Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace a etické otázky ve firmě

Motivace a etické otázky ve firmě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondrej Petros
Šetření:18. 09. 2014 - 29. 09. 2014
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):17 / 15.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěl bych Vás tímto způsobem požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky použiji jako podklad pro svou praktickou část diplomové práce na téma „Motivace a etické otázky ve stavební firmě“.

 

Předem Vám velmi děkuji za pravdivé vyplnění, ochotu a čas strávený nad tímto dotazníkem.

Odpovědi respondentů

1. Firmu, ve které pracujete, byste zařadil(a) dle velikosti do kategorie.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VELKÝ PODNIK (pokud podnik není dle výše uvedených parametrů ani jedním z předcházejících)2029,41 %27,4 %  
MALÝ PODNIK (méně než 50 osob a roční obrat nepřesahuje 10 mil EUR)1927,94 %26,03 %  
STŘEDNÍ PODNIK (méně než 250 osob a roční obrat nepřesahuje 43 mil EUR)1725 %23,29 %  
MIKROPODNIK (méně než 10 osob a roční obrat nepřesahuje 2 mil EUR)1217,65 %16,44 %  

Graf

2. Ve firmě pracujete na pozici?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
JINÉ3854,29 %52,05 %  
VÝROBNÍ1217,14 %16,44 %  
VEDOUCÍ1217,14 %16,44 %  
MAJITEL45,71 %5,48 %  
ŘÍDÍCÍ34,29 %4,11 %  
JEDNATEL11,43 %1,37 %  

Graf

3. Myslíte si, že se vaše firma řídí podle morálních a etických principů podnikání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
JE TO PRO NÁS PRIORITA2231,88 %30,14 %  
ČÁSTĚČNĚ ŘÍDÍ2028,99 %27,4 %  
POSTUPNĚ SE JE SNAŽÍ ZAVÁDĚT DO ŘÍZENÍ PODNIKU1115,94 %15,07 %  
PŘÍLEŽITOSTNĚ811,59 %10,96 %  
NEŘÍDÍ811,59 %10,96 %  

Graf

4. Jak často se setkáváte s pozdní platbou nebo zcela nezaplacením za zakázku ze strany svých odběratelů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OBČAS2333,33 %31,51 %  
ZŘÍDKA1623,19 %21,92 %  
NIKDY1115,94 %15,07 %  
POMĚRNĚ ČASTO1014,49 %13,7 %  
STÁLE57,25 %6,85 %  
VELMI ČASTO45,8 %5,48 %  

Graf

5. Vaše firma musela během výběrového řízení záměrně nastavit cenu nižší, než byly plánované náklady na zakázku (z důvodu zvítězení výběrového řízení) a později musela tuto cenu navýšit, aby dosáhla pokrytí nákladů.

Např. pomocí skrytých nákladů, víceprací apod.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NIKDY2638,81 %35,62 %  
ZŘÍDKA1826,87 %24,66 %  
OBČAS811,94 %10,96 %  
POMĚRNĚ ČASTO811,94 %10,96 %  
STÁLE45,97 %5,48 %  
VELMI ČASTO34,48 %4,11 %  

Graf

6. Pro vaši firmu je výhodnější opakované obchodování s jedním odběratelem i za cenu nižšího zisku než ziskovější jednorázový obchod?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE SOUHLASÍM2538,46 %34,25 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM1218,46 %16,44 %  
SOUHLASÍM1218,46 %16,44 %  
NESOUHLASÍM812,31 %10,96 %  
ZCELA NESOUHLASÍM46,15 %5,48 %  
ZCELA SOUHLASÍM46,15 %5,48 %  

Graf

7. Myslíte si, že tržní prostředí nutí firmy porušovat etické principy jednání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO3450 %46,58 %  
ANO1420,59 %19,18 %  
SPÍŠE NE1217,65 %16,44 %  
NE811,76 %10,96 %  

Graf

8. Je ve vaší firmě vyžadován vstřícný styl vystupování a jednání se stávajícími či potencionálními zákazníky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3145,59 %42,47 %  
ANO, je zachycen v interní směrnici1826,47 %24,66 %  
SPÍŠE ANO1217,65 %16,44 %  
NEVÍM57,35 %6,85 %  
NE11,47 %1,37 %  
SPÍŠE NE11,47 %1,37 %  

Graf

9. Je ve vaší firmě stanoven předpis o pracovním oděvu. Například formou tzv. dress code, je vyžadován čistý pracovní úbor apod.?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2029,41 %27,4 %  
SPÍŠE ANO2029,41 %27,4 %  
ANO1927,94 %26,03 %  
SPÍŠE NE68,82 %8,22 %  
NEVÍM34,41 %4,11 %  

Graf

10. Atmosféru na vašem pracovišti byste hodnotil(a) jako?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NEUTRÁLNÍ2435,29 %32,88 %  
PŘÁTELSKÁ2130,88 %28,77 %  
VSTŘÍCNÁ1623,53 %21,92 %  
PODEZŘÍVAVÁ68,82 %8,22 %  
NEPŘÁTELSKÁ11,47 %1,37 %  

Graf

11. Komunikaci se svým nadřízeným hodnotíte jako?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DOBROU2435,82 %32,88 %  
BEZPROBLÉMOVOU1522,39 %20,55 %  
VELMI DOBROU1319,4 %17,81 %  
OBTÍŽNOU1217,91 %16,44 %  
SKORO NEMOŽNOU34,48 %4,11 %  

Graf

12. Pomocí čeho se Vás snaží zaměstnavatel motivovat k lepším výkonům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO SNAŽÍ a dostatečně2740,3 %36,99 %  
NESNAŽÍ1725,37 %23,29 %  
POUZE POMOCÍ HROZEB1014,93 %13,7 %  
SNAŽÍ, ale bezúspěšně811,94 %10,96 %  
ANO SNAŽÍ, máme velice dobrý motivační program57,46 %6,85 %  

Graf

13. Vyjádření vašeho názoru v práci je pro Vás?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TOLEROVÁNO2130,88 %28,77 %  
BEZPROBLÉMOVÉ1927,94 %26,03 %  
MOŽNÉ, ale s hrozbou1116,18 %15,07 %  
OČEKÁVÁNO913,24 %12,33 %  
VYŽADOVÁNO68,82 %8,22 %  
NEMOŽNÉ22,94 %2,74 %  

Graf

14. Pojmy etický a sociální audit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SLYŠÍM O NICH PORPVÉ3145,59 %42,47 %  
MÁM O NICH POVĚDOMÍ1826,47 %24,66 %  
VÍM O NICH, ale jeví se mi jako zbytečné a jako pouhá zátěž pro firmu913,24 %12,33 %  
ZAJÍMAVÁ MOŽNOST rozvoje vaši firmy811,76 %10,96 %  
MÁME JE V NAŠÍ FIRMĚ ZAVEDENY22,94 %2,74 %  

Graf

15. Považujete vaší firmu za důvěryhodnou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2942,65 %39,73 %  
SPÍŠE ANO2739,71 %36,99 %  
SPÍŠE NE811,76 %10,96 %  
NE45,88 %5,48 %  

Graf

16. Snaží se vaše firma cíleně budovat své jméno a postavení na trhu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3855,88 %52,05 %  
SPÍŠE ANO1725 %23,29 %  
SPÍŠE NE1217,65 %16,44 %  
NE11,47 %1,37 %  

Graf

17. Zabývá se firma, ve které pracujete, stavební činností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5271,23 %71,23 %  
ano2128,77 %28,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Považujete vaší firmu za důvěryhodnou?

  • odpověď ANO:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VELMI DOBROU na otázku 11. Komunikaci se svým nadřízeným hodnotíte jako?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Firmu, ve které pracujete, byste zařadil(a) dle velikosti do kategorie.

2. Ve firmě pracujete na pozici?

3. Myslíte si, že se vaše firma řídí podle morálních a etických principů podnikání?

4. Jak často se setkáváte s pozdní platbou nebo zcela nezaplacením za zakázku ze strany svých odběratelů?

5. Vaše firma musela během výběrového řízení záměrně nastavit cenu nižší, než byly plánované náklady na zakázku (z důvodu zvítězení výběrového řízení) a později musela tuto cenu navýšit, aby dosáhla pokrytí nákladů.

6. Pro vaši firmu je výhodnější opakované obchodování s jedním odběratelem i za cenu nižšího zisku než ziskovější jednorázový obchod?

7. Myslíte si, že tržní prostředí nutí firmy porušovat etické principy jednání?

8. Je ve vaší firmě vyžadován vstřícný styl vystupování a jednání se stávajícími či potencionálními zákazníky?

9. Je ve vaší firmě stanoven předpis o pracovním oděvu. Například formou tzv. dress code, je vyžadován čistý pracovní úbor apod.?

10. Atmosféru na vašem pracovišti byste hodnotil(a) jako?

11. Komunikaci se svým nadřízeným hodnotíte jako?

12. Pomocí čeho se Vás snaží zaměstnavatel motivovat k lepším výkonům?

13. Vyjádření vašeho názoru v práci je pro Vás?

14. Pojmy etický a sociální audit?

15. Považujete vaší firmu za důvěryhodnou?

16. Snaží se vaše firma cíleně budovat své jméno a postavení na trhu?

17. Zabývá se firma, ve které pracujete, stavební činností?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Firmu, ve které pracujete, byste zařadil(a) dle velikosti do kategorie.

2. Ve firmě pracujete na pozici?

3. Myslíte si, že se vaše firma řídí podle morálních a etických principů podnikání?

4. Jak často se setkáváte s pozdní platbou nebo zcela nezaplacením za zakázku ze strany svých odběratelů?

5. Vaše firma musela během výběrového řízení záměrně nastavit cenu nižší, než byly plánované náklady na zakázku (z důvodu zvítězení výběrového řízení) a později musela tuto cenu navýšit, aby dosáhla pokrytí nákladů.

6. Pro vaši firmu je výhodnější opakované obchodování s jedním odběratelem i za cenu nižšího zisku než ziskovější jednorázový obchod?

7. Myslíte si, že tržní prostředí nutí firmy porušovat etické principy jednání?

8. Je ve vaší firmě vyžadován vstřícný styl vystupování a jednání se stávajícími či potencionálními zákazníky?

9. Je ve vaší firmě stanoven předpis o pracovním oděvu. Například formou tzv. dress code, je vyžadován čistý pracovní úbor apod.?

10. Atmosféru na vašem pracovišti byste hodnotil(a) jako?

11. Komunikaci se svým nadřízeným hodnotíte jako?

12. Pomocí čeho se Vás snaží zaměstnavatel motivovat k lepším výkonům?

13. Vyjádření vašeho názoru v práci je pro Vás?

14. Pojmy etický a sociální audit?

15. Považujete vaší firmu za důvěryhodnou?

16. Snaží se vaše firma cíleně budovat své jméno a postavení na trhu?

17. Zabývá se firma, ve které pracujete, stavební činností?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petros, O.Motivace a etické otázky ve firmě (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://motivace-a-eticke-otazky-ve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.