Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Monarchistická strana - známost a názory na ni

Monarchistická strana - známost a názory na ni

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pašingr
Šetření:27. 11. 2023 - 11. 12. 2023
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vítám Vás v tomto dotazníku, který se zaměřuje na Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska), zkratkou Monarchiste.cz. Více o straně se lze dozvědět na webových stránkách (korunaceska.cz) či na její stránce na Wikipedii. Primárním cílem je získat minimální přehled o názorech a postojích různých skupin obyvatelstva na tuto politickou stranu.

Předem Vám děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18–293036,14 %36,14 %  
45–592732,53 %32,53 %  
30–442125,3 %25,3 %  
60 +56,02 %6,02 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6780,72 %80,72 %  
Žena1619,28 %19,28 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5060,24 %60,24 %  
SŠ s maturitou2226,51 %26,51 %  
56,02 %6,02 %  
SŠ bez maturity56,02 %6,02 %  
VOŠ11,2 %1,2 %  

Graf

4. Vaše zaměstnání je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec v soukromém sektoru2833,73 %33,73 %  
Zaměstnanec ve veřejném sektoru1821,69 %21,69 %  
Student/ka1720,48 %20,48 %  
OSVČ910,84 %10,84 %  
Invalidní důchodce apod.56,02 %6,02 %  
Podnikatel/ka33,61 %3,61 %  
Nezaměstnaný/á22,41 %2,41 %  
Starobní důchodce11,2 %1,2 %  

Graf

5. Vaše životní úroveň je aktuálně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá5262,65 %62,65 %  
Velmi dobrá2428,92 %28,92 %  
Spíše špatná56,02 %6,02 %  
Velmi špatná22,41 %2,41 %  

Graf

6. Koho jste volili ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPOLU2327,71 %27,71 %  
SPOLU (kroužkoval/a jsem ODS)910,84 %10,84 %  
Nikoho910,84 %10,84 %  
SPOLU (kroužkoval/a jsem KDU-ČSL)78,43 %8,43 %  
PIRÁTI a STAROSTOVÉ (kroužkoval/a jsem Piráty)67,23 %7,23 %  
Monarchiste.cz67,23 %7,23 %  
SPOLU (kroužkoval/a jsem TOP 09)56,02 %6,02 %  
ANO44,82 %4,82 %  
PIRÁTI a STAROSTOVÉ (kroužkoval/a jsem STAN)33,61 %3,61 %  
PIRÁTI a STAROSTOVÉ33,61 %3,61 %  
Trikolora Svobodní Soukromníci33,61 %3,61 %  
Zelení11,2 %1,2 %  
Levice11,2 %1,2 %  
KSČM11,2 %1,2 %  
ČSSD (dnes SOCDEM)11,2 %1,2 %  
SPD11,2 %1,2 %  

Graf

7. Zajímáte se o politické dění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano5566,27 %66,27 %  
Spíše ano2226,51 %26,51 %  
Spíše ne67,23 %7,23 %  

Graf

8. Chodíte pravidelně k volbám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano6983,13 %83,13 %  
Spíše ano1214,46 %14,46 %  
Rozhodně ne22,41 %2,41 %  

Graf

9. Jste spokojeni s vládou Petra Fialy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3542,17 %42,17 %  
Spíše ne3036,14 %36,14 %  
Rozhodně ne1518,07 %18,07 %  
Rozhodně ano33,61 %3,61 %  

Graf

10. Jak byste zpětně hodnotili vládu Andreje Babiše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně špatná5262,65 %62,65 %  
Spíše špatná2125,3 %25,3 %  
Spíše dobrá910,84 %10,84 %  
Rozhodně dobrá11,2 %1,2 %  

Graf

11. Slyšeli jste někdy o Koruně České (monarchistické straně Čech, Moravy a Slezska)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slyšel/a6679,52 %79,52 %  
Něco jsem zaslechl/a910,84 %10,84 %  
Neslyšel/a89,64 %9,64 %  

Graf

12. Zvažovali jste ji někdy volit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4554,22 %54,22 %  
Ano3845,78 %45,78 %  

Graf

13. Má Koruna Česká podle Vás potenciál stát se stranou pro zklamané voliče stran koalice SPOLU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3845,78 %45,78 %  
Spíše ano1821,69 %21,69 %  
Rozhodně ne1720,48 %20,48 %  
Rozhodně ano1012,05 %12,05 %  

Graf

14. Co se Vám na Koruně České nelíbí?

Pokud nevíte, tak napište „Nevím“

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

.

Chybí ji šmrnc moderní strany.

Jde proti smyslu parlamentní demokracie

Je zbytečná, bez nároku na úspěch.

Její dosahy. Je to malá strana, moc lidí ani neví, že něco takového existuje. A možná začít více propagovat myšlenku monarchie

Její naprostá skostnatělost, v tuhle chvíli je to v podstatě svazek pánbíčkářskejch páprdů.

Jsem republikán. Nevidím důvod, proč dosazovat do státních funkcí (funkce) na základě rodokmenu.

Konzervativní směřování zavánějící katolickou morálkou, zemské zřízení, zvláštní složení senátu

Magoři.

Malá aktivita

Mala aktivita

Malá členská základna, nízká aktivita nového vedení strany

Malá nevýznamná strana, předem propadlý hlas.

Malá zmamost

Maličkost

Málo známá, málo profesionální politická strana. Navíc s nepromyšleným konceptem - těžko zavést monarchii někde, kde chybí alespoň částečně schopní potomci šlechtických rodů (vychovávaní v tom, že nesou odpovědnost a bude se od nich očekávat vedení země), a naopak má velkou tradici rovnostářství a neuznávání vrchnosti.

Monarchismus - dle s meritokracií neslučitelné

Monarchizmus. Já jsem republikán, ve smyslu republiky a zastupitelské demokracie. Také ctím Listinu základích práv se, kterou je myšlenka monarchie v rozporu.

Nacionalismus, Austrohungarismus

Neaktivita členů.

Nedokáže dobře oslovit všechny monarchisty a mobilizovat jejich volební potenciál. Malá členská základna.

Nejsem si jistá, zda podporuje manželství pro všechny....?

Nemá potenciál dostat se do Sněmovny

Neodpovídá mému pohledu na svět.

Nerealistické cíle.

Neumějí dost dobře svou myšlenku prodat. Není jasné, jaké mají postoje k dalším otázkám, které naši společnost pálí.

neumi se propagovat, neumi komunikovat s volici, nepochopila soucasna media

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

nevím

Nevim

Nevím neb ji kromě názvu a pana Pasingra neznám.

nevín, neznám členy

Nevnímám její hlavní téma, restauraci monarchie, jako užitečné.

Neznámí politici, na veřejnosti slabá prezentace

nic

nízká %

Nulový volební potenciál

Občas působí moc recesistky

podle mě monarchie je krok zpět

Pofiderní fungování strany. Nechová se jako politická strana, ale jako spolek nostalgiků.

Pramalá šance na úspěch ve volbách

Pravicová orientace, konzervy, monarchismus.

Prozatím menší obecná známost mezi lidmi.

Před volbami jsem měl sepsaný seznam. Podstatná byla malá šance se dostat přes hranici 5 %. Mezi podstatnými výhradami byla podpora školného touto stranou.

Překáží mi velký důraz, kteří někteří reprezentanti KČ kladou na c. k. nostalgii. Všechny ty licousy, uniformy, prapory. Je třeba usilovat o změny dnes a hledět do budoucna, ne se utápět ve starém, byť možná spravedlivějšim světě

Příliš neviditelná. Není to co by se mi nelíbilo, ale mnoho lidí odrazuje monarchismus. Mělo by být jasně vysvětleno, že je to dlouhodobý cíl, na kterém musí být celospolečenská shoda.

Příliš orientovaná na progresivistické dění v EU

Příliš vysoká vázanost na církev

přílišný etatismus

Působí jen jako bizár, nebo recese, neberu jí vážně

Rozhodně koketování s kýmkoliv z dnešní vládnoucí party

Slabé PR, vůdčí silná osobnost

Spatna propagace myslenek a cilu.

Špatná kampaň

Špatná kampaň, pokud o KČ lidé aspoň slyšeli, tak jen o tom, že chtějí monarchii. Program je pro veřejnost neznámý

Ten tvrdej konzervatismus. Trochu to uvolnit.

To není nelíbí. Jsme v. Čechách a lidi stále mají k monarchii zášť.

To, že se dostatečně neangažují na internetu a nesnaží se získat mladé voliče poutavou kampaní

Úzké profilovani komunikovanych témat.

všechno

Všechno

zajímavá strana dnešní doby

Zatím nemám zcela úplné informace o straně a jejím programu, nebylo by proto vhodné cokoliv kritizovat nebo chválit.

zcela zcestné směřování

Že bere hlasy a nic nedělá

15. Co by podle Vás měla Koruna Česká změnit?

Pokud nevíte, tak napište „Nevím“

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

Asi se víc prezentovat jako klasická konzervativní strana. Ta tu chybí.

Forma komunikace na soc. sitich. Lepsi prezentace programu, ziskat si podporu od znamych lidi Vice cilit na mensi volby (senat, kraj, komunal)

Její vedení by mělo více pracovat na zviditelnění.

Jít s dobou

Komunikace s ponteciálnímy voliči, především mladými konzervativci

Medikaci nebo psychiatra...

Měla by být aktivnější, pořádat víc akcí pro veřejnost, osvětu o monarchii a podobně.

Měla by se více snažit být více aktivní (sociální sítě, přednášky,...)

Měla by se začít chovat jako politická strana, jinak nemá smysl, aby existovala.

Měla by se zaměřit na podporu naší maximální integrace do EU a NATO, v rámci Evropy regionů.

Možná by stálo za to ustoupit ze zavedených pozic na středu a sbírat voliče vlevo vpravo, být víc protestní stranou proti establishmentu. Válku palácům, mír chýším!

Musí se změnit. Musí bejt na očích, musí se účastnit veřejného dění. Praktcky všechny strany, zanedbávají mladé voliče. Každý rok se 100k lidí stává u nás voliči. Neuvěřitelný možný kapitál pro Korunu Českou.

Musí vygenerovat přijatelné kandidáty

Názor, že se jedná o recestistickou stranu. Ještě pořád se s ním setkávám.

Nebýt takové konzervy

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

nevím

Nevím

nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

nevím

Nevim

Nevím

Nevím neb ji kromě názvu a pana Pasingra neznám.

Nevím, programy nevolitelných stran nečtu.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nic

nic

Nic mne nenapadá

Obnovení monarchie, je to krásné, ale nevím, jak moc reálné.

Odstraňte licousy Josefa 2 a přidejte trochu vizáže pana Karla Schwarzenberga.

Orientace na strany typu ODS, TOP

osoby zodpovedne za image strany

Postoj k Evropě

Prezentovat se ve veřejném prostoru, přesvědčit lidi, že to není jen parta přátel, co to dělají ze srandy.

Program

Propagovat sama sebe

Přinést více kultivovanosti do politiky.

přístup k lidem

rozpustit se

skoro všechno, ale nevím jak

Skoro všechno, ale to by už nebyla Koruna Česká, takže jí jakákoliv změna v mých očích bude houby platná.

Spojit se se SPOLU a být frakcí v nějaké konzervativní straně (ODS, nebo KDU-ČSL)

Stejně jako ostatní malé pro národní strany, je třeba se spojit.

Teoreticky lehčí progresivismus by mohl přemluvit mladší voliče, ale vím, ze to není velká volicska skupina. Co se tyče mého pohledu tak ze sebe nedělat KDU2 vazanosti na církev.

Transformovat se na nějaký spolek s cílem společenské osvěty, podpory kultury, filantropických aktivit - na tomto poli by mohli udělat pro naši zemi řadu záslužných věcí.

Větší aktivity

Víc cílit má mladé, víke.komentovat aktuální politické otázky.

Víc prezentovat i svůj program mimo restauraci monarchie

Více konzervativní

Více libertariánský postoj k ekonomickým otázkám; ne tlačit "paláci" na sílu

Více propagovat, více osobnosti

Více se angažovat na soc. sítích, ale poutavě a zábavně. Ukázat, že monarchie není středověk.

Více se propagovat

Viz 14.

Viz odpověď 14

všechno

Vyjadřovat se k aktuálním záležitostem

Vykašlat se na staromilství a propagovat současného krále včetně témat které lidi pálí

Vysvetlit, ze monarchie ma stabilni reprezentaci a cile a je nezavisla na aktualnim politickem deni a mela by byt pro vsechny bez ohledu na politickou orientaci.

Začít komunikovat standartní ekonomická témata. Monarchie ano, ale voliče je třeba oslovovat též prostřednictvím problematiky, která je trápí v každodenním bytí.

Začít s kampaní

Zaměřit se i na jiná témata mimo obnovení monarchie

Zvětšit své dosahy

Zviditelnit se.

16. Co se Vám na Koruně České líbí?

Pokud nevíte, tak napište „Nevím“

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

—-

.

.

alternativa

Idea

Idea.

Je to jediná monarchistická strana u nás.

Je to protipól toho co tu v současné době je

Je to rozumná alternativa k parlamentním stranám

je to silná měna a strana

Její úcta k historii a čerpání ze zkušeností R-U monarchie i dalších monarchií, které pokládám za nosné a inspirativní.

Jsou mi sympatické tradice obecně, ale o straně vlastně nic detailního nevím

Konzervatismus, monarchismus.

Konzervativismus

Konzervativní pristup

Konzervativní smýšlení a vím, co od ní čekat.

Mají hlavní myšlenku, která je mezi ostatními stranami opravdu jedinečná, a přitom naprosto ukotvená v historii, žádné bláznivé experimenty.

Monarchismus

Monarchismus jako záruka stability, prosperity a sociálního smíru.

Monarchismus, etický konzervatismus

Myšlenka

Myšlenka - vládce, co ctí právo, čest a tradice

Myšlenka "dvouhlasových voleb", monarchistická tradice

Myšlenka monarchie

Myšlenka monarchie, která evokuje jakousi stabilitu

Myšlenka monarchismu

naivní idealismus

Název

Názorová stabilita

nazorova stalost

Nemyslím si, že by byla monarchie špatnou či přímo nemožnou cestou. Volám pouze po serióznosti.

Nevim

Nevim

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

nevim

nevím

Nevím

Nevím

Nevím

Nevím

nevím

Nevim

Nevím

Nevím neb ji kromě názvu a pana Pasingra neznám. Na myšlence - idealismus

Nevím. Názorovou shodu v otázkám, kterým přikládám důležitost, jsem měl mezi volebními stranami v první skupině.

Nic

nic

Nic

Nic

nic

Nic

Nic,

Nic.

Nic.

Nic.

Odloudí pár ultrapravicových voličů Fialovi.

Pohled na dění za Rakouska-Uherska a dementace tvrzení “žalář národů”

Potenciál, symbolika..

Proevropské směřování

program, myšlenky, slušnost, racio, důraz na regiony a jejich rozvoj (školství, sport, zemědělství, úřady aj.)

Příklon k tradičním, prověřeným hodnotám.

Recese

Restaurace

Slušnost členů i podporovatelů a jejich snaha o diskuzi. Pozvedá to politickou kulturu v Česku.

Snaha o reformu systému

Snaha o zemske zrizeni, duraz na tradice a kat. viru

Stojíte si za svým pohledem na svět, byť mi může připadat absurdní.

Téměř všechno + podpora konstituční monarchie

Tradice, odpovědnost,

Umírněný konzervatismus. Zakotvení ve EU a NATO. Důraz na soukromé vlastnictví.

Určitá míra konzervativnosti.

Věřím v monarchii, věřím ji (snažím se) její konzervativní přístup.

Viz odpověď 14

Vlastně mne nic nenapadá.

Základní myšlenka a program

Zdraví konzervatismus a monarchistické smýšlení

Že i přes špatné volební výsledky zůstává na politické scéně jako jediná monarchistická strana.

17. Pokud by se Koruna Česká profilovala jako alternativa ke stranám současné vlády a k současné opozici, zvážili byste její volbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2428,92 %28,92 %  
Spíše ano2428,92 %28,92 %  
Rozhodně ano1922,89 %22,89 %  
Rozhodně ne1619,28 %19,28 %  

Graf

18. V jakém typu voleb byste zvážili volit Korunu Českou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volby do Poslanecké sněmovny2833,73 %33,73 %  
V žádných2833,73 %33,73 %  
Senátní volby1821,69 %21,69 %  
Komunální volby56,02 %6,02 %  
Evropské volby33,61 %3,61 %  
Krajské volby11,2 %1,2 %  

Graf

19. Na jakou skupinu lidí by se měla Koruna Česká nejvíce zaměřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zklamaní voliči vládních stran3238,55 %38,55 %  
Mladí lidé – studenti1720,48 %20,48 %  
Obyvatelé středních měst a venkova89,64 %9,64 %  
Staří lidé89,64 %9,64 %  
Nevoliči78,43 %8,43 %  
Živnostníci a pracující44,82 %4,82 %  
Voliči opozičních stran44,82 %4,82 %  
Obyvatelé velkých měst33,61 %3,61 %  

Graf

20. Na jakou skupinu lidí by se měla Koruna Česká nejvíce zaměřit? – vlastními slovy

Není nutné vyplnit

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

—-

.

.

Konzervativní pravici

Konzervativní, proevropští voliči

Liberální voliče

Mladí konzervatisté. Ti momentálně nemají moc na výběr a často zvažují volební neúčast

Mladí voliči, nevoliči, konzervativci (přetáhnout pd KDU-ČSL), senioři

Mrkněte se do Norska.

Na konzervativně smýšlející lidi

Na někoho, kdo si představuje, že osvícený monarcha ho spasí.

na parodisty

Na revanšisty

Na skupinu zklamaných, ale zároveň inteligentních a rozumných lidí.

Na volice KDU a zivnostniky.

Na voliče ctící tradice, spravedlnost, zodpovědnost vůči slabším, vůči budoucnosti, vůči kulturnímu dědictví, vůči přírodě.

Na voliče SPOLU, kteří jsou více konzervativní.

Na voliče TOP 09.

Na všechny

Na všechny, kteří nechtějí kohokoliv ze Spolu, či stan

na všechny, kteří odmítají, aby se z ČR stala "ČUR" a kteří by nejraději celou aktuální pětikoalici zavřeli do basy na doživotí

Např. na příznivce historie, zaměstnance státu (například mnozí učitelé, historici, právníci často s myšlenkami monarchismu souzní, jen se tyto preference spíše neprojevují ve volbách)

Národní konzervativce v pravém významu toho slova.

Netuším. Je pro mne nepochopitelné, aby někdo chtěl monarchii. Stejně tak je pro mne ale nepochopitelná inklinace části společnosti “na východ”, takže zkuste třeba voliče SPD. Ti asi s liberální demokracií a jejími volenými zástupci příliš nesouzní. Třeba se chytnete, jen asi budete muset vybrat nějaký český a nebo ruský šlechtický rod.

Nevim

Nevim

Nevím. Nemyslím si, že máte potenciál oslovit významné množství voličů.

nic

Obecně na pravicové a středové voliče, měla by se vyvarovat směřování k extremistům.

Podle mě na žádnou - bohužel předchozí otázka neumožňuje tuto volbu.

Poptávka bude po straně, která vyznává tradiční, spíše pravé hodnoty západního stylu. Straně, která se bude jasně profilovat coby obránce individuálních svobod a menšího zastoupení státu, ale zároveň zajistí vhodné podnikatelské prostředí bez zbytečných byrokratických překážek.

Pravicový nevolic

Průsečík lze hledat ve stranách současné vládní koalice, případně u nějakých nevoličů. Z dlouhodobé perspektivy je důležité se zaměřit na mladší voliče.

prvovolice

Při veškerých mých sympatiích k monarchismu nevidím reálnou možnost zvolitelnosti KČ. Ale získávat nevoliče, aby se zapojili do politického života má smysl.

Rozhodně mladí lidé - ti už nejsou zasažení komunistickým vzděláním. Jasně, je mezi nimi spousta voličů Pirátů a podobně, protože to je in, ale taky dost výrazná skupina lidí, kteří přemýšlejí a jsou podle mě ochotní volit menší rozumně konzervativní stranu jako je Koruna Česká volit, kdyby se dostatečně moderně prezentovala, aby je oslovila..

Staří lidé, ti sežerou vše...

Široké spektrum edukovane společnosti

Voliče spolu

Vyssi vzdelani, dobra zivotni uroven, konzervativni, verici.

žádné dejte lidem pokoj s restitucí vazalství

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik Vám je let?

 • odpověď 18–29:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/ka na otázku 4. Vaše zaměstnání je?

12. Zvažovali jste ji někdy volit?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 17. Pokud by se Koruna Česká profilovala jako alternativa ke stranám současné vlády a k současné opozici, zvážili byste její volbu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 9. Jste spokojeni s vládou Petra Fialy?

18. V jakém typu voleb byste zvážili volit Korunu Českou?

 • odpověď V žádných:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 17. Pokud by se Koruna Česká profilovala jako alternativa ke stranám současné vlády a k současné opozici, zvážili byste její volbu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

4. Vaše zaměstnání je?

5. Vaše životní úroveň je aktuálně?

6. Koho jste volili ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021?

7. Zajímáte se o politické dění?

8. Chodíte pravidelně k volbám?

9. Jste spokojeni s vládou Petra Fialy?

10. Jak byste zpětně hodnotili vládu Andreje Babiše?

11. Slyšeli jste někdy o Koruně České (monarchistické straně Čech, Moravy a Slezska)?

12. Zvažovali jste ji někdy volit?

13. Má Koruna Česká podle Vás potenciál stát se stranou pro zklamané voliče stran koalice SPOLU?

14. Co se Vám na Koruně České nelíbí?

15. Co by podle Vás měla Koruna Česká změnit?

16. Co se Vám na Koruně České líbí?

17. Pokud by se Koruna Česká profilovala jako alternativa ke stranám současné vlády a k současné opozici, zvážili byste její volbu?

18. V jakém typu voleb byste zvážili volit Korunu Českou?

19. Na jakou skupinu lidí by se měla Koruna Česká nejvíce zaměřit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

4. Vaše zaměstnání je?

5. Vaše životní úroveň je aktuálně?

6. Koho jste volili ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021?

7. Zajímáte se o politické dění?

8. Chodíte pravidelně k volbám?

9. Jste spokojeni s vládou Petra Fialy?

10. Jak byste zpětně hodnotili vládu Andreje Babiše?

11. Slyšeli jste někdy o Koruně České (monarchistické straně Čech, Moravy a Slezska)?

12. Zvažovali jste ji někdy volit?

13. Má Koruna Česká podle Vás potenciál stát se stranou pro zklamané voliče stran koalice SPOLU?

14. Co se Vám na Koruně České nelíbí?

15. Co by podle Vás měla Koruna Česká změnit?

16. Co se Vám na Koruně České líbí?

17. Pokud by se Koruna Česká profilovala jako alternativa ke stranám současné vlády a k současné opozici, zvážili byste její volbu?

18. V jakém typu voleb byste zvážili volit Korunu Českou?

19. Na jakou skupinu lidí by se měla Koruna Česká nejvíce zaměřit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

, P.Monarchistická strana - známost a názory na ni (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://monarchisticka-strana-znamos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.