Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace a bariéry ve formálním vzdělávání dospělých studentů VŠ

Motivace a bariéry ve formálním vzdělávání dospělých studentů VŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Poddaná
Šetření:27. 12. 2018 - 10. 01. 2019
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Tímto si Vás dovoluji požádat o spolupráci v malém empirickém výzkumu, který se týká motivace a bariér ve formálním vzdělávání dospělých.
 

Jedná se o anonymní zpracování a výsledky nebudou zneužity.

Děkuji. :-)

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7874,29 %74,29 %  
muž2725,71 %25,71 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 – 45 let4038,1 %38,1 %  
26 – 35 let3028,57 %28,57 %  
46 a více2220,95 %20,95 %  
mladší než 251312,38 %12,38 %  

Graf

3. Jaké je místo Vašeho trvalého pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velké město (nad 100 tisíc obyvatel)4744,76 %44,76 %  
středně velké město (5 – 20 tisíc obyvatel)1716,19 %16,19 %  
malé město (1 – 5 tisíc obyvatel)1615,24 %15,24 %  
větší město (nad 20 tisíc obyvatel)1413,33 %13,33 %  
vesnice (do 1 tisíce obyvatel)1110,48 %10,48 %  

Graf

4. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vdaná4845,71 %45,71 %  
svobodný/svobodná2927,62 %27,62 %  
nesezdané soužití1514,29 %14,29 %  
rozvedený/rozvedená1211,43 %11,43 %  
vdovec/vdova10,95 %0,95 %  

Graf

5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené formální vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářské vzdělání3937,14 %37,14 %  
vysokoškolské vzdělání3230,48 %30,48 %  
střední škola s maturitou2321,9 %21,9 %  
vyšší odborné vzdělání87,62 %7,62 %  
nástavbové studium zakončené maturitou21,9 %1,9 %  
vyučen/a na odborném učilišti10,95 %0,95 %  

Graf

6. Jaké jsou Vaše vzpomínky na poslední formální studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobré, ale nevím, zda by se mi tam chtělo vracet4441,9 %41,9 %  
velmi dobré, klidně bych se zase vrátil/a3129,52 %29,52 %  
vzpomínka ve mně nevyvolává pozitivní ani negativní pocity1615,24 %15,24 %  
spíše negativní, nechtěl/a bych se tam vracet1211,43 %11,43 %  
velmi negativní, nikdy bych se ke studiu nevrátil/a21,9 %1,9 %  

Graf

7. Jaký je Váš současný ekonomický status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á na plný pracovní úvazek6259,05 %59,05 %  
OSVČ109,52 %9,52 %  
student109,52 %9,52 %  
zaměstnaný/á na částečný pracovní úvazek98,57 %8,57 %  
podnikatel87,62 %7,62 %  
na mateřské dovolené87,62 %7,62 %  
nezaměstnaný/á32,86 %2,86 %  
důchodce21,9 %1,9 %  
pracující důchodce na plný úvazek10,95 %0,95 %  

Graf

8. Zastáváte názor, že jsou Vaše současné znalosti dostačující pro pozici v zaměstnání, kterou vykonáváte, nebo o kterou se ucházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5350,48 %50,48 %  
spíše souhlasím2927,62 %27,62 %  
nevím1110,48 %10,48 %  
spíše nesouhlasím87,62 %7,62 %  
nesouhlasím43,81 %3,81 %  

Graf

9. Domníváte se, že další vzdělávání Vám přinese upevnění postavení v zaměstnání a možný postup ve vaší kariéře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5754,29 %54,29 %  
spíše souhlasím2422,86 %22,86 %  
nevím1312,38 %12,38 %  
spíše nesouhlasím65,71 %5,71 %  
nesouhlasím54,76 %4,76 %  

Graf

10. Souhlasíte s tím, že lidé s vysokoškolským vzděláním mají vyšší finanční ohodnocení, než lidé, kteří mají nižší vzdělání a zastávají stejnou pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3937,14 %37,14 %  
spíše souhlasím3735,24 %35,24 %  
nesouhlasím1110,48 %10,48 %  
spíše nesouhlasím109,52 %9,52 %  
nevím87,62 %7,62 %  

Graf

11. Proč jste se rozhodl/a pro formální vzdělávání na VŠ? Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení kvalifikace a lepší uplatnění na trhu práce5855,24 %55,24 %  
vyšší finanční ohodnocení2826,67 %26,67 %  
zájem o daný obor2725,71 %25,71 %  
získat titul2523,81 %23,81 %  
pocit uspokojení z dalšího dosaženého vzdělání2422,86 %22,86 %  
rozvoj kariéry1716,19 %16,19 %  
lepší společenský status1615,24 %15,24 %  
uvědomuji si, že je nezbytné se dále vzdělávat1413,33 %13,33 %  
udržení psychické aktivity76,67 %6,67 %  
přeje si to můj zaměstnavatel65,71 %5,71 %  
studuji ještě na další vysoké škole54,76 %4,76 %  
nedostala jsem se na prezenční formu studia v daném oboru43,81 %3,81 %  
mám potřebu sociálního kontaktu32,86 %2,86 %  
jiný důvod (prosím uveďte)21,9 %1,9 %  
Nestuduji VŠ10,95 %0,95 %  
Abych splnila zakonne pozadavky na kvalifikaci ucitele.10,95 %0,95 %  
Z důvodu mého působení v oblasti zdravotnictví10,95 %0,95 %  
pracovat jako lékař bez VŠ nejde. A pak už mne to vtáhlo, získal jsem nejvyšší pedagogickou i vědeckou hodnost+ MBA a dr.h.c., tak jsem snad svůj životní úkol splnil10,95 %0,95 %  
studuju VOŠ ne VŠ10,95 %0,95 %  
na vš jsem sice byla 2 roky,ale nedodělala jsem ji 10,95 %0,95 %  
Myslím si, že vzdělání mi rozšíří obzory a navíc pokud budu chtít ve státní správě nadále působit, je pro mě vzdělání přímo nutností.10,95 %0,95 %  

Graf

12. Co je pro Vás V rámci studia nejvíce motivující? Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení možnosti pracovního uplatnění6057,14 %57,14 %  
vzdělání jako hodnota investice do budoucna4441,9 %41,9 %  
snaha o osobní rozvoj4038,1 %38,1 %  
zvýšení prestiže a touha po sociálním uznání2321,9 %21,9 %  
zvídavost, radost z poznání a učení se2019,05 %19,05 %  
sociální kontakt1110,48 %10,48 %  
hodnotné trávení volného času98,57 %8,57 %  
Nestuduji VŠ10,95 %0,95 %  
Moznost pokracovat v soucasnem zamestnani.10,95 %0,95 %  
musí být i trochu ješitnosti, kdo říká že ne, tak nemá pravdu10,95 %0,95 %  
ocitnutí se v nové nebo problémové situaci10,95 %0,95 %  
peníze10,95 %0,95 %  
trénink kritického myšlení, rozšíření obzorů10,95 %0,95 %  
jiný důvod (prosím uveďte)10,95 %0,95 %  
Lepší finanční zázemí - lepší budoucnost10,95 %0,95 %  
Poznání nových lidí a trendů v oboru10,95 %0,95 %  

Graf

13. Snaží se Vás blízcí nějak motivovat k úspěšnému postupu ve studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně mě motivují4845,71 %45,71 %  
mají neutrální přístup4240 %40 %  
vůbec mě nemotivují98,57 %8,57 %  
nevím32,86 %2,86 %  
nevědí o tom, že studuji32,86 %2,86 %  

Graf

14. Studium na vysoké škole s sebou přináší i určité překážky. Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studium je pro mě obtížné z důvodu vytíženosti v zaměstnání.4441,9 %41,9 %  
vzdálenost vzdělávací instituce, dojíždění.3028,57 %28,57 %  
studium negativně ovlivňuje moji finanční situaci.2927,62 %27,62 %  
nemám dostatek času z důvodu péče o rodinu.2826,67 %26,67 %  
únava, vyčerpanost2624,76 %24,76 %  
nemám dostatek volného času na osobní aktivity.2523,81 %23,81 %  
lenost1615,24 %15,24 %  
nemám dostatek času na učení z důvodu péče o domácnost.1312,38 %12,38 %  
ve studiu mě limituje obava z nezvládnutí studia.87,62 %7,62 %  
studium je pro mě obtížné z nedostatku motivace.43,81 %3,81 %  
ve studiu mě limitují zdravotní důvody.32,86 %2,86 %  
studium mi komplikuje špatná dostupnost studijních materiálů a informací.21,9 %1,9 %  
Nestuduji VŠ10,95 %0,95 %  
Ma psychicka vycerpanost me ovlivnuje poslednich pet let studia natolik, ze se obavam o zachovani vztahu s partnerem. Casto placi a jsem vycerpana a podrazdena. 10,95 %0,95 %  
nevím o žádných překážkách10,95 %0,95 %  
Jsem ve věku, kdy cítím, že je to náročné.10,95 %0,95 %  
nemůžu si během studia pořídit další dítě, odkládání mateřství10,95 %0,95 %  
nemám žádné překážky10,95 %0,95 %  
odkládání založení rodiny na později10,95 %0,95 %  
Finanční i časová náročnost. Zaměstnavatel nebere příliš ohled na moje studium - převážně jeho časovou náročnost.10,95 %0,95 %  

Graf

15. Jaké jsou Vaše pocity z kombinované formy studia? Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
způsob výuky mi vyhovuje3028,57 %28,57 %  
je pro mě náročné studovat vzhledem k obtížnosti studia samotného2725,71 %25,71 %  
obecně jsem se studiem spokojen/a2725,71 %25,71 %  
vyhovuje mi písemná forma zkoušení2523,81 %23,81 %  
jsem spokojen/a s přístupem vyučujících ke studentům/studentkám1918,1 %18,1 %  
obsah studia splňuje moje očekávání1615,24 %15,24 %  
výuku jednou za dva týdny považuji za dostačující1312,38 %12,38 %  
jiný důvod, prosím uveďte32,86 %2,86 %  
Nestuduji VŠ10,95 %0,95 %  
nemám zkušenost s kombi formou10,95 %0,95 %  
Nestuduji10,95 %0,95 %  
Jsem vdecna, ze moznost kombinovaneho studia je. Bez teto moznosti bych nemohla dale vykonavat svou praci. Ale je to velice vycerpavajici.10,95 %0,95 %  
Je to rychlokurz!10,95 %0,95 %  
Nemám zkušenost.10,95 %0,95 %  
výhodou kombinovaného studia je, že dotyčný ví proč studuje, nevýhodou, větší tolerantnost akademických pracovníků10,95 %0,95 %  
Doporučuji theses a DP o motivaci dospělých10,95 %0,95 %  
studuju denní formu, do školy chodím místo polední pauzy10,95 %0,95 %  
málo hodin pro výklad resp. diskuzi10,95 %0,95 %  
Studuji prezencni formu 10,95 %0,95 %  
momentálně nestuduji10,95 %0,95 %  
Nestuduji kombinovaně10,95 %0,95 %  
je náročné skloubit zaměstnání, rodinu a studium, ale je to reálné10,95 %0,95 %  
nelíbí se mi přístup vzdělávací instituce10,95 %0,95 %  

Graf

16. Jakou má tendenci Vaše motivace v průběhu studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejná4744,76 %44,76 %  
klesá3533,33 %33,33 %  
roste1817,14 %17,14 %  
nevím54,76 %4,76 %  

Graf

17. Jaká jsou Vaše očekávání od studia na VŠ ve vašem zaměstnání? Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší finanční ohodnocení5653,33 %53,33 %  
zvýšení kvalifikace4643,81 %43,81 %  
rozšíření znalostí v daném oboru3836,19 %36,19 %  
kariérní růst v zaměstnání, povýšení v zaměstnání2321,9 %21,9 %  
navázání kontaktů1211,43 %11,43 %  
jiný důvod, prosím uveďte21,9 %1,9 %  
Žadná10,95 %0,95 %  
požadavky NAÚ ČR10,95 %0,95 %  
už nepracuji10,95 %0,95 %  
změna zaměstnání (z dělníka v jedné firmě na inženýra v druhé)10,95 %0,95 %  
studuji mimo můj obor ve kterém podnikám10,95 %0,95 %  
změna oboru10,95 %0,95 %  

Graf

18. Jste schopen/á si sám/a financovat studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7571,43 %71,43 %  
ne3028,57 %28,57 %  

Graf

19. Podporuje vás finančně někdo během studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdo5047,62 %47,62 %  
rodina2120 %20 %  
partner1514,29 %14,29 %  
rodiče1211,43 %11,43 %  
zaměstnavatel98,57 %8,57 %  
jiné10,95 %0,95 %  
Partner plati rodinne dovolene. Ty bych si jinak z duvodu placeni studia nemohla dovolit. Rodice mi plati studium za semestr a ja jim zplacim castku mesicne. Zaplatit cely semestr najednou neni v mych moznostech.10,95 %0,95 %  
2500 Kč za rok ještě mám10,95 %0,95 %  

Graf

20. Souhlasíte s výrokem, že investice do vzdělání je nejlepší investicí do života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5653,33 %53,33 %  
spíše souhlasím3533,33 %33,33 %  
nevím76,67 %6,67 %  
spíše nesouhlasím43,81 %3,81 %  
nesouhlasím32,86 %2,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jaké je místo Vašeho trvalého pobytu?

4. Jaký je Váš rodinný stav?

5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené formální vzdělání?

6. Jaké jsou Vaše vzpomínky na poslední formální studium?

7. Jaký je Váš současný ekonomický status?

8. Zastáváte názor, že jsou Vaše současné znalosti dostačující pro pozici v zaměstnání, kterou vykonáváte, nebo o kterou se ucházíte?

9. Domníváte se, že další vzdělávání Vám přinese upevnění postavení v zaměstnání a možný postup ve vaší kariéře?

10. Souhlasíte s tím, že lidé s vysokoškolským vzděláním mají vyšší finanční ohodnocení, než lidé, kteří mají nižší vzdělání a zastávají stejnou pozici?

11. Proč jste se rozhodl/a pro formální vzdělávání na VŠ? Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod:

12. Co je pro Vás V rámci studia nejvíce motivující? Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod.

13. Snaží se Vás blízcí nějak motivovat k úspěšnému postupu ve studiu?

14. Studium na vysoké škole s sebou přináší i určité překážky. Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod.

15. Jaké jsou Vaše pocity z kombinované formy studia? Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod.

16. Jakou má tendenci Vaše motivace v průběhu studia?

17. Jaká jsou Vaše očekávání od studia na VŠ ve vašem zaměstnání? Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod:

18. Jste schopen/á si sám/a financovat studium?

19. Podporuje vás finančně někdo během studia?

20. Souhlasíte s výrokem, že investice do vzdělání je nejlepší investicí do života?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie spadáte?

3. Jaké je místo Vašeho trvalého pobytu?

4. Jaký je Váš rodinný stav?

5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené formální vzdělání?

6. Jaké jsou Vaše vzpomínky na poslední formální studium?

7. Jaký je Váš současný ekonomický status?

8. Zastáváte názor, že jsou Vaše současné znalosti dostačující pro pozici v zaměstnání, kterou vykonáváte, nebo o kterou se ucházíte?

9. Domníváte se, že další vzdělávání Vám přinese upevnění postavení v zaměstnání a možný postup ve vaší kariéře?

10. Souhlasíte s tím, že lidé s vysokoškolským vzděláním mají vyšší finanční ohodnocení, než lidé, kteří mají nižší vzdělání a zastávají stejnou pozici?

11. Proč jste se rozhodl/a pro formální vzdělávání na VŠ? Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod:

12. Co je pro Vás V rámci studia nejvíce motivující? Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod.

13. Snaží se Vás blízcí nějak motivovat k úspěšnému postupu ve studiu?

14. Studium na vysoké škole s sebou přináší i určité překážky. Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod.

15. Jaké jsou Vaše pocity z kombinované formy studia? Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod.

16. Jakou má tendenci Vaše motivace v průběhu studia?

17. Jaká jsou Vaše očekávání od studia na VŠ ve vašem zaměstnání? Vyberte alespoň jednu z uvedených možností případně uveďte jiný důvod:

18. Jste schopen/á si sám/a financovat studium?

19. Podporuje vás finančně někdo během studia?

20. Souhlasíte s výrokem, že investice do vzdělání je nejlepší investicí do života?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Poddaná, H.Motivace a bariéry ve formálním vzdělávání dospělých studentů VŠ (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://motivace-a-bariery-ve-formal.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.