6,25 %  

Graf

20. Míváte pocit, že Vám k výkonu Vaší práce chybí potřebné informace, které Vaši kolegové dostávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas571,43 %10,42 %  
nikdy114,29 %2,08 %  
často114,29 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kupec, A.mobbing - šikana na pracovišti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://mobbing-sikana-na-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.