Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobilní operátoři v ČR

Mobilní operátoři v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Votavová
Šetření:04. 12. 2012 - 08. 12. 2012
Počet respondentů:246
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění krátkého dotazníku k mé semestrální práci na téma Kartelová politika u mobilních operátorů. Předem Vám děkuji :)

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-259438,21 %38,21 %  
18-208634,96 %34,96 %  
26 a více5020,33 %20,33 %  
15-17166,5 %6,5 %  

Graf

2. Služby které společnosti využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vodafone9136,99 %36,99 %  
O28333,74 %33,74 %  
T-mobile7128,86 %28,86 %  
Jiné10,41 %0,41 %  

Graf

3. Jste spokojeni s jejich službami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17571,14 %71,14 %  
Ne7128,86 %28,86 %  

Graf

4. Myslíte si, že mezi mobilními operátory existuje kartelová dohoda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12550,81 %50,81 %  
Nevím8333,74 %33,74 %  
Ne3815,45 %15,45 %  

Graf

5. Víte, o tzv. virtuálních mobilních operátorech a o jejich příchodu na telekomunikační trh?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12350 %50 %  
Ne12350 %50 %  

Graf

6. Plánujete přejít k virtuálnímu operátorovi, popřípadě k nově příchozímu 4. mobilnímu operátorovi (pokud vstoupí na trh)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím11948,37 %48,37 %  
Ne10141,06 %41,06 %  
Ano2610,57 %10,57 %  

Graf

7. Myslíte si, že příchod nového mobilního operátora, popřípadě virtuálního operátora sníží ceny za volání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14458,54 %58,54 %  
Ne10241,46 %41,46 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Myslíte si, že příchod nového mobilního operátora, popřípadě virtuálního operátora sníží ceny za volání?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Plánujete přejít k virtuálnímu operátorovi, popřípadě k nově příchozímu 4. mobilnímu operátorovi (pokud vstoupí na trh)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Služby které společnosti využíváte?

3. Jste spokojeni s jejich službami?

4. Myslíte si, že mezi mobilními operátory existuje kartelová dohoda?

5. Víte, o tzv. virtuálních mobilních operátorech a o jejich příchodu na telekomunikační trh?

6. Plánujete přejít k virtuálnímu operátorovi, popřípadě k nově příchozímu 4. mobilnímu operátorovi (pokud vstoupí na trh)?

7. Myslíte si, že příchod nového mobilního operátora, popřípadě virtuálního operátora sníží ceny za volání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Služby které společnosti využíváte?

3. Jste spokojeni s jejich službami?

4. Myslíte si, že mezi mobilními operátory existuje kartelová dohoda?

5. Víte, o tzv. virtuálních mobilních operátorech a o jejich příchodu na telekomunikační trh?

6. Plánujete přejít k virtuálnímu operátorovi, popřípadě k nově příchozímu 4. mobilnímu operátorovi (pokud vstoupí na trh)?

7. Myslíte si, že příchod nového mobilního operátora, popřípadě virtuálního operátora sníží ceny za volání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Votavová, M.Mobilní operátoři v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://mobilni-operatori-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.