Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Moje firma-ekonomika

Moje firma-ekonomika

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Jetelinová
Šetření:11. 12. 2010 - 16. 12. 2010
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který potřebujeme do našeho projektu na ekonomiku... 

Děkujeme :)

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví? (prosím napište)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3960,94 %60,94 %  
muž2031,25 %31,25 %  
Muz23,13 %3,13 %  
to si koledujete s otevřenou otázkou:)11,56 %1,56 %  
zena11,56 %1,56 %  
dostatečné pro mé potřeby11,56 %1,56 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
171218,75 %18,75 %  
2369,38 %9,38 %  
3169,38 %9,38 %  
1857,81 %7,81 %  
1657,81 %7,81 %  
2034,69 %4,69 %  
3434,69 %4,69 %  
3534,69 %4,69 %  
1423,13 %3,13 %  
2123,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi 22
28
33
19
32
27
26
40
29
30
38.887266784
25
1726,56 %26,56 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.47
Minimum:16
Maximum:35
Variační rozpětí:19
Rozptyl:41.59
Směrodatná odchylka:6.45
Medián:22
Modus:17

Graf

3. Máte rádi oslavy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5789,06 %89,06 %  
ne710,94 %10,94 %  

Graf

4. Víte, co je to catering?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5789,06 %89,06 %  
ne710,94 %10,94 %  

Graf

5. Nechali byste nějakou firmu uspořádat Vaši oslavu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2945,31 %45,31 %  
ne1828,13 %28,13 %  
nevím1726,56 %26,56 %  

Graf

6. Máte již zkušenosti, s nějakou takovou firmou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4265,63 %65,63 %  
ano2234,38 %34,38 %  

Graf

7. Myslíte si, že firma na pořádání oslav je zbytečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5179,69 %79,69 %  
ano812,5 %12,5 %  
nevím57,81 %7,81 %  

Graf

8. Myslíte, že je to pro Vás výhodnější, nechat si udělat oslavu od firmy, než ji zařizovat sami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3250 %50 %  
ano1929,69 %29,69 %  
nevím1320,31 %20,31 %  

Graf

9. Chtěli byste mít netradiční svatbu/oslavu, ale sami nevíte, jak to udělat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3960,94 %60,94 %  
ano2539,06 %39,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Chtěli byste mít netradiční svatbu/oslavu, ale sami nevíte, jak to udělat?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Nechali byste nějakou firmu uspořádat Vaši oslavu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví? (prosím napište)

2. Kolik je Vám let?

3. Máte rádi oslavy?

4. Víte, co je to catering?

5. Nechali byste nějakou firmu uspořádat Vaši oslavu?

6. Máte již zkušenosti, s nějakou takovou firmou?

7. Myslíte si, že firma na pořádání oslav je zbytečná?

8. Myslíte, že je to pro Vás výhodnější, nechat si udělat oslavu od firmy, než ji zařizovat sami?

9. Chtěli byste mít netradiční svatbu/oslavu, ale sami nevíte, jak to udělat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví? (prosím napište)

2. Kolik je Vám let?

3. Máte rádi oslavy?

4. Víte, co je to catering?

5. Nechali byste nějakou firmu uspořádat Vaši oslavu?

6. Máte již zkušenosti, s nějakou takovou firmou?

7. Myslíte si, že firma na pořádání oslav je zbytečná?

8. Myslíte, že je to pro Vás výhodnější, nechat si udělat oslavu od firmy, než ji zařizovat sami?

9. Chtěli byste mít netradiční svatbu/oslavu, ale sami nevíte, jak to udělat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jetelinová, D.Moje firma-ekonomika (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://moje-firma-ekonomika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.