Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Morální identita

Morální identita

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Uhmannová
Šetření:27. 05. 2015 - 26. 06. 2015
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pečující, soucitný, spravedlivý, přátelský, velkorysý, pracovitý, pomáhající, poctivý, laskavý jsou vlastnosti, kterými můžeme popsat některé osoby. Touto osobou můžete být Vy nebo kdokoli jiný. Na chvíli si představte člověka, který by takové vlastnosti měl. Představte si, jak by takový člověk přemýšlel, jak by se cítil a jak by se choval. Až budete mít jasnou představu o tom, jaký by ten člověk byl, odpovězte na následující otázky.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pečující, soucitný, spravedlivý, přátelský, velkorysý, pracovitý, pomáhající, poctivý, laskavý jsou vlastnosti, kterými můžeme popsat některé osoby. Touto osobou můžete být Vy nebo kdokoli jiný. Na chvíli si představte člověka, který by takové vlastnosti měl. Představte si, jak by takový člověk přemýšlel, jak by se cítil a jak by se choval. Až budete mít jasnou představu o tom, jaký by ten člověk byl, odpovězte na následující otázky.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12376,88 %75,46 %  
muž3723,13 %22,7 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26148,75 %8,59 %  
25127,5 %7,36 %  
24106,25 %6,13 %  
2395,63 %5,52 %  
2185 %4,91 %  
2785 %4,91 %  
2274,38 %4,29 %  
3074,38 %4,29 %  
3374,38 %4,29 %  
1874,38 %4,29 %  
ostatní odpovědi 28
17
20
19
61
43
42
45
29
41
48
39
15
36
60
57
31
53
32
34
35
52
65
37
12
38
49
51
7144,38 %43,56 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:28.79
Minimum:17
Maximum:57
Variační rozpětí:40
Rozptyl:77.48
Směrodatná odchylka:8.8
Medián:26
Modus:26

Graf

3. Nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6741,88 %41,1 %  
Vysokoškolské4528,13 %27,61 %  
Bakalářské2415 %14,72 %  
Základní1610 %9,82 %  
Středoškolské bez maturity85 %4,91 %  

Graf

4. Současná pracovní pozice:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3622,5 %22,09 %  
zaměstnanec63,75 %3,68 %  
výzkumný pracovník42,5 %2,45 %  
důchodce42,5 %2,45 %  
osvč42,5 %2,45 %  
mateřská dovolená42,5 %2,45 %  
nezaměstnaný31,88 %1,84 %  
MD31,88 %1,84 %  
IT21,25 %1,23 %  
střední management21,25 %1,23 %  
ostatní odpovědi podnikatel
Student VŠ
manager
dělník
psycholog
zaměstnanec, intelektuální práce
mateřská
student/pedagog projektu v NO
referent
vědecký pracovník
-
vědec
překady + zákaznická podpora
support co-ordinator
student a brigádník
ředitel části neziskové organizace
skladová účetní
nezaměstnaná
grafik
Informátorka
Státní správa
dobrovolník
chůva
Administrativní pracovník
státní sektor
žádná
call centrum
nezávislý pracovník
mamipulační dělník
kvalifikovaná odborník
Státní urednik
odborník v informacích
system administrator
nothing
pečovatelka
vedoucí provozu
ajťák
nezaměstnaná - absolvent
stavebni inzenyr
učitelka
Sociální pracovnice
Asistentka výzkumu
Lekarka
asistent pedagoga
asistent výzkumu
jednatel
instruktorka
uhlobaron
odborny pracovnik
Zatím student
Student gymnázia
školák :D
OSVČ - účetní
vedoucí výzkumného týmu
administrace
student, brigádník
inv.důchodce
podnikatelka
úředník
učitel
operátor materiálového toku
pracovnica OFI
dobrovolnická činnost
vyučující VŠE
dpp
Sociální pracovnik
v domácnosti
pouze student
na mateřské dovolené
asistentka jednatele
účetní
PR manager
speciální pedagog, poradenství v osobním rozvoji
projektant
ID
zena v domacnosti
Asistentka
Barman
Bankovní úřednice
kontaktní pracovník
právě jsem dokončila studium na VŠ a hledám si práci, v tuto chvíli mám status studenta
projektovy manazer
brigádnice
brigáda
vedoucí
zadna
Programátor
Wnd
9257,5 %56,44 % 

Graf

5. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á10867,5 %66,26 %  
Ženatý/vdaná4025 %24,54 %  
Rozvedený/á74,38 %4,29 %  
Ovdovělý/á53,13 %3,07 %  

Graf

6. Převažující pracovní zkušenosti jste získal/a v rámci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plného pracovního úvazku7245 %44,17 %  
Brigády3723,13 %22,7 %  
Dohody o provedení práce (DPP)/ dohody o provedení činnosti (DPČ)3220 %19,63 %  
Bez řádné pracovní smlouvy148,75 %8,59 %  
Částečného pracovního úvazku53,13 %3,07 %  

Graf

7. Měl/a bych ze sebe dobrý pocit, že jsem osoba, která má tyto vlastnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6439,26 %39,26 %  
zcela souhlasím5634,36 %34,36 %  
něco mezi3420,86 %20,86 %  
zcela nesouhlasím63,68 %3,68 %  
nesouhlasím31,84 %1,84 %  

Graf

8. Být někým, kdo má tyto vlastnosti, je důležitou součástí toho, kdo jsem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7948,47 %48,47 %  
něco mezi4125,15 %25,15 %  
zcela souhlasím3420,86 %20,86 %  
nesouhlasím53,07 %3,07 %  
zcela nesouhlasím42,45 %2,45 %  

Graf

9. Velká část mé emoční spokojenosti je vázaná na to, že mám tyto vlastnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6539,88 %39,88 %  
něco mezi4426,99 %26,99 %  
zcela souhlasím2917,79 %17,79 %  
nesouhlasím1811,04 %11,04 %  
zcela nesouhlasím74,29 %4,29 %  

Graf

10. Styděl bych se, kdybych byl člověk, který má tyto vlastnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nesouhlasím8451,53 %51,53 %  
nesouhlasím5231,9 %31,9 %  
něco mezi1811,04 %11,04 %  
zcela souhlasím84,91 %4,91 %  
souhlasím10,61 %0,61 %  

Graf

11. Mít tyto vlastnosti pro mne není až tak důležité.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7747,24 %47,24 %  
zcela nesouhlasím4225,77 %25,77 %  
něco mezi2817,18 %17,18 %  
souhlasím127,36 %7,36 %  
zcela souhlasím42,45 %2,45 %  

Graf

12. Mít tyto vlastnosti je důležitou součástí mého sebevědomí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7445,4 %45,4 %  
něco mezi3823,31 %23,31 %  
zcela souhlasím3018,4 %18,4 %  
nesouhlasím1911,66 %11,66 %  
zcela nesouhlasím21,23 %1,23 %  

Graf

13. Velice toužím mít tyto vlastnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6238,04 %38,04 %  
něco mezi4426,99 %26,99 %  
zcela souhlasím3219,63 %19,63 %  
nesouhlasím2213,5 %13,5 %  
zcela nesouhlasím31,84 %1,84 %  

Graf

14. Často si kupuji věci, které ukazují, že mám tyto vlastnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7646,63 %46,63 %  
něco mezi3722,7 %22,7 %  
zcela nesouhlasím3320,25 %20,25 %  
souhlasím137,98 %7,98 %  
zcela souhlasím42,45 %2,45 %  

Graf

15. Často nosím oblečení, které ukazuje, že mám tyto vlastnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím6036,81 %36,81 %  
zcela nesouhlasím4426,99 %26,99 %  
něco mezi3521,47 %21,47 %  
souhlasím1710,43 %10,43 %  
zcela souhlasím74,29 %4,29 %  

Graf

16. Aktivity, kterých se účastním během svého volného času (např. koníčky) jasně ukazují, že mám tyto vlastnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco mezi5936,2 %36,2 %  
nesouhlasím4527,61 %27,61 %  
souhlasím4024,54 %24,54 %  
zcela nesouhlasím116,75 %6,75 %  
zcela souhlasím84,91 %4,91 %  

Graf

17. Typy knih a časopisů, které čtu, ukazují, že mám tyto vlastnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco mezi5634,36 %34,36 %  
nesouhlasím4225,77 %25,77 %  
souhlasím3923,93 %23,93 %  
zcela nesouhlasím137,98 %7,98 %  
zcela souhlasím137,98 %7,98 %  

Graf

18. To, že mám tyto vlastnosti, ukazuji ostatním svým členstvím v určitých organizacích.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5734,97 %34,97 %  
něco mezi3420,86 %20,86 %  
zcela nesouhlasím3320,25 %20,25 %  
souhlasím3219,63 %19,63 %  
zcela souhlasím74,29 %4,29 %  

Graf

19. Aktivně se účastním činností, které ukazují ostatním, že mám tyto vlastnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4930,06 %30,06 %  
něco mezi4326,38 %26,38 %  
nesouhlasím4225,77 %25,77 %  
zcela nesouhlasím2012,27 %12,27 %  
zcela souhlasím95,52 %5,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Styděl bych se, kdybych byl člověk, který má tyto vlastnosti.

  • odpověď zcela nesouhlasím:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela souhlasím na otázku 8. Být někým, kdo má tyto vlastnosti, je důležitou součástí toho, kdo jsem.

15. Často nosím oblečení, které ukazuje, že mám tyto vlastnosti.

  • odpověď zcela nesouhlasím:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela nesouhlasím na otázku 17. Typy knih a časopisů, které čtu, ukazují, že mám tyto vlastnosti.

18. To, že mám tyto vlastnosti, ukazuji ostatním svým členstvím v určitých organizacích.

  • odpověď zcela nesouhlasím:
    • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela nesouhlasím na otázku 19. Aktivně se účastním činností, které ukazují ostatním, že mám tyto vlastnosti.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk:

3. Nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Současná pracovní pozice:

5. Rodinný stav:

6. Převažující pracovní zkušenosti jste získal/a v rámci:

7. Měl/a bych ze sebe dobrý pocit, že jsem osoba, která má tyto vlastnosti.

8. Být někým, kdo má tyto vlastnosti, je důležitou součástí toho, kdo jsem.

9. Velká část mé emoční spokojenosti je vázaná na to, že mám tyto vlastnosti.

10. Styděl bych se, kdybych byl člověk, který má tyto vlastnosti.

11. Mít tyto vlastnosti pro mne není až tak důležité.

12. Mít tyto vlastnosti je důležitou součástí mého sebevědomí.

13. Velice toužím mít tyto vlastnosti.

14. Často si kupuji věci, které ukazují, že mám tyto vlastnosti.

15. Často nosím oblečení, které ukazuje, že mám tyto vlastnosti.

16. Aktivity, kterých se účastním během svého volného času (např. koníčky) jasně ukazují, že mám tyto vlastnosti.

17. Typy knih a časopisů, které čtu, ukazují, že mám tyto vlastnosti.

18. To, že mám tyto vlastnosti, ukazuji ostatním svým členstvím v určitých organizacích.

19. Aktivně se účastním činností, které ukazují ostatním, že mám tyto vlastnosti.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk:

3. Nejvyšší dokončené vzdělání:

4. Současná pracovní pozice:

5. Rodinný stav:

6. Převažující pracovní zkušenosti jste získal/a v rámci:

7. Měl/a bych ze sebe dobrý pocit, že jsem osoba, která má tyto vlastnosti.

8. Být někým, kdo má tyto vlastnosti, je důležitou součástí toho, kdo jsem.

9. Velká část mé emoční spokojenosti je vázaná na to, že mám tyto vlastnosti.

10. Styděl bych se, kdybych byl člověk, který má tyto vlastnosti.

11. Mít tyto vlastnosti pro mne není až tak důležité.

12. Mít tyto vlastnosti je důležitou součástí mého sebevědomí.

13. Velice toužím mít tyto vlastnosti.

14. Často si kupuji věci, které ukazují, že mám tyto vlastnosti.

15. Často nosím oblečení, které ukazuje, že mám tyto vlastnosti.

16. Aktivity, kterých se účastním během svého volného času (např. koníčky) jasně ukazují, že mám tyto vlastnosti.

17. Typy knih a časopisů, které čtu, ukazují, že mám tyto vlastnosti.

18. To, že mám tyto vlastnosti, ukazuji ostatním svým členstvím v určitých organizacích.

19. Aktivně se účastním činností, které ukazují ostatním, že mám tyto vlastnosti.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Uhmannová, M.Morální identita (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://moralni-identita.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.