Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobilní aplikace pro výuku jazyků

Mobilní aplikace pro výuku jazyků

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Smrž
Šetření:01. 04. 2019 - 04. 04. 2019
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):19 / 10.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, studuji na Slezské univerzitě v Opavě a dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který se vztahuje k mé bakalářské práci s názvem mobilní aplikace pro výuku angličtiny. Cílem dotázniku je zjistit postoje uživatelů mobilních telefonů k aplikacím pro výuku angličtiny. 

 

Dotazník zabere 1 - 3 minuty.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4774,6 %74,6 %  
muž1625,4 %25,4 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let3860,32 %60,32 %  
do 20 let1015,87 %15,87 %  
41-50 let914,29 %14,29 %  
31-40 let69,52 %9,52 %  

Graf

3. Jaká je Vaše současná socioekonomická pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3860,32 %60,32 %  
zaměstnaný, podnikatel, živnostník3047,62 %47,62 %  
na mateřské23,17 %3,17 %  
v domácnosti11,59 %1,59 %  
v dlouhodobé pracovní neschopnosti11,59 %1,59 %  

Graf

4. Používáte mobilní telefon k učení se nějakému cizímu jazyku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3250,79 %50,79 %  
ne3149,21 %49,21 %  

Graf

5. Jaké jiné způsoby, jak se učit cizí jazyk využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sledování filmů2371,88 %36,51 %  
internet2268,75 %34,92 %  
četba1959,38 %30,16 %  
poslech muziky1856,25 %28,57 %  
škola1443,75 %22,22 %  
jazykové kurzy721,88 %11,11 %  
lektor13,13 %1,59 %  
Na mobilní aplikaci se učím francouzsky pouze pro zábavu, jiné možnosti k učení francouzštiny přímo nevyhledávám13,13 %1,59 %  
pc hry13,13 %1,59 %  

Graf

6. Jaké z následujících výukových mobilních aplikací znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Duolingo2681,25 %41,27 %  
BBC Learning English1031,25 %15,87 %  
Quizlet Flashcards825 %12,7 %  
Memrise721,88 %11,11 %  
Bussu39,38 %4,76 %  
Mondly26,25 %3,17 %  

Graf

7. Jaké z následujících výukových mobilních aplikací používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Duolingo2371,88 %36,51 %  
BBC Learning English825 %12,7 %  
Quizlet Flashcards39,38 %4,76 %  
Memrise26,25 %3,17 %  
Mondly26,25 %3,17 %  
Bussu26,25 %3,17 %  

Graf

8. Používáte nějakou jinou mobilní aplikaci na výuku jazyka?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne360 %4,76 %  
Drops120 %1,59 %  
translator120 %1,59 %  

Graf

9. Jak často se pomocí mobilních aplikací učíte cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát měsíčně721,88 %11,11 %  
méně často než jednou měsíčně721,88 %11,11 %  
několikrát týdně515,63 %7,94 %  
jednou denně515,63 %7,94 %  
jednou týdně412,5 %6,35 %  
několikrát denně26,25 %3,17 %  
jednou měsíčně26,25 %3,17 %  

Graf

10. Jak dlouho se již učíte cizí jazyk pomocí mobilních aplikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle než rok1340,63 %20,63 %  
méně než rok721,88 %11,11 %  
méně než půlroku618,75 %9,52 %  
méně než týden39,38 %4,76 %  
méně než měsíc39,38 %4,76 %  

Graf

11. Kde se nejčastěji učíte cizí jazyk pomocí mobilních aplikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doma2475 %38,1 %  
ve škole1031,25 %15,87 %  
mhd26,25 %3,17 %  
Na cestě13,13 %1,59 %  
v zaměstnání13,13 %1,59 %  
Při cestě do práce13,13 %1,59 %  
ve vlaku13,13 %1,59 %  
Autobus13,13 %1,59 %  

Graf

12. Kolik času většinou trávíte učením se cizímu jazyku pomocí mobilních aplikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 30 minut1959,38 %30,16 %  
méně než 10 minut515,63 %7,94 %  
více než 1 hodinu39,38 %4,76 %  
méně než 1 hodinu39,38 %4,76 %  
méně než 5 minut26,25 %3,17 %  

Graf

13. Jakou jazykovou dovednost se Vám doposud podařilo pomocí mobilních aplikací pro výuku jazyka nejvíc zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtení1753,13 %26,98 %  
gramatiku1546,88 %23,81 %  
psaní1340,63 %20,63 %  
poslech928,13 %14,29 %  
mluvení515,63 %7,94 %  
žádnou13,13 %1,59 %  
Slovní zásoba 13,13 %1,59 %  
slovní zásobu13,13 %1,59 %  

Graf

14. Jak přínosné se vám zdají mobilní aplikace na výuku jazyka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1340,63 %20,63 %  
výborný825 %12,7 %  
dobrý721,88 %11,11 %  
nedostatečný26,25 %3,17 %  
dostatečný26,25 %3,17 %  

Graf

15. Kolik času denně trávíte používáním vašeho telefonu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 hodiny825 %12,7 %  
1 hodinu721,88 %11,11 %  
3 hodiny515,63 %7,94 %  
4 hodiny39,38 %4,76 %  
nevím39,38 %4,76 %  
30 minut26,25 %3,17 %  
5 hodiny13,13 %1,59 %  
45 minut13,13 %1,59 %  
víc než 5 hodin13,13 %1,59 %  
15 minut13,13 %1,59 %  

Graf

16. Jaké nejvyšší úrovně cizího jazyka jste dosáhl/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B2 – vyšší střední úroveň1031,25 %15,87 %  
B1 – střední úroveň928,13 %14,29 %  
C1 – pokročilá úroveň618,75 %9,52 %  
A2 – základní úroveň412,5 %6,35 %  
nevím26,25 %3,17 %  
C2 – plynulá úroveň13,13 %1,59 %  

Graf

17. Jaký mobilní operační systém používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Android2475 %38,1 %  
iOS825 %12,7 %  
windows13,13 %1,59 %  

Graf

18. Jak často platíte za mobilní aplikace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy2578,13 %39,68 %  
Občas721,88 %11,11 %  

Graf

19. Co na mobilních aplikacích na výuku jazyka nejvíce oceňujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dostupnost, zábavu, autenticitu

je to pohodlné

je to rychlé; můžu si to otevřít, kdy chci; mohu si zvolit své vlastní tempo učení

Jednoduchost použití, nutí mě k pravidelnosti

Můžu se učit kdykoliv a kdekoliv.

Pokud mají dobrý výukový program. Používám Duolingo, které je nanic, učení probíhá pomocí neustále se opakujících úkolů (každá lekce se skládá z podobných vět, které se neustále opakují, a abych se dostala na těžší úroveň, musím to opakovat třeba 15). Přestalo mě to bavit, protože mi to nic nedává, akorát mě neustálé opakování otravuje.

Přehlednost

Rýchla a efektívna dostupnosť kedykoľvek a kdekoľvek.

Ultimátnu využiteľnosť a flexibilitu.

věková neomezenost

že jsou zadarmo a že mě nutí k pravidelnosti

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaká je Vaše současná socioekonomická pozice?

 • odpověď student:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 let na otázku 2. Do jaké věkové kategorie patříte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 11. Kde se nejčastěji učíte cizí jazyk pomocí mobilních aplikací?

4. Používáte mobilní telefon k učení se nějakému cizímu jazyku?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi četba na otázku 5. Jaké jiné způsoby, jak se učit cizí jazyk využíváte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 5. Jaké jiné způsoby, jak se učit cizí jazyk využíváte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi poslech muziky na otázku 5. Jaké jiné způsoby, jak se učit cizí jazyk využíváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi sledování filmů na otázku 5. Jaké jiné způsoby, jak se učit cizí jazyk využíváte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola na otázku 5. Jaké jiné způsoby, jak se učit cizí jazyk využíváte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi BBC Learning English na otázku 6. Jaké z následujících výukových mobilních aplikací znáte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duolingo na otázku 6. Jaké z následujících výukových mobilních aplikací znáte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duolingo na otázku 7. Jaké z následujících výukových mobilních aplikací používáte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi déle než rok na otázku 10. Jak dlouho se již učíte cizí jazyk pomocí mobilních aplikací?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi doma na otázku 11. Kde se nejčastěji učíte cizí jazyk pomocí mobilních aplikací?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole na otázku 11. Kde se nejčastěji učíte cizí jazyk pomocí mobilních aplikací?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 30 minut na otázku 12. Kolik času většinou trávíte učením se cizímu jazyku pomocí mobilních aplikací?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi čtení na otázku 13. Jakou jazykovou dovednost se Vám doposud podařilo pomocí mobilních aplikací pro výuku jazyka nejvíc zlepšit?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi gramatiku na otázku 13. Jakou jazykovou dovednost se Vám doposud podařilo pomocí mobilních aplikací pro výuku jazyka nejvíc zlepšit?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi psaní na otázku 13. Jakou jazykovou dovednost se Vám doposud podařilo pomocí mobilních aplikací pro výuku jazyka nejvíc zlepšit?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi chvalitebný na otázku 14. Jak přínosné se vám zdají mobilní aplikace na výuku jazyka?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi B2 – vyšší střední úroveň na otázku 16. Jaké nejvyšší úrovně cizího jazyka jste dosáhl/a?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Android na otázku 17. Jaký mobilní operační systém používáte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 18. Jak často platíte za mobilní aplikace?

5. Jaké jiné způsoby, jak se učit cizí jazyk využíváte?

 • odpověď četba:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi BBC Learning English na otázku 6. Jaké z následujících výukových mobilních aplikací znáte?

6. Jaké z následujících výukových mobilních aplikací znáte?

 • odpověď Duolingo:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Duolingo na otázku 7. Jaké z následujících výukových mobilních aplikací používáte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 30 minut na otázku 12. Kolik času většinou trávíte učením se cizímu jazyku pomocí mobilních aplikací?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi psaní na otázku 13. Jakou jazykovou dovednost se Vám doposud podařilo pomocí mobilních aplikací pro výuku jazyka nejvíc zlepšit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaká je Vaše současná socioekonomická pozice?

4. Používáte mobilní telefon k učení se nějakému cizímu jazyku?

5. Jaké jiné způsoby, jak se učit cizí jazyk využíváte?

6. Jaké z následujících výukových mobilních aplikací znáte?

7. Jaké z následujících výukových mobilních aplikací používáte?

10. Jak dlouho se již učíte cizí jazyk pomocí mobilních aplikací?

11. Kde se nejčastěji učíte cizí jazyk pomocí mobilních aplikací?

12. Kolik času většinou trávíte učením se cizímu jazyku pomocí mobilních aplikací?

13. Jakou jazykovou dovednost se Vám doposud podařilo pomocí mobilních aplikací pro výuku jazyka nejvíc zlepšit?

14. Jak přínosné se vám zdají mobilní aplikace na výuku jazyka?

16. Jaké nejvyšší úrovně cizího jazyka jste dosáhl/a?

17. Jaký mobilní operační systém používáte?

18. Jak často platíte za mobilní aplikace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaká je Vaše současná socioekonomická pozice?

4. Používáte mobilní telefon k učení se nějakému cizímu jazyku?

5. Jaké jiné způsoby, jak se učit cizí jazyk využíváte?

6. Jaké z následujících výukových mobilních aplikací znáte?

7. Jaké z následujících výukových mobilních aplikací používáte?

10. Jak dlouho se již učíte cizí jazyk pomocí mobilních aplikací?

11. Kde se nejčastěji učíte cizí jazyk pomocí mobilních aplikací?

12. Kolik času většinou trávíte učením se cizímu jazyku pomocí mobilních aplikací?

13. Jakou jazykovou dovednost se Vám doposud podařilo pomocí mobilních aplikací pro výuku jazyka nejvíc zlepšit?

14. Jak přínosné se vám zdají mobilní aplikace na výuku jazyka?

16. Jaké nejvyšší úrovně cizího jazyka jste dosáhl/a?

17. Jaký mobilní operační systém používáte?

18. Jak často platíte za mobilní aplikace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Smrž, D.Mobilní aplikace pro výuku jazyků (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://mobilni-aplikace-pro-vyuku-j.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.