Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobily

Mobily

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:jirka pavel
Šetření:14. 04. 2009 - 21. 04. 2009
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.99
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předpokládáme, že většina obyvatel vlastní mobilní telefon. My se snažíme zjistit jaký vztah k tomuto přístroji máte. 

Odpovědi respondentů

1. Značka Vašeho mobilního telefonu

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nokia2942,03 %42,03 %  
Sony Ericsson1217,39 %17,39 %  
samsung45,8 %5,8 %  
Siemens34,35 %4,35 %  
sony ericson34,35 %4,35 %  
Motorola22,9 %2,9 %  
Sonny ericson K 550i11,45 %1,45 %  
sony ericsson k 530i11,45 %1,45 %  
sony ericsso11,45 %1,45 %  
HTC11,45 %1,45 %  
ostatní odpovědi Nokia N70
NoKiA pičo !!!!
LG
Siemens CT65
Nokia N95
sonny ericson
Nějaký Siemens
MDA
mivvy music plus
HTC DIAMOND
HTC Touch Diamond
SonyEricsson
1217,39 %17,39 % 

Graf

2. Stáří mobilního telefonu(roky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-43347,83 %47,83 %  
0-13043,48 %43,48 %  
5-757,25 %7,25 %  
8-více11,45 %1,45 %  

Graf

3. Nejčastěji využívané funkce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
telefonování,sms5175 %73,91 %  
poslech hudby(filmy)1319,12 %18,84 %  
internet45,88 %5,8 %  

Graf

4. Kredit/paušál

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
paušál3652,17 %52,17 %  
kredit3347,83 %47,83 %  

Graf

5. Spokojenost s Vaším přístrojem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2739,13 %39,13 %  
výborný2434,78 %34,78 %  
dobrý1318,84 %18,84 %  
nedostatečný45,8 %5,8 %  
dostatečný11,45 %1,45 %  

Graf

6. Cenová kategorie Vašeho přístroje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3500,-2739,13 %39,13 %  
Do 5000,-1724,64 %24,64 %  
5000,- a více1623,19 %23,19 %  
Do 1500,-913,04 %13,04 %  

Graf

7. Operátor

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O22942,03 %42,03 %  
T-Mobile2333,33 %33,33 %  
Vodafone1724,64 %24,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Značka Vašeho mobilního telefonu

2. Stáří mobilního telefonu(roky)

3. Nejčastěji využívané funkce

4. Kredit/paušál

5. Spokojenost s Vaším přístrojem

6. Cenová kategorie Vašeho přístroje

7. Operátor

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Značka Vašeho mobilního telefonu

2. Stáří mobilního telefonu(roky)

3. Nejčastěji využívané funkce

4. Kredit/paušál

5. Spokojenost s Vaším přístrojem

6. Cenová kategorie Vašeho přístroje

7. Operátor

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

pavel, j.Mobily (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://mobily.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.