Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace dlouhodobě nezaměstnaých

Motivace dlouhodobě nezaměstnaých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vaclav Miklusak
Šetření:27. 09. 2011 - 10. 10. 2011
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:29,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník bude sloužit pro bakalářkou práci, jeho cílem je zjistit, zda Úřad práce poskytuje dostatečné motivační programy pro dlouhodobě nezaměstnané. A zda tyto programy pomohou při získání zaměstnání.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím o vyplnění pouze těmi, kteří jsou nebo byli na ÚP déle než 5 měsíců.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho jste nezaměstnaný/nezaměstnaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 měsíců1535,71 %35,71 %  
6-12 měsíců1023,81 %23,81 %  
13-24 měsíců921,43 %21,43 %  
déle než 24 měsíců819,05 %19,05 %  

Graf

2. Hledáte aktivně zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2969,05 %69,05 %  
ne, stačí mi výše sociální podpory614,29 %14,29 %  
ne, přivydělávám si614,29 %14,29 %  
ne, jsem zabezpečen z jiných zdrojů12,38 %2,38 %  

Graf

3. Jakým způsobem hledáte práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet3071,43 %71,43 %  
Aktuální nabídka ÚP1945,24 %45,24 %  
Tisk1330,95 %30,95 %  
Přes rodinu, známé1228,57 %28,57 %  
Aktivně po firmách (osobně, rozesílání životopisů)819,05 %19,05 %  
Pracovní agentury716,67 %16,67 %  
Nehledám511,9 %11,9 %  

Graf

4. Jak často hledáte aktivně zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně1740,48 %40,48 %  
2x týdně1330,95 %30,95 %  
1x měsíčně511,9 %11,9 %  
vůbec49,52 %9,52 %  
1x týdně37,14 %7,14 %  

Graf

5. Byl vám nabídnut některý z motivačních nástrojů ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rekvalifikace a kurzy1945,24 %45,24 %  
ne1740,48 %40,48 %  
individuální akční plán614,29 %14,29 %  
projekty financované ESF a státním rozpočtem ČR37,14 %7,14 %  
poradenský program (Job cluv, apod.)24,76 %4,76 %  

Graf

6. Jak hodnotíte kvalitu těchto motivačních nástrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře1740,48 %40,48 %  
nedotatečně1228,57 %28,57 %  
chvalitebně716,67 %16,67 %  
výborně37,14 %7,14 %  
dostatečně37,14 %7,14 %  

Graf

7. Pomohl vám některý z výše uvedených motivačních nástrojů k získání zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3685,71 %85,71 %  
rekvalifikace a kurzy37,14 %7,14 %  
individuální akční plán24,76 %4,76 %  
projekty financované ESF a státním rozpočtem ČR12,38 %2,38 %  

Graf

8. Jak hodnotíte pomoc ÚP při hledání zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečně2047,62 %47,62 %  
dobře1023,81 %23,81 %  
dostatečně921,43 %21,43 %  
chvalitebně37,14 %7,14 %  

Graf

9. Jaké formy zlepšení byste přivítal/a na ÚP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snaha a vstřícnost pracovníků ÚP2047,62 %47,62 %  
Širší nabídka rekvalifikací1842,86 %42,86 %  
Aktuálnost nabídek o volných místech1638,1 %38,1 %  
Kvalita samotných rekvalifikačních kurzů614,29 %14,29 %  
abi me nenabizely praci o ktera je blbe placna12,38 %2,38 %  
Dostupnost rekvalifikací12,38 %2,38 %  
neotravovat a platit12,38 %2,38 %  

Graf

10. Jakou pomoc očekáváte od ÚP při hledání zaměstnání? (větší provázanost se zaměstnavateli, ochotu a informovanost zaměstnanců ÚP, finanční podpora v nezaměstnanosti, apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Důraz na zaměstnavatele zaměstnavat nezaměstnané.

finanční podpora v nezaměstnanosti

finanční podpora v nezaměstnanosti

finanční podpora v nezaměstnanosti

finanční podpora v nezaměstnanosti

finanční podpora v nezaměstnanosti

finanční podpora v nezaměstnanosti

finanční podpora v nezaměstnanosti, nabídka pracovních míst odpovídající vzdělání

hlavně ochotu !!!

Lepší komunikaci mezi ÚP a zaměstnavateli

motivaci

Na to je jednoduchá odpověd: Opravdovou pomoc, místo neustále vyvíjeného tlaku na mou osobu, který časem vyústil v psychické problémy, viz otázk a číslo 11.

od ÚP už žádnou pomoc nečekám

ochotu a informovanost zaměstnanců ÚP

ochotu a informovanost zaměstnanců ÚP

ochotu a informovanost zaměstnanců ÚP

ochotu a informovanost zaměstnanců ÚP

ochotu a informovanost zaměstnanců ÚP

ochotu a informovanost zaměstnanců ÚP

ochotu a informovanost zaměstnanců ÚP

ochotu a informovanost zaměstnanců ÚP

Ochotu pracovníků ÚP vůbec člověku s hledáním zaměstnání pomoci a pokud má někdo zájem o rekvalifikaci, tak mu ji umožnit a nebránit mu v tom.

Ochotu zaměstnanců, pří hledání práce.

Podporu a pomoc při hledani zaměstnani

podpory dostavame,ale poradnou praci nam nedaji, porad nejake uklizeni a tak,ale neco poradne placeneho a pak si stezuji ze pracovat nechceme

sirsi databaze zamestnavatelu

stačil by zájem a vstřícnost a kompetentnost lidí na ÚP

Tu největší

Určitě by pomohla častější aktualizace volných pracovních míst a hlavně informovanost zaměstnanců UP o tom,co vlastně nezaměstnaným nabízejí.

větší aktivitu pracovníků UP, při hledání zaměstnání pro nezaměstnané

větší dávky

větší provázanost se zaměstnavateli

větší provázanost se zaměstnavateli

větší provázanost se zaměstnavateli

větší provázanost se zaměstnavateli

větší provázanost se zaměstnavateli

větší provázanost se zaměstnavateli

větší provázanost se zaměstnavateli, možnost mít se před zaměstnavateli, kde odvolat - účinná právní kontrola, atp. finanční podpora, rekvalifikace,

zlepšení přístupu pracovníků k veřejnosti, podávání lepších informaci ze strany pracovníků, korektnější přístup

ŽÁDNOU

žádnou, nic dělat nechci

11. Jaké problémy vám způsobuje nezaměstnanost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční problémy2866,67 %66,67 %  
psychické problémy (snížení sebevědomí, stres...)1638,1 %38,1 %  
žádné614,29 %14,29 %  
pocit vyčlenění ze společnosti614,29 %14,29 %  
zhoršení mezilidských vztahů614,29 %14,29 %  
zdravotní problémy37,14 %7,14 %  

Graf

12. Patříte do skupiny se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepatřím3276,19 %76,19 %  
matka pečující o dítě do 15 let věku614,29 %14,29 %  
absolvent37,14 %7,14 %  
osoba starší 50 let12,38 %2,38 %  

Graf

13. Přijal byste zaěmstnání s nižší kvalifikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, záleželo by na konkrétní nabídce2661,9 %61,9 %  
ano1023,81 %23,81 %  
ne614,29 %14,29 %  

Graf

14. Snažíte se nějakým způsobem rozvíjet své dovednosti a zvyšovat odbornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1535,71 %35,71 %  
ano, jazykové kurzy1023,81 %23,81 %  
ano, studium na SŠ, VŠ819,05 %19,05 %  
ano, počítačové kurzy716,67 %16,67 %  
ano, jiné511,9 %11,9 %  
ano, získání řidičského či jiného oprávnění49,52 %9,52 %  
v mém věku už ne12,38 %2,38 %  
Podle nabitky12,38 %2,38 %  
učení se nových trendů v oboru12,38 %2,38 %  
samostudium12,38 %2,38 %  
odborné semináře z oboru12,38 %2,38 %  

Graf

15. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-28 let1842,86 %42,86 %  
29-35 let1740,48 %40,48 %  
36-45 let511,9 %11,9 %  
46 - 55 let24,76 %4,76 %  

Graf

16. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita1945,24 %45,24 %  
vysokoškolské819,05 %19,05 %  
vyučen819,05 %19,05 %  
základní716,67 %16,67 %  

Graf

17. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2559,52 %59,52 %  
muž1740,48 %40,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jaké problémy vám způsobuje nezaměstnanost?

  • odpověď finanční problémy:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přes rodinu, známé na otázku 3. Jakým způsobem hledáte práci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho jste nezaměstnaný/nezaměstnaná?

2. Hledáte aktivně zaměstnání?

3. Jakým způsobem hledáte práci?

4. Jak často hledáte aktivně zaměstnání?

5. Byl vám nabídnut některý z motivačních nástrojů ÚP?

6. Jak hodnotíte kvalitu těchto motivačních nástrojů?

7. Pomohl vám některý z výše uvedených motivačních nástrojů k získání zaměstnání?

8. Jak hodnotíte pomoc ÚP při hledání zaměstnání?

9. Jaké formy zlepšení byste přivítal/a na ÚP?

11. Jaké problémy vám způsobuje nezaměstnanost?

12. Patříte do skupiny se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání?

13. Přijal byste zaěmstnání s nižší kvalifikací?

14. Snažíte se nějakým způsobem rozvíjet své dovednosti a zvyšovat odbornost?

15. Věk

16. Dosažené vzdělání

17. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho jste nezaměstnaný/nezaměstnaná?

2. Hledáte aktivně zaměstnání?

3. Jakým způsobem hledáte práci?

4. Jak často hledáte aktivně zaměstnání?

5. Byl vám nabídnut některý z motivačních nástrojů ÚP?

6. Jak hodnotíte kvalitu těchto motivačních nástrojů?

7. Pomohl vám některý z výše uvedených motivačních nástrojů k získání zaměstnání?

8. Jak hodnotíte pomoc ÚP při hledání zaměstnání?

9. Jaké formy zlepšení byste přivítal/a na ÚP?

11. Jaké problémy vám způsobuje nezaměstnanost?

12. Patříte do skupiny se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání?

13. Přijal byste zaěmstnání s nižší kvalifikací?

14. Snažíte se nějakým způsobem rozvíjet své dovednosti a zvyšovat odbornost?

15. Věk

16. Dosažené vzdělání

17. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Miklusak, V.Motivace dlouhodobě nezaměstnaých (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://motivace-dlouhodobe-nezamest.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.