Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mohou být muži a ženy jen kamarádi?

Mohou být muži a ženy jen kamarádi?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Čestmír Svoboda
Šetření:02. 02. 2024 - 16. 02. 2024
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):17 / 7.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku sloužícího psychologickému průzkumu na dané téma. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění vám zabere pár minut. Výsledky budou po vyhodnocení veřejně dostupné. Prosím o upřímné odpovědi. 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-353623,23 %23,23 %  
41-502415,48 %15,48 %  
26-302415,48 %15,48 %  
21-252214,19 %14,19 %  
36-401610,32 %10,32 %  
51-60127,74 %7,74 %  
18-20117,1 %7,1 %  
61 a více74,52 %4,52 %  
15-1731,94 %1,94 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 3, Ženaotázka č. 13, Jinéotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8856,77 %56,77 %  
Muž6743,23 %43,23 %  

Graf

3. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, nevidím v tom žádný problémotázka č. 16, Ano, za určitých podmínekotázka č. 4, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, za určitých podmínek3448,57 %21,94 %  
Ano, nevidím v tom žádný problém3042,86 %19,35 %  
Ne68,57 %3,87 %  

Graf

4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
daná žena pro mě nemá fyzické a/nebo psychické (osobnostní) předpoklady k tomu, abych ji vnímal jako potencionální přítelkyni / partnerku3088,24 %19,35 %  
daná žena je vdaná1647,06 %10,32 %  
daná žena je zadaná1132,35 %7,1 %  
Vdaná, zadaná s mým kamarádem 12,94 %0,65 %  
lesba12,94 %0,65 %  
přistoupíme na výhody12,94 %0,65 %  
nejsem volný12,94 %0,65 %  
silný kolegiální aspekt takového vztahu - je zásadně naplněný pracovními souvislostmi12,94 %0,65 %  
nehledám nový vztah12,94 %0,65 %  

Graf

5. Který z faktorů uvedených v předešlé otázce má největší potenciál způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [daná žena pro mě nemá fyzické a/nebo psychické (osobnostní) předpoklady k tomu, abych ji vnímal jako potencionální přítelkyni / partnerkuotázka č. 6, daná žena je vdanáotázka č. 7, daná žena je zadanáotázka č. 7, výše uvedený jiný faktorotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
daná žena pro mě nemá fyzické a/nebo psychické (osobnostní) předpoklady k tomu, abych ji vnímal jako potencionální přítelkyni / partnerku2470,59 %15,48 %  
daná žena je vdaná720,59 %4,52 %  
výše uvedený jiný faktor25,88 %1,29 %  
daná žena je zadaná12,94 %0,65 %  

Graf

6. Uveďte, prosím, stručný důvod nebo důvody, pro které byste z vlastní vůle udržoval (nebo udržujete) kamarádský vztah se ženou, která nemá fyzické a/nebo psychické (osobnostní) předpoklady k tomu, abyste ji vnímal jako potencionální přítelkyni/partnerku

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Buďto kvůli stejné životní filozofii nebo z nějakých praktických důvodů. Případně pro rady ohledně druhého pohlaví.

Má jiné vlastnosti

Nějaký profit rázu informačního nebo pracovního, setkávání se s alternativním pohledem na svět.

Nepritažlivost

Pokud mám romantickou partnerku, je pro mne mým nejlepším přítelelm ona. To je pro mne na vztahu nejdůležitější. Pokud nemám partnerku, mám mnohem větší potřebu přátelství s dalšími lidmi. Ženy obecně se zajímalí o lidi, muži obecně se zajímají o věci. S mužem se tedy mnohem lépe popovídáte o technických věcech, ale jsou témata, kde právě ženy mají příjemnější přístup. Obecně ženy nejsou kvůli své biologii tak dominanntí a proto si s ní může muž snáze užít pozice lídra, zatímco muži mezi sebou někdy zbytečně bojují. Pokud tedy nemám stoprocentní romantickou přítelkyni, mají pro mě přátelské vztahy s ženami velký smysl. Jsou i jakousi "školou" pro budoucí vztah. Je ale nutné, abych po daných ženách netoužil jako po partnerce. Udržovat vztah s někým, koho milujete, ale on vás ne, je velmi nezdravé.

Spárované s mými kamarády (většinou osoby z let studentských)

Společná témata k hovoru, zájmy, smysl pro humor, atd.

Společné zájmy

společné zážitky během studií, stejný smysl pro humor, vzájemná důvěra

TWL ! Právě proto, že je to jenom kamarádka. Je to stejné jestli jdu na kafe s Jitkou nebo s Rudolfem. To jsou ale blbý otázky.

Vdaná, nebo zadaná mě nevadí,

vzájemné obohacení po intektuální stránce, vzájemné sympatie

Ze stejných důvodů jako udržování vztahů s mužskými kamarády. Třeba je s ní sranda, třeba je dobrá vrba, třeba je s ní dobrý pokec.

7. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí konkrétní ženu, o které vím nebo si myslím, že mě vnímá jen jako kamaráda, ale já ji vnímám jako potencionální přítelkyni/partnerku."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2256,41 %14,19 %  
ne1743,59 %10,97 %  

Graf

8. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí několik žen, o kterých vím nebo si myslím, že mě vnímají jen jako kamaráda, ale já je vnímám jako potencionální přítelkyně/partnerky."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2564,1 %16,13 %  
ano1435,9 %9,03 %  

Graf

9. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jedné ženě jsem jednorázově zalhal, že ji vnímám jen jako kamarádku, ačkoliv jsem ji vnímal jako potencionální přítelkyni/partnerku."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2358,97 %14,84 %  
ne1641,03 %10,32 %  

Graf

10. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jednu ženu jsem dlouhodobě (půl roku a více) vědomě udržoval (nebo udržuji) v domnění, že ji vnímám jen jako kamarádku a o jiný typ vztahu nemám zájem, ačkoliv to není pravda."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2564,1 %16,13 %  
ano1435,9 %9,03 %  

Graf

11. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě figuruje žena, kterou vnímám jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní nemám zájem."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2873,68 %18,06 %  
ne1026,32 %6,45 %  

Graf

12. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě v minulosti figurovala žena, kterou jsem vnímal jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní jsem neměl zájem." (uvažujme pouze fázi Vašeho života, kdy jste sám sebe vnímal již jako dospělého)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2771,05 %17,42 %  
ne1128,95 %7,1 %  

Graf

13. Kvůli nemožnosti nastavit větvení dotazníku plně vyhovující potřebám průzkumu Vás nyní opětovně musím požádat o uvedení Vašeho pohlaví...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 16, Ženaotázka č. 14, Jinéotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8869,84 %56,77 %  
Muž3830,16 %24,52 %  

Graf

14. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, nevidím v tom žádný problémotázka č. 16, Ano, za určitých podmínekotázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nevidím v tom žádný problém5967,05 %38,06 %  
Ano, za určitých podmínek2225 %14,19 %  
Ne77,95 %4,52 %  

Graf

15. Uveďte, prosím, podmínky, za kterých jste schopna vnímat muže jen jako kamaráda.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Člověk musí mít pevné vlastní morální hodnoty.

fyzická nepřitažlivost

Hranici vztahu dle mé zkušenosti dává žena. Výjimečně existují muži, kteří jsou třeba i přitažliví, ale hlavně cudní. Žena s nimi má pocit naprostého bezpečí a ochrany jako v bratrsko-sesterském vztahu. Zažívám. Je to úžasné. Ale velmi výjimečné.

jakékoliv důvody, pro které bych daného muže neviděla jako možného partnera (neatraktivní vzhled, z povahových rysů např. promiskuita, alkoholismus...)

Je zadaný

Jiný druh blízkosti, fyzická nepřitazlivost.

Když se nesnaží, aby mezi námi bylo něco více

Kterýkoli muž který s kamrarádkou neflirtuje a neprovozuje sex

má něco (blíže nespecifikovatelné něco), proč s ním nechci spát

Má přítelkyni, je mladší než já

Neměl by mě výrazně fyzicky přitahovat, role by měli být pevně stanovené

neni mezi nami sexualni pritazlivost

Nepřitahuje mě a neloudí :-)

nepřitažlivost

Pokud mají oba partnera, se kterým jsou spokojeni.

pokud mne nepřitahuje

pokud se znají dlouho a stýkají se jen kolektivu více lidí

Sexuálně mě nepřitahuje - tzv. "není můj typ". Takových kamarádů mám několik. Samozřejmě nevím, jak to vnímají oni, jestli by chtěli něco víc nebo ne. Další možností je "kamarád s výhodami" - tedy kamarád, se kterým jsme si od začátku "vyložili karty na stůl", že si spolu rozumíme, sex fajn, ale vztah mezi námi nemá smysl, protože by to nefungovalo. Taky jsem v životě měla pár takových kamarádů a někdy to časem přešlo i do kamarádství "bez výhod".

spokojenost v mém vlastním partnerství absence fyzické atraktivity muže charakterové patologie muže

Vzájemný respekt

Známe se delší dobu, rozumíme si, oba máme vlastní rodiny/vztahy a nesnažíme se jeden druhého balit.

Že jsem zadaná

16. Jaká je Vaše převládající sexuální orientace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
heterosexuální13889,03 %89,03 %  
bisexuální117,1 %7,1 %  
homosexuální42,58 %2,58 %  
jiná10,65 %0,65 %  
nechci sdělit10,65 %0,65 %  

Graf

17. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezadaný/-á5535,48 %35,48 %  
ženatý / vdaná / v registrovaném partnerství5032,26 %32,26 %  
zadaný/-á / v partnerském vztahu4227,1 %27,1 %  
jiný63,87 %3,87 %  
nechci sdělit21,29 %1,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jakého jste pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena je zadaná na otázku 4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena pro mě nemá fyzické a/nebo psychické (osobnostní) předpoklady k tomu, abych ji vnímal jako potencionální přítelkyni / partnerku na otázku 4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena pro mě nemá fyzické a/nebo psychické (osobnostní) předpoklady k tomu, abych ji vnímal jako potencionální přítelkyni / partnerku na otázku 5. Který z faktorů uvedených v předešlé otázce má největší potenciál způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí konkrétní ženu, o které vím nebo si myslím, že mě vnímá jen jako kamaráda, ale já ji vnímám jako potencionální přítelkyni/partnerku."
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí několik žen, o kterých vím nebo si myslím, že mě vnímají jen jako kamaráda, ale já je vnímám jako potencionální přítelkyně/partnerky."
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jedné ženě jsem jednorázově zalhal, že ji vnímám jen jako kamarádku, ačkoliv jsem ji vnímal jako potencionální přítelkyni/partnerku."
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jednu ženu jsem dlouhodobě (půl roku a více) vědomě udržoval (nebo udržuji) v domnění, že ji vnímám jen jako kamarádku a o jiný typ vztahu nemám zájem, ačkoliv to není pravda."
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě figuruje žena, kterou vnímám jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní nemám zájem."
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě figuruje žena, kterou vnímám jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní nemám zájem."
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě v minulosti figurovala žena, kterou jsem vnímal jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní jsem neměl zájem." (uvažujme pouze fázi Vašeho života, kdy jste sám sebe vnímal již jako dospělého)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě v minulosti figurovala žena, kterou jsem vnímal jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní jsem neměl zájem." (uvažujme pouze fázi Vašeho života, kdy jste sám sebe vnímal již jako dospělého)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 13. Kvůli nemožnosti nastavit větvení dotazníku plně vyhovující potřebám průzkumu Vás nyní opětovně musím požádat o uvedení Vašeho pohlaví...
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, za určitých podmínek na otázku 3. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nevidím v tom žádný problém na otázku 3. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jednu ženu jsem dlouhodobě (půl roku a více) vědomě udržoval (nebo udržuji) v domnění, že ji vnímám jen jako kamarádku a o jiný typ vztahu nemám zájem, ačkoliv to není pravda."
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jedné ženě jsem jednorázově zalhal, že ji vnímám jen jako kamarádku, ačkoliv jsem ji vnímal jako potencionální přítelkyni/partnerku."
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí konkrétní ženu, o které vím nebo si myslím, že mě vnímá jen jako kamaráda, ale já ji vnímám jako potencionální přítelkyni/partnerku."
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena je vdaná na otázku 4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí několik žen, o kterých vím nebo si myslím, že mě vnímají jen jako kamaráda, ale já je vnímám jako potencionální přítelkyně/partnerky."
 • odpověď Žena:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 13. Kvůli nemožnosti nastavit větvení dotazníku plně vyhovující potřebám průzkumu Vás nyní opětovně musím požádat o uvedení Vašeho pohlaví...
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nevidím v tom žádný problém na otázku 14. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, za určitých podmínek na otázku 14. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?

3. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?

 • odpověď Ano, za určitých podmínek:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena je vdaná na otázku 4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena je zadaná na otázku 4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena pro mě nemá fyzické a/nebo psychické (osobnostní) předpoklady k tomu, abych ji vnímal jako potencionální přítelkyni / partnerku na otázku 4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena pro mě nemá fyzické a/nebo psychické (osobnostní) předpoklady k tomu, abych ji vnímal jako potencionální přítelkyni / partnerku na otázku 5. Který z faktorů uvedených v předešlé otázce má největší potenciál způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě v minulosti figurovala žena, kterou jsem vnímal jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní jsem neměl zájem." (uvažujme pouze fázi Vašeho života, kdy jste sám sebe vnímal již jako dospělého)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě figuruje žena, kterou vnímám jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní nemám zájem."

4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?

 • odpověď daná žena je vdaná:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena je zadaná na otázku 4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
 • odpověď daná žena pro mě nemá fyzické a/nebo psychické (osobnostní) předpoklady k tomu, abych ji vnímal jako potencionální přítelkyni / partnerku:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena pro mě nemá fyzické a/nebo psychické (osobnostní) předpoklady k tomu, abych ji vnímal jako potencionální přítelkyni / partnerku na otázku 5. Který z faktorů uvedených v předešlé otázce má největší potenciál způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?

7. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí konkrétní ženu, o které vím nebo si myslím, že mě vnímá jen jako kamaráda, ale já ji vnímám jako potencionální přítelkyni/partnerku."

 • odpověď ano:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí několik žen, o kterých vím nebo si myslím, že mě vnímají jen jako kamaráda, ale já je vnímám jako potencionální přítelkyně/partnerky."

8. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí několik žen, o kterých vím nebo si myslím, že mě vnímají jen jako kamaráda, ale já je vnímám jako potencionální přítelkyně/partnerky."

 • odpověď ne:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí konkrétní ženu, o které vím nebo si myslím, že mě vnímá jen jako kamaráda, ale já ji vnímám jako potencionální přítelkyni/partnerku."

9. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jedné ženě jsem jednorázově zalhal, že ji vnímám jen jako kamarádku, ačkoliv jsem ji vnímal jako potencionální přítelkyni/partnerku."

 • odpověď ano:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jednu ženu jsem dlouhodobě (půl roku a více) vědomě udržoval (nebo udržuji) v domnění, že ji vnímám jen jako kamarádku a o jiný typ vztahu nemám zájem, ačkoliv to není pravda."

10. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jednu ženu jsem dlouhodobě (půl roku a více) vědomě udržoval (nebo udržuji) v domnění, že ji vnímám jen jako kamarádku a o jiný typ vztahu nemám zájem, ačkoliv to není pravda."

 • odpověď ne:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jedné ženě jsem jednorázově zalhal, že ji vnímám jen jako kamarádku, ačkoliv jsem ji vnímal jako potencionální přítelkyni/partnerku."
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena je zadaná na otázku 4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?

13. Kvůli nemožnosti nastavit větvení dotazníku plně vyhovující potřebám průzkumu Vás nyní opětovně musím požádat o uvedení Vašeho pohlaví...

 • odpověď Muž:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena je zadaná na otázku 4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena pro mě nemá fyzické a/nebo psychické (osobnostní) předpoklady k tomu, abych ji vnímal jako potencionální přítelkyni / partnerku na otázku 4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena pro mě nemá fyzické a/nebo psychické (osobnostní) předpoklady k tomu, abych ji vnímal jako potencionální přítelkyni / partnerku na otázku 5. Který z faktorů uvedených v předešlé otázce má největší potenciál způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí konkrétní ženu, o které vím nebo si myslím, že mě vnímá jen jako kamaráda, ale já ji vnímám jako potencionální přítelkyni/partnerku."
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí několik žen, o kterých vím nebo si myslím, že mě vnímají jen jako kamaráda, ale já je vnímám jako potencionální přítelkyně/partnerky."
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jedné ženě jsem jednorázově zalhal, že ji vnímám jen jako kamarádku, ačkoliv jsem ji vnímal jako potencionální přítelkyni/partnerku."
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jednu ženu jsem dlouhodobě (půl roku a více) vědomě udržoval (nebo udržuji) v domnění, že ji vnímám jen jako kamarádku a o jiný typ vztahu nemám zájem, ačkoliv to není pravda."
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě figuruje žena, kterou vnímám jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní nemám zájem."
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě figuruje žena, kterou vnímám jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní nemám zájem."
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě v minulosti figurovala žena, kterou jsem vnímal jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní jsem neměl zájem." (uvažujme pouze fázi Vašeho života, kdy jste sám sebe vnímal již jako dospělého)
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě v minulosti figurovala žena, kterou jsem vnímal jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní jsem neměl zájem." (uvažujme pouze fázi Vašeho života, kdy jste sám sebe vnímal již jako dospělého)
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, za určitých podmínek na otázku 3. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jednu ženu jsem dlouhodobě (půl roku a více) vědomě udržoval (nebo udržuji) v domnění, že ji vnímám jen jako kamarádku a o jiný typ vztahu nemám zájem, ačkoliv to není pravda."
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jedné ženě jsem jednorázově zalhal, že ji vnímám jen jako kamarádku, ačkoliv jsem ji vnímal jako potencionální přítelkyni/partnerku."
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí konkrétní ženu, o které vím nebo si myslím, že mě vnímá jen jako kamaráda, ale já ji vnímám jako potencionální přítelkyni/partnerku."
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi daná žena je vdaná na otázku 4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí několik žen, o kterých vím nebo si myslím, že mě vnímají jen jako kamaráda, ale já je vnímám jako potencionální přítelkyně/partnerky."
 • odpověď Žena:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 2. Jakého jste pohlaví?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nevidím v tom žádný problém na otázku 14. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, za určitých podmínek na otázku 14. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?

4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?

5. Který z faktorů uvedených v předešlé otázce má největší potenciál způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?

7. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí konkrétní ženu, o které vím nebo si myslím, že mě vnímá jen jako kamaráda, ale já ji vnímám jako potencionální přítelkyni/partnerku."

8. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí několik žen, o kterých vím nebo si myslím, že mě vnímají jen jako kamaráda, ale já je vnímám jako potencionální přítelkyně/partnerky."

9. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jedné ženě jsem jednorázově zalhal, že ji vnímám jen jako kamarádku, ačkoliv jsem ji vnímal jako potencionální přítelkyni/partnerku."

10. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jednu ženu jsem dlouhodobě (půl roku a více) vědomě udržoval (nebo udržuji) v domnění, že ji vnímám jen jako kamarádku a o jiný typ vztahu nemám zájem, ačkoliv to není pravda."

11. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě figuruje žena, kterou vnímám jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní nemám zájem."

12. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě v minulosti figurovala žena, kterou jsem vnímal jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní jsem neměl zájem." (uvažujme pouze fázi Vašeho života, kdy jste sám sebe vnímal již jako dospělého)

13. Kvůli nemožnosti nastavit větvení dotazníku plně vyhovující potřebám průzkumu Vás nyní opětovně musím požádat o uvedení Vašeho pohlaví...

14. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?

16. Jaká je Vaše převládající sexuální orientace?

17. Jaký je Váš rodinný stav?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jakého jste pohlaví?

3. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?

4. Které z následujících faktorů jsou schopny způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?

5. Který z faktorů uvedených v předešlé otázce má největší potenciál způsobit, že budete ženu z vlastní vůle vnímat pouze jako kamarádku bez vidiny na změnu typu vztahu kdykoliv v budoucnu?

7. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí konkrétní ženu, o které vím nebo si myslím, že mě vnímá jen jako kamaráda, ale já ji vnímám jako potencionální přítelkyni/partnerku."

8. Je následující výrok pravdivý? "Mám ve svém okolí několik žen, o kterých vím nebo si myslím, že mě vnímají jen jako kamaráda, ale já je vnímám jako potencionální přítelkyně/partnerky."

9. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jedné ženě jsem jednorázově zalhal, že ji vnímám jen jako kamarádku, ačkoliv jsem ji vnímal jako potencionální přítelkyni/partnerku."

10. Je následující výrok pravdivý? "Minimálně jednu ženu jsem dlouhodobě (půl roku a více) vědomě udržoval (nebo udržuji) v domnění, že ji vnímám jen jako kamarádku a o jiný typ vztahu nemám zájem, ačkoliv to není pravda."

11. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě figuruje žena, kterou vnímám jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní nemám zájem."

12. Je následující výrok pravdivý? "V mém životě v minulosti figurovala žena, kterou jsem vnímal jen jako kamarádku a o jakýkoliv vážnější typ vztahu s ní jsem neměl zájem." (uvažujme pouze fázi Vašeho života, kdy jste sám sebe vnímal již jako dospělého)

13. Kvůli nemožnosti nastavit větvení dotazníku plně vyhovující potřebám průzkumu Vás nyní opětovně musím požádat o uvedení Vašeho pohlaví...

14. Mohou být heterosexuální muž a heterosexuální žena jen kamarádi?

16. Jaká je Vaše převládající sexuální orientace?

17. Jaký je Váš rodinný stav?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Svoboda, Č.Mohou být muži a ženy jen kamarádi? (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://mohou-byt-muzi-a-zeny-jen-ka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.