Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobbing - vztahy na pracovišti mezi zdravotními sestrami

Mobbing - vztahy na pracovišti mezi zdravotními sestrami

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Borůvková
Šetření:14. 02. 2011 - 24. 02. 2011
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):19 / 14.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní / vážený pane,

ráda bych Vás tímto požádala o pomoc při dokončení mé diplomové práce, která se vztahuje k problematice mobbingu - vztahů na pracovišti ve zdravotnictví. Tento dotazník je anonymní a jeho výsledky budou sloužit jako podklad ke zpracování praktické části diplomové práce.

Předem Vám děkuji za čas, který řádným vyplněním tohoto dotazníku strávíte.

Odpovědi respondentů

1. Ve zdravotnictví pracuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 1 rokotázka č. 2, déle než 1 rokotázka č. 2, více než 5 letotázka č. 2, ve zdravotnictví nepracuji → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 5 let4368,25 %68,25 %  
ve zdravotnictví nepracuji1015,87 %15,87 %  
déle než 1 rok914,29 %14,29 %  
méně než 1 rok11,59 %1,59 %  

Graf

2. Uveďte, prosím, Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27815,09 %12,7 %  
3347,55 %6,35 %  
3835,66 %4,76 %  
3635,66 %4,76 %  
2635,66 %4,76 %  
3035,66 %4,76 %  
3723,77 %3,17 %  
3523,77 %3,17 %  
2523,77 %3,17 %  
2923,77 %3,17 %  
ostatní odpovědi 59
43
45
28
24
41
35 let
třicetdva
34
47
60
tricetjedna
49
48
37 let
4O
23
42
2139,62 %33,33 % 

Graf

3. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5094,34 %79,37 %  
muž35,66 %4,76 %  

Graf

4. Uvažoval/a jste již někdy - v minulosti či přítomnosti - na téma "jaké jsou u nás v práci vztahy"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5298,11 %82,54 %  
ne11,89 %1,59 %  

Graf

5. K čemu byste při takovém uvažování došel/došla?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- záleží na pracovišti - věku spolupracovníků a skladbě (muži a ženy nebo jen ženy) - sestra vs. lékař, sestra vs. pomocný zdravotní personál na tom všem záleží a to vše vztahy ovlivňuje

Dobré vztahy na pracovišti jsou pro mě dost zásadní a jsem ráda, kde pracuji.Navíc mám možnost si své kolegy(ně) vybírat..

dobrý kolektiv

jako vsude dobre i spatne

jde to

Je málo odd., kde jsou vztahy ideální - jedna z nejdůležitějších aspektů k vykonávání tak náročné profese.

jsou velmi důležité

korektní

máme dobré pracovní vztahy

Mezi kolegyněmi v rámci možností slušné, mezi sestrami a lékaři velmi špatné, díky jejich namyšlenosti a neomylnosti.

Mezi některými spolupracovníky jsou malé neschody co se týče postupu práce a někdy mezi kolegyněmi trochu závisti ale jinak to docela ujde.

mizerné vztahy

myslím, že ne moc dobré, a že záleží na osobnostech, bohužel těch se špatnými vlastnostmi je více

Myslím, že u nás na pracovišti jsou vztahy dobré, samozřejmě se objevují typicky ženské vlastnosti- pomluvy.

Naše vztahy na pracovišti jsou né vždy příjemné, ale většinou fajn. Je to prostě ženský kolektiv - drbárna, ale není to tak zlé.

nic moc

Nic moc.

postupně se zhoršují

Různé.

Špatné

špatné

špatné vztahy, nekolegiální chování, pomlouvání,

Těžko je lze zlepšit - "je to v lidech"

těžko říct co by kdyby....

V dnešní době mám pocit, že pracovní vztahy nejsou ideální a jsou čím dál horší. Vztahy jsou projevem jakéhosi egoistického přístupu, se s nahou získat pro sebe co nejvíc. Hon za penězmi a vidina pohodlného života mění jakékoliv vztahy (pracovní, osobní, rodinné ...)

velmi dobré

Vše v pořádku

Vzhledem k tomu, že pracuji na pracovišti (cca. 450 zaměstnanců) v uzavřené komunitě (vesnice) s minimální obměnou personálu je zde mobbing, bossing, ale i stalking místy k vidění i zažití. Na mém kmenovém pracovišti zkrátka a dobře záleží na tom jak se pí. staniční vyspí, co jí donese na ostatní její ,,hlídací pes" a také na tom zda je úplně střízlivá. S většinou podobně postižených kolegů si ale rozumíme a pomáháme si, když nastupujeme denní směnu, většinou máme také stejné potíže (špatný spánek, nauzeu, pocení, nervozita). Co více dodat???? PS: raději jsem se proto rozhodla studovat Mgr. obor v jiném oboru nežli je zdravotnictví. Praxi mám 16 let jako směnná sestra u lůžka, vystřídala jsem celkem 3 zaměstnavatele, všude to bylo na podobné bázi...

Vzhledem k tomu,že dělám ve zdravotnictví a to znamená většinu spolupracovníků tvoří ženy-je to přinejmenším náročné.Ale když to vemu kol a kolem tak největším problémem v pracovních vztazích jsou lidi kteří si v práci na svých podřízených nebo mladších spolupracovnících hojí své mindráky.Mě se to netýká páč já mám život a vztahy na pracovišti srovnané,ale vnímám tu situaci za jiné.

vztahy jsou různé,záleží na lidech

Vztahy jsou velmi úzké až intimní

Vztahy s kolegyněmi jou až na pár výjimek v pořádku, trochu problém vidím v chování ze strany vedení.

Záleží na zložení personálu, jak často se mění. Kolektív byl jednou velmi dobrý, pak horší

Že jsou vztahy velice špatné

že neznamená nič vaša dlhoročná prax,ak k vám nastúpi pracovať osoba,ktorá síce nič nevie,ale zo všetkého sa dokáže vykecať sprostosťami a neskutočne lezie do zadných partií vašej šéfke, vašej hlavnej sestre a všetkým,z ktorých môže mať úžitok

že sú velmi zlé

6. Chodíte do svého zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rád/a3260,38 %50,79 %  
protože musím1732,08 %26,98 %  
s nechutí47,55 %6,35 %  

Graf

7. Vztahy se svými kolegyněmi /kolegy hodnotím jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré3260,38 %50,79 %  
neutrální1222,64 %19,05 %  
špatné59,43 %7,94 %  
vynikající47,55 %6,35 %  

Graf

8. Máte možnost komunikovat se spolupracovníky o problémech v práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uspokojivě2852,83 %44,44 %  
dostatečně1833,96 %28,57 %  
nedostatečně713,21 %11,11 %  

Graf

9. Komunikace na Vašem pracovišti je konstruktivní a férová

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2750,94 %42,86 %  
ano2649,06 %41,27 %  

Graf

10. Společná setkání a porady pracovníků se konají pravidelně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 11, porady a setkání se nekonají vůbecotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2547,17 %39,68 %  
ne2343,4 %36,51 %  
porady a setkání se nekonají vůbec59,43 %7,94 %  

Graf

11. Porady jsou vedeny převážně uspokojivým způsobem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3062,5 %47,62 %  
ne1837,5 %28,57 %  

Graf

12. Se spolupracovníky se neformálně scházíme i mimo pracoviště

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4075,47 %63,49 %  
ne1324,53 %20,63 %  

Graf

13. V práci jste už někdy v minulosti či současnosti byl/a vystaven/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomluvám od některého z Vašich kolegů či nedřízeného3362,26 %52,38 %  
zvýšenému psychickému nátlaku ze strany kolegů2547,17 %39,68 %  
znevažování či snižování hodnoty a významu Vaší práce1324,53 %20,63 %  
znevažování či snižování Vaší osoby a její lidské důstojnosti1120,75 %17,46 %  
křiku, nadávkám či hrubému zacházení1120,75 %17,46 %  
znevažování a zesměšňování toho, co řeknete, popř. jak to řeknete1018,87 %15,87 %  
nezažil/a jsem žádné jednání z výše uvedených možností815,09 %12,7 %  
zesměšňování a znevažování Vašeho soukromého života59,43 %7,94 %  
znevažování či zesměšňování Vašich zájmů, koníčků, přátel,...47,55 %6,35 %  
znevažování či zesměšňování Vašeho pohlaví, věku, rasy, sex. orientace, zdraví, národnosti, náboženského čipolitického přesvědčení47,55 %6,35 %  
znevažování či zesměšňování jiných členů Vaší rodiny11,89 %1,59 %  

Graf

14. Zaškrtněte pole, pokud souhlasíte s níže uvedenými trvzeními

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani jedno z výše uvedených trvzení neodpovídá skutečnosti2343,4 %36,51 %  
Důležité informace a rozhodnutí se k Vám často dostanou pozdě či vůbec1833,96 %28,57 %  
Dostáváte úkoly, které neodpovídají Vaši kvalifikaci, zařazení, smlouvě1120,75 %17,46 %  
Úkoly, které dostáváte, jsou často hluboko pod hranicí Vašich možností713,21 %11,11 %  
Vaše rozhodnutí a pracovní výkon jsou neustále zpochybňovány611,32 %9,52 %  
Vaše práce je neustále připomínkována a kritizována59,43 %7,94 %  
Vaši spolupracovníci s Vámi nekomunikují - jako byste byl/a vzduch35,66 %4,76 %  
Máte pocit, že se Vás chce zaměstnavatel zbavit35,66 %4,76 %  
Dostáváte stále nové či neúměrně obtížné a neřešitelné úkoly a termíny23,77 %3,17 %  

Graf

15. Věděl/a jste, že pojem mobbing znamená specifickou formu šikany - tzv. šikanu na pracovišti ze strany nadřízeného, kolegy či podřízeného (pravidelnou a dlouhodobou)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4890,57 %76,19 %  
ne59,43 %7,94 %  

Graf

16. Už jste se s pojmem mobbing někdy setkal/a:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4686,79 %73,02 %  
ne713,21 %11,11 %  

Graf

17. Myslíte si, že jste se Vy osobně někdy stal/a obětí šikany na pracovišti (mobbingu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Ne → konec dotazníku, Nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3667,92 %57,14 %  
Nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel/a916,98 %14,29 %  
Ano815,09 %12,7 %  

Graf

18. Bylo to ze strany

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nadřízeného562,5 %7,94 %  
kolegy337,5 %4,76 %  

Graf

19. Pokuste se několika větami popsat, jak se šikana na pracovišti (mobbing) projevovala.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Konkrétně od staniční sestry: hlasitě pronesené vulgarismy typu ,,Už mě nes.." při vytýkání ,,nedostatku" . Dále, neexistence nekuřáckých prostor na odd. a zavedení tzv. ,,kuřácké místnosti", nerespektování jídla, těhotenství či jiných onemocnění kolegyň....

napr: rozpisom služieb,vždy mám tie najťažšie,,, keď som zostala akútne ležať v nemocnici,tak na mňa šéfka kričala,že to je preto,lebo sú vianoce a ja závidím voľno 3 zvyšným kolegyniam,,, mali ma operovať a ona tvrdila,že simulujem,,,nemal kto robiť,keďže kolegyne boli doma a aj napriek môjmu telefonátu odmietli ísť do práce,,,keď som po 3 mesiacoch po incidente chcela dovolenku,tak mi šéfka povedala,že som nerobila cez vianoce,tak nemám nárok,,,kolegyne si chodia v pracovnej dobe po nákupoch,ja za ne musím urobiť ich prácu,,,ja mám ísť k lekárovi a mňa sa opýta,či mám porobené,že až potom môžem ísť,,, a vety ako nejedz,priberieš ( nie som najštíhlejšia,ja to viem ),alebo daj sa ostrihať,vypadáš strašne, narážky na moju neplodnosť,tak to som počúvala skoro denne,,,je toho veľmi veľa a už večer sa desím rána,čo bude zase v práci

Obviňováním z nejrůznějších věcí, pomluvami, bráněním v přístupu k informacím, potřebným pro práci, opakováním stejných úkolů, narážkami, přímymi slovními útoky, zesměšňováním...

výhružky, pomluvy

Zesměšnění před ostatními kolegy i nadřízenými, znehodnocení mé práce a urážení mé osoby jako neschopné a té nejhorší na celém odd.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. V práci jste už někdy v minulosti či současnosti byl/a vystaven/a:

  • odpověď pomluvám od některého z Vašich kolegů či nedřízeného:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi znevažování a zesměšňování toho, co řeknete, popř. jak to řeknete na otázku 13. V práci jste už někdy v minulosti či současnosti byl/a vystaven/a:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi znevažování či snižování hodnoty a významu Vaší práce na otázku 13. V práci jste už někdy v minulosti či současnosti byl/a vystaven/a:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neutrální na otázku 7. Vztahy se svými kolegyněmi /kolegy hodnotím jako
  • odpověď zvýšenému psychickému nátlaku ze strany kolegů:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi znevažování či snižování Vaší osoby a její lidské důstojnosti na otázku 13. V práci jste už někdy v minulosti či současnosti byl/a vystaven/a:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve zdravotnictví pracuji

3. Pohlaví

4. Uvažoval/a jste již někdy - v minulosti či přítomnosti - na téma "jaké jsou u nás v práci vztahy"?

6. Chodíte do svého zaměstnání

7. Vztahy se svými kolegyněmi /kolegy hodnotím jako

8. Máte možnost komunikovat se spolupracovníky o problémech v práci

9. Komunikace na Vašem pracovišti je konstruktivní a férová

10. Společná setkání a porady pracovníků se konají pravidelně

11. Porady jsou vedeny převážně uspokojivým způsobem

12. Se spolupracovníky se neformálně scházíme i mimo pracoviště

13. V práci jste už někdy v minulosti či současnosti byl/a vystaven/a:

14. Zaškrtněte pole, pokud souhlasíte s níže uvedenými trvzeními

15. Věděl/a jste, že pojem mobbing znamená specifickou formu šikany - tzv. šikanu na pracovišti ze strany nadřízeného, kolegy či podřízeného (pravidelnou a dlouhodobou)

16. Už jste se s pojmem mobbing někdy setkal/a:

17. Myslíte si, že jste se Vy osobně někdy stal/a obětí šikany na pracovišti (mobbingu)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve zdravotnictví pracuji

3. Pohlaví

4. Uvažoval/a jste již někdy - v minulosti či přítomnosti - na téma "jaké jsou u nás v práci vztahy"?

6. Chodíte do svého zaměstnání

7. Vztahy se svými kolegyněmi /kolegy hodnotím jako

8. Máte možnost komunikovat se spolupracovníky o problémech v práci

9. Komunikace na Vašem pracovišti je konstruktivní a férová

10. Společná setkání a porady pracovníků se konají pravidelně

11. Porady jsou vedeny převážně uspokojivým způsobem

12. Se spolupracovníky se neformálně scházíme i mimo pracoviště

13. V práci jste už někdy v minulosti či současnosti byl/a vystaven/a:

14. Zaškrtněte pole, pokud souhlasíte s níže uvedenými trvzeními

15. Věděl/a jste, že pojem mobbing znamená specifickou formu šikany - tzv. šikanu na pracovišti ze strany nadřízeného, kolegy či podřízeného (pravidelnou a dlouhodobou)

16. Už jste se s pojmem mobbing někdy setkal/a:

17. Myslíte si, že jste se Vy osobně někdy stal/a obětí šikany na pracovišti (mobbingu)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Borůvková, Z.Mobbing - vztahy na pracovišti mezi zdravotními sestrami (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://mobbing-vztahy-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.