Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Moderní technologie ve výuce

Moderní technologie ve výuce

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Šiler
Šetření:08. 04. 2010 - 25. 04. 2010
Počet respondentů:546
Počet otázek (max/průměr):16 / 16.03
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondetni,

prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který má za cíl zmapovat využití moderních technologií a trendů ve výuce z důrazem na možnosti internetu. Výsledky výzkumu budou využity zejména při zpracování školníko projektu.

Odpovědi respondentů

1. Zamyslíte-li se nad chodem dnešní společnosti, domníváte se, že je pro Vás využití internetu nezbytnou součástí života?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím38269,84 %69,96 %  
spíše souhlasím14025,59 %25,64 %  
spíše nesouhlasím183,29 %3,3 %  
nesouhlasím40,73 %0,73 %  
nevím30,55 %0,55 %  

Graf

2. Jsou podle Vás informace na internetu všeobecně snadno dostupné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím27650,46 %50,55 %  
spíše souhlasím24845,34 %45,42 %  
spíše nesouhlasím193,47 %3,48 %  
nevím40,73 %0,73 %  

Graf

3. Jsou podle Vás informace na internetu všeobecně důvěryhodné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím21639,49 %39,56 %  
spíše nesouhlasím20938,21 %38,28 %  
nevím8916,27 %16,3 %  
nesouhlasím295,3 %5,31 %  
souhlasím40,73 %0,73 %  

Graf

4. Sháníte-li nějaké informace, jaké médium nejčastěji preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet43278,98 %79,12 %  
Tisk (knihy/encyklopedie/slovníky/časopisy atd.)9918,1 %18,13 %  
Rodina/Přátelé/Známí91,65 %1,65 %  
nic10,18 %0,18 %  
internet i tisk poměrně vyrovnaně10,18 %0,18 %  
tisk a internet10,18 %0,18 %  
Kombinace internetu a literatury10,18 %0,18 %  
nedokážu zobecnit, záleží na druhu informací10,18 %0,18 %  
film10,18 %0,18 %  
Internet, tisk, knihy10,18 %0,18 %  

Graf

5. Kolik času průměrně na internetu pasivně trávíte? (tzn. jste online, ale surfování po internetu není Vaší hlavní činností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 hodin denně.26949,18 %49,27 %  
5-10 hodin denně.14426,33 %26,37 %  
Méně než 1 hodinu denně.7413,53 %13,55 %  
Více než 10 hodin denně.366,58 %6,59 %  
Nevím, neumím odhadnout.244,39 %4,4 %  

Graf

6. Kolik času průměrně na internetu aktivně trávíte? (tzn. aktivně vyhledáváte informace,surfujete nebo chatujete /včetně icq, skype apod./)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 hodin denně.41275,32 %75,46 %  
5-10 hodin denně.7112,98 %13 %  
Méně než jednu hodinu denně.5910,79 %10,81 %  
Nevím, neumím odhadnout.40,73 %0,73 %  
Více než 10 hodin denně.10,18 %0,18 %  

Graf

7. Do jaké míry využíváte při získávání informací za účelem vzdělávání (doučování, poradenství atd.) následující média? (odpovědi: 1 = alespoň jednou týdně, 2 = alespoň jednou měsíčně, 3 = alespoň jednou ročně, 4 = nikdy, 5 = nevím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Běžné internetové vyhledávače (http://seznam.cz , http://centrum.cz , http://google.cz atd.)1.1630.253
PC encyklopedie a online vzdělávací databáze (wikipedie, google scholar, EBSCO atd.)1.6160.646
Vzdělávací software (jazyková a jiná vzdělávací CD, DVD atd.)3.4530.855
Online komunikátory (Icq, skype, miranda atd.)1.6971.052

Graf

8. K jaké formě studia se nejčastěji uchylujete? (př. při přípravě na zkoušku)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostudium.44781,72 %81,87 %  
Nevím, záleží na situaci.5810,6 %10,62 %  
Studium ve dvojici (s kamarádem, rodičem, učitelem atd.).315,67 %5,68 %  
Studium ve skupině více lidí.71,28 %1,28 %  
napisu si tahak a tim se to naucim popripade opisu10,18 %0,18 %  
udělám si výpisky a tím to hasne10,18 %0,18 %  
kombinace samostudia+internet a studium ve dvojici10,18 %0,18 %  
kino-studie10,18 %0,18 %  

Graf

9. Jakou formu studia považujete za nejefektivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samostudium.23142,23 %42,31 %  
Studium ve dvojici (s kamarádem, rodičem, učitelem atd.).16730,53 %30,59 %  
Nevím, záleží na situaci. 11320,66 %20,7 %  
Studium ve skupině více lidí.305,48 %5,49 %  
nic30,55 %0,55 %  
smostudium s příp. kontrolou spolustudenta10,18 %0,18 %  
sledováním plátna10,18 %0,18 %  
záleží na jedinci10,18 %0,18 %  

Graf

10. Využil/a jste někdy možnosti vzdělávání nad rámec školní docházky? (jazykové kurzy, doučování školních předmětů, školení, semináře atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, tuto možnost však využívám nepravidelně. (př. chodil/a jste na kurzy AJ, v budoucnosti možná využijete kurzy FJ)19335,28 %35,35 %  
Ano, ale zcela výjimečně (př. využil/a jste jednorázových přípravných kurzů na SŠ, VŠ, jednou jste se zúčastnil/a zdravotnického kurzu atd.)16730,53 %30,59 %  
Ne, nikdy jsem žádného podobného kurzu, semináře ani školení nevyužil/a.9317 %17,03 %  
Ano, tuto možnost stále pravidelně využívám (př. chodíte pravidelně na kurzy AJ, semináře mimo školní docházku atd.)9016,45 %16,48 %  
účasním se často diskkuzí,seminářu,.mimo jazyky 10,18 %0,18 %  
nic10,18 %0,18 %  
Ano, ale zcela výjimečně (př. využil/a jste jednorázových přípravných kurzů na SŠ, VŠ, jednou jste se zúčastnil/a zdravotnického kurzu atd.)10,18 %0,18 %  
Tuto moznost jsem pravidelne vyuzivala,ale zrusila10,18 %0,18 %  

Graf

11. Slyšel/a jste někdy termín videokonference?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano49189,76 %89,93 %  
ne448,04 %8,06 %  
nevím122,19 %2,2 %  

Graf

12. Jste ochotný/á platit za vzdělání nad rámec školní docházky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano36366,36 %66,48 %  
nevím12322,49 %22,53 %  
ne6111,15 %11,17 %  

Graf

13. Jaké ja Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena32659,6 %59,71 %  
muž22140,4 %40,48 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou.37368,19 %68,32 %  
Základní10919,93 %19,96 %  
Vysokoškolské.407,31 %7,33 %  
Střední bez maturity.254,57 %4,58 %  

Graf

15. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let.41776,23 %76,37 %  
16 - 18 let.9517,37 %17,4 %  
26 - 40 let.244,39 %4,4 %  
Méně než 15 let.61,1 %1,1 %  
41 - 60 let.40,73 %0,73 %  
61 a více let.10,18 %0,18 %  

Graf

16. Uveďte prosím, k jakému ekonomickému statusu se řadíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studující.49991,22 %91,39 %  
Specialista (lékař, právník,…).112,01 %2,01 %  
Nižší management.71,28 %1,28 %  
Ostatní.71,28 %1,28 %  
Pracující ve službách.61,1 %1,1 %  
Soukromý podnikatel bez zaměstnanců.50,91 %0,92 %  
Úředník/technik.40,73 %0,73 %  
Vyšší management (ředitelé atd.).20,37 %0,37 %  
Žena v20,37 %0,37 %  
Nezaměstnaný/čekající na práci.10,18 %0,18 %  
Nekvalifikovaný dělník.10,18 %0,18 %  
Žena v domácnosti/na mateřské dovolené.10,18 %0,18 %  
Kvalifikovaný dělník.10,18 %0,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zamyslíte-li se nad chodem dnešní společnosti, domníváte se, že je pro Vás využití internetu nezbytnou součástí života?

2. Jsou podle Vás informace na internetu všeobecně snadno dostupné?

3. Jsou podle Vás informace na internetu všeobecně důvěryhodné?

4. Sháníte-li nějaké informace, jaké médium nejčastěji preferujete?

5. Kolik času průměrně na internetu pasivně trávíte? (tzn. jste online, ale surfování po internetu není Vaší hlavní činností)

6. Kolik času průměrně na internetu aktivně trávíte? (tzn. aktivně vyhledáváte informace,surfujete nebo chatujete /včetně icq, skype apod./)

7. Do jaké míry využíváte při získávání informací za účelem vzdělávání (doučování, poradenství atd.) následující média? (odpovědi: 1 = alespoň jednou týdně, 2 = alespoň jednou měsíčně, 3 = alespoň jednou ročně, 4 = nikdy, 5 = nevím)

8. K jaké formě studia se nejčastěji uchylujete? (př. při přípravě na zkoušku)

9. Jakou formu studia považujete za nejefektivnější?

10. Využil/a jste někdy možnosti vzdělávání nad rámec školní docházky? (jazykové kurzy, doučování školních předmětů, školení, semináře atd.)

11. Slyšel/a jste někdy termín videokonference?

12. Jste ochotný/á platit za vzdělání nad rámec školní docházky?

13. Jaké ja Vaše pohlaví?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Do jaké věkové kategorie patříte?

16. Uveďte prosím, k jakému ekonomickému statusu se řadíte.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zamyslíte-li se nad chodem dnešní společnosti, domníváte se, že je pro Vás využití internetu nezbytnou součástí života?

2. Jsou podle Vás informace na internetu všeobecně snadno dostupné?

3. Jsou podle Vás informace na internetu všeobecně důvěryhodné?

4. Sháníte-li nějaké informace, jaké médium nejčastěji preferujete?

5. Kolik času průměrně na internetu pasivně trávíte? (tzn. jste online, ale surfování po internetu není Vaší hlavní činností)

6. Kolik času průměrně na internetu aktivně trávíte? (tzn. aktivně vyhledáváte informace,surfujete nebo chatujete /včetně icq, skype apod./)

7. Do jaké míry využíváte při získávání informací za účelem vzdělávání (doučování, poradenství atd.) následující média? (odpovědi: 1 = alespoň jednou týdně, 2 = alespoň jednou měsíčně, 3 = alespoň jednou ročně, 4 = nikdy, 5 = nevím)

8. K jaké formě studia se nejčastěji uchylujete? (př. při přípravě na zkoušku)

9. Jakou formu studia považujete za nejefektivnější?

10. Využil/a jste někdy možnosti vzdělávání nad rámec školní docházky? (jazykové kurzy, doučování školních předmětů, školení, semináře atd.)

11. Slyšel/a jste někdy termín videokonference?

12. Jste ochotný/á platit za vzdělání nad rámec školní docházky?

13. Jaké ja Vaše pohlaví?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Do jaké věkové kategorie patříte?

16. Uveďte prosím, k jakému ekonomickému statusu se řadíte.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šiler, J.Moderní technologie ve výuce (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://moderni-technologie-ve-vyuce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.