Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Monitoring zaměstnanců

Monitoring zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Janša
Šetření:25. 12. 2017 - 08. 01. 2018
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Monitoring zaměstnanců jako podklady zaněstnavatele pro zlepšování péče o zaměstnance.

Odpovědi respondentů

1. Monitoruje váš zaměstnavatel vzdálenou plochu PC?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2642,62 %42,62 %  
nevím2236,07 %36,07 %  
ano1321,31 %21,31 %  

Graf

2. Monitoruje váš zaměstnavatel co tisknete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3252,46 %52,46 %  
nevím1931,15 %31,15 %  
ano1016,39 %16,39 %  

Graf

3. Monitoruje vás zaměstnavatel pomocí GPS?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4675,41 %75,41 %  
ano813,11 %13,11 %  
nevím711,48 %11,48 %  

Graf

4. Máte na pracovišti kamerový systém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3049,18 %49,18 %  
ne2642,62 %42,62 %  
nevím58,2 %8,2 %  

Graf

5. Probíhá u vás v práci monitoring elektronické pošty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2540,98 %40,98 %  
ne1829,51 %29,51 %  
ano1829,51 %29,51 %  

Graf

6. Monitoruje váš zaměstnavatel pracovní dobu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3963,93 %63,93 %  
ne1626,23 %26,23 %  
nevím69,84 %9,84 %  

Graf

7. Znáte výraz "keylogger" ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4167,21 %67,21 %  
ano1829,51 %29,51 %  
nevím23,28 %3,28 %  

Graf

8. Znáte výraz "sniffing" ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4370,49 %70,49 %  
ano1626,23 %26,23 %  
nevím23,28 %3,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Monitoruje váš zaměstnavatel vzdálenou plochu PC?

2. Monitoruje váš zaměstnavatel co tisknete?

3. Monitoruje vás zaměstnavatel pomocí GPS?

4. Máte na pracovišti kamerový systém?

5. Probíhá u vás v práci monitoring elektronické pošty?

6. Monitoruje váš zaměstnavatel pracovní dobu?

7. Znáte výraz "keylogger" ?

8. Znáte výraz "sniffing" ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Monitoruje váš zaměstnavatel vzdálenou plochu PC?

2. Monitoruje váš zaměstnavatel co tisknete?

3. Monitoruje vás zaměstnavatel pomocí GPS?

4. Máte na pracovišti kamerový systém?

5. Probíhá u vás v práci monitoring elektronické pošty?

6. Monitoruje váš zaměstnavatel pracovní dobu?

7. Znáte výraz "keylogger" ?

8. Znáte výraz "sniffing" ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Janša, P.Monitoring zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://monitoring-zamestnancu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.