Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobbing z pohledu nadřízeného pracovníka, případně majitele podniku.

Mobbing z pohledu nadřízeného pracovníka, případně majitele podniku.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mario Lipovsky
Šetření:28. 09. 2013 - 05. 10. 2013
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Dotazník je určen majitelům firem, zaměstnavatelům a vedoucím pracovních týmů. Cílem průzkumu je zmapování pohledu těchto osob na interpersonální problémy, které se objevují v pracovních týmech, konkrétně mobbing (psychický teror na pracovišti), případně jiné formy "šikany" na pracovišti.

Jsem studentem vysoké školy a můj dotazník slouží pro studijní účely. Budu velmi rád, věnujete-li mému dotazníku čas a vyplníte jej dle svých zkušeností pravdivě.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pro účely tohoto dotazníku se mobbingem rozumí psychické ponižování, utlačování oběti nesoucí určité prvky šikany, a to v pracovním prostředí mezi zaměstnanci. Důležitým znakem mobbingu je systematické a opakované psychické týrání mířené vůči jedné konkrétní osobě, výjimečně se lze také setkat s fyzickým násilím.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk se pohybuje v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let2031,75 %31,75 %  
31-40 let1828,57 %28,57 %  
40-50 let1523,81 %23,81 %  
51 a více let57,94 %7,94 %  
26-30 let57,94 %7,94 %  

Graf

Otázka je určena pro vedoucí pracovníky.

2. Počet členů v mém pracovním týmu se pohybuje mezi

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-10 členy3657,14 %57,14 %  
11-15 členy1625,4 %25,4 %  
15-25 členy57,94 %7,94 %  
26-50 členy34,76 %4,76 %  
50 a více členy34,76 %4,76 %  

Graf

Otázka je určena osobám, kteří jsou spoluvlastníky nebo vlastníky podniku.

3. V mém podniku je zaměstnáno:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 250 osob2747,37 %42,86 %  
50 -250 osob1221,05 %19,05 %  
10 - 50 osob1119,3 %17,46 %  
méně než 10 osob712,28 %11,11 %  

Graf

4. S termínem mobbing jsem se

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
setkal/a pouze v odborné literatuře/na internetu/v televizi apod.4165,08 %65,08 %  
nikdy nesetkal/a.1422,22 %22,22 %  
setkal/a a tento problém jsem osobně řešil/a z pozice nadřízené/ho.812,7 %12,7 %  

Graf

5. Již jsem se setkal/a s jiným typem šikany na pracovišti, např. sexuální obtěžování, staffing (šikana ze strany zaměstnanců vůči nadřízenému):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšel/a jsem o tom.2844,44 %44,44 %  
ne, nikdy jsem se s ničím takovým nesetkal/a.2438,1 %38,1 %  
ano, osobně.1117,46 %17,46 %  

Graf

6. Za předpokladu, že by se v mém pracovním týmu objevily známky mobbingu nebo jiné formy šikany na pracovišti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
situaci bych začal/a řešit, ale nejprve bych se musel/a s někým poradit.3352,38 %52,38 %  
věděl/a bych přesně, jak situaci řešit.1930,16 %30,16 %  
myslím si, že bych nerozpoznal/a závažnost situace.69,52 %9,52 %  
nevím, jak bych situaci měl/a řešit.57,94 %7,94 %  

Graf

7. Souhlasím, že by na každém pracovišti měl být personální pracovník, který by byl proškolen k řešení interpersonálních konfliktů, jako je třeba mobbing.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale s ohledem na charakter pracovního kolektivu, na jeho specifika poté, kdy zaměstnavatel usoudí, že jeho podřízení jsou tímto jevem ohroženi.2234,92 %34,92 %  
Ano, takoví lidé v dnešní době v pracovních kolektivech chybí.1523,81 %23,81 %  
Ne, nemyslím, že by byl využit.1422,22 %22,22 %  
Nejsem si jistý/á.1219,05 %19,05 %  

Graf

8. Kladu důraz na to, aby se moji podřízení k sobě chovali slušně, netoleruji pomluvy a podobně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, snažím se budovat dobrý pracovní kolektiv, kam takové projevy chování nepatří.5180,95 %80,95 %  
Nevím, do pracovního kolektivu v tomto směru nijak nezasahuji.711,11 %11,11 %  
Je mi to jedno.57,94 %7,94 %  

Graf

9. Myslím si, že by oběti mobbingu nebo jiné formy šikany na pracovišti měly být odškodněny zaměstnavatelem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud zaměstnavatel nad případem "zavírá oči" je prakticky spolupachatelem a měl by oběť šikany odškodnit.2031,75 %31,75 %  
Nesouhlasím, zaměstnanec by se měl odškodnění domáhat přímo na tom, kdo mu újmu primárně způsobil.1625,4 %25,4 %  
Souhlasím, ale pouze za předpokladu regresního nároku zaměstnavatele vůči viníkovi (příp. viníkům)1523,81 %23,81 %  
Nevím, nedokážu říci.1219,05 %19,05 %  

Graf

10. Myslím si, že tématu šikana na pracovišti je věnována nadbytečná pozornost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím, naopak, informovanost v této oblasti je stále ještě nedostatečná.3250,79 %50,79 %  
Myslím, že tématu je věnována pozornost adekvátně k jeho naléhavosti a vážnosti.1930,16 %30,16 %  
Ano, toto téma není tak nepodstatné. Každý zaměstnanec by za sebe měl nést odpovědnost.812,7 %12,7 %  
Souhlasím46,35 %6,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk se pohybuje v rozmezí:

2. Počet členů v mém pracovním týmu se pohybuje mezi

3. V mém podniku je zaměstnáno:

4. S termínem mobbing jsem se

5. Již jsem se setkal/a s jiným typem šikany na pracovišti, např. sexuální obtěžování, staffing (šikana ze strany zaměstnanců vůči nadřízenému):

6. Za předpokladu, že by se v mém pracovním týmu objevily známky mobbingu nebo jiné formy šikany na pracovišti

7. Souhlasím, že by na každém pracovišti měl být personální pracovník, který by byl proškolen k řešení interpersonálních konfliktů, jako je třeba mobbing.

8. Kladu důraz na to, aby se moji podřízení k sobě chovali slušně, netoleruji pomluvy a podobně:

9. Myslím si, že by oběti mobbingu nebo jiné formy šikany na pracovišti měly být odškodněny zaměstnavatelem

10. Myslím si, že tématu šikana na pracovišti je věnována nadbytečná pozornost

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk se pohybuje v rozmezí:

2. Počet členů v mém pracovním týmu se pohybuje mezi

3. V mém podniku je zaměstnáno:

4. S termínem mobbing jsem se

5. Již jsem se setkal/a s jiným typem šikany na pracovišti, např. sexuální obtěžování, staffing (šikana ze strany zaměstnanců vůči nadřízenému):

6. Za předpokladu, že by se v mém pracovním týmu objevily známky mobbingu nebo jiné formy šikany na pracovišti

7. Souhlasím, že by na každém pracovišti měl být personální pracovník, který by byl proškolen k řešení interpersonálních konfliktů, jako je třeba mobbing.

8. Kladu důraz na to, aby se moji podřízení k sobě chovali slušně, netoleruji pomluvy a podobně:

9. Myslím si, že by oběti mobbingu nebo jiné formy šikany na pracovišti měly být odškodněny zaměstnavatelem

10. Myslím si, že tématu šikana na pracovišti je věnována nadbytečná pozornost

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lipovsky, M.Mobbing z pohledu nadřízeného pracovníka, případně majitele podniku. (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://mobbing-z-pohledu-nadrizeneh.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.