Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobbing - šikana na pracovišti

Mobbing - šikana na pracovišti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Jurová
Šetření:07. 04. 2009 - 09. 04. 2009
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):47 / 57.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:11 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku, je zmapovat výskyt mobbingu, informovanosti o něm a podnětů, které ho vyvolávají.

Odpovědi respondentů

1. O mobbingu jste již slyšel/a:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1493,33 %116,67 %  
ne16,67 %8,33 %  

Graf

2. O mobbingu máte dostatek informací:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím640 %50 %  
souhlasím533,33 %41,67 %  
nevím213,33 %16,67 %  
nesouhlasím16,67 %8,33 %  
spíše nesouhlasím16,67 %8,33 %  

Graf

3. Pod pojmem mobbing si představujete problematiku spojenou s fyzickým napadáním a ubližováním:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím640 %50 %  
nesouhlasím426,67 %33,33 %  
spíše souhlasím320 %25 %  
souhlasím213,33 %16,67 %  

Graf

4. Souhlasíte s tvrzením že se mobbing může dotknout kohokoliv z nás

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1386,67 %108,33 %  
spíše souhlasím213,33 %16,67 %  

Graf

5. Mobbing přispívá k upevnění dobrých vztahů na pracovišti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1386,67 %108,33 %  
spíše nesouhlasím213,33 %16,67 %  

Graf

6. Považuji mobbing za banální an epodstatnou věc

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1280 %100 %  
spíše nesouhlasím320 %25 %  

Graf

7. Ve svém dětství jste se nesetkal/a se šikanou na vlastní osobě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím533,33 %41,67 %  
nesouhlasím426,67 %33,33 %  
nevím320 %25 %  
spíše souhlasím320 %25 %  

Graf

8. Ve svém dětství jste se nesetkal/a s šikanou na svých spolužácích

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím746,67 %58,33 %  
spíše nesouhlasím320 %25 %  
spíše souhlasím320 %25 %  
nevím16,67 %8,33 %  
souhlasím16,67 %8,33 %  

Graf

9. Váš partner, Vaši blízcí či známí se dosud s mobbingem nesetkali

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím533,33 %41,67 %  
souhlasím320 %25 %  
spíše nesouhlasím320 %25 %  
nevím213,33 %16,67 %  
spíše souhlasím213,33 %16,67 %  

Graf

10. Jaké vztahy panují na Vašem pracovišti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelíme se746,67 %58,33 %  
Pouze v rámci práce533,33 %41,67 %  
Konfliktní až nepřátelské213,33 %16,67 %  
Nebavíme se16,67 %8,33 %  

Graf

11. Se vztahy mezi kolegy na pracovišti jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a746,67 %58,33 %  
velmi spokojen/a533,33 %41,67 %  
nedokáži posoudit213,33 %16,67 %  
spíše nespokojen/a16,67 %8,33 %  

Graf

12. Ve vašem zařízení připouštíte nějakou formu mobbingu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně533,33 %41,67 %  
nedokáži posoudit320 %25 %  
ne320 %25 %  
ano213,33 %16,67 %  
nevím213,33 %16,67 %  

Graf

13. Jestliže jste se setkal/a s jednáními které vás poškozovala či Vám ubližovala byl nebo je původce tohoto jednání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesetkal/a jsem se s tímto jednáním853,33 %66,67 %  
nadřízený/podřzený640 %50 %  
spolupracovník/kolega16,67 %8,33 %  

Graf

14. . Jak často jste (nebo jste byl/a) výše uvedeným skutečnostem vystavován/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často640 %50 %  
s těmito skutečnostmi jsem se nesetkal/a533,33 %41,67 %  
denně nebo téměř denně426,67 %33,33 %  

Graf

15. Jak dlouho jste (nebo jste byl/a) výše uvedeným skutečnostem vystavován/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s těmito skutečnostmi jsem se nesetkal/a853,33 %66,67 %  
poslední rok320 %25 %  
poslední čtvrtrok213,33 %16,67 %  
poslední měsíc16,67 %8,33 %  
déle než jeden rok16,67 %8,33 %  

Graf

16. V zaměstnání Vás vaši kolegové/nadřízení nechají vyjádřit se nebo říci to, co potřebuji říci, chci říci a když mluvím nejsem přerušován/a nebo umlčován/a:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím533,33 %41,67 %  
spíše souhlasím426,67 %33,33 %  
nesouhlasím320 %25 %  
nevím213,33 %16,67 %  
spíše nesouhlasím16,67 %8,33 %  

Graf

17. Vaše korespondence je zadržována nebo otvírána, telefonní hovory pro mne jsou zamlčovány nebo kolegové říkají, že jsem nepřítomný/a:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1280 %100 %  
spíše souhlasím213,33 %16,67 %  
nevím16,67 %8,33 %  

Graf

18. Když potřebujete nějaké povolení, odejít k lékaři, školení nebo aktivitu, na kterou mám právo, je mi zamítnuta nebo jsou mi dělány těžkosti kladeny překážky:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím640 %50 %  
spíše nesouhlasím426,67 %33,33 %  
spíše souhlasím426,67 %33,33 %  
souhlasím16,67 %8,33 %  

Graf

19. Když potřebuji odejít k lékaři nejsem ušetřen/a nejapných poznámek o důležitosti mého zdravotního stavu, o nutnosti odchodu apod.:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím853,33 %66,67 %  
spíše souhlasím320 %25 %  
spíše nesouhlasím213,33 %16,67 %  
nevím213,33 %16,67 %  

Graf

20. Vaše přítomnost na pracovišti není ignorována.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím746,67 %58,33 %  
spíše souhlasím320 %25 %  
spíše nesouhlasím213,33 %16,67 %  
nevím213,33 %16,67 %  
nesouhlasím16,67 %8,33 %  

Graf

21. Napodobují Váš způsob chůze, hlas, gesta za účelem zesměšnit Vás

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1066,67 %83,33 %  
nevím320 %25 %  
spíše nesouhlasím213,33 %16,67 %  

Graf

22. . Je narušováno Vaše soukromí (prohledávána kancelář, skříňka na šaty, jsou čteny Vaše soukromé dokumenty nebo poznámky, schováván či odcizován Váš pracovní majetek, dokumenty nebo pracovní nástroje atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím853,33 %66,67 %  
spíše nesouhlasím320 %25 %  
souhlasím213,33 %16,67 %  
nevím16,67 %8,33 %  
spíše souhlasím16,67 %8,33 %  

Graf

23. Spolupracovníci s Vámi nemluví, nebo se Vám vyhýbají a straní se Vás

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1280 %100 %  
spíše nesouhlasím16,67 %8,33 %  
spíše souhlasím16,67 %8,33 %  
souhlasím16,67 %8,33 %  

Graf

24. Nikdy na Vás v práci nikdo nekřičí ani Vám v práci nenadává

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím640 %50 %  
spíše souhlasím320 %25 %  
souhlasím320 %25 %  
nesouhlasím320 %25 %  

Graf

25. Je Vám přidělována ponižující práce nebo přidělována práce pod Vaši úroveň a kvalifikaci:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím640 %50 %  
spíše nesouhlasím426,67 %33,33 %  
souhlasím320 %25 %  
spíše souhlasím213,33 %16,67 %  

Graf

26. Pokaždé, když se něco rozbije či pokazí vina je vždy na Vaší straně i když jste v tu chvíli nebyl/a skutečně přítomna/přítomen.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím746,67 %58,33 %  
spíše nesouhlasím320 %25 %  
souhlasím213,33 %16,67 %  
spíše souhlasím213,33 %16,67 %  
nevím16,67 %8,33 %  

Graf

27. Na pracovišti nejste urážen/na, nikdo Vás nečastuje obscénními nebo potupnými a ponižujícími poznámkami

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím746,67 %58,33 %  
spíše souhlasím426,67 %33,33 %  
nesouhlasím213,33 %16,67 %  
spíše nesouhlasím213,33 %16,67 %  

Graf

28. Za stejnou práci jste často rozdílně hodnocen/a než ostatní:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím640 %50 %  
souhlasím426,67 %33,33 %  
nevím320 %25 %  
spíše nesouhlasím213,33 %16,67 %  

Graf

29. Jste vystaven/a lehkým fyzickým útokům jako varování nebo zastrašení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím15100 %125 %  

Graf

30. Vaše národnost nebo původ, politické přesvědčení nebo náboženské vyznání není předmětem napadání nebo zesměšňování

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím960 %75 %  
nesouhlasím426,67 %33,33 %  
nevím213,33 %16,67 %  

Graf

31. Míváte výhružné, urážlivé nebo obviňující telefonní hovory, dopisy, SMS nebo e-maily, nebo je Vám vyhrožováno verbálně

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1280 %100 %  
souhlasím213,33 %16,67 %  
spíše souhlasím16,67 %8,33 %  

Graf

32. Kolegové/nadřízení Vám dělají sexuální návrhy, narážky nebo gesta

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím960 %75 %  
spíše nesouhlasím320 %25 %  
spíše souhlasím213,33 %16,67 %  
souhlasím16,67 %8,33 %  

Graf

33. Vaše pracovní místo je izolované od ostatních kolegů:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1173,33 %91,67 %  
nevím16,67 %8,33 %  
spíše souhlasím16,67 %8,33 %  
spíše nesouhlasím16,67 %8,33 %  
souhlasím16,67 %8,33 %  

Graf

34. Váš soukromý život kolegové/kolegyně nekritizují, není předmětem zesměšňování a posměchu:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím960 %75 %  
nesouhlasím426,67 %33,33 %  
spíše souhlasím16,67 %8,33 %  
nevím16,67 %8,33 %  

Graf

35. Když vstoupíte do jiné kanceláře (místnosti), rozhovor ostatních náhle utichne

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím746,67 %58,33 %  
nesouhlasím426,67 %33,33 %  
spíše souhlasím213,33 %16,67 %  
souhlasím213,33 %16,67 %  

Graf

36. Za vašimi zády jsou o Vás šířeny pomluvy a lži:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím746,67 %58,33 %  
nevím320 %25 %  
spíše souhlasím320 %25 %  
spíše nesouhlasím16,67 %8,33 %  
souhlasím16,67 %8,33 %  

Graf

37. Vaše práce je předmětem neoprávněné kritiky spolupracovníků či nadřízených, Vaše úspěchy a snaha je minimalizována a zamlčována:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím746,67 %58,33 %  
souhlasím320 %25 %  
spíše souhlasím213,33 %16,67 %  
spíše nesouhlasím213,33 %16,67 %  
nevím16,67 %8,33 %  

Graf

38. Pokud si myslíte, že jste (nebo jste byl/a) obětí mobbingu, reagujete na tyto skutečnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemyslím, že jsem obětí mobbingu746,67 %58,33 %  
budu uvažovat o odchodu ze zaměstnání320 %25 %  
řeknu to svému kolegovi/ kolegyni213,33 %16,67 %  
promluvím si s tím, kdo mě mobboval16,67 %8,33 %  
bráním se fyzicky16,67 %8,33 %  
oznámím to nadřízenému16,67 %8,33 %  

Graf

39. Pokud jste/ byl/a jste svědkem mobbingu na Vašem kolegovi, příteli reagujete na tyto skutečnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zastanu se kolegy, pokud budu přímo svědkem533,33 %41,67 %  
promluvím si s tím, kdo mobbuje426,67 %33,33 %  
nemyslíte si, že je někdo ve Vašem okolí obětí mobbingu320 %25 %  
promluvím s mobbovaným kolegou213,33 %16,67 %  
budu uvažovat o odchodu ze zaměstnání16,67 %8,33 %  

Graf

40. Pokud jste (nebo jste byl/a) obětí mobbingu a nikomu jste o tom neřekl/a – proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemyslím, že jsem byl/a obětí mobbingu853,33 %66,67 %  
obavy o trvání zaměstnání, když dělám problémy320 %25 %  
zvýšilo by se tím napětí v kolektivu213,33 %16,67 %  
nevěděl/a jsem na koho se mám obrátit16,67 %8,33 %  
myslím, že by to nemělo cenu16,67 %8,33 %  

Graf

41. Jste-li student- nyní studujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola562,5 %41,67 %  
Vyšší odborná škola112,5 %8,33 %  
Střední škola112,5 %8,33 %  
Základní škola112,5 %8,33 %  

Graf

42. Pokud jste pracující - V zaměstnání pracujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 1 do 5 let436,36 %33,33 %  
od 6 do 10 let327,27 %25 %  
méně než 1 rok218,18 %16,67 %  
více jak 21 let19,09 %8,33 %  
od 11 do 20 let19,09 %8,33 %  

Graf

43. Pokud pracujete v podniku, jedná se o společnost:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední - do 500 zaměstnanců654,55 %50 %  
Malá -většinou 25 zaměstnanců436,36 %33,33 %  
Velké – nad 500 zaměstnanců19,09 %8,33 %  

Graf

44. Formu vlastnictví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromá sféra872,73 %66,67 %  
Státní podnik218,18 %16,67 %  
Příspěvkové a rozpočtové organizace19,09 %8,33 %  

Graf

45. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1280 %100 %  
muž320 %25 %  

Graf

46. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 25640 %50 %  
26 - 35640 %50 %  
46 - 55213,33 %16,67 %  
36 - 4516,67 %8,33 %  

Graf

47. Vaše dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské640 %50 %  
střední s maturitou533,33 %41,67 %  
střední bez maturity213,33 %16,67 %  
základní213,33 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Jurová, J.Mobbing - šikana na pracovišti (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://mobbing-sikana-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.