Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Morální vzory

Morální vzory

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Richard Kučera
Šetření:01. 06. 2015 - 15. 06. 2015
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:47,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen respondentům všech věkových kategorií.

Odpovědi respondentů

1. Uveďte svůj věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-253331,43 %31,43 %  
26-352725,71 %25,71 %  
36-451817,14 %17,14 %  
16-191716,19 %16,19 %  
46 a víc87,62 %7,62 %  
11-1521,9 %1,9 %  

Graf

2. Uveďte své pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7268,57 %68,57 %  
Muž3331,43 %31,43 %  

Graf

3. Koho považujete za svůj morální vzor? (člověk, jehož morální hodnoty se Vám líbí)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka76,73 %6,67 %  
rodiče54,81 %4,76 %  
nikoho32,88 %2,86 %  
Sebe21,92 %1,9 %  
Dalajláma21,92 %1,9 %  
Ježíš21,92 %1,9 %  
Miloš Zeman21,92 %1,9 %  
Otec21,92 %1,9 %  
nemám vzor21,92 %1,9 %  
Kamarád10,96 %0,95 %  
ostatní odpovědi Trevor (GTA V)
Kristus
Oskar
Ježíš Kristus
moje matka
JAN HUS
nemám jednoznačný morální vzor
můj táta
Ftefan
spíš zdroje volné inspirace - Magrot Adler, Ly de Angeles, Scott Cunningham, Erazim Kohák
můj otec
Halík
sedm statečných
Gilliganová
Komenský
Daniel Landa
Děda
moje kolegyně
moje osoba,můj manžel,lidi,kteří milují zvířata
svou učitelku
Václav Havel
Catelyn Stark
Učitel
Tomáš Sedláček
Krteček
rodice
V. Klaus
tatínek, maminka, přítel
Václav Havel, Nicolas Winton, Karel Schwanzenberg, můj manžel
Ježíš.
všechny, kteří aktivně bojují proti totalitním snahám, xenofobii, za práva zvířat, veterány z 2. světové války, lidi, kteří pracují v charitách a sociální sféře nebo na ně přispívají apod.
Ježíše Krista
Jan Železný
kamarádka
Kateřina Tučková
prof. MUDr. Peter Višňovský
nemám
murray rothbard
Mike Shinoda
Jára Cimrman
jaromír jágr
Forrest Gump
Dalajláma, Dušek
Manžel
asi nikoho, vždy jsem se zklamal
matka, otec
Masaryk
Chester Bennington
Josef Lux, Bohuslav Sobotka
Lucie Vondráčková
Radoslav Brzobohatý
T.G.Masaryk
Jean Luc Picard
sokrates
Julie Schumway
Miley Cyrus, Angelina Jolie
Mareš
Mike Tyson, Travis Barker, Serj Tankian
Ježíše.
hrdiny z knížek, které jsem četla v dětství, např. vždy pravdomluvné a čestné indiány apod.
Učitel zeměpisu, Kalousek
kamarát.
TGM
můj přítel
Benedikt XVI.
Ježíš Nazaretský
Erich Fromm
Ben Cristovao
T. G. Masaryk, PhDr. Oganesjanová, PhDr. Čeňková
BBC Sherlock
moji kamarádku
karel kryl
Moje farářka
Ladislav Spacek
Mamka
Vladimír Šour (Štěpán Malý)
7673,08 %72,38 % 

Graf

4. V kolika letech jste svůj morální vzor objevil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1587,69 %7,62 %  
2076,73 %6,67 %  
1654,81 %4,76 %  
1854,81 %4,76 %  
1743,85 %3,81 %  
1043,85 %3,81 %  
1443,85 %3,81 %  
nevím32,88 %2,86 %  
od narození32,88 %2,86 %  
2132,88 %2,86 %  
ostatní odpovědi 13
25
23
50
22
v dětství
V dětství.
nemám
při vydání nového GTA
?
12, ale stále mě udivuje a objevuji nové dobré aspekty
od dětství
neobjevil
je to můj táta - tedy celý život
okolo 30
v útlém dětství
13 nebo 14 let
12 ?
nepamatuji se
nepamatuju se....
38
Na gymplu
asi ve čyech, ale zorem se stal až cca v 18
odmala
1. Byl V.Havel cca v 11ti letech
od dětství (cca kolem 10 let)
6
jéžiš nevím, někde mezi dvaceti a pětadvaceti
29
30
v osmnácti
9
od malička
v 19ti
5-6
Během puberty
cca 6 let
3
14/15
asi v 8 až 9
v 19letech
od té doby, co jsem schopná vnímat :D
cca ve 23
ve 35
nemám vzor
v 15
v pubertě
odjakživa
5855,77 %55,24 % 

Graf

5. Znáte svůj morální vzor osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5855,24 %55,24 %  
Ano4744,76 %44,76 %  

Graf

6. Jaké vlastnosti se Vám na Vašem morální vzoru nejvíce líbí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

??

.

byl to borec

cílevědomost, nebojí se tabuizovaných témat, dotahuej věci do konce, působí skromně a přátelsky

Cit pro liturgii, pokora, ochota sloužit, velké vzdělání

čest, odvaha

čestné a férové jednání bezúhonnost

čestnost

čestnost, otevřenost, spravedlnost

čestnost, zásadovost, inteligence

čestnost,pracovitost,přátelství k lidem

čestný, veselý, příjemný, kamarádský, zapálený pro věc, dříč

D

Dělá si, co se mu zlíbí. Je to génius.

Emocni projevy, otevrenost, snazivost,

fér jednání, cílevědomost, dříč

Férovost, absolutní spolehlivost, zodpovědná osobnost, upřímnost, umí se vždy hezky chovat, dělá jasná a správná rozhodnutí, má pevnou morálku, vždy dostojí svým slibům.

férovost, odpovědnost

Fšechno

Charakter a charisma.

Charakter, pochopení a charisma.

inteligence, přirozená autorita, umění zachovat chladnou hlavu

její schopnost se rozhodnout pro správnou věc a neustoupit

konsistentní důraz na svobodu pochopení, že svoboda jednotlivce je podmínkou svobody všech

Láska, radost , pokoj , dobrota, odpuštění, milosrdenství, laskavost,...

Laska,ucta,spolehlivost,sporivost,zodpovednost,...

Lidskost

Lidskost

má rád obyčejné lidi, nepohrdne lidmi v nouzi, nabízí řešení, neustupuje ze svých pravd a nepřekrucuje svá slova, nic nepředstírá...

moudrost

na každém něco jiného, ale obecně schopnost nekonvenčního myšlení, dobrý vztah k sobě samému i ostatním, respekt k vlastní životní cestě, uctivý přístup k přírodě, dobrovolná skromnost

Nebojí se za své názory a nestydí se je prezentovat

neintrikaří

nekrade pera, není ješitný, není to všeználek

nemám

nemám vyhraněný morální vzor

nemám vzor

nevím

nic

objektivnost slušné vychování čestnost

objektivnost, nezaujatost

Obrovské všeobecné znalosti Rozhled obecně Slovní zásoba Vlastenectví

Odpovědnost, schopnost dotáhnout věci úspěšně do konce.

odvaha, upřímnost

Ochota pomahat, lidskost, starostlivost, spravedlivost

Ochota, ohleduplnost, diskrétnost.

otevřenost, láska, tolerance, dobrota a soucitnost

otevřenost, tolerance vůči jiným kulturám a náboženstvím, rozvážnost, intelektuálnost

poctivost, vše dělat pořádně, pomáhat druhým, nelhat, nepomlouvat

Poctivý, moudrý, nikdy nelže, se smyslem pro humor, vždy si zachovává chladnou hlavu

Pochybuje o správnosti jakékoliv nastavené morálky

pokora, skromnost, moudrost, klid

pokora, trpělivost, kladný postoj k životu, skromnost

povaha

Pracovitost, poctivost, upřímnost,

pravdomluvnost, čestnost, ochota riskovat pro dobrou věc, obětavost, tolerance a pochopení

přátelskost,spolehlivost

Rozum

s ničím/nikým se nes**e a nenechá se sebou vyje**t. V Česku by asi nežil...

Samorostství, odvaha, loajalita, originalita, tah na branku, inteligence

samostatnost, schopnost se rozhodnout, elegance, bezprostřednost, zájem se neustále vzdělávat, ..

sex

schopnost odpouštět, absolutní nesobeckost, nezničitelný optimismus

schopnost racionálního přístupu

skromnost a pracovitost

Slusnost, moralka, etika

Slušné,etické,humánní a sociální chovani

Smysl pro fair play, spravedlnost, reorezentativni vystupovani, inteligence, obetavost, dobrosrdecnost, odvaha

Smysl pro fér play, trpělivost, empatie, dobrosrdečnost

Smysl pro humor, tanec. Rodičovství

Smysl pro rodinu,starost,odpovědnost..... Je toho více

Smysl pro spravedlnost, citlivost k potřebám druhých, laskavost, skromnost, odvaha vystoupit proti všem a statečně nést lynč :-)

snaha udělat svět lepším místem

soucit

spíš názory

Spravedlivost

Spravedlnost, pracovitost, milý, vtipný, upřímný

stál za tím čemu věřil

statečnost, spravedlnost

to, že nepotřebuje morální vzor :) čestnost, pevnost, ochota změnit názor pod tíhou argumentů

Tolerantí, citlivý, hodný, pečující, neomezující, slušný, smysl pro humor, pracovitý, otevřený, komunikativní.

trpezlivost, vludnost, laskavost...

úcta k lidem

Uprimnost, odvaha, pevne postoje

upřímnost

úpřimnost, láska, porozumění, obětavost, milosrdentví, pevnost

upřímnost, pracovitost, slušnost,...

Upřímnost, schopnost na všechny pohlížet jako na rovné, nadhled nad věcí, absence malichernosti, všeobecný rozhled, lidskost, humánní přístup

Upřímnost, spravedlnost, cílevědomost

upřímnost,dobrota,vtřícnost,umět pomoci - pozitivní pohled na jakýkoli problém

věrnost úkolu, který dostal od Boha

ví co chce

viz předchozí odpovědi

Vlastenectví, životní cíl, pravda

vše

všechny

Všechny

Vytrvalosť, snaživosť, názory ktoré prechováva

Vzdělanost, přehled, nadhled, odstup, chladná hlava, racionální přístup, nepodbízivá empatie

Vždy máme stejný názor

zásadovost, oddanost

zásadovost, spolehlivost, upřímnost. . .

žádné

7. Myslíte si, že by morální hodnoty Vašeho vzoru mohly být obecně platnými pro všechny lidi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8883,81 %83,81 %  
Ne1716,19 %16,19 %  

Graf

8. Máte ve své rodině člověka, jehož morální hodnoty obdivujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7470,48 %70,48 %  
Ne3129,52 %29,52 %  

Graf

9. Považoval/a jste někdy za morální vzor někoho ze svých učitelů ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6158,1 %58,1 %  
Ano4441,9 %41,9 %  

Graf

10. Kdo z historických (nežijících) lidí, by se dal považovat za morální vzor? (např. někdo z vědců, spisovatelů, hudebníků, politiků...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím54,85 %4,76 %  
JAN HUS54,85 %4,76 %  
masaryk43,88 %3,81 %  
T.G.Masaryk32,91 %2,86 %  
nikdo32,91 %2,86 %  
Jára Cimrman21,94 %1,9 %  
Ježíš.21,94 %1,9 %  
Václav Havel21,94 %1,9 %  
Marie Terezie21,94 %1,9 %  
TGM21,94 %1,9 %  
ostatní odpovědi Tomáš Baťa
Donald Trump
Jan Ámos Komenský
biblický DANIEL (viz. Biblická kniha Daniel)
nobody is perfect
Edita Steinová
Jan Hus,ale dějiny celkově zapomínají na to horší u mnoha osobností a vyzdvihují to dobro.
Ježíš Kristus, Budha a pod
Jan Hus, T.G.M....
Netuším, když je člověk nezná osobně, nemůže je zhodnotit.
Zikmund
byla by jich určitě spousta, pro mne např. TGM, Charlotte Garrigue, A. Schweitzer, P.T. de Chardin, R. Steiner aj.
nikdo mne nenapadá
John Lennon
možná Václav Havel
absolutně nikdo
Louis de Funes
T G Masaryk
Komenský :-) Hus, apoštol Petr, Ježíš
T.G. Masaryk, Jan Hus
B. B. King
komenský
nedokážu odpovědět
Giordano Bruno, Jan Hus, sv.Anežka, sv.Jan Pavel II.
dyk jsem říkal Ježíš,Hus,Luther,možná Masaryk?
Václav Havel, signatáři, bojovníci za lidská práva
Che Guevara, Einstein
Tomáš Sedláček :P
matka tereza
S. Gross
Politik Josef Lux.
Jan Hus, Winston Churchill, Margaret Thatcher
Václav Havel, Jan Hus, Ježíš, Mojžíš, Jan Pavel II.
těch je mnoho
Jan Pavel II
nikdo konkrétní mě nenapadá
J.A.Komenský
Jan Žižka
Louis Pasteur, Marie Curie - Sklodowská, Karel IV., Petr Veliký, Margaret Thatcherová
Jan Hus,
Thomas Jefferson
nemám ráda určování vzorů, nikdo není svatý.
sv. František z Assisi
nikdo mě nenapadá
Masaryk, matka Tereza
T.G.M.
karel IV
havel
Ghandi
Josef Lux
Martin Luther King
Nelson mandela
František Peřina
sokrates, masaryk, capek
Matka Tereza, Ghándí
Steve Jobs
Friedrich II.
Hendrix Jimi
Myslím, že pokud ten člověk nežije již delší dobu, dejme tomu i více než sto let, je takové posuzování scestné. Například moudrý Karel IV, jistě ho někdo uvede, zaváděl zákony, díky imž ještě dnes mnozí z nás nesnášejí homosexuály, přestože nikomu neškodí
TGM, Havel V., Karel IV.
x x x.
svatý Václav
sv. Pius X.
Tomáš Garrigue Masaryk
Ježíš Nazaretský
Erich Fromm, Immanuel Kant, Karl Marx
.
T.G.Masaryk, L. Pasteur, dr. Heyrovský, dr. Wuchterle, dr. Kálalová
Gautama Buddha
Audrey Hepburn
J.S.Bach
Jan Pavel II.
William Shakespear
7370,87 %69,52 % 

Graf

11. Myslíte si, že Vám Váš morální vzor významně ovlivnil život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8278,1 %78,1 %  
Ne2321,9 %21,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Znáte svůj morální vzor osobně?

  • odpověď Ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Myslíte si, že Vám Váš morální vzor významně ovlivnil život?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte svůj věk:

2. Uveďte své pohlaví:

5. Znáte svůj morální vzor osobně?

7. Myslíte si, že by morální hodnoty Vašeho vzoru mohly být obecně platnými pro všechny lidi?

8. Máte ve své rodině člověka, jehož morální hodnoty obdivujete?

9. Považoval/a jste někdy za morální vzor někoho ze svých učitelů ve škole?

11. Myslíte si, že Vám Váš morální vzor významně ovlivnil život?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte svůj věk:

2. Uveďte své pohlaví:

5. Znáte svůj morální vzor osobně?

7. Myslíte si, že by morální hodnoty Vašeho vzoru mohly být obecně platnými pro všechny lidi?

8. Máte ve své rodině člověka, jehož morální hodnoty obdivujete?

9. Považoval/a jste někdy za morální vzor někoho ze svých učitelů ve škole?

11. Myslíte si, že Vám Váš morální vzor významně ovlivnil život?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučera, R.Morální vzory (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://moralni-vzory.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.